روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

 

 تاثیر خود باوری افراد برای رسیدن به اهداف شخصی طی سال ۶۰تا ۹۰در تهران

پیشینه نظری :

پپ وهمکاران 1989 ، وجود شکاف وفاصله بین خود ادراک شده وخود ایده آل عاملی است مهم در میزان دست یابی به موفقیت و داشتن خود باوری است. خود ادراک شده همان خود پنداره است یعنی یک دیدگاه عینی درباره ی مهارت ها ، صفات و ویژگی هایی که دریک فرد وجود دارد یا فرد فاقد آن هاست .

خود ایده آل عبارت است از تصوری که هر فرد د وست دارد ازخود داشته باشد.

ارزش های منظم به تجارب ونیز ارزشهایی که بخشی از سازمان خود هستند وبعضی موارد ارزش هایی هستند که مستقیما توسط ارگانیزم تجربه شده اند ودربعضی موارد دیگر ارزش هایی هستند که از دیگران گرفته شده اند ویا به درون افکنده شده اند. با این تفاوت که دسته ی اخیر به نحو تعریف شده ای ادراک می شوند آن طورکه گویی مستقیما درک می شوند.

 کارل راجرز اعتقاد داشت که آدمی نیاز دارد به  این که خودش را باقدر وقیمت بداند درنتیجه تجارب شخصی همراه با رضایت خاطریاعدم رضایت خاطری که ازچگونگی قدردانی دیگران حاصل می شود نیاز دیگری به وجود می آید که قدردانی از خویشتن است . و در ادامه اینکه خود را شخصی با قدر و قیمت بداند به همان میزان میتواند به موفقیت ها دست بیابد

 بیشینه تجربی:

روحاني (1359) در پژوهش خود، رابطه خود پنداري و عوامل تشكيل دهنده آن (گرايش به مدرسه، گرايش به همسالان و خانواده) را با موفقيت تحصيلي مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق 240 دانش آموز سوم راهنمايي مركب از 120 پسر و 120 دختر شركت داشته اند كه در يك آزمون خودپنداري شركت نمودند و معدل كل سالانه آنها به عنوان معياري براي ميزان موفقيت تحصيلي استفاده شد. نتايج به وسيلة ضريب همبستگي  پيرسون محاسبه و نشان داد كه بين خودپنداري و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد و همبستگي به دست آمده براي گروه دختر و پسر متفاوت بود، و در مجموع براي گروه دختران ميزان همبستگي بيشتري ميان خودپنداري و پيشرفت تحصيلي مشاهده شد.

در بعضي مطالعات گزارش شده كه خودپنداره توانايي بر پيشرفت تحصيلي، برتري علّي دارد. در مطالعات ديگري محققان به نتيجه متضاد با اين نظريه رسيده اند. خلاصه اينكه، تحقيقات آزمايشي اجازة هيچ گونه نتيجه گيري با ثباتي را در مورد ترتيب علّی خودپنداره و پيشرفت تحصيلي نمي دهد. اين همان نتيجه گيري است كه به توسط بيرن (1984، 1988) در دو مطالعه بزرگ بيان شده است. علاوه بر اين، روابط بين اين دو مفهوم ممكن است ناشي از مشكلات 
روش شناختي، سن، تعريف خودپنداره و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي باشد ( هانسفورد، 1982). بر اساس زمينه هاي نظري هر كدام از متغيرهاي پيشرفت تحصيلي و خودپنداره توانايي بر يكديگر تأثير متقابل دارند.


 از تمام موارد بالا این نتیجه حاصل میشود که اگر چه موفقیت و خود باوری در رابطه هستند اما کیفیت رابطه دارای اهمیت زیادی است.هم چنین عوامل بسیار زیادی در خود باوری نقش دارند که برای به دست اوردن نتیجه مطلوب باید به برسی تمام عوامل به طور دقیق پرداخت تا به نتیجه درست و قابل اتکا رسید.و با توجه به این که خود باوری به درون افراد وابسته است انتخاب شیوه ی تحقیق بسیار اهمیت دارد.بنابر این بنده نیز برای دستیابی به نتیجه ی درست و قابل اعتماد باید تمامی ابعادی که در خود باوری نقش مهم را دارند استفاده کنم و با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته رابطه ی معنی داری بین دو متغیر نیافته اند باید تا حد امکان در انتخاب متغیر ها دقت به خرج داده شود و جامعه ی اماری درستی انتخاب شود و همچنین با توجه به نظری که پپ داشت و تعاریفی که از (خود)داده است و با واقعیت بیشتر منطبق است مشخص میشود که یافتن خود باوری در افراد مستلزم استفاده از ابزاری ست که بتواند کمک کند تا درون افراد را با اختلاف کمی با واقعیت بسنجیم یکی از ابزار سنجش پرسش هایی است که باید در انتخاب انها دقت زیادی داشت.

منابع:/psychologyafghan.persianblog.ir/post/16

gavrki.blogfa.com/post-89.aspx

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 12:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر خود باوری افراد برای رسیدن به اهداف شخصی طی سال ۶۰تا ۹۰در تهران

 

فرضیه ۱:هر چه اعتماد به نفس بیشتر شکوفایی استعداد ها بیشتر.

اعتماد به نفس  ............................................... شکوفایی استعدادها

 


                     تعدیل کننده: وجود علاقه برای بروز استعداد

 

فرضیه۲هرچهناکامی های گذشته در رسیدن به هدف بیشتر باشد شخص در رسیدن به علاقه هایش بی میل تر میشود.

ناکامی های کذشته.............نوع برخورد افراد نزدیک.............................رسیدن به علاقه های شخصی

 

تعدیل کننده:میزان اراده شخص

 

فرضیه۳:هر چه انگیزه در فرد بالاتر باشد موفقیت شغلی وی بیشتر خواهد بود.

 

انگیزه............................................موفقیت شغلی

تعدیل کننده:داشتن تخصص و تجربه کافی

 

فرضیه۴:هر چه تشویق و حمایت خوانواده بیشتر باشد شکوفایی استعداد بیشتر میشود.

 

مورد تشویق واقع شدن در خوانواده.......نداشتن اعتماد به نفس کاذب........شکوفایی استعداد ها

 

تعدیل کننده:به شرط وجود شرایط لازم محیطی

 

فرضیه۵:هر چه انگیزه بیشتر باشد میزان موفقیت در رشته تحصیلی بیشتر میشود.

 

انگیزه.......وجود امکانات رفاهی در دانشگاه...........موفقیت در رشته تحصیلی

تعدیل کننده:به شرط میزان تلاش فرد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 12:0  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-نابودی مراکز تاریخی و کاهش درآمد سرانه:

نابودی مراکز تاریخی ← کاهش درآمد سرانه

2-کاهش توریست و بیگانگی با فرهنگ و رفتار ملل مختلف:

نابودی مراکز تاریخی ← کاهش توریست

                            ↑

         بیگانگی با فرهنگ و ملل مختلف

3-بی رقبتی جوانان برای تحصیل در رشته های باستان شناسی و ... و کم شدن بازار کار در این زمینه:

 

نابودی مراکز تاریخی ← بی رقبتی دانشجویان← کم شدن بازار کار

4-فراموشی قدمت ایران و پادشاهان با عظمتی چوت کورش کبیر:

نابودی مراکز تاریخی ← فراموشی قدمت ایران

                           ↑

            وجود پادشاهان بزرگ

5-پایین آمدن رتبه ایران در بین کشورهای با عظمت ، کاهش انگیزه برای سفر به ایران و کم شدن کارمندا مجموعه:

نابودی مرتکز تاریخی← کاهش سفر← کاهش رتبه

                                     ↑

                          تجربه کارمندان مراکز                                             کنترل:شهر اصفهان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 22:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر رفتار معلم بر انگیزه دانش اموزان شهر شیراز در سال 90-91

متغییر مستقل

متغییر وابسته

خشونت

وضعیت تحصیلی

نوع پوشش

علاقه مندی به ادامه تحصیل در ان مدرسه

میزان صمیمیت

 

 

1)تاثیر خشونت معلم بر وضعیت تحصیلی

خشونت

 

علاقه  دانش اموزان

 

وضعیت تحصیلی

 

میزان اعتماد به نفس یا خود مداری دانش اموزان

 

سن =متغییر کنترل

2)تاثیر نوع پوشش بر علکرد درسی دانش اموزان

نوع پوشش

 

عملکرد درسی دانش اموز

 

پوشش مناسب با قوانین

 

سن=متغییر کنترل

3)تاثیر میزان صمیمیت معلم بر وضعیت تحصیلی دانش اموزان

میزان صمیمیت معلم

 

وضعیت تحصیلی دانش اموز

 

ظریب هوشی دانش اموز

 

سن=متغییر کنترل

4)تاثیر صمیمیت معلم بر افزایش انگیزه ادامه تحصیل در ان مدرسه

صمیمیت معلم

 

راندمان تحصیلی دانش اموز

 

علاقه مندی به ادامه تحصیل در ان مدرسه

 

کیفیت مدرسه یاوجود امکانات کافی در ان مدرسه

 

 

سن= متغییر کنترل

5)تاثیر خشونت معلم در کلاس بر انگیزه دانش اموزان به ادامه تحصیل در ان مدرسه

خشونت معلم

 

تعامل با دانش اموزان

 

علاقه مندی به بازگشت

 

وضعیت خانوادگی

 

سن= متغییر کنترل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 14:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پيشينه ي تجربي:بارج و ونكلي )1995( به مطالعـه ي پيونـدهاي پيامـدهاي بهداشـتي و تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگي پرداخته انـد.آنهـا دريافتنـد كـه " هـر چـه پيامـدهاي اجتمـاعي پـروژههـا و سياسـت گذاريها،به ويژه آنهايي كه در جهت نفـع اجتماعـات برنامـه ريـزي شـده انـد بيشـتر باشـد... استرس ناشي از عدم اطمينان و قطعيت همراه با آنها نيز بيشتر خواهد بود)بكر و ونكلي،1388: 140(. متخصصان علم خانواده در باره كارآمد بودن آموزشهاي قبل از ازدواج اطمينان دارند. زوجهايي كه در اين برنامهها شركت داشته اند، نگرش مثبتي نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثـرات آن دارنـد. و آن را رويـداد ارزشـمندي مـيداننـد )خمسـه، 1382(. كـارول و دوهرتـي )2003( دريافتنـد كـه برنامـههـاي آمـوزش پـيش از ازدواج بـه طـور كلـي در فـراهم آوردن دستاوردهاي مفيد، سريع و كوتاه مدت در مهارتهاي بين فردي و به طور كلي كيفيت روابـط موثرند. استنلي و همكاران )2006( دريافتند كه شركت در برنامههاي آمـوزش پـيش از ازدواج با سطوح بالاتر رضايتمندي و تعهد در ازدواج و سطوح پـايين تـر تعـارض و نيـز كـاهش نـرخ

طـلاق در ارتبـاط اسـت.

پيشينه ي نظري: برنامـه آمـوزش پـيش از ازدواج از سـال 1381 در دفتـر پيشـگيري از

آسيبهاي اجتماعي معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور بعنوان يك برنامـه  پيشگيرانه و ارتقايي در دستور كار قرار گرفت و طراحي و برنامه ريزي آن آغـاز شـد ودر ايـن مدت ضمن برقراري ارتباط با دانشمندان و متخصصان اين حوزه و جمع آوري متون نوشـتاري و تحقيقات علمي متن آموزشي مطابق با شرايط فرهنگي جامعه ايران تهيه و تدوين شـد. امـا بـه رغم برگزاري اين كلاسها رشد طلاق در ايران نگران كننده ميباشـد. بـا توجـه اهميـت ابعـاد رواني و اجتماعي طلاق، پيشگيري از آن با استفاده از آموزشهاي اجتمـاعي يكـي از راههـايي ت كه ميتواند مفيد باشد. اما براي اين كـه مشـخص شـود چـه نـوع آمـوزشهـايي بايـد در

كلاسها لحاظ شود كه بتواند به طور موثر بر زندگي زوجين تاثير بگذارد نيز بايد مد نظر قـرار  گيرد كه با انجام تحقيقات اجتماعي اين امر ميسر ميشـود و ايـن خـود نشـان دهنـده ضـرورت

تحقيقاتي از اين دست در حيطه خانواده است. بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج عنوان پژوهش ديگري است كه توسط درويـش

زاده و همكاران به بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج، بـر قصـههـاي عشـق دانشـجويان دختر مجرد، براساس نظريه قصه عشق اشترنبرگ، در شهرستان دزفول بـود. پرداختـه و نتـايج. نتايج نشان داد كـه آمـوزش پـيش از ازدواج بـر تغييـر قـص ههـاي عشـق جامعـه پسند،سـلطه

جويي،سلطه پذيري،سرگرم يولـذت جـويي معنـي دار بـوده انـد)درويـش زاده و پاشـا،1389( پژوهش بررسى تأثير آموزش پيش از ازدواج برميزان رضايت زناشويى زوجـين شـهر اصـفهان توسط منصوري نيا و همكاران انجام شده و نتايج حاصل از آن نشان داد كه برنامههاى آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى در مولفههاى موضوعات شخصيتى ارتباط زناشويى، حـل تعارضات، رضايت از نظر مالى، اوقات فراغت، روابط با بستگان و دوستان، نقشهاى برابـرى زن و مرد و جهت گيرى مذهبى تاثير معنادار داشته است .بين رضايت زناشويى و عوامل زمينه

اى در متغيرهاى تحصيلات و وضعيت اقتصادى رابطه معنادار وجـود داشـت.


منابع:


سايت-             Ensani.ir


خمسه )1385( آموزش پيش از ازدواج، تهران: دانشگاه الزهرا


ساروخاني، باقر)1377( مقدمهاي بر جامعه شناسي خانواده، تهران: سروش ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 13:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

منابع :

1- رضائیان علی‌ ،۱۳۸۴ ، سیستم اطلاعات مدیریت ، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران

 موضوع:تاثیر سیستمهای اطلاعاتی بر تصمیمگیری مدیران(پیشینه نظری – تجربی)

پشینه نظری:

 امروزه محيط‌هاي کسب و کاري با چالش‌هاي گوناگوني از قبيل گسترده شدن تعاملات دروني و بيروني سازمان، با نياز به ارتباط بيشتر واحدهاي سازماني و ضرورت نظارت مستمر بر پيشرفت کارها و ... مواجهند. مديران سازمان‌ها نياز دارند که با سرعت و دقت بيشتري روند انجام امور را نظارت و پيگيري نمايند. تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌هاي کاري فشرده به اندازه‌اي افزايش يافته، که انجام و پيگيري آنها به صورت دستي و سنتي عملا خارج از توان نيروي انساني بوده و ممکن است با مشکلات زيادي همراه شود.

رولي، جينفر ، 1380. مباني سيستمهاي اطلاعاتي ، ترجمه زهراسيف كاشاني، نجيبه افناني ،انتشارات سمت ، تهران   

استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستمهای اطلاعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می گردد، گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم گیری، افزایش سرعت تصمیم گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تأثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر برخی از سازمانها می گذارند .

پیشینه تجربی:

سيستم اطلاعاتي حسابداري به عنوان بخشي از سيستم اطلاعاتي مديريت همواره بيشترين بار اطلاعاتي را به مديريت براي اجراي وظايف برنامه ريزي، كنترل و ساير وظايف وي ارائه مي دهد  ارائه دهندگان اين اطلاعات حسابداران هستند كه با استفاده از سيستم اطلاعاتي حسابداري داده ها را پردازش كرده و اطلاعات مورد تقاضا را به مديريت و ساير استفاده كنندگان ارائه مي دهند.

يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كه به خوبي طراحي شده باشد مي تواند اطلاعات مفيد و سودمندي را ارائه دهد و بايد توانايي ارائه اطلاعات را در هر زمان و با قابليت اتكا و اطمينان بالا داشته باشد.

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مديريت اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مالي، سرمايه گذاري و عملياتي را براي آن دسته از تصميم گيرندگان داخلي تهيه مي كنند كه مسئوليت تحقق اهداف سود دهي و نقدينگي را به عهده دارند. سيستم اطلاعاتي حساب داري مالي گزارشهايي را تهيه مي كند و آﻧﻬا را به تصميم گيرندگان بيروني منتقل مي كنند تا آﻧﻬا بتوانند موفقيت آن واحد تجاري را در

رسيدن به هدفهايش ارزيابي كنند.(علی فلاح ایری سفلی)

در کل باید باید بدانیم که در دنیای تکنولوژی قرن 21 سیستمهای اطلاعاتی حسابداری جدیدی امده است که مدیران باید برای پیشرفتشان از انها استفاده کنند.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 10:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب یک موضوع و...

 ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور


۱-نوع مسافرت های داخلی یا خارجی

۲-قیمت انواع بلیط ها

۳-نوع استفاده از هواپیماهای داخلی وخارجی

۴-انتخاب نوع هتل

۵-سرویس دهی در طول سفر


ایکس مداخله گر ایگرگ

۱-

نرخ ارز نوع مسافرت ها
وضعیت سیاسی

۲-

نرخ ارز قیمت انواع بلیط ها
وضعیت سیاسی

۳-

نرخ ارز سرویس دهی نوع هواپیمای انتخابی
تعدادمسافران

۴-

نرخ ارز تعدادپرسنل هواپیمایی سرویس دهی درطول روز
تعداد مسافران

۵-

نرخ ارز نوع هتل های انتخابی
وضعیت اقتصادی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 8:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب ۲موضوع و...

        ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

        ۵-تاثیرتغییرات نرخ ارز برصادرات نفت ایران

بیان دغدغه ها

        ۱- برام مهمه که بدونم افزایش وکاهش نرخ تورم در کشور واز همه مهمترجهان کنونی چه تاثیری بر توریسم دارد.مثلا رکودتورمی یارکوداقتصادی.

         ۵-به صادراتمان روز به روز افزوده میشود یا ازفراورده ها برای صادرات استفاده میکنیم؟

  هدف

        ۱-فهمیدن میزان توریسم پذیری مناطق گردشگری در ایران

        ۵-فهمیدن مقام نفتی ایران در توسعه نفتی خاورمیانه ودنیا

 انگیزه وضرورت

         ۱-علاقه به توریم وتوریسم پروری درایران

          ۵-افزایش ذخایر نفتی برای نسل اینده

        

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 7:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب ۵ موضوع بابیان دغدغه

        ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

          برام مهمه که بدونم افزایش وکاهش نرخ تورم در کشور واز همه مهمترجهان کنونی چه تاثیری

توریسم دارد.مثلا رکودتورمی یارکوداقتصادی.

        ۲-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتولیدات کشاورزی

          مثلا در خرید وفروش بذرهابرای کشت باعث کاهش یاافزایش واردات ان میشود یاخیر؟

        ۳-تاثیرتغییرات نرخ ارز بر تولیدات دارویی وصنعت داروسازی کشور

          مثلا چه تاثیری برخرید داروهای تولید داخل دارد؟باعث تولید بیشتر میشود یاخیر؟

         ۴- تاثیرتغییرات نرخ ارزبر واردات محصولات آرایشی و بهداشتی

           مردم به لوازم گران قیمت خارجی روی می اورند یا تولیدات داخلی ارزان قیمت ومناسب تر

        ۵-تاثیرتغییرات نرخ ارز برصادرات نفت ایران

           به صادراتمان روز به روز افزوده میشود یا ازفراورده ها برای صادرات استفاده میکنیم؟

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 7:19  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

فرضيه 1) ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر نوع روابط دوستي جوانان تاثير دارد.

متغير 1) ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي

تعريف مفهومي ميزان استفاده : مدت زمان بهره بردن /سود بردن

تعريف  نظري شبكه اجتماعي : يك شبكه اجتماعي ، ساختاري اجتماعي است ك از گروه هايي- كه عموما فردي يا سازماني هستند- تشكيل شده كه بواسطه يك يا چند نوع از وابستگي ها بهم متصل هستند .

تعريف عملياتي: مدت زماني كه يك فرد در يك شبكه اجتماعي حضور دارد

متغير

ابعاد

مؤلفه

ميزان استفاده از شبكه اجتماعي

تعداد ساعات حضور در يك شبكه

روزانه چند ساعت در يك شبكه اجتماعي حضور داريد؟

 

تعداد شبكه هاي مورد استفاده

در چند شبكه اجتماعي عضو هستيد؟

آيا در چندين شبكه اجتماعي به طور همزمان حضور پيدا ميكنيد؟

آيا با عضويت در يك شبكه اجتماعي جديد، از عضويت در شبكه هاي اجتماعي قبلي انصراف ميدهيد؟

 

متغير2) نوع روابط دوستي

تعريف مفهومي : محبت ، خيرخواهي و رفاقت ميان دو تن

تعريف عملياتي : حس صميميت و علاقه اي كه بين دو جنس مخالف ايجاد ميشود.

مؤلفه

ابعاد

متغير

آيا با كسي كه دوست هستيد فقط  صحبت و درددل ميكنيد؟

 

نوع دوستي

 

 

نوع روابط دوستي

از نظر شما دوستتان، مشخصات يك  همسر مناسب و ايده آل را دارد؟

 

آيا درصورت زياد بودن مشغله كاري و ذهني، باز دوستتان را ياد ميكنيد؟

آيا دوست شما نياز هاي جنسي و عاطفي شما را تامين ميكند؟

در صورت دوري چند روزه از دوستتان، احساس دلتنگي و ناراحتي ميكنيد؟ 

 

ميزان حس صميميت و علاقه در دوستي

 

آيا همزمان با چند نفر دوست بوديده ايد؟

آيا در صورت قهر بودن با دوستتان، براي آشتي پيش قدم ميشويد؟

آيا در صورت قهر بودن با دوست خود ممكن است با كس ديگري دوست شويد؟


فرضيه 2) امكانات شبكه هاي اجتماعي باعث افزايش روابط ميان جوانان ميشود.

متغير 1) امكانات شبكه هاي اجتماعي

تعريف تجربي : شبكه هاي اجتماعي قابليت ارسال عكس ، فيلم،پيام صوتي ،گذاشتن پست ثابت و دوست يابي (shake)  دارند.

تعريف عملياتي : قابليت ها وخدمات متفاوتي كه شبكه هي اجتماعي  به كاربران خود ارائه ميدهند.

مؤلفه

ابعاد

متغير

آيا از قابليت ارسال عكس اين شبكه ها استفاده ميكنيد؟

نوع امكانات

 

امكانات شبكه اجتماعي

آيا از قابليت ارسال پيام صوتي اين شبكه استفاده ميكنيد؟

آيا در اين شبكه ها پست ثابت ميگذاريد؟

آيا از قابليت ارسال فيلم در اين شبكه استفاده كرده ايد؟

آيا در اين شبكه با افراد ناشناس گفت وگو كرده ايد؟

اگر امكانات اين شبكه رايگان نبود باز هم از آن ها استفاده ميكرديد؟

رايگان بودن امكانات

 

 

 

 

 

 

در صورت هزينه داشتن امكانات  اين شبكه ها، چه ميزان از آن ها استفاده ميكرديد؟

در صورت رايگان نبودن امكانات ، از كدام يك از امكانات بهره ميبرديد؟


فرضيه 3) نوع شبكه اجتماعي بر ميزان استفاده افراد از شبكه ها و نوع روابط آن ها تاثير دارد.

متغير 1) نوع شبكه اجتماعي

تعريف  نظري : گونه ، قسم

تعريف عملياتي : شبكه هاي اجتماعي از نظر قابليت ها و امكاناتي كه دارند داراي قسم هاي گوناگوني همچون:وي چت ، لاين، تانگو ، واتس اپ و... هستند.

مؤلفه

ابعاد

متغير

از كدام يك از شبكه هاي اجتماعي بيشتر استفاده ميكنيد؟

                         انواع شبكه ها

نوع شبكه اجتماعي

با چند تا از شبكه هاي اجتماعي آشنايي داريد؟

كدام يك از شبكه ها بري شما جذابيت بيشتري دارد؟

 

فرضيه 4) فيلتر شدن شبكه هاي اجتماعي توسط دولت بر ميزان گرايش جوانان براي استفاده از آن ها تاثير دارد.

متغير 1) فيلتر شدن

تعريف نظري :عدم دسترسي به محتواي مجرمانه بر اساس قانون جرايم را يانه ايست.

تعريف عملياتي :دولت به دلايل مختلف همچون داشتن محتواي غير اخلاقي،نحوه كاربري نامناسب و ... باعث عدم دسترسي به بعضي شبكه هاي اجتماعي ميشود و براي دسترسي به آن نياز به استفاده از فيلترشكن است.

مؤلفه

ابعاد

متغير

آيا شبكه اي ك از آن استفاده ميكنيد فيلتر است؟

 

فيلتر بودن

فيلتر بودن

 

 

آيا فيلتر بودن شبكه اي بر تصميم شما براي استفاده از آن تاثير دارد؟

آيا از شبكه هايي كه فيلتر هيستند استفاده ميكنيد؟

 

متغير 2) گرايش جوانان

تعريف مفهومي : ميل و رغبت ،تمايل

تعريف عملياتي: تمايل و رغبتي كه جوانان براي استفاده از چيزي دارند.

مؤلفه

ابعاد

متغير

آيا از شبكه هايي كه فضايي زيبا و خوش رنگ دارند استفاده ميكنيد؟

جذابيت هاي ظاهري شبكه اجتماعي

گرايش جوانان

 

آيا حين استفاده از يك شبكه به شكل ظاهري آن توجه ميكنيد؟

آيا شكل بهم ريخته و نامناسب يك شبكه باعث عدم استفاده شما از ان شبكه ميشود؟

آيا شبكه هايي كه از ان استفاده ميكنيد بيشترين امكانات را دارند؟

جذابيت هاي محتوايي شبكه اجتماعي(امكانات)

سعي ميكنيد از شبكه هايي استفاده كنيد كه امكانات بيشتري دارد؟

هدف شما از حضور در شبكه هاي اجتماعي دوست يابي است؟

دست يابي به اهداف شخصي

آيا براي گذارن اوقات فراغت و بيكاري وارد شبكه هاي اجتماعي ميشويد؟

آيا درشبكه هاي اجتماعي در صدد يافتن همسر مناسب هستيد؟

آيا در  اين شبكه ها سعي در ارضاي نياز هاي عاطفي و جنسي خود ميكنيد؟


فرضيه 5: نحوه دسترسي به شبكه هاي اجتماعي بر نوع روابط دوستي جوانان تاثير دارد.

متغير 1 ) نحوه دسترسي

تعريف مفهومي: روش و توانايي دست يافتن به چيزي

تعريف عملياتي: سعي و تلاشي كه افراد براي دست يابي به شبكه هاي اجتماعي و حضور در آنها انجام ميدهند.

مؤلفه

ابعاد

متغير

آيا از فيلتر شكن  براي دستيابي به شبكه هايي كه فيلتر هستند استفاده ميكنيد؟

استفاده از فيلتر شكن

 

 

نحوه دسترسي

 

 

 

 

آيا بخاطر دست يابي به شبكه هاي فيلتر سعي در يافتن فيلتر شكن ميكنيد؟

آيا قبل از استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنت پر سرعت داشتيد؟

استفاده از اينترنت پرسرعت

آيا بابت دستيابي سريع تر به شبكه هاي اجتماعي ممكن است تصميم به خريد اينترنت پرسرعت كنيد؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 0:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر تعداد فرزندان بر بهبود روابط خانوادگی (والدین،فرزندان)در شهر تهران در سال 90-91:

مرجع:فرهنگ لغات دهخدا، فرهنگ فارسی معین

طلاق:

تعریف اسمی:رها شدن زن از قید نکاح،فسخ کردن عقد نکاح

تعریف نظری: طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنها یا هر دو است . در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت ، طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد


آرامش:

تعریف اسمی:مطمئن شدن،آرامش یافتن،رجوع به آرام آرام کردن و آرامی.

تعریف نظری: آرامش یعنی طمأنینه، تسکین و آسودگی خاطر که در مقابل آن تشویش، نگرانی و اضطراب است.

آموزش:

تعریف اسمی:عمل آموختن ،تعلیم

تعریف نظری:بنابر تعریف آموزش ، به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار یک یا چند یادگیرنده به صورت یک کنش متقابل جریان می یابد.

روابط بین اعضای خانواده:

تعریف اسمی:اصیل زاده ، دودمان، خیل خانه

تعریف نظری:خانواده یکی از قدیمی ترین نهاد های اجتماعی و سنگ بنای جامعه بوده.و در جوامع مختلف دارای نقش ،پایگاه و منزلت ویژه است به گونه ای که هیچ جامعه بشری بدون خانواده بر پا نمی شود.


وضعیت اقتصادی:

تعریف اسمی:میانه راه رفتن ،میانجی نگاه داشتن ،رعایت اعتدال در دخل و خرج

تعریف نظری:علم اقتصاد عبارت است از علم به مجموعه وسایلی که برای رفع نیازمندی های مادی بشر از آن استفاده می شود.

تعریف عملیاتی:

مولفه

ابعاد

متغیر

دولت راه های گوناگونی را برای کنترل جمعیت توصیه کرده:آزادی زنان و شرکت فعال در فعالیت های اقتصادی،

آزاد ساختن آن ها از قید و بند خانه دار و نقش مادری،

و میل ان ها را به بچه دار شدن کم می کنند

کنترل جمعیت

تعداد فرزندان

ویژگی های اخلاقی عقیدتی و شخصی

تامین غذا لباس و بهداشت کودک

تربیت گفتاری  آموزش و عبادت

و سایر گرایش ها و نگرش ها

نقش والدین در تربیت فرزندان

تعداد فرزندان

علت گرایش شدید زنان به اشتغال:

کمک به اقتصاد خانواده

عزتمندی اجتماعی

اسقلال مالکیت

اثبات قابلیت زنان در عرصه اجتماعی

عوامل موثر بر گرایش زنان به اشتغال

تعداد فرزندان

مشخص نمودن جایگاه و منزلت فرزند در خانواده

آشنا نمودن نسبت به وظایف خود

بی اعتنا نبودن نسبت به آن ها

جایگاه فرزند در خانواده

تعداد فرزندان

نیاز به عشق و امنیت

نیاز به تحسین و قدردانی

مسئولیت پذیری

نیاز به محبت و تفاهم

تامین همه ی نیاز ها برای رشد و تعالی فرزند

حقوق فرزندان در قبال والدین

تعداد فرزندان

زن و مرد به طور همزمان و تمام وقت شاغلند

آیا زوجین از شغل خود راضی هستند یا خیر؟

آیا شغل زن با ویژگی های جسمانی و روانی او سازگاری دارد؟

شغل زن چه تاثیرات مثبت و منفی بر رشد کودک دارد؟

شکل های گوناگون اشتغال و آثار آن بر فرزندان

تعداد فرزندان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 23:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

موضوع:

تاثیر ایجاد امنیت در جامعه بر رفتار زنان در مناطق 5 و 6 و 7 تهران در 3 سال اخیر             

 

متغییرهای X

1

حضور پلیس

2

دسترسی به پلیس

3

نوع رفتار پلیس با ارازل و اوباش

 

متغییرهای Y

1

علاقمندی به حضور پرشور در اجتماع

2

تنش های اخلاقی

3

رابطه با اطرافیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     علاقمندی به حضور پرشور در اجتماع

تعریف اسمی: حاضر آمدن در کنار گروهی از مردم که در یک جا جمع می شوند.

متغییر

بعد

مولفه

 

 

 

علاقمندی به حضور پرشور در اجتماع

 

مرتبه شغلی

بیکار

کارمند

فروشنده

 

 

میزان تحصیلات

بیسواد

متوسط

عالی

 

جنسیت

زن

مرد

2.     تنش های اخلاقی

تعریف اسمی: هنجارهای مورد قبول جامعه که نشان دهنده ی درستی و نادرستی رفتار اشخاص است.

متغییر

بعد

مولفه

 

 

 

تنش های اخلاقی

 

اعتیاد

فاقد قدرت نه گفتن

اعتماد به نفس کاذب

سطح فرهنگ خانواده

 

 

عصبانیت

تمام نشدن کارطبق میل خویش

بی توجهی افراد خانواده به فرد

 

فقر

نداشتن شغل

سطح درآمد پایین

3.     رابطه با اطرافیان

تعریف اسمی: ارتباط و رفت وآمد با دیگران

متغییر

بعد

مولفه

 

 

 

رابطه با اطرافیان

 

رفت و آمد دوطرفه

میان اقوام


میان دوستان


میان همکلاسی ها


میان هم خدمتی ها


 

 

بی میلی به خلوت و تنهایی

در خانه هم بودن کنار دیگران

می اندیشد


از تنهایی واهمه دارد


 


 


 

مرجع:

تعاریف اسمی از کتاب لغت نامه دهخدا می باشد.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 21:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

موضوع(تاثیر آلودگی هوا بر سلامت کودکان سنین 8-5 مناطق10-6-5 تهران در سال 92)

پیشینه نظری

کوکان نسبت به بالغین خصوصاً در ماه های تابستان زمانیکه سطح مه دود بسیار بالاست بیشتر وقتشان را در بیرون سپری می کنند . کودکان چون سیستم ایمنی و ارگان های رشدشان  هنوز کامل نشده بیشتر در معرض خطرند و به نظر علیرضا ناطقیان : ما باید شیوه هایی برای پرشکان اطفال فراهم کنیم که چگونه پیامدهای مربوط به آلودگی هوا و سلامتی را در جهت آموزش بیماران و طرفداران بهداشت محیط در هم آمیزد و توصیه هایی به دولتها برای تبلیغ خط مشی های  موثر آلودگی هوا برای حفاظت مطمئن از سلامت کودکان داشته باشد.

پیشینه تجربی :

نتایج مطالعات سال گذشته نشان می دهد که 40 تا 50 درصد کودکان تهرانی در سنین مدرسه دچار درجاتی از رینیت آلرژیک هستند . افزایش طول سرماخوردگی از یک هفته و 10 روز به 2 تا 3 هفته را جزو اولین و بارزترین عوارض آلودگی هوا می داند و با بیان اینکه کودکان در آلودگی دچار آلرژی می شوند پس هوای آلوده شهر تهران به میزان نگران کننده ای باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به آلرژی شده است.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 21:23  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر رفتار معلم بر انگیزه دانش اموزان شهر شیراز در سال 90-91

خشونت مفهوم نظری)استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته شان  

مولفه

بعد

متغییر

کتک زدن –قطع عضو

خشونت فیزیکی

  خشونت

تجاوز-سوء استفاده جنسی

خشونت جنسی

باج خواهی –توهین-تحقیر

خشونت روانی

از بین بردن استقلال مالی ومصادره اموال

محرومیت ومحدودیت

 

ادامه تحصیل مفهوم نظری )استراژدی و راه های افزایش اطلاعات

مولفه

بعد

متغیر

با این دید که اگر من تحصیلات عالیه داشته باشم میتوانم موقعیتی بهتری در جامعه کسب کنم

بدست اوردن موقعیت اجتماعی در جامعه و خانواده

علاقه مندی به ادامه تحصیل

تحت سلطه دیگران نخواهم بود           

استقلال فردی

 

صمیمیت مفهوم نظری)یکی از واژه های پر کاربرد در روانشناسی است که به معنای عمیق ترین نوع رابطه بین 2نفر است

مولفه

بعد

متغییر

با شاگردان ارتباط دوستانه دارد           

ایجاد همبستگی و ارتباط موثر با شاگردان

انگیزه ایجاد صمیمیت

حتی اگر اشتباه کوچی از شاگردان رخ دهد باز هم با ملایمت با انها رفتار میکند

ناشکیبایی در تحقق هدف

 

افت تحصیلی مفهوم نظری)کاهش عملکرد تحصیلی دانش اموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب

مولفه

بعد

متغییر

مشاجره مداوم پدر و مادر در خانه        اعتیاد پدر یا مادر

مشکلات خانوادگی

افت تحصیلی

ساعت کمی را به درس خواندن اختصاص میدهد

بی میلی به درس خواندن

دچار اشفتگی های عاطفی یا نارسایی جسمی باشد

عوامل فردی

 

شیوه مدیریت کلاس مفهوم نظری)معلمان از طریق انتخاب فعالیت ها و نحوه سازمان دادن بر انجام فعالیت ها بر رفتار اجتماعی و یادگیری دانش اموزان نقش موثری دارند

مولفه

بعد

متغییر

سازمان دادن به فعالیت های گروهی دانش اموزان-تلاش در اجتماعی کردن دانش اموزان

نظارت بر کلاس از راه فعالیت های اموزشی

شیوه مدیریت کلاس

چشم پوشی از مسائل جزئی                  تکریم شخصیت افراد

نظارت بر رفتار اجتماعی در کلاس

 

ارتباط مفهوم اسمی)فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده

مولفه

بعد

متغییر

اگر اشتباهی از شاگردان رخ دهد با رفتاری ارام انها را بر طرف میکند       مانع عدم تمرکز در کلاس

ایجاد روابط مثبت با دانش آموزان

نحوه ارتباط معلم

پرهیز از تفاوت قائل شدن در بین شاگردان

پرهیز از پیش داوری غیر منصفانه

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 21:12  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1.کیفیت فیلم:

تعریف اسمی کیفیت :چگونگی , چونی , صفت وحالت وچگونگی چیزی

تعریف عملیاتی:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

متغیر

کیفیت کارگردانی   

عوامل تولید

کیفیت فیلم

کیفیت بازیگر

 

 

کیفیت سایر عوامل تولید

 

 

هم خوانی با اموزه های دین

محتوای فیلم

 

قرابت به زندگی مردم

 

 

تکراری نبودن داستان فیلم

 

 2.اعتراض مردم:

تعریف اسمی اعتراض:منع کردن،بازداشتن،پیش امدن ورو به روی کسی ایستادن 

تعریف عملیاتی :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

متغیر

شکایت نسبت به فیلمی که در ان تئهینی صورت گرفته

شکایت در مراجع قانونی

اعتراض مردم

عدم تماشای فیلم

تحریم فیلم

 

با اعتراضات خیابانی نسبت به فیلمی که به قشر خاصی توهین کرده

جلو گیری از پخش فیلم

 

زمانی  که منافع گرروه خاصی به خطر افتاده

 

 


3.سوء برداشت:

.تعریف تجربی:عدم درک صحیح از منظور  اصلی هر چیز

تعریف عملیاتی:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

متغیر

عدم استفاده از منابع معتبر

عدم توانایی کارگردان در رساندن مفاهیم 

سو برداشت

عدم استفادی از ابزار لازم برای رساندن مفاهیم

 

 

زود قضاوت کردن

عدم توانایی مخاطب در درک مفاهیم

 

تعصب قومیتی

 

 

4.دین:

تعریف اسمی :راه وروش

تعریف عملیاتی :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

متغیر

میزان تعصب نسبت به دستورات دین

احکام ودستورات دین

 

میزان علاقه مندی به انجام احکام دین

 

 

میزان تعصب نسبت به مقدسات در دین

 

دین

میزان توجه به اموزه ها

اموزه ها ونوع تربیت انسان

 

نقش دین در زندگی

 

 

5.قومیت:

تعریف اسمی:اشتراک گروهی از مردم در تاریخ،زبان،اداب ورسوم که عاملیپیوند واتحاد انهاست

تعریف عملیاتی:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

 

متغیر

در تصمیم گیری ها تابع فرهنگ هست.

پایبندی به فرهنگ

 

اداب ورسوم قوم  را در زندگی خود پیاده میکند

 

 

حساسیت نسبت به نظر دیگران راجع به قومش

تعصب

قومیت

ناشکیبایی در برابر انتقادات

 

 

6.سیاست:

تعریف اسمی:حکم راندن بر مردم ونحوه اداره امور و مملکت

تعریف عملیاتی:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

مولفه

بعد

متغیر

میزان رقابت میان احزاب

گروه بندی های حزبی

سیاست

میزان تداخل منافعی که احزاب باهم دارند

 

 

میزاان ازادی بیان

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 19:8  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

ثاثیرات بانکداری الکترونیک بر مدیریت زمان (مناطق 1و2 استان تهران دهه80)                            

1. تعریف اسمی ترافیک :1رفت وامد وسایل نقلیه در خیابان شد و امد 2راه بندان 

2.تعریف اسمی اوقات فراغت : اوقات یرداخت .فراغ .رجوع به فراغ / اسایش وارامی واستراحت .ضدگرفتاری از کار و شغل

3.تعریف نظری الودگی هوا:عبارتست از وجود ترکیبات گازی مایع جامد یا مخلوطی از انها در هوا که بسته به منشا تولید ماهیت غلظت و مدت زمان حضور در اتمسفر بتواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم سلامتی و بهداشت انسان را به خطر بیندازد .

4.تعریف نظری مدیریت زمان :بعنوان سیستمی کارا وموثر برای کنترل و استفاده ی زمان تعریف میشود . این سیستم از اتلاف انرزی در سازمان جلوگیری میکند و به مدیران این امکان را میدهد تا از زمان بهتر استفاده کنند.

5.تعریف نظری انی بانک : این نوع خدمت در راستای توسعه بانکداری الکترونیک با هدف ارائه خدمات مطلوب به استفاده کنندگان راه اندازی شده است .

6.تعریف نظری بانکداری الکترونیک :خدمتی است که امکان تعریف روال انجام تراکنش های مالی را به همراه تعریف کاربران زیر مجموعه و سطوح تاثیر مراحل انجام تراکنش فراهم می نماید .

 

تعریف عملیاتی متغیر مدیریت زمان : ابعاد 1/شیوه ی درست رسیدگی به اعمال .. شامل مولفه های  1/1مقرون به صرفه ترین راه را برای انجام کارها پیدا کردن

1/2کم خطرترین راه را برای انجام کارها پیدا کردن

 

بعد2/ شکیبایی در رسیدن به هدف .. شامل مولفه های 2/1ضوابط مربوط به منشور اخلاقی را رعایت نمودن     2/2 عدم پرخاشگری با افراد و حقوق و تکالیف مربوط به اعمال را دانستن        2/3 استفاده از ساده ترین راه حل در رسیدن به هدف 

 

بعد3/ انجام عقب افتادگی های کاری شامل مولفه های 3/1 کم کردن زمان استراحت و بیشتر به رسیدن به هدف فکر کردن 3/2دائم به انجام کارها به موقع اندیشیدن

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 16:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

میزان مطالعه اعضای خانوده:

لغت نامه دهخدا

مطالعه . [ م ُ ل َ ع َ / ل ِ ع ِ ] (از ع ، اِمص ) نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و تأمل و تفکر و اندیشه . نظر به دقت . (ناظم الاطباء). فرهنگستان ایران بجای این کلمه «بررسی » را پذیرفته است : بازرگان از مطالعه ٔ ضیعت و معامله و تجارت بازگشت . (سندبادنامه ص 157). چون به بست رسید به مطالعه ٔ اعمال و تجدید عهد احوال رعیت مشغول شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 407). ملک را خیال مطالعه ٔ جمال لیلی در دل آمد تا چه صورت است که موجب چندین فتنه است . (گلستان ).
-
مطالعه ٔ نفس ؛ فرورفتن در خود. مشاهده ٔ درون . بررسی معرفت بوسیله ٔ خود معرفت . و رجوع به لاروس و روانشناسی از لحاظ تربیت تألیف دکتر سیاسی شود.
||
به اندیشه خواندن نامه ای را بی آواز. مرور کردن کتابتی به چشم بی آواز خواندن . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قرائت . مطالعه ٔ کتاب ، خواندن کتاب . (ناظم الاطباء) : و معلوم است که مطالعه ٔ کتب و گزیدن سخنها و شرح دادن ... در میان این زحمت ممکن نباشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). پدر منزوی گشت و ملک بدو بازگذاشت و به مطالعه ٔ کتب و مجالست اهل ادب پرداخت . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 337). || (اِ) مکتوب . مرقومه . نامه . صاحب فلان بداند که مطالعه ٔ او رسید و بر رأی ما عرضه کردند. (عتبةالکتبه ). گفت که [ ابوالمعالی هبةاﷲ ] در سال گذشته مطالعه به امیرالمؤمنین نوشتم مشتمل بر اینکه امسال سعی نمودم و ارتفاعات را ضبط کردم . دوازده هزار حاصل شد. (تجارب السلف ). [ خلیفه ] آن مطالعه را جوابی فرمود مشتمل بر نوازش . (تجارب السلف ). مطالعه ٔ دیگر به امیرالمؤمنین نوشتم و مقدار حاصل بنمودم خلیفه جواب مطالعه فرمود مشتمل بر استمالت . (تجارب السلف ). || (اصطلاح عرفانی ) عبارت از توفیقات حق تعالی مرعارفین راست . (اصطلاحات شاه نعمت اﷲ) (ازفرهنگ مصطلحات عرفا). توفیقات حق بدون طلب و سؤال در حق عارفان که تحمل بار سنگین خلافت را کرده اند، درآنچه به حوادث کون باز گردد. (از تعریفات جرجانی ). و رجوع به مطالعت و مطالعة شود.

------------------------------------------------------------

میزان تحصیلات خانوده:

لغت نامه دهخدا

تحصیل . [ ت َ ] (ع مص ) غوره کردن خرمابن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || شکوفه ٔ زرد آوردن .(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). || برآوردن زر از کان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || رد کردن کلام به محصول آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || گرد کردن . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تحصیل دین ؛ جمعآوری آن . (قطر المحیط). ستاندن و جمع نمودن . (فرهنگ نظام ). تحصیل علم و چیزی ؛ بدست آوردن آن . (اقرب الموارد) (قطر المحیط). کسب و اکتساب . (ناظم الاطباء). در لغت ، گردآوردن و در عرف عام گردآوردن دانشها است مطلقاً. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) : تا در تحصیل فضل و ادب همتی بلند و رغبتی صادق نباشد... این منزلت نتوان یافت . (کلیله و دمنه ). و احداث متعلمان بطریق تحصیل علم و موعظت نگرند. (کلیله و دمنه ). همت به تحصیل علم و به تبع اصول و فروع آن مصروف گردانید. (کلیله و دمنه ).

------------------------------------------------------------

ایجاد رغبت در درس خواندن:

لغت نامه دهخدا

رغبت . [ رَ ب َ ] (ع اِمص )میل و اراده . (ناظم الاطباء). خواهش ، و خواهش از روی میل و آرزو از چیزی . (ناظم الاطباء). میل و خواهش به چیزی . (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ).خواهش کردن ، و با (در) متعدی شود و با لفظ آمدن و افتادن و داشتن مستعمل است . (از آنندراج ). خواهانی . اراده . خواست . خواهش . خواستاری . این کلمه با مصدر کردن و داشتن صرف شود.

------------------------------------------------------------

محصولات فرهنگی:

فرهنگ فارسی معین

1 - حاصل شده ، به دست آمده . 2 - حاصل زراعت و مانند آن .

------------------------------------------------------------

محصولات فرهنگی:

لغت نامه دهخدا

فرهنگی . [ ف َ هََ ] (ص نسبی ) فرهنگدان . اهل فرهنگ . آنکه در پی دانش و دانش آموزی بود :
سخن پیش فرهنگیان سخته گوی
به هر کس نوازنده و تازه روی .

 

------------------------------------------------------------

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 15:3  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

پیشینه نظری تاثیر وضعیت تحصیل خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان:

1ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آن ها تحصیلات بالا تری دارند،ناهنجاری رفتاری کمتری نسبت به دیگران وجود دارد.

2ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که مخصوصاً مادر آن ها تحصیلات بالاتری دارند، ناهنجاری رفتاری کمتری نسبت به دیگران که مادرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.

3ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که پدر آن ها تحصیلات بالاتری دارند ناهنجاری رفتاری کم تری نسبت به دیگران که پدرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.

4ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آنها هردو بی سواد و یا کم سواد هستند، ناهنجاری رفتاری بیشتری نسبت به دیگران وجود دارد.

 

-----------------------------------------------------------------

پیشینه تجربی تاثیر وضعیت تحصیل خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان:

با توجه به بررسی سایت های مرتبط، تا کنون صرفا یک مورد تحقیق مستقل در این زمینه با موضوع « نقش سطح تحصیلات والدین در وضعیت تحصیلی دانش آموز » توسط آقای هادی دهقان نگاشته شده.

ایشان هدف از انجام این تحقیق را شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی سواد و با سواد و تحصیل کرده و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این نوجوانان و نگرش آن هانسبت به خود و نسبت به فضای حاکم بر خانواده می داند.

بدیهی است با شناخت بهتر ویژگی های این افراد به لحاظ عاطفی و نیز آگاهی یافتن از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های روانی، می توان گام های مؤثری در جهت رفع مشکلات آنان برداشت .

در پایان ایشان یافته های تحقیق خود را چنین بیان می دارند:

برطبق بررسی های انجام شده از پرسش نامه ها، نظرات دانش آموزان  دلایل کسب نمرات کم   و به دست نیاوردن موفقیت زیاد به شرح ذیل عنوان گردیده است:

والدین دانش آموزان با نمرات کم که اکثرا یا بی سواد بوده یا فاقد تحصیلات زیادی بوده اند به دلیل نا آگاهی از شرایط و اوضاع و احوال مدرسه و محیط آموزشی نتوانسته اند راهنمای خوبی برای فرزندانشان باشند .

با قاطعیت می توان گفت  در مقایسه والدین تحصیل کرده  و والدین بی سواد ، والدین تحصیل کرده در تربیت و تعالی فرزندان خود و به دست آوردن نمرات مطلوب موفق تر بوده اند .

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 14:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه نظری: منبع:مسله و علل عوامل طلاق .مرضیه علیایی

به گفته کارشناسان ازدواج هايي که در آنها هماهنگي بيشتري ميان زوجين وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق مي انجامند. تشابهاتي مانند طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دين مشابه داشتن، هم زبان بودن و... يک ازدواج موفق را رقم مي زند. ازدواجي که با تشابه نژادي، زباني، رواني واجتماعي صورت بگيرد ازدواجي موفقيت آميز است. 1- عدم آگاهي جنسي 2- شهرت يکي از طرفين 3- بيماري و يا نقص جسماني 4- نبود امنيت شغلي 5- تضاد فرهنگي 6- فقر مالي 7- عدم درک متقابل افراد از يکديگر
اما يکي از مهمترين عوامل طلاق در جامعه امروز ما بحران شخصيت است. همان بحراني که سبب مي شود ازدواج ها صورت گيرد. بحران تنهايي يا يک خلاء عاطفي خلائي است که باعث مي شود در سن پايين فرد تصميم به ازدواج بگيرد. با ازدواج اين گره يا عقده را از هم بگسلد. چنين افرادي که هنوز به بلوغ رواني کامل نرسيده و آگاهي لازم را جهت ازدواج ها ندارند، فقط براي اينکه تنهايي خود را پر کنند به سراغ ازدواج مي روند.

فالسام(1) جامه شناس آمريکايي سعي کرده است که علل بحران هاي زناشويي را در چهار دسته زير طبقه بندي کند:
1- عوامل موقعيتي و غيرشخصيتي مانند سلامت بدني، شرايط اقتصادي، مداخله نزديکان، تولد فرزند ناخواسته و به عبارت ديگر گونه اي از بدشانسي
2- نارسايي هاي شخصيتي در يکي از زوجين يا هر دو، مانند گرايش هاي روان بيمارانه، الکليسم، عقيم بودن، گرايش هاي جنسي انحرافي و ساير علائم انحرافات رواني
3- تفاوت ها يا عدم تشابهات شخصيتي از لحاظ سوابق ذهني، اجتماعي، مذهبي، هنري و يا حساسيت ها
4- عدم توافق نقش ها مانند گرايش هاي ناهمسان زوجين و محروميت هاي ناشي از عدم توانايي ازدواج در برآوردن انتظارات هر کدام

حمايت و مهرباني قلب مرد آن قدر براي زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن براي زن قابل تحمل نيست. [نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
بهترين مردان شما کساني هستند که براي زنان خود بهترين شوهر باشند.

پیشینه تجربی:

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران در پایان نامه خود با عنوان " عواقب طلاق والدین " در سال 1384 به بررسی عواقب و مشکلات ناشی از طلاق بر روی خانواده پرداخته به با جهت گیری به سوی کوکان به بررسی مشکلات ناشی از طلاق بر روی آنها اشاره می کند

الف - در رابطه با جدایی والدین، فرزندان واكنش نشان می دهند، طلاق در درجه نخست نتیجه در گیری های بزرگسالان است و كودكان به صورت ناخواسته وارد آن می شوند. هرچه كودك كم سن و سال تر باشد، دامنه دریافت‌ها و دنیایی تجربه هایش به همان اندازه محدودتر است.

او خانواده خود را با همه كمبودهایی كه از نظر بزرگسالان دارد بهترین مكان تصور می كند. این خانواده در كنار ناملایماتش برای او خوشبختی بسیاری در بر دارد....

نتیجه گیری:

اراحتی و غم ناشی از جدایی والدین كاملاً طبیعی است و همچون مرگ والدین دردناك است. نحوه رویارویی با جدایی والدین متفاوت است و یك یا چند مورد زیر را تجربه می كنید.

▪ گیج و آشفته هستید، اگر والدین شما را قبلا در جریان جدایی نگذاشته باشند، شدت آشفتگی شما بیشتر است.

‌▪حقیقت را انكار می كنید. خود را متقاعد می كنید كه والدین موقتاً از هم جدا شده اند و دوباره آشتی می كنند.

▪ناراحت، افسرده، خسته و ناامید می شوید. گریه می كنید. اگر افسردگی شما بیش از یك ماه طول بكشد، با مشاور یا دكتر روانشناس صحبت كنید.

▪ حقیقت را نمی پذیرید، شاید اگر علت جدایی را بدانید، بهتر می توانید با این مسئله كنار بیایید و حقیقت را بپذیرید.بكوشید به اتفاقات و نكات مثبت زندگی تان نگاه كنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 13:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نام :زینب سعادتی

عنوان :تاثیرتماشای تلویزیون دررفتار کودکان زیر۱۲ سال منطقه ۱۲ تهران

تاثیرتماشای تلویزیون دررفتار کودکان زیر12سال منطقه 12 تهران

تماشای تلویزیون :

تعریف نظری :تلویزیون یکی از فرآورده های صنعت وفناوری است که آن دسته از نیازهای افراد که قبلا ازطریق دیگران برآورده می شده را برطرف می کند ووسیله ای که افراد می توانند بااستفاده ازآن اوقات فراغت خودراپرکنند.

خشونت :تعریف اسمی – درشتی وناهمواری ،ضدلینت ونرمی ،درفرهنگ عمید = درشتی کردن ،درشت خویی،تندخویی

افسردگی :تعریف نظری – درزبان روزمره اصطلاح افسردگی برای اشاره به یک حالت احساسی ،واکنش دربرابریک موقعیت وشیوه رفتار مختص به فرد به کار می رود .افسردگی بادرجات متفاوت غمگینی ،یاس،تنهایی،ناامیدی،احساس گناه مشخص می شود.

استرس – تعریف نظری :درعلم خصوصا روانشناسی از این واژه برای فشارروانی استفاده می شود درتعریف استرس به معنای  فشار روانی است که فرددرمواجهه بایک تجریک (پدیده های غیرطبیعی) ازخود نشان می دهند.

خوشحالی وشادبودن                  مفهوم اسمی               خوشحالی،مسرت،شادمانی،سرور،بشاشیت

 

 

موضوع

ابعاد

مولفه ها

رفتارکودک

خشونت

1-خشونت کلامی (مثل تندخویی،دادوفریادزدن

2-خشونت فیزیکی (مثل تنبه بدنی)

3-خشونت فیزیولوزیکی (ممکن است فردخشمگین وعصبانی باشد درعین حال درمعده خوداحساس ترشی وسردردکند)

رفتارکودک

استرس واضطراب

1-استرس واضطراب جسمی(مثل عرق کردن کف دستها،تپش شدیدقلب)

2-استرس درون زا(ناگهان وبدون هشداروبدون علتی پدید می آید دراین حالت بخشی از بدن ازکنترل فرد خارج میشود.)

3-استرس پس از سانحه (افرادی زمانی این استرس را می گیرند که علائمی چون بازگشت به گذشته که درآن صحنه واقعه ی موردنظرزنده می شود راتجربه کند.

رفتار کودک

 افسردگی

1-اختلال افسردگی جسمی (فرداحساس غم واندوه وناامیدی ازخودنشان می دهد)

2-افسردگی ناشی از داغ دیدگی وواکنش سوگ

3-اختلال خلقی دوقطبی شیدایی- افسردگی (توانایی زیادی از خود نشان می دهند از کاری به کار دیگر می روند بی آنکه خسته شوند ونوعی افسردگی است.

 

 

 

 

موضوع

منابع

مولفه ها

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های کارتون

تماشای برنامه ی انیمیشن –تماشای برنامه ای که درآن شخصیت های عروسکی درشکل های گوناگون آموزش هایی رابه کودکان می دهند.

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های تخیلی

برنامه هایی که دورازواقعیت هستند .برنامه های تخیلی هستند

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های  طنزوکمدی

برنامه هایی که باعث شادی وبشاشیت افراد میشود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 12:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نام :زینب سعادتی

موضوع :تاثیرتماشای تلویزیون درفتارکودکان زیر ۱۲سال منطقه ۱۲تهران

تاثیرتماشای تلویزیون دررفتار کودکان زیر12سال منطقه 12 تهران

تماشای تلویزیون :

تعریف نظری :تلویزیون یکی از فرآورده های صنعت وفناوری است که آن دسته از نیازهای افراد که قبلا ازطریق دیگران برآورده می شده را برطرف می کند ووسیله ای که افراد می توانند بااستفاده ازآن اوقات فراغت خودراپرکنند.

خشونت :تعریف اسمی – درشتی وناهمواری ،ضدلینت ونرمی ،درفرهنگ عمید = درشتی کردن ،درشت خویی،تندخویی

افسردگی :تعریف نظری – درزبان روزمره اصطلاح افسردگی برای اشاره به یک حالت احساسی ،واکنش دربرابریک موقعیت وشیوه رفتار مختص به فرد به کار می رود .افسردگی بادرجات متفاوت غمگینی ،یاس،تنهایی،ناامیدی،احساس گناه مشخص می شود.

استرس – تعریف نظری :درعلم خصوصا روانشناسی از این واژه برای فشارروانی استفاده می شود درتعریف استرس به معنای  فشار روانی است که فرددرمواجهه بایک تجریک (پدیده های غیرطبیعی) ازخود نشان می دهند.

خوشحالی وشادبودن                  مفهوم اسمی               خوشحالی،مسرت،شادمانی،سرور،بشاشیت

 

 

موضوع

ابعاد

مولفه ها

رفتارکودک

خشونت

1-خشونت کلامی (مثل تندخویی،دادوفریادزدن

2-خشونت فیزیکی (مثل تنبه بدنی)

3-خشونت فیزیولوزیکی (ممکن است فردخشمگین وعصبانی باشد درعین حال درمعده خوداحساس ترشی وسردردکند)

رفتارکودک

استرس واضطراب

1-استرس واضطراب جسمی(مثل عرق کردن کف دستها،تپش شدیدقلب)

2-استرس درون زا(ناگهان وبدون هشداروبدون علتی پدید می آید دراین حالت بخشی از بدن ازکنترل فرد خارج میشود.)

3-استرس پس از سانحه (افرادی زمانی این استرس را می گیرند که علائمی چون بازگشت به گذشته که درآن صحنه واقعه ی موردنظرزنده می شود راتجربه کند.

رفتار کودک

 افسردگی

1-اختلال افسردگی جسمی (فرداحساس غم واندوه وناامیدی ازخودنشان می دهد)

2-افسردگی ناشی از داغ دیدگی وواکنش سوگ

3-اختلال خلقی دوقطبی شیدایی- افسردگی (توانایی زیادی از خود نشان می دهند از کاری به کار دیگر می روند بی آنکه خسته شوند ونوعی افسردگی است.

 

 

 

 

موضوع

منابع

مولفه ها

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های کارتون

تماشای برنامه ی انیمیشن –تماشای برنامه ای که درآن شخصیت های عروسکی درشکل های گوناگون آموزش هایی رابه کودکان می دهند.

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های تخیلی

برنامه هایی که دورازواقعیت هستند .برنامه های تخیلی هستند

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های  طنزوکمدی

برنامه هایی که باعث شادی وبشاشیت افراد میشود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 12:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیرتماشای تلویزیون دررفتار کودکان زیر12سال منطقه 12 تهران

تماشای تلویزیون :

تعریف نظری :تلویزیون یکی از فرآورده های صنعت وفناوری است که آن دسته از نیازهای افراد که قبلا ازطریق دیگران برآورده می شده را برطرف می کند ووسیله ای که افراد می توانند بااستفاده ازآن اوقات فراغت خودراپرکنند.

خشونت :تعریف اسمی – درشتی وناهمواری ،ضدلینت ونرمی ،درفرهنگ عمید = درشتی کردن ،درشت خویی،تندخویی

افسردگی :تعریف نظری – درزبان روزمره اصطلاح افسردگی برای اشاره به یک حالت احساسی ،واکنش دربرابریک موقعیت وشیوه رفتار مختص به فرد به کار می رود .افسردگی بادرجات متفاوت غمگینی ،یاس،تنهایی،ناامیدی،احساس گناه مشخص می شود.

استرس – تعریف نظری :درعلم خصوصا روانشناسی از این واژه برای فشارروانی استفاده می شود درتعریف استرس به معنای  فشار روانی است که فرددرمواجهه بایک تجریک (پدیده های غیرطبیعی) ازخود نشان می دهند.

خوشحالی وشادبودن                  مفهوم اسمی               خوشحالی،مسرت،شادمانی،سرور،بشاشیت

 

 

موضوع

ابعاد

مولفه ها

رفتارکودک

خشونت

1-خشونت کلامی (مثل تندخویی،دادوفریادزدن

2-خشونت فیزیکی (مثل تنبه بدنی)

3-خشونت فیزیولوزیکی (ممکن است فردخشمگین وعصبانی باشد درعین حال درمعده خوداحساس ترشی وسردردکند)

رفتارکودک

استرس واضطراب

1-استرس واضطراب جسمی(مثل عرق کردن کف دستها،تپش شدیدقلب)

2-استرس درون زا(ناگهان وبدون هشداروبدون علتی پدید می آید دراین حالت بخشی از بدن ازکنترل فرد خارج میشود.)

3-استرس پس از سانحه (افرادی زمانی این استرس را می گیرند که علائمی چون بازگشت به گذشته که درآن صحنه واقعه ی موردنظرزنده می شود راتجربه کند.

رفتار کودک

 افسردگی

1-اختلال افسردگی جسمی (فرداحساس غم واندوه وناامیدی ازخودنشان می دهد)

2-افسردگی ناشی از داغ دیدگی وواکنش سوگ

3-اختلال خلقی دوقطبی شیدایی- افسردگی (توانایی زیادی از خود نشان می دهند از کاری به کار دیگر می روند بی آنکه خسته شوند ونوعی افسردگی است.

 

 

 

 

موضوع

منابع

مولفه ها

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های کارتون

تماشای برنامه ی انیمیشن –تماشای برنامه ای که درآن شخصیت های عروسکی درشکل های گوناگون آموزش هایی رابه کودکان می دهند.

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های تخیلی

برنامه هایی که دورازواقعیت هستند .برنامه های تخیلی هستند

تماشای تلویزیون

تماشای برنامه های  طنزوکمدی

برنامه هایی که باعث شادی وبشاشیت افراد میشود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 12:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع: تاثیر تورم بر رفتار و زندگی مردم اهالی شهرک امید

چند مورد از نظرات داده شده  درمورد موضوع ذکر شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد و اما استفاده ای که من از این مطالب بردم این بود که متوجه شدم تورم موجب کاهش استفاده ویا افزایش استفاده از کالایی خاص میشود و این مدارای مردم است که در کاهش یا افزایش تورم میتواند نقش داشته باشد

یک اقتصاد دان گفت: در گام اول شاید فکر کنیم خانوار در زمینه بزرگ نمایی می کند اما نکته اینجاست که هزینه خانوار شهری با خانوار روستایی افزایش یافته و این شکاف گسترده شده است.

این اقتصاددان ضمن تاکید براینکه اقتصاد ایران در قیاس با کشورهای دنیا جز گروه نابرابرها قرار دارد، ادامه داد: ایران در سال 2013 جزو گروهای نابرابر درآمدی قرار دارد این درحالی است که استانداردهای اسمی رعایت شده ولی تعادلی در درآمدها نداشته‌ایم.

وی به بالارفتن سهم نسبی هزینه های خوراک در بودجه خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: بالابودن فشار تورم در بخش هزینه کالاهای اساسی، افت رفاه و رضایت از زندگی، جدی بودن فشارهای تورمی از نظر عامه مردم و بالارفتن شاخص بینوایی از تبعات این پدیده ناخوشایند است

این اقتصاددان با تاکید براینکه ارتباط تورم با رفتار خانوار بیانگر مدارای خانوار با وضعیت موجود است، ادامه داد: خانوار در این مرحله مدارا می کند و بیانگر آن سهم اقلام کالایی خوراکی که افزایش قیمت بالایی داشته‌اند، به شدت در مصرف خانوار کم شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه طبق آمار بانک مرکزی از سال 82 تا 91 وزن اقلام مصرفی در تمام اقلام اصلی زندگی مردم کم شده است، گفت: مرده چاره‌ای جز مدارا ندارند و به همین خاطر با حذف اقلام پر مصرف که قیمت‌ آنها افزایش یافته شاخص تورم کم شده است

این اقتصاددان با تاکید براینکه شاخص تورم کاهش یافته ولی هزینه آنرا خانوار و جامعه داده است، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد علمی است که داده های آماری را به اطلاعات تبدیل می کند و می تواند تصویر وضعیت را شفاف و درک بهتری از وضعیت ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه با خوب نگاه کردن به اقتصاد، سیاست های اقتصادی سنجیده تر می شود و مدیریت اقتصادی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد یک علم است که پشت میز دانشگاه نمی توان آن را آموخت

 منبع:

  (سایت خبری تحلیلی)Pars news سایت

کد خبر :119945

۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۱۱:۱۱

 

و اما یکی از پژوهش های مشابه در موضوع  تورم (اثر تورم بر هزینه های رفاهی )است که  نويسندگان اين پژوهش در بخش نتيجه گيري به بيان راهکارها و توصيه هايي در خصوص تورم پرداخته اند. بر اين اساس، گفته شده که تورم پديده اي است پيچيده با آثار منفي فراوان که با تغيير در رفتار عقلايي مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اقتصاد را از مسير بهينه خارج مي کند و محاسبه هزينه رفاهي تورم نيز براي سنجش «سهم اين هزينه رفاهي از توليد ناخالص داخلي» عنوان شده است

همچنین با خواندن مطالب پژوهش بالا به این نکته پی میبریم که تورم در رفتار عقلایی مصرف کنندگان تغییر ایجاد میکند...

 

حسینی هاشمی  تصریح کرد: رفتار مصرف‌کننده دیگر شتاب زده نیست و افکار عمومی تورم بیشتر در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند و بدبینی نسبت به سیاست‌های داخلی ندارند

 

مرتضی عزتی  تصریح کرد: تورم چند سال اخیر بر روی درآمد خانوارها تأثیر گذاشته و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده و نتیجه کاهش تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها بوده است، بنابراین یکی از علل کاهش نرخ تورم، افت قدرت خرید بوده است

 

منبع:سایت                

banker.ir   (استاد اگر مشکلی داشت لطفا راهنماییم کنید)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 12:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر رواط والدین با یکدیکربرروی نوجوان بین 12 تا 18 سال 

پیشینه نظری:

همه دانشمندان علوم اجتماعي ، خواه جامعه شناسان يا روانشناسان ، بيش از هر عاملي بر آگاهي بخشي خانواده و تاثير بي بديل آن تاكيد دارند . اگر چه از تاثير مدرسه ، گروه هاي همسال ، رسانه هاي جمعي و ... غافل نيستند ، ولي نقش خانواده را موثر مي دانند ؛ زيرا فرد در خانواده فرايند فرهنگ پذيري را مي آموزد و شخصيت افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل مي گيرد ؛ در حالي كه ديگر عوامل، بيش تر در جامعه پذيري افراد، نقش دارند .بطبع هر چه ميزان اختلافات ميان والدين با نوجوانان بيشتر باشد رفتارهاي ناسازگارانه ضد اجتماعي را براي آنان به ارمغان مي آورد صفاتي چون : مسئوليت ، عشق ،پايداري ،استقلال تنها از فردي تراوش مي كند كه داراي خود باوري مثبت و روابط خوب اعضاء يك خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنيت است كه فضاي خانه را براي افراد سرشار از محبت مي كند و افراد از طريق آن عامل است كه هويت خودرا توسعه مي دهند.(همان منبع)

فرويد بر اين باور است كه شخصيت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمايي هاي دروني شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقيات جامعه است كه والدين به كودك آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست يا غلط بودن اعمال فرد داوري مي كند .(قائمي،1378)

ني(1958)در پژوهشهايش به اين نتيجه رسيد كه متغير هاي خانوادگي نظير روابط فرزند- والدين ،تقيد هاي خانوادگي،انضباط و سرپرستي و پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده با بزهكاري نوجوانان ارتباط معناداري دارد.

هيرشي[1] (1969) در آزمون نظريه كنترل اجتماعي دريافت كه افزايش تقيد هاي جوانان به والدين و گذران بيشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده ،گرايش جوانان به بزهكاري را كاهش مي دهد . مطالعات ديگري كه به موضوع خانواده و بزهكاري پرداخته اند تضاد هاي زناشويي،گسيختگي و سرپرستيهاي ضعيف والدين بر فرزندان  را بر بزهكاري نوجوانان موثر دانسته اند (وست،1973،فارن ورت،1984 به نقل از احمدي

پیشینه تجربی:

نتایج نشان دادند عاطفه مثبتوالدینی و تأیید آنان با احساسات نوجوان رابطه مثبت دارد. در برابر، روش تعامل والدین با احساس نوجوان ارتباطی نشان نداد. در باب رفتار اخلاقی کودکان، یافته ها اشعار دارند بر اینکه روش تعامل والدینی با تقلّب پسران (نه دختران) برای تکمیل جورچین (پازل) مرتبط است. یافته های مزبور این عقیده را تأیید می کنند که اقدامات والدین از جمله عواطف آنان، به توسعه اخلاقی نوجوان کمک می کنند.

این مرحله(12تا18) که هسته اصلی نوجوانی و مشکلات آن است، با رشد بیشتر بدنی و جنسی همراه است و سطح عالی تری از ادراک «خود» را تجلّی می دهد. رشد مغز و توانایی های شناختی نوجوان با درونی شدن حیات عاطفی و ارتباط عمیق تر با گروه هم سالان، جدایی بیشتر ویژگی های روان شناختی نوجوان و باورها و ارزش های او از والدین و بزرگ سالان را به بار می آورد. این جدایی هرچند به ندرت جنبه جدایی مکانی نوجوان با والدین و بزرگ سالان را پیدا می کند، اما معمولا یک جدایی روحی، فکری، ارزشی و رفتاری است و زمینه های ذهنی استقلال را برای او فراهم می آورد. در همین مرحله، انسجام جنبه های مختلف بدنی و جنسی و تصور از خویش به صورت هویت واحد شکل می گیرد و پاسخ گویی به سؤال اساسی «من کیستم؟» به تدریج در ذهن نوجوان تحقق می یابد.
در این مرحله، کسب دانش و مهارت های لازم برای اشتغال یا برای ادامه تحصیل، به عنوان یک نیاز مهم در تعلیم و تربیت نوجوانان مطرح می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 12:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مولفه

بعد

متغیر

انتخاب سرگرمی های جایگزین محصولات فرهنگی

بی میلی نسبت به مطالعه

1)گران شدن  محصولات      فرهنگی

 

 

کاهش اطلاعات عمومی افراد

کم شدن انگیزه خرید کتاب

 

 

 

مولفه

بعد

متغیر

1.دیگر نیرویی برای کار کردن ندارد. 2.از دست دادن توان انجام کار

ایجاد ضعف جسمی

 

 

2)گران شدن خوراک

 

دیگر انگیزه ای به مهمانی دادن و مهمانی رفتن ندارد

انزوا و گوشه گیری

 

 

مولفه

بعد

متغیر

احساس خواب مداوم و خستگی بیش از اندازه

بی حالی

 

 

3)عدم شادابی

 

 

دیگر تمایلی به شرکت در جمع های دوستانه و... را ندارد

به وجود آمدن افسردگی در شخص

 

 

 

مولفه

بعد

متغیر

تکراری شدن لباس ها و از بین رفتن روحیه و شادابی

بی میلی نسبت به تنوع و خرید لباس

 

 

4)گران شدن پوشاک

 

پایین آمدن اعتماد به نفس و در نهایت انزوا و گوشه گیری

کم شدن انگیزه مهمانی رفتن و شرکت در جشن ها

 

 

 

 

مولفه

بعد

متغیر

شیوع بیماری های مسری

بی میلی نسبت به شستن دست ها و استفاده از مایع دستشویی بعد از استفاده از سرویس بهداشتی

 

5)گران شدن محصولات بهداشتی

به خطر افتادن سلامتی و دوری افراد به علت کثیف بودن و عدم رعایت بهداشت

بی میلی نسبت به استحمام

 

 

مولفه

بعد

متغیر

سرگرمی های دیگری چون رایانه را انتخاب میکند

میل به استراحت و استفاده از منابع دیگر

 

6)کم شدن انگیزه مطالعه کتاب

عقب ماندن از سطح جامعه و کم شدن اطلاعات فرد

بی میلی نسبت به خرید کتاب

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 11:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان تهران سال 90-91

مرجع :لغت نامه ی دهخدا ،فرهنگ فارسی معین ،فرهنگ لغت عمید و نظریات دانشمندان

کودک آزاری:

تعریف اسمی :رنجش و آزار و اذیت کودک،                 تعریف نظری:رفتاری که آزار عمدی ،فیزیکی ،هیجانی ،جنسی و یا سهل انگاری و غفلت نسبت به کودک را در بر داشته باشد.

عدم سلامت روانی:

تعریف اسمی:عدم توانایی واکنش انعطاف پذیر و هدفمندبه انواع تجارب زندگی،

تعریف نظری :به طور کلی برای اطلاق به کسی به کار می رود که در سطح بالایی از سازگاری و انطباق رفتاری و هیجانی قرار ندارد.

گوشه گیری و انزوا:

تعریف اسمی:گوشه نشینی ،کناره جویی از مردم،             تعریف نظری:عدم معاشرت یا معاشرت محدود با همسایه ها و دوستان و آشنایان و عدم روابط اجتماعی با دیگران.

رفتار های نا سازگارانه:

تعریف اسمی :رفتار های نا بهنجار ،مخالفت و تندخویی و بد رفتاری

تعریف نظری :عبارت است از هر فعالیتی که از لحاظ مهارت فردی برای دست و پنجه نرم کردن موثر با مشکلات و استرس های زندگی جنبه ی غیر عملی و ضد سازندگی داشته باشد.

افت تحصیلی:

تعریف اسمی :وقفه و نا کامی در تحصیل و عدم پیشرفت

تعریف نظری :ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه ی تحصیلی در نظام آموزشی.

از دست دادن روابط دوستانه:

تعریف اسمی :عدم پیوند و رفت و آمد با دوستان ،گسستگی،

تعریف نظری :رفتاری که سبب از دست دادن دوستان و بروز اختلافات و عدم اطمینان در رابطه می شود.

تعریف عملیاتی:

متغیر ابعادمولفه
کودک آزاریآزار عاطفی1)بد رفتاری کلامی و تحقیر
2)خشونت عاطفی
3)عدم وجود روابط صمیمی و عاطفی در محیط خانواده
کودک آزاری آزار جسمی 1)بد رفتاری بدنی
2)تنبیه بدنی
کودک آزاری غفلت عاطفی 1)بی توجهی به نیا زهای عاطفی و روانی فرزندان
کودک آزاریغفلت جسمی 1)بی توجهی و غفلت نسبت به نیازهایی از قبیل خوراک و پوشاک
کودک آزاریخشونت خانوادگی1)مثل همسر آزاری
باعث می شود که کودک مضطرب  و افسرده و پرخاشگر شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 14:8  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مسئله۱:تاثیر تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر میزان فروش پوشاک کارخانه زیروتن

با توجه به اینکه امار کاربران اینترنتی در حال رشد است  میتوان از این مسئله به عنوان نقطه قوتی برای افزایش فروش و ماندگاری در ذهن مشتریان بهره برد

 

مسئله۲:تاثیر عدم انعطاف پذیری مدیران بر روی عملکرد کارکنان

 یکی از عوامل مهم در میزان بهره وری کار کنان نحوه تعامل مدیران با انهاست این مسئله از جمله فرصتهایی به شمار میرود که میتوان با استفاده از ان پیشرفت کارکنان را شاهد باشیم

 

مسئله۳:تاثیر وجود گارانتی بر روی خرید کالاهای الکترونیک

با توجه به اینکه امروزه ضمانت نامه های محصولات شامل رفع عیوبی رمحدود میشوند و در بازار کالاهای شامل گارانتی با قیمت بیشتری به بازار عرضه میشود میخواهیم تاثیر این گارانتی ها را بر روی فروش محصول بررسی کنیم

 

مسئله۴:بررسی رابطه به کار بر دن فناوری اطلاعات  در سازمانها و تاثیر ان بر روی عملکرد کارکنان بخش حسابداری

امروزه فناوری اطلاعات  جز اساسی ترین عوامل در پیشرفت سازمانها به حساب می اید و نیروی انسانی شاغل در سازمانها مشتاقند که بخش بیشتری از فعالیتها را با استفاده از فناوری اطلاعات جلو ببرند

 

مسئله۵:استفاده از لیزر برای تناسب اندام در بین بانوان ۲۵ تا ۴۰ ساله

کمبو اگاهی از عوارض لیزر و لیپو ساکشن و دیگر عوامل م.ثر بر تناسب اندام افراد و تبلیغات بسیار در این زمینه باعث روی اوردن افراد به این روشها شده است از انجا که این روشها دارای عوارض جبران ناپذیری هستند توجه به ان ضروریست

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم فروردین 1393ساعت 23:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر تعداد فرزندان بر روابط خانوادگی شهر تهران منطقه 8 سال 90:

پیشینه نظری:

1-روانشناس حوزه خانواده در این باره می گوید:در سال های اخیر تک فرزندی در کشور رواج پیدا کرده است و در کنار آن اشتغال والدین نیز به دلیل مشکلات مالی جدی و همه گیر شده است.این اتفاق ها به طور ناخودآگاه کودک را مجبور می کند برای فرار از تنهایی به سمت گروه های همسالان ناشناس برود.دهه های قبل این خلا توسط پدر بزرگ مادر بزرگ  بچه های همسال فامیل و خواهر و برادر پر می شد.اما امروزه این روابط وجود ندارد و در کنار آن ورور اینترنت و شبکه های مجازی به داخل خانه ها پر شدن وقت بچه ها به استفاده از این وسایل باعث بروز اسیب های زیادی شده است حداقل اسیب این فضا پر کردن تنهایی در فضای مجازی با دوست های مجازی است برخی از بچه های امروز خیلی با آدم های حقیقی ارتباط خوبی ندارند.بهتر است والدین دوست فرزندان خود را بشناسند و به این کار وقت کافی اختصاص دهند به طور خلاصه نکته ای که در مورد دوستان فرزندان باید مورد توجه قرار دهید این است که فرزند خودش دوستش را انتخاب می کند و والدین هیچ نقشی و تاثیری ندارند.آن ها می توانند به طور غیر مستقیم بر انتخاب فرزندان خود اثر بگذارند.


نظریه دیگری در این باره:

2-اهميت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولين جايگاه اجتماعي كودك براي همگان آشكار است . والدين به عنوان مهمترين اعضاء اين نهاد كه در تماس دائم با كودك هستند و دنياي او را مي سازند . والدين مي -تواننند با اعمال درست و به موقع روش هاي مناسب تربيتي كودكاني اجتماعي ، موًدب ، متدين و با انگيزه براي پيشرفت تحويل جامعه دهند و در خانواده هاي پرجمعيت والدين در تربيت فرزندان كشمكش هاي زيادي باهم خواهند داشت نه تنها والدين بلكه بيشتر زيان ها نصيب فرزندان خواهد شد. تعداد فرزندان ، رابطه آنها در خانواده اهميت پيدا خواهد كرد. زيرا در خانواده هايي كه تعداد فرزندان زياد باشد سرپرستي و تربيت آنها و رسيدگي به آنها مشكل دار خواهد بود . ميزان تاًثيري كه خواهران و برادران در شكل گيري شخصيت و رشد اجتماعي كودك دارند به عواملي از قبيل جنسيت كودك جنسيت خواهر و برادران ، چندمين فرزند خانواده بودن ،فاصله سني با خواهر و برادران ، مجموعه تعداد كودكان در خانواده و تربيت خانواده بستگي دارد .


پیشینه تجربی:مانند تحقیق من یک دانشجویی در شهر گیلان درباره ی تاثیر میزان تعداد فرزندان بر روابط خانوادگی (زنان شاغل)پژوهش کرده است.این دانشجو در پژوهش میدانی خود درباره اشتغال زن به آثار مثبت و منفی اشتغال زن و خانواده اشاره می کند.او معتقد است کمک مالی زن شاغل موجب بهبود وضع اقتصادی می شود و شاغل شدن زن قدرت تصمیم گیری او را در خانواده افزایش می دهد.

و از سوی دیگر استخدام تمام وقت مادران اضطراب والدین را در مورد رفاه کودکان افزایش می دهد و لذا بر روابط زناشویی هم تاثیر منفی می گذارد.

با این پژوهش این دانشجو موافق هستم و تا حدودی به پژوهش من نزدیک است به نظر من با توجه به شرایط کنونی از نظر اقتصادی که در جامعه وجود دارد و از نظر دیگر با توجه به شرایطی که کودکان با توجه به شرایط تنهایی دارند آثار مثبت و منفی برای اشتغال زن وجود دارد. به طور کلی هدف من از این پژوهش این است که بدانم تعداد فرزند چه نقشی بر بهبود روابط خانواده دارد؟با توجه به شرایط کنونی اقتصادی چه میزان فرزند کافی است؟و با توجه به تنها بودن کودکان ایا خوب است که والدین(زن) شاغل باشد یا خیر؟

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 18:21  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پیشینه نظری

در موضوع "عوامل موثر بر رفتار های اعتراضی مردم نسبت به بعضی فیلم ها "به مفهوم مهمی بر می خوریم و ان رفتار های اعتراضی است.

با توجه به مقاله موجود در وب سایت اینده نگری در مورد رفتارهای اعتراضی نظریه های زیادی وجود دارد که در زیر به اختصار امده است.

چالزتیلی جامعه شناس امریکایی اثار زیادی در رابطه باجنبش های اجتماعی و رابطه سیاست با جامعه نوشته است. دررابطه با رفتارهای اعتراضی نظریه ای با نام" نظریه کنش جمعی"دارد.چالزتیلی در کتاب "ازبسیج تا انقلاب"بیان میکند که پدیده هایی همچون انقلاب ها وشورش ها.جنبش های اجتماعی وتوطئه  های سیاسی  وحتی بسیاری ازکودتا ها انواع مختلفی از کنش  های جمعی هستند که با هدف ایجاد تغییر یا ممانعت از تغییری در جامعه ایجاد میشود .درمورد کنش جمعی جامعه شناسانی همچون مارکس ,میل,وبر,دورکهایم  نظریه هایی دارند .

وبر به تعاریف کنشگران دخیل در یک کنش جمعی توجه ویژه ای دارد و نظام باور های درون یک جماعت را مساله محوری کنش های جمعی میداند .

ازنظر میل کنش جمعی نتیجه پیگیری حسابگرایانه منافع شخصی است .

 پیشینه تجربی

با مراجعه به سایت های مختلف مقاله یا تحقیقی پیدا نکردم که راجع به موضوع مورد نظر من مطلبی بیان کرده باشد.ولی با مطالعه ی مقالاتی که به صورت موردی در مورد فیلم ها وسریال هایی که مورد اعتراض قرار گرفتند،توانستم عوامل زیر را دسته بندی کنم:

یکی از مهمترین عوامل موثر براینگونه رفتارها قومیت گرایی است که در سال های اخیر خود را بیشتر نشان داده است  که حتی استفاده از یک لهجه خاص توهین ومسخره کردن یک قومیت محسوب میشود.

از عوامل بعدی میتواند دین ،سیاست،ادعای اینکه ان فیلم سیاه نمایی کرده یا ضد فرهنگی است ویا ان سریال یا فیلم به قشر خاصی یا صنف خاصی توهین کرده است.

در ادامه جدولی امده که بعضی از فیلم ها ییکه مورد اعتراض قرار گرفته ونحوه برخورد مسوولین با ان امده است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نام سریال

نام کارگردان

اعتراضات

«اغما»

سیروس مقدم

این سریال با اعتراض جمعی از پرستاران و پزشکان مواجه شد ویکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به پخش این سریال گفت:«سریال تلویزیونی«اغما» خرافه پرستی را در جامعه ترویج می‌کند وپخش آن باید متوقف شود. ما در جامعه پزشکی و به خصوص در عمل‌های جراحی با حالت‌های غیب‌گویی سر و کار نداریم، عمل جراحی یک کار علمی و دقیق است که بر اساس پروتکل مشخص گام به گام آن از ابتدا و حتی مراحل قبل از عمل تا انتها و حتی مراقبت‌های بعد از عمل تعریف مشخص دارد و هر گونه عمل خارج از آن بازی کردن با جان مردم است.»

«بچه های نسبتا بد»

سیروس مقدم

پرستاران بیمارستان هاشمی نژاد نسبت به بخشی از سریال «بچه های نسبتاً بد» واکنش نشان دادند ومعتقد بودند این سریال پرستاری را نشان می دهد که تحت عنوان نرس در حالی که دوربین فیلمبرداری در دست دارد، از اتاق زایمان خارج می شود و به رغم امتناع اولیه در برابر تقاضای آقایی برای دیدن فیلم نوزاد تازه متولد شده، پس از دریافت رشوه قبول می کند، تقاضای فرد را انجام دهد. آنچه از صدا و سیما پخش می‌شود در ذهنیت مردم تأثیر دارد و روا نیست، تمام تلاش ها و زحمات قشر خدوم و ایثارگر پرستاری، به راحتی با یک دیالوگ ناشایست یا یک رفتار نامناسب مانند دریافت رشوه که اصلاً جایی در صنف پرستاری ندارد، زیر سوال رفته و مخدوش می شود.

«پایتخت 2»

سیروس مقدم

احمدعلی مقیمی (نماینده شرق مازندران) در واکنش به پخش سریال گفت:«تمسخر منکری است که بارها قرآن کریم ما را از آن نهی کرده است و این نوع تولیدات در واقع امر به منکر است.سریال بی محتوای «پایتخت»نمونه بارز چنین نگاه توهین آمیزی به اقوام ایرانی است.به نظر می رسید پس از فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تمسخر اقوام مختلف،لا اقل در صدا و سیما شاهد پایان یافتن این نوع تولیدات غیر هنری و غیر اخلاقی باشیم،اما گویا استعداد تولیدکنندگان این آثار آنقدر ته کشیده است که برای پر کردن دقایق قرارداهای خود از هیچ توهینی ابایی ندارند.»

«پژمان»

سروش صحت

خداداد عزیزی، نیما نکیسا وعلی انصاریان از جمله فوتبالیست هایی بودند که نسبت به تصویر کردن زندگی یک فوتبالیست در این سریال معترض بودند. خداداد عزیزی در گفت و گوی درباره موضوع مطرح شده در سریال گفت:«فکر می‌کنم شرایط فوتبالیست‌ها اینجوری که سریال پژمان نشان می‌دهد، نیست. این سریال کمدی است و وضعیت فوتبالیست‌ها به این فضاحت نیست. فکر نمی‌کنم فوتبالیست‌ها اینقدر بی‌سواد و تابلو باشند! پژمان جمشیدی بازیکن ملی بوده و وقتی چنین سریالی بازی می‌کند، یعنی دوست دارد او را اینطوری نشان بدهند که مدام پس‌گردنی بخورد وقتی خودش این شرایط را دوست دارد، من چه بگویم اما خودم هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهم راجع به من چنین سریالی بسازند.

«پنج کیلومتر تا بهشت»

علیرضا افخمی

بعد از پخش این سریال، کودکی تصمیم گرفت تبدیل به یک روح شود و به مکان‌های مورد علاقه‌اش سر بزند. این کودک به میله بارفیکس خانگی یک روسری را قلاب کرد و سرش را داخل آن قرار داد و ناگهان حلق آویز شد. چند ثانیه بعد هم روی زمین افتاد و از هوش رفت و در نهایت دچار مرگ مغزی شد.این اتفاق بازتاب گسترده و اعتراض هایی را در پی داشت.

«خداحافظ بچه»

منوچهر هادی

این سریال مورد انتقاد بهزیستی قرار گرفت و این افراد از نحوه اتفاقاتی که در فیلم در مورد چگوتگی گرفتن بچه از بهزیستی اعتراض کردند.

«در مسیر زاینده رود»

حسن فتحی

پخش این مجموعه تلویزیونی اعتراض‌های فراوانی نسبت به لهجه اصفهانی به کار رفته در این مجموعه شکل گرفت. عده‌ای معتقد بودند این لهجه مردم اصفهان نبوده و آن‌را لهجه مردم حواشی اصفهان دانستند. محمدتقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تذکر نسبت به رئیس صدا و سیما این مجموعه را توهین به مردم اصفهان قلمداد نمود. استاندار اصفهان نیز خواستار توقف پخش این مجموعه شد.

«ساعت شنی»

بهرام بهرامیان

زمانی که این سریال روی آنتن رفت موضوع جدیدی را در جامعه مطرح می‌کرد. این سریال درباره خانم دکتری که بچه دار نمی شد بود .او تصمیم می گیرد یک رحم واسط (اجاره ای) پیدا کند و بچه دار شود و آن زن حامل، عاشق فرزندش می شد.این موضوع اعتراض بسیاری از جمله دکتر الهام، سخنگوی دولت وقت و وزیر دادگستری در خصوص موضوع این سریال گفت:«برخی سریال های تلویزیونی از جمله سریال ساعت شنی به قدری قبیح است که به راحتی نمی توان در خصوص جنبه های زشت آن سخن گفت. به تصویر کشیدن این موارد بدون تردید اثر مثبت و بازدارنده ای نخواهد داشت بلکه اثری ترویجی ایجاد می کند و قبح بسیاری از مسائل را از بین می‌برد.

«مختار نامه»

داود میرباقری

عمده مراجع تقلید شیعه نسبت به احتمال نمایش چهره عباس بن علی نظر نامساعدی داشتند و از میان آنها آیت‌الله حسین وحید خراسانی واکنش شدیدی نشان داد و در این راستا قسمت به کشته شدن عباس پسر علی(ع)از مجموعه مختارنامه سانسور شد.همچنین علاوه بر وهابیون، گروهی از اهل سنت ساکن ایران نیز نسبت به توهین وارده به یکی از صحابه پیامبر اسلام به نام عبدالله بن زبیر در این سریال اعتراض کردند.

«مرد هزار چهره»

مهران مدیری

در پی پخش سریال «مرد هزار چهره» ثبت احوال استان فارس خواستار اعاده حیثیت و دریافت ۲۱ میلیارد ریال به عنوان خسارت معنوی وارد شده به مجموعه ثبت احوال شیراز شده‌است. در این دادخواست مواردی به عنوان دلایل و مستندات توهین بیان شده‌است از جمله: انتصاب شخصیت اصلی داستان به عنوان شخص کلاهبردار شیاد و متقلب در مجموعه ثبت احوال شیراز، ارائه فضای بی‌نظم و خارج از شان اداری در ثبت احوال شیراز و القای سوءاستفاده از موقعیت شغلی توسط کارکنان اداره کل ثبت احوال شیراز شد.

«بزنگاه»

رضا عطاران

در ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ نامه‌ای از سوی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مدیریت این سازمان فرستاده شد که در آن، دستور توقف پخش این مجموعهٔ تلویزیونی بود. دلیل این دستور هم در همین نامه، انتقادات شدید مردم و هنجارشکنی‌های «بزنگاه»اعلام شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 18:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع انتخابی تحقیق من تأثیر روابط بین کارکنان یک واحد اقتصادی در بهبود عملکرد کل سازمان در شرکت های خدماتی و بازرگانی شهر تهران میباشد.(برای سهولت کار، یکی از مناطق تهران به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب میشود.).

پیشینه نظری :

برای تسهیل روند تحقیق چند تئوری و نظریه های مرتبط با این موضوع را ذیلا به استحضار میرسانم.(البنه ذکر این نکته حائز اهمیت است که تئوری های علوم اجتماعی به طور عام و به ویژه تئوری های روابط کار،اعتبار علمی زیادی ندارند،اما میتوانند برای شناخت بهتر پدیده های مربوط به تجزیه و تحلیل تا حدودی راهنما و یاری کننده باشند.).این تئوری ها از این قبیل است:

1) تئوری همزیستی یا وحدت گرا :در این تئوری ، هر دو طرف در منافعی که حاصل میشود شریکند.

2) تئوری تعارض یا کثرت گرا : که در آن، بین کارگر و کارفرما مباینت و تعارض وجود دارد.

3) تئوری اقدام یا نقش اجتماعی : در این تئوری، تک تک افراد هستند که چگونگی روابط کار در سازمان را به وجود می آورند.

4) تئوری تعارض طبقاتی یا رادیکال : این تئوری را نمیتوان مستقیما در مورد روابط کار مطرح کرد، بلکه توجیه جامعه شناسی "مارکس" در قرن 19 از جامعه ی صنعتی اروپاست که بعدها پیروان این طرز فکر کاربرد این تئوری را در روابط کار صنعتی هم مطرح کردند. تحلیل های مارکسیستی با این فرض آغاز می شود که  تغییرات اجتماعی جهانی که منشأ ان  اختلاف طبقاتی است، در جامعه ی سرمایه داری شکل گرفته است.بر اساس این نظریه، تعارض بین سرمایه دار یا بورژوا و کارگر یا پرولتاریا، اجتناب ناپذیر و لاینحل است، مگر با تغییر ساختار اقتصادی جامعه.

5) تئوری سیستم ها : که هر نظام را دارای 4 عنصر اصلی میداند. : 1- قوانین برون داد. 2- مذاکره، توافق و تنظیم. 3- خواست طرف های ذینفع، فشارهای محیط سیاسی و ایدئولوژیک. 4- قوانین درون داد یا عکس العمل محیط بر عملکرد قوانین حاکم بر روابط کار.

محققان به این نتیجه رسیدند که  فشارهایی که منجر به شکل گیری رفتار شخص در سازمان میشود شامل موارد زیر است. :

ارزش های مذهبی - هدف ها - تجربیات - هنجار ها - توقعات - وضعیت دیگران.

حال سوال این است که عملکرد سازمان تا چه حد از این رفتار های شخصی و اجتماعی تأثیر میپذیرد؟


تحلیل روابط کار در جهان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب صنعتی :

- قبل از انقلاب صنعتی به دلیل کم حجم بودن کار ها،روابط کاری،پیچیده ای چندانی نداشت و شامل مراحل زیر بود:

1) دوران بردگی. 2) دوران فئودالیته. 3) دوران نظام صنفی.

- اما بعد از انقلاب صنعتی، روابط کاری ناشی از این دو پدیده میباشند. : الف) تحول فکری. ب) تحول صنعتی.

دولت و روابط کاری : کشور های مختلف از لحاظ دخالت در تنظیم روابط کار به سه دسته تقسیم میشوند. :

الف) کشور هایی که نظام اقتصادی نسبتا آزادی دارند، در آنها حدقعث کیفیت بالاتر عمر کاری، سازگاری و اثربخشی میباشد.ل دخالت صورت میگیرد.

ب) کشور هایی که نظام اقتصادی کاملا برنامه ای دارند، در این کشور ها تصمیمات دولت و حزب حاکم، تعیین کننده ی اصلی چگونگی روابط کار است.

ج) کشور هایی که بین این دو کشور قرار دارند.

طبق نظریه ی مک گریگور : کاربرد سیستماتیک دانش و علم رفتاری  در سطوح مختلف گروه، سازمان و غیره، باعث کیفیت بالاتر عمر کاری، سازگاری و اثربخشی میباشد.


پیشینه تجربی :

طی جستجو برای موضوعاتی که قبلا  توسط محققین انجام شده، به تحقیقی برخورد کردم که به نظر میرسد میتواند کمک به سزایی در انجام این تحقیق  اینجانب باشد.خلاصه ی آن به شرح زیر است :


v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

سازمان و مطالعه تأثير نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد آن و بررسي نقش ميانجي انعطاف‌پذيري منابع انساني

(مطالعة موردي شركت‌هاي تجاري واقع در منطقة 6 تهران)

سال اول، شماره سوم، زمستان 1390، صفحه 145 ـ 163
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.3, Winter 2012

مصطفي فتاحي* / ساجد گودرزي** / محمدحسين نوروزي***

چكيده

در سال‌هاي اخير، نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا و تأثير آن بر ساير متغيرهاي سازماني، همچون عملكرد سازمان و انعطاف‌پذيري منابع انساني مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. تا كنون در اين زمينه پژوهش ميداني در سطح فردي و يا سازماني انجام نشده است.

اين پژوهش به مطالعة تأثير به كارگيري نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا بر افزايش عملكرد سازماني و همچنين بررسي نقش ميانجي انعطاف‌پذيري منابع انساني در اين ارتباط مي‌پردازد. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعة آماري، شركت‌هاي تجاري مستقر در منطقة 6 تهران بوده كه به صورت تصادفي، 51 شركت به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتايج نشان داده است كه بين نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا و انعطاف‌پذيري منابع انساني با عملكرد بالا رابطة مثبت معناداري وجود دارد. همچنين مشخص شده است كه انعطاف‌پذيري منابع انساني نقش ميانجي­گر رابطة بين HPWS و عملكرد را ايفا مي‌‌كند. در پايان، بر مبناي اين يافته‌ها، پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: نظام‌هاي كاري، عملكرد سازماني، انعطاف‌پذيري، منابع انساني.


* کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت                                          Mo.fattahi@mail.sbu.ac.ir
**
کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
*** کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه طباطبائی
دريافت: 1390/11/2 ـ پذيرش: 1391/4/1


مقدّمه

در محيط بسيار رقابتي امروز، منابع سنتي مزيت رقابتي سازمان‌ها، مانند فناوري، حق امتيازها و مديريت هزينه‌ها1، با پديدۀ جهاني‌شدن و ديگر تغييرات محيطي، كارآمدي خود را از دست داده است. بنابراين، حفظ و جذب كاركنان مستعد، ماهر و منعطف به عنوان گزينۀ جايگزين اين منابع سنّتي، مي‌تواند به رشد شايستگي‌هاي محوري سازمان كمك كند. از همين‌رو، مديران به استفاده از كاركرد‌هاي منابع انساني روي آورده‌اند.2 امروزه مديران بر اجزاي گوناگون مديريت منابع انساني مانند كارمنديابي، آموزش، استخدام و نظام پرداخت حقوق به طور جداي از هم زياد تأكيد نمي‌كنند، بلكه تمامي اين فعاليت‌ها در يك نظام كلي و منسجم با هدف افزايش سطح عملكرد و مشاركت كاركنان با يكديگر، ادغام و تركيب مي‌شوند. اين امر منجر به پيدايش نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا (HPWS) شده است. نظام‌هايي كه تناسب بين نظام اجتماعي سازمان و نظام فني را حداكثر مي‌سازد.3 ادبيات موجود دربارۀ نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا شامل عمليات‌هاي منابع انساني است كه به گونه‌اي هماهنگ با هم، منجر به افزايش عملكرد فردي و سازماني مي‌شود.4 اثربخشي مديريت منابع انساني5 (HRM) در دو دهۀ اخير، منجر به افزايش سؤالات و بحث‌هاي چالش‌برانگيز شده است. نظريه‌پردازان مديريت منابع انساني راهبردي6 (SHRM) بر اين باورند كه نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا عامل كليدي براي عملكرد بهتر هستند.7 نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا ابتكار كليدي مديريت نوين است و ادعا شده كه اثرهاي سودمند بسياري بر عملكرد فردي و سازماني دارد.8

با اينكه موضوع نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا در سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته، در سطح كشور، پژوهش‌هاي اندكي دربارة اين موضوع انجام شده كه تمامي اين پژوهش‌ها در سطح نظري بوده و تنها به تعريف، برشمردن ويژگي‌ها و دلايل استفاده از نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا بسنده كرده‌اند. تاكنون، در سطح كشور هيچ‌گونه پژوهش ميداني در خصوص اين نوع نظام‌هاي كاري انجام نشده است تا بتوان از طريق آن نحوۀ عملكرد اين‌گونه نظام‌هاي كاري را در شركت‌هاي داخلي مورد بررسي قرار داد. با توجه به اهميتي كه محققان در پژوهش‌هاي خود براي نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا قايل شده‌اند و همچنين فقدان پژوهش‌هاي ميداني انجام شده در اين زمينه در داخل كشور، در اين پژوهش سعي شده است تأثير نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازمان‌هاي داخلي بررسي شود.

هدف انجام اين پژوهش مطالعۀ تأثير به كارگيري نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا بر افزايش عملكرد سازماني و همچنين بررسي نقش ميانجي انعطاف‌پذيري منابع انساني در اين ارتباط است. اين امر مي‌تواند براي شركت‌هاي ايراني در يافتن راه‌كارهاي مناسب منابع انساني به منظور افزايش مزيّت‌هاي رقابتي پايدار مفيد باشد. ادامۀ اين پژوهش در چهار بخش سازمان‌دهي شده است: ابتدا ادبيات موجود دربارۀ موضوع پژوهش را به طور خلاصه مرور كرده و فرضيه‌ها و الگوي مفهومي تحقيق را تعريف نموده است. سپس روش‌شناختي انجام پژوهش تشريح گرديده است. آن‌گاه تجزيه و تحليل داده‌ها ارائه گرديده و در نهايت استدلال‌ها، بحث‌ها و نتيجه‌گيري ذكر شده و پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي بعدي مطرح گرديده است.

پيشينة تحقيق

نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا، كه گاهي با عنوان «نظام‌هاي كاري با مداخلۀ بالا»9 و «نظام‌هاي كاري با تعهد بالا»10 نيز شناخته مي‌شوند، سازمان‌هايي هستند كه رويكرد مديريتي متفاوتي نسبت به ديگر سازمان‌ها دارند. هدف اين رويكرد افزايش سطح عملكرد سازمان از راه مداخلة بيشتر كاركنان است. اگرچه صاحب‌نظران مديريت منابع انساني در توصيف اين نظام‌ها تأكيد اندكي بر ويژگي‌ها و روش‌هاي متفاوت مديريتي داشته‌اند، اما جفري ففر در كتاب برابري انسان‌ها(فصل سوم)11 ويژگي‌هاي عمدۀ اين نظام‌ها را در قالب هفت بعد كليدي بر شمرده است: امنيت شغلي، استخدام با دقت بالا، گروه‌هاي خودمدير و تمركززدايي تصميم‌گيري به عنوان اصول بنيادي طراحي سازماني، پرداخت بالا به اقتضاي عملكرد، آموزش گسترده، كاهش تبعيض‌ها و موانع و تسهيم گستردۀ اطلاعات مالي و عملكردي در سراسر سازمان.

هدف اصلي از طرح نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا، ايجاد سازماني است كه به جاي تكيه بر كنترل، بر پايۀ مداخله، تعهد، توانمندسازي كاركنان بنا شود. در سازمان‌هاي با مداخلۀ بالا، كاركنان خود را در قبال كارهايشان مسئول مي‌دانند و در موفقيت‌هاي سازمان، خود را سهيم مي‌دانند. آنها بيشتر مي‌دانند، بيشتر كار مي‌كنند و مشاركت بيشتري دارند. بنابراين قدرت، دانش و پاداش‌هايي براي اجرا در بالاترين سطح دريافت مي‌دارند.12 عبارت «نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا» به رويكردي در مديريت منابع انساني اشاره دارد كه تلاش مي‌كند تا تعهد و اشتياق كاركنان را به حدّي ارتقا دهد كه آنها به طور خودانگيخته و بدون فشار كنترل، در جهت اهداف سازمان فعاليت كنند.13

در پژوهش‌هاي اخير، بسياري از محققان در مطالعات خود، بر اثر ميانجي متغيّر‌هاي گوناگون در رابطۀ بين HPWS و عملكرد سازمان تأكيد كرده‌اند. گنگ و همكاران14 (2010) «تعهد»، چن و هانگ15 (2009) «ظرفيت مديريت دانش»، گيتل و همكاران16 (2010) «روابط بين كاركنان» و بلتران مارتين و همكاران17 (2008) «انعطاف‌پذيري منابع انساني» را متغيّر ميانجي در اين زمينه معرفي كرده‌اند. پژوهش حاضر اثر متغيّر ميانجي «انعطاف‌پذيري منابع انساني» را، كه بلتران مارتين پيشنهاد داده و مورد استقبال بسياري از محققان قرار گرفته است، بررسي و ارزيابي مي‌كند. در ادامه، روابط بين HPWS، انعطاف‌پذيري منابع انساني و عملكرد سازمان تشريح مي‌شود و فرضيه‌هاي پيشنهاد مي‌گردد.

نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا و عملكرد سازمان

هدف HPWS افزايش بهره‌وري و اثربخشي است و در پي وضعيتي است كه كاركنان، اهداف سازمان را اهداف خود بدانند و در جهت تحقق اين اهداف به شدت تلاش كنند.18 با توجه به اين هدف، به كارگيري HPWS شامل استفاده از عمليات‌هاي مديريت منابع انساني ويژه‌اي است كه البته هنوز اجماعي دربارۀ اين عمليات‌ها وجود ندارد.19 در مطالعات گوناگوني كه در سال‌هاي اخير در خصوص نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا انجام شده ابعاد گوناگوني براي اندازه‌گيري اين نوع نظام‌هاي كاري تعريف كرده‌اند. چانگ و ليائو20 (2010) نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا را متشكّل از 6 بعد تعريف كرده‌اند: كارمنديابي، آموزش، دخالت/ مشاركت، ارزيابي عملكرد، جبران خدمت/ پاداش‌ها، و مراقبت. گيتل، سيدنر و ويمبوش (2010) نيز 6 بعد را براي اين نظام‌ها تعريف كرده‌اند كه با ابعاد چانگ و ليائو متفاوت است: انتخاب، رفع تعارض، اندازه‌گيري عملكرد، پاداش‌ها، ملاقات‌ها و تنظيم‌كننده‌هاي مرزي. بدين‌سان، پژوهشگران ديگر نيز هر كدام بر حسب حوزه‌اي كه در آن فعاليت نموده‌اند، ابعاد متفاوت ديگري را براي سنجش نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا تعريف كرده‌اند. در اين پژوهش، براي سنجش HPWS از ابعادي كه چين جوتساي21 (2006) توسعه داده است، استفاده مي‌كنيم كه عبارت است از: استخدام و انتخاب، آموزش و توسعۀ كاركنان، پاداش‌ها و جبران خدمت، توانمندسازي كاركنان، و امنيت شغلي. در ادامه، هريك از اين ابعاد توضيح داده شده و ادبيات موجود دربارۀ تأثير آنها بر عملكرد سازمان را بررسي شده است:

الف. استخدام و انتخاب: فرايند كارمنديابي شامل يافتن ارزيابي و تخصيص افراد به مشاغل است. اين امر تأثير ويژه‌اي بر مهارت‌ها و كيفيت كاركنان جديد دارد.22 عدم تناسب بين افراد و سازمان به عملكرد سازمان ضربه مي‌زند، در حالي كه اگر از سازوكارهاي پيچيده و دقيق كارمنديابي، كه بهترين افراد را با توجه به ويژگي‌هاي آنها با نيازهاي بلندمدت سازمان گزينش مي‌كنند، استفاده شود عملكرد سازمان به طور قابل ملاحظه‌اي بهبود خواهد يافت. مطالعات دليني و هاسليد23 (1996) روي 590 شركت انتفاعي و غيرانتفاعي، رابطۀ مثبت بين انتخاب صحيح كاركنان و عملكرد سازماني را تأييد كرده است.

ب. آموزش و توسعۀ كاركنان: سازمان‌ها مي‌توانند با استفاده از آموزش‌هاي فراگير و فعاليت‌هاي توسعۀ كاركنان، كيفيت نيروي انساني خود را ارتقا دهند. طبق مطالعات انجام‌شده، فعاليت‌هاي آموزشي از دو طريق بر عملكرد سازماني اثر مي‌گذارد: اول اينكه مهارت‌ها، دانش، توانايي‌ها و انگيزش كاركنان را در رابطه با وظايف شغلي‌شان بهبود مي‌بخشند. نيز اين‌گونه برنامه‌ها رضايت كاركنان را در خصوص شغل و محيط كارشان افزايش مي‌دهد.24 مطالعات تجربي بسياري تأثير مثبت آموزش را بر عملكرد فردي و سازماني تأييد كرده‌اند. براي مثال، بارتل25 (1994) در مطالعۀ خود نشان داد كه بهره‌وري كاركنان شركت‌هاي توليدي، كه بين سال‌هاي 1983 و 1986 از برنامه‌هاي آموزش رسمي كاركنان استفاده نموده‌اند، 19% بهبود يافته است. پژوهش‌هاي بسيار ديگري نيز موجود است كه رابطۀ مثبت آموزش و عملكرد سازمان را تأييد كرده‌اند.26

پاداش‌ها و جبران خدمت: اگر كاركنان ماهر به خوبي انگيخته نشده باشند اثربخشي آنها محدود مي‌گردد. يكي از راه‌هايي كه از طريق آن سازمان مي‌تواند انگيزۀ كاركنان خود را افزايش دهد استفاده از نظام «جبران خدمت مرتبط با عملكرد» است.27 نظام جبران خدمت بايد بر نظريۀ «انتظار» مبتني باشد كه بيان مي‌دارد كاركنان هنگامي براي انجام كار انگيخته مي‌شوند كه درك كنند ارتباطي قوي بين عملكردشان و پاداشي كه دريافت مي‌كنند، وجود دارد.28 مطالعات بسياري رابطۀ مثبت بين نظام‌هاي پاداش تشويقي و عملكرد سازماني را تأييد كرده‌اند. مطالعۀ تجربي بانكر و لي29 (1996)، كه 34 شركت خرده‌فروشي را طي 77 ماه بررسي كردند، نشان داد: به كارگيري برنامه‌هاي جبران خدمت تشويقي تأثير مثبت زيادي بر فروش، سود و رضايت مشتريان دارد. همچنين كالبرگ و مودي30 (1994) نشان دادند كه تسهيم سود، همبستگي مثبتي با كيفيت محصول، توسعۀ محصول، سود، رضايت مشتري و ارتقاي سطح فروش دارد.

د. توانمندسازي كاركنان: اگر كار ساختاريافته نباشد، حتي عملكرد كاركنان ماهر و با انگيزه نيز محدود مي‌شود. اگر سازمان ساختار كار را به نحوي ايجاد كند كه كاركنان را به مشاركت، مداخله و توانمندسازي تشويق كند، كاركنان مي‌توانند تعيين كنند كه چه كاري بايد انجام شود و وظايف به چه طريقي بايد صورت گيرد.30 مشاركت و مداخلۀ كاركنان مي‌تواند از طريق افزايش رضايت شغلي و بهره‌وري آنها منجر به افزايش عملكرد سازمان و كاهش مشكلاتي مثل غيبت و ترك خدمت شود.31 توانمندسازي و عدم تمركز، كه به وسيلۀ مشاركت دادن بيشتر افرادي، بخصوص كاركنان سطوح پايين‌تر كه به طور مستقيم با عمليات‌ها سر و كار دارند، حاصل مي‌شود مي‌تواند از طريق پاسخ سريع به مشكلات عملياتي منجر به افزايش عملكرد سازمان شود.32 مطالعات تجربي بسياري رابطۀ ساختار كار و عملكرد سازماني را بررسي كرده‌اند. براي مثال، بانكر و فيلد (1996) رابطۀ مثبت بين توانمندسازي كاركنان را تأييد كرده‌اند. همچنين آرتور33 (1994) نشان داد كه چگونه توانمندسازي و عدم تمركز منجر به كاهش ميزان ترك خدمت كاركنان مي‌شود.

ه‍ . امنيت شغلي: بسياري از پژوهشگران امنيت استخدام را بخشي حياتي در نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا قلمداد مي‌كنند؛ زيرا اين امر موجب تقويت تعهد متقابل مي‌شود.34 آنها اظهار مي‌كنند كه سازمان‌هايي كه داراي امنيت شغلي بالايي هستند به طور واضح اين پيام را منتقل مي‌كنند كه تعهد بلندمدتي به نيروي كار خود دارند. هنگامي كه كاركنان اين اطمينان را داشته باشند كه شغل خود را از دست نمي‌دهند، تعهدشان به سازمان حفظ مي‌شود و وظايف خود را با بهره‌گيري از بيشترين توانايي خود، به بهترين نحو انجام مي‌دهند. شركت‌هايي كه داراي چنين وضعيتي هستند رويكردي بلندمدت به توسعۀ كاركنان خود دارند.35 با توجه به مطالعات تجربي و نظري، كه تا اينجا ذكر شد، فرض مي‌كنيم:

فرضية 1: به كارگيري مؤثر نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا تأثير مثبتي بر عملكرد سازماني دارد.

انعطاف‌پذيري منابع انساني و عملكرد سازمان

امروزه سازمان‌ها در محيط‌هاي پويايي فعاليت مي‌كنند و با رويدادهاي غيرقابل پيش‌بيني سر و كار دارند. عوامل بسياري موجب به وجود آمدن چنين وضعيتي مي‌شوند كه از آن جمله، مي‌توان به پيشرفت‌هاي فناوري و جهاني‌شدن بازارها اشاره كرد.36 در چنين وضعيتي، سازمان‌ها به كاركناني نياز دارند كه بتوانند وظايف چندگانه‌اي انجام دهند تا سازمان‌ها بتوانند به نحو مطلوبي به نيازهاي همواره در حال تغيير بازار پاسخ دهند.37 بوهلاندر38 بحث مي‌كند كه دست‌يابي سازمان به مزيّت رقابتي پايدار، در گرو داشتن منابع انساني ماهري است كه چنين ويژگي‌هايي داشته باشد: ارزشمند، كمياب، غيرقابل تقليد و سازمان يافته.(فصل 16، 2007) انعطاف‌پذيري منابع انساني به عنوان ظرفيتي سازماني در نظر گرفته مي‌شود كه از مهارت‌ها و رفتارهاي منحصر به فرد كاركنان حاصل مي‌شود. اين مهارت‌ها و رفتار‌ها از فعاليت‌هاي ويژۀ منابع انساني منتج مي‌گردد و نتيجۀ آن كاركنان ماهري با داشتن ويژگي‌هايي است كه بوهلاندر برشمرده است.39 انعطاف‌پذيري منابع انساني منبعي براي دست‌يابي سازمان‌ها به مزيّت رقابتي پايدار است و منجر به عملكرد بالاتر سازمان مي‌شود.

رايت و همكاران40 (2001) انعطاف‌پذيري منابع انساني را متشكّل از سه جزء مي‌دانند: انعطاف‌پذيري مهارت كاركنان، انعطاف‌پذيري رفتار كاركنان و انعطاف‌پذيري عمليات‌هاي منابع انساني. «انعطاف‌پذيري مهارت كاركنان» به تعداد مهارت‌هاي بالقوّۀ كاركنان اشاره دارد كه در صورت لزوم، مي‌توان از آنها بهره جست. انعطاف‌پذيري رفتار كاركنان «به تنوّع الگوهاي رفتاري اشاره دارد كه كاركنان در محل كار از خود بروز مي‌دهند. «انعطاف‌پذيري عمليات‌هاي منابع انساني» نشان‌دهندۀ بازه‌اي از فعاليت‌هاي منابع انساني است كه سازمان قادر است به كار گيرد.

مطالعات بسياري تأثير مثبت قابل ذكر انعطاف‌پذيري منابع انساني را بر عملكرد سازمان مورد تأييد قرار داده‌اند.41 نظريۀ سرمايۀ انساني نشان مي‌دهد كه كاركنان ارزش اقتصادي دارند و در حفظ مزيّت رقابتي سازمان نقش اصلي ايفا مي‌كنند.42 برخي از پژوهشگران بر اين عقيده‌اند كه انعطاف‌پذيري بالاي منابع انساني منجر به افزايش رضايت و انگيزۀ كاركنان شده، بهره‌وري را ارتقا مي‌دهد.43 و همچنين ميزان ترك خدمت را كاهش مي‌دهد.44 داشتن كاركنان با مهارت‌هاي بيشتر همچنين مي‌تواند تعداد سرپرستان را كاهش دهد و از اين طريق، منجر به كاهش هزينه‌هاي مديريتي شود.45 با توجه به مواردي كه ذكر شد مي‌توان فرض كرد:

فرضية 2: انعطاف‌پذيري منابع انساني رابطۀ معنادار مثبتي با عملكرد سازمان دارد.

نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا و انعطاف‌پذيري منابع انساني

نظام‌هاي كاري با عملكرد بالا نه تنها به طور مستقيم بر عملكرد سازماني تأثير مي‌گذارد، بلكه با ارتقاي سرمايه، بخصوص از طريق فعاليت‌هاي گزينش دقيق و آموزش و توسعۀ گسترده، بر انعطاف‌پذيري منابع انساني نيز اثر مي‌گذارد. براي مثال، گزينش دقيق اين امكان را براي سازمان‌ها فراهم مي‌كند تا كاركناني را كه انعطاف‌پذيري مهارتي بيشتري دارند به خدمت بگيرد. فعاليت‌هاي آموزش و توسعۀ گسترده مي‌تواند موجب رشد فردي كاركنان در سازمان شود و بنابراين، كاركنان هميشه براي مواجه شدن با تغييرات آيندۀ نزديك، آماده باشند.46 اين امر همچنين به سازمان كمك مي‌كند تا موجودي مهارت‌هاي خود را افزايش دهد و از اين طريق، آن را قادر مي‌سازد تا به تغييرات محيطي بهتر پاسخ دهد.

نظام «پاداش مبتني بر عملكرد» مي‌تواند جذب و حفظ كاركنان با كيفيت را به همراه داشته باشد. كاركنان با تحصيلات دانشگاهي عالي و دانش‌هاي متنوّع مي‌توانند مهارت‌هاي جديد را به كار گيرند و سازمان را بهبود ببخشند؛ زيرا چنين توانايي‌ها را دارا هستند و از انعطاف‌پذيري رفتاري بالايي برخوردارند.47 نظام «پاداش مبتني بر عملكرد» همچنين مي‌تواند موجب تشويق كاركنان به يادگيري مهارت‌ها و رفتارهاي متنوّعي شود كه براي عملكرد سازمان مطلوب است. چنين نظام‌هاي پرداختي موجب جذب، حفظ، تشويق و انگيزش كاركنان به انعطاف‌پذيري رفتاري مطابق با تغييرات محيط بيروني مي‌شود.48

بسياري از مطالعات نشان داده است كه نظام‌هاي «پرداخت مبتني بر عملكرد» موجب تشويق كاركنان به استفاده از رفتارهاي انعطاف‌پذير مي‌شود؛ زيرا آنها به اين باور مي‌رسند كه سازمان، توانايي‌هايشان را در حل مسائل غيرمنتظره با رفتارهاي نوآورانه مورد توجه و قدرداني قرار مي‌دهد.49 براي بيشتر كردن مهارت‌هاي كاركنان و تشويق آنها به نشان دادن رفتار‌هاي مفيد، لازم است فعاليت‌هاي ويژۀ منابع انساني تنظيم و برنامه‌ريزي شود. وقتي فعاليت‌هاي منابع انساني به قدر كافي انعطاف‌پذير باشد، مي‌توان در زمان مناسب از آنها براي اصلاح و ارتقاي انعطاف‌پذيري مهارت‌ها و رفتار كاركنان استفاده نمود. 


 به نظر میرسد با مطالعه ی این قبیل مفاهیم و کارهای تجربی، اکنون بهتر میتوان گام های بعدی تحقیق را طی  کرد.

این تئوری ها نشان دادند که روابط کاری پیچیدگی ای خاصی دارند و نباید ساده از آنها عبور کرد، ضمن اینکه اینکه ویژگی های رفتاری هر شخص نیز تأثیر بسیاری بر هر کدام از عوامل یاد شده دارد.

پس حدس میزنم ابتدا بهتر باشد سازمان یا سازمان هایی ره به عنوان نمونه انتخاب کرده و روابط کاری آنها را در نظر بگیریم. اما باید به این نکته توجه کرد  که هر دو مورد روابط کاری و عملکرد سازمان را باید به طور جداگانه بررسی کرد و بعد از تجزیه و تحلیل کامل یافته ها، اثر روابط کاری بر عملکرد سازمان را بررسی کنیم.


+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 17:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر