X
تبلیغات
روش تحقیق

روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

با عرض پوزش.موضوع من درباره تفكيك دانشگاهها بود ولي مطالب كافي در مورد ان پيدا نميشد.به همين علت موضوع خود را عوض كرده و دوباره تحقيقات را از ابتدا شروع كردم.

5 موضوع اوليه:

سوال و بيان مسئله:

1-علت هاي افزايش پوكي استخوان در بانوان در دهه ي اخير

پوكي استخوان ازبيماري هايي است كه بيشتر در زن ها و در سنين يائسگي خود را نشان ميدهد و دليل آن گاهي بارداري هاي مكرر يا تعداد زياد بارداري است.

2-چرايي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج

مسائل و مشكلات مالي و عدم اعتماد به جنس مخالف و ...باعث كم شدن علاقه ي جوانان به ازدواج شده گاهي افراد حتي نميتوانند مخاج زندگي فردي خود را تامين كنند.

3-علت هاي تغيير علاقه ي دانشجويان به درس و تمركز آنان

بدليل وجود سياست هايي از جمله تفكيك جنسيتي دانشجويان علاقه ي دانشجويان و ميزان تمركز آن ها تغيير كرده است.

4-علت هاي افزايش انگيزه ي كاركنان سايپا در دو ماه اخير

افزايش حقوق و ارزشگذاري به كاركنان از جمله عواملي است كه سبب بهبود عملكرد كاركنان و افزايش تمركز آن ها روي كار و فعاليت خود مي باشد.

5-دلايل بالاتر رفتن سن ازدواج در دختران

در سالهاي اخير بدلبل عواملي همچون سنگين شدن مخارج زندگي دختران علاقه اي به محتاج همسر بودن ندارندو ترجيح ميدهند بتوانند مخارج زندگي خود را تامين كنند.گاهي وجود وابستگي هاي عاطفي در دختران نيز سبب بالاتر رفتن سن ازدوج در آنها ميشود.

2 موضوع بيان مسئله اهداف و ضرورت:

موضوع 1:-ضرورت ها:1-افزايش چشمگير اين بيماري2-مشكلات ناشي از اين بيماري

اهداف:1-يافتن علتهاي اصلي افزايش اين بيماري2-كاهش اين بيماري با استفاده از سياست هاي مختلف از جمله تنظيم خانواده 3-افزايش كلسيم در بدن بانوان براي جلوگيري از اين بيماري

موضوع 2:ضرورت ها:1-بالاتر رفتن سن ازدواج در جوانان 2-افزايش رابطه هاي نامشروع در جامعه و عدم احساس مسئوليت در پسر ها

پيشينه هاي موضوع منتخب(موضوع شماره 2)

 ازدواج و موانع آن

تحقیق میدانی؛ بررسی تأثیر ازدواج درست بر سلامت و دوام و نقش آن بر زندگی زوجین

تحقیق میدانی؛ بررسی تأثیر ازدواج درست بر سلامت و دوام و نقش آن بر زندگی زوجین –ازدواج براي جوانان مشكل شده است-
مقدمه
هدف از انتخاب اين موضوع و طرح آن به علت مطرح نمودن مشكلاتي كه از طرف دوستان و آشنايان مي‌شنيدم كه ازدواج براي جوانان مشكل شده است يا اينكه آمادگي ازدواج ندارم در صورتي كه اين امر نياز همه آنها بوده اما چه مي‌خواستم بدانم، علت چيست؟ با اينكه همه آنها تمايل به اين امر را دارند. چرا آن را سركوب مي‌كنند، هم دختران و هم پسران از طرف هر دو قشر اين امر كنار زده مي‌شود و به تاخير مي‌افتد و موجب ازدواج‌ها در سنين بالا مي‌شود و سنين بالا موجب افزايش توقعات همين طور تاخير. اين تاخير تا كجا ادامه خواهد يافت؟
پس از بررسي و تحقيق مهمترين عاملي كه باعث بالا رفتن سن ازدواج مي‌‌شود موانع اقتصادي است كه در متن اصلي تحقيق به بررسي و طبقه بندي و اهداف ازدواج و ارائه راهكارها خواهيم پرداخت تا شايد تاثير گذار باشد.


بيان مسئله:
زمان با رشد فيزيكى جسم, نيرومندتر مى شود و سرانجام به صورت ميل و غريزه جنسى, ظهور و بروز پيدا مى كند. به همراه بلوغ جنسى, ساير غرايز خفته نيز در وجود جوان بيدار مى شود. بلوغ, عواطف و احساسات جوان را شكوفا مى كند, او را با دنياى جديدى آشنا مى سازد و جوان در خود احساس تازه اى را مى بيند.
غريزه جنسى, يك خواسته طبيعى است كه بايد به درستى و به طور صحيح به آن پاسخ داده شود, زيرا در غير اين صورت, اثرات نامطلوبى را در پى خواهد داشت. همان طور كه نمى توان اين خواسته طبيعى و خدادادى را ناديده انگاشت و يا آن را سركوب كرد, چرا كه باعث بروز بحران هاى روحى و اخلاقى در فرد مى شود, همان گونه نيز نمى توان آن را بى قيد و شرط و آزاد گذاشت, زيرا آدمى را به منجلاب فساد اخلاقى مى كشاند و از راه صحيح زندگى خارج مى كند.منطقى نيست كه بگوييم اين ميل, تنها براى لذت جويى و هوس رانى است, چرا كه غرض خداوند از ايجاد اين كشش و جاذبه جنسى, علاوه بر لذت جويى زن و مرد از يك ديگر, توليد و بقاى نسل, ايجاد مهر و محبت و آرامش و سكون روح و روان هريك از آنان است كه با ازدواج ميسر است.


حال باتوجه به سئوالات زيربه روشن شدن مسئله كمك مي نماييم.
1-آياازدواج راهي براي گريزازمشكلات جواني وتكامل شدن است؟
2-آيااگرازدواج بافكروانديشه همراه باشد،دوام زندگي مشترك تامين خواهدكرد؟
3-آيااگردرانتخاب همسرمعيارهاي اجتماعي طرفين رعايت شود،نتيجه قابل قبول بدنبال خواهدداشت؟

اهميت موضوع:
سلامت جامعه در سلامت خانواده،كه كوچكترين جزهمان جامعه است بايدجستجونمود.اگرجامعه اي ازآسيب هاي اجتماعي رنج مي برد،هنوزنتوانسته سلامت خانواده راتامين نمايد.
تامين سلامت خانواده،بستگي به معيارهاي درست درانتخاب وتشكيل اوليه هسته آن يعني معيارهاي صحيح انتخاب همسرميباشد. به همين دليل برايانتخاب همسراين قدرسفارش شده است.

فرضيات تحقيق:
1-ازدواج سلامت جسم وروان جوانان راتضمين مي كند.
2-سلامت جامعه متكي به داشتن خانواده سالم است.
3-ازدواج راهي براي گريزازمشكلات روحي وجسمي وتكامل شخصيت است.
4-دوام زندگي مشترك بستگي به انتخاب صحيح همسردارد.

اهداف تحقيق
الف: هدف كلي
بررسی تاثيرازدواج درست برسلامت ودوام ونقش آن بر زندگي مشترك زوجين
ب: اهداف جزئي
1-بررسي ميزان تاثيرازدواج برسلامت جامعه
2-بررسي تاثير ازدواج بررفع مشكلات جسمي وروحي جوانان
3-بررسي نقش انتخاب صحيح همسردردوام زندگي مشترك
4-تاثيرازدواج برآرامش روحي جوانان


پيشينه هاي نظري و تجربي:

مفهوم ازدواج
ازدواج اساس و بنيان وجود موجود است و ادامه سلسله نسل انسان، امر مقدسي است كه مورد تاكيد و توجه اسلام و بزرگان مكتب و پيشينيان سرزمين مان بوده و هست. در دين مبين اسلام تا آن جا توصيه شده كه ازدواج را عامل حفظ نيمي از ايمان مي‌داند و معتقد است فردي كه ازدواج مي‌كند بايد براي تحصيل نيم ديگر ايمانش بكوشد. رسم ديرين ازدواج از ديرباز در سرزمين كهن ايران وجود داشته و در ميان قبايل و طوايف گوناگون، اشكال مختلفي به خود گرفته است و تغيير و دگرگوني آداب و رسوم ازدواج در طول زمان و ميان افراد و جوامع مختلف به صورت عرف‌هاي اين مرز و بوم درآمده است كه بايد با ديد احترام و منطقي و جامع به آنها نگريست و از آن ها درس گرفت. اين عرف‌ها وقتي كه با رهنمودهاي الهام بخش دين اسلام، عجين شد صورتي معنوي به خود گرفت و زينتش بسي فزوني يافت و تقدس بيش تري پيدا كرد. اما امروزه اين رسم ديرپا و مقدس، با تحول اوضاع جهان، از جمله ماشيني شدن زندگي انسان‌ها و صنعتي شدن كشورها، از جمله كشور ما، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. عواملي كه بررسي و شناخت همه آن‌ها به پژوهشي عميق نياز دارد، باعث شده است كه اين پديده براي جوانان كه سخن گفتن از ازدواج، بالطبع حضور آنان را مي‌طلبد به صورت امري كه دست يافتن به آن چندان آسان نيست، در آيد. رسم و رسوم ساده و بي پيرايه روزگاران پيشين و انجام مراسم به دور از هر گونه ظاهرسازي و تجملات و فخر فروشي و در عين حال توام با عشق و محبت، به مراسمي پر خرج و صحنه نمايش قدرت و توان مادي خانواده‌ها در آمده است.
اين امر هشدارها و نگراني‌هاي برخي از صاحب نظران عرصه دين و فرهنگ را نيز سبب شده است كه مبادا اين جريانيان خداي نكرده به خروج آيين و سيره اسلام و پيشوايان ديني بينجامد. از طرف ديگر مشكلات عديده اجتماعي را براي جامعه، به وجود آورده است.
بي شك يكي از دل مشغولي‌هاي مهم جوانان جامعه ما و خانواده‌هاي آن‌ها ازدواج و تشكيل زندگي مستقل است كه براي رسيدن به آن با مشكلات و موانعي روبه رويند كه هم صحبت شدن با آن‌ها و گوش فرا دادن به حديث دلشان تنها كاري است كه از دست ما بر مي‌آيد.
وقتي تاريخ گذشته جامعه‌مان را مطالعه مي‌كنيم يا در فيلم‌ها و سريال‌ها و يا به روشي ديگر مشاهده مي‌كنيم در مي‌يابيم كه در گذشته‌اي نه چندان دور ازدواج روند طبيعي و عادي خود را داشت و تنها شرط اصلي ازدواج رسيدن زوجين به سن بلوغ بود و در اين زمان ازدواج با كمال صفا و صميميت و سادگي انجام مي‌گرفت. اتفاقا چون زندگي زوج جوان با محبت و صفا و حيا از اطرافيان و احترام به بزرگان شروع مي‌شد و از يك سري آلايش‌ها و ظاهرسازي‌هاي امروزي مبرا بود. با ثبات و مستحكم‌تر بود.
اما امروزه بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و جوانان، محدوديت امكانات رفاهي و مادي و ساير مشكلات اقتصادي و اجتماعي سبب شده است سن ازدواج بالا برود. به نظر مي‌رسد كه تفاوت‌هاي اصلي ازدواج‌هاي قديم و جديد در اين است كه الان همگان انتظار دارند كه جوانان بايد زندگاني خود را با وجود تمام امكانات شروع كنند. در حالي كه در گذشته چنين انتظاري كه تا حدود زيادي غير ممكن نيز هست، وجود نداشت.
جوانان تمايل دارند امكانات زندگي را خودشان داشته باشند و از اين لحاظ نيازمند ديگران از جمله خانواده‌هاي خود نباشند چرا كه در حال حاضر در جامعه ما ديگر كم‌تر جواني است كه بعد از ازدواج در كنار خانواده خود زندگي كند، بلكه براي يافتن شغل و غيره مجبور است خانواده خود را ترك كند در حالي كه در گذشته، پسر خانواده وقتي كه ازدواج مي‌كرد در كنار پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده باقي مي‌ماند و به كار قبلي خود و خانواده‌اش ادامه مي‌داد. بنابراين نيازي بر اين كه همه امكانات و اسباب زندگي را به تنهايي داشته باشد، احساس نمي‌شد.
اكثر جوانان جامعه مان براي ازدواج با مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي مواجهند كه ازدحام جمعيت، كمبود امكانات و منابع، مسكن و غيره از دلايل اين مشكلات است كه اين موانع بايد با گذشت زمان و از طريق برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدتو بلند مدت برطرف شود. ولي سري ديگر از مشكلات، مشكلاتي‌اند كه متاسفانه پندارهاي غلط و اغراق آميز، عادات و رسوم عادي از واقعيت موجود در جامعه، آن‌ها را به جوانان و خانواده‌هاي آن‌ها تحميل كرده است و نمونه‌هاي آن در جامعه ما كم نيست. مثلا اعتقاد داشتن به اين كه جواني كه به خواستگاري مي‌آيد بايد شغل مناسب و پر درآمد، ماشين، مسكن، تحصيلات بالا داشته باشد و پول زيادي نيز در مراسم عروسي خرج شود. اين‌ها مشكلاتي است كه مي‌توان با همت و اراده جمعي و واقع‌نگري از ميان برداشت و نويد زندگي با دغدغه فكري كم‌تر و انتظارات واقع بينانه‌تر همراه با محبت و صفاي بيش‌تر را به جوانان داد.
در اين زمينه رسانه‌هاي ارتباط جمعي و ريش‌ سفيدان و افراد متشخص اجتماعي مي‌توانند نقش به سزائي را ايفا كنند و همواره خانواده‌ها را به ساده زيستي و عدم تجملات و تشريفات و الگو گرفتن از زندگي بزرگان دين اسلام دعوت كنند تا خانواده‌ها بر اين باور برسند كه خوشبختي در زندگي به خرج كردن پول زياد، يا ميريه و شيربهاي بسيار بالا و مهماني‌هاي پر هزينه و ... نيست و بايد پذيرفت كه بالا بودن ميزان مهريه زنان، تداوم و خوشبختي زندگي را به همراه ندارد.
تعريف ازدواج
ازدواج قراردادي است رسمي براي پذيرش يك تعهد متقابل به منظور تشكيل زندگي خانوادگي، تا طرفين ازدواج در سايه آن، در خط مسير معين و شناخته شده‌اي از زندگي قرار گيرند. اين قرارداد با رضايت و خواسته زن و شوهر و بر مبناي آزادي كامل دو طرف منعقد مي‌گردد و در پرتو آن روابطي بس نزديك بين آن دو پديد مي‌آيد. اين قرارداد ارتباط و پيوند دو طرفه به وسيله الفاظ و عباراتي معين انجام مي‌گيرد كه آن را (عقد) يا (پيمان ازدواج) مي‌ناميم. (اكبري، 1379، 15)
ضرورت ازدواج
به طور كلي ضرورت‌هاي ازدواج عبارت است از: الف ـ ضرورت فردي. ب ـ ضرورت اجتماعي. ج ـ ضرورت مذهبي
الف ـ ضرورت‌هاي فردي:
1 ـ پاسخ مثبت به فطرت: انسان به حكم فطرت، داراي غريزه جنسي است و طبيعت و فطرتش ايجاب مي‌كند كه ازدواج كند.
2 ـ عامل بروز استعدادها: استعدادها براي بروز و تكامل خود نيازمند محيطي امن و آرامند. ازدواج براي جوان آرامش و آسايش ايجاد مي‌كند. استعدادهاي او را به حركت در مي‌آورد و به او امكان مي‌دهد كه از آن به نيكي بهره‌وري كند.
3 ـ عامل امنيت و آسايش: اصولا ((بلوغ)) يعني شكوفايي غريزه، چه براي پسر و چه براي دختر كه همراه بحران است. ازدواج اين بحران را تسكين مي‌دهد، براي جوان محيط امن و آرام ايجاد مي‌نمايد و در سايه وجود عواطف خانوادگي، روح سركش او مهار مي‌شود.
4 ـ عامل نجات از تنهايي: به عقيده دانشمندان و فلاسفه، انسان موجودي مدني الطبع و بالفطره اجتماعي است. از اين رو محتاج پناه و ياور و ياري دلدار است. ازدواج اين فايده را دارد كه آدمي را از تنهايي و اعتزال نجات دهد و همدلي را در كنار او در بستر او و در آغوش او قرار دهد تا وجودش را عين وجود خود بداند و در غم و شادي و دردش شريك باشد.
ب ـ ضرورت اجتماعي
ازدواج هر چه از يك نظر، مساله‌اي شخصي و خصوصي است، ولي از نگاهي ديگر داراي جنبه اجتماعي مي‌باشد. بر اين اساس، ازدواج از اركان مدنيت راهي مطمئن براي تامين آسايش جامعه و رفاه بشريت است. سود و زيان ازدواج تنها متوجه زوجين نيست بلكه افراد اجتماع نيز به گونه‌اي از آن برخوردار مي‌شوند.
بي ترديد، ازدواج رابطه‌اي است كه زوجين را تا حد زيادي از بي بند و باري و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقي و جنسي نگاه مي‌دارد اين سنت مقدس واجب مصونيت انسان از گناهان و معاصي مي‌شود لذا در بعضي از روايات ازدواج وسيله حفظ نيمي از دين و در برخي از روايات، دو سوم دين بيان شده است.
ج ـ ضرورت مذهبي
ضرورت مذهبي ازدواج از دو جنبه قابل بررسي است: الف ـ قرآن. ب ـ سخن معصومين.
الف ـ قرآن: ازدواج يكي از مهمترين و مقدس‌ترين سنت‌هاي اجتماعي است كه در اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته است. قرآن كريم مي‌فرمايد: از نشانه‌ها و آيات خداوندي است كه براي شما از خودتان جفتي بيافريد تا در كنار او آرامش يافته و با هم انس بگيريد و ميان شماست و مهرباني برقرار نموده است در اين نشانه‌هايي است براي گروهي كه متفكرند. (روم)
ب ـ ازدواج در سخنان معصومين: تشكيل خانواده در اسلام بسيار محبوب است، تا آن جا كه هيچ سازمان و بنايي نزد خدا محبوب تر از آن نيست. لذا، پيامبر گرامي اسلام (ص) مي‌فرمود:
نزد خداوند هيچ بنايي محبوب‌تر از خانه‌اي نيست كه از طريق ازدواج آباد گردد. زيرا منافع و بركات فراواني دارد. در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود.
1 ـ عامل حفظ پاكدامني و كسب اخلاق نيك: ازدواج از نظر اسلام وسيله‌اي براي پاكدامني است. رسول خدا (ص) به زيد بن حارثه فرمودند: ازدواج كن تا پاكدامن باشي.
2 ـ عامل تكميل دين: ازدواج غير از ايجاد نظم در زندگي، وسيله‌اي براي حفظ و تكميل دين است و بسياري از گناهان از وجود آدمي ريشه كن مي‌شود و راه براي سعادتمندي او از هر سو فراهم مي‌گردد. لذا رسول اكرم (ص) فرمودند:
هر كس ازدواج كند نيمي از دينش را باز يافته است.
در جاي ديگر فرمودند: هر كس در ابتداي جواني ازدواج كند شيطان فرياد مي‌كند: اي واي دو سوم دين خود را از شر من حفظ كرد.
3 ـ موجب ازدياد نسل: پيامبر (ص) فرمودند:
ازدواج كنيد زيرا من به زيادتي شما نسبت به امت‌هاي ديگر در قيامت مباهات مي‌كنم.
4 ـ موجب ازدياد مسلمانان: پيامبر (ص) فرمودند:
چه مانعي دارد كه مومن زني بگيرد تا خداوند فرزندي نصيبش كند كه با كلمه لا اله الا الله زمين را گرانبار كند؟ و تعداد موحدين و يگانه پرستان بيشتر شود.
5 ـ موجب ازدياد روزي: پيامبر (ص) فرمودند:
روزي را به وسيله زن گرفتن زياد كنيد.
پيامبر (ص) فرمود: هر كس ازدواج را از ترس فقر و تنگدستي ترك كند به خدا سوء ظن برده است زيرا خداوند مي‌فرمايد: اگر آنها (زن و شوهر) فقير باشند خداوند آنها را از كرم خود بي‌نياز مي‌كند.
6 ـ نشانه پيروي از سنت پيامبر اكرم (ص): حضرت علي (ع) فرمودند: ازدواج كنيد، ازدواج سنت پيامبر (ص) لسا آن جناب مي‌فرمودند: هر كه مي‌خواهد از سنت من پيروي كند، بداند كه ازدواج سنت من است.
7 ـ موجب جلب رضايت الهي: پيامبر (ص) فرمودند:
هيچ چيز نزد خداوند محبوب‌تر از اين نيست كه خانه‌اي در اسلام به وسيله ازدواج آباد گردد.
8 ـ موجب كسب طهارت معنوي: پيامبر (ص) فرمودند:
هر كس مي‌خواهد خدا را پاك و پاكيزه ملاقات كند بايد متاهل باشد.
9 ـ ارزش‌دهي به عبادات:
ده ركعت نماز متاهل بهتر از هفتاد نمازي است كه مجرد مي‌خواند.
(اكبري، 1376، 16)
ازدواج يك پيمان مقدس است كه در ميان تمام اقوام و ملل در تمام زمان‌ها و مكان‌ها وجود داشته است. ازدواج يك نياز و خواسته طبيعي زن و مرد است و همه مكاتب سالم در جوامع بشري به ويژه مكاتب آسماني و خاصه دين مبين اسلام بر آن صحه نهاده و پيروان خود را به ازدواج دعوت و ترغيب كرده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايد هيچ بنايي در اسلام بنيانگذاري نشده است كه نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج باشد بنابراين فوايد بسياري بر ازدواج مترتب است، زيرا ازدواج از فطرت آفرينش ويژه انسان‌ها مايه مي‌گيرد. و از شروريات زندگي هر انساني به شمار مي‌آيد. (تاليف استادان طرح آموزش خانواده، 1377، 128)
اهداف ازدواج
ازدواج از ضروريات زندگي انسان به شمار مي‌آيد و هدفها و نيازهاي بي شماري را تامين مي‌كندو از جمله مهم‌ترين هدف‌هاي ازدواج مي‌توان نيل به آرامش و سكون، تامين نيازهاي جنسي، بقاي نسل، تكميل و تكامل، سلامت و امنيت اجتماعي و سرانجام تامين نيازهاي رواني ـ اجتماعي فرد را نام برد.
1 ـ نيل به آرامش و سكون
مهم‌ترين نيازي كه بر اثر ازدواج تامين مي‌شود نياز به آرامش و امنيت و آسودگي است. قرار دادن زوج (همسر) براي هر فرد موجب آرامش و امنيت خاطر است و ايجاد محبت و الفت بين زن و مرد در زندگي خانوادگي نيز از نشانه‌هاي حكمت و رحمت پروردگار است و علي الاصول محيط خانه وسيلهآرامش روحي زن و مرد قرار داده شده است.
2 ـ تكميل و تكامل
هيچ انساني به تنهايي كامل نيست، به همين جهت پيوسته در جهت جبران نقص و كمبود خويش تلاش مي‌كند. هنگامي كه فرد در كانون زندگي مشترك قرار مي‌گيرد، در سايه انس و الفت و روابط نزديك بيشتر احساس مسئوليت مي‌كند، استقلال مي‌يابد. زندگي خويش را هدف‌دار مي‌كند و در برخورد با مشكلات و مسائل زندگي از تعاون و كمك‌هاي همديگر بهره مي‌گيرند.
3 ـ تامين نيازهاي رواني ـ اجتماعي
ازدواج از نظر طبيعي براي انسان نوعي كمال محسوب مي‌شود و انسان بر اساس قانون آفرينش و حكم فطرت براي تامين نيازهاي مختلف رواني ـ اجتماعي خود و نيز براي بقاي نسل، آرامش جسم و روان و حل مشكلات گوناگون زندگي به ازدواج نيازمند است.
4 ـ تامين نيازهاي جنسي
يكي از نيرومندترين غرايز انسان غريزه جنسي است كه بر اثر ازدواج تامين اين نياز در مسير طبيعي و سالم قرار مي‌گيرد و زن و مرد را از انحراف و گناه مصون مي‌دارد بنابراين تنها وسيله طبيعي و مشروع ارضاي اين غريزه ازدواج و تشكيل خانواده است.
(از استادان طرح جامع آموزش خانواده، 1377، 129)
نظريه‌هايي در مورد ازدواج
الف) جامعه شناسان بعد از تحقيقات دامنه‌داري در علل پيدايش خانواده به اين نتيجه رسيده‌اند كه عوامل متعددي در اين پديده اصلي (ازدواج) ـ اجتماعي دخالت دارد ((برخي از جامعه شناسان از جمله برينو معتقد هستند كه عوامل اقتصادي مهم‌ترين نقش را در پيدايش و ادامه خانواده بازي كرده است و دسته‌اي ديگر عوامل جنسي و روان شناسي را در اين امر دخيل مي‌دانند. يك نظريه جالب درباره علل زناشويي از طرف جامعه شناسان آلماني به نام ((مولرلير)) در كتاب ((تحول ازدواج)) اظهار شده است. سه عامل افراد را به طرف ازدواج كشانيده است كه عبارت است از نياز اقتصادي، ميل به داشتن فرزند و عشق است. در جوامع اوليه علل اقتصادي اهميت بيشتري داشته است. و حال آنكه در مدنيت‌هاي باستاني (زاد و ولد) و در مدنيت امروزي عشق مقام مهم‌تر را دارا بوده است.
ب) برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسي رسما در كتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي (يا رفاقتي) باز كرده است. وي در اين كتاب آورده است ((پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است وي متوجه شده كه اشكال اساسي در ازدواج فقدان پول است. ضرورت پول از لحاظ اطفال احتمالي نيست بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست. و به اين ترتيب نتيجه مي‌گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتي كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است: اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانيا مادام كه زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق نستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد بود. من هيچ ترديدي در موثر بودن پيشنهادات وي ندارم و اگر قانون آن را مي‌پذيرفت تاثير زيادي در بهبود اخلاق مي‌كرد (مرتضي مطهري، 1380، 52)
ج) كلود لوي ـ اشتراوس در كتاب خود ((ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي)) در مورد ازدواج چنين مي‌نويسد: ((رابطه جنسي مرد و زن جنبه‌اي از يك نياز كلي است كه نهاد ازدواج نمونه و موردي بارز از آن به نمايش مي‌گذارد. ملاحظه كرديم كه اين نيازهاي كلي با تمتع عادي، ارزشهاي اجتماعي چون حيثيت فرد و حقوق و وظايف و زنان ارتباط مي‌يابند. كليت رابطه مبادله، كه ازدواج را پديد مي‌آورد، در واقع بين يك مرد و يك زن به اين صورت كه هر كدام چيزي از خود مايه بگذارد و چيزي را نيز كسب كند، قانون نمي‌پذيرد. اين رابطه بين دو گروه از مردان شكل مي‌گيرد و زن صرفا به شكل يكي از اقلام مورد مبادله نمود نمي‌كند.
(مارتين سگالن، 1370، 70)
د) بورس كوئن در كتاب مباني جامعه شناسي خود مي‌آورد ((همسر گزيني و ازدواج با دو روش انجام مي‌گيرد. روش اول انتخاب معمولا بر اساس عشق و علاقه استوار است و روش دوم انتخاب در اختيار خانواده هاست. براي بسياري از جوامع ازدواج مبتني بر عشق يك پيش نياز طبيعي و ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد، كارآيي زناشويي مبتني بر عشق و علاقه اين است كه به جوانان كمك مي‌كند كه عواطف و محبتي را كه خانواده به آنان مبذول مي‌كرد به زندگي تازه منتقل كنند. خصوصياتي را كه فرد در همسر آينده خود به طور طبيعي جستجو مي‌كند شامل جاذبه‌هايي مانند مشابهت سني، مذهبي و نژادي، پايگاههاي اقتصادي ـ اجتماعي، سطح تعليم و تربيت، كششها، زيباييها و قيافه اوست.
(بروس كوئن، 1379، 178)
چ) هانري مندارس در رابطه با نظريه خود مبتني بر ازدواج مبادله‌اي چنين اعتقاد دارد ((كار اساسي ازدواج آن است كه دو طايفه يا دو خانواده را كه با هم رابطه‌اي ندارند به يكديگر مربوط كند و در اغلب جوامع تامين اين بستگي دو دودمان به عهده زنان است، زن همچون پيوندي اجتماعي است كه طايفه‌هاي متفاوت را در جامعه‌اي واحد گرد مي‌آورد و از اين لحاظ در روابط اقتصادي، حتي در موارد اضطراري نيز مبادله زنان به صورت ازدواج، تنها راه حل در راه حراست از روابط اجتماعي يا التيام بخشيدن به آفات آن به شمار مي‌رفته است. در صورتي كه در طايفه‌اي فردي كشته مي‌شود طايفه قاتل با ارائه زني خون بها مي‌داد. (ساروخاني 1381، 87)
نظريه اسلام درباره ازدواج
پيامبر گرامي (ص) در امر ازدواج فرمود: ((هر كه ازدواج كند نيمي يا دو سوم دين خود را به چنگ آورده است پس در بقيه پرهيز گار پيشه سازد)) و باز فرمودند: ((هيچ بنا و خانه در نزد خدا از ازدواج كردن محبوب‌تر نيست)) همه اين تاكيدات و سفارش‌ها براي اين است كه ازدواج يك واقعيت طبيعي و فطري انسان است. هر انساني اگر همه نيازمندي‌هاي خود را برطرف كرده باشد ولي ازدواج نكرده باشد چنين انساني بدون ترديد احساس كمبود خواهد كرد و تجربه نشان داده است افرادي كه ازدواج ننموده‌اند دچار ضعف اعصاب و ناتواني و پژمردگي شده‌اند و در پرتو ازدواج سكون و آرامش و تعادل واقعي و روحي به دست مي‌آيد. خداوند در قرآن فرمودند: از نشانه‌هاي خدا اين است كه از جنس خودتان براي شما زنان و همسراني آفريد تا در كنار آنان سكون و آرامش درآيند از اين آيه استفاده مي‌شود كه تنها در پرتو ازدواج سكون و آرامش واقعي به دست مي‌آيد. پس زير بناي ازدواج بر اساس يك عطش و خواست فطري انجام مي‌گيرد كه اگر بر خلاف آن عمل شود مشكلات و دشواري‌هاي فراواني به وجود مي‌آيد. پس تمايلات فطري به طور طبيعي بايد ارضاء شود و بهترين پاسخ براي اين تمايلات همان پاسخگويي به طور طبيعي است و در امر مسائل جنسي جز ازدواج كردن راهي به طور طبيعي وجود ندارد.(مجيد رشيدپور، 1364، 7)
موانع ازدواج
امروزه آمار ازدواج به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است. برخي ازدواج را آنقدر به تاخير مي‌اندازند كه شور و طراوت جواني تقريبا از ميان رفته و بهترين فرصت طبيعي ازدواج پايان يافته است. البته اين وضع معلول عوامل مختلفي است كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1 ـ مشكلات مادي و اقتصادي
2 ـ مهريه سنگين و شيربها
3 ـ جهيزيه‌هاي سنگين و چشم هم چشمي
4 ـ تشريفات زياد در مراسم عقد و عروسي
5 ـ ترس از فقر و نبودن افق روشن و نداشتن اميد به اداره زندگي در آينده
6 ـ طولاني شدن دوران تحصيل
7 ـ امكان ارتباط هاي نامشروع
8 ـ عدم اعتماد پسران و دختران جوان نسبت به يكديگر (كيهان نيا، 1377، 39)
پاي بند شدن به رسومات مرسوم و خيالي و سنگين هزينه‌هاي ازدواج و توقع‌هاي بي مورد، يكي ديگر از موانع ازدواج در اجتماع است. برآوردن آرزوهاي بيجا و تشريفات زائد با هزينه‌هاي كمرشكن قهرا موضوع را ناممكن و دشوار ساخته است.
آيا براي فراهم ساختن مخارج كمرشكن مقدمات عروسي، دست يازيدن به سرقت و چپاول و راه‌هاي غير مشروع معقول و صحيح است؟ اگر عروسي و ازدواج يك مساله نظري و طبيعي و شرعي بوده باشد، قهرا مقدمات آن نيز بايد شرعي و معقول باشد و لازم است اين مقدمات طوري تهيه و آماده گردد كه براي همگان مقدور و ميسر باشد. در حاليكه رسومي كه فعلا در كشور ماست و هزينه ازدواج را اين همه بالا برده‌اند ازدواج به طور طبيعي و بدون تكلف براي اكثريت مردم غير ممكن است و گناه بزرگ اين رفتارها به گردن كساني است كه از ائمه اطهار و سيره آن بزرگواران پيروي ننموده و هواي نفساني خود را به عنوان رسومات عرفي و ازدواج بر جامعه كنوني تحميل مي‌نمايند. اميد است حكومت جمهوري اسلامي مخصوصا رسانه‌هاي گروهي با توجه به مسئوليت خطير و سنگيني كه در اين رابطه دارند قدم‌هاي موثر و پيگيرانه‌اي برداشته و با تبليغات لازم مردم را متوجه عواقب وخيم اين قبيل رسوم غلط و پيرايه‌دار بنمايند.
يكي ديگر از موانع ازدواج برتري طلبي و اشكال‌تراشي در مورد انتخاب همسر است. ديانت و فضائل اخلاقي و حريت و آزادي در انتخاب همسر از اصول ازدواج به شمار مي‌رود. هدف‌هاي اقتصادي و مال‌اندوزي در انتخاب همسر، باعث انحراف در مسير اين امر مقدس است. چه بسا دختراني هستند كه حاضر نشده‌اند با افراد متدين و با اخلاق ازدواج كنند سرانجام شانس ازدواج را به كلي از دست داده‌اند و بالعكس مردان زيادي هم پيدا مي‌شوند كه به سراغ پيرايه‌ها و شخصيت‌ها كاذب و مادي مي‌روند و نتيجه‌اش عدم موفقيت و يا ندامت و سركوفتگي پس از انجام ازدواج است.
دين مقدس اسلام تمام مومنين را نسبت به هم ((كُفو)) و همشان مي‌داند. بنابراين هر مردي مي‌تواند با زنان و يا دختر مومن ديگري ازدواج كند و خود رسول خدا (ص) و ائمه (ع) ما كه گل سر سبد موجودات عالمند، با زنان و يا دختر مومن ديگري ازدواج كند، با زنان فقير و حتي با زناني كه سابقه كنيزي داشته‌اند، ازدواج نموده‌اند و در عمل با سنت‌هاي جاهليت و خود برتربيني مبارزه نموده و پيروان خود را نيز به اين وظيفه خير مامور ساخته‌اند. لذا پيامبر خدا زنان اغنياء و اشراف را با مردان فقير و يا بالعكس تزويج فرموده‌اند تا بدين طريق ريشه آن سنت‌هاي موهوم را بر كند، كه با كمال تاسف بدتر از دوران جاهليت در عصر ما معمول و حكمفرما شده است و نتيجه‌اش تعطيل و يا كمتر شدن آمار ازدواج و بدبيني و تحقير ديگران و گسترش فحشاء و انحراف اگر چه به صورت مخفي و زير پرده ... مي‌باشد.
عن النبي (ص) المومنون بعضهم اكفاهُ بعضٍ.
رسول خدا مي‌فرمايند: تمام مومنين و اهل اسلام نسبت به همديگر كفو و هم طراز مي‌باشند و مي‌توانند با همديگر ازدواج كنند. (اميني، ابراهيم، 33)
سوء استفاده‌هاي نامشروع
خودداري از ازدواج زمينه را براي روابط جنسي نامشروع و غير قانوني فراهم مي‌كند كه نمونه‌هاي آن در كشورهايي كه براي خود آمار و حسابي دارند مي‌بينيم. بديهي است كودكي كه به دور از ازدواج و يا بدون خواسته والدين در اثر يك ازدواج اجباري پديد آيد موجب تنفر اجتماع مي‌شود و اين كه آينده چنين كودكاني چه خواهد شد، به خوبي معلوم نيست. خودداري از ازدواج موجب بيماري‌هاي وخيمي چون امراض روحي و رواني و خود ارضايي مي‌شود.
خودداري از ازدواج موجب از دست دادن گرمي و نشاط زندگي است. هر كس در دوران جواني به ازدواج تن ندهد در دوران پيري با رنج‌ تنهايي مواجه خواهد شد. خودداري از ازدواج موجب توسعه و گسترش فساد و فحشا و بي بند و باري مي‌شود. زماني كه زنان و مردان در اثر عواملي تحريك گرديده و نسبت به هم عشق و جاذبه جنسي پيدا كرده‌اند قهرا به سوي فساد و انحراف گام بر مي‌دارند. عوامل خطرناك آن را بايد از فيلم‌هاي سكسي و نامناسب و عكس‌هاي مبتذل و شرم آور، تبليغات گسترده دشمنان و كتاب‌ها و مجلات نامناسب و منحرف كننده آنها، اختلاط زنان با مردان در مجالس مختلف و گردشگاه‌ها از يك طرف و نارسايي تبليغات اسلامي و نداشتن پناهگاه مناسب و جذاب و هزينه سرسام آور زندگي و مخارج ازدواج، توام با بيكاري و تورم موجود از طرف ديگر جستجو كرد.
اگر مسئولين امر و افراد متعهد با نفوذ عشق و علاقه‌اي به اصلاح كشور و جوانان داشته باشند بايد در ريشه‌كن كردن عوامل فصاد و ايجاد كار و كوشش و تسهيل امور زندگي ازدواج و مبارزه با استعمار فكري دشمنان و اجانب گام‌هاي موثر و پرتلاشي بردارند. (بابازاده، 1368، 155)
مشكل مالي و اقتصادي
قسمت عمده اين مشكل از معضلات ساختگي جامعه ماست و حقيقتا جزء مشكلات ازدواج نيست. اگر ازدواج ما بر مبناي اسلام و فطرت انساني استوار بود اين مشكل وجود خارجي نداشت يا بسيار اندك بود و كمتر جواني پيدا مي‌شد كه نتواند ازدواج كند.
كار و استقلال
مهمترين مسئله كاهش ازدواج در جوانان ايران مسئله كار آنها مي‌باشد. هجوم به ادارت دولتي مسئله لب‌ريزي ظرفيت استخدامي را پيش آورده است. اينك مدتي است كه ظرفيت استخدامي دولت كم و بيش به انتها رسيده است. متاسفانه منع استخدام به جز در مواردي استثنايي به ويژه براي افراد ليسانسيه تنها راه چاره‌اي است كه توانسته‌اند براي جلوگيري از انفجار تراكم استخدامي بينديشند و زمينه كارهاي توليدي مترقي هم به مراتب كمتر از تعداد تقاضاي موجود است. در اين صورت جوانان براي تامين نيازهاي خود تا حدود زيادي به والدين وابسته‌اند و تا زماني كه وابستگي وجود دارد نيازي به انتخاب همسر احساس نمي‌گردد. او مي‌بيند كه سنش رو به افزايش است و بايد مستقل گردد و خود تامين كننده نيازهايش باشد، ولي با اين هزينه‌هاي سنگين زندگي و بدون شغل چگونه مي‌تواند اميدي قاطع به امنيت اقتصادي آينده خود داشته باشد (فرهنگ قومس، سال دوم، شماره 8)
مسئله مسكن
تامين مسكن رويايي است كه تحققش به سهولت امكان‌پذير نيست. زناشويي و تشكيل خانواده ناچار به تامين مسكن نيازمند است و با توسعه اطلاعات بهداشتي رشد سليقه‌هاي شخصي، تجمل دوستي، استقلال‌جويي فردي و تهيه مسكن مناسب يكي از مهمترين تاملات و مشكلات جوانان ماست كه در تشكيل عائله با آن روبرو مي‌شوند.
تا كنون با مسائل جوانان را آن چنان كه يافته‌ايم از ديد خود مطرح ساختيم. مسائل جوانان را به طور كلي مي‌توان به دو دسته اساسي تقسيم كرد، بدهكاري‌ها و طلبكاري‌ها. جوانان غالبا كمتر به بدهكاري‌هاي خويش به اجتماع مي‌انديشند. جوان زياده طلب است و طلبكار، وي به مسائل خود معمولا از دريچه ديد يك طلبكار مي‌نگرد. بدين ترتيب از آنچه كه تا كنون از نامه‌ها، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و درد دلهايي كه در صفحات و ستون‌هاي مربوط به جرايد و غير آن بر مي‌آيد جوانان ما سه مسئله زيرين را مسائل و مشكلات اساسي خود در ازدواج مي‌پندارند و از رنج آنها شكوه مي‌كنند (نشريه فر هنگ قومس، سال دوم، شماره 8)
جهيزيه سنگين
جهيزيه گاهامانعي بر سر راه ازدواج دو جوان فر اهم مي‌سازد. وقتي از دختري علت تاخير ازدواج پرسيده مي‌شود در جواب مي‌گويد: هنوز جهيزيه لازم را تهيه نكرده‌ام. به قول آيه الله مكارم كه در كتاب مشكلات جنسي مي‌فرمايد خدا از سر اجتماع ما نگذرد كه اين همه قيد و بندها پايبند شوند و ازدواج‌ها را به تاخير اندازند. اين طور نيست كه در آغاز جواني همه اراد خانه و زندگي و همه امكانات زندگي‌شان فراهم بوده باشد، به خصوص پسرهاي جوان كه در ابتداي راه هستند بايد بدانند كه خودشان از همه جهت بي‌نياز نيستند و نبايد توقع جهيزيه سنگين از دختر را داشته باشند. جهيزيه در حدي كه دو جوان بتوانند در اول زندگي مشترك نيازهاي اوليه‌شان را بر طرف نمايند، براي ادامه زندگي بايد دست به دست همديگر داده و نيازهاي زندگي را فراهم سازند.
آن چه در ازدواج اصالت دارد مساله وجود انسان است كه يكديگر را درك كنند و به مفهوم صحيح زندگي عشق بورزند و اگر دو ركن اصلي يعني دو انسان به آن درك صحيح داشته باشند بقيه هيچ است و اگر هم درك وجود نداشته باشد مسلما بقيه چيزها هرگز خوشبختي نمي‌آفريند، به همين دليل دستورات عالي مذهب ما براي انجام يك ازدواج صحيح هيچ چيز را به اندازه وجود دو انسان عاقل كه خواهان زندگي مشترك زناشويي مي‌باشد اهميت نمي‌دهد و بارها و بارها سفارش كرده است كه ازدواج را آسان و ساده بگيريد تا جوان براي اقدام نمودن به آن بر سر راه خود مانعي مشاهده نكند و قدم در اين راه بگذارد. (مظاهري، علي اكبر، 1381، 49)
تشريفات زياد در مراسم عقد و عروسي
در اين جا متاسفانه تحصيل كرده‌ها از بي سوادها بدتر و امروزي‌ها از قديمي‌ها در اين مبارزه ضعيف‌تر و ناتوان‌ترند. تحصيل كرده‌هاي ما فكر مي‌كنند هر چه بيش‌تر در مراسم عقد و عروسي تشريفات باشد و خرج‌هاي اضافي زيادتر باشد به آن‌ها شخصيت و آبرو مي‌دهد و فكر مي‌كنند كه شخصيت انسان در پرتو اين گونه خرج‌هاي اضافي مي‌باشد و شايد هم بگويند كه انسان يك بار داماد يا عروس مي‌شود ولي اين را نمي‌دانند كه بسياري از جوانان كه قدرت خرج كردن زياد و تشريفات زياد را ندارند، پيش‌ترين ناله‌ها و شكايت‌ها و داد و فريادها به خاطر همين سنگيني بار ازدواج در ايام عروسي و عقد مي‌باشد و گر نه اصل و اساس اين مسئله ساده‌تر و پاكيزه‌تر و مقدس‌تر از آن است كه اين همه بدبختي و مانع و دردسر بر سر راه جوانان ايجاد كند و موجب شود كه جوانان از ازدواج وحشت داشته باشند. بايد كمي تشريفات و خرج كردن‌هاي اضافي در عروسي‌ها و عقدها را كم نمود. چرا كه همين كاهش دادن تشريفات موجب آن مي‌شود كه با ذخيره نمودن پول در عروسي به بسياري از مشكلات بعد از عروسي برسند. شروع زندگي كه از روز عروسي آغاز مي‌شود با سادگي باشد تا در آينده يك زندگي راحت و بي دردسر را داشته باشند. (كيهان‌نيا، 1377، 52)
ترس از فقر و نبودن افق روشن
زندگي اجتماعي امروز در بسياري از قسمت‌ها، از صورت يك زندگي طبيعي و صحيح بيرون رفته كه يك نمونه از آن كاهش شديد ازدواج و روي آوردن جوانان به زندگي غير طبيعي تجرد است. كاهش ازدواج در يك كشور و جامعه‌اي صورت نمي‌گيرد، مگر اين كه يك سري مشكلات و موانعي بر سر راه جوانان قرار گيرد كه از جمله آن موانع، ترس از فقر مي‌باشد. از امام صادق (ع) نقل شده: كسي كه از ترس فقر ازدواج نكند به تحقيق كه به خداوند سوء ظن برده است در صورتي كه خداوند فرموده است: به لطف خود آنان را بي‌نياز خواهد فرمود.
بسياري از جوانان به خاطر ترس از فقر از ازدواج منصرف شده و از اين كه نتوانند زندگي خود و همسر و فرزندان را در آينده تامين نمايند در هراسند. خداوند بارها و بارها فرمود كه به افراد فقير روزي و رحمت عنايت مي‌فرمايد پس نبايد به خاطر فقر از ازدواج منصرف شد. (كيهان ‌نيا، 1377، 54)
ولي گاهي براي فقر بعضي‌ها از خانواده‌ها، خودشان مانع بر سر راه ازدواج ايجاد مي‌كنند. فقر خودش نمي‌تواند مانع ازدواج باشد چرا كه اگر سيري در زندگي ائمه (ع) به خصوص در زندگي پيامبر اكرم (ص) داشته باشيم پيامبر يك جوان 23 – 24 ساله‌اي بود كه از مال دنيا چيزي نداشت و با همان حال به خواستگاري خديجه رفت. اگر بين دو جوان علاقه و محبت وجود داشت نبايد اجازه داد به خاطر فقر و مشكلات مادي نتوانند با هم وصلت نمايند. اسلام به خانواده‌ها هم سفارش فرموده، به پسران و دختران جوان همسر بدهيد، اگر چه فقير باشند و ما هم رحمت و روزي خود را شامل حال آن‌ها مي‌گردانيم. ما بايد دست جوانان، اين اميدهاي آينده و نسيم طراوت‌هاي زندگي را بگيريم و دست آنان را در دست همديگر قرار دهيم تا با ازدواج و وصلت، يك زندگي آبرومند و سالمي را تشكيل دهند.
مشكل در انتخاب همسر
يكي از مشكلاتي كه بر سر راه نوجوانان و جوانان در مساله ازدواج قرار دارد مشكل در ((انتخاب همسر)) است. يعني دختر و پسر نمي‌دانند چه كسي را با چه معيارها و صفات و خصوصياتي به عنوان همسر خود انتخاب كنند. (علي اكبر مظاهري، 58، 1381)
سنگ‌اندازي و اشكال‌تراشي بزرگ‌ترها و اطرافيان
بر نوجوانان و جوانان دختر و پسر واجب است كه به خيرخواهي و دلسوزي و صلاحديد و نظرات والدين، توجه كنند و از تجربياتشان استفاده ببرند. ممكن است آنچه را پدر و مادر عاقل و فهميده در خشت مي‌بينند، فرزندان نوجوان در ((آينه)) نبينند. اما بعضي از موارد ـ متاسفانه ـ پدر و مادراني و بزرگ‌ترها و اطرافياني يافت مي‌شوند كه يا از روي خودخواهي و هواي نقس، و يا از روي جهل و ناداني، تيشه به ريشه فرزندانشان و نوجوانان مي‌زنند و با كج سليقگي و بهانه‌هاي خلاف عقل و شرع و اعمال نظرهاي غلط و دخالت‌هاي بيجا بر سر راه آنان ((سنگ‌اندازي)) مي‌كنند و باعث بدبختي و تباهي‌شان مي‌شوند.
وجود برادران و خواهران بزرگ‌تر
بعضي خانواده‌ها به خاطر داشتن اين عقيده كه با وجود داشتن خواهر و برادر بزرگ‌تر در خانواده افراد كوچك‌تر بايد منتظر بمانند تا بعد از ازدواج فرزندان بزرگ‌تر خانواده ازدواج كنند ازدواج جوانانشان را به تاخير مي‌اندازند. (علي اكبر مظاهري، 1381، 58)
بي تفاوتي والدين ازدواج و حقوق اعضاي خانواده
يکي از دستورات حياتبخش اسلام مسأله مشورت و تبادل نظر است. اين امر حياتي انسانها را از گرفتار شدن به ضررهاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و نظامي ... مانع شده و راه کمال‌يابي و پيشرفت را به صاحبان خود باز مي‌کند و لذا مي‌بينيم براي دستيابي به پيروزيها و زندگي بهتر و جلوگيري از ضررها و مشکلات اجتماعي و غيره در سطوح مختلف جهاني و کشوري و اداري افراد صاحبنظر دور هم جمع مي‌شوند و به تبادل نظر مي‌پردازند.
بنابراين جوانان عزيز اسلام بايد بدانند که موضوع ازدواج در شخصيت و افکار و سرنوشت آنان فوق العاده اثر مي‌گذارد و از اين مسأله نبايد بي‌توجهي بگذرند بلکه لازم است در اينگونه موارد از افکار پخته والدين و تجربه‌هاي پرارزش آنان استفاده نموده تا علاوه بر پيش‌گيري از گرفتار شدن و تحمل ضررهاي مختلف از شخصيت والدين نيز با طرح مشورت و نظرخواهي تجليل کرده باشيم.
دين مقدس اسلام علاوه بر دعوت به مشورت در امور مهم اجتماعي و غيره اجازه و نظر پدر و پدرپدر را در ازدواج دختران و دوشيزگان شرط دانسته و بدون اطلاع و رضايت آنان عقد را نيز صحيح نمي‌داند.
پدران و مادران زحمات فراواني را در مورد فرزندان خود متحمل شده‌اند و لذا بر فرزندان لازم است در اينگونه موارد آنچنان باشند که والدين آنان زحمتها را فراموش کرده و عاشق اولاد خود باشند اما اگر والدين از آتش دروني فرزندان خود غفلت نمايند و شعله‌هاي فروزان غريزه جنسي آنان را ناديده بگيرند به موقع با ازدواج آنان موافقت ننمايند و در تهيه مقدمات اين امر مقدس بي تفاوت باشند در اين صورت ولايت و اجازه آنان از نظر شرعي و عرفي ساقط مي‌گردد و جوانان بايد در اين صورت در مورد ازدواج خود تصميم بگيرند زيرا هر گونه درنگ کردن در اينگونه موارد باعث گرفتاري و سرکوفتگي و مبتلا شده به گناه و انحراف اخلاقي و جنسي خواهد بود و پدر و مادر نيز شريک جرم مي‌باشند. (مجمع البيان ج7 ص140)
چه بسيارند پدران و مادراني که کوچکترين توجهي به غريزه جنسي فرزندان خود نمي‌کنند و نيازمندي آنان را به زناشويي ناديده مي‌گيردند و در صورت اظهار فرزندان آنان را ملامت و سرزنش مي‌کنند گويا به نظر آنان سرزنش و بي‌تفاوتي درمان غريزه جنسي است اينگونه والدين بايد دواران جواني خود را متذکر باشند که چگونه با اين غريزه حياتي دست و پنجه نرم مي‌کردند و بدانند که هم‌اکنون بچه‌هاي آنان نيز همينطورند. نتيجه اينکه اگر والدين مانع ازدواج فرزندان خود شدند در اينصورت نظر آنان محترم نمي‌باشد. (علي اکبر بابا زاده- مرکز تحقيقات و انتشارات بدر) (بابازاده، 1368، 158) چاپ اول
ادامه تحصيلات علمي انتخاب همسر
عامل ديگري تأخير ازدواج مي‌شود ادامه تحصيلات دبيرستاني يا پيش‌دانشگاهي است. متأسفانه در جامعه ما اين عمل خوب و پسنديده مسائل ناپسند و زيانبار و گاهي فاجعه آميزي را به دنبال خود آورده است و اين به خاطر اصل موضوع يعني ادامه تحصيلات نيست بلکه ناشي از اشتباهات و کج‌سليقگي‌هاي خود ماست اصل مشکل اين است که دختران و پسران تحصيل کردن را با ازدواج و پذيرفتن مسئوليت زندگي مشترک مغاير و غير عملي مي‌دانند بايد به اين نکته توجه داشته باشند که با عقب انداختن ازدواج ممکن است دچار ناراحتيهاي روحي و جسمي شوند و پس از گذراندن آن مراحل ديگر سلامتي و شادابي و حوصله نداشته باشند که زندگي سعادتمندانه‌اي تشکيل دهند و از آن لذت ببرند. دختر تصور مي‌کند که ازوداج مانع درس خواندن مي‌باشد زيرا بعد از ازدواج بايد همسرداري کند و فرصت براي درس خواندن نخواهد داشت خانواده دختر و پسر نيز همين عقيده را دارند در نتيجه اوضاع چنين شده که سنين ازدواج بالا رفته، پسران و دختران بر خلاف ميل طبيعي ملزم مي‌داند که ازدواج را تاپايان دوره تحصيلات به تأخير بيندازد و مخصوصا در شهرهاي بزرگ.
با اينکه تحت شديدترين فشارهاي نيروي غريزه جنسي قرار مي‌گيرند چون ادامه تحصيل را براي آينده خود سرنوشت ساز مي‌دانند ناچارند فشارهاي غريزه جنسي را تحمل کنند. به هر حال غريزه جنسي يک واقعيت است اگر از طريق مشروع ارضاء نشد بيم آن مي‌رود از طريق غير مجاز خود را آشکار سازد. نابهنجاريها و طغيانها، مفاسد اخلاقي انحرافات جنسي، ولگرديها، چشم‌چراني‌ها، بعضي بيماريهاي جسماني و رواني در بين جوانان ديده مي‌شود معلول تأخير ازدواج و عدم دسترسي به ارضاء مشروع است. مشکلات اخلاقي و اجتماعي جوانان بر انديشمندان پوشيده نيست و مسئولين را به وحشت انداخته و در پي چاره‌جويي هستند، توصيه مي‌کنند براي جوانان تفريحگاه سالم، کتابخانه، پارک و ... تهيه کنيد و به اين وسيله اوقات فراغت آنها را سرگرم سازيد و اشغال کنيد تا به انحراف و گناه کشيده نشوند با اين اقدامات تا حدي مي‌توان جلو مفاسد اخلاقي را گرفت ليکن هيچکدام اينها نمي‌تواند پاسخگوي نياز طبيعي و خواسته غريزه جنسي باشد و با سرگرمي و بهانه نمي‌شود آن را از مسير طبيعي منحرف ساخت چنانکه گرسنگي و تشنگي را بوسيله سرگرمي نمي‌توان بر طرف ساخت.
دختر و پسر دانشجو يا دانش‌آموز مي‌توانند با مقدمات ساده و کم خرج و بدون تشريفات نامزد شوند و عقد شرعي و قانوني کنند و رسما همسر يکديگر شوند اما عروسي عرفي را به تأخير بيندازد و به تحصيلات ادامه دهند تا در فرصتي مناسب ازدواج کنند در اين صورت از انحرافات و زيانهاي مجرد بودن در امان خواهند ماند و از آرامش و فايده‌هاي همسرداري بهره‌مند خواهند شد.
مسئولين کشور و مراکز آموزشي نيز مي‌توانند به دانش‌آموزان و دانشجويان وام ازدواج بدهند و خوابگاه و ساير امکانات را بر ايشان فراهم سازند مرکز خيريه نيز مي‌توانند به صورت وام ازدواج يا بلاعوض وجوهي را در اختيار اينگونه افراد قرار دهند و خانواده دختر و پسر تفاهم کرده زندگي ساده و باصفايي را بر ايشان تنظيم نمايند در خاتمه به جوانان توصيه مي‌شود که خود را در اين راه پيشقدم شوند و نياز طبيعي خويش را بدون خجالت با خانواده شان در ميان بگذارند و از آنان بخواهند که وسيله ازدواج ساده را بر ايشان فراهم سازند. (علي اکبر بابا زاده – موانع ازدواج)
تحليل روان‌شناختي افزايش سن ازدواج و نقش آن در انحرافات اخلاقي جوانان
نياز جنسي، بخش جدايي ناپذير ماهيت زيستي، رواني و اجتماعي آدمي را تشکيل مي‌دهد و روشن است که کيفيت ارضاي اين نقش بسيار مهمي در سلامت و بهداشت رواني فرد و جامعه دارد بر اساس آموزه‌هاي ديني، اگر اين نياز به صورت شرعي و معقول (ازدواج) و در زمان مناسب ارضا شود، باعث آرامش خاطر، رشد شخصيت و نيز استمرار حيات بشر مي‌شود، و اگر امکان ارضاي صحيح آن فراهم نيايد به صورت انحرافات جنسي و بي‌بند و باري‌هاي اخلاقي نمودار خواهد شد.
در سال اخير، آمارها منحني‌هاي روبه‌رشد و مشابهي را در زمينه انحرافات و بي‌بند و باري‌هاي اخلاقي در ميان جوانان نشان مي‌دهند. اين رشد غير طبيعي و هماهنگ مي‌تواند حاکي از عوامل ساختاري همانند باشد. به طور قطع نمي‌توان يک عامل را علت انحرافات اخلاقي و بي‌بندو باري جنسي جوانان دانست؛ در بيشتر موارد، ترکيبي از چند عامل وجود دارند. با اين وجود، برخي مطالعات عوامل خاصي را به عنوان عوامل مؤثر در ميزان بروز بي‌بندوباري جنسي جوانان شناسايي کرده‌اند. در اين مقاله سعي شده است اين ايده توضيح داده شود که بي‌بندوباري‌هاي جنسي و انحرافات اخلاقي جوانان تا حد زيادي ناشي از فراهم نبودن شرايط ازدواج براي جوانان يا به تعبير دقيق‌تر، افزايش سن ازدواج است.


تعريف عملياتي و مفهومي:

موضوع:

علت هاي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج

فرضيه ها:

1-افزايش مشكلات مالي باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجوي پسر به ازدواج شده است.

2-افزايش آمار طلاق باعث كاهش علاقه ي جوانان دختر به ازدواج شده است.

3-عدم يافتن فرد مناسب باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجو به ازدواج شده است.

4-افزايش وابستگي هاي عاطفي دختران به خانواده باعث كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است.

5-افزايش رابطه هاي نامشروع در جامعه باعث كاهش علاقه ي جوانان پسر در سنين پايينتر به ازدواج شده است.

تعريف مفهومي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:ناتواني هاي مالي و عدم توانايي در تهيه لوازم زندگي

كاهش علاقه به ازدواج:عدم دوست داشتن به قرين شدن با فردي از جنس مخالف

آمار طلاق:تعداد ازدوج هاي ناموفق و منجر به جدايي شده

عدم يافتن فرد مناسب:پيدا نكردن آنچه مطابق ميل است

افزايش وابستگي هاي عاطفي:وابستگي هاي قلبي و احساسي

رابطه هاي نامشروع:رابطه هايي كه شرع و دين ما را از آن منع كرده اند

تعريف عملياتي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:پيدا كردن علت هاي بروز مشكلات مالي و پرسش هايي در پرسش نامه كه پاسخگوي اين است.

كاهش علاقه به ازدواج:طرح پرسش هايي كه نشان دهنده ي چرايي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است

آمار طلاق:مراجعه به پايگاه هاي اين آمار و بررسي چگونگي تغيير آمار طلاق در جامعه در اخير

عدم يافتن فرد مناسب:بررسي چگونگي يافتن فرد مناسب و سوالهايي از اين قبيل در پرسشنامه كه فرد مورد نظر شما بايد چه ويژگي هايي داشته باشد.

افزايش وابستگي هاي عاطفي:تلاش براي كاهش اين دسته وابستگي ها به خصوص در دختران با طرح مشكلات آن و پرسش هايي از قبيل دلايل اين دسته وابستگي ها

رابطه هاي نامشروع:پيدا كردن علت هاي اصلي افزايش اينگونه رابطه ها در جامعه و پرسين سوال هايي در پرسشنامه از قبيل اينكه در اين رابطه ها دنبال چه چيزي ميگرديم و بيان اينكه در آخر به پوچي رسيدن جوان را مشاهده ميكنيم.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی 1392ساعت 10:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: انتخاب مناسب ترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در بازارهای خارجی

محقق: مرتضی هاشم

استاد راهنما: دکتر طهمورث حسنقلی پور

روش تحقیق:

جامعه آماری: در تحقیق مورد برسی جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت های تولیدی و پخشی دارویی در شهر تهران است

نمون تحقیق و روش محاسبه آن:در تحقیق مطالعه شده نمونه گیری به روش تصادفی بوده و از جدول مورگان با توجه به عدم پاسخگویی به سوالات تعداد 160نمونه به عنوان نمونه آماری انتخاب شده.

قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی: شرکت های تولیدی و پخشی دارویی در شهر تهران.  قلمرو زمانی:تحقیق مورد مطالعه در سال 87-88 انجام شده      قلمرو موضوعی:انتخاب مناسب ترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در کشور های خارجی می باشد

رو ش های جمع آوری اطلاعات:1 – مطالعات کتابخانه ای : بررسی پایان نامه ها-تحقیقات موجود –کتب لاتین و فارسی و اینترنت 2- بررسی اسناد ومدارک:برای دسترسی به اطلاعات لازم درباره شرکت های دارویی و روش ورود و توزیع مواد دارویی از اسناد و مدارک مربوطه استفاده شده. 3- مصاحبه:نتایج حاصل از مصاحبه جهت تعیین روایی و پایایی پرسش نامه کاربرد داشته . 4- روش میدانی:در این روش از پرسش نامه استفاده شده

ابزار جمع آوری اطلاعات:1- پرسش نامه که شامل بخش های زیر بوده:

الف: نامه همراه :هدف از گرد آوری داده بوسیله پرسش نامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده ها بیان شده

ب: سوالت پرسش نامه که خود از 2 بخش تشکیل شده:1- سوالات عمومی:اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان   2- سوالات اختصاصی :شامل 12 سوال .در طراحی این بخش از روش رتبه بندی استفاده شده

ترکیب سوالات:

متغیر ها                                                شماره پرسش نامه

روش های ورود                                      1-3-4-5-6

روش های توزیع                                      2-7-8

عوامل موثر بر روش های ورود                    9

عوامل موثر بر روش های توزیع                    10

مشکلات روش های ورود و توزیع                   11-12

متغیر ها و شاخص های انداه گیری در تحقیق:

متغیرها                                                   شاخص مد نظر سوالات

روش های ورود                                        صادرات مستقیم –صادرات غیر مستقیم-تولید خارجی

                                                           مناطق آزاد تجاری

روش های توزیع                                       کانال مستقیم-کانال غیر مستقیم

فهرست شاخص های مد نظر:

عوامل موثر بر شیوه ورود                           کنترل – ریسک – هزینه-تعهد بازار و محصول-قدرت مالی-مهارت

                                                         های بازاریابی-زمان –توانایی برنامه ریزی

عوامل موثر بر شیوه توزیع                          کنترل –ریسک-هزینه-تعهد بازار و محصول-قدرت مالی-مهارت

                                                          های بازاریابی-زمان-توانایی برنامه ریزی

مشکلات شیوه ورود و توزیع                         حمل و نقل-شناسایی و انتخاب بازار-انطباق محصول-اطلاعات

                                                          بازاریابی-ساختار های سازمانی-خدمات پس از فروش

روش سنجش روایی و پایایی پرسش نامه:برای تهیه پرسشنامه از نظرات متخصصان و خبرگان استفاده شده و برای اطمینان از روایی و پایایی از نضرات افراد فوق و نظرات استاد راهنما و مشاور استفاده گردیده. تکنیک مورد استفاده برای سنجش پایایی تکنیک ارزیابی ارزیابان بوده است

روش تجزیه و تحلیل: از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده  وبا استفاده از نرم افزار spss  داده ها تحلیل شده اند.کاربد آمار توصیفی به منظور تفسیر نتایج داده ها ی پزوهش بوده و در قسمت مربوطه از جداول فراوانی و نمودار های مناسب برای توصیف داده ها استفاده کرده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 13:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

با سلام و تشكر خدمت استاد گرامی.

 احتراماَ روش تحقیق خدمتتان ارسال می گردد. با تشکر – (مریم شرقی)

 تاثیر اتوماسیون اداری بر روند کار کارمندان شرکت کرمان خودرو

روش تحقیق

واحد تحلیل: شرکت کرمان خودرو

واحد مشاهده: کارمندان شرکت کرمان خودرو

سطح تحلیل: خرد

روش تحقیق: مشاهده تجربی – در این تحقیق با مشاهده مستقیم نتایج حاصل از استفاده از اتوماسیون اداری در بین همکاران به بررسی تاثیر آن بر روند کار کارمندان پرداخته می شود. این نتایج لزوماً در شرکتهای دیگر اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه شرایط آن شرکت کاملاً مشابه کرمان خودرو باشد.

ابزار تحقیق: مصاحبه – پرسشنامه

روش اعتبارسنجی: اعتبارسنجی با آلفا کرومباخ

روش نمونه گیری: تصادفی ساده – به این دلیل که اسامی تمام کارمندان و کد آنها در سیستم مشخص می باشد و تعداد افراد کل شرکت آنقدر زیاد نیست که زمانبر باشد و ضمناً سطح تحلیل خرد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 16:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

با سلام و تشكر خدمت استاد گرامی. احتراماَ با توجه به عدم دریافت نمره کامل در قسمتهای زیر، اصلاحیه آن به پیوست خدمتتان ارسال می گردد. با تشکر – (مریم شرقی)

نقش و تاثیر فرهنگ و تحصیلات بر رفتار خرید مصرف کننده در سبد خرید

دلیل انتخاب موضوع: انسان دارای نیازهای پیچیده ای است مانند نیازهای فیزیکی، اجتماعی وشخصی. درکشورهای پیشرفته معمولا بنگاه های اقتصادی ومردم به دنبال تامین نیازهای مربوطه هستند. خواسته افراد شکلی از نیازهای آدمی است که تحت تاثیر فرهنگ وشخصیت افراد بوجود می آید و برحسب امکانات جامعه متحول شده وبه توسعه جامعه کمک می کند. مردم دارای خواسته های نامحدودند اما در برابرمنابع محدودی قرار دارند، لذا کالا هایی راکه برای مصرف انتخاب می کنند که حداکثر رضایت آنها را فراهم نماید . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر عامل فرهنگ و تحصیلات بر رفتار خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گیرد.

هدف:

هدف از این تحقیق این است که با توجه به اینکه هر روزه بر تعداد بنگاهها افزوده می شود و رقابت تنگاتنگ می گردد فرهنگ و تحصیلات تاثیری بر روی انتخاب یک بنگاه از سوی مصرف کننده دارد و بنگاهها چگونه از این دو عامل برای جذب بیشتر مشتریان می توانند استفاده کنند.

ضرورت:

ما می دانیم که در کشورهای پیشرفته بنگاهها عوامل مختلف را جهت جذب بیشتر مشتریان در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده اند و موفق نیز گردیده اند بنابراین ما نیز باید با بررسی عوامل مختلف و بررسی آنها به جهانی شدن بیاندیشیم.

سوالات تحقیق:

 1. آیا تحصیلات در رفتار مصرف کننده برای خرید تاثیرگذار است؟

 2. آیا تحصیلات در رفتار مصرف کننده برای خرید بی تاثیر است؟

 3. آیا فرهنگ به عنوان عامل تاثیر گذار برای خرید مصرف کننده در نظر گرفته می شود؟

 4. آیا فرهنگ به عنوان عامل تاثیر گذار برای خرید مصرف کننده در نظر گرفته نمی شود؟

 5. آیا فرهنگ و تحصیلات نقشی در مقدار خرید مصرف کننده دارند؟

موضوع دوم و اصلی

 

 تاثیر اتوماسیون اداری بر روند کار کارمندان شرکت کرمان خودرو

دلیل انتخاب موضوع: امروزه ارتباطات ومکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد. مسلماً با تسهیل فرایند انجام کارها، یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری منابع انسانی است، حاصل می شود. ما در این تحقیق می خواهیم تاثیر اتوماسیون اداری را بر بهره وری کارمندان شرکت کرمان خودرو بسنجیم.

هدف:

هدف از استفاده از سیستم اتوماسیون اداری : مدیریت زمان، محرمانه ماندن اطلاعات، سریع تر و بهتر انجام دادن کارها، با تکنولوژی روز آشنا شدن و فضای کمتر جهت بایگانی نمودن می باشد.

ضرورت:

با توجه به اينكه علم فناوري اطلاعات روز به روز پیشرفت می کند و کشور ما نیز باید با تکنولوژی پیش برود بنابراین استفاده از اتوماسیون اداری به عنوان یک مزیت رقابتی باید در سازمانها مورد توجه قرار گیرد. اتوماسیون اداری ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل امور مرتبط با فعالیت های اداری می باشد که دارای مزایایی از قبیل پشتیبانی از اهداف و رسالت های سازمان ، افزایش بهره وری ، افزایش سود آوری ، بهینه سازی کارکنان ، بهبود سرعت که منجر به بازده در اداره می شود . بخشی از عمده ترین اطلاعات در گردش هر سازمان در قالب مکاتبات داخلی و خارجی سازمان صورت می گیرد و نرم افزارهای اتوماسیون به گونه ای طراحی و تولید گردیده اند تا بتوانند تمام نیازهای سازمان را تامین کرده و لذا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات تولید کنند. امروزه کامپیوترها در زمینه های بسیاری از جهت سرعت و دقت از انسان ها پیشی گرفته اند آن ها می توانند مسایل ساده و تکراری را به سرعت و با حوصله حل کنند ومحاسبات پیچیده را انجام دهند . اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.

سوالات تحقیق:

 1. آیا اتوماسیون اداری می تواند بر افزایش مهارت کارمندان تاثیر بگذارد؟

 2. آیا اتوماسیون اداری بر افزایش آراستگی در محیط کار تاثیرگذار است؟

 3. آیا اتوماسیون اداری در افزایش آراستگی در محیط کار بی تاثیر است؟

 4. آیا اتوماسیون اداری بر راندمان کار کارمندان می تواند تاثیر بگذارد؟

 5. آیا اتوماسیون اداری بر راندمان کار کارمندان بی تاثیر است؟

 6. آیا ارتباطی بین کار با اتوماسیون اداری و انگیزه کارمندان برای بهتر انجام دادن کارها وجود دارد؟

پیشینه تجربی:

www.jdem.com: مقاله بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی(نویسندگان: اصغر صرافی زاده، سمانه علیپور)

          www.civilica.com: بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهبوى تصميم گیری مدیران (فاطمه          چمن)

www.jdem.com: بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه ها با روش تحلیل نقطه سربه سر (نویسندگان: امیرعباس یزدانی، یاسر ماکرانی، ابراهیم حلاجیان)

پیشینه نظری: با استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری می توان کارها را از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی و مستمر انجام داد که این ویژگی به کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک راه خوب تاکید دارد. سیتم های اتوماسیون اداری باعث آسان شدن روند اداری و افزایش راندمان کار کارمندان و مدیریت می شوند2ooo)،(Andalib Azar. در مطالعات انجام شده جهت بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش راندمان نیروی کار در اقتصاد ایران، چنین نتیجه گیری شد که سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران داشته است 2007)،(Mahmoodzade & Asadi.

به نظر من  زمانیکه در سال 1390که شرکت کرمان خودرو هنوز اتوماسیون اداری نداشت اکثر مکاتبات با زمانی طولانی پاسخ داده می شد و کارمندان نامه رسان از موضوعات نامه ها مطلع بودند ولی از سال 1392 تاثیرات اولیه اتوماسیون اداری این بود که دیگر همه کارمندان از موضوعات مطلع نبودند و میز کارمندان پر از برگه ها نبود و نامه ها در یک زمان تعیین شده و مشخص پاسخ داده می شد و کارمندان زمان زیادی را صرف پرینت نامه و بایگانی نمی کنند. و با توجه به اینکه بایگانی های نامه به صورت سیستمی انجام می شود در آراستگی محیط کار تاثیر به سزایی دارد و همچنین باعث میشود که کارمندان ملزم به انجام کار در یک بازۀ زمانی محدود شوند و زمان لازم برای بهتر انجام دادن کارهای دیگر نیز داشته باشند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 16:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

                                                         بنام خدا
من ندا دادارصفت، دانشجوی کارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگاني از دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران هستم. این پرسشنامه جهت انجام یک تحقیق دانشجويي درمورد کاربران فیس بوک تدوین شده و پر کردن آن زمان بسیار کمی را از شما خواهد گرفت ، اما پر کردن این پرسشنامه و اجرای چنین تحقیقاتی می تواند در علمی تر شدن نگاه مسئولین به شبکه های اجتماعی مجازی،از جمله فیس بوک تاثیر بسزایی داشته باشد و موجب از بین رفتن فضای منفی و فیلترینگ شود

باتشكر از همكاري شما.

 

لطفا در ابتدا مشخصات خود را وارد نمایید جنسیت:

زن                                         مرد

 

سن:

 

تحصیلات:

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دكترا

ساير

 

قوميت:

فارس

ترك

لر

كرد

غيره

 

مذهب:

مسلمان شيعه

مسيحي

يهودي

سني

غيره

 

1- در روز تقریبا چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟

1ساعت

بين 2تا 5 ساعت

بيشتر از 5 ساعت

 

2- در روز تقریبا چند ساعت از فیس بوک استفاده می کنید؟

1ساعت

بين 2تا 5 ساعت

بيشتر از 5 ساعت

 

3- تقریبا هر چند وقت وارد فیس بوک می شوید؟

چند بار در روز

تقريبا 1بار در روز

1تا 2 روز در هفته

3تا 5 روز در هفته

خيلي كم (بندرت وارد ميشوم)

 

4- تقریبا چه مدتی است که عضو فیس بوک شده اید؟

كمتر از 1 سال

بين 1 تا 2 سال

بين 5 تا 7 سال

بيشتر از 7 سال

 

5- لیست دوستان شما چند عضو دارد؟

كمتر از 100 عضو

بين 100تا 250 عضو

بين 250تا 500 عضو

بين 500تا 1000 عضو

بيشتر از 1000 عضو

 

6- شما در هر بار ورود به فیس بوک، معمولا چه کارهایی انجام می دهید؟

(شما می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید)

 

به روز رسانی استاتوس خودم

کامنت گذاشتن برای پست یا استاتوس دیگران

کامنت گذاشتن برای عکس های دیگران

لایک کردن مطالب دیگران

ارسال پیام شخصی

جستجوی برای یافتن دوستان جدید

فرستادن درخواست دوستی

 اشتراک گذاری مطالب دیگران

 اشتراک گذاری لینک های اینترنتی

 

 

 7- شما بیشتر از فیس بوک به چه دلیلی استفاده می کنید؟

(شما می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید)

در ارتباط بودن با دوستانم

پیدا کردن دوستان جدید

اطلاع از اخبار روز

 آشنایی با عقاید دیگران

بحث و تبادل نظر با کاربران

کنجکاوی ( اعم از کنجکاوی در مورد خود سایت- کاربران و...)

گذران وقت

وغيره

 

8- شما بیشتر از چه طریقی در جریان اخبار روز قرار می گیرید؟

نشریات چاپی- روزنامه ها، مجلات و...

رادیو

تلویزیون

 خبرگزاری ها( مانند یورونیوز، خبرگزاری فرانسه، فارس، مهر و ...)

سایت های خبری اینترنتی( مانند بی بی سی، سی ان ان، رادیو فردا، تابناک، فرارو و..)

شبکه های اجتماعی مجازی

دوستان

 

9- دوستان شما، در هر بار ورود شما به فیس بوک، تقریبا چند لینک به اشتراک گذاشته اند؟

کمتر از 5 لینک

بین 5 تا 10 لینک

بیشتر از ده لینک

 

10- شما در هر بار ورود به فیس بوک تقریبا چند لینک به اشتراک می گذارید؟

کمتر از 5 لینک

بین 5 تا 10 لینک

بیشتر از ده لینک

 

11- شما بیشتر چه نوع لینک هایی را به اشتراک می گذارید؟

خبري

تحليلي

حوادث

نوشته هاي زيبا (اعم از متن با جمله يا موضوعات سياسي/اجتماعي/فرهنگي/ هنري و...)

سرگرمي

 

12- 12- دوستان شما بیشتر در فیس بوک چه نوع لینک هایی را به اشتراک می گذارند؟

خبري

تحليلي

حوادث

نوشته هاي زيبا (اعم از متن با جمله يا موضوعات سياسي/اجتماعي/فرهنگي/ هنري و...)

سرگرمي

13- من اخبار مورد نیاز خود را از طریق لینک های به اشتراک گذاشته شده در فیس بوک می گیرم

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد                                                                                                              

14- من لینک های خبری ای که مشاهده می کنم را در فیس بوک به اشتراک می گذارم

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد                                                                                                              

15- هر وقت به خبری احساس نیاز می کنم، برای رفع آن به فیس بوک مراجعه می کنم

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد                                                                                                              

16- اغلب در مورد اخبار روز در فیس بوک کامنت می گذارم

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد                                                                                                              

17-  معمولا گفتگوهای من در فیس بوک در مورد اخبار روز است

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد

18-  من دوستان مشخصی در فیس بوک دارم که همواره برای اطلاع یافتن از اخبار از صفحه آنها استفاده می کنم

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد

19- من دوستان مشخصی در فیس بوک دارم که همواره برای اطلاع یافتن از اخبار به آنها مراجعه می کنم( بصورت ارسال پیام یا گفتگو و غیره

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد

20- من دوستان مشخصی در فیس بوک دارم که همواره لینک اخبار مهم را به اشتراک می گذارند

    خيلي كم              كم               نامحدود                زياد             خيلي زياد

21- شما از زمان عضویت تا کنون، چند خبر مهم را اولین بار از طریق لینک های دوستانتان در فیس بوک متوجه شده اید؟

صفر

بين 1تا 5 خبر

بين5 تا 10 خبر

بين10 تا 50 خبر

بيشتر از 50 خبر

22- افراد عضو در لیست دوستان شما، از لحاظ تحصیلات تا چه حد با شما در یک سطح قرار دارند؟

بسيار كم       1          2           3           4           5           6        بسيار زياد

23-  افراد عضو در لیست دوستان شما، از لحاظ طبقه اجتماعی تا چه حد با شما در یک سطح قرار دارند؟

بسيار كم       1          2           3           4           5           6        بسيار زياد

24- فراد عضو در لیست دوستان شما، از لحاظ گرایشهای سیاسی تا چه حد با شما هم نظر هستند؟

بسيار كم       1          2           3           4           5           6        بسيار زياد

25- در گروه هایی که شما در آنها عضویت دارید، تا چه اندازه اختلاف نظر وجود دارد؟

بسيار كم       1          2           3           4           5           6        بسيار زياد

26- تقریبا چه میزان از سازندگان گروه هایی که در آنها عضو هستید را می شناسید؟

بسيار كم       1          2           3           4           5           6        بسيار زياد

27- اعضای گروه هایی که در آنها عضو هستید چه هویتی دارند؟

 بندرت با من هم میهن هستند

گاه گاه با عضوی آشنا می شوم که هم میهن من است

اغلب افراد هم میهنم را در این گروه ها دیده ام

بسیار ی از افراد گروه ها هم میهنم هستند اما افراد خارجی نیز در این صفحه ها حضور دارند

همه انها هم میهنم هستند

نمی دانم

27-  شما در هفته بطور متوسط چند درخواست دوستی ارسال می کنید؟

28- شما در هفته بطور متوسط چند درخواست دوستی دریافت می کنید؟

29- شما در هر دفعه ورود به فیس بوک تقریبا چند پیام دریافت می کنید؟

30-  شما در هر دفعه ورود به فیس بوک تقریبا چند پیام ارسال می کنید؟

31-  چه تعداد از اعضای فهرست دوستان شما جزو دوستان فعلی و سابق شما در دنیای واقعی هستند؟

کمتر از نیمی از آنها

تقریبا نیمی از آنها

 بیشتر از نیمی از آنها

32- آیا تا به حال از دوستان فیس بوکی خود درخواست کمک کرده اید؟

بلي                                      خير

33- آیا شما از اسم واقعی خود در نمایه تان استفاده می کنید؟

بلي                                      خير

 

34- شما تا چه اندازه هنجارهای موجود را در فیس بوک رعایت می کنید؟

(منظور از هنجار ها چه هنجارهای خود سایت و چه هنجارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه است. )

35-  شما تا چه اندازه به درخواست دوستی افرادی که نمی شناسید پاسخ مثبت می دهید؟

36- شما تا چه اندازه نگران این هستید که اطلاعات کاربریتان به دست کسانی بیافتد که مایل نیستید؟

اصل نگران نيستم    1            2            3            4           5            6       خيلي نگرانم

باتشكر از همكاري شما.                                 

                                                                                      ندا دادارصفت 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم دی 1392ساعت 23:1  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: بررسی اثرات مخرب زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه بر زندگی هم وطنان ساکن اطراف این دریاچه

واحد تحلیل: شهرها و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه

واحد مشاهده: افراد ساکن اطراف دریاچه ارومیه

سطح تحلیل: کلان

روش تحقیق: مطالعه موردی- در این تحقیق به بررسی و مطالعه عمیق مورد خاصی که در این منطقه اتفاق افتاده است و نیز عواقب آن که خاص این منطقه است پرداخته می شود. نتایج حاصل از این تحقیق را نمی توان به جوامع دیگر تعمیم داد مگر آنکه آن جامعه دارای مشخصات کاملا مشابه با جامعه ی مورد مطالعه ما باشد. 

ابزار تحقیق: پرسشنامه - مصاحبه

روش اعتبار سنجی: اعتبار درونی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ می توان سنجید. 

روش نمونه گیری: تصادفی خوشه ای -  به این دلیل که تهیه چهارچوب مطالعه مشکل و پرهزینه است و نیز جمعیت آماری جمعیت بسیار بزرگی است از روش تصادفی خوشه ای می توان استفاده کرد. به این ترتیب که ابتدا مناطق اطراف دریاچه را بر حسب شهرهای مختلف دسته بندی کرده، هر شهر را با توجه به مناطق شهرداری تفکیک میکنیم و سپس به خیابان های اصلی، کوچه های اصلی و ... تقسیم میکنیم . 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 23:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: بررسی اثرات مخرب زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه بر زندگی هم وطنان ساکن اطراف این دریاچه

واحد تحلیل: شهرها و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه

واحد مشاهده: افراد ساکن اطراف دریاچه ارومیه

سطح تحلیل: کلان

روش تحقیق: مطالعه موردی- در این تحقیق به بررسی و مطالعه عمیق مورد خاصی که در این منطقه اتفاق افتاده است و نیز عواقب آن که خاص این منطقه است پرداخته می شود. نتایج حاصل از این تحقیق را نمی توان به جوامع دیگر تعمیم داد مگر آنکه آن جامعه دارای مشخصات کاملا مشابه با جامعه ی مورد مطالعه ما باشد. 

ابزار تحقیق: پرسشنامه - مصاحبه

روش اعتبار سنجی: اعتبار درونی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ می توان سنجید. 

روش نمونه گیری: تصادفی خوشه ای -  به این دلیل که تهیه چهارچوب مطالعه مشکل و پرهزینه است و نیز جمعیت آماری جمعیت بسیار بزرگی است از روش تصادفی خوشه ای می توان استفاده کرد. به این ترتیب که ابتدا مناطق اطراف دریاچه را بر حسب شهرهای مختلف دسته بندی کرده، هر شهر را با توجه به مناطق شهرداری تفکیک میکنیم و سپس به خیابان های اصلی، کوچه های اصلی و ... تقسیم میکنیم . 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 23:10  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرستو عابدین - پرسشنامه

این پرسشنامه در خصوص بررسی مشکلات معلمان می باشد و همانگونه که مطلع هستید دانش آموزان و معلمان عمده وقت خود را در مدارس می گذرانند و لذا آرامش روحی و روانی معلمان تاثیر بسزایی در سلامت روان و عزت نفس کودکان دارد. و کوشش وزارت آموزش و پرورش در برطرف کردن مشکلات معلمان برای ساختن آینده ای بهتر برای نسل آینده باید باشد. نظر به این مهم،  پرسشنامه حاضر در ارتباط با شناسایی عوامل موثر بر  سلامت روان و آرامش روحی معلمان است و باید توسط چندین معلم تکمیل گردد. با تشکر

                       

مشخصات عمومی پاسخگو:

1- سن: .... سال

2- جنسیت:  زن       مرد

3- وضعیت تاهل :  مجرد      متاهل

۴- میزان تحصیلات:    دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس       فوق لیسانس و بالاتر

۵- سابقه فعالیت آموزشی ؟  ..... سال

۶= مقطع تحصیلی  که درس می دهید:

۷- میزان درآمد :     500تا1میلیون          1تا1.5          از 1.5تا 2.5            بیش از2.5                 


1- در مدرسه شما ،  برای معلمان وسائل کمک آموزشی کافی تهیه می گردد.

1= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

2- از معلمان در مقابل تقاضاهای غیر معقول والدین و جامعه، حمایت می شود.

1= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

۳- مدیر مدرسه صمیمی و قابل دسترسی است.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

۴- مدیر مدرسه از معلمان می خواهد که موازین و مقررات مصوب را رعایت نمایند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

۵- مدرسه برای عملکرد تحصیلی، ملاک های سطح بالایی تعیین می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

6- مدیر مدرسه با معلمان به عنوان همکار و همتای خود رفتار می کند .

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

7- در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر، ابراز دوستی می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

8- معلمان به دانش اموزانی که نمرات بالایی می گیرند، احترام می گذارند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

9- معلمان تدارکات مورد نیاز کلاسی را دریافت می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

10- مدیر مدرسه به پیشنهادهای معلمان عمل می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

11- در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر سرد و کناره گیر هستند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد


12- معلمان، کارهایشان رابا شور و شوق انجام می دهند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

13- در این مدرسه معلمان به امر تدریس و یادگیری متعهدند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

14- معلمان از طرف والدین، احساس فشار می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

15- مدیر مدرسه با احترام با معلمان برخورد می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

16- مدیر مدرسه برای عملکرد کارکنان، ملاک های روشن و صریح تعیین می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

17- در این مدرسه معلمان معتقدند که دانش آموزان آن ها از توانایی پیشرفت تحصیلی، برخوردارند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

18- محیط یادگیری مدرسه منظم و جدی است.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

19-  اعضای انجمن اولیاء و مربیان بر معلمان مدرسه نفوذ دارند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

20- مدیر به رفاه و آسایش معلمان علاقه مند است.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

21- عده قلیلی از والدین معترض، می توانند برنامه مدرسه را تغییر دهند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

22- مدیر مدرسه کارهایی را که قرار است انجام شود، زمان بندی و تنظیم می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

23- معلمان نسبت به یکدیگر اطمینان و اعتماد دارند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

24-دانش آموزان برای بهبود وضع تحصیلی خود، به سختی تلاش می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

25- در این مدرسه معلمان به دانش آموزان احترام می گذارند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

26- در این مدرسه معلمان با پرخاشگری با دانش آموزان برخورد نمی کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

27- در این مدرسه معلمان از تنبیه بدنی و فیزیکی استفاده نمی کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

28- معلمان با محبت و مهربانی با دانش آموزان برخورد می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

29- معلمان با استرس و اضطراب با دانش آموزان برخورد می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

30- معلمان با تشویق دانش آموزان را به درس خواندن وادار می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

31- معلمان با تهدید دانش آموزان را به درس خواندن وادار می کنند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

32- مدارس در برطرف کردن مشکلات معلمان اقدام می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

33- مدارس از پاداش برای ارتقای کار معلمان استفاده می کند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

34- در این مدرسه دانش آموزان می توانند به اهدافی که برای آن ها تعیین شده است نائل شوند.

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد 

35- وجود نشانه های اضطراب و استرس تا چه میزان در قدرت انتقال مطالب توسط معلمین تاثیرگذار است؟

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

36- داشتن بیماریهای مزمن جسمی تا چه میزان در نحوه تدریس معلمین تاثیر می گذارد؟

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

37- آیا وجود نقصهای مادرزادی در توانایی معلم برای تدریس تاثیر منفی می گذارد؟

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

38- آیا معلمین از نظم لازم در نحوه لباس پوشیدن ، انجام کارها و اداره امور برخوردار هستند؟

۱= به ندرت           2= گاهی                3= اصلا                  4= زیاد                   5= بسیار زیاد

۳۹- دادن سمت به دانش آموزان در اداره کلاس تا چه میزان در بالا بردن سطح اعتماد به نفس آنان موثر است؟

1= به ندرت                 2= گاهی                   3= اصلا                    4= زیاد           5= بسیار زیاد

40- آیا معلمین از تنبیه فیزیکی جهت توبیخ دانش آموزان استفاده می کنند؟

1= به ندرت                 2= گاهی                   3= اصلا                    4= زیاد         5= بسیار زیاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 14:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با سلام واحترام ،

استاد عزیزم با آرزوی بهترین ها برای جنابعالی

موضوع: بررسی نحوه تشویق در افزایش یادگیری

     بنده اصلاحیه مجدد در خصوص فرضیه تحقیق، متغییر ها، پیشینه نظری وتجربی، تعریف مفهومی و عملیاتی  و طراحی پرسشنامه (جدید) را انجام داده ام که بشرح ذیل تقدیم حضور میگردد ، باعث زحمتتان میشود که دوباره بازدیدی داشته باشید، امیدوارم توانسته باشم با تغییرات حاصله نظر حضرتعالی را جلب کرده باشم. چون دوست دارم  از موارد مطرح شده نمره کامل دریافت کنم در صورت صلاحدید.

                                                                            با تجدید احترام- زاهده شاملو

فرضیه تحقیق:

1-   معلمان و مدیران بر این عقیده اند که اندازه تشویق در امر یادگیری موثر می باشد.

متغیر ها:

اندازه تشویق: مستقل

یادگیری: وابسته

اخلاق معلمان:تعدیل کننده

همکاری والدین: مداخله گر

2-   دادن جایزه به دانش آموزان باعث پیشرفت تحصیلی در آنها میگردد.

متغییر ها

دادن جایزه: مستقل

پیشرفت تحصیلی: وابسته

بودجه مدرسه: تعدیل کننده

استقبال معلمان: مداخله گر

3-   برگزاری برنامه گردش علمی در مدرسه باعث نشاط دانش آموزان میگردد.

متغییر ها

برنامه گردش علمی: مستقل

نشاط دانش آموزان: وابسته

اجازه والدین :تعدیل کننده

بودجه مدرسه: مداخله گر

4-   تشویق زبانی دانش آموزان در مدسه باعث فهم بهتر درس میشود.

متغییر ها

تشویق زبانی: مستقل

فهم بهتر درس:وابسته

نحوه برخورد معلمان: تعدیل کننده

آموزش قبل از خدمت معلمان: مداخله گر

5-ارفاق نمره معلمان باعث ایجاد رقابت در مدرسه میگردد

متغییر ها

ارفاق نمره: مستقل

درس خواندن رقابتی: وابسته

خواست معلم: تعدیل کننده

تلاش دانش آموز:مداخله گر

پیشینه تحقیق:

پیشینه نظری:

1- در پژوهشی که توسط یکی از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی تهران در خصوص تاثیر تشویق بر روی یادگیری انجام شده، ایشان به موارد ذیل اشاره کردند.

1)تاثیر تشویق والدین بر پیشرفت دانش آموزان به گونه ای است که دو گروهی که با معدل بالا و پایین به سوال جواب دادند نظر مساعد و یکسانی را ابراز داشته اند معتقد بودند که از طرف والدین مورد تشویق قرار گرفته اند.

2) تشویق موجب علاقه مند شدن دانش آموزان میشود یعنی هر چه قدر دانش آموزان با شوق وذوق بیشتری درس را فرا گیرند بیشتر به موضوع درسعلاقه مند خواهند شد. و همین امر تاثیر بسیاری در پیشرفت تحصیلی آنها دارد.

3) معلمین گرامی کمتر از تنبیه بدنی استفاده کنند و نونهالان را بیشتر مورد لطف قرار دهند.

4) عوامل مانند حضور همیشه در کلاس ، رفتن به گردش علمی و تفریح و مطالعه مرتب همه درسها تاثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

2- در تحقیقی توسط آقای مصطفی ایل جهت پایان نامه خود در فوق لیسانس انجام شده که در رابطه باتشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال 1370 از دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نتایج حاصله  که در این تحقیق بدست آمده که تشویق و تنبیه هر دو میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد. ( ذکر شده در مجله تربیت سال14 ، اردیبهشت 70 ص 30 دکتر اشراقی)

 

3- پایان نامه کارشناسی آقای مهربان سهرابی در مورد تشویق و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال 70 از دانشکده امور پژوهشی  بر روی 90 درصد قابل تایید می باشد که بین پیشرفت تحصیلی و تشویق رابطه مستقیم وجود دارد.

پیشینه تجربی:

عامل لطف و محبت ، موثرترین عوامل تعلیم وتربیت است.معلم لازم است جهت اخلاقی شاگردان عامل لطف و محبت را بکار بگیره  و دانش آموزان رو از اخلاق زشت و خوبیهای ناستوده باز داره..معلم باید مراقب باشه سخنان بیهوده از شاگردان سر نزه.

معلم باید در درون شاگردان شوق و دلبستگی ایجاد کنه و آنها رو به کسب علم و دانش تشویق  کنه و از فضائل و مزایای علم براشون صحبت کنه  و علما را به آنان تذکر دهد ویادآوربشه که علما و دانشمندان و انبیاء در پایگاه های بلند علم جای دارند. معلم باید سخنان شوق آفرین را در ادیان و اخبار و اشعار بچشم می خورد رو برای دانش آموزا بازگو کنه. معلم باید از عواملی که در امر تشویق شاگردان به علم و دانش مدد می کند استفاده مفید کنه.

دلسوزی معلم نسبت به شاگردان باعث میشه که شاگردان خواهان اموری باشن که نسبت به آنها احساس علاقه ودوستی دارن و از  اونها رو از هرگونه شر و بدی  که برای خودش نمی پسندد برای شاگردان نپسنده.. در احادیث صحیح و معتبر چنین آمده است که هیچک از شما نمی توانید عنوان مومن را احراز کند مگر آنگا که نسبت به برادر ایمانی خود همان چیزی را بخواهد که درباره خود نیز بدان احساس علاقه و محبت کند.

معلمی که فروتنی و نرمش نسبت به دانش آموزانش داشته باشه و در مقابل شاگردانش خوش رفتاری شکوهمندانه و بزرگ منشی رو در پیش میگیرن.  

مطالب  ذکر شده فوق از :

مجله تربیت سال13 ، اردیبهشت 76 ص 21 دکترمحمد شرفی

شهید ثانی آداب وتعلیم وتربیت در اسلام – نگارش دکتر حجتی ص 246

تعریف مفهمی و عملیاتی

1-    به عقیده معلمان اندازه تشویق در امر یادگیری موثر می باشد.

متغییر 1- تشویق

تعریف مفهومی : آرزومند کردن، به شوق افکندن

تعریف عملیاتی: تایید عمل دانش آموز با دادن چیزی که ارزش پولی نداشته باشد، که میتواند بصورت کلامی و غیر کلامی نیز باشد.

بعد 1: اندازه  تشویق

مولفه 1 – آیا تشویق باعث ایجاد انگیزه  در دانش آموزان می شود؟

      مولفه 2- آیا تشویق میتواند در بین دانش آموزان رقابت تحصیلی ایجاد نماید؟

تعریف مفهومی

متغییر2- یادگیری: آموختن، حفظ کردن

تعریف عملیاتی: آموختن تمامی مواردی که معلم به دانش آموزان آموزش  می دهد.

بعد 2 :یادگیری

مولفه 1 – آیا  فعالیت معلمان در راستای یادگیری دانش آموزان موثر می باشد؟

مولفه 2- آیا با نحوه تدریس معلمان ،دانش آموزان خوب یاد می گیرند؟

 

2-دادن جایزه به دانش آموزان باعث پشرفت تحصیلی آنها میگردد.

تعریف مفهومی:

متغییر 1 – دادن جایزه: دادن پاداش و انعام

تعریف عملیاتی: دادن کالا یا جنسی به عنوان هدیه به منظور تشویق دانش آموز در جهت بهبود فعالیتهاو پیشرفت تحصیلی او

بعد1: دادن هدیه

 بعد 1- مولفه 1: آیا جایزه دادن بصورت گروهی موثر تر است؟

مولفه 2: آیا دانش آموز به واسطه جایزه نقدی تشویق می شود ؟

 متغییر 2- پیشرفت تحصیلی

تعریف مفهومی: ترقی کردن، رشد کردن، جلوتر رفتن

تعریف عملیاتی: انجام فعالیت هایی در جهت رشد و ارتقای تحصیلی دانش آموزان که منجر به گرفتن نمره عالی گردد.

بعد 2-پیشرفت تحصیلی:

مولفه 1- آیا ایجاد کارهای گروهی در پیشرفت تحصیلی موثر است؟

مولفه 2-آیا سواد خانواده دانش آموزان در پیشرفت میتواند نقشی داشته باشد؟

3-   برنامه گردش علمی در  مدرسه باعث نشاط دانش آموزان میگردد.

تعریف مفهومی برنامه گردش علمی: برنامه تفریحی که برای تماشا کردن و تفریح در جاهای مختلف اجرا می گردد.

تعریف عملیاتی: داشتن برنامه تفریحی خارج از مدرسه جهت مشاهده و آشنایی دانش آموزان با واقعیت های عینی

بعد1 – برنامه گردش علمی

مولفه1- آیا گردش علمی خارج از مدرسه می تواند عامل نشاط دانش آموزان باشد؟

مولفه2: آیا گردش علمی در مورد بازدید از موزه ها باشد مورد استقبال قرار میگیرد؟

تعریف مفهومی نشاط دانش آموزان: شادمانی، خوشی، سبکی

تعریف عملیاتی: انجام فعالیتی که باعث شادمانی و خوشی دانش آموزان گردد.

بعد 1: نشاط دانش آموزان

مولفه 1: آیا نشاط دانش آموزان از رفتار معلمان سرچشمه میگیرد؟

مولفه 2: آیا نشاط دانش آموزان باعث فهم بهتر دروس میشود؟

4-   تشویق زبانی  دانش آموزان در مدسه باعث فهم بهتر درس میشود.

تعریف مفهومی تشویق زبانی: تحسین کردن فرد بصورت شفاهی، آفرین گفتن

تعریف عملیاتی- رفتار کلامی محبت آمیز معلم با دانش آموزان و تحسین عملکرد او

 

بعد 1- بیان احساسات کلامی

مولفه 1: آیا تشویق زبانی باعث پیشرفت تحصیلی میگردد؟

مولفه 2: آیا تشویق زبانی در روحیه دانش اموزان موثر است؟

 

تعریف مفهومی فهم بهتر درس: درک کردن و دریافت بهتر درس

تعریف عملیاتی: اعمالی که به دریافت و فهم و درک دانش آموز کمک می کند.

بعد 2- درک مطلب در کلاس

مولفه 1: آیا تشویق در امر فهمیدن دروس موثر است؟

مولفه آیا تعداد دانش آموزان در کلاس می تواند در فهم بهتر دروس کمک نماید؟

5-   ارفاق نمره معلمان باعث ایجاد رقابت در مدرسه میگردد.

تعریف مفهومی ارفاق نمره: سود رسانیدن به افراد

تعریف عملیاتی: دادن چیزی اضافه تر از حق به دانش آموزان در جهت پیشرفت تحصیلی آنان و نادیده گرفتن اشتباهات کوچک درسی

بعد 1: ارفاق نمره

مولفه 1: آیا معلمان از روی دلسوزی ارفاق می کنند یا تشویق؟

مولفه 2: آیا ارفاق در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است؟

 

تعریف مفهومی رقابت در مدرسه: سبقت گرفتن نسبت به فرد دیگر

تعریف عملیاتی رقابت در مدرسه:ایجاد انگیزه جهت جلو افتادن و پیشرفت بهتر از دیگران

بعد 1 رقابت در مدرسه

مولفه 1:آیا رقابت ایجاد انگیزه مثبت در دانش آموزان میکند؟

مولفه 2:آیا ارفاق نمره در ایجاد رقابت موثر است؟

 

روش تحقیق: تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آمار توصیفی، تنظیم جدول توزیع فراوانی، رسم نموادارها،

واحد تحلیل: مربیان ومدیران  شاغل درمدارس

واحد مشاهده: مدارس

جامعه آماری: معلمان و مدیران مدارس

سطح تحلیل: میانه

روش نمونه گیری:  نمونه گیری خوشه ای از مدارس مشخص شده تعدادی انتخاب ، سپس از مدارس مورد تایید ، پرسشنامه ها میان معلمان ومدیران توزیع میگردد

روش اعتبار سنجی: از طریق آ-پ اقدام میشود.

پرسشنامه

مخاطبین گرامی:

باسلام و احترام،

ایان نامه بنده در خصوص بررسی و تاثیر تشویق بر روی یادگیری دانش آموزان میباشد. که در این راستا پرسشنامه ای طراحی کرده ام. خواهشمند است با دقت به سوالات مطرح شده پاسخ دهید. و پیشاپیش از وقتی که جهت پاسخگویی می گذارید کمال سپاس را دارم. لازم به ذکر است در صورت صلاحدید مشخصات خود را بشرح ذیل تکمیل نمایید.

نام.................... نام خانوادگی:..................... 

سن:  الف ) بین 20 تا 25     ب) بین 25تا 30   ج) بین 30 تا 35      

میزان تحصیلات: الف) فوق دیپلم      ب) لیسانس     ج)فوق لیسانس     د)دکترا

جنسیت    الف) مرد      ب) زن

وضعیت تاهل    الف)مجرد    ب) متاهل      ج)سایر  

1-   بنظر شما تشویق در امر یادگیری موثر میباشد؟

        الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

2-     بنظر شما تشویق بصورت مادی تاثیر بیشتری دارد؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

3-     بنظر شما تشویق غیر مادی تاثیر بیشتری دارد؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

4-   تشویق بصورت گروهی تاثیر بشتری خواهد داشت؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

5-   تشویق بصورت فردی تاثیر بیشتری دارد؟

    الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

6-   هدیه دادن به دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی موثر است؟

     الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

7-   برنامه گردش علمی میتواند در پیشرفت تحصیلی موثر باشد؟

     الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

8-   دادن سمت به دانش آموز مثل انتظامات یا غیره میتواند در پیشرفت تحصیلی موثر باشد؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

9-    آیا دانش آموزان قدرت تدرس را دارند؟

           الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

10-آیا تدرس می تواند اعتماد به نفس دانش آمزوان را افزایش دهد؟

    الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

11- آیا دانش آموزان دروسی مثل ریاضی را هم میتوانند تدریس کنند؟

     الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

12-  نظرتان در خصوص ارفاق نمره چیست؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

13- ایا ارفاق باید شامل حال همه بچه ها شود؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

14-  آیا ارفاق باعث افزایش یادگیری میشود؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

15- آیا کار گروهی می تواند در یادگیری موثر باشد؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

16-آیا آموزش معلمان میتواند در آموزش تاثیر بگذارد؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

17- بنظر شما معلمان به علوم کاپیوتر باید تسلط داشته باشند؟

الف )موافقم   ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

18-  خانواده در یادگیری دروس موثر است؟

الف )موافقم    ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

19- آیا تمرین در منزل میتواند در یادگیری موثر باشد؟

الف )موافقم   ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

20- تعداد تمرینهای در منزل زیاد باشد یا کم موثر است؟

الف )موافقم   ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

21-آیا بین دانش آموزان باید تفاوت قائل شد؟

الف )موافقم   ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

22- آیا نحوه تدرس در یادگیری موثر است؟

           الف )موافقم   ب)خیلی موافقم  ج)مخالفم   د)خیلی مخالفم  ه) نظری ندارم

23- تشویق گروهی باعث نشاط در کلاس می شود؟

الف )بله              ب)خیر

24- بنظر شما تشویق در صف ایجاد انگیزه میکند؟

    الف )بله              ب)خیر

25-آیا آموزش معلمان قبل از خدمت در یادگیری موثر است؟

الف)بله               ب)خیر

26-بنظر شما برنامه انجمن و آموزش مربیان تاثیری در یادگیری دارد؟

الف)بله              ب) خیر

27- بنظر شما هدیه نقدی  میتواند موثر باشد؟

الف)بله                ب) خیر

28- آیا کار گروهی در یادگیری موثر است؟

الف)بله                  ب)خیر

29- آیا تعداد گروه بندی ها می تواند  در یادگیری موثر باشد ؟

الف)بله                  ب)خیر

30- آیا دانش آموزان باهوش باید در گروه های متفاوت باشند؟

  الف)بله                  ب)خیر

31- آیا برای تمامی درس ها باید گروه بندی داشت؟

 الف)بله                        ب)خیر

32- آیا گردش علمی میتواند در یادگیری تاثیر گذار باشد؟

  الف)بله                      ب)خیر

33- آیا گردش علمی برای کلیه کلاس ها باید برگزار شود؟

   الف)بله                     ب)خیر

34- آیا نوع مدرسه در آموزش موثر است؟

الف)بله                       ب)خیر

35- آیا شما با تدرس دانش آموزان موافق هستید؟

الف)بله                     ب) خیر

سوالات مصاحبه:

1-   یک معلم نحوه تدریسش چگونه باید باشد؟

2-   همکاری معلم با مدیر مدرسه باعث پیشبرد اهداف مدرسه میگردد؟

3-آموزش ضمن خدمت معلمان باعث ارتقاء سطح آموزش میگردد؟

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی 1392ساعت 16:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شبکه پخش توتال

واحد تحلیل : خرده فروشانی که در صنعت خدمات اتومیبیل فعالیت دارند.

واحد مشاهده : کلیه اتوسرویسهایی که با شرکت پخش توتال در مناطق 22 گانه تهران در حال همکاری هستند.

سطح تحلیل : خرد

روش تحقیق : پیمایشی –  در این روش کنش و واکنش های میان عوامل بوجود آورنده تغییر یا رشد و توسعه وارسی می شود . تحقیق پیمایشی روشی است برای گرداوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود تا به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند. این پاسخها مجموعه اطلاعات خام محقق را تشکیل می دهند.

ابزار تحقیق : پرسشنامه

روش اعتبارسنجی : جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کرونباخ است و برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی (Reliability) پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود.

روش نمونه گیری : احتمالی – خوشه ای :علت انتخاب این روش این است که در ابتدا باید چارچوب نمونه گیری مناسبی پیدا کنم. برای این کار ابتدا باید مناطق 22 گانه تهران را مشخص کرده از بین این مناطق تعدادی از تعویض روغنی هایی را که با این شرکت در حال همکاری هستند انتخاب نماییم.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی 1392ساعت 13:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

روش انجام تحقیق :

در این تحقیق ما از روش پیمایشی برای اندازه گیری متغیر ها استفاده میکنیم که این روش رابطه ی علت و معلولی بین متغیر ها را بررسی کرده در آخر آن را به کل جامعه آماری انتخاب شده تعمیم می دهد

جامعه آماری و نمونه:

جامعه اماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند هستند که دانشجویان رشته حسابداری به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند

در این تحقیق به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم که به شرح زیر است:

به نام خدا

1-سن

2-جنسیت

3-میزان تحصیلات

4-وضعیت تاهل

5-تا چه حد نحوه بسته بندی کالا برای شما اهمیت دارد؟

1-خیلی کم      2-کم       3-متوسط       4-زیاد

6-معمولا از چه طریق با کالای جدید آشنا می شوید؟

1-تلویزیون     2-روزنامه      3-بیلبوردها      4-از طریق دوستان

7-بیشتر تمایل به مصرف کدامکیک از کالاهای زیر را دارید؟

1-وارداتی       2- ایرانی

8-کدامیک از موارد زیر در انتخاب کالا برای شما اولویت دارد؟

1-کیفیت      2-قیمت      3-مد بودن

9-تا چه حد نام کالای خارجی شما را به خرید ترغیب میکند؟

1-خیلی کم       2- کم       3-متوسط     4-زیاد

10-تا چه حد نام یک برند بر انتخاب شما تاثیر می گذارد؟

1-خیلی کم       2- کم      3-متوسط      4- زیاد

11-کدامیک از نحوه بسته بندی کالا را بیشتر می پسندید؟

1-بسته بندی صنعتی       2- بسته بندی دستی

12-آیا با افزایش واردات موافق هستید؟

1-بلی      2-خیر

13-تا چه حد قیمیت یک کالا بر روی انتخاب شما تاثیر میگذارد؟

1-خیلی کم      2- کم       3- متوسط      4-زیاد

14-آیا گرایش مردم به استفاده از کالای وارداتی را یکی از علل افزایش بیکاری میدانید؟

1-بلی         2- خیر

15-تا چه میزان از کالای ایرانی استفاده می کنید؟

1-خیلی کم      2- کم       3- متوسط        4-زیاد

16-تا چه حد تبلیغات کالا در انتخاب شما تاثیر می گذارد؟

1-خیلی کم       2- کم       3- متوسط      4 زیاد

سوالات مصاحبه:

مصاحبه شونده:رییس دانشگاه ارشاد دماوند

1-آیا گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی باعث رکود در بازار ایران شده؟

علل گرایش به مصرف کالای خرجی چیست؟

راه های ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی چیست؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 9:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

به نام خدا

پرسشنامه

با سلام

اینجانب مائده سمیع دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته ی مدیریت بازرگانی جهت انجام پژوهش در ارتباط با  موضوع" بررسی تاثیر استفاده از مشروبات الکلی مردان بر خشونت خانگی علیه زنان ساکن جنوب تهران " پرسشنامه ی زیر را طراحی نموده ام . نظرات شما در نتایج این تحقیق کاملاً موثر خواهد بوده و کلیه ی اطلاعات شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند . لذا خواهشمند است سئوالات زیر را با علامت (×) تکمیل نموده و با پاسخ های صحیح خود اینجانب را در پیشبرد اهداف این تحقیق یاری رسانید .

پیشاپیش از مشارکت شما کمال تشکر را دارم .

1 . نام  : ...........................

2 .  نام خانوادگی : ......................

3 . سن: .........................

4 . وضعیت تاهل : ..............................

5 . میزان تحصیلات : .................................................................

6 . میزان تحصیلات همسر : ..............................................................

7 . شغل : ................................................

8 . شغل همسر : ........................................................

9 . میزان درآمد ماهیانه  : .................................................................

10 . میزان درآمد ماهیانه  همسر : .................................................................

11. آدرس محل سکونت : .......................................................................................................................

12 . در طول شبانه روز همسر شما چند بار از مشروبات الکلی استفاده میکند؟

1) یکبار                          2) دوبار                          3) سه بار                       4) بیشتر از سه بار

13 . هربار چه مقدار از مشروبات الکلی استفاده می کند ؟

1)1 لیوان                        2) 2 لیوان                       3) 3 لیوان                       4) بیشتر از 3 لیوان

14 . پس از هر بار مصرف الکل دچار حالت تهوع می شود؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

15 . پس از مست کردن رفتارهای نامناسبی دارد ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

16 . همسر شما فحاشی می کند ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

17 . لحن صحبت همسرتان با طعنه و کنایه است ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

18 . در زمانی که مشروب مصرف نکرده پرخاشگر است ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

19 . آیا تا به حال مورد خشونت هایی از جمله کتک خوردن ، شکستن و... قرار گرفته اید ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

20 . همسرتان بر سر مسائل کوچک و جزئی زود عصبانی می شود ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

21 . توسط همسرتان مورد تهدید قرار میگیرید؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

22. در صورت مخالفت با او خواسته هایش را به زور و با دعوا از شما میخواهد ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

23 . آیا تا کنون از روی ترس یا اجبار مجبور به برقراری رابطه ی جنسی شده اید ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

24 . آیا نیازهای عاطفی شما و سایر اعضای خانواده تان برطرف می شود ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

25 . از نظر تغذیه ، پوشاک ، مسائل بهداشتی و ... تامین می شوید؟                    

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

26 . تا به حال توسط همسرتان به طلاق تهدید شده اید ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

27 . چه میزان از او دروغ می شنوید ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

28 . آیا دچار توهم می شود ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

29 . همسرتان در حضور دیگران از الکل استفاده می کند ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

30 . او فرد شکاکی است ؟

1) همیشه                     2)اغلب اوقات         3) گاهی اوقات             4)به ندرت                5)هیچ وقت

31 . در هنگام مستی تعادل خود را از دست میدهد ؟

1) بلی                           2) خیر

32 . تا کنون در منزل زندانی شده اید ؟

1) بلی                           2) خیر

33 . همسرتان شکاک است ؟

1) بلی                           2) خیر

34 . مجبور به ترک خانه شده اید ؟

1) بلی                           2) خیر

35 . مورد حمله ی فیزیکی شدید قرار گرفته اید ؟

1) بلی                           2) خیر

36 . آیا تا به حال به مراکز قضایی مراجعه کرده اید ؟

1) بلی                           2) خیر

37 . در میان اعضای خانواده تان کسی از شما حمایت می کند ؟

1) بلی                           2) خیر

38 . به نظر ما اعتیاد موجب طرد او از سوی جامعه شده است ؟

1) بلی                           2) خیر

39 . از نظر شغلی همسرتان فرد موفقی است ؟

1) بلی                           2) خیر

40 . در میان اعضای خانواده همسرتان کسی دچار الکلیسم است ؟

1) بلی                           2) خیر

41 . فکر می کنید تربیت خانوادگی بر روی اعتیاد همسرتان تاثیر گذار بوده است ؟

1) بلی                           2) خیر

42 . منطقه ی سکونت شما بستر مناسبی برای اعتیاد بیشتر همسرتان را فراهم آورده است ؟

1) بلی                           2) خیر

43 . ارتباط با دوستان در اعتیاد به الکل موثر است ؟

1) بلی                           2) خیر

44 . اعتیاد همسرتان بر روابط زناشویی شما تاثیر گذاشته است ؟

1) بلی                           2) خیر

45 . همسرتان به اعتقادات مذهبی پایبند است ؟

1) بلی                           2) خیر

46 . میزان تحصیلات میتواند بر اعتیاد تاثیر بگذارد ؟

1) بلی                           2) خیر

47 . در هنگام ازدواج از اعتیاد همسرتان آگاه بودید ؟

1) بلی                           2) خیر

48 . آیا در خانواده تان آرامش برقرار است ؟

1) بلی                           2) خیر

49 . برای ترک اعتیاد همسرتان تا کنون اقدام کرده اید ؟

1) بلی                           2) خیر

50 . اگر کسی از شما حمایت کند آیا حاضرید از همسرتان جدا شوید ؟

 1) بلی                          2) خیر

 

مصاحبه

1. چند سال است که همسرتان اعتیاد به الکل دارد ؟

2 . قبل یا بعد از استفاده از مشروبات الکلی چه علائمی دارد ؟

3 . با واژه ی خشونت خانگی آشنایی دارید ؟ آیا از میزان آمار قربانیان انواع خشونت های خانگی مطلع هستید ؟

4 . از حقوق خود به عنوان یک زن که مورد خشونت قرار گرفته مطلع هستید ؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 9:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

متغیر 1:کیفیت

تعریف مفهومی:این واژه «کیفی» و جمع آن «کیفیت‌ها» و گهگاه «کیفیات» است در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است

تعریف عملیاتی:یکی از فاکتورهای مهم در خرید محصولات و جلب نظر مشتریان می تواند کیفیت محصولات باشد

بعد 1:جنس

مولفه 1:مواد اولیه(مواد خام)

مولفه 2:مونتاژ و اسمبل کردن محصولات

متغیر 2:بیکاری

تعریف مفهومی:به ا فراد بین (15 تا 65 سال) و جویای کار باشند اما شغل یا منبع درامدی پیدا نکنند

تعریف عملیاتی:

وضعيتي است كه در آن گروهي به كار اشتغال نداشته باشند يا در جريان انتقال به‌كار جدیدی  باشند یا نتوانند در سطح دستمزدهای واقعی موجود کاری بیابند و به تعبير ديگر بيكار كسي است كه در جستجوي كار است و در فنّ و حرفة عادي خود كاري را نمي‌يابد كه مزد عادي را به دست آورد

بعد 1:نحوه ارتزاق روزی

مولفه 1 :بیکاری موجب افزایش آسیب های اجتماعی و خشونت های خانوادگی و افزایش اعتیاد می شود

متغیر 3:خدمات پس از فروش 

تعریف مفهومی:ارائه خدمات و سرویس برای رفاه و رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان 

تعریف عملیاتی:حمایت از مصرف کنندگان بخشی از وظایفی است که بر عهده تولیدکنندگان می باشد یکی از روش های حمایتی شامل خدمات پس از فروش می باشد

بعد 1:گارانتی

مولفه 1:اصل بودن گارانتی و تاریخ انقضای گارانتی

بعد 2:نصب صحیح وسیله

مولفه 2:متخصصین با مهارت به منظور نصب و راه اندازی

متغیر 4:بسته بندی

تعریف مفهومی :علم،هنر و فناوری محافظت از محصول برای نگهدای ،انبارش،انتقال و توزیع ، ذخیره،فروش و استفاده از آن است . بسته بندی شامل مراحل طراحی،ارزیابی وتولید بسته ها میشود

تعریف عملیاتی:هیچکس نمی تواند منکر جذابیت های بصری در جذب مخاطب به منظور تشویق خرید محصول باشد بنابرین بسته بندی یکی از فاکتورهای مهم در رویکرد مصرف کنندگان به کالاهای خارجی است

بعد 1 :زیبایی محصول

مولفه 1:بسته بندی محکم و استاندارد که دارای محافظ از جمله یونولیت و.... می باشد

متغیر 5 :تبلیغات

تعریف مفهومی:تبلیغات منحصراً به کنترل عقیده با نماد های مهم نظیر گزارش ها ،شایعات ،تصاویر و دیگر اشکال ارتباط جمعی می پردازد 

تعریف عملیاتی:زندگی در شهر های بزرگ همیشه با تبلیغات عجین شده است و نمی توان منکر تاثیر تبلیغات در تشویق خریداران شد

بعد 1:نحوه صحیح تبلیغات

مولفه 1:در نظر گرفتن زیبایی های بصری در ارائه یک محصول

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 9:27  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی

افزایش تبلیغات باعث افزایش تعداد خریداران در شهر های بزرگ می شود

مستقل:تبلیغات

وابسته:تعداد خریداران

تعدیل کننده:شهر های بزرگ

کنترل:کیفیت کالا

مداخله گر:قیمت کالا

نحوه بسته بندی کالا ها باعث جذب خریداران کالا در سنین مختلف می شود

مستقل:بسته بندی

وابسته:جذب خریداران

کنترل:سن

تعدیل کننده:ایران

مداخله گر:کیفیت و قیمیت و کارایی

آنچه كه بر مصرف بسياري از كالاها اثر گذار است تركيب مجموعه‌اي از تمايلات و ارزش‌هاست

مستقل:مصرف کالا

وابسته:تمایلات و ارزش ها

تعدیل کننده:دگرگونی الگوی سنتی خرید

کنترل:دامنه انتخاب وسيع

مداخله گر:ارزش ها و فر هنگ ها

گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی نرخ بیکاری را افزایش می دهد

مستقل:گرایش مردم

وابسته:نرخ بیکاری

تعدیل کننده:کالای خارجی

کنترل:قیمت کالای خارجی و ایرانی

مداخله گر:افزایش واردات

کیفیت باعث گرایش مردم ایران به استفاده از کالای خارجی شده است

مستقل:کیفیت

وابسته:گرایش

تعدیل کننده:مردم ایران

کنترل:قیمیت

مداخله گر:طول عمر مفید

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 9:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه:

اينجانب فاطمه خليل الهي دانشجوي كارشناسي رشته مديريت بازرگاني در ارتباط با موضوع تحقيق خود

"عوامل موثر بر پيش فعالي كودكان در 91-90در منطقه 5 تهران" پرسشنامه زير را طراحي كرده ام.

هدف از طرح اين پرسشنامه بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه از عوامل موثر در پيش فعالي كودكان و

همچنين نحوه برخورد باآنها ونشانه هاي پيش فعالي در كودكان ميباشد. لذا خواهشمندم با دقت به

سوالات پاسخ دهيد.    با تشكر

نكته: 8سوال اول پرسشنامه به ويژگي هاي شخصي افراد مربوط مي شود و در صورت پاسخ به اين

سوال ها جوابها به صورت محرمانه نگهداري ميشود. در ضمن تعدادي از سوال ها 2 گزينه اي وتعدادي ديگر 4 گزينه اي مي باشد.

1- نام..............                  2-نام خانوادگي...................

3- جنسيت      مرد......      زن.....

4- تحصيلات      زير ديپلم      ديپلم       كارشناسي       كارشناسي ارشد     بالاتر

5-وضعيت تاهل       مجرد      متاهل

6-ميزان درآمد خانوار     ضعيف     متوسط     خوب       عالي

7- مذهب        شيعه     سني       مسيحيت      يهودي

8-نشاني منزل........

9-آيا اطلاعاتي راجع به عواملي كه منجر به پيش فعالي مي شود داريد؟

بله       خير

10-آيا ازدواج هاي فاميلي بر پيش فعالي تاثير دارد؟

بله      خير

11-آيا عوامل محيطي شامل آلودگي هوا بر پيش فعالي كودكان تاثير دارد؟

بله     خير

12-آيا شيطنت زياد وآرام وقرار نداشتن كودك از نشانه هاي پيش فعالي است؟

بله     خير

13-آيا مكان هاي آموزشي جهت نحوه بر خورد با كودكان پيش فعال به تعداد كافي در منطقه5 تهران وجود

دارد؟

بله    خير

14-آيا از تاثير عوامل ژنتيكي بر پيش فعالي مطلع هستيد؟

بله    خير

15-آيا تنبيه كردن كودك پيش فعال توسط والدين رفتار مناسبي است؟

بله    خير

16-آيا ميزان اكسيژن به هنگام تولد نوزاد بر پيش فعالي تاثير دارد؟

بله    خير

17-توجه والدين تا چه ميزان بر سلامت روان كودكان تاثير دارد؟

زياد     متوسط       كم      اثري ندارد

18-وجود مكاني براي آموزش به والدين جهت پرورش فرزندان پيش فعال چقدر تاثير دارد؟

زياد     متوسط       كم      اثري ندارد

19-ميزان اعتماد به نفس كودكان پيش فعال در چه حدي قرار دارد؟

زياد     متوسط       كم      اثري ندارد

20- يادگيري تا چه ميزان مي تواند در اعتماد به نفس كودك پيش فعال نقش داشته باشد؟

زياد      متوسط     كم      اثري ندارد

21-مطالعه كتاب هاي مربوط به پيش فعالي بر آگاهي والدين نقش دارد؟

زياد     متوسط      كم      اثري ندارد

22-چه تعداد از خانواده ها جهت درمان فرزندان خود به مشاوره مراجعه مي كنند؟

زياد     متوسط     كم      اثري ندارد

23-ميزان برداشت هاي اطرافيان از پيش فعالي تا چه ميزان سبب مي شود كه كودك خود را

پيش فعال تلقي كنيد؟

زياد    متوسط      كم      اثري ندارد

24-مصرف الكل در مادران باردار تا چه حدي بر پيش فعالي كودك اثر دارد؟

زياد     متوسط     كم      اثري ندارد

25-ميزان تمايل والدين بر تنبيه كودك پيش فعال خود در چه سطحي است؟

زياد    متوسط      كم      اثري ندارد

26-آيا ميزان ابتلا به پيش فعالي در دو قلوهاي تك تخمكي بيشتر از دوقلوهاي دو تخمكي است؟

موافقم        نسبتا موافقم        نظري ندارم       مخالفم

27-آيا اطلاعات والدين در كاهش تولد كودكان پيش فعال موثر است؟

موافقم       نسبتا موافقم         نظري ندارم       مخالفم

28-آيا مسموميت هاي ناشي از سرب نقاشي بر پيش فعالي موثر است؟

موافقم       نسبتا موافقم         نظري ندارم      مخالفم

29-آيا ميزان تغذيه مادران بر پيش فعالي كودك موثر است؟

موافقم      نسبتا موافقم         نظري ندارم      مخالفم

30-آيا ميزان تحصيلات زوج ها قبل از ازدواج به اطلاعات آنها از عوامل پيش فعالي موثر است؟

موافقم      نسبتا موافقم         نظري ندارم      مخالفم

سوال هاي مصاحبه:

1- نحوه برخورد والدين با كودكان پيش فعال چگونه بايد باشد؟

2-كودكان پيش فعال با چه مشكلاتي در آينده مواجه مي شوند؟

3-آيا اين كودكان در روابط دوستي و خانوادگي پايدار هستند؟+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 9:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوعات

1.بررسی دالایل طلاق در بین دانشجویان دانشگاه تهران در سال 13902

2.بررسی اثرات شبکه های ماهواره ای در ایران در سال 1390

3.بررسی عوامل موثر بر قیمت داروها در کشور ایران در سال 1392

4.علل  دید منفی جامعه  نسبت به دانشجویان تهران در سال 1390

5.بررسی چگونگی تربیت فرزندان برای اصلاح  جامعه در سال 1390

بررسی دلایل طلاق در بین دانشجویان دانشگاه تهران

دلایل

طلاق در دهه ی هشتاد روندی کاملا صعودی داشته است به طوریکه  از 95 به 71 در هزار در کل کشور افزایش یافته است اکنون خانواده در ایران مخصوصا در بین دانشجویان در مرحله دشوار از حیات خود به سر میبرد به همین دلیل سعی من در این است دلایل طلاق در بین دانشجوبان دانشگاه تهران بررسی کنم.

هدف

بررسی علل افزایش طلاق وکاهش میزان ازدواج در بین دانشجویان اغاز شد

ضرورت

اهمیت باورها و نهادهای دینی بر انسان و زندگی فردی و اجتماعی او کاملا  اشکار است این به شکل های مختلف در هر فرهنگ شناخته شده ای وجود دارد  معمولا نقش اصلی واغلب محوری را در زندگی افراد ان بازی میکند

سوالات

1.ایا  تفاوت فرهنگی و طبقاتی میتواند باعث طلاق در بین زوجین شود

2.ایا بدحجابی زن میتواند بر طلاف اثر گذار باشد

3.ایا دخالت های اطرافیان میتواند بر طلاق تاثیر گذار باشد

4.ایا سن بایین ازدواج دانشجویان تاثیر بر طلاق انها دارد

5.ایا دوستی قبل از ازدواج میتواند بر طلاق ثاثیر بگذارد

بررسی اثرات شبکه های ماهواره ای در ایران 

دلایل 

ماهواره و برنامه های ان در بیشتر منازل ایرانیان دیده میشود که بافرهنگ ایرانیان سازگاری ندارد و باعث مشکلات ئر بین نوجوانان و اقشار کم سن وسال میباشد که به هویت یابی فرد تاثیر میگذارد و هدف از مطرح کردن ان تاثیر کلی ان بر نوجوانان و جوانان بررسی هایی انجام دهیم

هدف

هدف از این بروهش بررسی تاثیر شبکه های  ماهواره ای و دلایل استقبال زیاد از شبکه های  ماهواره ای میباشد

ضرورت

از انحایی که دوران نوجوانی و جوانی مهم ترین دوران برای شکل گیری و هویت سازی میباشد و سیاست های موجود برای مبارزه با اثرات مخرب ماهواره مناسب نیست

سوالات

1.ایا شبکه های ماهواره ای فرهنگ ایرانیان را به خطر میاندازد

2.اایا ماهواره میتواند به اهداف خود که با گذاشتن به دین ومذهب مسلمانان است برسند

3. ایا تاثیرات ماهواره همیشه منفی است

بررسی عوامل موثر بر قیمت داروها در کشور ایران در سال 92

دلایل

دارو یکی از مهمترین تولیداتی است که به زندگی و سلامت تک تک افراد جامعه مخصوصا بیماران تاثیر بسزایی دارد

هدف

به ثبات رسیدن قیمت داروهاو  کیفیت داروها میباشد

سوالات

1. ایا هدفمند کردن یارانه ها میتواند عوامل موثر بر افزایش داروها گردد

2.ایا تحریم باعث گرانی ذاروها شده است

علل دید منفی جامعه نسبت به دانشجویان تهران

دلایل 

کم توجهی نسبت به مشکلات دانشجویان بی گمان باعث تراکم مشکلات انان و گره خوردن مشکلات با  یکدیگر و به وجود امدن نابسامانی های روحی و اموزشی مختلف برای دانشجویان خواهد بود و من تصمیم گرفتم در اینجا به بررسی ان ببردازم 

هدف

تلاش برای از بین بردن نگاه منفی جامعه به ئانشجویان و کمک کردن و مورد توجه نمودن نسبت به انها میباشد که این دانشجویان اینده سازان کشور هستند

ضرورت

ضرورت توجه به فرهنگ بومی و دیدگاه های فردی جامعه نسبت به دانشجویان در سال 1390

سوالات

1.ایا رفتار و شخصیت یک  دانشجو میتواند بر دید جامعه نسبت به  انها تاثیر بگذارد

2.ایا تمامی افراد جامعه به دانشجویان  دید منفی دارند

3.چه تعداد از جامعه نسبت به دانشجویان دید منفی دارند

5. بررسی چگونگی تربیت فرزندان برای اصلاح جامعه 

دلایل

ار انجا که اغار تربیت کودک در محیطی به نام خانواده  صورت میگیرد واین تربیت با توجه به اصولی توسط والدین به کودک تزریق میگردد باید در تربیت کودک نقش اساسی داشته باشیم 

هدف

اگاه ساختن والدین و ارایه اموزش های خانواده جهت برورش افراد سالم در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است

ضرورت

1.اگاهی از اصول کلی رشد 2.شناخت تفاوتهای فردی کودک 

3.شناخت روش صحیح 4.اگاهی از رفتار مناسب

سوالات

1.ایا زنتیک یا ارث بر تربیت کودک نقش دارد

2.اایا رسانه ها بر تربیت کودکان موثرند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 4:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام و احترام

استاد عزیز تمامی تکالیف  به ترتیب ذیل به حضورتان تقدیم می گردند:

انتخاب موضوع:

 

1- تاثیر اجرای تبلیغات دعوت شده(invertising) در شبکه های اجتماعی در ذهن مخاطب

دلیل انتخاب موضوع:در شبکه های اجتماعی هنگام کار به کاربر پیشنهاداتی در مورد برخی کالاها یا خدمات بصورت پاپ آپ اد ها  به شکل ها و عناوین مختلف در کنار صفحه داده می شود که اغلب کاربر یا اعتنایی به آنها نمی کند و یا آنها را بعنوان مزاحم تلقی می کندو آن ها را آزار دهنده می داند ولی تبلیغات دعوت شده تبلیغاتی هستند که کاربر با میل خود و با کلیک آن ها را انتخاب کرده و نسل آینده تبلیغات می باشد که تاثیرگذاری آن چندین برابر بیشتر از تبلیغات محیطی و تلویزیونی بوبده و همچنین هزینه آن نیز خیلی کمتر است.

۲-بررسی رفتار مصرف کننده آنلاین در ایران

دلیل انتخاب موضوع:امروزه مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد نیاز خود را به صورت حضوری و یا از طریق وب سایت ها بصورت آنلاین و یا از محل های دیگر خریداری می کنندو از اطلاعاتی که به راحتی و بی درنگ از طریق رسانه های اجتماعی متعدد در اختیار او گذارده می شود بهره مند می شوند.در نتیجه می توانیم در مورد نحوه جستجو- خرید آنلاین- ارتباط با سایر مصرف کنندگان و همین طور فروشندگان بررسی و تحقیق کنیم.

۳- تاثیر تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی از نگاه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال

دلیل انتخاب موضوع:با توجه به اینکه آمار کاربران اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و جوانان هم گرایش زیادی به استفاده از شبکه های اجتماعی دارند و مدت زمان زیادی رادر این شبکه ها صرف می کنند و شاید تبلیغ یک کالا یا خدمت در تلویزیون یا بیلبورد ها و غیره  فقط یک بار دیده شود و بالطبع تاثیر آن هم کمتر است ولی هزینه زیادی را می طلبد و برای تاثیرگذاری باید چندین بار پخش شود ولی در رسانه های اجتماعی علاوه بر اینکه چندین بار یک تبلیغ دیده می شود و به دلیل تکرار در ذهن مخاطب می ماند هزینه کمتری هم دارد.

 

۴- نقش و دلایل خرده فروشی الکترونیک در ذهن مخاطبین مرکز تهران(تکنیک e-tail)

دلیل انتخاب موضوع: با توجه به اینکه روند خرید کالا یا خدمات در شهر تهران به دلیل طولانی بودن مسافتها و ترافیک و هزینه بر بودن رفت و آمد و برخی مسایل اجتماعی افراد به خرید اینترنتی ( حتی کوچک ترین وسیله) و از طرفی برای جوانانی که می خواهند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند بالا بودن اجاره ها و مسایل مربوط به تامین سرمایه و انبارداری و مالیات جوانان به فروش اینترنتی روی آورده اند که فکر می کنم موضوع خوبی برای تحقیق باشد.

۵-تاثیر آواتار (چهرک ها) بر رفتار خرید:

دلیل انتخاب موضوع: با توجه به اینکه در فضای مجازی هویت افراد فقط از طریق آواتار آن ها قابل تشخیص هستند و اینکه آواتار ایجاد شده به طور صحیح با هویت واقعی او منطبق می باشد یا نه سرمنشا بسیاری از مشکلات موجود در فضای مجازی می باشدو افراد بسیاری از این طریق از کاربران سودجویی کرده و یا باعث ایجاد مشکلاتی برای آن ها می شوند جای تحقیق و بررسی دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392ساعت 1:26  توسط دانشجویان کلاس اول  |  نظر بدهید

 

 انتخاب دو موضوع و دلایل و سوالات تحقیق

1- نقش و دلایل خرده فروشی الکترونیک در ذهن مخاطبین مرکز تهران(تکنیک e-tail)

دلیل انتخاب موضوع: با توجه به اینکه روند خرید کالا یا خدمات در شهر تهران به دلیل طولانی بودن مسافتها و ترافیک و هزینه بر بودن رفت و آمد و برخی مسایل اجتماعی افراد به خرید اینترنتی ( حتی کوچک ترین وسیله) و از طرفی برای جوانانی که می خواهند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند بالا بودن اجاره ها و مسایل مربوط به تامین سرمایه و انبارداری و مالیات جوانان به فروش اینترنتی روی آورده اند که فکر می کنم موضوع خوبی برای تحقیق باشد.

سوالات تحقیق:

۱-آیا  تنبلی در فعالیت در محیط فیزیکی می تواند عامل روی آوردن جوانان به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی باشد؟

۲- آیا  تنبلی در فعالیت در محیط فیزیکی نمی تواند عامل روی آوردن جوانان به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی باشد؟

۳- آیا مشکلاتی از قبیل کمبود سرموایه-بالا بودن اجاره ها- پرداخت مالیات و...می تواننددلیل روی آوردن مردم مرکز تهران به خرید از خرده فروشان اینترنتی باشند؟

۴-آیا مشکلاتی از قبیل کمبود سرمایه-بالا بودن اجاره ها- پرداخت مالیات و...نمی تواننددلیل روی آوردن مردم مرکز تهران به خرید از خرده فروشان اینترنتی باشند؟

۵- آیا طولانی بودن مسافتها از دلایل روی آوردن مردم مرکز تهران به خرید از خرده فروشان اینترنتی می باشد؟

۶-آیا طولانی بودن مسافتها از دلایل روی آوردن مردم مرکز تهران به خرید از خرده فروشان اینترنتی نمی باشد؟

۲-تاثیر آواتار (چهرک ها) بر رفتار خرید:

دلیل انتخاب موضوع: با توجه به اینکه در فضای مجازی هویت افراد فقط از طریق آواتار آن ها قابل تشخیص هستند و اینکه آواتار ایجاد شده به طور صحیح با هویت واقعی او منطبق می باشد یا نه سرمنشا بسیاری از مشکلات موجود در فضای مجازی می باشدو افراد بسیاری از این طریق از کاربران سودجویی کرده و یا باعث ایجاد مشکلاتی برای آن ها می شوند جای تحقیق و بررسی دارد.

سوالات تحقیق:

۱-آیا آواتارها می توانند بر رفتار خرید تاثیر بگذارند؟

۲- آیا شباهت آواتار به انسان می تواند بر خرید بیشتر تاثیر بگذارد؟

۳- آیا شباهت آواتار به انسان در رفتار خرید بی تاثیر است؟

۴-آیا شکل آواتار می تواند نشانگر تصویر برند در ذهن خریدار باشد؟

۵- آیا شکل آواتار نشانگر تصویر برند در ذهن خریدار نیست؟

 پیشینه ها

پیشینه نظری: زندگی دوم بر بستر آواتارسازی(Avatar Generation) رخ می دهد، اَوَتار (अवतार) در آیین هندو به معنی «حلول خدا» بوده و آواتار تجسمی مادی ناشی از به زمین آمدن ایزدان هندو است. در تعریف عمومی نیز کلمه آواتار به معنای حلول خداوند در قالب انسانی و تجسم عامل الهی(منجی) می باشد. خدای این آیین هر زمان که جهان در خطر نابودی قرار بگیرد، در قالب و کالبد یکی از موجوات 10 گانه از جمله ماهی، گراز، شیر- انسان و ... حلول کرده و آن را نجات می دهد.
  در زندگی دوم آواتار(Avatar) یک شخصیت مجازی است که کاربر خود را در قالب آن به نمایش می گذارد.اکثر کاربران نمی دانند آواتارسازی به نوعی اسطوره سازی است به این معنا که فرد با ساخت آواتار اسطوره مدنظر از خودش را ساخته و برای دیگران به نمایش می گذارد، اسطوره ای که خودش را در قالب آن ریخته است.
برای روشن تر شدن این موضوع می توان گفت رستم اسطوره ای است که شاعر بزرگ ایرانی، فردوسی، او را پرورانده است، آواتارسازی باعث می شود فرد، منِ آرمانی خود و یا اسطوره تصوری خویش را برای دیگران قابل رؤیت کند، البته به شکل یک کاراکتر مجازی.کارشناسان عقیده دارند برای مواجهه و مقابله با مهدویت است که غرب مقوله آواتار را به شکل فیلم، انیمیشن و نیز آواتارسازی در اینترنت ایجاد و گسترش می دهد، چرا که وقتی افراد خود را در قالب اسطوره و منجی در فضای مجازی و زندگی دوم قرار دهند، دیگر منتظر منجی دنیای واقعی نخواهند نشست.
نکته جالب در این میان این است که ویشنو(یکی از خدایان سه گانه ی هندو و خدایی که در قالب آواتار حلول می کند) 10 آواتار دارد که هنوز در قالب آخرین آواتار حلول نکرده است، آواتار نهایی "کالی"( اسب سفید‌‌) نام دارد. هنگامی که پلیدی به اوج رسد، ویشنو سوار بر اسبی سفید از آسمان فرود آمده و شمشیر خود را چون شهاب حرکت خواهد داد.

آواتار اگرچه در ظاهر یک کاراکتر کارتونی از فرد به نظر می رسد اما تمام ماجرا این نیست. برای حضور در زندگی دوم فرد به عضویت یکی از سایت های مربوطه در آمده و سپس آواتار دلخواه خود را می سازد. پس از ساخت آواتار وی می تواند در بازی(محیط های زندگی دوم، دسته ای از بازی های آنلاین هستند) حضور پیدا کند. محیط بازی همچون دنیای واقعی خیابان، فروشگاه، جنگل، دریا و ... دارد، آواتار می تواند برای خود زمینی خریده و منزل رؤیایی اش را در آن بنا کند، شغل پیدا کرده، به دانشگاه برود، ازدواج کند، مهمانی و مراسم مختلف برگذار نماید.

منبع: www.MASAFPORTAL.com

پیشینه تجربی: در فیلم سینمایی آواتار سال 2009، ضمیر هوشیار یک تکاور دریایی فلج از پا، به یک بدن بیولوژیکی کنترل شده از راه دور که می تواند در هوای کشنده سیاره تخیلی پاندورا[1] زنده بماند منتقل می شود. در این دنیای افسانه ای، آواتارها موجودات بیولوژیکی مهندسی شده ژنتیکی هستند که راه می روند، حرف می زنند و اساساً بدن های از دور کنترل شده هستند. در دنیای واقعی امروز، البته، واژه "آواتار" معطوف به یک موجود زنده سه بعدی نیست بلکه مربوط به تمثال مجازی یک کاربر در محیط دیجیتال می باشد. با این حال، در معنای واقعی، آواتارها برای تعامل با افراد واقعی در دنیای "واقعی" از دنیای مجازی کامل خود فراتر رفته اند.

زمانی که، در سال 2004،از بازاریاب های متخصص درباره پتانسیل استفاده از آواتارها سوال می کردید، بطور قطع پاسخی سریعی از مرز کسب و کار آینده دریافت می کردید: دنیای مجازی زندگی دوم[2]. در زندگی دوم، جامعه مجازی آنلاینی که توسط لیندن لابز در سال 2003 شکل گرفت، کاربران آواتارهایی خلق کرده و وارد دنیای الکترونیکی می شوند و با آواتارهای دیگر در محیطی شبیه سازی شده ملاقات می کنند. با وجود میلیون ها کاربر مجازی که در دنیای زندگی دوم سرگردان هستند، بازاریاب ها مشتاق به ایجاد نسخه های مجازی از برند و کسب و کار خود بودند. به گزارش هاروارد بیزینس ری ویو[3] که زندگی دوم را "محل بالقوه رویا" می داند، " بازاریاب ها در این جا فرصت تعامل با ذهن های درگیر را دارند. تجارت بخش جدایی ناپذیر زندگی دوم است... قطعاً معرفی برندهای جدید ، به هر شکلی، گام منطقی بعدی است" (Hemp, 2000, p. 49).

شرودر(۲۰۰۸) دنیای مجازی را به عنوان یک محیط مجازی پایا و ماندگار که افراد در آن با یکدیگر زندگی و تعامل می کنند تعریف می کند. این شبکه همگام سازی شده و ماندگار است که در آن توسط آواتارها معرفی می شوند و بنابراین کاربر می تواند دنیای مجازی را تا حدی بنا بر نیازهای خود از نظر ساخت و ابراز هویت فردی و جمعی مورد نظرش انتخاب کند.

منبع: کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین-نویسنده: آنجلین جی کلوس- مترجم: سمیه اولی- محسن شاهین پور

فرضیه ها:

مدل کلی:

رفتار خرید...............سرعت در خرید-تصمیم گیری سریع-تاثیر روانی بر تصمیم خرید-زمان کم برای جستجو(متغیر مداخله گر).........سرعت اینترنت- بالا آمدن سریع سایت- فیلتر نبودن سایت ها- رایگان بودن اینترنت- در دسترس بودن اینترنت(متغیر تعدیل کننده) ........................آواتار

مدل فرضیه ها:

۱-شکل آواتار  .....سرعت در خرید(مداخله گر).....بالا آمدن سریع سایت(تعدیل کننده)...........تصمیم برای خرید

۲- شباهت آواتار به برند..تصمیم گیری سریع(مداخله گر).....فیلتر نبودن سایت ها(تعدیل کننده)... رضایت از خرید

۳- جنسیت آواتار .....تاثیر روانی بر تصمیم خرید(مداخله گر).....رایگان بودن اینترنت(تعدیل کننده).....رفتارخرید

۴- آواتارهای سخنگو......زمان کم برای جستجو(مداخله گر)..........در دسترس بودن اینترنت(تعدیل کننده)......خرید سریع

۵- نژاد آواتار .................تصمیم گیری برای خرید

فرضیه ها و تعاریف مفهومی و عملیاتی- ابعاد و مولفه ها

۱- شکل آواتار بر تصمیم خرید کاربران آنلاین تاثیر گذار است.

تعریف مفهومی( آواتار) :آواتار به تصاویری گفته میشود که یک شخص در اینترنت و به خصوص در فروم های گفتگو (که محل بحث و تبادل نظر و سوال جواب است) به عنوان عکس خود استفاده می‌کند.

تعریف عملیاتی:به تصاویری که شخص در رسانه های اجتماعی برای خود بر میگزیند و نشانگر جنسیت-سن-شخصیت و سلیقه و گرایش شخص می باشد.

بعد 1:شناخت آواتار

مولفه 1: آیا به آواتار افراد در رسانه های اجتماعی دقت می کنید؟

مولفه 2:آیا ممکن است از دوستی با شخصی که آواتار مبهم و نامشخصی دارد بپرهیزید؟

تعریف مفهومی(تصمیم خرید) : زمانی است که کاربر نیازی را برای داشتن چیزی احساس کرده و پس از جستجو و دریافت اطلاعات درباره آن به خرید آن مبادرت می ورزد.

تعریف عملیاتی: صاحبنظران معتقدند فرایند خرید با شناخت نیاز آغاز میشود. مصرف کنندگان پس از شناخت یک نیاز، به جستجو و کنکاش اطلاعات درباره ی خرده فروشان / محصولاتی که ممکن است نیاز را  ارضا کنند می پردازند.پس از جمع آوری اطلاعات به ارزیابی گزینه ها پرداخته و تصمیم را انجام میدهند.

بعد2: تصمیم خرید

مولفه1: آیا ممکن است به آواتار اعتماد نکرده و تصمیم به خرید نداشته باشید؟

مولفه 2: چه عاملی تصمیم خرید را در شما می پروراند؟

۲- شباهت آواتار به برند در رضایت کاربر از خرید تاثیرگذار است.

تعریف مفهومی (شباهت): مانند بودن و شبیه بودن به شکل برند

تعریف عملیاتی(شباهت آواتار به برند): بعضی از آواتارها همشکل برند شرکت یا موسسه ای هستند که شکل برند آن شرکت معروف بوده و در بین افراد جا افتاده است.شباهت آواتار به برند می تواند عامل اعتماد به محصول از طرف کاربر باشد.

بعد1: شباهت آواتار به برند

مولفه 1: آیا شباهت آواتار به برند در خرید شما تاثیر گذار است؟

مولفه 2: آیا شما از بین آواتارها آواتاری را که شبیه به برند مورد نظر شماست انتخاب می کنید یا شباهت مهم نیست؟

بعد 2: رضایت از خرید

مولفه1: چه زمانی از خرید آنلاین خود راضی هستید؟

مولفه 2: کدام عامل در رضایت شما از خرید آنلاین موثر می باشد؟

۳- جنسیت آواتار در رفتار خرید کاربران موثر است.

تعریف مفهومی (جنسیت): زن یا مرد بودن افراد

تعریف عملیاتی: جنس تفاوت بیولوژیک میان زن و مرد است و جنسیت ویژ‌گی‌های شخصی و روانی‌ست که جامعه آن را تعریف می‌کند و بر مبنای این ویژگی ها سایر متغیرهای اجتماعی تعریف می شوند.

بعد 1: جنسیت

مولفه 1: آیا در هنگام خرید جنسیت فروشنده را لحاظ می کنید؟

مولفه 2: در خرید چه اجناسی جنسیت فروشنده برایتان مهم است؟

تعریف مفهومی(رفتار خرید): راه و روش و سبک خرید

تعریف عملیاتی: بررسی راه و روش خرید کاربر آنلاین این امکان را به ما می دهد تا سلایق و رفتارهای آن ها را خوب بدانیم ومتناسب با آن ها محصولات را ارائه دهیم.

بعد 2: رفتار خرید:

مولفه 1: اگر جنسی را از یک فروشنده مذکر بخرید راضی هستید یا بالعکس؟

مولفه2: آیا هنگام خرید از یک فروشنده جنس مخالف خودتان راحت هستید؟

4- آواتارهای سخنگو در سرعت خرید کاربران تاثیرگذار است.

تعریف مفهومی( آواتار سخنگو):آواتاری که سخن گوینده وناطق  باشد.

تعریف عملیاتی: آواتاری است که به محض ورود به صفحه و یا کلیک کردن بر روی آن با شما سخن گفته، قابلیت های سایت را معرفی کرده و یا شما را به بخش های مختلف سایت راهنمایی می کند.

بعد 1: آواتار سخنگو

مولفه 1: آیا آواتار سخنگو در هدایت شما جهت خریدی سریع موثر است؟

مولفه 2: آیا سایتی که آواتار سخنگو دارد برای شما جذابیت دارد؟

تعریف مفهومی( سرعت خرید): شتاب زده و تند رفتن - چست و چالاک

تعریف عملیاتی: برخی عوامل مانند سرعت اینترنت، پروسه خرید کوتاه، بالا آمدن سریع سایت و ...باعث افزایش سرعت خرید می گردند.  

بعد2: سرعت خرید

مولفه 1: چه عواملی در سرعت خرید موثرند؟

مولفه 2: آیا در کل فردی هستید که سریعا خرید می کنید؟

  ۵- نژاد آواتار در تصمیم گیری برای خرید کاربران موثر است.

تعریف مفهومی (نژاد ): اصل و نسب -گوهر- قومیت

تعریف عملیاتی: سیاه یا سفید بودن رنگ پوست آواتار، رنگ مو و چشم و... را به عنوان نژاد آواتار می شناسیم.

بعد 1: نژاد

مولفه 1:آیا نژاد فردی که شما از او خرید می کنید برایتان مهم است؟

مولفه 2: آیا نژاد آواتار بر روی تصمیم شما برای خرید تاثیر گذار است؟

تکالیف مربوط به هفته آخر:

واحد تحلیل:  افرادی که بصورت اینترنتی خرید می کنند.

واحد مشاهده :  کاربران آنلاین

سطح تحلیل:  میانه

روش تحقیق و چرایی:  روش پیمایشی زیرا در ارتباط با نیازهای جامعه انسانی بوده و علاوه بر اینکه به دنبال توجه به نکات با معنی و عوامل مهم هستیم، کنش ها و واکنش ها را نیز بررسی می کنیم.همچنین می توانیم فرضیه طرح کرده  و قدرت تعمیم  نیز داریم.

ابزار تحقیق :   پرسشنامه و مصاحبه

روش اعتبار سنجی : اعتبار درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

روش نمونه گیری : تصادفی خوشه ای چند مرحله ای. زیرا تعداد افرادی که از خرید اینترنتی استفاده می کنند نامحدود بوده و امکان تهیه لیستی که مشخصات تمامی کاربران را در بر داشته باشد مشکل و زمان گیر می باشد .بنابراین افرادی را بصورت تصادفی انتخاب کرده( مثلا در کافی نت ها) و با آن ها مصاحبه می کنیم.

پرسشنامه:

بسمه تعالی

با عرض سلام و ادب

مخاطب گرامی، اینجانب سمیه اولی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی بوده وهدف از تنظیم این پرسشنامه بررسی تاثیر آواتار ( چهرک ها) بر رفتار خرید کاربران اینترنتی می باشد. لذا خواهشمند است دقت لازم را در پاسخ به سؤالات مبذول فرمایید.قبلا از همکاری و مساعدت شما که اینجانب را در پیشبرد این تحقیق یاری می کنیدکمال تشکر و سپاس را دارم.

 از شما خواهشمندم جهت پاسخگویی به سوالات ،به نکات زیرتوجه فرمایید:

·       تعریف آواتار :آواتار به تصاویری گفته میشود که یک شخص در اینترنت و به خصوص در فروم های گفتگو (که محل بحث و تبادل نظر و سوال جواب است) به عنوان عکس خود استفاده می‌کند.فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه چهرک را برای این کلمه جایگزین ساخته است.

·       در صورت تمایل نام و مشخصات شخصی خود را بنویسید.خاطر نشان می شود که تمامی اطلاعات شما بصورت محرمانه خواهد بود و هیچ گونه سوء استفاده ای از آنها نخواهد گردید.

1- نام و نام خانوادگی:

2- سن:

الف-زیر 20 سال    ب- بین 20 تا 30 سال    ج- بین 30 تا 40    د- بالای 40 سال

3- جنسیت:

الف- مرد    ب- زن

4- وضعیت تاهل:

الف- مجرد    ب- متاهل

5- میزان تحصیلات:

الف- دکترا    ب- فوق لیسانس    ج-لیسانس    د- فوق دیپلم و پایین تر

6- شغل:

7- در آمد:

الف- بالای 3 میلیون تومان    ب- بین2 تا 3 میلیون تومان    ج-بین 1 تا 2 میلیون تومان    د- زیر 1 میلیون تومان

8- موقعیت جغرافیایی:

الف- شمال تهران    ب- جنوب تهران    ج-مرکز تهران    د- شرق  تهران    ه- غرب تهران

لطفا به سوالات زیر در قالب گزینه های مشخص شده پاسخ فرمایید:

9- آیا از اینترنت پر سرعت استفاده می کنید؟

الف- بله    ب-نه خیر

10- آیا با واژه آواتار آشنایی دارید؟

الف- بله    ب- تا حدودی    ج- نه خیر

11-آیا خرید اینترنتی انجام می دهید؟

الف- بله    ب- خیر    ج- اعتقادی به خرید اینترنتی ندارم   

12- آیا فکر می کنید وجود آواتار در جذب مشتریان موثر است؟

الف- بله    ب- نه خیر

13- آیاقبل از تصمیم به خرید به آواتار افراد در رسانه های اجتماعی دقت می کنید؟

الف- بله    ب- برایم مهم نیست    ج- نه خیر

14- آیا ممکن است از خرید از شخصی که آواتار مبهم و نامشخصی دارد بپرهیزید؟

الف- حتما    ب- تا حالا دقت نکرده ام    ج- برایم مهم نبوده    د- نه خیر

15- تاکنون برایتان اتفاق افتاده که به آواتار اعتماد نکرده و از خرید منصرف شوید؟

الف- بله    ب- آواتار برایم مهم نبوده        ج- نه خیر  

16- کدام عامل  در تصمیم گیری شما برای خرید موثر است؟

الف- شکل آواتار    ب- سرعت اینترنت    ج- بالا آمدن سریع سایت    د- تبلیغات و معرفی کالا در سایت

17- آیا شباهت آواتار به برند شما را برای خرید مصمم تر می کند؟

الف- بله، کاملا    ب- تا حدودی اعتمادم را جلب می کند    ج- تاکنون برایم مهم نبوده    د- نه خیر

18-شما از بین آواتارها، آواتاری را انتخاب می کنید که:

الف- شبیه به برند کالای مورد نظرم باشد    ب- شبیه به انسان باشد    ج-آواتار مبهمی نباشد    د- بصورت اتفاقی انتخاب میکنم.

19- آیا شما وقتی که از سایتی که آواتارش شبیه برند موردنظر شماست خریداری می کنید، راضی هستید؟

الف- بله    ب- برایم مهم نیست    ج- نه خیر

20-  آیا در هنگام خرید جنسیت فروشنده را لحاظ می کنید؟

الف- بله       ب- نه خیر

21- آیا در خرید اجناس خاصی جنسیت فروشنده برایتان مهم است؟

الف-بله    ب- نه خیر

22-  اگر جنسی را از یک فروشنده مذکر بخرید راضی هستید یا بالعکس؟

الف- از فروشنده مذکر بخرم    ب- از فروشنده مونث بخرم    ج- تفاوتی ندارد

23-  آیا هنگام خرید از یک فروشنده جنس مخالف خودتان راحت هستید؟

الف- بله    ب- نه خیر

24- جنسیت آواتار چه تاثیر روانی بر رفتار خرید خواهد داشت؟

الف- هنگام خرید از جنس موافق رضایت بیشتری دارم.

ب- برایم فرقی ندارد

ج- هنگام خرید از جنس مخالف رضایت بیشتری دارم.

25- آواتار سخنگو چه نقشی در خرید شما دارد؟

الف- سرعت خرید    ب- راحتی    ج- هدایت بهتر    د- جلوگیری از سردرگمی

26- آیا آواتار سخنگو در هدایت افراد جهت خریدی سریع موثر است؟

الف- بله    ب- تا حدودی    ج-  نه خیر

27- آیا سایتی که آواتار سخنگو دارد شما را جذب می کند؟

الف- بله    ب- نه خیر

28- آیا آواتار سخنگو زمان را برای جستجو کم می کند؟

الف- بله    ب- خیر

29- چه عواملی در سرعت خرید موثرند؟

الف- تبلیغات در سایت    ب- شکل آواتار    ج- شباهت آواتار    د- آواتار سخنگو

30-  آیا در کل فردی هستید که سریعا خرید می کنید؟

الف- بله    ب- آن را دقیقا بررسی می کنم    ج- نه خیر به چند سایت سر می زنم

31- آیا نژاد فردی که شما از او خرید می کنید برایتان مهم است؟

الف- بله ایرانی باید باشد    ب- سفید پوست باشد    ج- بستگی به کالایی که خریداری می کنم دارد    د- نه خیر

32-  آیا نژاد آواتار بر روی تصمیم شما برای خرید تاثیر گذار است؟

الف- بله    ب- نه خیر

33- اگر اینترنت رایگان در اختیار داشته باشید در سرعت خرید شما تاثیری خواهد گذاشت؟

الف- حتما بیشتر جستجو می کنم    ب- شاید تاثیرگذار باشد     ج-تاثیری در سرعت خریدم ندارد

34- آیا فیلترینگ تاثیری در اقدام شما به خرید اینترنتی می گذارد؟

الف- بله کاملا    ب- تاحدی    ج- نه خیر

35- آیا تا بحال به خاطر اعتماد به آواتاری مشخص خرید کرده اید؟ مثالی بزنید

با تشکر از همکاری شما

موفق باشید

 سوالات مصاحبه:

1- به نظر شما کدام یک از موارد زیر می تواند در موفقیت روند خرید اینترنتی شما موثر باشد؟ با ذکر دلیل

(شکل آواتار- شباهت آواتار به برند مورد نظر شما- جنسیت آواتار- آواتار سخنگو- نژاد آواتار)

2- معمولا چه نوع آواتارهایی می توانند اعتماد شما را جلب کنند؟

استاد عزیزم در پناه حق سالم و سربلند باشید.

 

سمیه اولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 2:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


سوالات تحقیق: 
 
1-تاثیرات عدم ازدواج برجسم وروح زنان تحصیلکرده شاغل چیست؟
2-آیا استقلال طلبی دختران شاغل تحصیلکرده برتاخیرسن ازدواج اثرگذاراست؟
3-آیا کسب درآمد دختران شاغل و تحصیلکرده باعث تاخیر ازدواج میشود؟

4-آیا منزلت شغل دختران شاغل تحصیلکرده برتاخیرسن ازدواج اثرمیگذارد؟

5-آیا افزایش سطح تحصیلات وشاغل بودن دختران باعث افزایش توقعات آنان میشود؟


فرضیه:


1-زنان تحصیلکرده شاغل مجرد بدلیل عدم ارضا مشروع تمایلات جنسی دچارافسردگی  میشوند.
2- دختران تحصیلکرده شاغل ازدواج را مانع بزرگی برای رسیدن به آرمانها و استقلال شخصی میدانند.
3-استقلال مالی دختران شاغل تحصیلکرده باعث عدم نیاز به همسر برای تامین معاش است.
4-منزلت شغل دختران شاغل تحصیلکرده برتاخیرسن ازدواج اثرمیگذارد
5-افزایش سطح تحصیلات وشاغل بودن دختران باعث افزایش توقعات آنان میشود.
 
بسم تعالی
با عرض سلام اینجانب مهری مقدم دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی  پرسشنامه ای تحت عنوان : تاثیرتحصیلات واشتغال زنان بر تاخیر سن ازدواج بین دانشجویان دانشگاه ارشاد تهیه و تنظیم نموده ام . با عنایت به این که پاسخ های صادقانه ی شما محفوظ خواهد بود، خواهشمند است مرا در تبیین علمی مسئله و رهنمون شدن تحقق به سمت یک استنتاج صحیح و منطقی یاری فرمایید .
خواهشمند است گزینه مورد نظر را با علامت بزنید.
 
 
نام ونام خانوادگی ...........................................
 
وضعیت اشتغال ..............................................
 
تحصیلات ......................................................
 
وضعیت تاهل .................................................

 محل اقامت .................................................

میزان درآمدماهیانه..........................................       
 
سن ..........................................................

 

لطفا به سوالات با بله/تاحدودی / خیرپاسخ دهید
 


1-آيا درحال حاضر مستقل (از لحاظ منزل) زندگي مي كنيد؟

2 -آيا فكر مي كنيد ازدواج جز جدايي ناپذير و ضروري زندگي است؟

3-آیا فکرمیکنیدخانواده همسر آینده ی شما باید درسطح بالایی باشند؟

4-آیا شغل همسر شما برایتان بسیار حائزاهمیت است؟

5-آیا میزان مهریه برای شما مهم است؟

6-آیا چگونگی برگزاری مراسم ازدواج برای شما مهم است؟

7-آیا ظاهر همسرآینده ی شما برایتان  مهم است؟

8-آیا هنگام تصمیم گیری درمورد مسائل زندگی خود با دیگران هم مشورت میکنید؟

9-آیا داشتن استقلال مالی زن باعث دوام و استحکام زندگی مشترک میشود؟

10-آیا قصد ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را دارید؟

 
 
لطفا  به سوالات با کاملا موافقم /موافقم/نظری ندارم/مخالفم/کاملامخالفم پاسخ دهید


1-من بامردی که ازلحاظ شغل جایگاه اجتماعی پایین تری نسبت به من دارد ازدواج نمیکنم

2-من  به هیچ عنوان حاضرنیستم با مردی که تحصیلات پایین تری نسبت به  من دارد ازدواج کنم

3-من با کسی ازدواج میکنم که ازنظرموقعیت مالی درشرایط مساعدی باشد

4-من با کسی ازدواج میکنم که ازنظرموقعیت اجتماعی از من بالاتر باشد

5-یک زن هم میتواند شاغل باشد هم میتواند وظایف مادری وهمسری خود را به خوبی انجام دهد
 
6-همسرآینده ی من باید از لحاظ شخصیتی به من نزدیک باشد
 
7-من باکسی ازدواج میکنم که مانع آزادی عمل من نشود
 
8-من با کسی ازدواج میکنم که مانع شاغل بودن من نباشد
 

9-من درهرشرایطی توانایی کارکردن را دارم

10-داشتن فرزند مرا از اشتغال بازمیدارد

11-من دوست دارم بدون اطلاع به کسی به تعطیلات بروم

12-داشتن رابطه باز بدون ازدواج مانعی ندارد

13-اگرازدواج کنم دیگر نمیتوانم به آرزوها و آرمانهایم برسم

14-من با تحصیلات وشغلم  شایستگی ام را به اثبات میرسانم
 
15-من کاملا میتوانم روی پای خودم بایستم
 
 
 
 
لطفا  به سوالات با هرگز/بندرت /گاهی/اکثرا/همیشه/پاسخ دهید

1-من ازاوقات تنهایی ام لذت میبرم 
2-من خیلی کم گریه میکنم
3-من شاداب و با نشاط هستم
4-من احساس خوشبختی میکنم
5-مسایل کوچک هم میتواند مرا خوشحال  میکند

6-به هیچ عنوان احساس شکست نمیکنم

7-من برای آینده ی شغلی ام  برنامه ریزی میکنم

8-من نیازی به ازدواج درخودم احساس نمیکنم
 
9-من بادوستانم به تفریح  میروم
 
10-من جایگاه اجتماعی خودم را دوست دارم
 
 
 
 
  سوالات آزاد
 
1-هدف هاي شما در زندگي تا به حال چه بوده اند و بعد از اين چه خواهد بود؟
2-(درصورت بالابودن سن از25سال) چرا تا به حال ازدواج نکرد ه ايد؟                                          
 3-نظرتان درمورد زندگي  مستقل از خانواده چيست؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 0:44  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


راضیه آقابراری

1)بررسی دلایل اعتیاد به قلیان در دانشجویان دانشگاه تهران سال92

قلیان بزرگ ترین عامل و دام اعتیاد بر سر راه جوانان و اقشار گونان جامعه است و این معضل هزینه های هنگفتی بر یک جامعه تحمیل می کند.خصوصیات و ویژگی های فردی از دیگر عوامل روی آوردن نسل جوان جامعه به مصرف قلیان است که منشا آن ضعف نفس،بی ایمانی،خود ناباوری است.

2)بررسی دلایل طلاق در دانشجویان ارشاد نیم سال دوم 91

طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی میتواند زمینه بروز بسیاری از مسائل وپیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و اجتماعی را فراهم آورد.از یک سو این آثار و پیامدها میتواند عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشدو دلایل زیادی در این موضوع تاثیرگذارست.

3)بررسی تاثیرات منفی شبکه های ماهواره ای در شمال غرب تهران

ابعاد و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ماهواره بعنوان یکی از موثرترین وسایل ارتباط جمعی همیشه دارای اهمیت بوده است،اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی کشور و جهان شاهده این هستیم که تعداد شبکهای فارسی زبان رو به افزون است که به تبع تاثیرات منفی را بر بر افراد و خانواده از جمله پوشش افراد،بی بند و باری و فروپاشی خانواده به دنبال دارد.

4)بررسی میزان مطالعات درسی در دبیرستانهای دخترانه شرق تهران سال91

از آنجا که یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردارست با ترغیب دانش آموزان به مطالعه کتوب درسی میتوان میزان مطالعات را بالا برد که این مسئله به نوبه خود سبب یادگیری بهتر مطالب درسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد.با بررسی میزان مطالعات گامی مثبت در این زمینه برداشت.

5)بررسی تاثیرات حمل و نقل عمومی مترو در تهران سال92

بررسی حمل و نقل عمومی در جهت بهبود وضعیت آن باعث دستیابی به راهکارهای اجرایی با در نظر گرفتن تحلیل های اقتصادی و اجتماعی در کلانشهرها و همچنین اهداف دیگری نظیر کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 23:23  توسط دانشجویان کلاس اول  |  نظر بدهید


1) بررسی دلایل اعتیاد به قلیان در دانشجویان دانشگاه تهران سال 92

قلیان بزرگترین عامل و دام اعتیاد بر سر راه جوانان و اقشار گوناگون جامعه است که این معضل هزینه های هنگفتی بر یک جامعه تحمیل می کند.افزایش روز افزون مصرف قلیان و اعتیاد به آن تبدیل به دغدغه ای بزرگ گشته که بدین منظور با هدف بیشگیری از این موضوع زیانبار دست به این تحقیق میزنیم تا به بررسی عوامل و دلایل موثر و به وجود آورنده گرایش واعتیاد به قلیان ببردازیم.

هدف:اهداف زیادی را دربردارد که مهمترین هدف را میتوان از طریق یافتن دلایل وعوامل اعتیاد به قلیان و تاثیر هر یک ازآنان  راهکارهایی را برای کنترلشان اتخاذ نمود تا در راه بیشگیری و جلوگیری از مصرف قلیان گامی موثر برداشت و این معضل تهدید کننده افراد و جامعه را تا حدودی سرکوب نمود.

ضرورت انجام تحقیق:این مساله تا به حد زیادی ابعاد جامعه را می تواند دربرگیرد و سلامتی روانی و جسمانی افراد بخصوص جوانان را تهدید کند.بس با توجه به هدف ما از این تحقیق میشود به اهمیت و ضرورت این مسآله بی برد که با نگاه عمیق تر به این مسآله آسیب های جدی برای کشور به دنبال دارد زیرا بیشتر آسیب ها برای جوانان است از آنجا که جوانان نیروی اصلی هر جامعه و کشورست که در صورت اعتیاد و مصرف به تدریج این قشر نمی تواند در بیشرفت کشورمان و مقابله با کشورهای دیگر مفید واقع شوند.

5 سوال اصلی تحقیق :

1- آیا می توان از طریق آموزش افراد (جوانان) را از آسیب ها و تهدیدات ناشی از مصرف قلیان آگاه و دور ساخت؟

2- آیا واقعاً جمع آوری از اماکن عمومی و قهوه خانه سبب کاهش مصرفه آن شده است؟یا باعث شده پای قلیان به منازل باز شود؟

3- از طریق عوامل اقتصادی مثل بالا بردن قیمت تنباکو می توان بر کاهش مصرف آن تأثیر گذار باشیم؟

4- چه راهکارهایی را برای کنترل عوامل و خصوصیات فردی و شخصیتی می توان اتخاذ نمود؟آیا دسترسی به این راهکارها ممکن است یا کاری دشوار؟

5- رسانه های جمعی مانند تلویزیون چه تأثیر بر این موضوع داشته اند؟ می توان تأثیرات منفی را شناخت و از میان برداشت؟

2) بررسی دلایل طلاق در دانشجویان ارشاد نیمسال دوم 91

طلاق به عنوان یک مسأله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضاً زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی را فراهم آورد.

هدف :

یافتن عوامل و دلایل زمینه ساز این معظل اجتماعی از اهم اهداف ما به شمار می رود. زیرا طلاق یک بیماری مزمن اجتماعی است که همانند بیماری های مزمن جسمی عوامل خطر متعددی در وقوع آن دخیل است که با کنترل و رفع این عوامل می توان از گسترش طلاق در جامعه کنونی جلوگیری نمود.

ضرورت انجام تحقیق :

از آنجا که می دانیم طلاق آسیب های جدی را به دنبال دارد که از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد. پس برای بقای جامعه و کشورمان از آگاهی از این پیامدها مفید است.

5 سوال اصلی تحقیق :

1- دخالت های خانواده چه تأثیر می تواند بر این امر داشته باشد؟

2- آیا آموزش قبل از ازدواج مانند مشاوره ها می توانند در جهت آگاهی سازی جوانان و تداوم زندگی مشترک آنان نقش بسزایی داشته داشته باشد؟

3- آیا شناخت کامل زوجین از یکدیگر لازمه ازدواج می باشد؟این شناخت می تواند از طریق دوستی های قبل ازدواج حاصل شود؟

4-رسانه های جمعی مانند فیلم تلویزیونی و ماهواره ای و با تمرکز بر گسترش بی بند و باری و نادیده گرفتن عقاید اسلامی تأثیر منفی داشته است؟

5- عوامل اقتصادی شایع در بروز این مسأله از جمله فقر تأثیر گذار بوده است؟با این نگرش در بین طبقات پولدار جامعه این معظل وجود ندارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 23:19  توسط دانشجویان کلاس اول  |  نظر بدهید

پیشینه تجربی :

مسئول کنترل دخانیات مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان گفت: درصد گرایش فرزندان مادران باردار و والدین قلیانی به مصرف دخانیات به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا روح‌افزا عصر امروز در جمع خبرنگاران درباره طرح جمع‌آوری قلیان اظهار کرد: درصد گرایش فرزندان مادران باردار و والدین قلیانی به مصرف دخانیات به 5 تا 6 درصد می‌رسد و این در حالی است که میزان گرایش فرزندان پدران قلیانی به مصرف دخانیات به دو برابر می‌رسد.

وی با بیان اینکه نقش مادران دخانی در گرایش فرزندان به مصرف سیگار و قلیان بیشتر از پدر است، افزود: مادران نقش موثرتری در ایجاد بستر مصرف قلیان فرزندان خود دارند.

مسئول کنترل دخانیات مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان تصریح کرد: در نخستین مطالعه انجام شده در زمینه مصرف دخانیات که در سال 2000 در اصفهان انجام گرفت، مشخص شد که میزان مصرف دخانیات  در مردها بیش از زنان بود.

وی خاطرنشان کرد: سال 2007  با مداخلات انجام گرفته مشخص شد که میزان مصرف سیگار در مردها از 29 درصد به 25 درصد رسید که در زنان شاهد کاهش مصرف سیگار از یک درصد به نیم درصد بودیم و این در حالی است که مصرف قلیان در زنان رشد داشته و به مرز چهار درصد رسیده بود.

روح‌افزا گفت: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که بیشترین دلیل گرایش جوانان به مصرف قلیان بودن در جمع دوستانه بودن است، در صورتی که آزاد بودن قلیان‌سراها نقشی در گرایش افراد به این مراکز نداشته و بر اساس مطالعات انجام شده در اصفهان مشخص شد که میزان مصرف قلیان در بین افراد تحصیل‌کرده استان رو به افزایش است.

وی افزود: میزان مصرف قلیان در افراد بی‌سواد یا با سطح تحصیلات پائین‌تر کمتر از افراد تحصیل‌کرده بوده و این میزان بین 10 تا 11 درصد بوده و مصرف قلیان در افراد با 6 تا 12 سال تحصیلات یعنی بین سیکل تا دیپلم به 20 درصد می‌رسد.

مسئول کنترل دخانیات مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان افزود: مصرف قلیان با افراد بالای 12 سال تحصیل و تحصیلات تکمیلی به 18 درصد می‌رسد و بالاترین میزان مصرف قلیان را در جوانان زیر 30 سال به صورت روزانه یا هفتگی شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مصرف قلیان در سنین 40 سال به بالا کم است و به پنج تا شش درصد می‌رسد، اظهار کرد: اما این در حالی است که با توجه به شیوع بالای مصرف قلیان در جوانان امروز احتمال افزایش قلیان در سال‌های آینده در بین افراد میان‌سال و مسن وجود دارد.

http://tandorosti.akairan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقات وزارت بهداشت انگلیس نشان می‌دهد که کشیدن قلیان نه تنها بی خطر نیست بلکه به اندازه سیگار مضر است
به گزارش بی‌بی‌سی وزارت بهداشت انگلیس در مطالعه‌ای مشترک با مرکز کنتزل استعمال تنباکوی این کشور دریافت که افرادی که قلیان می‌کشند دچار بالا رفتن میزان منوکسید کربن در خون می‌شوند و این میزان در کشیدن یک قلیان چهار تا پنج برابر کشیدن یک نخ سیگار است.

بالا رفتن مقدار منوکسید کربن حل شده در خون به سلول‌ها بدن از جمله سلول‌های مغز آسیب‌های جدی وارد می کند.

وزارت بهداشت انگلیس می‌گوید که سنجش میزان منوکسید کربن حل شده در خون، به علت متفاوت بودن نوع مصرف دخانیات دشوار است.

با این حال اندازه‌گیری‌ها نشان می دهد که میانگین منوکسید کربن در تنفس افراد غیر سیگاری 3 واحد ppm (نسبت کربن منوکسید به 3 میلیون واحد هوا) یا کمتر از یک درصد اختلال در کارکرد خون آن‌هاست.

این میزان در افرادی که به طور تفننی سیگار می‌کشند 10 تا 20 ppm‌ معادل 2 تا 4 درصد اختلال در کارکرد درست خون و در افراد معتاد به سیگار 30 تا40  ppm معادل 5 تا 7 درصد اختلال کارکرد خون است.

این مطالعه همچنین نشان می دهد، افرادی که قلیان می‌کشند بین 40 تا 70 ppm  منوکسید کربن در تنفس خود دارند که این میزان 8 تا 12 درصد کارکرد خون آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

http://www.niksalehi.com

 

پیشینه نظری :

نظریات جامعه‌ شناسان در باب اعتیاد و مصرف مواد مخدر

نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر

آنومی (Anomie) مفهومی مربوط به یونان باستان و به معنای فقدان قانون است. آنومی توسط امیل دوركیم جامعه‌شناس فرانسوی (1917ـ 1858) برای توصیف وضعیت اجتماعی غیرطبیعی به كار برده شده كه در آن انسجام اجتماعی به وسیله بحران‌هایی از قبیل ركود اقتصادی، تضعیف می‌شود.

بر اساس نظر مرتن این مساله هنگامی رخ می‌دهد كه مردم با تضاد میان اهداف و وسایل دست‌یابی به آن‌ها مواجه می‌شوند. فرد از جامعه‌ای كه در واقع، آرمان‌های خود را نادیده می‌گیرد، بیگانه می‌شود و این فشار به ویژه در میان قشرهای آسیب‌پذیر جمعیت كه مواد مصرف می‌كنند شایع است. فشاری كه منجر به
Anomie می‌شود به چهار شیوه توسط افرادی كه آن را تحمل می‌كنند، جواب داده می‌شود:

1ـ هم‌نوایی: اغلب افراد آرزوهای خود را كاهش داده و با هنجارهای اجتماعی معمول، همنوا می‌شوند.
2ـ طغیان: در این حالت بعضی افراد عصیانگر از پذیرش ساختار اجتماعی معمول سرباز می‌زنند و در صدد ایجاد یك نظم اجتماعی جدید از طریق فعالیت‌ سیاسی یا جایگزینی سبك زندگی جدید برمی‌آیند.
3ـ بدعت‌گرایی: در این وضعیت بعضی به طرف نوگرایی گرایش می‌یابند. مرتن این دسته را چنین تعریف می‌كند: كسانی كه برای دست‌یابی به موفقیت از وسایل غیرمشروع استفاده می‌كنند. به ویژه جرائم سازمان یافته مانند تجارت مواد مخدر.
4ـ گوشه‌گیری: پاسخ آخری كه مواد مخدر را تبیین می‌كند، انزوا طلبی است. افرادی كه از هر فعالیتی جهت دست‌یابی به اهداف اجتماعی معمول دوری می‌كنند و طرفدار كج‌روی می‌شوند. پناه بردن به مصرف مواد مخدر به معتاد اجازه می‌دهد وقت و انرژی خود را برای دست‌یابی به اهداف قابل حصول صرف كند و مصرف را بیشتر كند.

مدل سازگاری

بروس الكساندر وابستگی بی‌اختیار به مواد مخدر را در مقابل مصرف سرسری یا تفننی، به صورت كاركردی در نظر می‌گیرد. رفتار معتاد تلاشی جهت مواجهه با شكست ناشی از همبستگی است، یعنی شكست در دست‌یابی به انواع تایید اجتماعی، شایستگی، ‌اعتماد به نفس و استقلال شخصی كه حداقل انتظارات افراد و جامعه است. در مدل سازگاری فرد هویت و زندگی معتادی را با وجود رنج، بیماری و داغ اجتماعی آن، به بی‌هویتی ترجیح می‌دهد. به نظر الكساندر، شخصی كه در هماهنگی با دیگران و ساختار اجتماعی موفق است، در معرض خطر وابستگی به مواد مخدر قرار نمی‌گیرد.

وابستگی به مواد به عنوان یك راهبرد جهت تحرك افراد گوشه‌گیر در موقعیت‌های رقابتی كه در آن شكست تقریبا معلوم است به خدمت گرفته می‌شود. این دیدگاه معتاد را به عنوان شخص سالمی در نظر می‌گیرد كه مشكل جسمی و روانی ندارد و فقط از نظر اجتماعی شكست خورده است.

 

ادوین لیكر (1973) می‌نویسد: اولین بار كه فردی به عنوان گناه‌كار- خطاكار (wrong – doer) انگ می‌خورد، پذیرش چنین هویت جدیدی برای او مشكل است. در دوران نوجوانی، بسیاری از افراد با آشوب‌گرهای معمولی و رفتارهای خصومت‌آمیز درگیر می‌شوند. اگرچه اكثر نوجوانان كه مصرف مواد مخدر را تجربه می‌كنند و یا اعمال غیرقانونی و شرم‌آوری را انجام می‌دهند، رفتارهای نگران كننده را افزایش نمی‌دهند. این امر به ما هشدار می‌دهد كه به راحتی به افراد به ویژه نوجوانان برچسب نزنیم. عدم مدارا Zero tolerancel شاید به طور سیاسی مقبول باشد، اما این امر می‌تواند حق انتخاب اقتصادی و اجتماعی یك شخص جوان را كاملاً‌محدود كند، به طریقی كه رفتار همنوا را مانند یك بزرگسال تقویت نكند.

ادوین لمرت (1951) معتقد است فردی كه به عنوان كج‌رو برچسب خورده، رفتارش را در تطابق با واكنش اجتماعی دوباره سازمان‌ دهی می‌كند و شروع به بكار گرفتن رفتار كج‌روانه می‌كند. یا نقش را به عنوان وسیله دفاعی و حمله بر آن رفتار استوار می‌كند و یا با مشكلات پنهان و آشكاری كه در نتیجه واكنش‌های اجتماعی بعدی برای او ایجاد می‌شوند، سازگاری می‌یابد.

این كج‌روی ثانویه، بهترین نمونه برای مصرف كنندگان مواد مخدری است كه مجبور به رابطه داشتن با مصرف كنندگان دیگر هستند و علاوه بر این، برای حمایت كج‌روی اولیه‌شان بایستی به جرم (كج‌روی ثانویه) پناه ببرند یعنی به اعتیاد به مواد مخدر و جزء آن.

 

كری (1993) معتقد است كه تنها خانواده‌ها و فرهنگ‌های مستحكم می‌توانند به طور اساسی از مصرف مواد جلوگیری كنند. بنابراین سستی خانواده‌ها، وجود نداشتن بزرگسالان و فراگیری فرهنگ مصرف مداوم، می‌تواند خانواده‌های مرفه را فقیرتر كند.


www.seemorgh.com/health

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 23:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

متغیر بیکاری

تعریف اسمی(مفهومی):کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد.

تعریف تجربی:از کسی که برنامه ای ندارد برای همراه شدن سوالی میشود.

تعریف نظری:بیکاری غیر داوطلبانه یعنی فرد خودش نمیخواهد کار کند.

تعریف عملیاتی:

بعد 1:نیافتن شغل

مولفه 1:کاری متناسب با مدرک تحصیلی پیدا نکردن.

مولفه 2:بررسی و جستجو محدودی داشته است.

بعد 2:بی میلی به کار کردن

مولفه 1:بیشتر اوقات را به استراحت می پردازد.

مولفه 2:سرگرمی و تفریح دیگر دارد .

ناکامی

تعریف اسمی(مفهومی):عدم موفقیت.نا امیدی و یاس

تعریف تجربی:مرگ در جوانی

تعریف عملیاتی:

بعد 1:قبول نشدن در رشته مورد نظر در کنکور

مولفه 1:رشته مورد نظر با زمینه شغلی فرد مناسب بوده است.

مولفه 2:دست یافتن به اعتبار و شخصیت والاتری در رشته مورد نظر.

مولفه 3:طرد شدن از سوی خانواده

بعد2:شکست در مسایل عاطفی

مولفه1:نتوانسته با شخص مورد علاقه خود ازدواج کند.

مولفه2:تنها بودن و نداشتن همراه خوب در زندگی شخصی

مدگرایی

تعریف نظری :تمایل افراد به آنچه در جامعه بیشترین فراوانی را دارد.

تعریف عملیاتی:

بعد 1:تمایل به تازه ها

مولفه 1:انسانها ذاتادوست دارند  آنچه بدیع است را تجربه و امتحان کنند.

مولفه 2:رغبت نداشتن به تکرار

نداشتن ارامش

تعریف اسمی:نا آرامی.بی امنیتی

تعریف عملیاتی:

بعد 1:اضطراب

مولفه 1:از اتفاقی بد که در آینده قرارست بیافتد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 23:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی دلایل اعتیاد به قلیان در دانشجویان دانشگاه تهران سال 92

واحد تحلیل:دانشجویان دانشگاه تهران

واحد مشاهده:آن دسته از دانشجویان دانشگاه تهران که به قلیان اعتیاد دارند.

سطح تحلیل:میانه(دانشگاهها و سازمانها میانه محسوب می شوند)

روش تحقیق:روش توصیفی از نوع پیمایشی_زیرا در ارتباط با نیازهای جامعه انسانی است و میتوانیم روابط علی یا همبستگی را به طور دقیق بررسی کنیم و همچنین میتوانیم نتایج به دست آمده از تحقیق را به کل جامعه یا جوامع دیگر تعمیم دهیم.

ابزار تحقیق:پرسشنامه

روش اعتبارسنجی:میزان اعتبار (درونی)پرسشنامه خود را با استفاده از آلفای کرونباخ می سنجیم.برای به دست آوردن ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمرات هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه را و همینطور واریانس کل را محاسبه می کنیم سپس با جایگزینی اعداد به دست آمده در فرمول مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم.

روش نمونه گیری:از احتمالی_چندمرحله ای میتوانیم استفاده کنیم به این طریق که ابتدا چارچوب نمونه گیری(فهرستی از موارد موجود)تهیه می کنیم سپس برای انتخاب دانشجویان ابتدا گروهای آموزشی را معین می کنیم(مرحله اول) چند کلاس درس دانشجویان را انتخاب می کنیم(مرحله دوم)از هر کلاس تعدادی دانشجو انتخاب می کنیم.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 22:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با سلام و خسته نباشید حضور استاد عزیزم

اصلاحیه  مواردی که نمره کامل دریافت نکرده بودم – دانشجو زاهده شاملو

فرضیه تحقیق:

1-   معلمان ومدیران بر این عقیده اند که اندازه تشویق در امر یادگیری موثر                    می باشد.

تشویق: موثر

یادگیری: وابسته

اخلاق معلمان:تعدیل کننده

همکاری والدین: مداخله گر

2-   دادن هدیه به دانش آموزان باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها میگردد

دادن هدیه: مستقل

اعتماد بنفس:وابسته

بودجه مدرسه: تعدیل کننده

استقبال معلمان: مداخله گر

3-   برنامه بردن به اردو در مدرسه باعث نشاط دانش آموزان میگردد.

برنامه اردو: مستقل

نشاط دانش آموزان: وابسته

اجازه والدین :تعدیل کننده

بودجه مدرسه: مداخله گر

4-   تشویق زبانی  دانش آموزان در مدسه باعث فهم بهتر درس میشود.

تشویق زبانی: مستقل

فهم بهتر درس:وابسته

نحوه برخورد معلمان: تعدیل کننده

آموزش قبل از خدمت معلمان: مداخله گر

5-ارفاق نمره معلمان باعث ایجاد رقابت در مدرسه میگردد

ارفاق نمره: مستقل

درس خواندن رقابتی: وابسته

خواست معلم: تعدیل کننده

تلاش دانش آموز:مداخله گر

پیشینه تحقیق:

 ایجاد شوق و دلبستگی به علم و دانش در شاگردان: معلم باید شاگرد ان خود را به علم ودانش تشویق و فضائل ومزایای علم و علما را به آنان تذکر دهد ویادآورگردد که علما ودانشمندان وانبیاء در پایگاه های بلند علم جای دارند. معلم باید سخنان شوق آفرین را در در ایان و اخبار و اشعار بچشم می خورد را بازگو کند. معلم باید از عواملی که در امر تشویق شاگردان به علم و دانش مدد می کند استفاده نماید.

دلسوزی ملم نسبت به شاگردان : معلم درباره شاگردان باید خواهان اموری باشد که نسبت به آنها احساس علاقه ودوستی نماید و از هرگونه شر و بدی  که برای خویش نمی پسندد برای شاگردان نیز نپسندد. در احادیث صحیح و معتبر چنین آمده است که هیچک از شما نمی توانید عنوان مومن را احراز کند مگر آنگا که نسبت به برادر ایمانی خود همان چیزی را بخواهد که درباره خود نیز بدان احساس علاقه و محبت کند.

عامل لطف و محبت ، موثرترین عوامل تعلیم وتربیت است: بر یک معلم لازم است اهتمام خویش را در جهت اخلاقی شاگردان بکار گیرد و آن را از اخلاق زشت و خوبیهای ناستوده باز ستاند.معلم باید مراقب باشد سخنان بیهوده از شاگردان سر نزند.

فروتنی و نرمش نسبت به دانش آموزان: نباید معلم با شاگردان خویش رفتاری شکوهمندانه و بزرگ در پیش گیرد بلکه باید فروتنی در برخورد با شاگردان را بکار برد.

مجله تربیت سال13 ، اردیبهشت 76 ص 21 دکترمحمد شرفی

شهید ثانی آداب وتعلیم وتربیت در اسلام – نگارش دکتر حجتی ص 246

 

در پژوهشی که توسط یکی از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی تهران در رابطه با همین موضوع انجام شده نتایج حاصل آمده

1)تاثیر تشویق والدین بر پیشرفت دانش آموزان به گونه ای است که دو گروهی که با معدل بالا و پایین به سوال جواب دادند نظر مساعد و یکسانی را ابراز داشته اند معتقد بودند که از طرف والدین مورد تشویق قرار گرفته اند.

2) تشویق موجب علاقه مند شدن دانش آموزان میشود یعنی هر چه قدر دانش اموزان با شوق وذوق بیشتری درس را فرا گیرند بیشتر به موضوع درس علاقه مند خواهند شد. و همین امر تاثیر بسیاری در پیشرفت تحصیلی آنها دارد.

3) معلمین گرامی کمتر از تنبیه بدنی استفاده کنند و نونهالان را بیشتر مورد لطف قرار دهند.

4) عوامل مانند حضور همیشه در کلاس ، رفتن به گردش علمی و تفریح و مطالعه مرتب همه درسها تاثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

در تحقیقی توسط آقای مصطفی ایل جهت پایان نامه خود در فوق لیسانس انجام شده که در رابطه باتشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال 1370 از دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نتایج حاصله  که در این تحقیق بدست آمده تائید فرضیه ها و ثابت کردن که تشویق و تنبیه هر دو میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد.

پایان نامه کارشناسی آقای مهربان سهرابی در مورد تشویق و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال 70 از دانشکده امور پژوهشی  بر روی 90 درصد قابل تایید می باشد که بین پیشرفت تحصیلی و تشویق رابطه مستقیم وجود دارد.

 

تعریف متغییر ها:

تشویق: تایید دانش آموز در قبال انجام مورد قبول که با دادن چیزی که ارزش پولی نداشته باشد، تشویق بصورت کلامی و غیر کلامی میتواند باشد.

1-   آیا  دانش آموزان با تشویق موافق هستن؟

2-   آیا تشویق میتواند رضایتمندی دانش آموزان را جلب کند؟

یادگیری: ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر آن که تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد.

1-   آیا معلمان بر یادگیری دروس در کلاس تاکید دارند؟

2-   دانش آموزان چقدر برای یادگیری دروس تلاش میکنند؟

پیشرفت تحصیلی:پیشرفت تحصیلی اصطلاحی به معنای واقعی موفقیت است و برابر تعیین پیشرفت آموزش بصورتی که از تستهای متنوع استفاده میگردد.

1-   آیا ایجاد کارهای گروهی در پیشرفت تحصیلی موثر است؟

2-   آیا گردش علمی در پیشرفت میتواند نقشی داشته باشد؟

روش تحقیق: در  این پژوهش به منظور تجزی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آمار توصیفی بکار گرفته شده است.

تشکیل و تنظیم جداول توزیع فراوانی ، رسم نمودار میله ای، تفسیر کیفی براساس اطلاعات بدست آمده ،مقایسه پاسخ های معلمان ومربیان درباره شرایط ارائه گزارش ونتیجه گیری براساس نظرات.

جامعه آماری: جامعه مورد مطالعه دبیران و مربیان تربیتی مدارس راهنمایی دختران شهرستان نمونه میباشد. که از کلیه  دبیران در رشته های  مختلف مدارس راهنمایی  ومربیان پرورشی این شهرستان جهت پرکردن مقیاس درجه بندی به تصادفات انتخاب شده اند.

نمونه و روش نمونه گیری: از تعداد 100 مدرسه نمونه تعداد 500 نفر معلم و 50 نفر مربی تربیتی به تصادف انتخاب شده اند. که براسا مقیاس درجه بندی تکمیل شده 120 برگ توزیع و موفق به جمع آوری 100 برگ.

وسایل جمع آوری اطلاعات: در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با اهداف و سوالات مورد مطالعه از مقیاس درجه بندی حاوی 30 گزاره که بصورت 5 ارزش میباشد و گزاره ها طوری انتخاب شدند که با هم در رابطه منطقی هستند.

روش جمع آوری اطلاعات: 120 عدد مقیاس درجه بندی تکثیر وبرای پخش کردی بین مربیان از طریق آ-پ اقدام و آنهایی که در دسترس نبودند به مدیران که درا داره بودند پخش شده است.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 18:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

هدی ثقفی

موضوع :دلایل افزایش مرگ زودرس در شهر تهران درسال ۹۲.

واحد تحلیل :افراد ساکن شهر تهران

واحد مشاهده:نمونه های تصادفی ازافراد مناطق ۲۳٬۲۲٬۱۳٬۱(شمال ٬شرق٬غرب٬جنوب)

سطح تحلیل:کلان

روش تحقیق وچرایی: روش پیمایشی.موضوع تحقیق در رابطه با نیازهای جامعه میباشد. نمونه گیری از افراد ساکن تهران داریم.روابط علت و معلولی مانند رابطه بین افسردگی و مرگ زودرس داریم. فرضیه و تعمیم پذیری داریم.

ابزار تحقیق: پرسشنامه و مصاحبه.

روش اعتبارسنجی: آلفا کرومباخ.

روش نمونه گیری: تصادفی خوشه ای چند مرحله ای٬ چون جمعیت تهران زیاد است و امکان تهیه لیست یا چارچوبی که اسم همه افراد در آن باشد مشکل و وقت گیر است پس مناطقی را به نمایندگی کل جامعه انتخاب کرده و از آن مناطق افرادی را به صورت تصادفی مثلا در ایستگاه های اتوبوس یا پارک ها انتخاب کرده و با آنها مصاحبه انجام دهیم.

پرسش نامه:

اینجانب هدی ثقفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب وکار  در رابطه با پروژه دانشگاهی ام که در راستای موضوع "دلایل افزایش مرگ زودرس در شهر تهران در سال  ۹۲ " است٬پرسشنامه زیر را طراحی نموده ام.

هدف ازاین پرسشنامه بررسی میزان دانش و درک عمومی ساکنین تهران از این چالش٬ همچنین برآورد میزان رعایت یا عدم رعایت مواردی که از گسترش مرگ های زودرس در این کلانشهر جلوگیری میکنند و در راستای بهبود این مشکلات گام برداشتن است. به طور مثال از طریق اطلاع رسانی به افراد٬ ایجاد انگیزه در رعایت این موارد٬ بالا بردن سطح دانش افراددر رابطه با این موضوع و... که مدنظر محقق میباشد. لذا خواهشمند است به سوالات با دقت پاسخ دهید.

چند نکته در رابطه با پاسخگویی به این پرسشنامه وجود دارد که باید به آنها توجه شود:

 1. دوازده سوال اول این پرسشنامه دو٬سه و یا چهار گزینه ای هستند که یکی را انتخاب میکنید به استثنای سوال هفتم که یک پرسش ارزیابی است که از لحاظ اهمیت٬موارد را طبقه بندی میکنید.
 2. پانزده سوال بعدی شامل پنج گزینه است که از خیلی زیاد تا خیلی کم  طبقه بندی شده است که شما باید یکی از اعداد را انتخاب کنید.
 3. سه سوال آخر سوالات بازپاسخ هستند که شما پاسخ ها را آن طور که لازم می دانید و مورد نظرتان است٬ در رابطه با پرسش مورد نظر یادداشت میکنید. 

باتشکر فراوان.

 1. سن شما چقدر است؟                                                                    کمتر از۲۰         ۲۰تا ۳۰             ۳۰ تا۴۰                ۴۰به بالا
 2. جنسیت شما چیست؟                                                                 مرد                     زن
 3. تحصیلات شما چقدر است؟                                                               زیردیپلم     دیپلم      کارشناسی     کارشناسی ارشدوبالاتر 
 4. وضعیت تاهل شما چگونه است؟                                           مجرد                متاهل
 5. میزان درآمد شما در چه سطحی قرار دارد؟                                بالا        متوسط         پایین      خیلی پایین
 6. آیا درباره مرگ های زودرس  و علل آن چیزی خوانده اید یا شنیده اید؟     بلی            خیر
 7. موارد زیر را به ترتیب اهمیت در بروز مرگ های زودرس از پر اهمیت ترین تا کم اهمیت ترین به ترتیب از۱ تا۵ طبقه بندی نمایید.           بیکاری- ساعات خواب- آلودگی هوا- افسردگی- تورم اقتصادی 
 8. تا چه حد به موارد جزئی مانند میزان خواب و مصرف قهوه که بر روی سلامتی موثرند٬ اهمیت میدهید؟                                                           زیاد         معمولی           کم       بسیارکم 
 9. تا چه اندازه از مصرف موادغذایی زیان آور نظیر موادی که چربی بالایی دارند٬ پرهیز میکنید؟                                                                               زیاد         معمولی          کم         بسیارکم
 10. به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر تا چه میزان به آلوده شدن هوا اهمیت میدهید؟      زیاد      معمولی         کم         بسیارکم
 11. وسیله نقلیه مورد استفاده شما از چه نوعی است؟                           جدید و استاندارد سازی شده   قدیمی و از رده خارج    سایرموارد  
 12. چه مقدار در رانندگی های روزمره جانب احتیاط را رعایت میکنید؟        رانندگی نمیکنم       زیاد          کم             بستگی به شرایط  دارد...                                                                                                                                برای پاسخگویی به سوالات زیر یکی از گزینه های ۱ تا۵ را انتخاب نمایید.                                                                                       ۱.خیلی  موافقم ۲.موافقم  ۳.نظری ندارم  ۴.مخالفم  ۵.خیلی مخالفم
 13. بی توجهی به سلامت جسمانی و در نتیجه ایست های قلبی یکی از دلایل مرگ های زودرس است.    ۱           ۲        ۳         ۴        ۵
 14. افراط و تفریط در خواب شبانه خطر مرگ های زودرس را به همراه دارد.    ۱         ۲        ۳        ۴        ۵
 15. سوء تغذیه و گسترش بیماری های عفونی از علل مرگ های زودرس در شهرهای بزرگ است.     ۱       ۲        ۳        ۴        ۵
 16. مردم وقتی برای بهداشت جسمی و روانی خود ندارند.                     ۱          ۲          ۳           ۴            ۵
 17. معتقدم داشتن رژیم های مناسب غذایی برای همه افراد یک مسئله ضروری است.    ۱           ۲           ۳           ۴           ۵
 18. تقریبا نیمی از مردم ایران از بیماری های روحی و روانی رنج می برند.     ۱          ۲          ۳          ۴         ۵
 19. معتقدم اکثر افراد دارای بیماری های روحی و روانی که در نهایت سبب مرگ زودرس میشوند٬ به درمان بیماری خود مبادرت نمی ورزند.    ۱         ۲         ۳         ۴       ۵
 20. مردم به دلیل گران بودن امکانات درمانی به سلامت جسمانی خود اهمیت نمیدهند.    ۱         ۲         ۳         ۴          ۵
 21. کم ارزش شدن  تعهدات بیمه ها در قبال افراد تاثیر به سزایی در سلامت افراد و میزان آمار مرگ و میر دارد.    ۱     ۲       ۳      ۴       ۵
 22. بیماری ایدز در شهرهای بزرگ به دلیل وجود روابط نامشروع و نبود شرایط ازدواج یکی از دلایل مهم مرگ های زودرس میباشد.                  ۱          ۲            ۳           ۴            ۵
 23. زندگی بی تحرک یک مشکل جهانی برای سلامت جامعه میباشد و یکی از علل مهم مرگ و میر نیز به شمار میرود.                                     ۱         ۲         ۳       ۴          ۵
 24. فعالیت زنان در حوزه های مردانه مانند رانندگی اتوبوس یا تاکسی با مرگ های زودرس زنان ارتباط دارد.                                                        ۱        ۲         ۳          ۴          ۵
 25. آلودگی هوا رابطه مستقیمی با مرگ های زودرس در شهر تهران دارد. ۱         ۲         ۳         ۴         ۵
 26. رانندگی غلط و عدم رعایت مقررات عبور ومرور٬ ترافیک شدید و دود فراوانی ایجاد میکند که به آلودگی هوا و در نتیجه شیوع بیماری های تنفسی دامن میزند.     ۱         ۲         ۳          ۴          ۵
 27. به دلیل موقعیت جغرافیایی تهران و جهت باد٬ هوای آلوده تهران امکان خروج از شهر را نمی یابد.                                                               ۱        ۲          ۳         ۴         ۵
 28. آیا گرانی و تورم نقشی در مرگ های زودرس افراد دارد؟                     
 29. آیا استفاده از غذاهای سالم فقط برای سالمندان مفید است؟
 30. به نظر شما تبلیغات میتواند سبب کاهش مصرف غذاهای مضر و فست فود شود؟

سوالات مصاحبه:

 1. آِیا در امور روزمره از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنید یا همگانی؟ (توجه به میزان تصادفات و آلودگی هوا)
 2. آیا در مصرف غذاهای مختلف اعم از مضر ومفید وسواس به خرج میدهید یا توجه چندانی ندارید؟
 3. تعداد ساعات خواب شما در شبانه روز مفید و استاندارد است یا مفرط و غیر استاندارد؟

 

   
   

 

 

                

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 17:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه تجربی


نتایج یک تحقیق در مورد «فیس‌بوک» : در فیس بوک چه می گذرد!

 

نتایج تحقیقاتی که در ژوئن ۲۰۱۰ بر روی ۱۰۰۰۰ کاربر "فیس‌بوک" صورت گرفت، نشان داد که ۲۵ درصد کاربران تجربه‌ی به‌هم خوردن رابطه از طریق "فیس‌بوک" را دارند و ایمیل یا پیغام تمام شدن رابطه از سوی دیگری را در "فیس‌بوک" دریافت کرده‌اند. از این میان ۲۱ درصد اعلام کرده‌اند که تغییر وضعیت تجرد و تاهل خود را از طریق "فیس‌بوک" اعلام می‌کنند. به گزارش مشرق به نقل از پارسینه "فیس‌بوک" با بیش از ۶۰۰ میلیون کاربر عضو به محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین شبکه اجتماعی وب تبدیل شده است. تحقیقات مربوط به رفتارهای کاربران "فیس‌بوک" نتایج جالب توجهی را نشان می‌دهد که در زیر برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.


هفته‌ی گذشته، نتایج تحقیقی که در سایت اخبار فن‌آوری "مشبل" منتشر شد نشان داد که ۴۷ درصد کاربران "فیس‌بوک" در صفحه‌ی خود ناسزاگویی می‌کنند. برخی از متخصصان رسانه‌های نوین می‌گویند، شبکه‌های اجتماعی رفتارها و ارزش‌های اجتماعی و فردی افراد را به تدریج تغییر داده و فرهنگ اجتماعی افراد را بازتعریف می‌کنند. برخی از نکته‌ها‌ی جذابی را که طی آمارگیری‌ها و تحقیقات درباره‌ی رفتار و عادات کاربران "فیس‌بوک" به دست آمده با هم مرور می‌کنیم:

آمریکایی‌ها دوست ندارند با رئیس خود در "فیس‌بوک" دوست شوند

تحقیقات نشان می‌دهد ۵۶ درصد کاربران آمریکایی "فیس‌بوک" تمایلی ندارند با رئیس خود در این شبکه اجتماعی دوست شوند و معتقدند دوستی فیس‌بوکی با رئیس، از لحاظ اجتماعی قابل قبول نیست. در تحقیقی که بر روی ۱۰۰۰ کاربر "فیس‌بوک" صورت گرفته است، ۵۶ درصد گفته‌اند، با این‌که روز به روز زندگی مجازی و واقعی آن‌ها بیشتر به هم نزدیک شده و فعالیت‌های واقعی‌شان در دنیای مجازی انعکاس می‌یابد، با این‌حال ترجیح می‌دهند م‌چنان محیط کار و زندگی سایبری خود را از هم جدا و دور نگه دارند و همکاران و به ویژه رئیس خود را به دنیای حضور مجازی خود راه ندهند.

در همین تحقیق ۶۲ درصد گروه تحقیق اعلام کرده‌اند، فکر می‌کنند برای یک رئیس اصلا شایسته نیست که برای کارمندان خود درخواست دوستی بفرستد.

لینک‌های درباره رابطه جنسی ۹۰ درصد بیشتر از سایر لینک‌ها هم‌خوان می‌شوند

بالاخره مدیران شبکه‌ی اجتماعی "فیس‌بوک" تایید کردند که لینک‌های مربوط به رابطه‌ جنسی بیش از هر تبلیغ دیگری مشتری جلب می‌کند و خریدار دارد. دان زارلا، یک متخصص رسانه نیز که بیش از ۱۲۰۰۰ لینک در «فیس‌بوک» را مورد بررسی قرار داده است، می‌گوید که نتایج تحقیقات‌اش نشان می‌دهد لینک‌هایی که درباره‌ی روابط جنسی باشد، ۹۰ درصد بیش از لینک‌های دیگر هم‌خوان می‌شود و توجه کاربران این شبکه‌ی اجتماعی را جلب می‌کند.

نتایج تحقیقات دان زارلا هم چنین نشان می‌دهد که لینک‌های اخبار مثبت بیش از اخبار منفی هم‌خوان شده و توجه‌برانگیز است.

کاربرانی که در رابطه هستند، از کاربران مجرد خوشحال‌ترند

در فوریه ۲۰۱۰، "فیس‌بوک" استاتوس‌های کاربران در روز ولنتاین را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. "فیس‌بوک" مبنا را نوشته‌های کاربران درباره این روز در صفحه‌ی خود قرار داده بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کاربرانی که در بخش اطلاعات خود اعلام کرده‌اند که در رابطه هستند، نوشته هایی با لحن مثبت‌تر و شادتری درباره‌ی این روز در مقایسه با کاربران مجرد نوشته‌اند. از قرار رابطه، آدم‌ها را خوشحال‌تر می‌کند.

کاربران روز به روز بیشتر از طریق "فیس‌بوک" رابطه‌های خود را به‌هم می‌زنند

نتایج تحقیقاتی که در ژوئن ۲۰۱۰ بر روی ۱۰۰۰۰ کاربر "فیس‌بوک" صورت گرفت، نشان داد که ۲۵ درصد کاربران تجربه‌ی به‌هم خوردن رابطه از طریق "فیس‌بوک" را دارند و ایمیل یا پیغام تمام شدن رابطه از سوی دیگری را در "فیس‌بوک" دریافت کرده‌اند. از این میان ۲۱ درصد اعلام کرده‌اند که تغییر وضعیت تجرد و تاهل خود را از طریق "فیس‌بوک" اعلام می‌کنند.

البته بیشتر شرکت‌کنندگان در این تحقیق مردان بوده‌اند و فقط ۹ درصد زنان گروه تحقیق از طریق "فیس‌بوک" رابطه‌های خود را تمام می‌کنند.

اکثر زنان تجربه‌ی آزار و رنجش از دوستان "فیس‌بوکی" خود دارند

در تحقیقی که در ماه مارس گذشته درباره‌ی آمار خشونت نسبت به زنان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت، ۸۵ درصد زنان اعلام کردند که لااقل یک‌بار تجربه‌ی آزار کلامی از سوی دوستان خود در "فیس‌بوک" را دارند. ۶۳ درصد هم اعلام کرده‌اند که دوستان آن‌ها مدام در این شبکه‌ی اجتماعی غر می‌زنند و میزان شکوه و گلایه در این شبکه‌ی اجتماعی بالاست.

آن‌ها که چندان از حریم شخصی و کنترل بر صفحه‌ی فیس‌بوک خود سر در نمی‌آورند

نتایج تحقیقی در ژوئن ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که از هر چهار زن خانه‌دار، یکی از آن‌ها کنترلی بر صفحه‌ی "فیس‌بوک" خود اعمال نمی‌کند و با شیوه‌های مدیریت صفحه و حق دسترسی دوستان‌اش بر صفحه‌ی خود آشنا نیست. البته نباید از یاد برد که ۷۵ درصد زنان خانه‌دار از سطح دانش نسبتا خوبی از شبکه‌های اجتماعی برخوردارند.

به گزارش دویجه وله همین تحقیق نشان می‌دهد که ۲۶ درصد کاربران عکس‌های کودکان خود را بدون اعمال هیچ کنترل و محدودیتی در "فیس‌بوک" به اشتراک می گذارند و به حق حریم شخصی کودک پایبند نیستند.

والدینی که برای بچه‌های خود درخواست دوستی "فیس‌بوکی" می‌فرستند

نتایج تحقیقات متخصصان رسانه نشان داده است، وقتی صحبت از اضافه کردن فرزندان به لیست دوستان "فیس‌بوکی" است، والدین نظرات متفاوتی دارند. ۴۸ درصد آن‌ها معتقدند که بهتر است برای فرزندان خود در این شبکه اجتماعی هم درخواست دوستی بفرستند، بقیه گروه تحقیق اعلام کرده‌اند که به نظرشان دوستی با بچه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی عجیب است و گاه می‌تواند آن‌ها را معذب کند.

والدین درباره سن عضویت بچه‌ها در "فیس‌بوک" هم نظرات متقاوتی دارند. بنا به قوانین "فیس‌بوک" نوجوانان از سن ۱۳ سالگی می‌توانند به عضویت این شبکه اجتماعی درآیند. این در حالی است که در عمل تعداد قابل توجهی کودکان زیر این سن نیز عضو این شبکه اجتماعی هستند. ۲۶ درصد والدین اعلام کرده‌اند به‌نظرشان سن مناسب برای عضویت فرزندان‌شان در "فیس‌بوک" بالای ۱۸ سال است. ۳۶ درصد گفته‌اند بین ۱۶ تا ۱۸ سالگی را سن مناسب می‌دانند و فقط ۸ درصد اعلام کرده‌اند که به نظرشان عضویت بچه‌های زیر ۱۳ سال در این شبکه اجتماعی بلامانع است.

"فیس‌بوکی‌ها" نیم‌نگاهی هم به پروفایل آدم‌های رابطه‌های قبلی‌شان دارند

در تحقیق ماه ژانویه وب‌سایت "یو تانگو" نتایح نشان داد که ۴۸ درصد کاربران "فیس‌بوک" پروفایل‌های همسر یا دوست‌ قبلی خود را در این شبکه‌ی اجتماعی و دیگر شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنند و عکس‌ها و اطلاعات آن‌ها را چک می‌کنند. پیش از این کارشناسان رسانه هشدار داده بودند که یکی از خطرات بالقوه شبکه‌های اجتماعی می‌تواند همین در دسترس بودن آدم‌های رابطه‌های قبلی باشد.

 

lastfitnah.blogsky.com

 

پیشینه نظری

نظریه میلگرام چه بود؟

یکی از جالبترین نظریه‌هایی که تا کنون در حوزه علوم اجتماعی و آماری مطرح شده، نظریه شش درجه جدایی (six degrees of separation) است. طبق این نظریه، هر دو انسانی بر روی کره زمین، حداکثر یک رابطه درجه شش با هم دارند. یعنی حداکثر توسط پنج حلقه واسطه به یکدیگر متصل هستند.

http://www.onlinesna.com/wp-content/uploads/Six_DoS.bmp

اولین بار حدود هشتاد سال پیش، یک نویسنده مجارستانی (کارینتی) نظریه شش درجه جدایی را مطرح نمود که مورد توجه چندانی قرار نگرفت. بعدها که ریاضیدانان و جامعه شناسان روی آن کار کردند پیشرفت‌هایی صورت گرفت و نهایتا یک جامعه‌شناس آمریکایی، استنلی میلگرام، سعی کرد با ارائه نظریه «دنیای کوچک» همان مفهوم را برساند.

در آزمایشی که برای آزمون نظریه استنلی میلگرام طراحی شد، که این آزمایش به عنوان یکی از اولین تلاشها در پایه‌گذاری تحلیل شبکه اجتماعی در کتاب تحول تحلیل شبکه معرفی شد) طرح شده است، برای آزمایش اینکه میان هر فرد در جهان تا فردی خاص در نقطه‌ای دیگر از جهان چند حلقه‌ی ارتباطی وجود دارد نامه‌ای به سه فرد در ایالات متحده آمریکا داده شد و از آنها خواسته شد که این نامه را به یک نفر خاص در ایالت ماساچوست (که او را نمی‌شناسند) برسانند. یکی از این افراد یک لوله‌کش، دیگری یک راننده اتوبوس و سومی یک مربی رقص باله بود، و طریقه اجرا بدین صورت بود که از آنها خواسته شد پیغام را به چند نفر از دوستان خود که احتمال بیشتری می‌دهند که فرد مورد نظر را بشناسند، بفرستند و از آنها هم بخواهند که همین کار را تکرار کنند. از میان این سه نامه دو تای آنها به مقصد و فرد مورد نظر رسید که هر کدام از آنها با ۵ حلقه ی ارتباطی از فرد مبدا به فرد مقصد منتقل شد و نتیجه‌ی این آزمایش که در موارد دیگری در نقاط دیگر دنیا نیز طی آزمایشهای بعدی مورد آزمون قرار گرفت، طرح نظریه‌ی دنیای کوچک (Small World) و شش درجه‌ی جدایی بود. نتیجه‌ی آزمایش این دو نظریه این بود که حلقه‌های بسیار کوتاه و کم‌تعدای از آشنایی قابل شناسایی است. و دیگر اینکه افراد قادر هستند این حلقه‌های کوتاه را فقط با استفاده از اطلاعات محلی و با بهره‌گیری از ارتباطات خود در محدوده‌ی زندگی خودشان پیدا کنند.

http://www.onlinesna.com/wp-content/uploads/milgram-300x225.png

حال در تحقیقی جدید که بر روی برخی از اعضای فیس بوک انجام شده است این نظریه به چالش کشیده شده و ادعا شده است که این ۶ درجه‌ی جدایی در فیس بوک  به ۴٫۷ تقلیل یافته است و می‌توان مسیرهایی کوتاه‌تر و حلقه‌هایی کوتاه‌تر برای انتقال اطلاعات، دانایی و موارد مختلف از فردی به فرد دیگر یافت.

البته به این تحقیق بلافاصله پس از طرح انتقاداتی نیز وارد شده است، از آن جمله این که نمونه‌ی افراد بررسی شده فقط اعضای فیس بوک بوده‌اند و شاید بتوان گفت قابلیت تعمیم به تمامی افراد دنیای بیرون که برخی از آنها پروفایل فیس بوک ندارند، را ندارد. از طرف دیگر این افراد از ارتباطات و حلقه‌های ارتباطی خود در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک استفاده کرده‌اند که باز هم این سوال طرح می‌گردد که ممکن است در دنیای واقعی افراد به این حلقه‌های ارتباطی با این تعداد کم دسترسی نداشته باشند و نتوانند موارد مبادله شده را با این تعداد ۴٫۷ به نقطه‌ای و فردی دیگر در شبکه ارتباطات خود برسانند.

 

نظریه                                                                                                         Social Circles

 

Social Circles یا حلقه های اجتماعی ایده ای بود که توسط پل آدامز – کارمند اسبقگوگل و فعلی فیس بوک – مطرح شد ، پل آدامز در ایده ی حلقه های اجتماعی این موضوع را مطرح کرد که در زندگی واقعی شما هیچگاه شبکه ای مشابه فیس بوک ندارید و دوستان و اطرافیان شما حتما رد یکی از گروه هایی که شما در ذهن خود ایجاد کرده اید قراردارد، شما اطرافیان خود را در گروه های مختلفی مانند فامیل ، دوست نزدیک ، همکلاسی ، همکار تقسیم بنده کرده اید.

 

پل آدامز این موضوع را مطرح کرد که با توجه به اینکه باید شبکه های اجتماعی به زندگی واقعی نزدیک شوند پس باید ساختار شبکه به گونه ای باشد که به زندگی واقعی افراد نزدیک باشد.

پل آدامز در کتاب خود با عنوان Social Circle که در زمان حضورش در بخش Social Research User Experience نوشته شد این موضوع را مطرح کرد که باید ساختار شبکه های اجتماعی به گونه ای باشد که هر فرد در زمان اضافه شدن به گروه دوستان در یک گروه قرار گیرد، با این تعریف پل آدامز تعریف Social Circle به مفهوم دسته بندی دوستان اضافه شد و می بایست هر فرد به محض اضافه شدن در یک حلقه قرار گیرد

پل آدامز معتقد که در حلقه افراد مفهمومی به اسم دوستان عمومی ( Public ) وجود ندارد که همه دوستان در یک گروه عمومی قرارداشته باشند
حلقه های اجتماعی و به اشتراک گذاری محتوا
پل آدامز معتقد که با توجه به اینکه نوع ارتباطات در شبکه های اجتماعی می بایست مرزبندی بشه و نوع محتوایی که برای کاربران ارسال میشه باید با توجه به حلقه مورد نظر براشون ارسال بشه، درصد کمی محتوا وجود داره که ممکنه به صورت عمومی ارسال شود.

منابع استفاده شده:

·         کتاب تحول تحلیل شبکه اجتماعی، لینتون سی فریمن

·         فایل ارائه خانم مریم فاضل زرندی

·         مطلبی که رینگولد در گوگل پلاس به اشتراک گذاشته است

·         شش درجه جدایی، علیرضا عباسی

 

تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی  را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند.انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.

بروز و ظهور انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی تاثیرات عمیق و گوناگونی را بر زندگی افراد جامعه‌ی بشری داشته است. رواج‌یافته‌ترین گونه‌ی رسانه‌های اجتماعی که شبکه‌های اجتماعی مجازی است، با دارابودن شباهت‌های فراوان به جامعه‌ی انسانی و ارتباطات و تعاملات شکل گرفته در آن، جوانان را تا حد زیادی و بیش از اقشار سنی دیگر، به خود جذب کرده است.

                                                                                                    ندا دادارصفت

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 13:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر رفتار جوانان 20تا30 سال محله بهشتی (تهدیدات و فرصتها)

 


شبکه های اجتماعی

·         زمان عضو شدن

·         نحوه استفاده از شبکه ها

·         میزان تاثیر شبکه های اجتماعی

·         شبکه های اجتماعی فیس بوک

·         مدت زمان استفاده از شبکه ها

 


رفتار جوانان

·         افسردگی

·         خشونت

·         دانش

·         روابط اجتماعی

 

1-      مدت زمان عضو شدن در شبکه های  اجتماعی بر میزان افسردگی جوانان نقش مهمی دارد.

X: مدت زمان عضویت

تعدیل کننده: ایجاد وابستگی

Y: افسردگی

کنترل:دختران

 

2-      میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی خانوادها این روزها کاملا به چشم میخورد

X:تاثیر شبکه های اجتماعی

تعدیل کننده :تحصیلات

Y:سبک زندگی خانواده ها

کنترل: افراد تازه ازدواج کرده از 1روز تا1سال

 

 

3-      استفاده طولانی از شبکه های اجتماعی باعث خشونت در رفتار جوانان میشود

X:استفاده طولانی از شبکه ها

مداخله گر:زمان کمتر در کنار خانواده بودن

تعدیل کننده:استفاده نادرست

Y:خشونت رفتار

کنترل: پسران

 

4-      مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی  می تواند بر میزان دانش افراد تاثیر بسزایی بگذارد

X:مدت زمان استفاده

مداخله گر: افزایش آگاهی

تعدیل کننده: تحصیلات

Y:دانش افراد

کنترل:مجردها

 

5-      نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی میتواند باعث  آگاهی یافتن افراد از اتفاقهای روز مره شود

X:نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی

تعدیل کننده:علاقه به خواندن خبر

Y:آگاهی یافتن

کنترل:متاهل ها

 

 

                                                           ندا دادارصفت

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 12:1  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه تحقیقاتی

شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در شبکه پخش روغن موتور

(مطالعه موردی شرکت پخش روغن موتور توتال)

پاسخگوی گرامی:

با سلام

همانگونه که مطلع هستید مشتریان هر شرکت از سرمایه های مهم آن به شمار می آیند لذا با توجه به این مهم ، پرسشنامه حاضر در ارتباط با شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت پخش توتال طراحی شده است. لطفا با اعلام دقیق نظرات ارزشمند خود ما را در اجرای این تحقیق یاری فرمایید. مسلما پاسخگویی صحیح و دقیق شما به سوالات ، نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات شرکت پخش توتال به شما مشتریان گرامی خواهد شد بلکه در رشد و اعتلای صنایع کشور نیز موثر خواهد بود.

                                                                                                              با تقدیر و تشکر فراوان

مشخصات عمومی پاسخگو:

1- سن: .... سال

2- میزان تحصیلات:   زیر دیپلم       دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس       فوق لیسانس و بالاتر

3- سابقه فعالیت شما در صنف تعویض روغن چند سال است؟  ..... سال

4- متراژ مغازه: .... متر مربع

5- منطقه شهرداری: .....

آدرس: خیابان اصلی ........... خیابان فرعی ............ پلاک ............ تلفن: ...............

لطفا ارزیابی خود را در خصوص عملکرد شرکت پخش توتال در هر یک از شاخصه ها اعلام فرمایید

ردیفشاخصهخیلی کمکم متوسطزیاد خیلی زیاد
1کیفیت فرایند سفارش گیری کالا از طریق سیستم دستی
2کیفیت فرایند سفارش گیری کالا از طریق سیستم مکانیزه
3کامل بودن سبد محصولات در حین سفارش گیری
4میزان مشاوره ویزیتورهای شرکت در حین ثبت سفارش کالا
5فاصله بین دو سفارش گیری ویزیتورها(تور ویزیت)
6فاصله بین سفارش گیری تا تحویل کالا
7تطابق اقلام تحویل داده شده با سفارش شما
8سالم بودن کالا در زمان تحویل
9قیمت محصولات سبد کالایی ارائه شده توسط شرکت
10نوسانات (تغییرات)قیمت محصولات سبد
11متوسط سود محصولات سبد کالایی
12نحوه برخورد و رفتار ویزیتورهای شرکت
13نحوه برخورد و رفتار توزیع کنندگان
14نحوه برخورد و رفتار کلیه پرسنل(کارکنان)
15میزان پاسخگویی پرسنل به شکایات و مشکلات
16دقت و سرعت عمل پرسنل در ارائه خدمات
17ارائه اطلاعات کافی توسط پرسنل شرکت
18هدایا و جوایز ارائه شده از سوی شرکت
19تخفیفات نقدی ارائه شده
20تخفیفات تعدادی(جنسی)
21قبول چک مدت دار
22کامل بودن (تنوع ) سبد کالایی
23قبول برگشتی و ضایعات(قبول مرجوعی)
24امکان خرید در مقادیر کمتر از کارتن
25عدم محدودیت در میزان سفارش(سقف خرید)
26تا چه حد تمایل دارید که در آینده بطور مرتب از شرکت خرید نمایید؟
27تا چه حد در گذشته همکاری خود را با شرکت بطور مستمر ادامه داده اید؟
28تا چه اندازه خرید از شرکت را به سایر همکاران خود توصیه می کنید؟
29تا چه اندازه تمایل دارید کالاهای سبد پخش را از سایر منابع (عمده فروشی،سایر رقبا و ...)غیر از خود شرکت خریداری نمایید؟
30آیا در صورت ارائه کالای جدید از سوی شرکت ، سفارش خرید می دهید؟
31در صورت کاهش مزایای ارائه شده از سوی شرکت، تا چه حد تمایل به ادامه همکاری دارید؟
32اگر سایر رقبا قیمت کمتر یا خدمات بهتری ارائه نمایند میزان خرید شما از شرکت تا چه اندازه تغییر خواهد کرد؟
 

سوالات مربوط به مصاحبه:

1- به نظر شما چه عواملی باعث وفادار ماندن مشتری به شرکت می شود؟

2- به نظر شما مهمترین عامل برای وفادار ماندن مشتری به خرید از یک شرکت خاص چیست؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 10:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-     تعریف مفهومی خشونت

سازمان بهداشت جهاني خشونت را چنين تعريف مي كند: استفاده ي عمدي از نيروي فيزيكي تهديدآميز يا واقعي، بر عليه كسي يا عليه يك گروه يا اجتماع كه داراي احتمال وقوع جراحت، مرگ، آسيب روان شناختي، عدم توسعه يا محروميت باشد.

تعریف عملیاتی: خشونت

بعد1:خشونت خانگی

·         مولفه1:باعث خشونت عليه بزرگسالان خانواده میشود؟

·         مولفه2: باعث خشونت عليه همسر يا شريك جنسي میشود.

بعد2: خشونت کلامی

·         مولفه 1: خشونت کلامی در محيط هاي کاری زیاد رخ میدهد؟

·         مولفه2:خشونت کلامی با افراد خارج از محل کار وزندگی شخصی افراد زیاد شده است.

بعد3:خشونت معطوف به خود

·         مولفه1:این نوع خشونت باعث رساندن آسیب های جسمی به خود فرد میشود؟

·         مولفه2:این نوع خشونت باعث فاصله گرفتن افراد از محیط اطراف خود میشود.

 

2-     تعریف مفهومی افسردگی

افسردگي حالتی ازاختلاات روحی است كه با درجات متفاوت غمگيني، يأس، تنهايي، نااميدي، شك در مورد خويشتن و احساس گناه مشخص مي شود.

تعریف عملیاتی افسردگی :

بعد1: - عوامل خانوادگی

·         مولفه1: تحصیلات پدر و مادر چقدر میتواند بر افسرگی جوانان تاثیر بگذارد؟

·         مولفه2: اختلاف و مشکلات میان پدر ومادر باعث ایجاد فاصله بین جوانان و آنها میشود.

بعد2: عوامل فردی

·         مولفه1: مشکلات پزشکی و جسمی باعث دور شدن افراد از محیط واقعی میشود.

·         مولفه2: ضعفها، ضعف دراعتماد به نفس، وسواسی باعث رجوع افراد به محیط های مجازی میشود؟

 

بعد3:  عوامل اجتماعی

·         مولفه1: کمبودها و محرومیتهای اجتماعی چه میزان بر افسردگی تاثیر دارد؟

·         مولفه2:میزان روابط و نحوه ی برخورد دوستان و همسالان خود چگونه است؟

 

3-     تعریف مفهومی رفتار گروهی و مشارکتی:

         گروه در لغت به معنی جماعت،جمعی از مردم است.و مشارکت در لغت به معنی با هم شریک شدن،شریک کردن با هم است.

تعریف عملیاتی رفتار گروهی و مشارکتی:

بعد1:اعتماد

·         مولفه1:افراد مطمئن اند كه با آنان منصفانه و یكسان رفتار خواهد شد.

·         مولفه2: روابط متقابل, ظرفیت بیشتری دارند و در فعالیت تیمی, درجه بالاتری از همكاری و خطر پذیری را از خود نشان می دهند.

بعد2:مهارت اجتماعی

·         مولفه 1:آموزش مهارت های گروهی موثر را افزایش میدهد؟

·         مولفه2:پیگیری وظایف وپا ب پای گروه بودن را به جوانان یاد می دهند.

بعد3:مشارکت گروهی

·         مولفه1:ایجاد همبستگی مثبت میکند.

·         مولفه 2:ایجاد همبستگی فردی میکند؟

 

4-     تعریف مفهومی فرهنگ:

ادب ،تربیت ونوع آداب و رسوم را فرهنگ می نامند.

تعریف عملیاتی فرهنگ

بعد1: ارزشها 

·         مولفه1: فرهنگ ارزش هر فرد را نشان می دهد؟

·         مولفه 2:فرهنگ باعث ایجاد برخی رفتار های میشود؟

بعد2: آداب و رسوم و عرف

·         مولفه1:میزان اثر گذاری ان در برابر فرهنگ های دیگر چقدر است؟

·         مولفه2:اگر رفتار با آداب و رسوم یکی نباشد جوانان باز آن رفتار را انجام میدهند؟

 

5-     تعریف مفهومی تشویق و دلگرمی والدین:

دلگرمی  عبارت از امیدواری و اتکائ به نفس است و مقابل دلسردی قرار می گیرد. وتشویق به معنای آرزومند کردن کسی برای انجام دادن کاری است.

تعریف عملیاتی تشویق و دلگرمی والدین

بعد1:نگاه والدین به یکدیگر

·         مولفه1: وقتی پدر  و مادر طرز فکر کردن یکدیگر را قبول داشته باشند چه تاثیری بر رفتار فرزند خود دارد؟

·         مولفه2: وقتی پدر و مادر ارتباط خوبی با هم داشته باشند وهماهنگ رفتار کنند آیا مانع از رفتار زشت فرزند خود میشود؟

بعد2:برقراری ارتباط والدین

·         مولفه1:  والدین باید به نوجوان کمک کنند که فعالیت‌های مطلوب اجتماعی داشته باشند

·         مولفه2: والدین باید به فرزندان  توجه کرده و او رامورد حمایت قرار دهند.

بعد3:تحسین والدین

·         مولفه1: تحسین مفید که باعث تشویق جوانان میشود

·         مولفه2:میزان اثر گذاری حرف‌های والدین بر رفتار جوانان.

 

                                                                         ندا دادارصفت

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 20:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحیه

۱)تاثیر تنوع طلبی مردان در تحکیم ویا فروباشی بنیاد خانواده(باتکیه بر مردان منطقه ۱۰ تهران)

۲)دلایل وجود رشوه خواری در فرهنگ سازمانی(باتکیه بر شرکت بیمه)

۳)تاثیر عدم توجه به صحبت های بانوان در شرکت(باتکیه بر بخش فنی ایران خودرو)

۴)دلایل تمایل جوانان به عضویت در سایت ها وشبکه های اجتماعی (با تکیه بر دانشجویان ارشاد)

۵)تاثیر ایجاد خلاءمیان والدین وفرزندان امروزی (با تکیه بر دانشجویان ارشاد )

دلایل:

۱)زندگی های خیلی از جوانان امروزی بر اثر همین عامل از بین رفته است.

۲)با این روش حق خیلی از مردم خورده میشود وباعث بی عدالتی ونابرابری می شود.

۳)نادیده گرفتن ومهم نشمردن حرف های خانم که باعث کاهش اعتماد به نفس آنها می شود.

۴)به دلیل تبلیغات و انتشار بعضی مزیت ها و نقص ها وبدی های شبکه های اجتماعی.

۵)چون پدر ومادر نقش مهم وبه سزایی در تربیت بچه ها دارند باید رابطه عمیق وصمیمی باهم داشته باشند.


موضوع: تاثیر ایجاد خلا میان والدین و فرزندان امروزی چه می تواند باشد 

بیان مسئله

1)با توجه به گذشت زمان دیده میشود که رفته رفته فرزندان و والدین امروزی رابطه عمیق وعاطفی گذشته در بینشان کم رنگ تر می شود. این فاصله ها نشات گرفته از اختلاف سلیقه ونظر هایی حاصل میشود که در این دوره زمانی بیش از قبل است که دلیل اصلی آنها نیز می توان به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت،موبایل،ماهواره و.... است که باعث ایجاد فاصله شده اند اما از آنجایی که خانواده بنیاد اصلی تحکیم جامعه است  وهمه بزرگان وبه خصوص اسلام به حفظ وپایداری آن توصیه کرده اند و لذا عدم نگهداری درست آن منجر به انحرافات وحتی تهدیدی برای جامعه است که می تواند صدمه بزرگی به جامعه بزند.

ضرورت و هدف:

هدف از پی بردن به این مساله این است که بتوانیم راهکارهایی تعبیه شود که اختلافات وخلا  بین والدین و فرزندان امروزی را کم تر کنیم واینکه چون خانواده نقش به سزایی در پیدایش شخصیت فرزندان دارد وبررسی این قضیه ضرورت می یابد.

سوالات اصلی:

1)آیا فاصله سنی بین والدین و فرزندان موثر است؟

2)آیاتعداد فرزندان موثر است؟

3)آیا وسایل ارتباطی تاثیر ی در ایجاد فاصله ها دارد؟

4)آیا جنسیت موثر است؟

5)آیا رابطه ای بین فاصله ء والدین و فرزندان و امنیت اجتماعی وجود دارد؟


موضوع: دلیل اینکه در فرهنگ سازمانی شرکتی رشوه خواری رایج است چیست

بیان مسئله

رشوه خواری یکی از معضلاتی است که در دنیای سازمانها ی امروزی تقریبا به عنوان یک اصل جا افتاده است . انجام این عمل ضربه محکمی به فرهنگ سازمانی می زند وحتی می توان تاثیرات سوء آن را در جامعه مشاهده کرد . البته نیمی از بروز این رفتار به مدیریت و بخشی از آن به شخصیت و رفتار کارمند  وبخشی هم به  ارباب رجوع بستگی دارد که هر کس حد ومرز  رفتار خویش را بشناسد کم تر امکان بروز هر گونه فساد اخلاقی به وجود می آید.

ضرورت وهدف

اگر کاکنان درک درستی از جایگاهشان داشته باشند واگر بدانند که این رفتارشان  چه تاثیریدر داخل و خارج از سازمان دارد . ضرورت انجام این این عمل این است که بتوانیم کاری کنیم که حد اقل افرادی که تازه به سازمان وا رد شده اند از این رفتار پیروی نکنند و دیگر اینکه نتوانیم ذهنیت بدی که از سازمان در افکار ارباب رجوع بوجود آمده را چگونه از بین ببریم.

سوالات اصلی

1)آیا این رفتار کارکنان منشا شخصیتی دارد یا تابع تاثیر محیطی است؟

2)آیا خود سازمان متولی چنین شخصیت هایی با این رفتار ها می شود؟

3)آیا جنسیت کارکنان نیز می تواند تا ثیر گذار باشد؟

4)چقدر خود ارباب رجوع در بوجود آوردن چنین شرایطی سهیم است؟

5)آیا جایگاه و مقام کارکنان نیز تاثیر دارد؟

فرضیه

فاصله

دلایل:

۱)زندگی های خیلی از جوانان امروزی بر اثر همین عامل از بین رفته است.

۲)با این روش حق خیلی از مردم خورده میشود وباعث بی عدالتی ونابرابری می شود.

۳)نادیده گرفتن ومهم نشمردن حرف های خانم که باعث کاهش اعتماد به نفس آنها می شود.

۴)به دلیل تبلیغات و انتشار بعضی مزیت ها و نقص ها وبدی های شبکه های اجتماعی.

۵)چون پدر ومادر نقش مهم وبه سزایی در تربیت بچه ها دارند باید رابطه عمیق وصمیمی باهم داشته باشند.


موضوع: تاثیر ایجاد خلا میان والدین و فرزندان امروزی چه می تواند باشد 

بیان مسئله

1)با توجه به گذشت زمان دیده میشود که رفته رفته فرزندان و والدین امروزی رابطه عمیق وعاطفی گذشته در بینشان کم رنگ تر می شود. این فاصله ها نشات گرفته از اختلاف سلیقه ونظر هایی حاصل میشود که در این دوره زمانی بیش از قبل است که دلیل اصلی آنها نیز می توان به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت،موبایل،ماهواره و.... است که باعث ایجاد فاصله شده اند اما از آنجایی که خانواده بنیاد اصلی تحکیم جامعه است  وهمه بزرگان وبه خصوص اسلام به حفظ وپایداری آن توصیه کرده اند و لذا عدم نگهداری درست آن منجر به انحرافات وحتی تهدیدی برای جامعه است که می تواند صدمه بزرگی به جامعه بزند.

ضرورت و هدف:

هدف از پی بردن به این مساله این است که بتوانیم راهکارهایی تعبیه شود که اختلافات وخلا  بین والدین و فرزندان امروزی را کم تر کنیم واینکه چون خانواده نقش به سزایی در پیدایش شخصیت فرزندان دارد وبررسی این قضیه ضرورت می یابد.

سوالات اصلی:

1)آیا فاصله سنی بین والدین و فرزندان موثر است؟

2)آیاتعداد فرزندان موثر است؟

3)آیا وسایل ارتباطی تاثیر ی در ایجاد فاصله ها دارد؟

4)آیا جنسیت موثر است؟

5)آیا رابطه ای بین فاصله ء والدین و فرزندان و امنیت اجتماعی وجود دارد؟


موضوع: دلیل اینکه در فرهنگ سازمانی شرکتی رشوه خواری رایج است چیست

بیان مسئله

رشوه خواری یکی از معضلاتی است که در دنیای سازمانها ی امروزی تقریبا به عنوان یک اصل جا افتاده است . انجام این عمل ضربه محکمی به فرهنگ سازمانی می زند وحتی می توان تاثیرات سوء آن را در جامعه مشاهده کرد . البته نیمی از بروز این رفتار به مدیریت و بخشی از آن به شخصیت و رفتار کارمند  وبخشی هم به  ارباب رجوع بستگی دارد که هر کس حد ومرز  رفتار خویش را بشناسد کم تر امکان بروز هر گونه فساد اخلاقی به وجود می آید.

ضرورت وهدف

اگر کاکنان درک درستی از جایگاهشان داشته باشند واگر بدانند که این رفتارشان  چه تاثیریدر داخل و خارج از سازمان دارد . ضرورت انجام این این عمل این است که بتوانیم کاری کنیم که حد اقل افرادی که تازه به سازمان وا رد شده اند از این رفتار پیروی نکنند و دیگر اینکه نتوانیم ذهنیت بدی که از سازمان در افکار ارباب رجوع بوجود آمده را چگونه از بین ببریم.

سوالات اصلی

1)آیا این رفتار کارکنان منشا شخصیتی دارد یا تابع تاثیر محیطی است؟

2)آیا خود سازمان متولی چنین شخصیت هایی با این رفتار ها می شود؟

3)آیا جنسیت کارکنان نیز می تواند تا ثیر گذار باشد؟

4)چقدر خود ارباب رجوع در بوجود آوردن چنین شرایطی سهیم است؟

5)آیا جایگاه و مقام کارکنان نیز تاثیر دارد؟

دلایل:

۱)زندگی های خیلی از جوانان امروزی بر اثر همین عامل از بین رفته است.

۲)با این روش حق خیلی از مردم خورده میشود وباعث بی عدالتی ونابرابری می شود.

۳)نادیده گرفتن ومهم نشمردن حرف های خانم که باعث کاهش اعتماد به نفس آنها می شود.

۴)به دلیل تبلیغات و انتشار بعضی مزیت ها و نقص ها وبدی های شبکه های اجتماعی.

۵)چون پدر ومادر نقش مهم وبه سزایی در تربیت بچه ها دارند باید رابطه عمیق وصمیمی باهم داشته باشند.


موضوع: تاثیر ایجاد خلا میان والدین و فرزندان امروزی چه می تواند باشد 

بیان مسئله

1)با توجه به گذشت زمان دیده میشود که رفته رفته فرزندان و والدین امروزی رابطه عمیق وعاطفی گذشته در بینشان کم رنگ تر می شود. این فاصله ها نشات گرفته از اختلاف سلیقه ونظر هایی حاصل میشود که در این دوره زمانی بیش از قبل است که دلیل اصلی آنها نیز می توان به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت،موبایل،ماهواره و.... است که باعث ایجاد فاصله شده اند اما از آنجایی که خانواده بنیاد اصلی تحکیم جامعه است  وهمه بزرگان وبه خصوص اسلام به حفظ وپایداری آن توصیه کرده اند و لذا عدم نگهداری درست آن منجر به انحرافات وحتی تهدیدی برای جامعه است که می تواند صدمه بزرگی به جامعه بزند.

ضرورت و هدف:

هدف از پی بردن به این مساله این است که بتوانیم راهکارهایی تعبیه شود که اختلافات وخلا  بین والدین و فرزندان امروزی را کم تر کنیم واینکه چون خانواده نقش به سزایی در پیدایش شخصیت فرزندان دارد وبررسی این قضیه ضرورت می یابد.

سوالات اصلی:

1)آیا فاصله سنی بین والدین و فرزندان موثر است؟

2)آیاتعداد فرزندان موثر است؟

3)آیا وسایل ارتباطی تاثیر ی در ایجاد فاصله ها دارد؟

4)آیا جنسیت موثر است؟

5)آیا رابطه ای بین فاصله ء والدین و فرزندان و امنیت اجتماعی وجود دارد؟


موضوع: دلیل اینکه در فرهنگ سازمانی شرکتی رشوه خواری رایج است چیست

بیان مسئله

رشوه خواری یکی از معضلاتی است که در دنیای سازمانها ی امروزی تقریبا به عنوان یک اصل جا افتاده است . انجام این عمل ضربه محکمی به فرهنگ سازمانی می زند وحتی می توان تاثیرات سوء آن را در جامعه مشاهده کرد . البته نیمی از بروز این رفتار به مدیریت و بخشی از آن به شخصیت و رفتار کارمند  وبخشی هم به  ارباب رجوع بستگی دارد که هر کس حد ومرز  رفتار خویش را بشناسد کم تر امکان بروز هر گونه فساد اخلاقی به وجود می آید.

ضرورت وهدف

اگر کاکنان درک درستی از جایگاهشان داشته باشند واگر بدانند که این رفتارشان  چه تاثیریدر داخل و خارج از سازمان دارد . ضرورت انجام این این عمل این است که بتوانیم کاری کنیم که حد اقل افرادی که تازه به سازمان وا رد شده اند از این رفتار پیروی نکنند و دیگر اینکه نتوانیم ذهنیت بدی که از سازمان در افکار ارباب رجوع بوجود آمده را چگونه از بین ببریم.

سوالات اصلی

1)آیا این رفتار کارکنان منشا شخصیتی دارد یا تابع تاثیر محیطی است؟

2)آیا خود سازمان متولی چنین شخصیت هایی با این رفتار ها می شود؟

3)آیا جنسیت کارکنان نیز می تواند تا ثیر گذار باشد؟

4)چقدر خود ارباب رجوع در بوجود آوردن چنین شرایطی سهیم است؟

5)آیا جایگاه و مقام کارکنان نیز تاثیر دارد؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 20:23  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بسمه تعالی

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما

اینجاب فائزه کاظمی فرد دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی جهت انجام یک کار تحقیقاتی با عنوان (( بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب در منطقه 4 تهران)) پرسشنامه ی زیر را تنظیم کرده و خواهشمندم با دقت به سوالات زیر پاسخگو باشید.

هدف از طرح این پرسشنامه بررسی عوامل مختلف بر روی اضطراب افراد با توجه به شرایط و دغدغه های متفاوت در جوامع امروزیست.

با سپاس از حسن توجه شما

مشخصات فردی

نام:       نام خانوادگی:

جنسیت:                  سن:                  

مدرک تحصیلی:

وضعیت تأهل:

تعداد فرزندان:

میزان درآمد ماهیانه:

سوالات پرسشنامه

1.از اینکه در مکان های شلوغ قرار بگیرم احساس ناخوشایندی دارم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات

2.قبل از اینکه به خواب بروم معمولا افکار آشفته و پریشان دارم.

الف/ بله               ب/ خیر           ج/ گاهی اوقات

3.از اینکه تنها بمانم دچار وحشت می شوم.

الف / بله           ب/ خیر               ج/ گاهی اوقات

4.در طول روز معمولا در ناحیه قفسه ی سینه ی خود احساس درد و ناراحتی می کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

5.بیشتر وقت ها خواب های پریشان و کابوس وار دارم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

6.معمولا برای داشتن یک خواب راحت از داروهای خواب آور استفاده می کنم

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

7.سعی می کنم حدالامکان خود را از مکان های تاریک و بسته دور کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

8.معمولا در ساعات اولیه ی صبح از خواب بیدار می شوم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

9.اغلب صبح ها که از خواب برمی خیزم احساس خستگی می کنم..

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

10.در طول شبانه روز بیش از 8 ساعت می خوابم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

11.در طول روز بی هیچ دلیل خاصی گاه و بی گاه دچار تنگی نفس می شوم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

12.معمولا در طول روز دچار تپش قلب شدید می شوم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

13.زمانی که اشتباه می کنم مسئولیت آن را پذیرم و در صدد جبران آن بر می آیم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

14.معمولا خودم را فرد مسئولیت پذیری نمی دانم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

15.اغلب از سوی دیگران برای انجام یک پروژه در اولویت قرار می گیرم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

16.همیشه اولین برداشتم نسبت به دیگران صحیح است.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

17.فهم پیام های غیر کلامی که دیگران برایم ارسال می کنند دشوار است.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

18.به نظر خودم در مقابل اتفاقات غیر منتظره به خوبی عمل می کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

19.معمولا در سپردن نام و چهره ی اشخاص حافظه ی خوبی دارم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

20.اغلب درک افراد برایم مشکل است.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

21.معمولا می توانم به راحتی با افرادی از سنین مختلف ارتباط برقرار کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

22.به ندرت در انجام کارهای روزانه به طور خودکار عمل می کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

23.در انجام وظایفم خود را فردی توانا می دانم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

24.سعی می کنم تا جایی که امکان داشته باشد اطلاعات خود را به روز کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

25.معمولا دیگران به من می گویند که چه کاری انجام دهم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

26.خود را فرد کنجکاوی نمی دانم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

27.معمولا به راحتی می توانم با همسن و سالانم ارتباط برقرار کنم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

28.اغلب به راحتی تصمیم می گیرم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

29.معولا از سوی دیگران برای شنیدن درد و دلهایشان در اولویت قرار می گیرم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

30.معمولا در مقابل دروغگویی افراد واکنش خاصی نشان نمی دهم.

الف/ بله            ب/ خیر              ج/ گاهی اوقات 

سوالات مصاحبه

به نظر شما چه عواملی می تواند اضطراب فرد را تشدید می کند؟

شما در زندگی روزمره ی خود از چه عواملی که جزء تشدید کننده های اضطراب می باشند رنج می برید؟

                         

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 18:27  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

معصومه صفا

تعریف اسمی :

1-قران خواندن:قران
کتاب آسمانی مسلمانان که شامل صدوچهارده سوره است

1 - ( مصدر ) نزدیک شدن بهم پیوستن 2 - یکجا شدن دو کوکب از جمله هفت سیاره سوای شمس در برجی بیک درجه یا بیک دقیقه 3 - ( اسم ) نزدیکی پیوستگی اتصال . یا صاحب قران . یا قران سعدی . نزدیک شدن دو سیاره سعد مانند مشتری و زهره در یک برج . یا قران نحسین . نزدیک گردیدن دو سیاره نحس مانند زحل و مریخ در یک برج . یا گذشتن قران . گذشتن زمان محنت ( بسبب گذشتن قران کوکب ) : ای قبله زمانه از این تنگدل مشو صاحبقرانی از تو قران بگذرد یقین . ( عطایی بهار عجم ) 4 - ( اسم ) واحد پول ایران در عهد قاجاریه و اوایل پهلوی و آن مسکوکی نقره بود بوزن 24 نخود معادل یک ریال کنونی .

فراهم آوردن و گرد کردن چیزی را بچیزی قدم یا حدوث قر آن : اهل سنت گویند قر آن یا کتاب خدا که کلام خدا است مخلوق نیست و آن همان است که در مصحفهای ما نوشته شده و در دلهای ما نگاهداری گردیده و بزبانهای ما خوانده و گوشهای ما شنیده میشود و زبانها و گوشها حلول نکرده است . کیفیت نازل کردن قر آن : مولف اتقان گوید : در این باره مسائلی است . نخست اینکه خدای تعالی فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القران و باز فرماید : انا انزلناه فی لیله القدر در کیفیت نازل کردن قر آن از لوح محفوظ در سه قول اختلاف کرده اند و قول نخست که مشهورتر و درست تر این است که قر آن در شب قدر یکمرتبه باسمان دنیا فرود آمد و سپس در طول بیست سال یا بیست و سه سال یا بیست و پنج سال نجم نجم نازل گردید . قول صوفیه درباره قر آن : صوفیه گویند : قر آن عبارتست از ذات که در آن همه صفات مضحمل گردند . کاتبان قر آن : پیغمبر را نویسندگان و منشیانی بودند که آنچه نازل میشد مینوشتند و بنام کاتبان وحی معروف شدند . ترتیب قر آن و کیفیت جمع آوری آن : گروه بسیاری بر آنند که جمع آوری آن درباره ترتیب سوره ها امری است اجتهادی و بهر ترتیب بخواهی میتوانی آنرا بخوانی . تحریف یا عدم تحریف قر آن : درباره تحریف و زیاد و کم شدن قر آن برخی بر آنند که ممکن است قر آن از تحریف بر کنار نمانده باشد زیر اختلاف در قرائت آن چه بسا که مایه فزونی یا کاهش در آن گردد . اعجاز قر آن : اما بر معجزه بودن قر آن آیاتی دلالت دارند از جمله : ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعو شهدائکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین . و نیز : قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القر آن ان لایاتون بمقله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا . این آیات نشانه معجزه بودن قر آن است و باید دید وجه اعجاز قر آن چیست ? نخست رای مفسران را در این زمینه مطالعه کنیم : علامه نیشابوری در تفسیر خود غرائب القر آن و رغائب الفرقان در تفسیر آیه نخستین گوید : در معجزه بودن قر آن از دو طریقه یاد شده است نخست اینکه یا کلام خدا برابر کلام سایر فصیحان است یا زیاده دارد که خارق عادت است . دو شق اول باطل است زیر رسول خدا در مقام تحدی بر آمد و آنانرا که در فصاخت سر آمد عصر خود بودند دعوت کرد که بطور دسته جمعی یا به تنهائی آیه یا سوره را مانند آن بیاورند و آنان که سعی داشتند از هر وسیله برای تکذیب وی استفاده کنند نتوانستند پس قسم سوم متعین و مسلم است طریقه دوم این است که یا سوره مورد تحدی در فصاحت بحد اعجاز رسیده است و در اینصورت مقصود حاصل است و یا بحد اعجاز نرسیده است و در اینصورت امتناع معارضان از آوردن ماند آن سوره با آنکه بسختی در صدد ابطال دعوت وی بودند خود معجزه است . میتوان گفت که اعجاز همچون ملاحت است که درک میشود ولی توصیف پذیر نیست و ملاک آن ذوق سلیم و طبع مستقیم است . نامها و صفات قر آن : نامها و صفات قر آن بدانگونه که ابوالفتوح رازی در اول تفسیر خود آورده بشرح زیر است : قر آن فرقان کتاب ذکر تنزیل حدیث موعظه تذکره حکم ذکری حکمه مومن شافی هدی هادی صراط مستقیم نور رحمه حبل روح قصص حق بیان مجید عزیز تبیان بصائر فصل عصمه مبارک نجوم مجید عزیز کریم عظیم سراج منیر بشیر نذیر عجیب قیم مبین نعمه علی . در نفایس الفنون آمده .

ابو قران
از مردم نصیبین

قراچی قران
دهی است از دهستان قراتوره بخش دیواندره شهرستان سنندج واقع در 35000 گزی شمال خاور دیواندره و 6000 گزی جنوب باختری آقکند .

قران الکواکب
مقارنه ستارگان

قران سعدین
مقارنه دو ستاره سعد مانند مشتری و زهره در برجی .

قران علویین
قران مشتری و زحل است که دو ستاره علوی لقب دارند و آن بر سه قسم است اصغر اوسط اعظم

قران قیه
دهی از دهستان عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز .

قران نحسین
با هم آمدن دو ستاره نحس مانند زحل و مریخ در برجی .

حج قران
یکی از اقسام سه گانه حج

تاوه قران
دهی است از دهستان گل تپه فیض الله بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز .

دروازه قران
دروازه ای بود در مدخل شیراز بر سر راه اصفهان و آن از بناهای عضدالدوله دیلمی و بسیار مستحکم بود. در سال 1315 ه. ش . آنرا خراب کردند. دروازه کنونی بهمت مرحوم (( ایگار )) بر شالده دروازه قدیمی و تقریبا بهمان سبک اولی و با تزیینات جدید ساخته شده است .

قران السعدین
منظومه ایست فارسی از امیر خسرو دهلوی شامل 4394 بیت بر وزن مخزن الاسرار نظامی ( بحر سریع مطوی موقوف ) و در آن گفتگوها و ستیزههای معزالدین کیقباد را با پدرش ناصرالدین بغراخان پادشاه بنگاله بر سر تاج و تخت آورده و داستان را باشتی آن دو و قبول سلطنت پسر از طرف پدر ختم میکند . این منظومه بسال 688 ه ق .بدستور شاه پایان یافته و آن مکرر بطبع رسیده است .

( مصدر اسم ) مقارنه دسوتانه سعد مانند مشتری و زهره در برجی : قران السعدین بحصول پیوست . مجمع البحرین بطلب قران السعدین دریاب یعنی به کعبه شام برس .

2-خوش اخلاقی :خوش اخلاق
( صفت ) نیکخوی خوشخوی .

خوش خو خوش خلق

3-گرایش به فساد : فساد
تباه شدن , تباهی , پوسیدگیفتنه و آشوب

( صفت )1 - تباه معیوب خراب 2 - زبون 3 - گندیده 4 - گمراه 5 - باطل 6 - زنی که خود را تسلیم مردان کند .

جمع فاسد

4-موفقیت: موفقیت
موفق بودن توفیق موفقی . توضیح در عربی نیامده و عرب بجای آن [ توفیق ] استعمال کند.

5-حل مشکلات: مشکلات
( اسم ) جمع مشکله ( مشکل ) : و چو بنیاد این کتاب بر گشایش مشکلات دینی و معضلات فلسفی بود نام نهادم مر این کتاب را جامع الحکمتین .

حل
گشودن‌گره , بازکردن , گداختن , مخلوطکردن , حلال‌شدن , روابودن , ضدحرام , ازاحرام‌بیرون آمدن

تعریف عملیاتی: 

1-قران خواندن: 

بعد1: روخانی قران:

مولفه1: در روز چند ساعت به روخانی می پردازد؟

مولفه2: ایا علاقه به روخانی دارد؟

مولفه 3: ایا فرد می تواند به طو صحیح قران بخواند؟

بعد 2: معنی وفهم قران :

مولفه1: ایا به معنی قران توجه دارد؟

مولفه2: ایا فهم قران برای انها اسان است؟

مولفه 3: از چه ابزارهای کمکی برای دریافت معنی کمک می گیرند؟

بعد3: تاثیر قران:

مولفه1:ایابه مطالب گفته شده در قران توجه می کنند؟

مولف2: ایا سعی می کنند انها را در زندگی به کارگیرند؟

مولفه 3: ایا انقدر به قران و رهنمودهای ان توجه می کنند که دیگران را هم به قران خواندن و عمل به ان دعوت می کنند؟

2-متغیرخوش اخلاقی:

بعد1: عدم پرخاشگری :

مولفه1: میزان پرخاشگری به والدین در انها چقدر است؟

مولفه2: ایا با بزرگترهای خود به مهربانی و عطوفت برخورد می کنند؟

مولفه 3: تا چه حد با مسائلی که انها را عصبانی می کند خود کنترل هستند؟ و می توانند عصبانی نشوند؟

بعد2: مهربانی و عطوفت:

مولفه1: تاچه میزان در روز نسبت به بزرگترهای خود عطوفت ومهربانی دارد؟

مولفه 2:تاچه حد به دیگران کمک می کند در مواقعی که انها نیاز به کمک دارند؟

مولفه 3: تا چه میزان شکرگذار خداوند هستند و ا زندگی لذت میبرند؟

بعد3:تواضع واحترام:

مولفه 1: در مقابل والدین وبزرگترها تاچه میزان احترام دارند؟

مولفه2":ایا در مقابل دستورالعمل هایی که خداوند برای انها مقرر کرده است تواضع دارند؟

مولف3: ایا نسبت به خودشان احترام دارند؟ یعنی خودشان رادوست دارند؟

3-متغیر موفقیت":

بعد1: زندگی خانوادگی :

مولفه1: ایا در زندگی احساس  خوشبختی می کنند؟

مولفه 2: ایا روابط خانوادگی انان مکستحکم است ؟

مولفه 3: میزان رضایت والدین از زندگی انان چقدر است؟

بعد 2: فعالیت های اجتماعی :

مولفه 1: ایا انها توانسته اند در اجتماعات به نحو احسن حضورپیداکنند؟

مولفه2: دید دوستان و تصور انها از ان به عنوان یک دوست چیست؟

مولفه3: ایا ترس وارد شدن در اجتماع را دارند یا خیر؟

بعد 3: وضعیت تحصیلی :

 مولف1: میانگین نمرات هر ترم او چقدر است؟

مولفه2: ایا مدرسه از این نوجوان در وضعیت نمرات اوراضی است؟

مولفه3: تاچه حد می تواند ارتقای تحصیلی در بین مدارس دیگر پیدا کند؟

4:متغیر گرایش به فساد:

بعد1: رابطه مخالف جنس:

مولفه1: ایا روابط غیر شرعی مخالف جنس دارد؟

مولفه 2: دوستان او در مدرسه چه کسانی هستند ؟ ایا انها هم همین روابط را دارند؟

مولفه3:تاثیر فساد برشخصیت فرد

بعد2: بزه های اجتماعی:

مولف 1: ایا فرد به بزه های دیگر اجتماعی نظیر اعتیاد گرایش دارد؟

مولفه 2: تاچه حد می تواند در مقابل این بزه ها ایستادگی کند؟

مولفه3: ایا می تواند در مقابل این مسائل از کلمه نه استفاده کند؟

5-صبروتحمل:

بعد 1: صبربرسختی ها:

مولفه1: ایا فرد می تواند برسختی های زندگی صبرکند؟

مولفه 2: ایا صبر از روی اجبار است؟ یا اعتقاد و اثرخواندن قران؟

مولفه3: تاچه میزان دارای توانایی کنترل خشم پس از وجود داشتن مشکل است؟

بعد2: صبر بریادگیری:

مولفه 1: ایا فرد توانایی دارددر مواقع یادگیر ی تحمل و رنج یادگیری را به خود بخرد؟ 

بعد3: صبر بر زمان:

مولفه 1 : ایا فرد می تواند در برابر زمان صبرکند نه اینکه با بی صبری کاری را انجام دهد و درنتیجه به شکست برسد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 12:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر