روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

عنوان:

اصلاحیه تعریف عملیاتی

فرضیه ها

1.     حضور داشتن پلیس در وسایل نقلیه باعث رغبت به حضور پرشور در اجتماع می شود.

2.     داشتن دسترسی سریع به پلیس باعث کاهش تنش های اخلاقی می شود.

3.     داشتن دسترسی سریع به پلیس باعث بهبود رابطه با اطرافیان می شود.

4.     نوع رفتار پلیس با اراذل و اوباش باعث کاهش تنش های اخلاقی می شود.

5.      داشتن حضور  پلیس باعث کاهش تنش های اخلاقی می شود.

 

مدل مفهومی

متغییرهای مستقل

1

حضور پلیس

2

دسترسی به پلیس

3

نوع رفتار پلیس با ارازل و اوباش

 

متغییرهای وابسته

1

علاقمندی به حضور پرشور در اجتماع

2

تنش های اخلاقی

3

رابطه با اطرافیان

تعاریف

الف) تعارف متغیرهای مستقل

1.     حضور پلیس

تعریف اسمی پلیس : مجموعه نیروی انتظامی که یک کشور یا جامعه _ افرادی با اختیارات قانون خود در جهت ایجاد نظم و آرامش در شهر و کشور می کوشند

تعریف عملیاتی: قرارداشتن و بودن پلیس در محیطی که ما در آن قرار داریم.

2.     دسترسی به پلیس

تعریف اسمی: قدرت دست یافتن به پلیس.

تعریف عملیاتی:امکان دستیابی سریع در مواقع ضرورتی به پلیس.

3.     نوع رفتار پلیس با اراذل و اوباش

تعریف اسمی اراذل:مردمان پست و فرومایه.

تعریف عملیاتی:رفتار و برخوردی که پلیس با فرومایگان جامعه دارد.

ب) تعاریف متغییرهای وابسته:

1. علاقمندی به حضور پرشور در اجتماع

تعریف اسمی: حاضر آمدن در کنار گروهی از مردم که در یک جا جمع می شوند.

تعریف عملیاتی: رغبت و شوق قرار گرفتن درمیان افرادی که در یک محیط دور هم هستند.

متغیر

بعد

مولفه

 

 

 

 

علاقمندی به حضور پرشور  در اجتماع

 

بی میلی به ماندن طولانی مدت در خانه

از تنهایی واهمه دارد

 

در خانه هم به بودن کنار افراد جامعه فکر می کند

 

 

 

حاضر شدن

شرکت در کارهای اجتماعی 0 فرهنگی

 

قبول مسئولیت جمعی

 

 

 

 

 

 

4.     تنش های اخلاقی

تعریف اسمی اخلاق : شکل درونی و باطنی و صفات ذاتی انسان را اخلاق می گویم

تعریف عملیاتی : هنجارهای مورد قبول جامعه که نشان دهنده درستی و نادرستی رفتار اشخاص است .

متغیر

بعد

مولفه

 

 

تنش های اخلاقی

 

اعتیاد

فاقد قدرت نه گفتن

اعتماد به نفس کاذب

سطح فرهنگ خانواده

 

 

عصبانیت

تمام نشدن کارطبق میل خویش

بی توجهی افراد خانواده به فرد

 

فقر

نداشتن شغل

سطح درآمد پایین

 

5.     رابطه با اطرافیان

تعریف اسمی: اطرافیان برخی از این افراد در نزدیک ما زندگی می کنند مثل همسایه و برخی نیز اگر چه دور هستند اما رابطه داریم مثل اقوام

تعریف عملیاتی : ارتباط و رفت وآمد با دیگران

متغییر

بعد

مولفه

 

 

 

 

رابطه با اطرافیان

 

رفت و آمد دوطرفه

میان اقوام

 

میان دوستان

 

میان همکلاسی ها

 

میان هم خدمتی ها

 

 

بی میلی به خلوت و تنهایی

در خانه هم بودن کنار دیگران

می اندیشد

 

از تنهایی واهمه دارد

 

 

 

 

 

مرجع:

تعاریف اسمی از کتاب لغت نامه دهخدا می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 11:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع(تاثیر آلودگی هوا بر سلامت کودکان سنین 8-5 مناطق6-5 تهران در سال 92)

پیشینه نظری

در قرن 16 فیلسوف رومی به رومی سنکا نظریه ای را ارائه داد: انسان ها در موضعی هستند که ماهی در آب آلوده است . آلودگی از قبل از کشف آتش بوسیله آتش سوزی طبیعی جنگل موجود بوده است  ،اما نسبت به آلودگی امروزی بسیار متفاوت بوده است . الان منابع آلوده کننده ای از جمله : منابع متحرک: وسایل نقلیه ، موتور ،کشتی و ... منابع ثابت : نیروگاه ها ،مراکز تجاری و ... وجود دارند که باعث افزایش ارتباط بین غلظت آلانده ها و مرگ و میر می شود  . به نظر من با تنظیم ساعت کار مدارس ، بانک ها و سایر ادارات از تاثیر آلاینده ها بر افراد کاسته می شود .

پیشینه تجربی :

آقای علی ناطقیان همانند تحقیق من که در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سلامت کدکان است را مورد بررسی قرار داده مقاله حاضر ابتدا بر تعداد افراد مبتلا به آلرژی را مورد بررسی قرار داده که در سال گذشته که 40 تا 50 درصد کودکان تهرانی در سنین مدرسه دچار درجاتی از رینیت آلرژیک هستند . افزایش طول سرماخوردگی از یک هفته و 10 روز به 2 تا 3 هفته را جزو اولین و بارزترین عوارض آلودگی هوا می داند و با بیان اینکه کودکان در آلودگی دچار آلرژی می شوند پس هوای آلوده شهر تهران به میزان نگران کننده ای باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به آلرژی شده است.

به نظر من برای اینکه کودکان در فصول پاییز و زمستان که درجه آلودگی هوابه مرز هشدار می رسد برای جلوگیری از سرما خوردگی های طولانی مدت مصرف سبزی و میوه تازه و شیر بسیار مفید است و از مصرف غذاهای چرب جلوگیری کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 11:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

دانشگاه پیام نور-دانشکده علوم انسانی –گروه زبان شناسی و زبان های خارجی

استاد راهنما:جناب آقای دکتر بهمن زندی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر علیرضا آقا یوسفی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

عنوان پایان نامه:مطالعه میزان همبستگی مقوله نام و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران

نگارش محمدرضا کشاورز فرد شهریور 88

فهرست:

فصل اول-طرح پیشنهادی تحقیق

1-بیان مسئله

2-ضرورت تحقیق

3-اهداف تحقیق

4-سوالات تحقیق

5-فرضیات تحقیق

6-روش تحقیق

7-شیوه گردآوری اطلاعات

8-جامعه آماری

9-حجم نمومه

10-تعریف کلید واژه

فصل دوم پیشینه تحقیق

فصل سوم کلیات و روش تحقیق

فصل چهارم یافته ها و تحلیل تحقیق

فصل پنجم نتایج تحقیق

 

 

 

فصل اول:
بیان مسئله:

نام به عنوان کلمه یا مجموعه اب کلمات که هویت خاصی را در تمامیتش نشان میدهد بدون اینکه ضرورتا به کیفیت ویژه ای ار آن هویت اشاره کند مقوله ایست که از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اکثر مردم مایلند تا بر اساس اولین برخورد قضاوت کنند و اسامی اغلب چنین برداشتی را تحت تاثیر خود قرار می دهند لذا جای تعجب نیست اگر بگوییم که نام هر شخص در درک دیگران از وی موثر است.

ضرورت تحقیق:

از آنجا که تقریبا تمامی تلاش های علمی در راستای کسب آسودگی و آرامش بشر انجام میشود و در این میان مباحث روانشناختی از بنیادی ترین پژوهش های ساختاری  در نیل به این هدف می باشد لذا پرداختن به مسائل درونی انسانی و زوایای ذهنی  و روحی وی میتواند به عنوان راهگشا در مسیر مذکور به حساب آید.

از سوی دیگر نام مقوله ای است که هر انسان به شکل خاص از آن بهره می برد گاه از نام خود لذت برده و مایه مباهات و افتخار و موفقیت وی شده و گاه نه تنها از آن راضی نیست بلکه شاید بطور غیر مستقیم در ناکامی های وی دخیل باشد یعنی یکی از عوامل احتمالی ناکامی یا موفقیت خویش که ناشی از احساس ارزشمندی و رضایت از خود است(خودپنداره) را درنام خود بجوید.َ

اهداف تحقیق:

با آگاهی دادن و هوشیار کردن والدین و جامعه ایشان را از اهمیت نام منتخب برای فرزندان در سطح خانواده و گزینش اسلامی و القاب مستعار برای دوستان و نزدیکان که به نوعی بر آنها تاثیرگذاریم در سطح اجتماعی مطلع سازیم ودر استفاده از این فرصت گام های اولیه بالندگی و موفقیت را در فرد و جامعه بپرورانیم و در نگاهی فراگیرتر جوانانی با خودپنداره قوی تر و مثبت تر را به جامعه تحویل نماییم.

سوالات تحقیق:

آیا نام هر فرد در خود پنداره وی تاثیرگذار است؟

آیا جنسیت در تاثیر نام افراد بر خودپنداره افراد دخیل است؟

آیا میزان سواد والدین در تاثیر نام بر خودپنداره افراد موثر است؟

فرضیات تحقیق:

1-خودپنداره و نام هر شخص با یکدیگر مرتبط است.

2-جنسیت در تاثیر نام افراد بر خودپنداره آنها دخیل است.

3-سواد والدین در تاثیر نام بر خودپنداره افراد نقش دارد.

روش تحقیق:

در انجام تحقیق از نوع روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده خواهد شد.شیوه آمار توصیفی و آمار استنباطی ،تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون خطی چند خطی چند متغیره و نرم افزار spss

شیوه گردآوری اطلاعات:

1-گروه نام های ایرانی

2-گروه نام های اسلامی

3-گروه نام های طبیعی

4-گروه نام های خارجی

جامعه آماری:

دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

حجم نمونه 200 دانشجو

نمونه گیری خوشه ای از دانشجویان کارشناسی علوم انسانی (علوم انسانی، علوم اجتماعی،الهیات) علوم(علوم پایه و مهندسی) بصورت تصادفی

محدودیت های تحقیق:

در گردآوری اطلاعات منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسنادی و پرسش نامه های استاندارد جهت نظرسنجی از آزمودنی ها استفاده و کمک گرفته شد.منابع اینترنتی مشکلاتی مثل ضعف در طبقه بندی اطلاعات در سایت ها و ترجمه های نارسااز زبان های دیگر میتوان اشاره کرد.

بررسی کتابخانه ای و اسنادی امکان استفاده ار کتابخانه های بزرگ و نسبتا غنی باز هم یافتن مطلبی جدید و قابل ارجاع و استناد محدودیت های شدیدی در پیش رو بود.

فصل سوم

روش تحقیق

تعریف مسئله - تعریف مفاهیم اصلی

جنبه های مربوط به فرایند تاثیر نا بر خودپنداره از طریق پرسش نامه هایی مورد مطالعه و ارزشیابی قرارخواهد گرفت که به دو دسته تقسیم می شود:

پرسش نامه اول:پرسش نامه خودپنداره (پرسش نامه،خودپنداره راجرز)

پرسش نامه دوم:پرسش نامه شیوه های فرزند پروری (پرسش نامه رابینسون-مانملکو-السن و هارت)

فصل پنجم:

نتایج تحقیق

فرضیه 1:خود پنداره و نام هر شخص بایکدیگر مرتبط هستند.

یافته های تحقیق در بخش 4 به ارتباط معنا دار بین دو مقوله نام و خودپنداره اشاره دارد و به نظر می رسد نام هر شخص بر خورپنداره وی نافذ اثر است.

فرضیه 2:جنسیت در تاثیر نام افراد بر خودپنداره آنان دخیل است.

در این فرضیه تعامل بین دو متغیر گروه های اسمی و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت و از روش آزمون تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد نتایجی که بدست آمد تاثیر هر یک از متغییرها را بصورت منفرد بر خودپنداره بطور معنادار نشان می دهد اما  زمانی که این دو متغیردر تعامل با یکدیگر قرار می گیرند تاثیر معنادار قرار می گیرند تاثیر معنادار در نتایج بدست نمی آوریم.

فرضیه 3:سواد والدین در تاثیر نام بر خودپنداره افراد نقش دارد.

تعامل متغییر گروه اسمی در 4 سطح ایرانی ،اسلامی،طبیعی و خارجی با متغییر تحصیلات در دو سطح زیر دیپلم و بالای دیپلم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از معنادار بودن این رابطه است.

توصیه:

توصیه میشود پژوهشگران بعدی متغیر تحصیلات را به گونه ای خاص تر مورد توجه قرار دهند تا هم سطح تحصیلات در سطح فردی و هم سطح والدین بررسی شودو توجه کافی به آن مبذول دارند.

پیشنهادات:

1-تفاوت خودپنداره گروه های اسمی در شرایط و موقعیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی

2- تفاوت خودپنداره گروه های اسمی در بین گروه های سنی و رشته های تحصیلی متفاوت

منابع:

1-آر.شافر،دیوید"رشد شخصیت و اجتماع"وایرج امیرضیائی-تهران-آیه مهر 1384

و...

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 10:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

دانشجوی گرامی:

فاطمه محمدی دانشجوی رشته حسابدای هستم.به منظور بالا بردن سطح آموزش دانشگاه و استفاده بیشتر از امکانات آموزشی و نظرسنجی در خصوص کیفیت دانشگاه  ,خواهشمند است با در نظرگرفتن این که پاسخ ها محرمانه بوده و نیاز به درج نام نیست بدون توجه به مسائل شخصی ,با سوالات ذیل (زدن ضربدر در ستون مربوطه )جواب بدهید.

بدیهی است پاسخ های واقع بینانه شما در مجموع اطلاعات با ارزش و سازنده برای استادان و مسئلین دانشگاه فراهم ساخته و در مواد مقتضی از آن استفاده خواهد شد.

رشته تحصیلی:

معدل:

 

 

بسیار کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
آیا اساتید تسلط کافی بر موضوع آموزش و قدرت تفهیم وانتقال را   دارند؟                                                                    
تا چه اندازه سطح علمی اساتید در رضایت شما به ادامه تحصیل   موثر بوده   است؟                                                       
میزان    استفاده از وسائل کمک آموزشی توسط اساتید چقدر می باشد؟          
علاقه   و رغبت اساتید در رفع مشکلات علمی  را چگونه ارزیابی می کنید؟          
میزان   پذیرش نظر دانشجویان از جانب اساتید را چگونه ارزیابی می کنید؟          
آیا ارزشیابی از جانب اساتید جهت اطمینان از یادگیری انجام می   شود؟                                                                                                                                                               
میزان تفاوت از جانب اساتید بین دانشجویان ممتاز و ضعیف در   کلاس درس چگونه است؟          
میزان رضایت شما در نحوه تدریس اساتید چقدر است؟          
میزان برگزاری همایش ها و برنامه های علمی مرتبط با رشته تان   چقدر است؟          
با   نزدیک شدن به امتحانات تا چقدر آمادگی برای شرکت در آزمون دارید؟          
آیا این آمادگی را در شب قبل از امتحان کسب کرده اید؟ الف)بلی                       ب)خیر                                                
آیا تا به حال در مورد انصراف از تحصیل فکر کرده   اید؟                                                                                                                                                                                                     
در صورت شرکت مجدد در کنکور تمایلی به انتخاب این رشته   دارید؟                                                                               
تا چه   اندازه مشکلات موجود بر علاقه شما به رشته تحصیلی تان تاثیر گذار بوده است؟          
آیا تمایل دارید که مسافت زیادی را برای رفتن به دانشگاه طی   کنید؟                                                                                                                                                             
آیا درس خواندن در فضای شلوغ در خانه را بر درس خواندن در فضای   آرام به دور از خانواده ترجیح می دهید؟          
آیا توان مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه را   دارید؟                                                                                                                                                            
مسائل   مالی و پرداخت شهریه در بی علاقگی نسبت به رشته تان موثر بوده است؟          
تاچه حد به مشکلات آموزشی دانشجویان در دانشگاه اهمیت داده می   شود؟          
میزان اهمیت نمره از نظر شما چقدر است؟          
آیا درس را برای کسب علم می خوانید یا کسب نمره ؟          
مصاحبه:
چرا بیشتر دانشجویان درس را برای کسب نمره 10 می خوانند؟
به نظر شما عدم کیفیت کادر آموزشی تاثیری بر بی انگیزگی   دانشجویان دارد؟
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 8:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق افسردگی و اضطراب والدین بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان تهران سال ۹۰-۹۱

با سلام ،از آنجا که سلامت جامعه در گرو افرادی سالم و بهنجار است و قسمت اعظم شخصیت کودک در سال های اولیه ی زندگی شکل می گیرد،این جانب حانیه بخشی پور دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ی حسابداری خواستار بررسی تاثیرات شیوع کودک آزاری بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی هستم .با پر کردن این پرسش نامه به اینجانب کمک بزرگی کرده اید.با تشکر

نام:......................                                  نام خانوادگی:.........................

سن:....................                                    میزان تحصیلات:...........................

جنسیت:.........................                          وضعیت اشتغال والدین:..........................

وضعیت تحصیلات والدین: .........................

بله موافقم

۱

نظری ندارم

۲

خیر مخالفم

۳

۱)آیا کودک آزاری (تنبیه بدنی و خشونت و ....)بیشتر به علت بازیگوشی و عدم انجام کارهایی است که والدین از کودکان خواسته اند؟

۲)آیا کودک آزاری والدین بیشتر به علت درس نخواندن و نمره پایین گرفتن کودکان است؟

۳)آیا کودک آزاری بیشتر به علت بی احترامی نسبت به والدین است؟

۴)آیا با  آثار خرا شیدگی وسوختگی وگاز گرفتگی روی بدن دانش آموزان می توان به آزار جسمی والدین پی برد؟

۵)آیا وجود رفتارهای ناسازگارانه در دانش آموزان پسر آزار دیده بیشتر از دانش آموزان پسر عادی است؟

۶)آیا فشار اقتصادی والدین (بیکاری و تورم و ......) باعث آزار واقع شدن کودک میشود؟

۷)آیا آزار و بی توجهی در دوران کودکی والدین عاملی بر آزار واقع شدن کودکان آن ها می شود؟

۸)آیا گوشه گیری و انزوا در دانش آموزان پسر آزار دیده نسبت به دانش آموز پسر عادی بیشتر است؟

۹)آیا سرزنش و تحقیر و ......مکرر باعث آزار عاطفی در کودک می شود ؟

۱۰)آیا اختلالات روانی در والدین تاثیر بسزایی درآزار واقع شدن کودکان آنها دارد؟

۱۱)آیا اضطراب وبی خوابی پدر منجر بر آزار واقع شدن کودک می شود؟

۱۲)آیا اختلاف سنی پدر ومادر با کودک عاملی در آزار دیدگی کودک است؟

۱۳)آیا کودکان آزار دیده اغلب قدرت انطباق و سازگاری با محیط را دارند؟

۱۴)آیا سطح تحمل و قدرت انعطاف پذیری در والدین آزار گر زیاد است ؟

۱۵)آیا انزوا و گوشه گیری اجتماعی والدین آزار گر منجر به عدم حمایت اجتماعی می شود؟

۱۶)آیا عدم سازگاری با همسالان دلیلی بر طرد دوستان و از دست دادن روابط دوستانه در کودکان است؟

۱۷)آیا کاهش عملکرد وضعیت تحصیلی در کودکان آزار دیده دلیلی بر بی توجهی و درک صحیح والدین آن ها از وضعیت تحصیلی و آموزشی است؟

۱۸)آیا عواملی مانند اعتیاد یا افسردگی و......و بحث و جدل والدین منجر به افت تحصیلی در کودکان می شود؟

۱۹)آیا فقر به خودی خود دلیلی بر بد رفتاری با کودکان است ؟

۲۰)آیا هر چقدر سلامت عمومی وروانی و عزت نفس والدین بیشتر باشد کودک آزاری کمتر می شود؟

۲۱)آیا کودک آزاری منجر به نا سازگاری در حیطه ی وسیعی از رفتار های کودک می شود؟

۲۱)آیا کودک آزاری با ویژگی هایی که درفرآیند رشد کودک به وقوع می پیوندد رابطه ی مستقیم دارد؟

۲۲)آیا در کودکان آزار دیده بی توجهی نسبت به نیاز های عاطفی و روانی بیش تر از نیازهایی مثل خوراک و پوشاک است؟

۲۳)آیا کودک آزاری اغلب باعث بدبینی کودکان به خود می شود ؟

۲۴)آیا با ایجاد خود اثر بخشی و عزت نفس در والدین آزار گر میتوان اضطراب و افسردگی آن ها را کاهش داد یا از بین برد؟

۲۵)آیا مشکلات هیجانی و عاطفی در کود کان آزار دیده منجر به عدم توجه در درس و مشکلات شناختی نمی شود؟

 

مصاحبه:

۱)شیوه هایی را می توانید به منظور پیشگیری از کودک آزاری نام ببرید؟

۲)چه رابطه ای بین سلامت روان والدین و کودک آزاری وجود دارد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 0:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها 

تهیه کننده معروف ورمزیار 1389

در ابتدا چکیده ای از انچه اماده کرده است  و سپس فهرستی ار فصول و منابع و همچنین فهرستی کامل و جامع از جداول تحقیق به همراه عناوین فهرست ها  و همچنین فهرست نمودار ها  و سپس مقدمه ای کوتاه پیرامون تحقیق

در فصل اول کلیات به شرح و بیان مسئله و ضرورت و اهداف تحقیق  پرداخته است.در بیان مسئله به طور دقیق و کامل در باره ی مسئله توضیح داده شده و موضوع را در دو زمان گذشته و اینده شرح داده است و در 6 بند به شرح اهداف تحقیق پرداخته و دو سوال نیز در باره ی تحقیق ظرح کرده و در نهایت به توضیح چند کلمه کلیدی پرداخته

در فصل بعدی پیشینه تحقیق را مورد بررسی قرار داده.مواردی تحت عنوان اطلاعات داخلی و خارجی و توضیح این دو به عنوان پیشینه نطری و انواع تحقیقات مرتبط با موضوع چه در داخل کشور چه به طور کلی در کشور های دیگر در قالب جدولی که هر یک از ستون داده ها ستانده ها سال مطالعه و محققان در ان است ارائه کرده

در فصل سوم روش تحقیق را به تفضیل یادور شده است مانند نوع مطالعه و نحوه اجرای تحقیق ابزار گرداوری داده ها و جامعه ی اماری که بر این امر تاکید دارد که به دلیل جامعه اماری کوچک از تمامی حجم جامعه در محاسبات استفاده کرده.و متغیر خود دا نیز مشخصا ذکر کرده

سپس به تعریف  طیف وسیع از نظریه ها پرداخته و از مدل های بسیاری برای تحلیل داده ها استفاده کرده

در فصل اخر نتایج به دست امده از داده ها را در 4 سال به تفضیل شرح داده و روند شعب بانک ها به دست اورده و در جدولی نتیجه گیری را درج کرده و پیشنهادات نهایی خود را در 11 بند بیان کرده و در پایان منابع و ماخذ را به طور کامل ذکر کرده.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 22:40  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سلام  استاد  وقت بخير، به جاي نقد پايان نامه،سعي كردم كار تحقيقي خودم را به پايان برسانم اميدوارم مطابق با تكليفي كه انتظار داريد، باشد.

واژگان کليدي پژوهش

کسر و اضافه صندوق تحویلداران بانک

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

استفاده از نرم افزار اکسل وتوابع زیر:

LINEST-TDIST-FDIST

برای به دست آوردن رابطه خط رگرسیون و آزمون تصادفی نبودن ضرایب به دست امده ودر نهایت تعیین درجه اهمیت هر یک از متغیر ها در رابطه خطی

 

روش اجرای تحقیق

ارزش گذاری سوالات پرسشنامه به صورت زیر :

  سابقه کار در شغل تحویلداری                                 حداکثر 8 نمره  

  تحصیلات وآموزش                                               حداکثر 7 نمره 

  به تفکیک زیر:

  رشته تحصیلی مرتبط در دبیرستان                           1نمره 

  تحصیلات دانشگاهی و رشته تحصیلی مرتبط  حداکثر    3 نمره

  دوره های اموزشی داخلی بانک                                حداکثر  3 نمره

  انجام وظایف شغلی                                                حداکثر 8.5 نمره 

   مدیریت شغلی                                                      حداکثر 6.5 نمره 

(اخذ  اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ها)

 

میزان کسری وفزونی

سابقه

اموزش /تحصیلات

مدیریتی

وظایف عادی

ردیف

30

4

2

4

6.5

1

30

4

5

5

7.5

2

20

8

5.5

4.5

7

3

30

2

6

3.5

7

4

30

4

6

2.5

7.5

5

30

6

5

2

8.5

6

25

6

6.5

3

5

7

30

8

7

4

6.5

8

30

6

3.5

6.5

6

9

15

6

6

3.5

5

10

20

4

5

4.5

8

11

25

8

5.5

6

4

12

30

2

5

5.5

8

13

20

6

5

1.5

7.5

14

5

6

4.5

1.5

4

15

10

6

6

3

6

16

30

8

6.5

2.5

3.5

17

30

4

5

5

8

18

30

8

3

2.5

8.5

19

20

6

2

2.5

6.5

20

25

8

5

4.5

7.5

21

15

4

1

2.5

8

22

25

8

2.5

2.5

8.5

23

20

4

1

4

6.5

24

20

8

5

2.5

6

25

25

6

6.5

3

4.5

26

15

6

3

2.5

6.5

27

30

8

5.5

3.5

8.5

28

25

6

2

1.5

6.5

29

30

6

5.5

2.5

5

30

30

6

6

3

5.5

31

25

2

4.5

4

6.5

32

10

2

5

3.5

4.5

33

20

4

5.5

1

8

34

30

8

2.5

1.5

7.5

35

10

4

6.5

2.5

7

36

30

4

3

3

8.5

37

30

4

5

2

6

38

25

4

6.5

3.5

7.5

39

25

8

6

2.5

8

40

0

2

0

2

2.5

41

10

4

5

2

5.5

42

 

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

نتایج بدست آمده با استفاده از تابع

LINEST

2.239526023

1.782162

0.754331613

0.84621

-5.36074

0.699446965

0.850581

0.622391158

0.544878

6.432864

0.354723474

6.802033

#N/A

#N/A

#N/A

5.084939553

37

#N/A

#N/A

#N/A

941.0729299

1711.903

#N/A

#N/A

#N/A

وظایف عادی   X1

مدیریت شغلی X2

اموزش/ تحصیلات X3

سابقه X4

ثابت B

                                                            

عدم کسری وفزونی صندوق و مفروضات جدول =Y         

وضرایب بدست امده می توانیم خط رگرسیون را بصورت زیر بنویسیم :

Y=2.2X1 +1.7X2 +0.75X3 +0.84X4 +B                                                                

 

حال می خواهیم این فرض را که ممکن است این ارتباط شانسی باشد را امتحان کنیم یا به زبان دیگر رابطه رگرسیون تا چه اندازه مورد اعتماد است؟

 برای این کار باید مقدار را به مقدار الفا تبدیل کنیم

 

 

0.002285374

فرض تصادفی بودن رابطه رگرسیونFDIST :

 

با توجه به اینکه مقدار الفای به دست امده کمتر از 5 0.است پس فرض صفر این که رابطه ای بین Xها Yها

وجود ندارد را رد می کنیم و نتیجه می گیریم که این رابطه از روی شانس و تصادف حاصل نشده است .

 

 حال می خواهیم بدانیم کدامیک از متغیر ها مهم تر است برای این کار باید آماره تی را برای هر متغیر بدست اوریم بعد ان را با مقداری که در نظر می گیریم مقایسه کنیم برای بدست اوردن این اماره باید ضریب  هر متغیر را بر انحراف خطای بر اورد شده تقسیم کنیم مقدار مطلق ان را در توزیع تی با درجه ازادی بدست امده مقایسه می کنیم :

رابطه معنی داری TDIST

0.003528169

 

3.203

2.09523

1.21199

1.553

تقسیم :

 

پس می توان در مورد نقش و اهمیت عوامل  جلوگیری از کسری وفزونی صندوق تحویلداران چنین  نتیجه گرفت:

X1>X2>X4>X3

 

 

 

 

 

تفسیر یافته ها

 

عوامل موثر در ایجاد کسری و فزونی تحویلداران در گروه های زیر طبقه بندی شد:

نقش اموزش و تحصیلات

نقش سابقه و تجربه

نقش دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی

نقش هنر مدیریتی تحویلدار در شرایط غیر عادی که موجب حواس

این عوامل با استفاده از امار استنباطی  در قسمت تجزیه و تحلیل

تحقیق در قالب یک  رابطه رگرسیون خطی درامد و نشان داد که

که این عوامل با عدم کسری وفزونی صندوق تحویلدار همبستگی دارند ولی ضریب اهمیت هر یک درایجاد این مساله متفاوت است

باتوجه به ازمون اماره T می توان

 در مورد نقش و اهمیت عوامل در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق تحویلداران چنین  اولویت بندی کرد :

دقت درانجام وظایف شغلی

 هنر مدیریتی تحویلدار در شرایط غیر عادی

سابقه

اموزش ضمن خدمت و تحصیلات

 

 

 

 

نتیجه

مهم ترین عامل  موثر در کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی راکه موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در اموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست اورد.

 

 

ارائه پیشنهاد ها 

مدیران محترم می توانند با پیش دستی در نظر خواهی از تحویلداران در مورد چگونه بهتر انجام دادن وظایفشان و رسیدگی به  کاستی ها و مشکلات تحویلداران، روحیه صمیمیت و همکاری را افزایش داده تا تحویلداران با افزایش ارامش خاطر، کار خود رابا علاقه و دلسوزی  انجام دهند.

همچنین با درک استرس ذاتی کار یک تحویلدار موجبات  حواس پرتی

تحویلداران را فراهم ننمایند.

 

پژوهشگران محترم می توانند در زمینه های زیر را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند:

پیامد های منفی افزایش سابقه تحویلداران

اثر مثبت عوامل افزایش دهنده ضریب امنیتی شعب مثل دوربین گیشه

شیشه دار

و...

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 22:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پيشينه ي تجربي:بارج و ونكلي )1995( به مطالعـه ي پيونـدهاي پيامـدهاي بهداشـتي و تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگي پرداخته انـد.آنهـا دريافتنـد كـه " هـر چـه پيامـدهاي اجتمـاعي پـروژههـا و سياسـت گذاريها،به ويژه آنهايي كه در جهت نفـع اجتماعـات برنامـه ريـزي شـده انـد بيشـتر باشـد... استرس ناشي از عدم اطمينان و قطعيت همراه با آنها نيز بيشتر خواهد بود)بكر و ونكلي،1388: 140(. متخصصان علم خانواده در باره كارآمد بودن آموزشهاي قبل از ازدواج اطمينان دارند. زوجهايي كه در اين برنامهها شركت داشته اند، نگرش مثبتي نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثـرات آن دارنـد. و آن را رويـداد ارزشـمندي مـيداننـد )خمسـه، 1382(. كـارول و دوهرتـي )2003( دريافتنـد كـه برنامـههـاي آمـوزش پـيش از ازدواج بـه طـور كلـي در فـراهم آوردن دستاوردهاي مفيد، سريع و كوتاه مدت در مهارتهاي بين فردي و به طور كلي كيفيت روابـط موثرند. استنلي و همكاران )2006( دريافتند كه شركت در برنامههاي آمـوزش پـيش از ازدواج با سطوح بالاتر رضايتمندي و تعهد در ازدواج و سطوح پـايين تـر تعـارض و نيـز كـاهش نـرخ

 

طـلاق در ارتبـاط اسـت

.

پيشينه ي نظري: برنامـه آمـوزش پـيش از ازدواج از سـال 1381 در دفتـر پيشـگيري از

 

آسيبهاي اجتماعي معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور بعنوان يك برنامـه پيشگيرانه و ارتقايي در دستور كار قرار گرفت و طراحي و برنامه ريزي آن آغـاز شـد ودر ايـن مدت ضمن برقراري ارتباط با دانشمندان و متخصصان اين حوزه و جمع آوري متون نوشـتاري و تحقيقات علمي متن آموزشي مطابق با شرايط فرهنگي جامعه ايران تهيه و تدوين شـد. امـا بـه رغم برگزاري اين كلاسها رشد طلاق در ايران نگران كننده ميباشـد. بـا توجـه اهميـت ابعـاد رواني و اجتماعي طلاق، پيشگيري از آن با استفاده از آموزشهاي اجتمـاعي يكـي از راههـايي ت كه ميتواند مفيد باشد. اما براي اين كـه مشـخص شـود چـه نـوع آمـوزشهـايي بايـد در

 

كلاسها لحاظ شود كه بتواند به طور موثر بر زندگي زوجين تاثير بگذارد نيز بايد مد نظر قـرار گيرد كه با انجام تحقيقات اجتماعي اين امر ميسر ميشـود و ايـن خـود نشـان دهنـده ضـرورت

 

تحقيقاتي از اين دست در حيطه خانواده است. بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج عنوان پژوهش ديگري است كه توسط درويـش

 

زاده و همكاران به بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج، بـر قصـههـاي عشـق دانشـجويان دختر مجرد، براساس نظريه قصه عشق اشترنبرگ، در شهرستان دزفول بـود. پرداختـه و نتـايج. نتايج نشان داد كـه آمـوزش پـيش از ازدواج بـر تغييـر قـص ههـاي عشـق جامعـه پسند،سـلطه

 

جويي،سلطه پذيري،سرگرم يولـذت جـويي معنـي دار بـوده انـد)درويـش زاده و پاشـا،1389( پژوهش بررسى تأثير آموزش پيش از ازدواج برميزان رضايت زناشويى زوجـين شـهر اصـفهان توسط منصوري نيا و همكاران انجام شده و نتايج حاصل از آن نشان داد كه برنامههاى آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى در مولفههاى موضوعات شخصيتى ارتباط زناشويى، حـل تعارضات، رضايت از نظر مالى، اوقات فراغت، روابط با بستگان و دوستان، نقشهاى برابـرى زن و مرد و جهت گيرى مذهبى تاثير معنادار داشته است .بين رضايت زناشويى و عوامل زمينه

 

اى در متغيرهاى تحصيلات و وضعيت اقتصادى رابطه معنادار وجـود داشـت

.

منابع

:

سايت

- Ensani.ir

(

 

مورد استفاده از اين منبع نام ٢نفر از كساني كه در اين زمينه فعاليت داشته اند و نوع فعاليتشان استخراج شده است به صورت كلي كساني كه به صورت مشابه روي اين موضوع كار كرده اند)

خمسه )1385( آموزش پيش از ازدواج، تهران: دانشگاه الزهرا

 

(

 

مورد استفاده: اين منبع نيز از اينترنت استخراج شده است و از كساني كه خود اين نوع تجربه ها را داشته اند اطلاعاتي جمع اوري شده است.)

ساروخاني، باقر)1377( مقدمهاي بر جامعه شناسي خانواده، تهران: سروش

 

(

 

مورد استفاده از اين منبع:اين منبع به طور كلي مفاهيم اصلي پژوهش را در بر ميگيرد و به صورت كيفي كه اين مطلب پرداخته است)

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 21:23  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:بررسی تاثیرات سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه ی آشکار و ناآشکار دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ی فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز سال 90-91                                                      

این پایان نامه توسط مریم شاهنده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اهواز طراحی و تهیه شده است.من در این پایان نامه تمام چیزهایی که در کلاس روش تحقیق بر روی تحقیقم انجام دادم دراینجا می بینم که در زیر به توضیح و نقد آن می پردازم.                                                                                         

در ابتدای این پایان نامه فهرست مطالب و جداول و نمودارها را میبینم.             

این مقاله حاوی (چکیده ،مقدمه،بیان مسئله :که در این قسمت به بیان سوال هایی که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شده است و سپس در طول تحقیق به آن پاسخ داده شده است.اهداف و ضرورت تحقیق،پیشینه ی نظری که در این قسمت محقق نظریه های گوناگونی آورده است و در طول تحقیق از ترکیب تمامی نظریه ها استفاده کرده است یعنی محقق تنها به ذکر نظریه ها نپرداخته است و در تمامی قسمت ها از آن ها استفاده کرده است و به نتیجه گیری های آن ها رسیده است.،پیشینه تجربی:که در این قسمت تجربه هایی مشابه محقق آورده شده است و تفاوت او با دیگران این است که او به تاثیر ترکیبی و همزمان سه عامل توجه و سبک های یادگیری و سطوح پردازش بر حافظه ی آشکار و ناآشکار پرداخته است.،ساختن فرضیه و متغیر و تعریف عملیاتی به صورت جداول به چشم می خورد   .،جامعه و نمونه ی آماری،واحد و سطح تحلیل و واحد مشاهده  ، روش تحقیق،ابزار تحقیق،.......و    

بحث و نتیجه گیری ومعایب تحقیق )می باشد که در زیر به صورت مختصری درباره ی محتوی هر قسمت توضیح میدهم.                                                                           

چکیده:هدف از تحقیق بررسی اثرتوجه ،سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه ی آشکار و نا آشکار بود ،بدین منظور 200 دانش آموز مقطع کارشناسی دانشگاه فنی مهندسی و علوم انسانی بر اساس لیست اسامی انتخاب شدند وآزمون طی چهار مرحله به صورت انفرادی انجام شد.و...................................

مقدمه :یکی از دسته بندی های حافظه تقسیم آن به آشکار و ناآشکار است.که در حافظه ی آشکار اطلاعات را به صورت ارادی و با قصد و نیت قبلی رمز گردانی کرده و به حافظه میسپریم و در حافظه ی ناآشکار بدون نیت قبلی این کار را انجام می دهیم .و........................................................................................

بیان مسئله :تقریبا در هر کلاسی دانش آموز یا دانشجویانی وجود دارد که توجه متمرکزی به درس نداشته اند و چیز زیادی یاد نمی گیرند.و سوالاتی که مطرح شده است از این قبیل است :1)چگونه افراد می توانند به طور موثر یک محرک را ازمیان سایر محرک ها مورد توجه قرار دهند؟،2)آیا بین زنان و مردان از لحاظ سبک های یادگیری تفاوتی وجود دارد؟و.............................................................

اهداف تحقیق:هدف از انجام تحقیق بررسی توجه ،سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه ی آشکار و نا آشکار است.و.............................................

ضرورت تحقیق :اگر روش های یادگیری به دانشجویان آموزش داده نشود آن ها توانایی بالایی در درک و کسب اطلاعات و................................نخواهند داشت.و...............................................................................................

پیشینه نظری:بین زنان و مردان از لحاظ سبک های یادگیری تفاوت وجود دارد زنان تاملی تر عمل می کنند در حالیکه مردان بر تجربه عینی تمایل دارند(کیز)و...........

پیشینه تجربی:سبک های یادگیری به باور ها رجحان ها و رفتار هایی اشاره دارند که افراد آن ها را به کار می برند تا به یادگیری آنان کمک کند(مینا خاکساری)و....

که دراین قسمت به تفاوت او با دیگران هم پرداخته شده است.                      

جامعه و نمونه ی آماری:جامعه ی آماری با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشکده ی فنی مهندسی و علوم انسانی انتخاب شدند از بین 200 دانشجو 120 دختر و 80 نفر پسر هستند نمونه ی سنی بین 18-35 هستند.و.....

روش تحقیق :این پژوهش نوعی مطالعه ی تجربی به روش طرح مربعی بودن بود که در سه مرحله به صورت انفرادی اجرا شدو...............................................

ابزار تحقیق :پرسش نامه                                                                          

واحد تحلیل :طبق موضوع ،دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده فنی مهندسی و علوم انسانی پیام نور واحد اهواز                                                             

سطح تحلیل :خرد چون واحد تحلیل در سطح خرد است.                                 

واحد مشاهده:دانشجویانی که در فوق اشاره شد و اساتید یعنی به دست این افراد پرسش نامه داده می شود.                                                            

یافته ها:یافته های پژوهش در دو بخش بررسی عملکرد حافظه ی آشکار و نا آشکار و مقایسه ی این دو با هم است .                                                    

بحث و نتیجه گیری:نتایج زیادی در این قسمت مطرح شده در ابتدا نتایج به صورت کلی آورده شده است که یکی از آن به شرح زیر است:در هنگام رمز گردانی میزانی از توجه لازم است تا اثر آن در عملکرد حافظه ظاهر شود.و................................................................................

معایب تحقیق:دارای اشتباهات تایپی                                                          

پایان

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 12:26  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


به نام خدا  
با سلام :
من عاطفه خلج هستم دانشجوی ترم چهارم رشته ی حسابداری از شما سپاسگزار می شوم که چند لحظه وقت گران بهای خود را در اختیار من بگذارید و به پرسش نامه ی من جواب دهید .
تعاریف عملیاتی : 
ایجاد رغبت در درس خواندن : عشق ورزیدن به مطالعه – حس رقابتی میان فرزندان – مطلوبیت محیط آموزشی . میزان تحصیلات خانواده : مدرک تحصیلی – اطلاعات اعضای خانواده .
محصولات فرهنگی : استفاده از نرم افزار های مختلف – استفاده از علم الکترونیک جدید .    
میزان مطالعه ی اعضای خانواده : تعداد ساعات مطالعه ی اعضای خانواده – میزان کتب متعدد در خانه – عضویت در کتاب خانه .
 
پرسش نامه :
لطفا پس از مطالعه ی موارد زیر از چهار گزینه یکی را انتخاب کنید .
1- داشتن پدر و مادر تحصیل کرده در نقاط قوت و ضعف وضعیت تحصیلی فرزندان اثر دارد . +
2- هر چه اطلاعات اعضای خانواده بیش تر باشد فرزندان وضعیت تحصیلی مطلوب تری دارند . +
3- تشویق و تنبیه در وضعیت تحصیلی فرزندان موثر است .+
4- پدر و مادر باید حس رقابت میان فرزندانشان ایجاد کنند . +
5- علاقه و پشت کار یک عنصر اصلی در موفقیت تحصیلی است . +
6- استفاده از نرم افزار ها برای پیشرفت تحصیلی کاری بیهوده است . –
7- تعداد ساعات مطالعه اعضای خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندان بی تاثیر است . _
8- داشتن خواهر و برادر تحصیل کرده در ایجاد علاقه به درس خواندن دخیل است . +
9- آشنایی با کتاب های گوناگون منجر به افزایش مطالعه ی فرزندان می شود .+
10- میزان کتب متعدد در خانه منجر به ایجاد علاقه به مطالعه می شود . +
11- تنوع کتاب ها باعث افزایش اطلاعات عمومی خانواده می شود . +
12- اگر پدر و مادر تحصیل کرده نباشند بچه ها علاقه ای به درس خواندن نخواهند داشت . -
13- تشویق فرزندان به عضویت در کتاب خانه گامی مهم در تشویق ان ها به مطالعه است . +
14- کتاب خانه ها از فضای مناسبی برای درس خواندن  برخوردارند . +
15- نرم افزار های اموزشی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند . _
16- تشویق اموزگار منجر به علاقه ی بیش تر فرزندان به مطالعه می شود . +
17- تدریس در محیط های اموزشی از کیفیت خوبی برخوردار نیست . –
18- داشتن اشتراک در نشریات مختلف امر مفیدی در تشویق خانواده به مطالعه است . +
19- نمایشگاه های کتاب و مکان های عرضه ی محصولات فرهنگی از مطلوبیت خوبی در جهت ارائه ی محصولات اموزشی برخوردار نیست . _    
  پاسخ نامه :    

سوال

خیلی مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

خیلی موافقم

1

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

11

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

13

1

2

3

4

5

14

1

2

3

4

5

15

1

2

3

4

5

16

1

2

3

4

5

17

1

2

3

4

5

18

1

2

3

4

5

19

1

2

3

4

5


  سوالات تشریحی:
1-شما مایلید چند ساعت در هفته را به مطالعه اختصاص دهید؟
2-سطح تحصیلات شما چقدر است ؟  
با تشکر از صبر و شکیبایی شما .   

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 23:26  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : عوامل موثر بر کسر واضافه صندوق تحویلداران بانک ها

پرسش نامه

با عرض سلام و خسته نباشید:

   تحویلدار گرامی: پرسشنامه ای که پیش رو دارید  قسمتی از یک کار تحقیقی با عنوان"عوامل موثر بر صندوق تحویلداران بانک ها" می باشد. لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) سابقه کار در شغل تحویلداری ...... سال

ب) رشته تحصیلی دوران متوسطه ......

ج)تحصیلات دانشگاهی...... رشته ......

د) کدامیک از دوره های آموزشی زیر را گذرانده اید؟

  بدو خدمت ….    بانکداری داخلی1  ….   حسابداری1 …..   حقوق بانکی 1….     

 اموزش رفتاری کارکنان ….

توجه: با درنظر گرفتن  بازه زمانی یک ماه اخیر  به  سوالات بعدی  پاسخ دهید.

 

ه) شما تا چه حدی خود را ملزم به رعایت نکات زیر می نمایید:

1- دقت در محاسبات ذهنی                                                

زیاد.....              کم......

2- دقت در ثبت صحیح سند                                                               

زیاد......          کم.....

3- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری                                   کم.....            زیاد.....

4- به تفکیک نگه داشتن اسکناس های موجود در باجه              کم.......          زیاد.....

5- ثبت آنی سندها                                                                       کم.....           زیاد....

6- جدا نگه داشتن مکان اسناد از مکان پول ها                            زیاد...          کم.... 

7- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد                            زیاد....          کم....

8- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان                                       کم....           زیاد.....

9-ثبت بلافاصله سند                                                                      کم....            زیاد.....

10- رد و بدل اصولی پول بین همکاران                                           کم.....           زیاد.....

و) تاچه حدی شرایط زیر حواس شمارا پرت می کند ؟ ( شمارا دچار عصبیت–  خیال پردازی- حدیث نفس و یا واکنش عملی می کند)

1- قطعی ارتباط سیستم مرکزی                                                        کم.....           زیاد....

2- انجام امور بانکی آشنایان تحویلداران بانک بدون نوبت                   کم......          زیاد....

3- شلوغی شعبه                                                                                کم.....           زیاد.....

4-درخواست بی جای مشتری                                                            کم......          زیاد....

5- خرابی دستگاه پول شمار                                                                                                                                                                                                                             کم......           زیاد....

6- استفاده همزمان از تلفن همراه و صحبت با مشتری                       کم.......          زیاد.....

7- گرفتن مرخصی ساعتی                                                                  کم.....           زیاد....

8- دعوای خانوادگی تحویلدار                                                               کم......          زیاد.....      

توجه: در پاسخ دادن به سوالات زیر اختلاف  حسابهای  کمتر یا مساوی پنج هزار ریال در هر روز در  نظر گرفته نشود.

ز) شما معمولا  چه مقدار کسری صندوقی می آورید که مجبور باشید خودتان آن را تامین کنید؟

بیشتر از پانصد هزار ریال در ماه.....   کمتر یا مساوی پانصد هزار ریال در ماه.....

در ماه اخیر اتفاق نیافتاده است .....

س) شما معمولا  چند بار در طول یک هفته دچار کسری یا فزونی صندوق می شوید؟ ( اعم از این که اختلاف پیدا بشود یا نشود)

اصلا  .....      یک بار  .....       دوبار  ......      بیش از دو بار  .....

 

"از مساعدت  شما تشکر می کنم." 

مصاحبه

1)به نظر شما چه عاملي در كسر و اضافه صندوق تاثيربسزايي دارد؟ علت خود را بيان كنيد.

2)شما براي رفع مشكل كسرواضافه صندوق چه پيشنهادي داريد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 20:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه

با عرض سلام و ادب

دانشجوي گرامي،اينجانب سميرا كياني، دانشجوي مقطع كارشناسي رشته حسابداري بوده و هدف ازتنظيم اين پرسشنامه بررسي تاثير نرم افزار هاي اجتماعي نوپديد برروابط دوستي جوانان مي باشد و ميتواند در فرهنگ سازي استفاده از اين نرم افزارها و پيشگيري ازبروز آسيب هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد . لذا خواهشمندم دقت لازم را در پسخ گويي به سولات مبذول فرماييد .

از شما خواهشمندم جهت پاسخ گويي به سوالات به نكات زير توجه فرماييد :

منظوراز نرم افزاراجتماعي،نرم افزارهايي هستند كه در سايت هاي مختلف به صورت رايگان قابل دانلود بوده و به آساني بر روي تلفن هاي همراه نصب مي شوند و امكان برقراري ارتياط با اشخاصي كه اين نرم افزارها را بر روي تلفن همراه خود نصب كرده اند را ايجاد ميكند كه به نام هاي وي چت ، لاين ، تانگو، وايبر ، واتس اپ و...شناخته شده هستند.

 در صورت استفاده از يك يا چند مورد از نرم افزار هاي نام برده شده در ذيل ، به سوالات پرسش نامه پاسخ دهيد.       ( وي چت، لاين ، تانگو ، وايبر و واتس اپ)

خاطر نشان ميشوم كه تمامي اطلات و پاسخ هاي شما بصورت محرمانه خواهد بود وهيچ گونه سوء استفاده اي از آن ها نخواهد شد .

جنسيت :            زن            مرد

وضعيت تاهل:    مجرد          متاهل

سن :               18 تا 20                 20 تا 22              22تا25

مقطع تحصيلي :      كارداني                  كارشناسي            كارشناسي ارشد

شما در مجموع روزانه چند ساعت از نرم افزارهاي اجتماعي استفاده ميكنيد؟

1تا4ساعت      4تا 8 ساعت       8تا 12 ساعت         بيش از 12ساعت

از سوال 1 تا 5 ، درصورت لزوم ميتوانيد بيش از يك گزينه را انخاب كنيد.

1)  شما از كدام يك از نرم افزارهاي اجتماعي استفاده ميكنيد ؟

      الف) وي چت      ب) لاين    ‍ ج) تانگو       د)وايبر         ه) واتس اپ

2)   شما با كدام يك از نرم افزارهاي اجتماعي  آشنايي بيشتري داريد ؟

     الف) وي چت      ب) لاين    ‍ ج) تانگو       د)وايبر         ه) واتس اپ

3) كدام يك از نرم افزارهاي اجتماعي براي شما جذابيت بيشتري دارد؟

      الف) وي چت      ب) لاين    ‍ ج) تانگو       د)وايبر         ه) واتس اپ

4)  شما از كدام يك ازامكانات نرم افزارهاي اجتماعي استفاده ميكنيد ؟

    الف) ارسال عكس    ب) ارسال فيلم     ‍ ج) پيام صوتي      د) گذاشتن پست ثابت     ه) گپ هاي گروهي

5)  كدام يك از امكانات نرم افزار هاي اجتماعي براي شما جذابيت بيشتري دارد ؟

    الف) ارسال عكس    ب) ارسال فيلم     ‍ ج) پيام صوتي      د) گذاشتن پست ثابت    ه) گپ هاي گروهي

لطفا از بين گزينه هاي زير فقط يك مورد را انتخاب نماييد.

6)  آيا شما بطور همزمان در چند نرم افزاراجتماعي عضو ميشويد ؟

       بله              خير               شايد

7)  آيا در صورت فيلتر بودن نرم افزار باز هم از آن استفاده ميكرديد ؟

       بله              خير              شايد

8)  آيا در صورت رايگان نبودن خدمات نرم افزار باز هم از آنها استفاده ميكرديد ؟

       بله              خير               شايد

9) از نرم افزارهايي استفاده ميكنيد كه امكانات بيشتري دارند؟

       بله              خير              مهم نيست

10) آيا قبل از استفاده از اين نرم افزارها از اينترنت پرسرعت استفاده ميكرديد؟

      بله              خير               تا حدودي

11) آيا در صورت هزينه داشتن خدمات نرم افزارباز هم از آن استفاده ميكرديد ؟

     بله              خير               شايد

12) آيا در صورت فيلتر بودن نرم افزار، از فيلتر شكن براي دسترسي به ان استفاده ميكرديد ؟

     بله              خير              شايد

13) آيا بخاطر استفاده آسان تر از نرم افزارها اينترنت پرسرعت تهيه ميكنيد؟

     بله              خير              شايد

14) آيا از اين نرم افزار براي گذارن اوقات فراغت و بيكاري استفاده ميكنيد ؟

      بله               خير             گاهي اوقات

15)به نظر شما  اشخاصي هستند كه با استفاده از اين نرم افزارها با شخص ناشناسي گفت وگو كنند؟

      بله           خير              شايد

16)به نظر شما اشخاصي هستند كه با استفاده از اين نرم افزار با جنس مخالف خود دوست شوند ؟

      بله           خير              شايد

17) به نظر شما اشخاصي كه با جنس مخالف خود دوست ميشوند تنها به صحبت كردن مي پردازند؟

     بله           خير             شايد

18) به نظر شما اشخاصي كه با استفاده از اين نرم افزارها دوست ميشوند مشخصات يك همسر مناسب را ميتوانند داشته باشند؟

      بله           خير            شايد

19)    به نظر شما اشخاصي هستند كه براي دوست يافتن در اين نرم افزارها عضو شوند ؟

      بله           خير            شايد

20)به نظر شما اشخاصي كه با استفاده از اين نرم افزارها دوست ميشوند در صدد رفع نيازهاي جنسي خود هستند؟

     بله           خير             تا حدودي

21) به نظر شما اشخاصي هستند كه با استفاده از اين نرم افزارها براي يافتن همسر مناسب استفاده كنند؟

     بله           خير            شايد

22) به نظر شما ميزان استفاده اشخاصي كه با استفاده از اين نرم افزارها دوست ميشوند زياد است؟

     بله           خير            شايد

23) به نظر شمااين اشخاص همزمان با چند نفر دوست ميشوند ؟

     بله           خير            شايد

24) به نظر شما امكانات اين نرم افزارها ميتواند باعث ايجاد انگيزه براي داشتن يك ربطه جنسي شود؟

     بله           خير             شايد

25) به نظر شما اشخاصي هستند كه در صورت آشنايي بااستفاده از اين نرم افزارها با هم ازدواج كنند؟

      بله            خير            شايد

"باتشكر از همكاري شما"

مصاحبه

1)نظر شما راجع به نرم افزارهاي اجتماعي نوپديد و دوستي هايي كه از اين راه ايجاد ميشوند چيست؟  

2)بنظر شما استفاده از اين نرم افزارها ميتواند  بر افزايش دوستي هاي نامناسب تاثير گذار باشد ؟ با ذكر دليل

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 19:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثیر خود باوری دانشجویان در رسیدن به اهداف شخصی دانشگاه های دولتی تهران طی سال های 80 تا 90

 پرسشنامه حاضر در جهت بررسی تاثیر خود باوری دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران در رسیدن به اهدافشان است.لذا نتیجه ان در اثبات بسیاری از نظریه ها کمک کننده است. درخواست میشود به سوالات زیر با کمال دقت پاسخ دهید.سپاسگذارم.مونا باقری دانشجوی کارشناسی حسابداری

 

سوالات:

1.سن.....

2.جنس...

3.میزان تحصیلات....

4.ایا خود را در مواقع اشتباه سرزنش میکنید؟

بله

خیر

5.ایااز شرکت کردن در بحث های گروهی لذت میبرید؟

بله

خیر

6.ایا به هنگام ناامیدی همدردی خانواده کمک کننده است؟

بله

خیر

7.ایا شکست  پلی بسوی پیروزی هست؟

بله 

خیر

8.عضویت در گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی را نوعی تلف کردن وقت میپندارم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

9.به اینده خوش بین هستم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

10.در مواقعی که تنش های بیرونی وجود دارند قادر به حفظ ارامش خود هستم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

11.به طور معمول از تجربیات دیگران استفاده میکنم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

12.به اینده خوش بین نیستم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

13.تا چه میزان وجود موانع در نرسیدن به هدف ماثر است؟

خیلی زیاد

زیاد

بی تاثیر است

کم

خیلی کم

14.تا چه میزان زندگی کردن  در جامعه و در کنار افراد زیست کردن بر بر روحیات افراد ماثر است؟

خیلی زیاد

زیاد

بی تاثیر است

کم

خیلی کم

 

15.نظر خود را در باره ی گفتگو کردن با افراد غریبه علامت بزنید.

گفتگو با افراد غریبه بسیار هیجان انگیز و جالب است.

گفتگو با افراد غریبه عملی بی هوده و تلف کردن وقت است.

16.نظر شما در باره ی اینکه کسی از ناراحتی دیگران ناراحت شود چیست؟

ناراحتی دیگران به ما ربطی ندارد

همه ی نوع بشر از یک ماهیت وجودی برخوردارند و ناراحتی هر انسانی ناراحت کننده است.

17.اغلب در جمع نقاط مثبت خود را بازگو میکنم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

18.میل دارم که رفتاری متفاوت با دیگر اعضای جامعه انجام دهم.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

19.احساس میکنم وطایفی که بر عهده دارم خارج از توان من است.

خیلی موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

خیلی مخالفم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 1:14  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

متغییرها:

کاهش درآمد سرانه

کاهش توریست

 کم شدن بازار کار

فراموشی قدمت ایران

کاهش رتبه جهانی ایران

 

به نام خدا

 ایران دارای مراکز تاریخی مختلفی است که اینجانب ناهیدالسادات میرهاشم دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشجوی ارشاد دماوند خواستار بررسی اثرات از بین بردن مراکز تاریخی و مشهور کشور بر روی جایگاه ایران در بین کشورهای با قدمت در ۱۰ سال گذشته هستم.با پر کردن این پرسش نامه به اینجانب کمک بزرگی کرده اید. باتشکر ناهیدالسادات میرهاشم.

درصورت تمایل اطلاعات زیر را تکمیل فرمائید:

نام.....................       نام خانوادگی...........................   سن .......................  جنسیت............

میزان تحصیلات................................      رشته تحصیلی ............................

وضعیت تاهل...........................           شماره تماس و یا پست الکترونیکی........................

 

موافقم       تاحدودی    نظری ندارم     مخالفم

از نظر شما:

 میزان درآمد میراث فرهنگی در افزایش درآمد سرانه موثر است.

مردم کشورمان در افزایش درآمد سرانه کشورمان تاثیرگذارند.        

 کاهش درامد سرانه در پابرجا ماندن این مراکز تاثیرگذار است.

از نظر شما آیا میزان درآمد میراث فرهنگی در کاهش درآمد سرانه موثر است؟

 کشور ایران به اندازه کافی دارای مراکز رفاهی و تفریحی برای رفاه حال توریست ها است.

نادیده گرفتن مراکز تاریخی توسط مردممان در کاهش توریست نقش  اساسی دارد.

بی ثباتی نظام اقتصادی و سیاسی کشور در انگیزه سفر به ایران تاثیر گذار است.

نوع رفتار بومی مردم شهر ها در انگیزه برگشت تورست ها به ایران تاثیرگذار است

کشورمان نمی تواند نیازهای رفاهی و تفریحی توریست ها را فراهم کند.

 عدم بازسازی مراکز بر کم شدن بازار کار تاثیر گذاشته است

نبود تبلیغ های موثر و بی رغبتی دانشجویان برای تحصیل در این زمینه یر کم شدن بازار کار تاثیرگذار بوده است.

نوع رفتار مردم ایران در برگشت دوباره توریست ها بی تاثیر است.

عدم پرداخت حقوق و مزایای کافی در کم شدن بازار کار این زمینه تاثیرگذار بوده است.

بازسازی شدن این مراکز بر کم شدن بازار کار تاثیر چندانی نداشته است.

نبود دانش کافی در فراموشی قدمت ایران تاثیرگذار  چندانی نداشته است.

نداشتن اساتید مجرب در دانشگاه ها برای تحصیل در این زمینه تاثیر گذار بوده نبوده است.

نشناختن مراکز تاریخی ایران بر فراموشی قدمت ایران تاثیرگذار بوده است.

مشغله های زندگی امروزی دلیل کافی برای عدم توجه به قدمت ایران شده است.

بخرابی مراکز تاریخی بر رتبه ایران تاثیر منفی گذاشته است.

کاهش توریست بر کاهش رتبه جهانی ایران تاثیر گذار نبوده است.

نداشتن شناخت کافی مردم کشورهای دیگردرباره ایران در رتبه جهانی تاثیرگذار بوده است.

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 23:10  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نمونه گیری:خوشه ای زیرا واحد مورد بررسی ما مراکز معروف کشور است که این مراکز در شهرهای مختلف قرار دارد و بایستی آن را طبقه بندی کرد

شهرهای تاریخی

شهرری              اصفهان           شیراز               همدان                کرمان              کرمانشاه         بیرجند

چشمه علی       تالاراشرف        نقش رستم       هگمتانه               ارگ بم           تاق بستان      ارگ کلاه

برج طغرل           کاخ۸بهشت      حمام وکیل        گنبدعلویان           ارگ انار           تاق گرا                 فرنگی

قلعه گبری          عالی قاپو        تخت جمشید      غارعلیصدر           بادگیرچپقی      گوردخمه مادها    قلعه

آتشکده ری         ۴۰ستون         باغ ارم               موزه سفال         باغ شاهزاده                             بیرجند

استودان گبرها      منارجنبان       قلهه دختر           آرامگاه بوعلی سینا                     کاروانسرا صفوی    باغ

بی بی شهربانو     نقش جهان     کعبه زرتشت        تپه نوشیجان       آسیاب ۸کوهبنان        بیستون      اکبریه

 

ابراز مورد استفاده: روش کتابخانه ای زیرا باید به اسناد رجوع کرد زیرا افرادی که این بناها را بنا کرده اند دیگر در دسترس ما نیستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 21:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

معمولا کسانی که از این سیستم استفاده می کنند از قابلیت های این سیستم بطور نسبی اطلاع دارند وبه خوبی تاثیراتش را (خصوصا راجب مدیریت زمان )احساس میکنند .بنابراین این برسشنامه میخواهد اطلاعات لازم در مورد تاثیرات این سیستم را به محقق بیان کند .
لطفا تاحد امکان ارتباط منطقی بین متغیرهای مورد ازمون را شناخته و به سوالات زیر باسخ دهید :
1.تاچه حد از سیستم بانکداری الکترونیک استفاده میکنید؟
اغلب                               به ندرت                     هرگز                 

2.از کدامیک از سیستم های الکترونیکی بیشتر استفاده میکنید ؟

موبایل بانک                       تلفن بانک                    اینترنت بانک

3.تاچه حد استفاده از این سیستم را موثر میدانید؟

کم                                 متوسط                         زیاد

4.ایا در مورد سیستم نوین انی بانک اطلاعاتی دارید ؟

بله                                 خیر                              اطلاع نسبی دارم

5.کدامیک از سیستم ها را بر کاهش ترافیک موثرتر میدانید ؟

موبایل بانک                    اینترنت بانک                       انی بانک

6.اطلاعات شما از بانکداری الکترونیک از چه طریقی کسب شده است؟

رسانه                           تلویزیون                            افراد جامعه

7.بنظر شما این سیستم چند سال قدمت تاریخی دلرد؟

حدودا10سال                  حدودا20سال                       حدودا30سال

8.بنظر شما کدامیک از سیستم ها کاراتر هستند؟

موبایل بانک                      انی بانک                              اینترنت بانک

 

10.چه عواملی در شناخت بیشتر از بانکداری الکترونیک موثر است ؟

11.استفاده از این سیستم ها تا چه میزان قابلیت اتکا دارند وچگونه این اطمینان بیشتر میشود ؟

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 18:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع: تاثیر نوع آموزش های قبل از ازدواج بر کیفیت های زندگی

مولفه

بعد

متغیر

       غذا پختن، بچه داری و...

منظور از همسرداری:آموختن خانه داری

1)آموزش همسرداری

 

بالا بردن صبر و همچنین تحمل سختی ها  و محبت کردن به یکدیگر و ابراز احساسات.

آموختن روابط عاطفی

 

1)آموزش همسرداری:تعریف اسمی:منظور از آموزش همسرداری تعلیم و یادگرفتن مسائل مهمی از قبیل :(بچه داری و غذا پختن و همچنین مسائل عاطفی و...) است که برای ازدواج به آنها نیاز داریم که اگر قبل از ازدواج صورت گیرد خیلی از مشکلات حل میشود

 

مولفه

بعد

متغیر

بی پولی و یا سرکار نرفتن مرد.

مشکلات مالی

 

 

2)آموزش چگونگی مواجهه با مشکلات

 

عدم محبت و سرد شدن طرفین و یا یکی از آنها نسبت به هم

مشکلات عاطفی

 

2)آموزش چگونگی مواجهه با مشکلات:تعریف اسمی/یعنی در واقع بدانیم که با هر مشکلی چگونه باید برخورد کنیم و توانایی حل آنها را داشته باشیم که این آموزش ما را در مقابل مشکلات آماده میکند.

 

 

مولفه

بعد

متغیر

منظور ولخرجی نکردن و مدیریت در خرجکرد است

مسائل اقتصادی

 

 

3)آموزش سازش در مسائل

 

هم فکری با یکدیگر و ارجح دانستن نظر طرف مقابل

مسائل مشورتی

 

3)آموزش سازش در مسائل:تعریف اسمی/سازش در مسائل بدین معنی است که فقط خودمان را نبینیم وهمدیگر را درک کنیم وبه جای اینکه باری بر دوش هم باشیم باری را از دوش هم برداریم و با مشکلات بسازیم.

 

مولفه

بعد

متغیر

کم شدن آمار طلاق

ادامه زندگی زناشویی

 

 

4) افزایش استحکام زندگی زناشویی

 

شادابی،نداشتن مشغله فکری و ذهنی و انجام کارها به بهترین نحو

افزایش آرامش روحی و روانی

 

4)افزایش استحکام زندگی زناشویی:تعریف اسمی/منظور از استحکام ،محکم شدن پایه ی زندگی و ادامه ی زندگی در کنار یکدیگر است.

 

 

مولفه

بعد

متغیر

نداشتن استرس و افزایش آرامش روحی و قلبی

افزایش اعتماد به یکدیگر

 

5)افزایش صمیمیت بین خانواده

افزایش عشق و دوست داشتن و شادابی و با دید مثبت به زندگی مینگرد

افزایش تفاهم و محبت

5)افزایش صمیمیت بین خانواده:تعریف اسمی/منظور از صمیمیت میتواند عشق و محبت و اعتماد وشادابی و.. باشد

 

مولفه

بعد

متغیر

احترام و با یکدیگربه گونه ی محبت آمیز سخن گفتن

ارتباط زبانی ـ لفظی

 

6)آموزش مهارت های ارتباطی

درک یکدیگر و برآورده کردن نیازهای یکدیگر

ارتباط جنسی

 

6)آموزش مهارت های ارتباطی:تعریف اسمی/منظور از مهارت های ارتباطی انواع ارتباط اعم از ارتباط زبانی،عاطفی ،احساسی،جنسی و...است.

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 16:16  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع:تاثیر وضعیت تحصیل خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان:

پیشینه تحقیق (تجربی)

 

پژوهش های مشابه انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق :

-تـأثيـر عوامل خانوادگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

- بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-نقش سطح تحصیلات والدین در وضعیت تحصیلی دانش آموز که توسط آقای هادی دهقان نگاشته شده.

ایشان هدف از انجام این تحقیق را شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی سواد و با سواد و تحصیل کرده و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این نوجوانان و نگرش آن هانسبت به خود و نسبت به فضای حاکم بر خانواده می داند.

بدیهی است با شناخت بهتر ویژگی های این افراد به لحاظ عاطفی و نیز آگاهی یافتن از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های روانی، می توان گام های مؤثری در جهت رفع مشکلات آنان برداشت .

در پایان ایشان یافته های تحقیق خود را چنین بیان می دارند:

برطبق بررسی های انجام شده از پرسش نامه ها، نظرات دانش آموزان  دلایل کسب نمرات کم   و به دست نیاوردن موفقیت زیاد به شرح ذیل عنوان گردیده است:

والدین دانش آموزان با نمرات کم که اکثرا یا بی سواد بوده یا فاقد تحصیلات زیادی بوده اند به دلیل نا آگاهی از شرایط و اوضاع و احوال مدرسه و محیط آموزشی نتوانسته اند راهنمای خوبی برای فرزندانشان باشند .

با قاطعیت می توان گفت  در مقایسه والدین تحصیل کرده  و والدین بی سواد ، والدین تحصیل کرده در تربیت و تعالی فرزندان خود و به دست آوردن نمرات مطلوب موفق تر بوده اند .


در تحقيقي كه بوسيله ميلزا انجام گرفته است اكثر قريب  به اتفاق كودكان طبقه اجتماعي متوسط و متوسط به بالا داراي نمرات بالايي در آزمون آمادگي خواندن داشتند در صورتي كه كودكان طبقه اجتماعي پايين داراي نمرات كمتري بودند.
همچنين تحقيق ديگري نشان مي دهد كه دانش آموزان با طبقه اجتماعي بالاتر در آزمون هاي بهره هوشي به دليل داشتن انگيزه بيشتر و شيوه هاي برخورد متفاوت توفيق بيشتري داشتند در صورتي كه كودكان طبقه پايين به دليل فرهنگ خاص خانواده و طبقه اجتماعي خود كه در آن شكست , نگراني , ناكامي يك امر عادي است توفيق كمتري داشتند كودكان و نوجوانان اين طبقه در خانه براي انجام دادن كارهاي مدرسه آموزش نديده اند , والدين آنان , اين انديشه را كه اگر قرار است در زندگي توفيق داشته باشند, بايد نمرات خوبي بگيرند را در آنان بوجود نمي آورند.

 

نظریات مطرح شده در این مورد:(پیشینه نظری)

  محبی (1377) در تحقیقی پیرامون « سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه ی چهار کرج » به این نتیجه رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی باسواد هستند و دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؛ به این معنا که سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات مثبتی دارد.
بي ترديد بايد گفت كه خانواده نقش ويژه اي در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و ميزان هاي اخلاقي و اجتماعي دارا مي باشد،  اصولاً در روان شناسي كودك , خصوصاً در سال هاي قبل از دبستان  رفتار  كودك به عنوان آينه اي از رفتار والدين به حساب مي آيد.

1ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آن ها تحصیلات بالا تری دارند،ناهنجاری رفتاری کمتری نسبت به دیگران وجود دارد.

2ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که مخصوصاً مادر آن ها تحصیلات بالاتری دارند، ناهنجاری رفتاری کمتری نسبت به دیگران که مادرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.

3ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که پدر آن ها تحصیلات بالاتری دارند ناهنجاری رفتاری کم تری نسبت به دیگران که پدرانشان بی سواد و یا کم سواد هستند وجود دارد.

4ـ در دانش آموزان راهنمایی پسران که والدین آنها هردو بی سواد و یا کم سواد هستند، ناهنجاری رفتاری بیشتری نسبت به دیگران وجود دارد.

خانواده اولين بذر تكوين رشد فردي و بناي شخصيت را در انسان فراهم مي سازد
كودك در خانواده زبان مي آموزد , ارزش هاي اخلاقي را كسب مي كند , روابط اجتماعي با ديگران را مي آموزد و اصول و قواعد اخلاقي را ياد مي گيرد.
خانواده به عنوان فيلتري براي عقايد , ارزش ها و نگرش هاي مربوط به فرهنگ يك جامعه محسوب مي شود و آنها را به يك شيوه بسيار اختصاصي و انتخابي به كودك ارائه مي دهد بي ترديد بايد گفت كه شخصيت , نگرش ها , طبقه اجتماعي , اقتصادي مذهب و خصوصيات , وابستگي هاي نسبي خانوادگي , تحصيل و جنس والدين خانواده بر نحوه ارائه ارزش ها و ميزان هاي اخلاقي به فرزندان تاثير خواهد گذاشت.(كرمي نوري و مرادي , 1372)


 خلاصه و جمع بندي تحقيق:

با توجه به اينكه خانواده اولين عامل تاثير گذار در رشد , تربيت و آموزش فرزندان مي باشد بدين لحاظ بايستي بيشترين توجه به اين نهاد كوچك جامعه جلب شود و با در نظر گرفتن تاثيرات مثبت وضع عملكرد خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان همواره كوشش و اهتمام بيشتري در بالا بردن ميزان سواد والدين , رفاه بيشتر خانواده و تامين نيازهاي اقتصادي آنها بعمل آيد

نتیجه گیری: هر چه ميزان مطالعه والدين بيشتر باشد طبيعتا از سطح معلومات بالاتري برخوردار مي باشد كه اين موضوع در پيشرفت تحصيلي فرزندان تاثير مثبتي دارد .مي توان گفت که لازمه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز و کلاً دانش آموزان داشتن سواد و تحصيلات خانواده ها مي باشد. به تجربه نيز مشاهده شده است که اکثر افرادي که درجات علمي موفق را طي نموده اند والدين آنها تحصيل کرده و باسواد بوده اند البته مسئله وراثت، علاقه و انگيزه به فراگيري علم و دانش، شرايط آموزشي مناسب و... نيز بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير دارد. به همين دلايل در خانواده هاي بي سواد و سطح پايين تحصيلات دانش آموزان کمتري از لحاظ پيشرفت تحصيلي مشاهده شده است.

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 14:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر میزان فروش پوشاک کارخانه زیروتن واحد

 مشاهده:مشتریان پوشاک زیروتن و کاربران اینترنت علاوه بر پرسش از مشتریان این کارخانه باید از سایر کاربران اینترنت و فضاهای مجازی نیز پرسش انجام شود واز تاثیر تبلیغات اگاه شویم

 واحد تحلیل:کارخانه زیروتن است که مورد بررسی قرار میگیرد و میزان تاثیر تبلیغات بر فروشش بررسی میشود

سطح تحلیل:میانه است چون به بررسی یک کارخانه میپردازیم

روش تحقیق:پیمایشی و تحلیلی است و در آخر به تحلیل میزان فروش میپردازیم (مرتبط با نیاز جامعه انسانی)

روش نمونه گیری:خوشه ای است ما شهر تهران را در نظر میگیریم به مناطق شرق و غرب و شمال و جنوب تقسیم میکنیم و سپس نمایندگی های پوشاک زیروتن در این مناطق مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین روش تصادفی بدین صورت که ما لیست کامل شماره تلفن مشتریان را به کامپیوتر میدهیم و به صوذت تصادفی انتخاب میشوند و سپس از انها پرسش میکنیم

تهران:شرق(فروشگاه تهرانپارس)-غرب(سعادت ابادفروشگاه علامه-سعادت اباد  فروشگاه سرو) شمال(فروشگاه ولنجک-فروشگاه تجریش- فروشگاه شریعتی)

 

 

 ابزار نمونه گیری: پرسشنامه و مصاحبه ضمن پر کردن پرسشنامه ها به مصاحبه با کاربران فضای مجازی و مشتریان زیروتن نیز میپردازیم


برچسب‌ها: اصلاحیه
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 23:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر غلم بر فرهنگ اجتماع ایران


پیشینه نظری:در رابطه با این مسله ک تاثیر علم بر فرهنگ اجتماع ایران را دارا میباشد تحقیقات انجام شده اما نظریه های بسیار محدودی در این رابطه وجود دارد در اینجا نظریه یک محقق بسیار توتنارا در این رابطه مذکور میشویم تاثیر علم بر فرهنگ از نظر هاردینگ:هاردینگ در این رابطه گفته است که مسله علم و تاثیر علم برتفکر اجتماعی وسیاسی متمرکز است مسله علم در فمنیسم و تاثیر ان در فرهنگ بسیار پردامنه میباشد ومستلزم تجربه گرایی و دیدگاه افراد زیادی است و بیشتر باید درعلم ونقطه شروع ان از همین ابتدا مانوری در نسل امروزی داده شود.

پیشینه تجربی:یافته ها حاکی از ان است که یادگیری علوم به معنای اکتساب فرهنگ علوم مدرسه ای و نیازمند دسته گذاری فرهنگی می باشدفرهنگ علوم فرهنگ علم و فرهنگ مدرسهو فرهنگ طبیعت گرا و زیست گرا را دارا میباشددسترسی به علوم تجربی بایدبتور و ارزش فرهنگی داشته باشد و نیازمند نگاه کلی به علم می باشد.

نام و نام خانوادگی:فایزه حسینی موخر

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 23:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر تعداد فرزندان بر بهبود روابط خانوادگی در شهر تهران منطقه 8 سال 90

واحد تحلیل:شهر تهران منطقه 8 زیرا تحلیل  کار من قرار است در این محدوده صورت گیرد.

واحد مشاهده:خانوار ها،زیرا کار تحلیل من در این افراد انجام می شود

سطح تحلیل:خرد است،چون در سطح افراد یک جامعه انجام میشود

روش تحقیق:هم بستگی است زیرا با نیاز های انسانی و خانواده ها مرتبط است و ما میخواهیم تاثیر یک عامل را بر عامل دیگر بدانیم.و برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیر ها انجام می شود.

نمونه گیری:خوشه ای است

چرایی:مواقعی از این نمونه گیری استفاده می شود که جامعه مورد تحلیل ما از دسته های جداگانه ای تشکیل شده باشندو عناصر ان جامعه از در این دسته ها توزیع شده باشد.اگر تهیه چارچوبی که نام همه عناصر جامعه را در دست داشته باشد و یا اگر هزینه تحلیل ما سنگین باشد از این روش استفاده می کنیم.ممكن‌ است‌ در جامعه‌اي‌ انتخاب‌ افراد به‌دليل‌ عدم‌ وجود چهارچوب‌ نمونه‌گيري‌ و يا مشكل‌ دسترسي‌ و ملاقات ‌افراد بعلت‌ پراكندگي‌ آنها در جامعه‌ مشكل‌ باشد. در اينصورت‌ فهرستي ازگروههاي‌جامعه‌تهيه‌نموده ‌و تعدادي‌ از گروهها بطور تصادفي‌ انتخاب‌ ميشوند.با توجه‌ به‌ شباهت‌ عناصر داخل‌ خوشه‌ها به‌ يكديگر براي‌ دستيابي‌ به‌يك‌ نمونه معرف‌ بهتر است‌ تعداد نمونه‌ زيادتر شود كه‌ معمولا" از يك‌ ضريب‌ به‌ نام‌ اثر طرح‌ استفاده‌ مي‌شود و ياتعداد خوشه‌ها رازيادتر انتخاب‌ نمايند.و میخواهم با استفاده از این روش به چارچوب نمونه گیری محدود تری که قابل دسترسی است برسم.

ابزار مورد استفاده:من برای این تحلیلم از روش پرسشنامه استفاده میکنم.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 22:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

واحدتحلیل:استان های سراسر کشور

واحد مشاهده:آژانس های هواپیمایی استان های توریستی

سطح تحلیل:کلان(آژانس های هواپیمایی)

روش تحقیق:کمی/پیمایشی

چرایی پیمایش:چون واحد تحلیلمان استان های سراسر کشور است

نمونه گیری:لیست کامل/خوشه ای

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 21:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

متغیرها:

۱-نوع هواپیمای انتخابی

تعریف مفهومی:وسیله ای برای مسافرت هوایی که انتخاب میشود.

تعریف عملیاتی:هواپیمای تک سرنشین/عمومی

۲-قیمت انواع بلیط ها

تعریف مفهومی:برگه ای که ارزش پول رادارد ومجوز سفر است

تعریف عملیاتی:وسیله ای برای انجام سفر

۳-سرویس دهی درطول سفر

تعریف مفهومی:پذیرایی کردن از مسافر

تعریف عملیاتی:امکاناتی که دراختیار مسافر درطول سفر قرار میگیرد

۴-نوع مسافرت ها

تعریف مفهومی:مسافرت های سیاحتی یازیارتی

تعریف عملیاتی:مسافرت هایی که به منظورتفریح در داخل ویاخارج ویازیارت انجام میشود

۵-نوع هتل های انتخابی

تعریف مفهومی:انتخاب مکانی برای اسکان در طول سفر

تعریف عملیاتی:هتل هایی که مسافر برای اسکان درطول سفر برای رفاه بیشتر انتخاب میکند


متغیر بعد مولفه
۱-نوع هواپیمای انتخابی

تعداد مسافران

 

 


 

 

سرویس دهی

 


 

 

 زمان پرواز

 

-افزایش مسافران آرامش سفر را برهم میزند

-کاهش مسافران سکوت بیش ازحد ایجاد میکند ونامناسب است

 


 

-حتی اگر سرویس دهی مناسب نباشد نوع هواپیماتاثیرندارد

-سرویس دهی سریع را ترجیح میدهد

 


 

-هرچه زمان کوتاه تر باشد بهتر است

-ایام تعطیل هم پرواز داشته باشد

 

 

 

۲-قیمت انواع بلیط ها

وضعیت سیاسی

 


قیمت دلار


نوع سفر

 

 

-جنگ های بین کشورها تغییری در آن ایجاد نکند

-آشوب سیاسی چه خارجی وچه داخلی ممکن است باعث افزایش قیمت ها شود


 

-باافزایش قیمت دلارخرید بلیط سفر کاهش می یابد

-افزایش قیمت دلارتاثیری در کاهش سفرها ندارند


-سفرهای داخلی بلیط های ارزان تر دارند

-سفرهای خارجی بلیط های گران تر دارند

 

 

 

۳-سرویس دهی درطول سفر

 

 

غذا


 

رفاهی

 


 

بهداشتی

 

 

 

-غذا باید لذیذ وخوشمزه وسالم باشد

-کیفیت غذا اهمیتی ندارد


 

-باید صندلی های راحتی در اختیارمسافر باشد

-جای صندلی هارا باید خودمان انتخاب کنیم


-نظافت فضای هواپیما وسرویس بهداشتی وهمچنین وسایل نقلیه رعایت شده باشد

-محل اسکان از نظافت متوسط برخوردار باشد

 

 

۴-نوع مسافرت ها

 

وضعیت سیاسی


مسافرت داخلی


 

 

مسافرت خارجی

 

 

 

-به کشورهایی که دچارآشوب سیاسی هستند کمتر سفر میشود

-آشوب سیاسی تاثیری بر توریست ندارد


-مکان های توریستی داخلی در انتخاب مسافران تاثیر گذار است

-مسافران به انتخاب مکان مورد بازدید اهمیت میدهند


 

-کشو رهای توریستی پربازدید شرایط مطلوب تری برای مسافرت دارند

-مسافران اهمیتی برای کشور های برتر موقعیتی از لحاظ گردشگری قایل نیستند

 

 

 

۵-نوع هتل های انتخابی

 

وضعیت اقتصادی


امکانات رفاهی

 


 

سرویس دهی

 

 

-قشرهای کم درآمد کمتر به نوع محل اسکان اهمیت میدهند

-همه مسافران باهر قشراقتصادی بهترین هتل ها را انتخاب میکنند


-همه مسافران باهر قشراقتصادی امکانات رفاهی مطلوب را انتخاب میکنند

-قشرهای کم درآمد کمتر به نوع امکانات رفاهی اهمیت میدهند


-سرویس دهی درهمه شرایط باید مطلوبیت داشته باشد

-سرویس دهی ضعیف خللی در مکان گردشگری وارد نمیکند

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 21:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : تأثیر رابطه ی گروهی بین کارکنان در شرکت های خدماتی و بازرگانی واقع در تهران در عملکرد کل سازمان.

واحد تحلیل : شرکت های خدماتی و بازرگانی شهر تهران.

واحد مشاهده : کارکنان شاغل در شرکت های خدماتی و بازرگانی شهر تهران.

سطح تحلیل : میانه.

روش تحقیق : کمی ، به لحاظ اینکه در این روش متغیر و فرضیه داریم و تا حدودی نیز قابلیت تعمیم وجود دارد. / پیمایشی ، چراکه نتیجه ی این تحقیق تا حدودی به نیاز های جامعه ی انسانی( رفتار مناسب در محیط کاری) کمک میکند، همچنین به دلیل وجود بعد پهنانگر قابلیت تعمیم وجود دارد، و از ابزار اصلی آن(پرسشنامه) میتوان در این روش بهره گرفت.

چرایی : به جهت کاربردی بودن این موضوع و کمک به مدیریت و مافوقان سازمان ها در تعیین خط مشی هایی برای روابط بین کارکنان برای دستیابی به اهداف و عملکرد مورد نظرشان.

ابزار مورد استفاده : پرسشنامه و در صورت امکان مصاحبه.

نمونه گیری: به خاطر رسیدن به چارچوب نمونه گیری محدودتر و قابل دسترس از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده میکنیم.

به دلیل وسیع بودن شهر تهران و عدم دسترسی به تمام شرکت های تجاری، ابتدا مناطقی را به صورت تصادفی ساده انتخاب میکنیم. برای مثال، از بین مناطق تهران، منطقه های 2،4،5،6،8 را انتخاب میکنیم. سپس با کمی بررسی ناحیه هایی که در این مناطق انتخابی دارای شرکت های تجاری بیشتری هستند را انتخاب میکنیم و از بین این نواحی به چند خیابان و کوچه خواهیم رسید که شرکت های مربوطه جهت بررسی و ارائه ی پرسشنامه درآنها وجود دارند. سپس برای ارائه ی پرسشنامه به کارکنان این شرکت ها مراجعه خواهیم کرد. برای مثال: در منطقه 2 : ناحیه شهرک غرب، سعادت آباد، فرحزاد. / سعادت آباد: میدان کاج، میدان سرو، میدان بوستان. / میدان سرو: بام تهران ، بلوار پاکنژاد، بلوار دریا. / بلوار پاکنژاد: شرکت بیمه ی ایران، شرکت خدماتی صرافی سرمایه، شرکت خدماتی مالی و مشاور مالیاتی *****.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 20:21  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب یک موضوع و...                                  متفیرکنترل:پایگاه اقتصادی خانواده ها

 ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور


۱-نوع مسافرت های داخلی یا خارجی

۲-قیمت انواع بلیط ها

۳-نوع استفاده از هواپیماهای داخلی وخارجی

۴-انتخاب نوع هتل

۵-سرویس دهی در طول سفر


ایکس

 

 

مداخله گر

ایگرگ

تعدیل کننده

 

1-

نرخ ارز

نوع مسافرت ها

وضعیت سیاسی

۲-

نرخ ارز

قیمت انواع بلیط ها

وضعیت سیاسی

۳-

نرخ ارز

 

 

 

سرویس دهی

نوع هواپیمای انتخابی

تعدادمسافران

۴-

نرخ ارز

 

 

 

تعدادپرسنل هواپیمایی

سرویس دهی درطول روز

تعداد مسافران

۵-

نرخ ارز

 

 

نوع هتل های انتخابی

وضعیت اقتصادی

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 19:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : عوامل موثر در کاهش ازدواج در سال های اخیر در بین جوانان 23-30 سال تهرانی

واحد تحلیل: جوامان 23-30 سال تهرانی

چون تحلیل ما قرار است روی این افراد باشد

واحد مشاهده: جوامان 23-30 سال تهرانی

چون این افراد پرسشنامه را پر می کنند

سطح تحلیل:خرد

جون واحد تحلیل جوانان تهرانی است یعنی افراد

روش تحقیق:پیمایشی

چون در ارتباط با نیازهای جامعه انسانی و توجه به نکات با مهنی و عوامل مهم و به طور عمیق کنش و واکنش های میان عوامل به وجود آورنده تغییر یا رشد و توسعه را وارسی می کند. پهنانگر وکمی است.دارای رابطه علی و متغیر وفرضیه وسوال است.قابلیت تعمیم دارد.

ابزارمورد استفاده:پرسشنامه و مصاحبه

چون واریانس و پراکندگی بین و داخل جامعه (تهران) زیاد است از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده می کنیم.ابتدا تهران را به چند قسمت (شمال شرق-جنوب شرق- شمال غرب – جنوب غرب) طبقه بندی می کنیم . که پراکندگی اش زیاد است سپس این قسمت ها را به چند منطقه که اختلاف چندانی باهم ندارند به شکل تصادفی انتخاب کرده (مثلا شمال غرب: مناطق5-22-21-2)خوشه ی اول یعنی مناطق تهران مشخص می شود و بعد با قرعه کشی از هر منطقه نسبت به وسعتش چند ناحیه را انتخاب کرده (مثلا منطقه 2 ناحیه 2 و و7و4) سپس از هر ناحیه یک محله (مثلا ناحیه 4محله 17 شهرک آزمایش)سپس از هر محله با قرکشی یک خیابان اصلی (محله 17 بلوار جانبازان) سپس از هر خیابان اصلی یک خیابان فرعی (خیابان گلبرگ) انتخاب نموده تا چارچوب نمونخ گیری معین بدست آید.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 19:26  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام.استاد مطالب پایین همه در جدول است ,اگر جدولش معلوم نبود حتما درست خواهم کرد .به من نمه پایان نامه 10 داده بودین,مطالبی که اضافه کردم زیر جدول است.

 

موضوع پایان نامه :بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی(7-12)ساله شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی 90_91

 

 

 

شماره فصل عنوان شرح   عنوان 
کلیات پژوهش چکیده به طور خلاصه در باره حجم نمونه و جامعه آماری و روش نمونه گیری و   توضیح مختصر درباره نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته است.ولی از نوع   روش چیزی نگفته است.
کلید واژه کلید واژه را مشخص نکرده است.
مقدمه یکی از   مهمترین مسائل ومشکلات جوامع بشري درعصرحاضر و مشکلاتی که گریبان اکثر مردم   راگرفته همان مشکلات فتاري - روانی است که به صورت نابهنجاري بروز می کند.   وهمچنین در مقابل پیداکردن راههاي توسط روانشناسان و روانکاوان به منظور مقابله   با ناهنجاري ومشکلات از اهمیت زیادي برخوردار است.خانواده یک نظام اجتماعی است   که اختلال در هر یک از اجزاء و اعضا آن کل نظام را مختل می کند ، و این نظام   مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء راتشدید ومشکلات جدیدي را ایجاد   می نماید .
بیان مساله اگر درخانواده یک کودك معلول ، سایر کودکان را از هوش طبیعی   برخوردار باشند بی شک مسائل و مشکلاتی راایجاد می کند. واکنش هاي پدر و مادر   نسبت به کودك عقب مانده ذهنی یکسان نیست و اغلب بستگی به میزان عقب ماندگی هوش   کودك، موقعیت هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی خانواده ، خصوصیات شخصیتی والدین   ،ماهیت و کیفیت راهنمایی پزشک و روانپزشک و سایر عوامل دارد.
ضرورت اهمیت تحقیق اهمیت این تحقیق به نوبه خود می تواند مسئولان و دست اندرکاران امر   درمان نظیر درمانگران ، مشاوران و ... را بر آن دارد که براي سلامتی روانی تعادل   روانی خانواده کودك معلول عقب مانده ذهنی چاره جویی کنند.
اهداف   تحقیق هدف اصلی   شناخت ویژگی هاي شخصیتی والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر است.                 4 هدف فرعی که یکی از آن ها   تعیین میزان شکایات جسمانی در مادران و پدران دانش آموزان عقب مانده ذهنی است.
فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی :بین میزان واکنش هاي روانی مادران و پدران دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر تفاوت معنا داري وجود دارد.                                     10فرضیه   فرعی که یکی از آن ها بین میزان شکایات جسمانی در مادران و پدران دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.  
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق شخصیت ,,واکنش های روانی,افسردگی ,خصومت, افکارپارانوئید ,ترس مرضی   ,روان پریشی
فصل 2 ادبیات تحقیق  
فصل 3  روش شناسی      روش تحقیق طرح کلی پژوهش حاضر تحقیق توصیفی از نوع علمی – مقایسه اي است که   با روابط بین متیغرها ، آزمون فرضیه ها،پروراندن مفاهیم و قوانین کلی سروکار   دارد.تحقیق توصیفی شامل وقایعی است که از قبل اتفاق افتاده اند که ممکن است به   وضعیت حال ارتباط داده شوند.
شیوه پژوهش این پژوهش توسط نمونه گیري وارائه پرسشنامه هایی به آزمونی ها پس   از آن مقایسه نتایج صورت گرفته است
جامعه آماری  کلیه والدین دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان شاهین شهر مشغول به تحصیل در آموزشگاه های   استثنایی مقطع ابتدایی
روش نمونه گیری و حجم نمونه 30نفر از والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش  پذیر در سطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه و روش   نمونه گیری روش تصادفی ساده است  
ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی شخصیت Scl90-R
روایی و اعتبار پایایی   پژوهش                                                        سنجش پایانی ابعاد 9 گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایانی به روش   آزمون مجدد صورت گرفته است.             روایی پژوهش                                                      ( دراگوتیس، ریکزوراك 1976 ) این آزمون را به همراه بر روي 119 آزمودنی   MMPI  داوطلب اجرا نمودند.                             
روش تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش به منظور تنظیم و طبقه بندي وتجزیه و تحلیل داده هاي   بدست آمده از ر وش هاي آماري توصیفی فراوانی ؛ درصد ، میانگین، و انحراف معیار و   ...) و آمار استنباطی استفاده شده است.از آمار توصیفی جهت تهیه وتنظیم جداول   فراوانی و ترسیم نمودار استفاده گردیده است .
    از آمار استنباطی براي استنباط نتایج حاصل از نمونه جهت تعمیم به جامع استفاده   می گردد.در این پژوهش از آزمونtمستقل جهت مشخص نمودن تفاوت بین میانگین هاي دو   نمونه استفاده گردید.
فصل 4    تجزیه و   تحلیل داده ها
فصل 5 بحث و نتیجه گیری میانگین نمره   علائم روانی والدین نشان داد که از سلامت روانی برخوردارند.بررسی و مقایسه  علائم روانی پدران ومادران نشان داد که علائم   روانی در مادران به طور معنادار بیشتر از پدران می باشد.

و.

در ابتدا محقق به تشکر و قدردانی از اساتید پرداخته است.بعد از آن به چکیده پژوهش پرداخته است.اما در پایان چکیده کلید واژه ها ا مشخص نکرده است.سپس فهرست مطالب و فهرست جداول و نمودارها را مشخص کرده است.

فصل اول (کلیات تحقیق):

در این فصل به بیان  مقدمه ,بیان مساله, ضرورت و اهمیت تحقیق, اهداف تحقیق پرداخته است.ولی سوالات تحقیق مشخص نشده است.در ادامه  فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق را مشخص کرده است.بعد از آن به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته است.محقق در این قسمت فقط به تعریف عملیاتی یکی از متغیرها پرداخته است که از ایرادات این قسمت است.

فصل دوم (ادبیات تحقیق):

در این قسمت مولفهای شخصیت را مشخص کرده است و در مورد هرکدام توضیحی داده است.البته باید این کارها در قسمت تعاریف عملیاتی انجام می شد.محقق در توضیح مولفه ها به نظریه ها از جمله نظریه فروید,نظریه برون, نظریه اسکلیگ و... اشاره کرده است.مشکل در این است که کمتر به نظریه ها پرداخته و بیشتر توضیح و تعریف مولفه هارا مشخص کرده است و رعایت اصول را در ادبیات تحقیق نکرده است. در قسمت پیشینه تجربی به مطالعه پژوهش های انجام شده در داخل کشور وخارج پرداخته است.

فصل سوم (روش تحقیق):

طرح کلی پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان شاهین شهر سال تحصیلی 90-91 و نمونه منتخب 30 نفر از از والدین دانش آموزان جامعه آماری فوق در سطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه که از هرمدرسه والدین 10نفر از دانش آموزان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند.

از پرسشنامه ویژگی شخصیت scl90-r (حاوی 90 سوال)برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و در مورد ساختار پرسشنامه ,مدت زمان وفرم گزینه ها توضیحاتی ارائه داده است.

سنجش پایایی ابعاد 9 گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایانی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است . ثبات آزمون از طریق پایایی تست مجدد صورت گرفته است.

در ادامه روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه آورده شده است.

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها):

دراین پژوهش به منظور تنظیم و طبقه بندي وتجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده از روش هاي آماري توصیفی (فراوانی ؛ درصد ، میانگین، و انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت تهیه وتنظیم جداول فراوانی و ترسیم نمودار استفاده گردیده است . از آمار استنباطی براي استنباط نتایج حاصل از نمونه جهت تعمیم به جامع استفاده می گردد. در این پژوهش از آزمون tمستقل جهت مشخص نمودن تفاوت بین میانگین های دونمونه استفاده شده است.

فصل پنجم(بحث ونتیجه گیری):

در این فصل توضیحی درباره نتایج آزمون فرضیه ها داده شد .3 فرضیه از فرضیات پذیرفته نشد.در ادامه پیشنهادات و محدودیت های پژوهش از جمله محدویت زمانی و....مشخص شد.فهرست منابع (منابع داخلی و خارجی )به تفکیک از هم آورده شد و در پیوست سوالات پرسشنامه گنجانده شده بود. 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 18:20  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع : تاثیر ویژگی علمی خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان در میان دانش آموزان شهر تهران.

 

واحد تحلیل : دانش آموزان شهر تهران

 

واحد مشاهده : خانوارها ، شهروندان.

 

سطح تحلیل : خرد(چون در سطح افراد است).

 

روش تحقیق: کمی- پیمایشی و درارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی است.

 

ابزار مورد استفاده:پرسشنامه ـ مشاهده.

 

نمونه گیری:نمونه گیری تصادفی زیرا هدفمان این است که به صورت تصادفی و با شانس برابر از گروه های مختلف اطلاعات کسب کنیم.به صورتی که شماره ی دانش آموزی تمام دانش آموزان تهرانی را به کامپیوتر میدهیم و به صورت تصادفی یک گروه را انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار میدهیم.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 16:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

موضوع: تاثیر تورم بر رفتار و زندگی مردم اهالی شهرک امید

واحد تحلیل:مردم اهالی شهرک امید

 

واحد مشاهده:خانوارها

 

سطح تحلیل:خرد (چون در سطح افراد است)

 

روش تحقیق: کمی- پیمایشی و درارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی است.

 

چرایی:چون واحد تحلیلمان این(مردم اهالی شهرک امید) است.

 

ابزار مورد استفاده:پرسشنامـــــــه ـــ مشاهــــــــده

 

نمونه گیری:روش نمونه گیری خوشه ای.موقعی از این نوع نمونه گیری استفاده میشود که جامعه مورد پژوهش از دسته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه در این دسته ها توزیع شده باشد.اما مهم ترین دلیل استفاده از نمونه گیری خوشه ای آن است اگر تهیه چارچوبی که نام همه عناصر جامعه را در برداشته باشد یا اگر هزینه به دست آوردن این چارچوب سنگین و زیاد باشد از این روش استفاده میکنیم.در این روش تلاش ما بر این است که به چارچوب نمونه گیری محدودتری که قابل دسترسی است برسیم.

 

 

 

مردم اهالی شهرک امید

 

 

کارکنان مشغول به کار در استخر این شهرک

کارکنان مشغول به کار در تره بار این شهرک

افراد مشغول به کار در سوپرمارکت های این شهرک

افراد ساکن در مجتمع های مسکونی این شهرک

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

 

زن

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

 

 

مجرد

 

متاهل

 

مجرد

 

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

 

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

 

پایین دیپلم

1

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم2

 

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

 

                                                 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 15:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بسم الله الرحمن الرحیم نقد روشی : پایان نامه گرایش ادیان وعرفان تطبیقی . عنوان: جایگاه آب وآتش وآداب ان در ادیان آریایی هند وایران و یونان . این پایان نامه در ابتدا به تشکر و قدردانی از استاد راهنما و استاد مشاور خود پرداخته وبعد این پایان نامه را به خانواده خود تقدیم کرده است و بعد فهرست مطالب را ارائه داده است . فهرست مطالب :دارای چکیده /مقدمه/اصطلاح شناسی /فصل اول و/فصل دوم/فصل سوم/ فصل چهارم که نتیجه گیری است/ دارای منابع فارسی ومقالات و منابع انگلیسی و ادرس وبگاه مورد استفاده و چکیده انگلیسی است . چکیده: چهار عنصر آب واتش و باد اساس و بنیاد هستی به شمار می ایند .انچه در جهان هستی وجود دارد همه در پیوند این عناصر هستند به عبارتی هستی بر بنیاد انها مفهموم پیدا کرده است .ستایش این دو عنصر در میان ادیان هند و ایران و یونان به گونه ای نیز نمایان میشود و جزء ویژگی برجسته این ادیان است. این تحقیق جایگاه آب وآتش در ادیان اریایی هند و ایران و یونان را به صورت توصیفی مورد بررسی قرار داده است. کلید واژه:اساطیر /اریاییان/قداست آتش/اب/ایزدان/ مقدمه: از روزگاران کهن تا به امروز اب و اتش همواره نقشی اساسی درتمدن بشرایفاکرده اند همه سرزمین های بزرگ که دارای پیشینه های فرهنگی درخشانی بوده همچنین نزد انسان های نخستین و اغازین اب و اتش ستایش میشده و ان را بزرگ داشته اند .و بیان کرده که کتاب مقدس هندوها (ودا)نام دارد که شامل چهار کتاب است . در این پژوهش اهمیت و تقدیس دو عنصر اب و اتش به همراه ایزدان مربوط به این عناصر در میان مردمان آرییائی و اداب و ایین های مربوط به انها مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق یافتن پاسخ به پرسش های زیر بوده : 1-اب واتش چه ویژگی و کارکرد هایی در اساطیر وباورهای مردمان اریایی دارد؟ 2-چرا این گوهر ها (اب واتش)در یک زنجیره قرار گرفته و همواره مقدس شمرده شده اند؟ 3-آیین های مربوط به این دو عنصر در ایران و هند و یونان چیست؟ البته منظور از ایران منابع اوستایی وپهلوی ان است و سایر دوره های تاریخی و دینی ایران باستان در این رساله مد نظر نبوده است و در هند نیز فقط دین ودائی و از ان میان اساس کار بر روی ریگ وده است و در یونان باستان اساس کار بروی سرودهای هومر و هزیود است. و علت این امر این است که با توجه به ریشه هند و اروپایی این دو عنصر نقش اساسی در زندگی انان ایفا کرده است . و در این تحقیق فرض بر این بوده که: 1-اب و اتش پالاینده دور کننده و نابودگر پلشتی ها و نیرو های اهریمنی هستند. همین ویژگی ها و کارکردها و نیز هسته های بنیادی و ساختارهای یکسان انها را در یک زنجیره قرار داده است . 2-این گوهر ها با اسمان و جاودانگی پیوند یافته اند از این رو مقدس شمرده میشوند. پیشینه تحقیق: پیشینه نظری :کتاب های ارزشمندی در باره اریاییان هند و ایرانی و دین یونان نوشته شده است که بخشی به صورت تاریخی مانند تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه تالیف دکتر محمد جواد مشکور و تاریخ یونان باستان نوشته اردشیر خدادادیان و بخشی به صورت اسطوره ای مانند دانشنامه اساطیر جهان نوشته رکس وانر و در خصوص اب و اتش نیز کتاب های ارزشمندی چون نور آتش و اتشکده تالیف اوشیدری موجود است.و از این منابع در نوشتن پایان نامه خود استفاده شده است . پیشینه تجربی: اما در خصوص جایگاه اب و اتش در ادیان اریایی هند وایران ویونان بصورت اختصاصی تحقیقی صورت نگرفته است. شیوه کار در این تحقیق به صورت زیر بوده است : ابتدا در فصل جداگانه ای به شناخت ادیان آریایی علل مهاجرت انها و طبیعت پرستی انان پرداخته است .سپس در فصل جداگانه جایگاه این دو عنصر به همراه ایزدان مربوط به انها و ایین ها و جشنهای انها مورد بررسی قرار گرفته است و فصل اخر هم به نتیجه گیری پرداخته است. فصل دوم:در باب اتش است و مشتمل بر ده بخش است در این فصل بعد از تقدیس وذکر اهمیتاتش اسطوره های کشف اتش ایزدان مربوط به ان اقسام اتش و مراسم و ایین های مربوط به این عناصر نیایشگاهها و جشنهای متعلق به ان و نقش ان در افرینش و حیات واپسینو قربانی در این ادیان مورد بررسی قرار گرفته در این پایان نامه . در فصل سوم بعد از تقدیس اب و صفات و ویژگی های مربوط به این عنصر نقش اب در افرینش وچگونگی افرینش ان مورد بحث قرار گرفته است . فصل چهارم :نتیجه گیری است . روش این تحقیق توصیفی است که با استفاده از کتابخانه ها و اینترنت و تهیه فیش برداری صورت گرفته است . نتیجه گیری : از تمامی این مطالب می توان نتیجه گرفت که (دین نظام یکپارچه ای است از باور داشتها عملکرد های مرتبط با چیزهای مقدس است )این تقدیس ها به معنای واقعیت و در عین حال سود مند است. و این پایان نامه از 126منبع فارسی و7منبع انگلیسی استفاده کرده است . و از 11مقاله استفاده کرده است
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393ساعت 18:16  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر