روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

  پرسش نامه

پاسخگوی گرامی

باسلام وعرض ادب

پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است به منظور تحقیق در زمینه بررسی نمایش خلاق در پرورش جسم و روان کودکان پیش از دبستان توسط اینجانب دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی تهیه و تنظیم شده است.امید است شما دوست عزیز با دقت نظر و بهره گیری از اطلاعات عمومی خود،بنده را در تکمیل این فرم به جهت از استفاده بهینه در پیشبرد تحقیق مذکور یاری نمایید.

پیشاپیش ازاینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار بنده قرار دادید کمال تشکر و قدردانی را دارم.

دوست گرامی به جهت امنیت خاطر شما از گرفتن مشخصات شخصی خودداری شده است.

جنسیت: مرد     زن                     مقطع سنی:

1-آیا با واژه نمایش خلاق آشنایی دارید؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

2-آیا با کلاسهای نمایش خلاق در مراکز هنری آشنایی دارید؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

3-آیا به منظور آگاهی بیشتر در مورد تربیت فرزند خود از جلسات نمایش خلاق استفاده کرده اید؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

4-کلاسهای نمایش خلاق چقدر می تواند روحیه اعتماد به نفس را در کودک شما تقویت کند؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

5-آیا به نظر شما با رفتن کودک شما به کلاس فوق اعتماد به نفس او به ثبات می رسد؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

6-آیا کلاسهای نمایش خلاق می تواند دقت کودک شمارا در انجام امور محوله تنظیم کند؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

7-آیا کلاس نمایش خلاق می تواند تمرکز کودک شما را تقویت کند؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

8- آیا کلاس نمایش خلاق می تواند تقویت مهارتهای کلامی کودکان تاثیر داشته باشد؟

 الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

9-آیا نمایش خلاق رفتارهای اجتماعی و مشارکتی کودک شمارا تقویت می کند؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

10-آیا نمایش خلاق می تواند کودک شما را با روش حل مساله آشنا کند؟

الف)زیاد                          ب)متوسط                        ج)کم                  

11-هرگونه تجربیاتی که در مورد کلاسهای مشابه به موضوع مورد نظر دارید بیان نمایید.

12-هرگونه نظر،پیشنهاد در جهت پیشبرد تحقیق فوق دارید را بیان نمایید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:25  توسط توحیدلو  | 

بررسی اعتیاد درمیان دانش اموزان پسر دوره متوسطه

پرسشنامه :

این پرسشنامه در راستای رسیدن به عوامل گرایش نوجوانان به سمت مواد مخدر ودرنهایت اعتیاد است .از پاسخکوی محترم خواسته می شود که بادقت به سوالات پاسخ دهد .

1-سن

2-شغل

3- میزان تحصیلات

4- وضعیت تاهل

5-حقوق پدر شما چقد است ؟

6-تعداد خانواده شما چند نفر است ؟

7-چندنفر از افراد خانواده شما شاغل هستند؟

8-چند وعده در هفته غذای گرم میخورید؟   1بار               2بار          بیش از 2بار

9-دوستان شما جز کدا دسته هستند؟     مذهبی               معمولی        بی قیدوبند 

10-روزانه چقدر از اوقات فراغت خود را با دوستانتان می گذارانید؟    کم         اصلآ     زیاد

11-رابطه شما با پدر ومادرتان چگونه است؟                           خوب       متوسط     بد

12-به نظر شما اعتیاد در چه سنی بیشتر است؟     10تا15سال     15تا20 سال    20تا25 سال

13-ایا درچند دهه اخیر اعتیاد نوجوانان افزایش داشته است ؟             بله          خیر

14-ایا خانواده شما بین دو جنس مخالف تفاوت قائل هستند؟               بله         خیر

15-طلاق والدین چقدر درافسردگی نوجوانان و گرایش به سمت اعتیاد نقش دارد؟

خیلی کم                  کم                    متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

16-کم توجه ای و بی محبتی والدین چقدر در گرایش نوجوانان به سمت مواد روانگردان نقش دارد؟

خیلی کم                  کم                    متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

17-وجود شرایط نامناسب مالی خانواده  چقدر در معتاد شدن نوجوانان نقش دارد؟

خیلی کم                  کم                    متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

18-تا چه اندازه شکستهای عاطفی باعث پیش روی به سمت اعتیاد می شود؟

خیلی کم                  کم                    متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

19-اعتیاد والدین چقدر در معتاد شدن نوجوانان موثر است؟

خیلی کم                  کم                    متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

سوالات مصاحبه :

1-به نظر شما عامل اصلی گرایش نوجوانان به سمت مواد روانگردان –سیگار –مواد مخدر و... چیست؟

2-ایا می توان گفت شرایط اقتصادی عامل اصلی گرایش به اعتیاد است؟

3-به نظر شما دقت در دوست یابی چقدر در پیشگیری از اعتیاد نقش دارد؟

4-تا چه اندازه رسانه های جمعی در پیشگیری از اعتیاد نقش داشته اند ؟

5-به نظر شما مدارس چه اقداماتی برای پیشگیری از اعتیاد می تواند انجام دهد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:8  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مژگان کمپانی

پرسشنامه

موضوع تحقیق: بررسی تاثیر خدمات جانبی سازمانها بر میزان کیفیت عملکرد کارکنان

نام و نام خانوادگی:                          میزان تحصیلات:                              سن:

                                                                                                                                        

 جنسیت: مرد      زن

 

1.آیا شما از سالمندی درمحیط خانه نگهداری میکنید؟       بلیO      خیرO

2.چقدر وقت خود را صرف نگهداری از وی میکنید؟      خیلی کمO  کم O متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

3.اگر سالمند شما در خانه نگهداری شوند چقدر احساس رضایت دارید؟  خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

4.تحت مراقبت و محافظت بودن سالمند شما چقدر در میزان اعتماد به نفس شما تاثیرگذار است؟

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

 

5.میزان تاخیر شما در رسیدن به محل کار چگونه است؟    به ندرتO  معمولاO   همیشهO

6.در روزهایی که تاخیر دارید به استرس و اضطراب خود در محیط کار چه نمره ای میدهید؟   

5O    10O    15O    20O

7.فکر میکنید خط مشی های سازمانی تا چه حد در تاخیر شما در رسیدن به محل کار موثرند؟

  خیلی کمO  کمO  زیادO  خیلی زیادO

8.به نظر شما عوامل برون سازمانی در دیر رسیدن شما به محل کار چقدر تاثیرگذارند؟

  خیلی کمO  کمO  زیادO  خیلی زیادO

9. به نظر شما استفاده از ساعات کاری شناور چقدر باعث بینظمی و خرج و مرج در سازمان میگردد؟

خیلی کمO  کم O متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

10.در طول روز چقدر نیاز دارید که حتی برای چند دقیقه از سازمان خارج شوید و به کار خود برسید؟

خیلی کمO  کمO متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

.

11.به نظر شما مدیریت چقدر به بحث رضایت شغلی کارمندانش توجه میکند؟

خیلی کمO  کمO   متوسط0زیادO  خیلی زیادO

12. به نظر شما چه درصدی از رضایت شغلی به جنبه مادی آن مربوط میشود؟ 

0O  25O  50O  75O  100O

13.به نظر شما تفویض اختیار در سازمان چه میزان در میزان اعتماد به نفس کارمندان تاثیر دارد؟

خیلی کمO  کمO متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

14. به نظر شما تفویض اختیار در سازمان چه میزان در کاهش استرس کارمندان تاثیر دارد؟

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

15. به نظر شما تفویض اختیار در سازمان چه میزان در کاهش استرس مدیران تاثیر دارد؟

 خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

 

16.آیا در سازمان شما دوره های تصدی ادواری مطرح است؟         بلیO      خیرO 

17.اگر همکار شما در یک روز کاری غیبت داشته باشد شما چه میزان در انجام وظایف وی مسلط هستید؟     خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

18.چه میزان تمایل دارید که در پست کاری دیگری کار کنید ؟  خیلی کمO  کم O  متوسط 0 زیادO  خیلی زیادO

19. به نظر شما چرخشی بودن دورهای  تصدی چه میزان در مسئولیت پذیری کارکنان تاثیرگذار است؟

خیلی کمO  کم O متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

20.آیا شما در شیفت بعدازظهر یا شب کار میکنید؟            بلیO      خیرO 

21.به نظر شما عامل ترافیک چه میزان در تاخیر شما تاثیر میگذارد؟

خیلی کمO  کمO متوسط0  زیادO  خیلی زیادO

22.آیا برای تردد خود ا زوسائل نقلیه عمومی استفاده میکنید؟      بلیO      خیرO

23. به نظر شما عامل ترافیک چه میزان باعث استرس در شما میشود؟

خیلی کمO  کمO   متوسط0زیادO  خیلی زیادO

24. به نظر شما عوارض ناشی از ترافیک چه میزان باعث استرس در شما میشود؟

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

25.فکر میکنید خدمات رفت و برگشت سازمانی چه میزان در رضایت شغلی شما موثر است؟

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

26.شما در سازمانی که کار میکنید چه میزان حق مشارکت در تصمیم گیری های سازمان را دارید؟

خیلی کمO  کمO متوسط0  زیادO  خیلی زیادO

27.به نظر شما شارکت در تصمیم گیری های سازمانی چه میزان بر اعتماد به نفس کارکنان موثر است؟

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

28.آیا شما کودک بین 5-1 سال دارید؟            بلیO      خیرO

29.چه میزان در طول روز در محل کار احساس دلتنگی برای کودک خود میکنید؟ 

خیلی کمO  کمO  متوسط0 زیادO  خیلی زیادO

30.میزان تفاوت بی تابی های کودک شما در روزهای کاری و غیر کاری چقدر است؟

خیلی کمO  کمO  زیادO  خیلی زیادO

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:14  توسط توحیدلو  | 

موضوع:

بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

 

بیان مسأله :

    با توجه به این که میان دانشجویان نگرش های متفاوتی ( مثبت و منفی ) نسبت به دین وجود

دارد و هم چنین دارای درجات متفاوتی از تفکر انتقادی هستند ، بنابراین در رابطه با این که آیا با      

( مثبت و منفی ) بودن نگرش دانشجویان تفکر انتقادی آنها مثبت و منفی می شود ؟ می خواهم در این رابطه اطلاعاتی به دست آورم و بررسی کنم .

اهداف پژوهش :

    هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که نگرش دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .

ضرورت پژوهش :

           1)  تعیین رابطۀ بین نگرش دینی ( مثبت و منفی ) و تفکر انتقادی دانشجویان

پیشینه تجربی:

      نگرش نظامی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است . نگرش مذهبی ایستاری معطوف به امور مقدس است . که در دو بعد دینی شناسی  و دین باوری تعریف می شود . که در آن فرد با توجه به قدرت معنوی ، قدرت دنیوی را تقدیس و تعدیل می کند و به او گوشزد می نماید که سلسله مراتب استعدادها در قبال سلسله مراتب شایستگیهای اخلاقی و دینی چیزی نیست . این نگرش موجب توجه به قدرت معنوی گشته و به سبب آن احتمال و اطمینان فرد ، سازگاری وی با جامعه تأمین می گردد . ( به نقل از ضرابیها ، 1382 )

     نیز نگرش مذهبی را این گونه تعریف می کنند ، که عبارتست از " اعتقادات منسجم  و ۀ

یکپارچۀ توحیدی که خداوند را محور امور دانسته و ارزشها ، اخلاقیات ، آداب و رسوم  و

رفتارهای انسان را با طبیعت ، یکدیگر و خویشتن تنظیم می کند " به علاوه ویلیام جیمز معتقد

است که احساسات مذهبی ، احساساتی است که دارای طبیعت واحدی نیستند ، بلکه آنها هم دسته ای از احساسات مختلف می باشند ، مانند ترس مذهبی ، عشق مذهبی ، وحشت مذهبی  و نشاط  و سرور مذهبی  . بنابراین ، تمام احساسات مختلف را می توانید با کلمۀ مذهب جمع کنید . همانطور که احساسات مذهبی یک نوع از احساسات و عواطف نبوده بلکه شامل مجموعه ای از احساسات و عواطف مختلفی  هستند که بر پایه های مذهبی قرار دارند .

پیشینه نظری:

 

. بر اساس پژوهش دیگری که بر روی 316 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد به خوبی نشان داد که عقاید و شعائر مذهبی نقش مهمی را در پیشگیری و کاهش مشکلات هیجانی و روانی بازی می کند . از منظر قرآن ، اگر کلمۀ طیبه و اندیشه پاک توحیدی در وجود انسان ، آگاهانه ریشه بدواند به اذن الهی میوه های شیرین نگرش و رفتار پاک ، انسانی و الهی را در پی خواهد داشت . در این مطالعه ، میزان نگرش دانشجویان نسبت به مبانی نظری اسلام ( اصول دین ) از قبیل اعتقاد به عالم غیب ، خداوند ، عدل الهی ، وحی ، نبوت ، امامت ، حیات اخروی ، هدفدار بودن زندگی ، مصونیت قرآن از تحریف ، درآمیختگی دین با سیاست ، تعامل علم و دین ، و... و همچنین مهمترین بخش از فروع دین ( احکام و اخلاق ) از قبیل نماز ، روزه ، حج ، پوشش اسلامی ، دعا و نیایش و غیره مورد سنجش قرار گرفته است

  - پايان نامه خانم عفت عباسي با عنوان بررسي مهارتهاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي جامعه شناسي دوره متوسطه در سال تحصيلي 80-1379 رساله دكتري در دانشگاه تربيت معلم

در اين تحقيق از روش تحقيق نيمه تجربي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق دانش آموز دخترو پسر شهر سمنان است كه ازبين مدارس دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه انتخاب شده و گروه تجربي و شاهد به طور تصادفي انتخاب شده از هر مدرسه 20 دانش‌آموز در پايه دوم متوسطه علوم انساني در يك كلاس پسرانه و ديگر دخترانه نمونه اين تحقيق را تشكيل مي‌داد. از محتواي كتاب جامعه شناسي فصل سوم، تحت عنوان مزاياي اجتماعي با توجه به فرآيند تفكر منطقي بازسازي و سپس جهت تدريس به شيوه حل مسئله، راهنماي معلم تدوين و تنظيم گرديده تا از طريق آن مهارتهاي تحليل، تركيب، ارزشيابي و استنباط و جمع بندي در دانش‌آموزان تقويت گردد نتايج تحقيق نشانگر كارايي و اثربخشي عمل آزمايش بوده است و فرضيات تحقيق تائيد شده كه مهارتهاي تحليل تركيب، ارزشيبابي و استنباط و جمع بندي تفكر انتقادي قابل پرورش بوده است.

- پايان نامه خانم هاشميان نژاد به عنوان رساله دكتري تحت عنوان ارائه چهارچوب نظري در خصوص برنامه درسي مبتني بر تفكر انتقادي در دوره ابتدايي

- با تاكيد بر برنامه درسي مطالعات اجتماعي (رساله دكتري) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات سال 1380

- سئوالات تحقيق در دو بعد درون سازمان و برون سازماني پيرامون عناصر برنامه درسي تنظيم شده است و به تفكيك مورد بررسي قرار گرفته. يافته‌هاي پژوهش در بعد درون سازماني به موارد زير مي‌پردازد: چگونگي اهداف برنامه درسي مبتني بر تفكر انتقادي و ويژگيهاي اين اهداف، چگونگي روش تدريس، فعاليتهاي يادگيري و سازمان دهي اين فعاليتها، ارزشيابي، زمان مناسب آموزشي، فضاي آموزشي مناسب، مديريت آموزشي و ويژگيهاي هر يك از اين عناصر.

در بعد برون سازماني، نقش موثر خانواده و جامعه را بر برنامه درسي مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در پايان مدل برنامه درسي مبتني بر تفكر انتقادي طراحي شده و ويژگيهاي برجسته آن مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است.

- پايان نامه آقاي حسن شعباني تحت عنوان تاثير روش حل مسئله به صورت كار گروهي بر تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر تهران (رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس سال 1378) تحقيق از طريق روش نيمه تجربي و با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي بر روي 436 دانش‌آموزان صورت گرفته و روش حل مسئله به صورت كار گروهي بر روي  سه مهارت مقايسه، تشخيص و قضاوت بررسي شده است. حاصل تحقيق نشانگر تاثير مثبت روش حل مسئله بر رشد مهارتهاي تفكر انتقادي بوده است.

- تحقيق آقاي منصور شاه ولي با عنوان به كارگيري آموزش تفكر انتقادي در آموزش عالي به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه، مجموعه مقالات نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، مرحله دوم تهران دانشگاه تهران سال 1376 كه به منظور مشاركت هر چه بيشتر دانشجويان در فرآيند يادگيري و آموزش در دوران تحصيلي خود است تا بتوانند با نحوه تفكر انتقادي پيرامون مسائل موجود در زمينه كاري خود آشننا شوند و تواناييهاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان كاري خود را به دست آورند. اين الگو براساس آموزش تفكر انتقادي و نظريه آموزشي حل مسئله تدوين و چهار مرحله درا ين الگو پيش بيني شده است كه شامل مراحل فوق هستند: مرحله آگاهي، مرحله پردازش، مرحله بحث و جمع‌بندي مي باشد. بررسي اطلاعات حاصله بيانگر نتايج مثبتي است كه الگوي تهيه شده براي آموزش تفكر انتقادي در برداشته و به دانشجويان كمك كرده تا مشكلات و سئوالات مربوط به زمينه‌اي خاص را تشخيص دهند و به موفقيت اجراي طرح بيانجامد.

 

فرضیات تحقیق :  

 1)بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

2)بین نگرش دین مثبت وتفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

 3)بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .   

  4) تفکر مثبت یا منفی بر نوع نگاه افراد موثر است

       

   5)تفکر دینی افراد بر نوع  زندگی افراد تاثیر گذار است

 

 

 

 متغیرهای پژوهش :

  متغیر مستقل : نگرش دینی ( مثبت و منفی )

متغیر وابسته : تفکر انتقادی

متغیر کنترل : خانواده - همسالان -  تحصیلات - پایگاه اجتماعی – تربیت معلم محیط اجتماعی و...

متغیر مزاحم : افزایش سطح آگاهی

متغیر تعدیل کننده : دانشجویان – رشتۀ علوم تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دماوند

متغیر مستقل از نظر آماری : نسبی

متغیر وابسته از نظر آماری : نسبی 

   تعاریف متغیرها

نگرش دینی :

      نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد .

    به هر نوع ایمانی که هر کس نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند ، حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبار می بخشد

   بعد اعتقادی و باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین بدانها اعتقاد

داشته باشند .

 نگرش دینی مثبت :

      اول دینداری همراه است با مجموعه ای از نگرش ها ، اعتقادات و محوری

ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت خداوند

است. بر اساس گفتگوهایی که فقهای ما مطرح می کنند نیز رکن دینداری ، اعتقاد به خداوند است. 

دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد

 

نگرش دینی منفی :

     بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات مذهبی  و عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و آداب و مسائل ریز و

درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این

میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار

گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

 

تفکر انتقادی :

    برای تفکر انتقادی تعاریف متعددی ارائه شده است که در فصل دوم به آن پرداخته ایم . بنابراین برای پرهیز از اطالۀ کلام در این بخش تنها به دو تعریف اشاره می شود :

در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی به عنوان کاربرد

عمدی مهارتهای سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود    تفکر انتقادی فرایند منظم ، هوشمندانه ، فعالانه و ماهرانه در مفهوم

سازی ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده یا پدید آمده از

طریق مشاهده ، تجربه ، تفکر و استدلال.است

 

 تعاریف عملی متغیرها :

   نگرش دینی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ نگرش دینی می گیرد .

   نگرش دینی مثبت : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ نگرش دینی مثبت می گیرد .

   نگرش دینی منفی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ نگرش دینی منفی می گیرد .

   تفکر انتقادی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ تفکر انتقادی می گیرد .

واحد تحلیل: دانشجویان رشته علوم تربیتی

واحد مشاهده: دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

سطح مشاهده : میانه

روش تحقیق:

پیمایشی

 همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد کرج است و نمونۀ آماری60  نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است .

روش نمونه گیری:

. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد.

ابزار اندازه گیری:

پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

       

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش

 

ردیف

 

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

میزانی که یک فرد احساس می کند از پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان یک تغییر نفع می برد.

 

 

 

 

 

2

آینده من در این شغل به علت چنین تغییراتی (تغییرات مربوط به مدیریت دانش) محدودخواهدشد.

 

 

 

 

 

3

من وضع فعلی سازمان را دوست دارم.

 

 

 

 

 

4

این تغییرات به من توانایی تصمیم گیری در چگونگی انجام کارهایم را می دهد.

 

 

 

 

 

5

پس از پیاده سازی این تغییرات من نگران از دست رفتن وضعیت فعلی خود در سازمان میباشم.

 

 

 

 

 

6

مدیریت دانش ارزش سازمانی محسوب می شود.

 

 

 

 

 

7

به کار بردن فناوری اطلاعات با اهداف سازمان سازگار است.

 

 

 

 

 

8

من به همکاران خودم بدون هیچ پاداشی کمک می کنم.

 

 

 

 

 

9

من سعی می کنم به دیگران بدون چشم داشت به جبران کمک کنم.

 

 

 

 

 

10

من از کمک به همکارانم لذت می برم.

 

 

 

 

 

11

برخی از جلسات در حضور مدیریت برگزار می شود و مدیریت می توانند شنونده  نظرات کارکنان باشند.

 

 

 

 

 

12

مدیران به نظرات کارمندان در ارتباط با موارد کاری اهمیت می دهند.

 

 

 

 

 

13

کارمندان نظرات خود را بدون ترس و با آرامش بیان می کنند.

 

 

 

 

 

14

زمانیکه دیگران در مورد اشتباهات من بارها صحبت میکنند من دلگیر میشوم.

 

 

 

 

 

15

سازمان تلاشگر های خلاق را حتی در صورت عدم موفقیت آنها تشویق و ترغیب می کند.

 

 

 

 

 

16

من به شکست های خود به عنوان یک منبع یادگیری نگاه می کنم.

 

 

 

 

 

17

موفقیت من برای همکارانم اهمیت دارد.

 

 

 

 

 

18

من مطمئن هستم همکاران من به حرف های خود عمل می کنند.

 

 

 

 

 

19

من اطمینان دارم همکاران من اطلاعات صحیحی به من می دهند.

 

 

 

 

 

20

من اطمینان دارم که همکاران من با من صادق هستند.

 

 

 

 

 

21

مدیریت هر واحد به صورت آزادانه و مستقل میتواند پرسنل را استخدام یا اخراج کند.

 

 

 

 

 

22

مدیریت ارشد سازمان به صورت مستقیم به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری اقدام میکند.

 

 

 

 

 

23

مدیران واحد شما برای پرداخت پاداش یا کارانه ها مستقل و آزادانه عمل می کند

 

 

 

 

 

24

واحد شما تمایل دارد مقررات و دستورالعمل های مربوط به واحد را خودش تولید کند.

 

 

 

 

 

25

در سازمان مقررات و دستورالعمل هایی وجود دارد که افراد را ملزم به رعایت آنها می کند.

 

 

 

 

 

26

سازمان به منظور حل مشکلات و الزامات از تیم های کاری مختلفی استفاده می کند.

 

 

 

 

 

27

تمرکز سازمان بر کار تیمی می باشد.

 

 

 

 

 

28

برای انجام کارها از کار تیمی به جای سلسله مراتب سازمانی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

29

من به اطلاعات مورد نیاز خود در زمان مناسب دست پیدا  می کنم.

 

 

 

 

 

30

من به اندازه مناسب دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود دارم.

 

 

 

 

 

31

نرم افزار هایی که در سازمان استفاده می شود قابلیت همکاری با سیستم های جدید را دارا می باشند.

 

 

 

 

 

32

شبکه مورد استفاده در سازمان قابلیت پشتیبانی از سیستم های جدید را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

33

کیفیت پشتیبانی از سیستم ها و شبکه بالا می باشد.

 

 

 

 

 

34

از استاندارد هایی برای برنامه ریز ی داده در سازمان استفاده می شود.

 

 

 

 

 

35

من ارتباطات روزانه از کلماتی استفاده می کنم که دیگران به سادگی آن را درک می کنند.

 

 

 

 

 

36

همکاران من کلماتی که من استفاده می کنم را به راحتی درک می کنند.

 

 

 

 

 

37

من دانش کافی برای انجام کار های خود را دارم.

 

 

 

 

 

38

آشنایی با سایر وظایف در سازمان برای انجام کار من مفید می باشد.

 

 

 

 

 

39

من دانش کلی در مورد فرآیند های سازمانی دارم.

 

 

 

 

 

40

مدیران، کارکنان را برای انجام تغییرات در جهت بهبود مدیریت دانش تشویق می کنند.

 

 

 

 

 

41

مدیران و رهبران سازمان حرف شان را به عمل تبدیل می کنند.

 

 

 

 

 

42

من می توانم در پیاده سازی تغییراتی مانند پیاده سازی مدیریت دانش شرکت داشته باشم.

 

 

 

 

 

43

سازمان جلسات آموزشی و دوره هایی برای آموزش و ارتقا کارکنان برگزار می کند.

 

 

 

 

 

44

سازمان در زمینه آموزش کارکنان بودجه مناسبی را در نظر گرفته است.

 

 

 

 

 

45

به سادگی می توان دانش ها، تجربه ها و متخصصان مورد نیاز را در سازمان یافت .

 

 

 

 

 

46

سازمان فرآیندی برای به روز نگهداری اطلاعات مربوط به رقبا دارد.

 

 

 

 

 

47

من می دانم اطلاعات یا دانشی را که در حوزه خاصی احتیاج دارم، باید از چه کسی سوال کنم.

 

 

 

 

 

48

منابع مناسبی به نوآوری و خلق دانش در سازمان اختصاص داده می شوند.

 

 

 

 

 

49

سازمان به اندازه کافی اقدام به خرید دانش فنی می کند.

 

 

 

 

 

50

کارکنان به بانک های دانشی مرتبط با حوزه کاریشان ( کتابخانه، بانک های تحت وب و ...) دسترسی مناسبی دارند.

 

 

 

 

 

51

فرایند هایی برای استخراج دانش از خبرگان و جود دارد.

 

 

 

 

 

52

دانش و تجربه کارکنانی که سازمان را ترک می کنند در سیستم مدیریت دانش ثبت می شود.

 

 

 

 

 

53

بحث و گفتگوی آزادی که موجب به اشتراک گذاری تجارب و آموزه های کارکنان می شود، در سازمان رواج دارد.

 

 

 

 

 

54

کارکنان علاقه مند به در اختیار قرار دادن تجارب خود به دیگران هستند.

 

 

 

 

 

 

 

...

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عقیله سبط الشیخ

اصلاحات

واحد تحلیل : دانشگاه پیام نور تهران

واحد مشاهده : دانشجویان دختر

سطح تحلیل : خرد

روش تحقیق:
روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی است که تحقیق پیمایشی; توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه های تصادفی و معرف از افراد ان جمعیت و پاسخ انها به یک رشته سوالات و به منظور بررسی عوامل موثر بر مسایل دختران دانشجو دانشگاه پیام نور تهران در خانواده است

روش اندازه گیری:

امارگیری

از روشهای اماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:58  توسط توحیدلو  | 

عقیله سبط الشیخ

تعریف عملیاتی متغییرها:

با عرض سلام و خسته نباشید

اصلاحات قسسمت تعریف عملیاتی است.

اختلاف سنی بین مادرتان و شما چقدر است؟ 

اختلاف سنی بین دختر و مادر:
1- اختلاف سنی کمتر از 20 سال
2- اختلاف سنی بین 20 تا  25 سال
3- اختلاف سنی بین 25 تا 30 سال
4- اختلاف سنی بیش از 30 سال


فعالیت مادر

فعالیت پدر

درامدمادر

درامد پدر

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده:
1- درامد کمتر از 450 هزار تومان
2- درامد بین 450 تا 700 هزار تومان
3- درامد بین 700 تا 1 میلیون تومان
4- درامد بیش از 1 میلیون تومان


میزان استفاده شما از تلویزیون چگونه است؟

میزان استفاده شما از ماهواره چگونه است؟

میزان استفاده شما از روزنامه و مجله چگونه است؟

میزان استفاده شما از اینترنت چگونه است؟

 میزان استفاده شما از رادیو چگونه است؟

رسانه های گروهی:

1- تلویزیون

2- ماهواره
3- اینترنت
4- روزنامه و مجله
5- رادیو


چقدر در خانواده احساس نا برابری جنسی دارید؟

خانواده شما بین دو جنس مخالف در کدام مورد تفاوت می گذارد؟

در خانواده شما اولویت پرداخت هزینه دانشگاه با کدام است؟

نابرابری جنسی:

1- تبعیض بین دختر و پسر در خانواده وجود دارد.
2- تبعیض بین دختر و پسر در خانواده وجود ندارد.


به نظر شما عمده ترین مساله دختران با خانواده چیست؟

مسایل دختران در خانواده:

1- ازدواج
2- انتخاب شغل
3- انتخاب رشته
4- احساس نابرابری جنسی
5- رابطه بین دو جنس مخالف


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:46  توسط توحیدلو  | 

تعاریف مفهومی:

محدودیت: دارای حد بودن-حد و مرز مشخص کردن

اعتماد به نفس:تکیه کردن و متکی شدن به خود-میزان علاقه و اطمینان و غروری که نسبت به خود داریم

فعالیت ورزشی:تمرین بدنی-حرکات منظم برای تقئیت جسم و روان

ضریب هوشی:توانایی سازگار شدن با افراد

مطالعه: کسب علم و دانش که زمینه ساز توسعه و پیشرفت است

ناسازگاری:بدسلوکی-بدرفتاری و مخالفت در کار

 

تعاریف عملیاتی:

محدودیت:تأثیری که درتنگنا قرار دادن نوجوانان در ناسازگاری آنها می گذارد.

اعتماد به نفس: تأثیری که میزان علاقه و اطمینان نوجوانان به خود در ناسازگاری آنها می گذارد

فعالیت ورزشی: رابطه ی حرکات منظم بدنی و تقویت جسم و روان با ناسازگاری نوجوانان

ضریب هوشی: تأثیری که هوش نسبی (iQ)نوجوانان درناسازگاری انها دارد

هوش هیجانی:رابطه ی توانایی شدن نوجوانان با خانواده در میزان ناسازگاری آنها

مطالعه:تأثیری که کسب علم و دانش توسط نوجوانان در میزان ناسازگاری انها می گذارد

ناسازگاری:بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر روی مخالفت و بدرفتاری نوجوانان با خانواده

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع پرسشنامه: شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعین از کتابخانه حکیمیه

نام:                                                                       نام خانوادگی:

 

1.      شما در کدام گروه سنی زیر قرار می گیرید

الف) 10-15 سال                            ب) 15-30 سال                                 ج) 30 سال به بالا

2.      آخرین مدرک تحصیلی شما:

الف) دیپلم و پایین تر                         ب) کارشناسی                                    ج) کارشناسی ارشد و بالاتر

3.      تعداد ساعات استفاده شما از کتابخانه

الف) 0 تا 2                                   ب) 2 تا 5                                        ج) 5 تا 8

4.      بیشتر از کدام دسته از کتابهای کتابخانه استفاده می کنید؟

الف) منابع دانشگاهی و مرجع              ب)علمی                                          ج) رمان و متفرقه

5.      تا چه میزان در محیط کتابخانه احساس آرامش دارید؟

الف) کم                                        ب) متوسط                                       ج) زیاد

6.      تا چه میزان از خدمات رفاهی کتابخانه رضایت دارید؟

الف) کم                                        ب) متوسط                                       ج) زیاد

7.      به سرویس ها و امکانات بهداشتی کتابخانه چه امتیازی می دهید؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

8.      به شیوه برخورد کارمندان چه امتیازی میدهید؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

9.      به نظر شما سیستم اداری کتابخانه در چه سطحی است؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

10.  آیا مجموعه منابع چاپی کتابخانه کامل و مکفی است؟

الف) خیر                                      ب) تا حدودی                                    ج) کاملا

11.  از نظر شما بخش تامین کتابخانه باید کدام دسته از منابع چاپی را تهیه کند؟

الف) منابع دانشگاهی و مرجع              ب)علمی                                          ج) رمان و متفرقه

12.  آیا کتابهای کتابخانه به روز است؟

الف) خیر                                      ب) تا حدودی                                    ج) کاملا

13.  آیا نشریات علمی روز جهان به اندازه کافی در دسترس مراجعین هست؟

الف) خیر                                      ب) تا حدودی                                    ج) کاملا

14.  سیستم امانت دهی کتابها را در چه سطحی از کیفیت بررسی می کنید؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

15.  آیا کتابخانه از نحوه مدیریتی صحیحی برخوردار نیست؟

الف) خیر                                      ب) تا حدودی                                    ج) کاملا

16.  آیا رابطه خوب و مثبتی بین شما و مجموعه عوامل کتابخانه وجود دارد؟

الف) خیر                                      ب) تا حدودی                                    ج) کاملا

17.  عوامل کتابخانه تا چه میزان در یافتن منابع به مراجعه کنندگان کمک می کنند؟

الف) کم                                        ب) تا حدودی                                    ج) زیاد

18.  به نظر شما عوامل کتابخانه تا چه میزان در کار خود جدی و پویا هستند؟

الف) کم                                        ب) تا حدودی                                    ج) زیاد

19.  به نظر شما عوامل کتابخانه تا چه میزان در کار، از خود صبر و حوصله نشان میدهند؟

الف) کم                                        ب) متوسط                                       ج) زیاد

20.  کتابخانه به طور همزمان چند کتاب به افراد امانت می دهد؟

الف) 1                                         ب) 1 تا 3                                       ج) 3 تا 5

21.  مدت زمانی که یک کتاب را میتوان به امانت نگه داشت چه مدت است؟

الف) 1 هفته                                   ب) 2 هفته                                       ج) 3 هفته

22.  تا چه میزان از نحوه امانت کتاب رضایت دارید؟

الف) کم                                        ب) متوسط                                       ج) زیاد

23.  تا چه میزان از خدمات بخش مرجع رضایت دارید؟

الف) کم                                        ب) متوسط                                       ج) زیاد

24.  خدمات اطلاع‌رساني کتابخانه را در چه سطحی بررسی می کنید؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

25.  کتابخانه در بخش خدمات رسانی به معلولين جسمي و حرکتي در چه سطحی است؟

الف) ضعیف                                  ب) متوسط                                        ج) قوی

26.  برای انتخاب کتاب از کدام سیستم زیر استفاده میشود؟

الف) برگه دان                                ب) جستجوی رایانه ای                         ج) دسترسی مستقیم به قفسه ها

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه :

با سلام به شما پاسخ دهنده ی گرامی اینجانب دانشجوی کارشناسی هستم و در مورد تاثیر مشاهده ی ماهواره بر خانواده ها تحقیق میکنم خواهشمندم با پاسخ دقیق خود به این پرسش ها من را در این تحقیق یاری نمایید. متشکرم.

1-ایا شما ماهواره دارید ؟ بله   خیر

2- خانواده شما تا چه حد با داشتن ماهواره موافق است؟ خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم  خیلی کم

3-ایا شما برنامه های ماهواره را مشاهده میکنید؟ بله   خیر

4- نظر شما نسبت به برنامه های ماهواره چیست؟

خیلی خوب   خوب   متوسط    بد   خیلی بد

5-ایا شما یکی از دلایل افزایش طلاق را ماهواره میدانید؟ بله    خیر

6-به نظر شما مدام مشاهده کردن ماهواره چه تاثیری بر خانواده ها خواهد داشت؟ خیلی خوب   خوب    متوسط   بد    خیلی بد  

7-یا شما به مد گرایش دارید؟بله  خیر

8-نظ شما نسبت به شبکه مد چیست؟خیلی خوب   خوب    متوسط   بد    خیلی بد

9-یا شما به شبکه ی مد در ماهواره توجه میکنید؟ بله   خیر

10-با توجه به مشاهده ی ماهواره سن بلوغ تا چه میزان تغیر کرده است؟

خیلی زیاد   زیاد    متوسط     کم    خیلی کم

11-ایا میزان خودکشی با مشاهده ی سریال های ماهواره افزایش یافته است ؟

بله     خیر

12-با مشاهده برنامه های ماهواره نگرش افراد چقدر تغییر کرده است؟

خیلی زیاد   زیاد  متوسط   کم    خیلی کم

13-برنامه های ماهواره را در کل چگونه ارزیابی میکنید؟

خیلی خوب    خوب    متوسط   بد    خیلی بد

 

 

مصاحبه:

1-ایا شما ماهواره مشاهده میکنید؟

2-نظرتان را نسبت به برنامه های ماهواره بگویید؟

3-به نظر شما مشاهده ی برنامه هی ماهواره چه اثر بر افراد دارد؟

4-ایا شما برنامه های ماهواره را مدام دنبال میکنید؟

5-ایا شما در اطرافیان خود دختران و پسرانی را میشناسید که بر اثر مشاهده ی برنامه های ماهواره سن بلوغشان تغییر کرده باشد؟

6-ایا گرایش افراد به خودکشی با مشاهده ی برنامه های ماهواره افزایش یافته است؟

حمیده شفیعی کمال اباد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاح مطالب هفته گذشته

تعاریف عملیاتی

 گرد وغبار : تصورات وچگونگی مواجه شدن فرد بیمار تنفسی با ساعات بروز گردوغبار

پوشش گیاهی: گسترش  درختکاری وچمنکاری  در اراضی استان و کاهش جلوگیری از ورود گرد و غبار

وسایل پزشکی: ابزار و وسایلی بهداشتی و استریل شده برای جلوگیری از آلودگی  مانند ماسک های طبی

 افت تحصیلی: کاهش در فهمیدن و یادگیری مفاهیم و  درک موضوعات علمی و پژوهشی

تعاریف مفهومی

گرد وغبار: ذرات ریز و معلق در جو و فضا - پدیده جوی در علم هواشناسی- گرد وخاک

پوشش گیاهی:  گروه وسیعی  از جانداران کلروفیل دار ودارای رنگدانه-  قابلیت تحرک ندارند-در خاک ریشه دارند و از مواد مغذی آن تغزیه می کنند

وسایل پزشکی: ابزار  -وسایل و تجهیزات  استفاده در علم پزشکی  وبهداشت - استرلیزه شده.

 

روش تحقیق: میدانی است چون در زندگی عادی مردم  برو ز پیدا کرده و شناخت وضع گرد وغبارومسائل و مشکلات ناشی از پدیده گرد و غبار در استان را بررسی میکند.

روش نمونه گیری: روش  خوشه ای است. چون از بین بیمارستان های مختلف استان  خوزستان  بیمارستان گنجویان اهواز انتخاب و از بخش های مختلف بخش مربوط به بیماران تنفسی و ریوی انتخاب شده واز این بخش نیز تعدادی از لیست یبماران  بخش گزینش شده.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:28  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق : موردی ... چون قابل تعمیم به سایر دانشگاه ها نیست ... 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

موضوع اصلی : نارضایتی دانشجویان از دانشگاه ارشاد در همه زمینه ها

 

 

 

پرسشنامه

 

ورودی سال :

رشته تحصیلی:

 

 

به نظر شما فضای اموزشی بالاخص سایت دانشگاه چقدر با استانداردهای موجود سازگار است ؟

 

بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

 

به نظر شما سلف دانشگاه تا چه حد پاسخگوی نیاز دانشجویان است ؟

 

بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

 

به نظر شما تا چه اندازه کتابخانه دانشگاه با استانداردهای موجود در دانشگاه تطبیق دارد؟

 

 بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

 

به نظر شما روابط عمومی (نوع برخورد)مسؤلان اموزش از چه سطحی برخوردار است؟

 

 بسیار  عالی                   عالی                 ضعیف                  بسیار ضعیف

 

 

به نظر شما برنامه ریزی مسؤلان در ارتباط با انتخاب واحد تا چه حد کارشناسانه است؟

 

 بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

 

 

 

تا چه حد اساتید حسابداری دانشگاه از فنون اموزش مناسب بهره مند هستند ؟

 

 بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

دانشگاه در زمینه فوق برنامه (اردو ، امور فرهنگی و هنری و ...)تا چه حد قوی عمل می کند؟

 

 بسیار  قوی                   قوی                 ضعیف                  بسیار ضعیف

 

 

به  نظر شما دانشگاه تا چه حد از فضای دانشجویی برخوردار است؟

 

 بسیار  زیاد                   زیاد                 کم                  بسیار کم

 

 

به نظر شما مسؤلان امور مالی در نحوه برخورد با دانشجویان از چه سطحی برخوردارند؟

 

بسیار  قوی                   قوی                 ضعیف                  بسیار ضعیف

 

 

به نظر شما مدیریت دانشگاه در چه سطحی قرار دارد ؟

 

بسیار  قوی                   قوی                 ضعیف                  بسیار ضعیف

 

 

میزان رضایت شما از دانشگاه چقدر است ؟

 

۸۰--ـ ۱۰۰ ٪            ۴۰ـ ۸۰ ٪             ۲۰ ـ ۴۰ ٪           زیر ۲۰ ٪

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:0  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی

موضوع تحقیق:بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و انگیزش از دیدگاه هرزبرگ

بیان مسئله:جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن هر چه بیشتر آنان نسبت به حرفه شان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر علل رضایت و عدم رضایت کارکنان نسبت به شغلشان مشخص گردد میتوان به منظور بهبود شرایط کار و جلب رضایت بیشتر انها اقدام به عمل آورد.مجموعه تحقیقات در این زمینه افق ذیذ ما را وسیع تر ساخته به طوری که امروزه قادر هستیم در رابطه با عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی خود تا حد زیادی قاطعانه صحبت کنیم. 

هدف پژوهش:هدف ازاین پژوهش این پاسخ به این سوالات است که ایا بین خویشتن پنداری و انتخاب شغل در استید دانشگاه شیراز ارتباطی وجود دارد با خیر و اگر وجود دارد این ارتباط تا چه اندازه است.

سوالات تحقیق:

۱.آیا بین عوامل بهداشتی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۲.آیا بین عوامل انگیزش و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۳.آیا بین سابقه خدمت و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۴.آیا بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۵.آیا بین سن  و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیه ها:

۱.بین عوامل بهداشتی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۲.بین عوامل انگیزش و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۳.بین سابقه خدمت و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۴. بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

۵.بین سن  و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

تعاریف عملیاتی:

رضایت شغلی:مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با ان احساس به کار خود مینگرند.

سابقه خدمت:منظور از سنوات خدمتی کارکنان شرکت ایران دو چرخ همان تجربه کاری میباشد اعم از اینکه در یک یا چند پست سازمانی خدمت کرده باشند.

میزان تحصیلات : با توجه به میزان تحصیلات کارکنان شرکت میزان تحصیلات انها را میتوان به صورت زیرتقسیم بندی کرد:کمتر از دیپلم-فوق دیپلم-لیسانس-بالاتر از لیسانس

سن:سن تقویمی کارکنان بر حسب سال هجری شمسی بوده و دامنه تغییرات آن از ۲۰ الی ۶۰ سال میباشد که میتواند در سه سطح باشد:کم سال (۲۲-۱۸) میان سال (۴۵-۲۲) بزرگسال(۶۰-۴۵)

عوامل بهداشتی :ان دسته از عناصری که به شرایط و محیط کار مربوط میشوند نسبت به شغل جنبه خارجی دارند.

عوامل انگیزشی:آن دسته از عناصری که به محتوی شغل مربوط است و جنبه های روانی شغل را میپوشاند .

واحد تحلیل:شرکت ایران دو چرخ

واحد مشاهده : کارکنان شرکت ایران دو چرخ

سطح تحلیل:میانه

روش تحقیق:

پژوهش حاضر در پی سنجش رضایت شغلی بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ است .بدین وسیله محقق میخواهد آنچه را که هست بدون دستکاری متغیر ها توصیف نماید. لذا نوع پژوهش توصیفی که از روش پیمایشی سود جسته است.

روش نمونه گیری:

در این پژوهش برای انتخاب نمونه از کارگران خطوط مختلف از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است .زیرا در نمونه گیری تصادفی طبقه ای احتمال آن که افراد هر طبقه از جامعه در میان افراد نمونه نماینده ای نداشته باشد صفر است و در گروه نمونه از هر طبقه نماینده ای وجود دارد به همین منظور از جامعه ۵۲۰ نفری شرکت ایران دو چرخ حدود ۱.۳ یعنی ۱۷۰د نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شود.

ابزار اندازه گیری:

ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ۱۴ سوالی است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:40  توسط توحیدلو  | 

-

-موضوعات

1-تاثیرات اعتقادات معنوی و رابطه با خالق هستی بر روی آرامش ذهنی و رسیدن به موفقیت.

2-سنتی بودن دیدگاه خانواده ها نسبت به اشتغال دختران و وارد شدن به جامعه و بازار کار.

3-تاثیرات داشتن اوقات فراغت سالم و تفریح مناسب در کسب آمادگی ذهنی بیشتر در کار وزندگی روزمره.

4-بیکاری و عوامل موثر و ایجاد کننده آن.

5-تاثیرات سختگیری شدید خانواده های بسیار مذهبی و با دید سنتی نسبت به دختران در زمینه ی معنویات و حجاب.

-بیان مسئله

1-در جامعه ی امروز عده ای از افراد نادان نادیده گرفتن مذهب و دین را عامل روشن فکری تلقی می کنند و در پی همین مسئله با مشکلات فراوانی اعم از مسایل مختلف که مهم ترین آن ناآرامی ذهن می باشد روبرو می شوند و دلیل آن را به مسایل متفرقه ربط می دهند و در نهایت گمراه می شوند در صورتیکه در دین اسلام این ثابت شده است که ریشه ی تمام جهالتها و نادانی ها و در نهایت گمراه شدن نادیده گرفتن همین مسئله ی بسیار مهم می باشد.

2-بصورت کاملا آشکار این مسئله را در خانواده های سنتی مشاهده کرده ام و همجنین این موضوع در شرایطی است که وارد جامعه و بازار کار شدن بانوان بصورت یک ضرورت درآمده است جهت بالا بردن سطح دانایی و حل بسیاری از مسائل اقتصادی و به تساوی رساندن حقوق بانوان نسبت به مردان.اما متاسفانه در اکثر خانواده های سنتی هنور بر این باورند که ادعای دختران برای وارد بازار کار شدن آنها بصورت صد در صد جنبه ی اقتصادی و بالا رفتن سطح توقعات آنها است در صورتیکه شاید اصلا این مسئله مطرح نباشد.

3-این مسئله بصورت کاملا مشخص در زندگی من تاثیر دارد خیلی علاقمند هستم در این زمینه تحقیق به عمل بیاورم چرا که داشتن تفریح سالم و گذراندن اوقات فراغت صحیح بسیار در سلامت ذهن و روح تاثیر بسزایی داردو انسان را آماده می سازد تا با آمادگی ذهنی بسیار بالاتری در جامعه حضور پیدا کند.

4-بیکاری یکی از عوامل ایجاد کننده فقر و بزهکاری و در شرایط شدید تر بوجود آمدن ناراحتی ها و مشکلات روحی و روانی می باشد.جامعه باید با داشتن برنامه ریزی های مناسب و صحیح برای مقابله با این مشکل مبارزه کنیم. با اشتغال زایی و کارآفرینی در جهت رفع این مشکل بر آییم

5-این مهم ترین موضوعی است که فکر من را به خود مشغول کرده است. چون به صورت کاملا عینی در نزدیکترین اقوام آن را مشاهده کرده ام که سخت گیری های بسیار شدید موجب دلزدگی دختر گردیدو این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که دختر تا حدی به گمراهی کشیده شد و با پا در میانی اقوام تا حدی مسئله سرپوش گذاشته شد و تقریبا حل و فصل گردید.

-اهداف و ضرورت

موضوع تحقیق:تاثیر رابطه ی انسان با خالق هستی در رسیدن به ارامش و کسب موفقیت

ریشه و علت تمایل انسان به شناخت خداوند کمال خواهی اوست انسان فطرتا خواستار کمال و خواهان برترین کمال است. یکی از کمالاتی که بدوآن تحقق هیچ کمال انسانی دیگری ممکن نیست کمال علمی است. انسان فطرتا خواهان شناخت خود و دیگر موجودات است. این خواست فطری او رإ وا می دارد که به شناخت علت حقیقت هستی روی آورد. انسان با شناخت علت هستی می خواهد جهل را از خود زایل سازد و به کمال خود دست یابد. انسان تا زمانی که علت وجود خود و دیگر موجودات را نمی داند از نقصان علمی رنج می برد و کمال خود را تحقق نایافته می بیند. پس معرفت خواهی انسان نسبت به خداوند معلول کمال جویی اوست.
موضوع تحقیق:بیکاری و عوامل موثر و ایجاد کننده آن

انسانها در كوششهاي خود همواره سعي دارند نيازهاي خود را  ارضا و به غايت مطلوب نزديك شوند ، از اين رو اشتغال يكي از راههاي اصلي و مهم ارضاء و ل به اين هدف تعريف مي شود همه انسانها به طور غريزي از بيكاري دائم رنج مي برند و فراغت بيش از حد را كسل كننده مي دانند به عبارت ديگر لذت فراغت بدون كار و اشتغال قابل سنجش نيست که متاسفانه در جوامع امروز و افزایش ماشینهای صنعتی درصد بیکاری افزایش یافته و عده ای از افراد را با مشکل بیکاری مواجه ساخته است و باید ما در صدد یافتن راه حل برای این مشکل باشیم..

-پیشینه نظری

در جایی که ماشین در کار تخدماتی و... دخالت نداشته باشد انسان این قبیل کارها را انجام میدهد ولی به محض ورود ماشین به صحنه ی جامعه یا به عبارتی ماشینی شدن انسان کنار گذاشته میشود و ماشین به جای انسان کار میکند.بنابراین بیکاری به وجود می آید
به عنوان مثال مشاغلی مانند:پستچی ها-فروشندگان لوازم الکتریکی-فروشندگان خطوط سیم کارت
بازار مشاغل دائما در حال تغییر و دگرگونی است. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی برخی از مشاغل قبلی از بین می روند و مشاغل جدیدی به جدول مشاغل افزوده می شوند. مشاور شغلی و حرفه ای باید علل تغییر مشاغل را بشناسد و به عوامل متغیر در اشتغال آگاهی یابد تا بتواند در طرح ریزی برنامه های شغلی و حرفه ای این تغییرات را مورد نظر قرار دهد.

نويسندگان تئوری های اقتصادی نشان می دهند که همواره حفظ يک چشم انداز کلی، حتی اگر نقطه عزيمت پيش تحليلی مراجعه به طردشدگان، ستمديدگان، «بی چيزان» جهان باشد، اهميت دارد. آسيب های فکری که باعث بسيط شدن مسئله ها، تحليل ها و راه حل های ارزشمند برای پسامدرنيته می گردد، در گزارش جهانی درباره توسعه بشری 1993 PNUD خوب توضيح داده شده است. در اين گزارش درباره فقر طولانی و وسيع گفته شده است: «بيش از يک ميليارد جمعيت جهان با فقر دست بگريبان اند: 20% فقيرترين افراد آشکار می کنند که 20% افراد بسيار ثروتمند از درآمدی برخوردارند که 150 بار از در آمد آن ها بيشتر است.
محو مبارزه های ايدئولوژيک به مثابه گشاينده راه برای يک سيستم گردآورنده شريکان اجتماعی و اقتصادی که «به کارائی باز و سخاوتمندی اجتماعی می انجامد» وانموده شده است. وجود سازمان های توده ای چونان نشانه مشوق تمايل مشارکتی است که بايد برانگيخته شود. اين نفی تحليل برابر با سادگی گفتمان هنجاری است که آن را کامل می کند. همه چيز روی هم انباشته شده، هيچ چيز پيوند نيافته است.

دومين چشم انداز که اين کارها بر می انگيزند، بينش ديالک تيکی واقعيت ها است. جهانی شدن اقتصاد سرمايه داری کشيدن صليب روی آب های آرام نيست که منطق آن در جهت دليل عقلانی بی گفتگو جريان می يابد. بدون شک، سرمايه داری هم زمان، از آن برای سمت گيری استفاده می کند و خود را بنا بر پيشرفت علمی به دگرگون شدن وا می گذارد. البته، جاده آن در اين مسير بر حسب مقاومت ها، تضاد منافع آشتی ناپذير، در يک کلمه مبارزه های اجتماعی ترسيم می گردد. اگر سرمايه داری به رشد چشم گير بهره وری، پيشرفت های فنی و دسترسی به ثروت های مادی کمک کرده، در همان جايگاه تضادهای اجتماعی را تشديد کرده است.
آن جا که اين نوع سازماندهی اقتصاد بر پايه انباشت بنا می گردد، يکپارچگی نيروی کار در رابطه مستقيم سرمايه - کار وجود ندارد، شرايط حاشيه ای کردن، طرد و رشد آن چه که آن را «بخش غيرصوری» می نامند، بوجود می آيد. جايی که رهبران جمعی سيستم به موهبت تکنولوژی های جديد توانسته اند پايه مادی مناسب را در گشايش روزنه جديد (حالت مندی های معاصر جهانی شدن) بنانهند، به آن هجوم می برند و قانع می شوند که اين امتياز در برابر طبقه های فرودست به معنی پايان تاريخ است. جایی که منطق انباشت اش با مقاومت ها برخورد می کند و از آن سياست های سرکوبگرانه نتيجه می شود.
به عقيده سمیرامین: بی درنگ پس از جنگ وضعيت را می توان با سه ممیزه مشخص کرد: در کشورهای صنعتی شده، با فوردیسم روبروییم که مشخصه آن تولید انبوه و افزایش نیروها بر پایه بهره وری است که باعث افزایش مصرف گردید. در کشورهای سوسیالیستی، ُدگم سبقت گرفتن از سرمایه داری برای تأمين مصرف فزاینده مطرح بود. در جهان سوم، عصر باندونگ، عصر طرح بورژوازی های ملی آغاز گردید که صنعتی شدن را به عنوان پایه توسعه جانشین واردات کرد و هم زمان امتیازهای اجتماعی معینی برای طبقه های فرودست قایل گردید.

-پیشینه تجربی

تنظیم سازوکار دوگانه نهادها به غلبه بر تضادها اختصاص دارد. این تنظیم می تواند در مفهوم های متضاد عمل کند یا به عبارت دیگر، به سیستم بازار در سازگار شدن با شرایط جدید کمک کند یا این سیستم را به صرفنظر کردن از دادن امتیاز به گروه های اجتماعی غیرممتاز وادارد.
از دوره فورديسم، تنظیم در درون دنیای صنعتی انجام گرفته است. مسئله عبارت بود از مدیریت تضاد بین زحمتکشان که نیروی کارشان را می فروشند و طبقه اجتماعی که کار ُمرده متبلور در وسیله های تولید را به خود اختصاص می دهد. در این دوره برای افزایش تولید انبوه به ٌصلح اجتماعی نیاز بود. مؤلفه های مذاکره، نقش آفرينی «شريکان اجتماعی» و به ويژه سندیکاها، دخالت تعدیل کننده دولت، از آن جا است. با این همه، این دخالت به شرطی است که رابطه اساسی اجتماعی را زیر سئوال نبرد. بدین ترتیب راه مصرف انبوه به تدریج گشوده شد. کوتاه سخن، طرح سوسیال دموکرات بر این اساس استوار بود.
با این همه، يک چنین سمت گیری نتوانست از عهده مدیريت تضاد دیگر سیستم، تضاد گرایش دایمی به تولید بیش از اندازه (یا مصرف کم) برآيد. فوردیسم تا حدودی این مسئله را با توسل به دخالت سیاسی که کینز یکی از پایوران آن بود، تنظیم کرد.
در رابطه با برنامه جهانی، فوردیسم در دوره فرمانروایی خود را فاقد تنظیم نشان می دهد. نه فقط مبادله نابرابر باقی می ماند، بلکه نابرابری های درونی در روند توسعه فزونی می یابد. مسئله جهانی شدن همواره به زدودن تأثیرهای سیاست های ملی و امکان دادن به کنترل یک جانبه از جانب انحصارهای فنی و مالی مرکزهای مسلط گرایش دارد (س. امین وپ. کونزالس کازانوا 1993، 37].

این مرحله جدیدی است و همه منتقدان آن را تأیید می کنند. برخی ها روی انقلاب جدید فنی تکیه کرده و از دوره پساصنعتی سخن می گویند. سایرین محسوس تر به عامل های سیاسی تکیه می کنند و روی فروپاشی رژیم های شرق تأکید می ورزند و در یک قطبی بودن آغاز عصر جدید و نهایی یا خطر افزایش امپریالیسم را ملاحظه می کنند.
در کشورهای صنعتی کار ُمرده (ماشین ها، دستگاه ها، آدمک ها) امروز جای کار زنده را می گيرد. خدمات نیز همزمان با ماشینی شدن انفورماتیک، سیلان زحمتکشان صنعتی در حال تغییر شکل آسیب دیده اند. اکنون به تنظیم از راه کاهش زمان کار می اندیشند. امـّا غير منطقه ای شدن تولید ديگر به بررسی فورديسم جدید میدان نمی دهد.
در کشورهای پیرامونی، بهره وری بیش از مزدها به نسبت 50% افزایش می یابد. اکثریت زحمتکشان جزو «ارتش ذخیره» دایمی هستند؛ زیرا آن ها به هيچ وجه مشاهده نمی کنند چگونه در رابطه مستقيم سرمایه - کار وارد خواهند شد، مگر در چند مکان «ممتاز» غیر منطقه ای شده تولید؛ گردش فرآورده ها و سرمایه ها با گردش نیروی کار توأم نیست. فشار روی ارزش کار پیرامونی ها در آن بسیار مؤثر است و آن با طولانی شدن ساعت های ذخیره شده و گنجاندن زنان و کودکان در روند کار خود را نشان می دهد.
بنابراین طرح مبتنی بر سازگارسازی ناتوانان با توانمندان است. نخستین سازوکار پرآوازه سامان دهی برنامه های تعدیل ساختاری

بر این اساس صدها اقتصاد دان مترقی و دموکرات جهان طی اعلامیه ای در 29 اکتبر 2001 یک سلسله پیشنهادهای ایجابی که کارپایه استواری برای بديل جهانی شدن نولیبرالی است به شرح زیر مطرح کرده اند:
-
حفظ و توسعه خدمت های عمومی در بخش های اساسی مثل آب، بهداشت، امنیت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و سمعی و بصری، خدمات ارتباط ها، حمل و نقل ها، مسکن، انرژی.

-
رعایت اصل دوراندیشی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت عمومی و تغذیه و به ويزه در زمينه تولید و توزیع تغییر ژنتیک موجودهای زنده: (نباتی و حیوانی).

-
منع پروانه های موجودهای زنده: نباتی، حیوانی، میکرواورگانیسم و ژن ها

-
اعلام آب، هوا و میراث ژنتيک به عنوان ثروت مشترک بشريت

-
تغيير حقوق مالکيت فکری در زمینه فرآورده های دارویی به سود کشورهای فقير

-
شناسایی و حق حفظ فعاليت های کشاورزی گذران و تغذيه

-
در نظر گرفتن اختلاف های عظيم بهره وری بین منطقه های بزرگ جغرافيایی و ضرورت مدیريت این اختلاف ها بر پايه حق


فیلیپس منحنی تغییرات بیکاری را در مقابل نرخ تغییر دستمزد رسم کرد که این عامل اخیر با فرض سطح بهره وری یکنواخت و افزایش نسبتا ثابت قیمت ها شاخص خوبی برای تورم نخواهد بود. در این تحلیل این طور به نظر می رسید که بین سطح اشتغال و نرخ تغییر دستمزدها یک مبادله پایدار منفی وجود دارد. در واقع این طور به نظر می رسید که سیاست مداران تقریبا هر وقت که بخواهند می توانند به آسانی با به کارگیری سیاست های ارادی انبساطی از قبیل سیاست افزایش کسری بودجه اشتغال را افزایش دهند. بهای این کار تنها افزایش ملایمی در دستمزدها و قیمت ها خواهد بود.
به نظر فریدمن چنین رابطه ای یک توهم است. مطمئنا مقداری تورم ممکن است در کوتاه مدت افزایشی در تولید ایجاد کند، ولی این مبادله نمی تواند ادامه یابد، چرا که به مجرد آن که مردم افزایش قیمت ها را پیش بینی کنند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت اقتصادی از دست می دهد. این نکته را تحقیق عملی اثبات کرد. براساس بررسی سطح تورمی که همراه هر نرخ معین بیکاری به دست آمد، زیاد ثابت به نظر نمی رسید و بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت خواهد بود. تازه از آن بدتر، گاه نرخ بالای تورم با نرخ بالای بیکاری همراه می شد که نتیجه آن رکود تورمی بود و روشن است که آن رابطه مبادله فرضی خود را نشان نداد. کوشش های زیادی به عمل آمد تا فرضیه را با پذیرش خصوصیات مربوط به زمان و مکان قدرت اتحادیه های تجاری وقت احیا کند، ولی روشن بود که یک جای کار می لنگد.
توضیح فریدمن در مورد این مساله دنباله تجزیه و تحلیل فیشر است. جهت توضیح تمایل آشکار برای شتاب بخشیدن به تورم به منظور کاهش بیکاری در کوتاه مدت نیازی به اثبات فرض کردن منحنی فیلیپس نیست. این قضیه را می توان از طریق تاثیر پیش بینی نشده در تقاضای اسمی به ویژه در بازار کار; یعنی جایی که قراردادهای کارگری متمایل به بلندمدت هستند توضیح داد; زیرا تنها عوامل غیرمنتظره اهمیت دارند، اگر می توانست از روی ان در مورد افزایش قیمت ها و دستمزدها قرارداد مجدد ببندد، دیگر اصلا اشتغال یا تولید به هیچ وجه از طریق تورم تحریک نمی شدند. هر کس به سادگی محاسبات اسمی خود را با سطح قیمت های جدید تعدیل می کرد. بنابراین اشتباه فیلیپس این است که وی تمایزی میان تغییرات پیش بینی نشده قایل نشد. امکان دارد کارگران بعد از هر انبساط پولی به کندی تشخیص دهند که قیمت ها در حال افزایش هستند و آنها در واقع دستمزدهای واقعی پایین تری دریافت می کنند. آنها ممکن است قرارداد ثابتی داشته باشند و به این دلیل نتوانند در مورد بالاتر بردن دستمزدها مجددا مذاکره کنند، حتی اگر افزایش قیمت ها را هم درک کنند. تمام اینها به نفع کارفرمایان است و آنها را ترغیب می کند که کارگران بیشتری را به کار گمارند، اما کارگران را نمی توان برای مدت طولانی اغوا کرد و به مجرد اینکه موفق شدند تا در مورد بازگرداندن مزدهای شان به نرخ واقعی قبلی قرارداد ببندند، محرک اشتغال برای همیشه از بین می رود.
فریدمن می گوید متغیری که روی محور عمودی منحنی فیلیپس ترسیم شده در واقع متغیر غلطی است. کارفرمایان و کارگران معمولا بر اساس قراردادهای نسبتا طولانی کار می کنند، به این معنی که هر دو باید روند آینده قیمت ها را تخمین بزنند. نرخ دستمزد واقعی که اهمیت دارد نرخ دستمزد واقعی جاری نیست، بلکه نرخ دستمزد واقعی پیش بینی شده است; اگر فرض کنیم آن پیش بینی شده است. اگر فرض کنیم که آن پیش بینی ها به طور آهسته تغییر می کنند، آنگاه فرمول اولیه فیلیپس ممکن است برای کوتاه مدت درست باشد، جز اینکه وضعیت تعادل دستمزد اسمی ثابتی نخواهد بود، بلکه یک دستمزد اسمی متغیر است.

سوالات فرضیه

آیا بیکاری می تواند موجب عوارص در زندگی زناشویی و طلاق گردد؟
2-آیا پیشرفت علم در بخش صنعت از عوامل بیکاری به شمار می آید؟
3-آیا می توان علت برخی از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکازی را از عوامل بیکاری دانست؟

4-بالا بردن سطح اشتغال و بوجود آوردن برنامه ریزی های صحیح تا چه میزان در کاهش بیکاری موثر است؟
5-آیا آموزش دادن به نوجوانان می تواند به آنها در آینده بزای یافتن شغل مناسب کمک نماید؟
فرضیه ها

1-نداشتن شغل وبیکاری می تواند بر روی زندگی زنا شویی تاثیر گذار باشد و در دراز مدت به طلاق منجر شود.

متغیر مستقل:نداشتن شغل و بیکاری

متغیر وابسته:طلاق

متغیر کنترل:جنسیت،انگیزه،عوامل اجتماعی

متغیر تعدیل کننده:در زندگی زناشویی

متغیر مداخله گر:واکنش افراد نسبت به جامعه

2-افزایش ماشینی شدن مشاغل در بخش صنعت موجب بالا رفتن سطح بیکاری در جامعه گردیده است.

متغیر مستقل:بالا رفتن سطح بیکاری

متغیر وابسته:افزایش ماشینی شدن مشاغل

ممتغیر تعدیل کننده:در بخش صنعت

3-تجربه ی طولانی فقر در زندگی به دلیل افزایش بیکاری می تواند به آسیبهای اجتماعی از جمله بزهکاری منجر شود.

متغیر مستقل:افزایش بیکاری

متغیر وابسته:آسیبهای اجتماعی

متغیر تعدیل کننده:تجربه ی طولانی فقر در زندگی

متغیر مداخله گر:واکنش فرد

4-آفرینندگی برنامه های صحیح و بالا بردن سطح اشتغال در جامعه رابطه ی مستقیم با کاهش بیکاری دارد.

متغیر مستقل:آفرینندگی برنامه های صحیح و بالا بردن سطح اشتغال

متغیر وابسته:کاهش بیکاری

متغیر تعدیل کننده:در جامعه

متغیر مداخله گر:آفزینندگی،خلاقیت

5-بالا بردن کارایی نوجوانان و آموزش های مناسب به آنها می تواند توانایی شان را جهت یافتن شغل مناسب و وارد شدن به بازار کار افزایش دهد.

متغیر مستقل:بالا بردن کارایی نوجوانان و آموزش های مناسب

متغیر وابسته:بالا رفتن توانایی شان

متغیر تعدیل کننده:وارد شدن به بازار کار

متغیر مداخله گر:یادگیری فرد

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

متغیر مستقل 1:نداشتن شغل و بیکاری

تعریف مفهومی:بیکار بودن

تعریف عملیاتی:نداشتن حرفه و نداشتن جایگاه اجتماعی

متغیر مستقل2:افزایش بیکاری

تعریف مفهومی:بالا رفتن سطح بیکاری

تعریف عملیاتی:عوامل گسترده ای می تواند در بالا رفتن سطح بیکاری موثر باشدبطور مثال می توان افزایش ماشینی شدن مشاغل را نام برد.

متغیر مستقل4-آفرینندگی برنامه های صحیح و بالا بردن سطح اشتغال

تعریف مفهومی:افزایش خلاقیت توسط دولت و مسؤلان اجرایی

تعریف عملیاتی:بوجود آوردن برنامه های صحیح و مناسب جهت افزایش سطح اشتغال و کاهش بیکاری

متغیر مستقل5:

بالا بردن کارایی نوجوانان و آموزش به آنها

تعریف مفهومی:آموزش های مناسب و کارآمد به آنها

تعریف عملیاتی:آماده سازی نوجوانان در همان سن و سال پایین جهت بالا بردن سطح کارایی شان در بزرگسالی

واحد تحلیل:کلان(سطح جامعه)

واحد مشاهده:افراد بیکار مشخص شده ای در سطح جامعه

روش تحقیق:پیمایشی،زیرا در این روش محقق در حال مطالعه و بررسی و جستجوی میزان تغییرات می باشد و با ایجاد تغییرات در برنامه ریزی ها در سطح جامعه موجب بالا بردن سطح اشتغال می گردد.در این روش محقق از ابزاری چون پرسشنامه و مصاحبه کمک می گیرد و روش پیمایشی یک نوع روش توصیفی می باشد.

روش نمونه گیری:در این مرحله می توان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده کرد،طبق آن می توان از بین افراد بیکار برنامه ریزی را مشخص و نمونه نهایی را انتخاب کرد و در وهله اجرا گذاشت،در این روش نمونه گیری گروه ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

پرسشنامه

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز،اینجانب سیمین فکور دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته ی مدیریت بازرگانی مشغول به جمع آوری اطلاعات در رابطه با تحقیق خود با موضوع بیکاری و عوامل موثر و ایجاد کننده آن می باشم،لذا از شما دوست عزیز خواهشمندم با پاسخ دادن به پرسشنامه زیر مرا در این امر یاری فرمایید،با تشکر فراوان

-پاسخ سوالات زیر رابا بلی یا خیر مشخص نمایید.

1-آیا شما شاغل هستید؟

بلی                خیر

2-آیا شاغل شدن از نظر شما تنها جنبه مادی دارد؟

بلی                خیر

3-به نظر شما آیا بیکاری خود می تواند از عوامل آسیبهای اجتماعی باشد؟
بلی                خیر

-پاسخ سوالات زیر را با گزینه های(خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد)مشخص نمایید.

4-تا چه حدود به افزایش بزهکاری به دلیل بیکاری معتقد هستید؟
خیلی کم       کم         متوسط        زیاد        خیلی زیاد

5-به نظر شما بیکاری تا جه حد می تواند اثرات سو بر سلامت جسم و ذهن فرد بگذارد؟
خیلی کم       کم        متوسط         زیاد       خیلی زیاد

6-به نظر شما تا چه حدود داشتن شغل تنها به دلیل جنبه های مادی و شرایط اقتصادی می تواند مد نظر قرار گیرد؟
خیلی کم       کم        متوسط          زیاد      خیلی زیاد

7-به نظر شما ماشینی شدن مشاغل در بخش صنعت تا جه حد در بیکاری موثر است؟
خیلی کم        کم      متوسط          زیاد      خیلی زیاد

8-به نظر شما در نظر داشتن برنامه های صحیح در اجرای روند کاهش سطح بیکاری در جامعه تا جه حد موثر است؟
خیلی کم        کم     متوسط         زیاد       خیلی زیاد

9-به نظر شما بیکاری شدید و مستمربه دلایل متفاوت تا چه میزان بر روی زندگی زنا شویی موثر می باشد؟
خیلی کم       کم    متوسط          زیاد         خیلی زیاد

-پاسخ سوالات زیر را از بین گزینه ها ی درج شده انتخاب نمایید در غیر اینصورت می توانید توضیح اضافه دهید.

10-به نظر شما بیشترین تاثیر بیکاری در جه زمینه ای می باشد؟
الف)وضعیت اقتصادی فرد   ب)سلامت ذهن و روان    ج)از بین رفتن امتیاز اجتماعی   د)طرد شدن از طرف افراد

-سایر موارد،توضیح دهید.

11-بنظر شما یافتن شغل مناسب و غلبه بر بیکاری نیازمند دارا بودن چه شرایطی است؟
الف)داشتن پشتوانه ی مالی   ب)داشتن مهارت های مناسب در حرفه ای خاص    ج)کسب علم و دانش بیشتر د)تلاش بیشتر

-سایر موارد،توضیح دهید.

اصلاح شده سیمین فکور

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:38  توسط توحیدلو  | 

مانیا ذوالفقاری

با سلام و خسته نباشید

موضوع تحقیق : تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت سازمانهای کوچک

واحد تحلیل : سازمانهای کوچک

واحد مشاهده : مدیران و اعضاء هیات مدیره

روش تحقیق : پیمایشی . دلیل استفاده از این روش این است که محقق به دنبال مطاله و بررسی میزان تغییرات مشخصی است که به واسطه انجام برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر ان بر موفقیت سازمان می باشد .

روش نمونه گیری :می توان در این مرحله از روش خوشه ای چند مرحله ایی استفاده نمود و طبق ان از بین شرکتهای ثبت شده لیست شرکتهای دارای اینگونه برنامه ریزی را مشخص و از بین ان نمونه نهائی را انتخاب نمود . در عین حال از روش نمونه گیری منظم نیز می توان استفاده نمود .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:30  توسط توحیدلو  | 

واحد تحلیل:بورس لوازم خانگی تهران(فروشگاههای سه راه امین حضور)

واحد مشاهده:فروشندگان

سطح مشاهده:میانه

روش تحقیق:از آنجایی که مورد تحقیق ما یک موضوع با مکان معین است و ما به دنبال بررسی روش های جذب مشتری در این مکان یعنی سه راه امین حضور هستیم ،پس روش تحقیق ما روش مطالعه موردی می باشد.و با توجه به روش تحقیقمان می توانیم به مشاهده ویژگی های یکی از متغیرهای اصلیمان یعنی همان جذب مشتری بپردازیم.که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات مورد نیاز را بدست آورده ایم.

روش نمونه گیری:با توجه به روش تحقیق واینکه در این مکان تعداد فروشگاهها محدود هستند.پس نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفته است.که کلیه فروشندگان از احتمالات مساوی برخوردار هستند.و با تهیه لیست فروشگاهها و انجام قرعه کشی می توان از بین آنها تعدادی را برای نمونه انتخاب کرد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاح تعریف عملیاتی و مفهومی

موضوع تحقيق:بررسي رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي

(تعريف عملياتي  و مفهومی متغيرها)

سرعت تراكنش هاي الكترونيكي:مدت زماني كه طول مي كشد تا يك مبادله الكترونيكي داده ها صورت گيرد.مثلا:مدت زماني كه براي پرداخت قبوض يا انتقال وجه صورت مي گيرد.

تعریف مفهومی سرعت تراکنش های الکترونیکی:در این سطح، مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیتهایی از قبیل صدورچک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات بانک‌داری الکترونیک، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و منظور از سرعت سرعت انجام این عملیات است.

در تعریفی دیگر:هرگونه برنامه اي كه توسط كاربر در محيط بانك اطلاعاتي اجرا مي شود تراكنش نام دارد.

تعریف عملیاتی سن:منظور افراد مسن(سن بالاي ۵۰ سال)

تعریف مفهومی سن:'سن' (age) يکى از ويژگى‌هاى اصلى ساخت و ترکيب جمعيت است و آن تعداد سال‌ها و ماه‌ها و روزهائى (در مورد نوزادان) است که از عمر (روز تولد) يک فرد مى‌گذرد.

ناتواني:محدوديت هاي حركتي كه در نتيجه بيماري يا كهولت سن عارض مي شود.

تعریف مفهومی ناتوانی :محدودیت در توانایی شخص که متعاقب نقص ایجاد می‌شود و معمولاً اختصاصی و شخصی است.

تعریف عمیاتی ميزان تحصيلات دانشگاهي:منظور داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا مي باشد.

تعریف مفهومی  تحصیلات دانشگاهی:مقطعی بالاتر از پیش دانشگاهی

تعداد ساعات آموزشي:ميزان ساعاتي كه يك بانك براي آموزش مشتريان خود از طريق برنامه هاي مختلف صرف مي كند.

تعریف عملیاتی ترافيك:ساعت ماندن پشت چراغ قرمز

 تعریف مفهومی ترافیک:ترافیــك پدیـده ای است ناشی ازجـابجـایی انسان، حیــوان، كالا و وسایل نقـلیه از نقطه ای به نقطه ای دیگر.

یا

ترافیک :عبارت است  از میزان حجم عبوری وسایل نقلیه و عابرین پیاده از یک مسیر در مدت زمان خاص را گوییم.

استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي:تعداد دفعات استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واحد تحلیل:بانکها و موسسات مالی و اعتباری

واحد مشاهده:مشتریان بانکها و موسسات مالی و اعتباری(از ۱۸ سال به بالا)

سطح تحلیل:میانه

چون ما در این تحقیق به بررسی و مشاهده بانکها  و موسسات مالی و اعتباری می پردازیم.

روش نمونه گیری:تصادفی ساده

بدین ترتیب که ابتدا لیستی از بانکهای موجود در یک محدوده(مثلا خیابان انقلاب)را تهیه نموده پس آنها را شماره گذاری کرده سپس به روش قرعه کشی چند تا را انتخاب می کنیم.دلیل انتخاب به این علت است که ما بانک خاصی را مد نظر نداریم و پیش فرضمان برای این علت این است که همه بانکها از نظر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک تقریبا در یک سطح اند و تفاوتها چندان چشمگیر نیست.و هدف میزان اندازه گیری رضایت به طور کلی از خدمات بانکداری الکترونیکی است نه از بانکی خاص!و یا ما قصد رتبه بندی کردن بانکها را در این تحقیق نداریم.

در ضمن می توان برای همچین مطالعه ای به روش مطالعه موردی نیز عمل نمود.

روش تحقیق:روش پیمایشی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

فرضیه1 : بین ارتقا شغلی کارکنان و بهبود بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

ارتقا شغلی کارکنان : پست های جدیدی که به کارکنان در سازمان ها داده می شود و ار قبلی بهتر است .

 بهره وری : حداکثر استفاده ار حداقل منابع

تعاریف عملیاتی :

ارتقا شغلی کارکنان : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

بهبود بهره وری نیروی انسانی : بعد از اعمال تکنیک های بهبود بهره وری نیروی انسانی چه اندازه بهره وری تغییر کرده . ( اندازه ی بهره وری از تقسیم داده به ستاده به دست می اید . )

فرضیه 2 : بین عامل اقتضایی مانند محيط كار و ترفیع کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

محيط  : مقابل محاط. اسم فاعل از احاطه . (کشاف ). فراگیرنده . درگیرنده و احاطه کننده

ترفیع کارکنان : پست های جدیدی که به کارکنان در سازمان ها داده می شود و ار قبلی بهتر است .

تعاریف عملیاتی :

محيط كار : محیط فیزیکی اطراف افراد . به طور نمونه : نور محیط ویا الودگی صوتی

ترفیع کارکنان  : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

 

فرضیه3 : بین ارتقا شغلی کارکنان و رضایت شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

رضایت : خشنودی و پسندیدگی و میل  رضایة. خشنودی . (از مصادر مجعول است که بجای رضا و رضوان استعمال می شود و اگر هم در لغت عربی موجود بودمی بایست رضاوت باشد زیرا ماده کلمه واوی است و برای قلب «ا» به «ی » سبب و مجوزی نیست .

تعاریف عملیاتی :

رضایت شغلی : نمره ای که از تست رضایت شغلی حاصل می شود .

ترفیع کارکنان  : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

 

فرضیه 4  : بین توانايي فردي وسرعت ترفیع کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

توانايي : نیرومندی ، قدرت .

سرعت : تند رفتن تندی

تعاریف عملیاتی :

توانايي فردي : توانایی اکتسابی مرتبط با شغل مثل : زبان خارجی و مهارت های کامپیوتر

سرعت ترفیع کارکنان : تعداد دفعاتی که در طول هر سه سال کارکنان ترفیع می گیرند .

 

فرضیه 5 :  بین سن افراد و میزان خواستارترفیع شغلی بودن رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

سن : عمر سال های عمر

خواستن : خواهش کردن آرزو داشتن ، طلبیدن اراده کردن قصد داشتن

تعاریف عملیاتی :

سن افراد : منظور این است که در چه سنی شروع به کار کرده اند و چند سال تجربه دارند و اکنون چند سال سن دارند .

خواستارترفیع شغلی : تمایل برای کسب ترفیع و میزان تلاش فرد در این راستا با کسب مهات های مرتبط و سنجش تعداد ساعات کاری .

 

واحد تحليل : موسسه ها وشرکت های خصوصی ( تعداد کارکنان از 20 تا 50 نفر)

سطح تحليل : ميانه

واحد مشاهده : کارکنان موسسه ها وشرکت های خصوصی

روش نمونه گيري : روش نمونه گيري خوشه اي است زیرا کارکنان را براساس ويژگي های خاصی ( مثل سال های سابقه ی کاری کارکنان ) تقسیم می شود و سپس روی این گروه ها نمونه گیری انجام می شود . نمونه گیری به صورت تصادفی بر روی نمونه ها انجام می شود .

روش تحقیق : پیمایشی

در روش پیمایشی محقق با استفاده ازمواردی مانند : مصاحبه یا پرسش نامه به بررسی می پردارد . روش پیمایشی از روش های توصیفی یحقیق است . و به این گونه عمل می کند : از تمام موسسه ها و شرکتهای مورد نظر به طور تصادفی تعدادی را انتخاب می کنیم و از هر کدام تعدادی کارمند در سطوح مختلف را به عنوان نمونه در نظر می گیریم .البته باید چارچوب زمانی مشخص باشد .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:

بررسي عوامل موثر در میزان رضایت مراجعین از کتابخانه حكیمیه

روش تحقیق:

با توجه به این که در این تحقیق ما بر روی اتفاقات روی داده در کتابخانه حکیمیه در زمان های مختلف و علل موثر بر رضایتمندی مراجعین در طول زمان تمرکز داریم و نتایج حاصل از این تحقیق قابل تعمیم به سایر کتابخانه ها و مراکز فرهنگی نیست روش تحقیق مورد استفاده ما در این تحقیق، روش تحقیق موردی (case study) است.

همچنین در بخش هایی از مطالعه می توان از روش همبستگی استفاده کرد تا رابطه یا عدم رابطه بین عوامل گوناگون و عامل میزان رضایتمندی و همچنین شدت رابطه تعیین گردد.   

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1ورود وسایل تکنولوژي چه تاثیراتی بر معنویات گذاشته است؟

فرضیه ی 1:سر گرمی هایی که تلوزیون و رایانه ایجاد کرده اند باعث فراموش کردن انجام فرایض دینی میشود.

متغیرمستقل:(وسایل) تکنولوژی

متغیر وابسته:انجام فرایض دینی

متغیر تعدیل کننده: تلوزیون و رایانه

2- تکنولوژی چه تعارضی با فرهنگ دینی دارد؟

فرضیه ی 2: دین گریزی وروی آوردن به ادیان نو ظهور ارتباط معناداری با پیشرفت و تکنولوژی دارد.

متغیرمستقل:تکنولوژی

متغیر وابسته:دین

متغیر تعدیل کننده: دین گریزی و روی آوردن به ادیان نوظهور

آیا بین پیشرف تکنولوژی و بی حجابی رابطه ای وجود دارد؟-3

فرضیه ی 3: ماهواره (به عنوان یکی از محصولات تکنولوژی) باعث رواج و افزایش بی حجابی میشود.

متغیرمستقل:تکنولوژی

متغیر وابسته:بی حجابی

متغیر تعدیل کننده:ماهواره

4- چه ارتباطی بین رسانه و علاقه ی جوانان به دین وجود دارد؟

فرضیه ی 4: بین پخش برنامه های دینی و علاقه ی جوانان به دین ارتباط مستقیمی وجود دارد.

متغیرمستقل:رسانه  

متغیر وابسته: علاقه ی جوانان به دین

متغیر تعدیل کننده:پخش برنامه های دینی

متغیر کنترل:دین

5- کدام یک در امنیت تاثیر مستقیم دارد دین یا تکنولوژی؟

فرضیه ی 5 هر چه ایمان افراد بیشتر باشد امنیت فردی واجتماعی آنها بیشتر است. 

متغیرمستقل:ایمان

متغیر وابسته:امنیت فردی و اجتماعی

متغیر تعدیل کننده:فرد و جامعه

متغیر کنترل :وضعیت اقتصادی- اجتماعی،ویژگی های شخصیتی

متغیر مداخله گر:ادیان مختلف و یا بی دینی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 8:54  توسط توحیدلو  | 

واحد تحلیل :ادارات تهران

واحد مشاهده :ادارات دولتی تهران

سطح تحلیل :میانه

روش نمونه گیری:خوشه ای

مااز این روش نمونه گیری در جوامع اماری بزرگ استفاده می کنیم ,و با استفاده از این روش مجموع عناصر جامعه را در یک چارچوب قرار میدهیم بدین ترتیب که ابتدا از شرکتهای  دولتی در سطح تهران چندین شرکت را انتخاب کرده و به طور تصادفی چنتای انرا گزینش کرده واز ادارات گزینش شده باز هم به طور تصادفی چندین کارمند را انتخاب میکنیم

روش تحقیق :پیمایشی

این روش یکی از متداول ترین شکل تحقیق است محقق با استفاده از مصاحبه یا پرسش نامه کنش و واکنش های میان عوامل تغییر را بررسی میکند

وما با مشخص کردن چارچوب زمانی و تکنیک جمع اوری اطلاعات به تهیه پرسش نامه و  سپس توزیع بین کارمندان انتخاب شده اقدام می کنیم 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عقیله سبط الشیخ

واحد تحلیل : دانشگاه پیام نور تهران

واحد مشاهده : دانشجویان دختر

سطح تحلیل : خرد

روش تحقیق:
روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی است که تحقیق پیمایشی; توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه های تصادفی و معرف از افراد ان جمعیت و پاسخ انها به یک رشته سوالات و به منظور بررسی عوامل موثر بر مسایل دختران دانشجو دانشگاه پیام نور تهران در خانواده است

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:13  توسط توحیدلو  | 

تعریف مفهومی و عملیاتی

تشویق

مفهومی: عبارست از ترغیب ودلگرم کردن فردی به انجام کاری.

عملیاتی:ارزش شمردن کاری که یک دانش آموز انجام داده است.

پیشرفت

مفهومی:عبارتست از ترقی کردن در موضوعی.

عملیاتی:پیشرفت تحصیلی به معنای میزان افزایش نمرات دانش آموز در طی یک دوره معین است.

روحیه

مفهومی:عبارتست از مجموعه کیفیات نفسانی و حالات روانی یک فرد.

عملیاتی:شناخت نوع سلیقه و نگاه (به مسائل و محیط) یک دانش آموز.

ناسازگاری

مفهومی:عبارتست از مخالفت وعدم موافق بودن با چیزی یا کسی.

عملیاتی:عدم انطباق با شرایط ، همکلاسی ها ، معلم ها و کادر مدرسه.

مسئولیت پذیری

مفهومی: عبارتست از توانایی در پذیرش مسئولیت .

عملیاتی:بر عهده گرفتن وظیفه ای در مدرسه و انجام آن به نحو درست.

شایستگی

مفهومی: عبارتست از استحقاق و لیاقت داشتن برای انجام کاری.

عملیاتی:احساس برتری صحیح نسبت به سایر دانش آموزان.

روانشناسی

مفهومی:دانش مطالعه رفتار، تحقیق و توصیف دقیق نفسات و یافتن قوانین آنهاست.

عملیاتی:توانایی شناخت روحیات و طرز برخورد صحیح با دانش آموز.

تعلیم و تربیت

مفهومی:تعلیم به مفهوم یاد دادن علم یا هنری به کسی است و تربیت به مفهوم آموزش آداب و اخلاق به فردی است.

عملیاتی:آموختن موضوعی به دانش آموز و یاد دادن طرز برخورد های صحیح اجتماعی و اخلاق به دانش آموز.

 

 

1.آیا تنبیه بدنی دانش آموز باعث پیشرفت تحصیلی وی میشود؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی

2.آیا نوع برخورد کادر مدرسه با دانش آموزان تآثیری بر پرخاشگری دانش آموزان دارد؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

3.آیا منطقهء استقرار مدرسه رابطه ای با نوع تشویق دانش آموزان دارد؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

4.چه نوع تشویقی را مناسب می دانید؟ 

1- تشویق زبانی    2- اهداء جایزه     3- تشویق در حضور والدین و همکلاسی ها

5.آیا نحوه ی تنبیه در مدارس پسرانه امروزی را مناسب می دانید؟

    1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

 

واحد تحلیل: مدارس تهران

سطح تحلیل: میانه

واحد مشاهده: مدارس ابتدایی

روش تحقیق: پیمایشی

به دلیل وجود جامعه انسانی و نمونه گیری از افراد جامعه باید از روش پیمایشی استفاده کرد.

روش نمونه گیری: خوشه ای

به دلیل جامعه ی آماری بزرگ از روش خوشهای استفاده می شود. بدین ترتیب که از همه نقاط شهر چند مدرسه را به طور تصادفی انتخاب می کنیم و از هر مقطع چند کلاس و از هر کلاس چند دانش آموز راانتخاب می کنیم و در نمونه قرار می دهیم.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاح سوالات تحقیق، فرضیه ها و متغیر ها:

 

سوال ۱: آیا وضعیت اقتصادی و سطح درآمد سرپرست خانواده با ترک تحصیل نوجوانان رابطه دارد؟

 

فرضیه ۱: هر چه وضعیت اقتصادی خانواده ضعیف تر باشد تعداد نوجوانان دختر و پسر ترک تحصیل کرده در آن بیشتر است .

 

متغیر مستقل: وضعیت اقتصادی

 

متغیر وابسته : ترک تحصیل

 

متغیرر کنترل: هوش- استعداد

 

متغیر تعدیل کننده: نوجوانان دختر و پسر

 

متغیر مداخله گر: عدم انگیزه- نا امیدی

 

 

 

سوال ۲: آیا سطح فرهنگی خانواده ها با ترک تحصیل نوجوانان رابطه دارد؟

 

فرضیه ۲: هرچه سطح فرهنگی خانواده پایین تر باشد تعداد نوجوانان پسر ترک تحصیل کرده در آن بیشتر است .

 

متغیر مستقل: وضعیت فرهنگی

 

متغیر وابسته : ترک تحصیل افراد

 

متغیر کنترل: هوش- وضعیت اقتصادی

 

متغیر تعدیل کننده: نوجوانان پسر

 

متغیر مداخله گر: ناآگاهی- نادانی

 

 

 

سوال ۳: آیا امکانات مدارس و کیفیت آموزشی بر تمایل نوجوانان در حضور در مدرسه تاثیرگذار است؟

 

فرضیه۳: هرچه کیفیت آموزش ضعیف تر  و امکانات مدر سه کم تر باشد نوجوانان پسر تمایل کمتری نسبت به حضور در مدرسه دارند.

 

متغیر مستقل: کیفیت آموزشی و امکانات مدارس

 

متغیر وابسته: تمایل دانش آموزان به حضور در مدرسه

 

متغیر کنترل: توانایی- سن

 

متغیر تعدیل کننده: نوجوانان پسر

 

متغیر مداخله گر: نا امیدی

 

 

 

سوال ۴: آیا رفتار های معلمان در مدارس با ترک تحصیل نوجوانان رابطه دارد؟

 

فرضیه ۴: هرچه رفتار های معلمان مرد خشن تر باشد تعداد نوجوانان پسر  ترک تحصیل کرده در آن مدرسه بیشتر است.

 

متغیر مستقل: رفتار معلمان

 

متغیر وابسته : افراد ترک تحصیل کرده

 

متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی - سن

 

متغیر تعدیل کننده:نوجوانان پسر

 

متغیر مداخله گر:  ترس

 

 

 

سوال ۵: آیا تشویق و دلگرمی والدین نسبت به تحصیل نوجوانان در تمایل آنان به ادامه تحصیل تاثیر گذار است؟

 

فرضیه ۵: هرچه تشویق و دلگرمی والدین به دانش آموزان پسر بیشتر باشد علاقه آنان به ادامه تحصیل بیشتر است.

 

متغیر مستقل: تشویق و دلگرمی والدین

 

متغیر وابسته: ادامه تحصیل

 

متغیر کنترل: استعداد

 

متغیر تعدیل کننده: دانش آموزان پسر

 

متغیر مداخله گر : احساس آرامش- اعتماد به نفس

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی

 

وضعیت اقتصادی

 

 تعریف مفهومی: سطح درآمد در یک خانواده را وضعیت اقتصادی می گویند.

تعریف عملیاتی:میزان درآمد و منبع مالی یک خانواده.

 

ترک تحصیل

 

تعریف مفهومی:امتناع از ادامه فراگیری دانش.                  

تعریف عملیاتی:دست کشیدن از ادامه درس به دلایل گوناگون توسط دانش آموز.

 

وضعیت فرهنگی

 

تعریف مفهومی: ادب ،تربیت ونوع آداب و رسوم را فرهنگ می نامند.

تعریف عملیاتی:ارزش و بی ارزش شمردن یکسری امور در خانواده . (نوع تربیت شدن دانش آموزان در خانواده در گرو فرهنگ آن خانواده است.)

 

کیفیت آموزشی و امکانات مدرسه

 

تعریف مفهومی: کیفیت به معنای چگونگی چیزی وامکانات به معنای وجود وسایل رفاهی است.

تعریف عملیاتی:نوع تدریس دروس توسط دبیران و کارا و مفید بودن آن را کیفیت آموزشی و وسایل موجود در مدرسه اعم از کمک درسی و غیر درسی را امکانات می گویند.

 

تمایل دانش آموزان به حضور در مدرسه

 

تعریف مفهومی: تمایل به معنای اظهار میل و رغبت کردن در کاری است.

تعریف عملیاتی:ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان برای حضور در مدرسه و فراگیری دروس.

 

رفتار معلمان

 

تعریف مفهومی:سیرت و طرز عمل را رفتار می گویند.

تعریف عملیاتی: نوع برخورد معلم با دانش آموزان چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ کردار.

 

تشویق و دلگرمی والدین

 

تعریف مفهومی: دلگرمی  عبارت از امیدواری و اتکائ به نفس است و مقابل دلسردی قرار می گیرد. وتشویق به معنای آرزومند کردن کسی برای انجام دادن کاری است.

تعریف عملیاتی: محبت و دادن اعتماد به نفس و راغب کردن فرزندان از سوی والدین.

 

ادامه تحصیل

 

تعریف مفهومی: کسب کردن علم و اندوختن سواد یا معلومات.

تعریف عملیاتی:  راغب بودن دانش آموز به افزایش دانش و رتبه علمی و مقطعی خود در مدرسه.

واحد تحلیل: مدارس

سطح تحلیل: میانه

واحد مشاهده: مدارس راهنمایی و دبیرستان تهران

روش نمونه گیری: خوشه ای

چون ما دارای جامعه بزرگی از دانش آموزان هستیم بنابراین برای کاهش هزینه ها و بدست آوردن اطلاعات از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می کنیم.

روش تحقیق: پیمایشی

چون این موضوع در ارتباط با اجتماع است این روش را بر می گزینیم.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:3  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عقیله سبط الشیخ

تعریف عملیاتی متغییرها:

با عرض سلام و خسته نباشید

اصلاحات قسسمت تعریف عملیاتی است.

اختلاف سنی بین مادرتان و شما چقدر است؟ 

کمتر از 20 سال        20 تا 25 سال        25 تا 30 سال        30 سال بیشتر

اختلاف سنی بین دختر و مادر:
1- اختلاف سنی کمتر از 20 سال
2- اختلاف سنی بین 20 تا  25 سال
3- اختلاف سنی بین 25 تا 30 سال
4- اختلاف سنی بیش از 30 سال


فعالیت مادر:

شاغل              غیر شاغل

فعالیت پدر:

شاغل              غیر شاغل

درامدمادر:

کمتر از 450 هزار تومان      450 تا 700 هزار تومان     بین 700 تا ا میلیون تومان      1 میلیون بیشتر       درامد ندارد

درامد پدر:

کمتر از 450 هزار تومان      450 تا 700 هزار تومان     بین 700 تا ا میلیون تومان      1 میلیون بیشتر       درامد ندارد

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده:
1- درامد کمتر از 450 هزار تومان
2- درامد بین 450 تا 700 هزار تومان
3- درامد بین 700 تا 1 میلیون تومان
4- درامد بیش از 1 میلیون تومان


میزان استفاده شما از تلویزیون چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

میزان استفاده شما از ماهواره چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

میزان استفاده شما از روزنامه و مجله چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

میزان استفاده شما از اینترنت چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم       بسیار کم

 میزان استفاده شما از رادیو چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم


رسانه های گروهی:

1- تلویزیون

2- ماهواره
3- اینترنت
4- روزنامه و مجله
5- رادیو


چقدر در خانواده احساس نا برابری جنسی دارید؟

کم          متوسط          زیاد

خانواده شما بین دو جنس مخالف در کدام مورد تفاوت می گذارد؟

رفت و امد         انتخاب رشته         ادامه تحصیل        محل تحصیل        ازدواج        انتخاب شغل        انتخاب دوست

در خانواده شما اولویت پرداخت هزینه دانشگاه با کدام است؟

خواهر        برادر        خودم        فرقی ندارد

نابرابری جنسی:

1- تبعیض بین دختر و پسر در خانواده وجود دارد.
2- تبعیض بین دختر و پسر در خانواده وجود ندارد.


به نظر شما عمده ترین مساله دختران با خانواده چیست؟

ازدواج        رفت و امد        انتخاب شغل        ادامه تحصیل        سایر

مسایل دختران در خانواده:

1- ازدواج
2- انتخاب شغل
3- انتخاب رشته
4- احساس نابرابری جنسی
5- رابطه بین دو جنس مخالف


+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:54  توسط توحیدلو  | 

عقیله سبط الشیخ

پرسشنامه

1- سن شما:

2- سن مادر شما:

3- سن پدر شما:

4- تحصیلات مادر:

زیر دیپلم             دیپلم            لیسانس            فوق لیسانس و بیشتر

5- تحصیلات پدر:

زیر دیپلم            دیپلم              لیسانس            فوق لیسانس و بیشتر

6- فعالیت مادر:

شاغل              غیر شاغل

7- فعالیت پدر:

شاغل              غیر شاغل

8- درامدمادر:

کمتر از 450 هزار تومان      450 تا 700 هزار تومان     بین 700 تا ا میلیون تومان      1 میلیون بیشتر       درامد ندارد

9- درامد پدر:

کمتر از 450 هزار تومان      450 تا 700 هزار تومان     بین 700 تا ا میلیون تومان      1 میلیون بیشتر       درامد ندارد

10- اختلاف سنی بین مادرتان و شما چقدر است؟ 

کمتر از 20 سال        20 تا 25 سال        25 تا 30 سال        30 سال بیشتر

11- به نظر شما عمده ترین مساله دختران با خانواده چیست؟

ازدواج        رفت و امد        انتخاب شغل        ادامه تحصیل        سایر

12- ایا اجازه گرفتن شما برای رفت و امد با دوستان از خانواده تان ضروری است؟

بله            خیر

13- خانواده رفت و امد شما با کدام دسته از دوستان را به راحتی قبول می کند؟

دوستان قدیمی          دوستان خانوادگی          دوستان دانشگاهی

14- تصمیم گیرنده برای ازدواج شما در خانواده تان کیست؟

پدر        مادر       برادر       خودم       سایرین

15- تصمیم گیرنده برای رفت و امد شما با دوستان کیست؟

پدر       مادر       برادر       خودم       سایرین

16- تصمیم گیرنده برای انتخاب شغل شما در خانواده کیست؟

پدر       مادر       برادر       خودم       سایرین

17- به نظر شما تصمیم گیرنده برای ادامه تحصیل دختران کیست؟

پدر       مادر       برادر       خودم       سایرین

18- تصمیم گیرنده برای ساعات رفت و امد شما در خانواده تان کیست؟

پدر       مادر       برادر       خودم       سایرین

19- تصمیم گیرنده برای انتخاب واحد دروس شما در خانواده تان کیست؟

پدر       مادر       برادر       خودم        سایرین

20- میزان استفاده شما از تلویزیون چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

21- میزان استفاده شما از ماهواره چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

22- میزان استفاده شما از روزنامه و مجله چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

23- میزان استفاده شما از اینترنت چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم       بسیار کم

24- میزان استفاده شما از رادیو چگونه است؟

بسیار زیاد        زیاد        متوسط        کم        بسیار کم

25- رابطه شما با جنس مخالف به چه عنوان است؟

همکلاسی       خویشاوندی       کاری       دوستی       سایرموارد

26- میزان ارتباط شما با جنس مخالف چگونه است؟

کم           متوسط          زیاد

27- واکنش خانواده نسبت به رابطه شما با جنس مخالف چگونه است؟

عادی            برخورد تند            اطلاعی ندارند

28- در خانواده شما اولویت پرداخت هزینه دانشگاه با کدام است؟

خواهر        برادر        خودم        فرقی ندارد

29- خانواده شما بین دو جنس مخالف در کدام مورد تفاوت می گذارد؟

رفت و امد         انتخاب رشته         ادامه تحصیل        محل تحصیل        ازدواج        انتخاب شغل        انتخاب دوست

30- در خانواده شما کنترل رفت وامد فرزندان بر چه اساسی است؟

سن           جنس         تحصیلات          شغل          سایر

31- درخانواده شما کنترل رفت و امد کدام یک بیشتر است؟

برادرم          خودم

32-چقدر در خانواده احساس نا برابری جنسی دارید؟

کم          متوسط          زیاد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:24  توسط توحیدلو  | 

۱-موضوع: دلایلی که باعث افزایش سن ازدواج شده است.

بیان مسئله:امروزه در جامعه ی ما بسیاری از سنت ها رو به کمرنگ شدن و از بین رفتن است یکی از این سنت ها که یک سنت الهی هم هست ازدواج است. امروزه سن ازدواج رو به افزایش است و اگر به ان توجهی نشود در اینده ای نچندان دوردیگر ازدواج صورت نمی گیرد . هدف ما از این تحقیق شناسایی و بعد حل مشکلاتی است که موجب افزایش سن ازدواج شده است و ضرورت ان برای داشتن جامعه سالم است.

پیشینه نظری و تجربی:

ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده است و آن را از بهترین سنت های دینی شمرده که مایه برکات بی شماری است. از نظر قرآن، ازدواج مایه آرامش روح و روان آدمی است، که این خود از نشانه های رحمت و بزرگی خداوند است.1 تشویق اسلام به ازدواج خصوصاً در سن جوانی، و کراهتِ اسلام از تجرّد و رهبانیت، در بسیاری از سخنان معصومین آمده است. آثاری چون بزرگداشت سنت پیامبر2، قرار گرفتن در ولایت و حمایت خداوند3، به خشم آوردن شیطان4، کامل شدن ایمان جوانان5، زیاد شدن روزی6، و مانند آن از برکات ازدواج، در کلام معصومین شمرده شده است. همچنین تأخیر در امر ازدواج در بعضی روایات مردود دانسته شده و تأکید شده است، هیچ چیز نباید باعث تأخیر انسان در ازدواج شود، حتی اگر فقر باشد.7 در روایتی مردان بدون همسر را سرزنش می کند و تجرد را سبب شرور شدن می داند8 و در روایت دیگر به کسانی که صاحب دخترند سفارش می کند در ازدواج دخترانشان تعجیل کنند.                                                                             اگرچه میزان ازدواج در كشور، در طول 30 سال گذشته در مقایسه با قبل از انقلاب افزایش یافته، اما افزایش انتظارات خانواده ها از جوانان، موجب كند شدن روند تشكیل خانواده در میان این قشر شده است.
 افزایش انتظارات خانواده ها موجب افزایش سن ازدواج جوانان شده اكنون سن ازدواج در میان جوانان، به بالای 30 سال رسیده است كه این امر آسیب های جدی برای جامعه و خانواده همراه دارد.
امید به ازدواج برای دختران بالای 30 سال كاهش یافته است چرا كه این گروه سنی، گزینه ای برای انتخاب همسر ندارند.
ازدواج و تشكیل خانواده، تنها راه مصون ماندن جامعه از برخی معضلات و آفت های اجتماعی است و از این رو، تمام سیاست های دولت و مسوولان باید در جهت تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج باشد.

اما آن چه امروز در جوامع اسلامی، خصوصاً جامعه ما، در عمل دیده می شود، متأسفانه برخلاف سفارشات اسلام است و آمارها از بالارفتن سن ازدواج حکایت دارد. بنابر آماری که در روزنامه ها منتشر شده، میانگین سن ازدواج پسران از 24 سالگی و دختران از 18 سالگی در سال 75 به ترتیب به 26 و 22 سالگی در سال 80 رسیده است. در حالی که طبق آمار دیگری، میانگین سن ازدواج در پسران 33 و در دختران 28 سال می باشد. این افزایش بی سابقه سن ازدواج، مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت. مشکلاتی چون: افسردگی و از بین رفتن نشاط در جوانان، مبتلا شدن به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینی فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانی خصوصاً در دختران، حالت بلاتکلیفی، از دست رفتن طراوت و زیبایی، ناامیدی و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بی دقتی در انتخاب همسر خصوصاً در دختران، احتمال افزایش انحرافات، احساس سربار بودن در خانواده و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را که گران بهاترین ذخیره های کشورمان هستند، به چالش انداخته است. به همین دلیل بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعی واجب و لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل فوریتی نگاه کنند و تمام همت و تلاش خود را برای رفع آن مصروف نمایند؛ چنانکه قرآن، در آیه ای تمام مسلمانان را به یاری جوانان برای تسهیل امر ازدواج دعوت کرده است.

فرضیه ها:

 فرضیه۱: افزایش هزینه های  زندگی بخصوص تهیه ی مسکن باعث عدم تمایل پسرها برای تشکیل زندگی مشترک شده است.

 متغیرمستقل:عدم تمایل برای تشکیل زندگی مشترک

متغیر وابسته:افزایش هزینه های زندگی

متغیر کنترل: تهیه ی مسکن

متغیرتعدیل کننده:پسرها

متغیر مداخله گر: تورم

فرضیه2: گرایش جوانان به ادامه ی تحصیل بخصوص در خانم ها زمان تشکیل زندگی مشترک را به تاخیر انداخته است.

متغیرمستقل:تاخیردر زمان تشکیل زندگی مشترک

متغیر وابسته:ادامه ی تحصیل

متغیرتعدیل کننده:خانم ها

فرضیه 3: بالا رفتن توقعات خانم ها برای داشتن همسری تحصیل کرده و ثروتمند و زندگی بسیار ایده آل انتخاب همسر را بسیار سخت کرده است.

متغیرمستقل:سخت شدن انتخاب همسر

متغیر وابسته:بالا رفتن توقعات

متغیرتعدیل کننده:خانم ها

فرضیه4: گرایش جوانان به دوستی با جنس مخالف موجب عدم نیاز به ازدواج شده است.

متغیرمستقل:عدم نیاز به ازدواج

متغیر وابسته:دوستی با جنس مخالف

فرضیه5: عدم مسئولیت پذیری جوانان باعث نپذیرفتن مسئولیت ازدواج شده است.

متغیرمستقل:نپذیرفتن مسئولیت ازدواج

متغیر وابسته:عدم مسئولیت پذیری


۲- موضوع تحقیق : رابطه بین مدرک تحصیلی با ثروت
بیان مسئله :آیا همه ثروتمندان جامعه ما از مدرک تحصیلی بالایی برخوردار هستند ؟ یا به عبارت دیگر مدرک تحصیلی باعث ثروتنمندی آنها شده است ؟

3- موضوع تحقیق : رابطه بین مسافرت شهریها به روستاها با افزایش اعتیاد روستاییان
بیان مسئله : آیا افزایش اعتیاد روستاییان به دلیل مسافرت معتادین شهری است که برای مصرف خود به جاهای دنج و دور از شهر مسافرت میکنند؟

4- موضوع تحقیق :  رابطه بین تماشای کانالهای ماهواره ای با تغییر فرهنگ در ایران
بیان مسئله : امروزه فرهنگ ایرانی رو به تغییر و از بین رفتن است آیا تماشای کانالهای مختلف ماهواره ای می تواند یکی از دلایل از بین رفتن فرهنگ (مثل لباس پوشیدن) در ایران شده باشد؟

5- موضوع تحقیق : رابطه بین میزان تحصیلات مدیران با موفقیت سازمان
بیان مسئله  :  آبا همه سازمانهای موفق دارای مدیرانی با تحصیلات بالا هستند و این موفقیت در گرو مدرک تحصیلی مدیران است ؟ یعنی هرچه مدیران از تحصیلات مدیریتی بالایی برخوردار باشند سازمان یا شرکت آنها موفق تر است؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:26  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع اصلی: تاثیر دروغ گویی بر ایجاد تغییر در حرکات بدنی

موضوع2: تاثیر خواب و تغذیه بر وزن افراد

موضوع3: بررسی تفاوت های فیزیولوژیک بیماران روانی با افراد عادی

موضوع4: مهم ترین عامل پرتوانی فرد

موضوع5: موثرترین عامل بر رشد شخصیتی افراد

سوال تحقیق1: چه عاملی باعث ایجاد تغییر ات بدنی در افراد می شود؟

سوال تحقیق2: موثرترین عوامل تعیین کننده ی وزن افراد چیست؟

سوال تحقیق3: دلیل تفاوت در کارکردهای فیزیولوژیک در افراد مختلف؟

سوال تحقیق4: مهم ترین عامل پر توانی فرد چیست؟

سوال تحقیق5: چه عاملی بیشترین تاثیر را در رشد شخصیتی افراد دارد؟

فرضیه1: دروغ گویی در افراد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.

فرضیه2: استرس در افراد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.

فرضیه3: غم وشادی در افراد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.

فرضیه4: عدم سلامتی جسم و روح در افراد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.

فرضیه5: افکار فرد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.

متغیر مستقل فرضیه1: دروغ گویی

متغیر مستقل فرضیه2: استرس

متغیر مستقل فرضیه3: غم وشادی

متغیر مستقل فرضیه4: عدم سلامتی جسم وروح

متغیر مستقل فرضیه5: افکار

متغیر وابسته فرضیه 1: تغییرات در حرکات بدنی

متغیر وابسته فرضیه 2: تغییرات در حرکات بدنی

متغیر وابسته فرضیه3: تغییرات درحرکات بدنی

متغیر وابسته فرضیه4: تغییرات درحرکات بدنی

متغیر وابسته فرضیه5: تغییرات درحرکات بدنی

متغیر تعدیل کننده فرضیه 1: افراد

متغیر تعدیل کننده فرضیه2: افراد

متغیر تعدیل کننده فرضیه 3: افراد

متغیر تعدیل کننده فرضیه 4: افراد

متغیر تعدیل کننده فرضیه5: افراد

متغیر کنترل فرضیه 1: سن جوانی و میانسالی

متغیر کنترل فرضیه2: سن جوانی و میانسالی

متغیر کنترل فرضیه3: سن جوانی و میانسالی

متغیر کنترل فرضیه4: سن جوانی و میانسالی

متغیر کنترل فرضیه5: سن جوانی و میانسالی

متغیر مداخله گرفرضیه1: استرس،شرایط اب و هوایی ،سلامت جسم وروح

متغیر مداخله گرفرضیه2: مشغله فکری،ضعف بدنی

متغیر مداخله گرفرضیه3: سلامتی جسم

متغیر مداخله گرفرضیه4: عادات رفتاری وشخصیت

متغیر مداخله گرفرضیه5: سلامتی جسم

پیشینه نظری فرضیه1: او که چشمانی برای دیدن و گوش هایی برای شنیدن دارد ممکن است به خودش بقبولاند که هیچ انسانی نمی تواند رازی را در خود نگه دارد اگر لب های وی خاموش باشند ،او با سر انگشتان خود سخن می گوید و افشاگری از تمام منافذ بدنش تراوش می کند.(زیگموند فروید)

پیشینه تجربی فرضیه1: دروغ گویی باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی افراد می شود،مانندنگاه نکردن در چشمان طرف مقابل،توضیح بیش از حد در مورد یک مساله دادن،تغییر رنگ چهره

پیشینه نظری فرضیه2:استرس باعث تغییر عادات غذا و خواب می شودو هم چنین تغییراتی مانند به هم خوردن تعادل در افراد و در نتیجه نشان دادن عکس العمل می شود.از:( دکتر محمد راه درخشان)

پیشینه تجربی فرضیه2: در اکثر افراد به هنگام استرس علائمی مانند لرزش دست و یا تغییر رنگ چهره دیده می شود.

پیشینه نظری فرضیه3:نور ادرنالین یکی از پیام اوران شادی است و نقش ان در تنظیم سطح انرژی و افزایش تحرک است،افرادی که فاقد نور ادرنالین کافی باشند رفته رفته کسل می شوند و انرژی لازم برای انجام هیچ کاری ندارند.از:(دکتر فرزانه دریا باری)

پیشینه تجربی فرضیه3: غم در افراد باعث افسردگی و در نتیجه کم تحرکی فرد می شود،و شادی باعث هیجان و افزایش تحرک می شود.

پیشینه نظری فرضیه4: طبق نظریه های موجود بسیاری از بیماری ها بر روی جسم اثر سوء می گذارند واز انجا که روح جسمانی الحدوث است می توانند بر روح نیز اثر سوء بگذارند برای مثال بسیاری از بیماری های جسمی دارای اثار غیر جسمی نیز بوده و موجب بروز اختلالات روانی از جمله ایجاد اضطراب در انسان می گردند.

پیشینه تجربی فرضیه4: از نشانه های عدم سلامتی جسم وروح بروز تیک های عصبی در افراد می باشد که یک تغییر در حرکات بدنی محسوب می شود.

پیشینه نظری فرضیه5:روی هر حرکتی مانند صاف کردن موها و دست به کمر گذاشتن می توان فهمید که چه کلامی از دهانتان بیرون خواهد امد بیشتر متخصصین معتقدند از نوع حرکات بدن می توان تا 90درصد ناگفته های هر فرد را متوجه شد.از:(دکتر ربابه دریا باری)

پیشینه تجربی فرضیه5:حرکات بدن انسان ها بیان گر احساسات و افکار انان است حتی اگر با زبان سر و کلماتی که به زبان می اورند سعی در مخفی کردن احساسات و افکار خود داشته باشند.

هدف تحقیق: پی بردن به میزان صداقت طرف مقابل و شناخت وی

ضرورت هدف: عواقب ارتباط با افراد دروغ گو

متغیر مستقل فرضیه1: دروغ گویی 

تعریف مفهومی دروغ گویی: سخن ناراست گفتن،به زبان اوردن گفتاری که حقیقت نداشته باشد.

تعریف عملیاتی دروغ گویی: بیان کردن چیزی که حقیقت ندارد.

متغیر مستقل فرضیه2: استرس

تعریف مفهومی استرس:نگرانی،فشار روحی،تنش

تعریف عملیاتی استرس:احساس نگرانی و عدم ارامش نسبت به انچه که ممکن است اتفاق بیفتد و یا قرار است انجام شود.

متغیرمستقل فرضیه3: غم وشادی

تعریف مفهومی غم وشادی:غم:غصه،شادی:خوشی،شادمانی

تعریف عملیاتی غم وشادی:داشتن حس رضایت و احساس لذت بردن از زندگی

متغیر مستقل فرضیه4: عدم سلامتی جسم وروح

تعریف مفهومی عدم سلامتی جسم وروح:ناخوشی،انحراف از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی

تعریف عملیاتی عدم سلامتی جسم وروح:عدم داشتن وضعیت عادی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و موثر انجام شود.

متغیر مستقل فرضیه5: افکار

تعریف مفهومی افکار:ارائ ،عقاید،اندیشه

تعریف عملیاتی افکار: نگرش فرد که می تواند مثبت و یا منفی باشد .

تعریف مفهومی تغییرات حرکات بدنی: ضد سکون،جنبش بدن

تعریف عملیاتی تغییرات حرکات بدنی: حالت های حسی و فیزیکی غیر نرمال،حرکاتی که بیانگر حالت بدن دروغ گو است.

روش تحقیق: میدانی

ابزار: پرسشنامه،مشاهده،کتابخانه

واحد تحلیل: جامعه

سطح تحلیل: کلان

واحد مشاهده: جوانان و میانسالان

روش نمونه گیری: تصادفی

 

تهیه کننده :فروغ ارسی

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:27  توسط توحیدلو  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر