روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
اهميت و ضرورت مسأله:
اگر با ديدي جامعه‌شناسانه به اين پديده نگريسته شود بزهكاري را مي‌توان به منزله يك بيماري اجتماعي تلقي نمود كه بايد معالجه شود. مسلماً براي مبارزه با هر مرضي بايد ابتدا آن را شناخت و به زمينه‌هاي پيدايش آن پي‌برد، سپس بيمار را نجات دار و از بروز دوباره اين عارضه پيشگيري نمود. چنانچه بزهكاري يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در معرض ابتلا به اين عارضه هستند يا به نوعي از آن دچار شده‌اند. بررسي علت‌ها، سبب مي‌شود كه مسئولين مربوط، به چگونگي شكل‌گيري اعمال نابهنجار شناخت پيدا كنند، آنگاه شيوه‌هاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمايند. لذا اينگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت مي‌يابند تا كجرويها و جرايم بهتر و عميق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راههاي اصلا ح و بازپروري بزهكاران هموار گردد. بالاخره اين قبيل كاوش‌هاست كه امكان پيشگيري از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه، فراهم مي‌سازد و خانواده و دولت، حال و آينده كشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهايي مي‌يابند.
اهداف تحقيق
هدف ما در تحقيق حاضر اين است كه ببينيم خانواده چه نقشي در بوجود آوردن يا مانع شدن بزهكاري در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگي در بزهكاري آنها مؤثر است. بزهكاري چيست و با چه متغيرها و معرفهايي مي‌‌توان آنرا سنجيد؟ (متغير وابسته)
به طور كلي مي‌خواهيم بزهكاري را در چارچوب خانواده و روابط والدين و فرزندان و با تأكيد بر نظم خانواده بررسي كنيم. نظم چيست و نظم خانواده چگونه حفظ مي‌شود؟ چه عواملي باعث ايجاد اختلال در نظم خانواده مي‌شود؟ نظم در خانواده ( را با چه معرفهايي مي‌توان سنجيد؟ با توجه به اينكه نظم اجتماعي خرد حداقل در چهار بعد با مشكل ماهوي مواجه است‍( كه عبارتند از:
1- همفكري مشترك
2- همگامي مشترك
3- همدلي مشترك
4- همبختي مشترك
اگر اين چهار مشكل در گروه اجتماعي (خانواده) حل شود، خانواده داراي نظم و تعادل خواهند بود. (چلبي، 19:1375) به عبارت ديگر، عدم همفكري، همگامي، همدلي و همبختي مشترك در خانواده منجر به اختلال در نظم خانواده مي‌گردد. مي‌خواهيم بدانيم آيا اين اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به طلاق شود. همچنين آيا اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به بزهكاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد. علاوه بر اين آيا طلاق روي بزهكاري فرزندان تأثير مي‌گذارد.شكل بحراني از بين رفتن نظم در خانواده را طلاق در نظر مي‌گيريم. از بين رفتن نظم در خانواده پيامدهاي از جمله بزهكاري را به دنبال خواهد داشت. در تحقيق حاضر ما دو گروه خانواده سالم و ناسالم (افراد بزهكار و غير بزهكار) را با هم مقايسه مي‌كنيم.
با اين اميد كه با انجام اين تحقيق توانسته باشيم در شناخت و رفع مشكلات رفتاري نوجوانان قدمي كوچك برداشته باشيم و نتايج حاصله براي اولياء مربيان وخانوادهايي كه با نوجوانان خود مسأله دارند در زمينه آگاه كردن آنها در مورد نحوه برخورد با فرزندان‌شان و همچنين براي مراكز دادگستري و مراكز زندانها و مسئولين كشور مفيد و سودمند باشد.

پيشينه تحقيق (مروري بر ادبيات موضوع
ابتدا به مشخص كردن واژه انحراف و بزهكاري، طلاق، خانواده و نظم مي‌پردازيم و سپس تئوريهاي مختلف را مطرح مي‌سازيم.
تعريف مسأله
انحراف:
در جامعه شناسي مراد از «انحراف» مجوعه رفتارهايي است كه با هنجارهاي اجتماعي در عين اعتبار و اجرا مطابقت ندارند و بنابراين در گروه اجتماعي موجب بروز واكنشهاي متنوعي مي‌شوند كه نظارت اجتماعي خوانده مي‌شود. از اينرو انحراف از نقص بدني و رواني آغاز و بر اثر نقض مقررات مذهبي، اوامر اخلاقي،رسوم اجتماعي و قواعد قانوني غير كيفري به بزهكاري مي‌رسد. (گسن، 48:1988)
مارشال كلينارد پيشنهاد كرده است كه اصطلاح «انحراف» بايد به موقعيتهايي اطلاق شود كه انسان بر خلاف مسير مورد قبول جامعه رفتار كند تا حدي كه جامعه توان تحمل آن را داشته باشد. بنابراين جنايت و بزهكاري، آشكارترين اشكال انحراف هستند. تبهكاري به اعمالي گفته مي‌شود كه جنبه قانون شكني دارند و مستوجب مجازات قانوني هستند و بزهكاري به اعمالي جنايي افراد نوجوان اطلاق مي‌شود.
بزهكار به كسي اطلاق مي‌گردد به نحوي عمل خلاف قوانين و قواعد جامعه از وي صورت گرفته و در پي آن بوسيله قوانين اجتماعي محكوم شده و به زندان افتاده است. بزهكار در برگيرنده كودكان و نوجوانان مي‌باشد.
طلاق:
طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است. طلاق رابطه‌اي اجتماعي (بين دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعي) است، با نظارت مقامات ذي‌صلاح (به عنوان نمايندگان جامعه) و با تحقيق تمهيدات لازم.
خانواده:
«خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، همخوني و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر،پدر، برادر و خواهر در ارتباط متابلند وفرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند»
خانواده در زمره عمومي‌ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف شكل مي‌گيرد و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي‌خورد. خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي در جامعه است. منظور از نهاد خانواده شبكه نقش‌ها و يا شبكه انتظارات و تكاليف د رخانواده است اما وقتي از خانواده به عنوان يك اجتماع طبيعي كوچك صحبت مي‌شود،
نظم:
نظم حالت ساختي دارد. معني لغوي نظم بسيار صريح و روشن است، نظم در لغت به معني آرايش، ترتيب و توالي است. در معنا يعني برقرار نمودن مقررات و هنجارها و اجراي هنجارها و وجود ضمانت اجرايي براي اجراي هنجارها، اگر جامعه منظم نباشد نشانگر عدم رعايت هنجارها در آن جامعه است.
روش تحقیق

روش‌های جمع آوری اطلاعات

اینک به مرحله ای می‌رسد که باید در آن به بیان روش و متد استفاده شده در این تحقیق پرداخت. هدف اصلی این مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحقیق می‌باشد. برای رسیدن به این هدف باید اطلاعات بدست آمده را جمع بندی نمود. روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق روش اسنادی است و در روش اسنادی باید توجه داشت که اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیتی است که از آنان استفاده کرده است که ما در این تحقیق از منابع فراوان و بسیاری شامل کتابها و سایت‌ها و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده بود بهره برده‌ایم.
مأخذ موجود در تحقیق اسنادی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد : 1-کتب 2-مجله و نشریه‌ها و 3-اسناد دیگر.
در این تحقیق همانطور که در چکیده اشاره شد، به بررسی نظریات موجود در باره نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده ) پرداخته‌ایم و این موضوع نیازمند تحقیق بیشتر می‌باشد ولی ما در حد توان خواسته‌ایم تا در شناساندن و تفهیم این موضوع قدم برداریم.
محور اصلی تحقیق ما را نقش خانواده در شکل گیری بزهکاری تشکیل می‌دهد. نقشی که می‌تواند جامعه را به جلو یا عقب پیش برد.
در تعریف مسأله به مسائلی که در شکل گیری بزهکاری نقش اساسی دارند اشاره شده است که دربرگیرنده انحراف و طلاق و خانواده و نظم اشاره شده است واز نظریات صاحبنظران استفاده نموده ایم.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل گرایش زوجین به سوی طلاق می باشد

نتيجه گيري:
مطمئناً اين تحقيق توانسته است برخي از فرضيات متقدمين را مجدداً اثبات نمايد. بدين منظور شايسته است كه به مرور فرضيات تحقيق پرداخته و از نظریات ارائه شده بهره جوييم.
• همان طور كه اشاره شد نظم در سطح خرد با چهار مشكل ماهوي مواجه است كه عبارتند از: همفكري مشترك، همدلي مشترك، همگامي مشترك، همبختي مشترك. هر گروه يا «مايي» اگر اين چهار مشكل را در خود حل كرده باشد داراي نظم مي باشد در غير اين صورت دچار اختلال مي گردد. اختلال در نظم خانواده مي تواند منجر به طلاق و بزهكاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد.
اساساً نقشهای خانوادگی زمانی به مؤثرترین شکل تحقق می‌یابد که در برگیرنده تمام کارکردهای ضروری خانواده باشند و به طور عادلانه بین اعضاء تقسیم شود و همچنین درباره انجام وظایف اعضا پی‌گیری مستمری انجام گیرد، در خانواده‌های نوجوانان بزهکار به خاطر از هم گسیختگی و غفلت خانوادگی تخصیص نقشها در خانواده به درستی صورت نمی‌گیرد، والدین دچار غفلت شده و به مسائل تربیتی، تحصیلی، اقتصادی و تفریحی کودکان و نوجوانان اهمیت نمی‌دهند و آنها را به حال خود رها کرده و فرزندان بیشتر به اجتماع و گروههای همسالان روی می‌آورند و نظارت والدین بر روی آنها کم می‌شود.
عموماً مرزها در خانواده‌های نوجوانان بزهکار شرایط مناسبی ندارد، چنین خانواده‌هایی احتمالاً اعضایش را به سمت رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه پنهانی سوق می‌دهد و مبارزه برای کسب قدرت درخانواده شدت می‌گیرد. نقشهای خانوادگی در خانواده های نوجوانان غیر بزهکار متفاوت می‌باشند و در خانواده‌های نوجوانان غیر بزهکار نقشها شرایط مطلوبتری دارند. چون نقشهای خانوادگی شامل: نقشها و وظایف اعضای خانواده، چگونگی تقسیم وظایف بین اعضاء، قدرت برنامه ریزی برای ادای وظایف، تبیین نقشها و مرزها برای اعضاء و وضع مقررات برای برقراری نظم در خانواده‌های نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غیر بزهکار در سطح پایین‌تر می‌باشد. این امر تأثیر زیادی در ایجاد رفتار بزهکارانه آنان داشته است.
در واقع این موضوعات باعث شده اند که خانواده‌های نوجوانان غیر بزهکار محیطی امن برای آنها بوده و نوجوانان با پناه بردن به آن از گزند آسیب‌ها دور باشند. ضعف در اجرای نقشهای خانوادگی یکی از زمینه‌های اصلی بروز اختلالات رفتاری به ویژه بزهکاری در نوجوانان است.
در گروه نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در مسائلی نظیر قدرت ابداع خانواده در حل مشکلات خویش، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران، تدبیر راههایی برای حل مشکل، ارزشیابی راه حل های اعمال شده، ارتباط صریح، اعتماد متقابل، مسئولیت‌پذیری ایجاد مقررات و آگاهی از مسائل سایر اعضای خانواده با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان نوجوان خانواده گردد.
اصولاً وجود مهر و محبت در کانون خانواده به تقویت ایمان، تلقین ارزشهای اخلاقی و به وجود آمدن خودپنداری مثبت در نوجوانان کمک می‌کند و اثر مهمی در رفتار نوجوانان دارد. همچنین ایجاد روابط صمیمی در خانواده محیطی مناسب جهت طرح مشکلات و مسائل نوجوانان و وسیله‌ای مناسب برای تسکین ناراحتی‌های دوران بلوغ است.
 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 18:58  توسط توحیدلو  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

پروزه کارشناسی خانم نگین شایسته پناه 

با موضوع بررسی رابطه انگیزشبا عملکرد کارکنان کارخانه ارج در استان تهران

 

مقدمه:

این فصل به روش تحقیق مورد استفاده اشاره دارد.همچنین جامعه اماری,حجم نمونه,ابزار جمع اوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل اماری اطلاعات وسایرعوامل را در این قسمتمورد بررسی قرارمد هیم.

 

روش تحقیق:

به اعتقاد نادری وسیف نراقی(1370)انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف وماهیت موضوع پزوهش وامکان اجرای ان را دارد .درتحقیق حاضر با توجه به هدف وماهیت پزوهش از روش همبستگی  که نوعی توصیفی است استفاده شد که به طور اهم در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد.

 

جامعه اماری:

جامعه اماری این پزوهش کلیه سرپرستان کارخانه ارج میباشد با توجه به اینکه محیط وجامعه اماری کوچک میباشد .از روش نمونه گیری استفاده نشد .وهمه کارکنان شامل 142 نفر می باشد در این پزوهش به کار گرفته می شود.

.

تعداد افرادی که در بخش ها ی مختلف این کارخانه کار میکنند به شرح زیر است.

 

امور تولید          990 نفر        46.9       کل پرسنل

خدمات فنی          200نفر        9.5      

مواد وبرنامه ریزی163نفر         7.7

شیمیایی           182نفر         8.16

معاونت پروزه    3نفر            14.|

امور مالی         49نفر          2.3

کامپیوتر           8نفر             38.

اداری تدارکات 190 نفر          9

فروش             61نفر           2.89

طراحی ومهندسی119نفر          5.36

کنترل کیفی        32نفر           1.15

روابط عمومی     99نفر           4.69

حسابرسی          4نفر             19.

دفتر حراست       6نفر            28.

دفتر مدیریت      2نفر             2.

تحقیقات            4نفر             19.

جمع پرسنل:2112

گروه پرسنل:142

که در این تحقیق گروه سر پرستان کل جامعه اماری ماست.

حجم نمونه:

در این تحقیق20 نفر از جامعه اماری رابه عنوان حجم نمونهانتخاب وسپس از روش  x تک تک سوالات  پرسش نامه را مورد بررسی قرار می دهیم.ونتیجه زیر حاصل میشود.

                                                                                                                                           فرض Ḥپذیرفته شده است.αx≤                                         یکنواخت است:     Ḥ

رد می شودx≥α                                                     یکنواخت نیست:ᾜ          .Ḥ          

       فرض

در این تحقیقα  =.01در نظر گرفته شده است ومقدار

 

ابزار جمع اوری اطلاعات:

در این روش از پزوهش از طریق مطالعه .کتابخانه ومطالعات تجربی به وسیله پرسش نامه و مصاحبه انجام شده است.و پرسش نامه شامل 20 سوال 4 گزینه ای تدوین شده است  و پاسخ دهنده باید یکی را انتخاب نماید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط توحیدلو  | 

خلاصه و نتیجه گیری تحقیق(موضوع:عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران)

 

بعد از طی کردن مراحل تحقیق  که در وبلاگ به سمع و نظر شما رسید درآخر به تحلیل و نتیجه گیری راجع به تحقیق میپردازیم.

پرسشنامه ای طرح شد راجع به علل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران که با توجه به نرم افزارSPSS تحلیل آن صورت پذیرفت.

با استفاده ا ز نرم افزار با توجه به گزینه  variable view با دادن مشخصات کامل سوالها(عوامل)همانند شکل زیر شروع به کار میکنیم.(درvalues)تمامی گزینه های پرسشنامه را وارد کرده و ارزش گذاری میکنیم:خیلی کم=1وکم=2ومتوسط= 3 و زیاد=4وخیلی زیاد=5:مطابق شکل)

 بعد از اینکه تمامی سطر ها و ستون های جدول فوق را پر و کامل کردیم به صفحه ی Data veiw میرویم تعداد پرسشنامه 10 عدد بوده و ما به 10 نفر پرسشنامه داده ایم تا پر کنند و تعداد سوالها 34 بوده لذا  برای هر نفر برای پرسشنامه اش و برای سوالهایش طبق شکل زیر گزینه هارا (که قبلا ارزش گذاری کرده ایم)وارد میکنیم.

 

بعد از انجام مراحل بالا در نوار ابزار بالای صفحه به گزینه ی Analyze رفته و گزینه ی Scale را انتخاب میکنیم و به گزینه ی Reliability Analysis میرویم. تمامی گزینه ها را مطابق شکل زیر علامت میزنیم.

یک تب باز میشود که در آن تب به گزینه ی Statistics رفته و مانند نمونه عمل میکنیم.

ما در اینجا میخاهیم میزان  آلفای کرومباخ را محاسبه کنیم.در این مرحله مطابق شکل تمامی محاسبات صورت گرفته توسط نرم افزار مقدار آلفای کرومباخ را به ما میدهد.(آلفای کرومباخ میزان انحراف سوالها را به ما میدهد:اگر این آلفا بیشتر از  8/. باشد

عالی است و طرح قابل اجرا میباشد.)

که مقدار آلفای کرومباخ در این پژوهش 768. میباشد.

لذا اجرای این طرح در ایران با توجه به  مقدار آلفای کرومباخ موفقیت آمیز است.اگر به عوامل گفته شده در سوالها توجهی ویژه شود درصد قاچاق در ایران به شدت کاهش میابد.(استاد  شکلها در اینجا پیوست نشد براتون میل میکنم.) 

به امید خدا

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 14:43  توسط توحیدلو  | 

تعریف عملیاتی قاچاق:در اصطلاح گمرك و سايردستگاههاي وصولي دولت ، منظور از قاچاق ، گريزاندن كالا از ماليات و عوارض به دولت است و يا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است .

 

تعریف مفهومی قاچاق:قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.

 - قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.

 

تعريف عملياتي فقر:

از طريق نمره اي است كه فرد از سئوالات مربوط به اندازه گيري ميزان فقر به دست مي آورد.

(سئوالاتي طراحي شده است كه ميزان درآمد افراد و به طور كلي امكانات مادي مثل وضعيت مسكن، نوع شغل، و ميزان رفاه را مي سنجد.)

 

 

تعريف مفهومي فقر:

فقر: به معني عدم استفاده از امكانات جامعه به دليل ناداري مادي كه افراد به آن مبتلا هستند كه مي توان رقم درآمد را براي تشخيص خانواده هاي فقير و غير آن به كار برد. مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد.

 

تعریف عملیاتی بیکاری:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

 

تعریف مفهومی بیکاری:

بیکاری به وضعیتی اطلاق می شود که برای بخشی از نیروی کار که حاضر است با دستمزد جاری مشغول به کار شود فرصت شغلی موجود نباشد. بیکاری یکی از نشانه های بارز بحران و رکود اقتصادی است. نرخ بیکاری در ایران تا قبل از سال 1355 کمتر از ده درصد بود ولی پس از این سال اقتصاد ایران همواره با ارقام دو رقمی نرخ بیکاری مواجه بوده است.

 

 

 

تعریف مفهومی وعملیاتی خشکسالی:

تعريفی خوب از خشكسالی كشاورزی آن است كه بتواند حساسيت متغير گياهان زراعی را در طی مراحل نمو گياه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نمايد . كمبود رطوبت در لايه های فوقانی خاك به هنگام كاشت می تواند باعث تأخير جوانه زنی شود كه موجب كاهش تراكم بوته در هكتار و نقصان عملكرد نهايی گردد .

 

تعریف عملیاتی کشاورزی:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

تعریف مفهومی کشاورزی:

کشاورزی به مفهوم راهها وروشهای بهره برداری از منابع آب وخاک و انرﮊی و ... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسانها همواره در طول تاریخ پایه واساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست.

 

تعریف عملیاتی پیچیدگی و گران بودن کالای وارداتی:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

تعریف مفهومی پیچیدگی و گران بودن کالای وارداتی:

واردات کالا یعنی عبور کالا از مرز کشور و داخل شدن ان به کشور مورد نظر.

 

تعریف عملیاتی هزینه:

هزینه های مرتبط با اداره ی کسب و کار بر اساس روز به روز.

تعریف مفهومی هزینه:

هزینه را میتوان بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده برای مشتریان دانست و یا می توان گفت:کلیه اقلامی که برای کسب درامد پرداخت گردیده و یاواقع شده است را هزینه می نامند و میتوان انها را ازطریق بهای تمام شده دارائیها و یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف رسیده ویا مورد استفاده قرار میگیرند اندازه گیری کرد.(در اصل یعنی تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروخته شده)

 

تعریف عملیاتی قیمت:

پاســــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد

تعریف مفهومی قیمت:

ارزش کالای مورد نظر به اضافه ی سود ی مشخص را قیمت می گویند.

 

      

روش تحقیق:

ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق راتوصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. پیمایش عبارت ازجمع آوری اطلاعات است که با طرح ونقشه وبعنوان راهنمای عملی توصیف ،پیش بینی وبه منظورتجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذیرد.پیمایش معمولا" درمقیاس وسیع انجام می شودونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکزبیشتردرمقیاس کوچکتراست . ازطرفی به لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ، می توان  این پژوهش را یک تحقیق کاربردی محسوب کردکه هدف ازآن توسعه دانش کاربردی دریک زمینه وحیطه فعالیت خاص است.

 

در اين اینجا به روش توصيفي به تحليل داده‌هاي به دست آمده، میپردازیم. و با استفاده از مشخصه‌هاي آماري، همچون  فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل توصيفی ويژگي‌هاي جامعه میپردازیم، و در سطح استنباطي هم به پاسخ به فرضیات و سؤالات پژوهشي  میپردازیم. به منظور يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از ابزار پرسشنامه استفاده میکنیم.

 

ابزار:

پرسشنامه یکی ازابزارهای رایج تحقیق وروشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه ازمجموعه ای ازسوالات تشکیل شده که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.این پاسخها ، داده موردنیازپژوهشگررا تشکیل می دهد.ابزاراندازه گیری نیزدراین تحقیق ،پرسشنامه می باشد.سوالات پرسشنامه تحقیق براساس طیف پنج درجه لیکرت طرح ریزی گردیده است.

 

تعداد نمونه را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اتخاذ کردیم.

 

سطح تحلیل:کلان- واحد تحلیل: شهر تهران- واحد مشاهده: 300 نفر از وارد کنندگان کالا (یا تعداد 10 شرکت وارداتی)

 

 

در این تحقیق (توصیفی-پیمایشی) جمعیت مورد بررسی ایران است که با استفاده از روش پیمایشی برای نمونه تعداد 300 نفر از وارد کنندگان کالا (یا  تعداد 10 شرکت وارداتی) رابه عنوان واحد تحلیل و مشاهده انتخاب کرده و مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنامه

 

1-ایا تفاوت قیمت بالا درکالاهای وارداتی و کالاهای موجود دربازار باعث ورود کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده است؟

    خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

2-ایا بیکاری افراد باعث واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق شده است؟                               

     خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

3-فقر افراد وابسته تا چه حد بر واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق موثر است؟                                 

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

 4-ایا بدلیل برطرف نشدن مشکلات اقتصادی خانواده ها افراد دست به کارهای خلاف از جمله قاچاق میزنند؟             

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

5-ایا بدلیل نبودن مواد اولیه برای تولید بدلیل خشکسالی تصمیم به قاچاق کالا گرفته میشود؟                                 

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

6-ایا تمایل افراد به خرید کالای ارزانتر موجب واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق شده است؟                  

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

7-ایا بی اعتقادی فرد یکی از دلایل سوق وی به قاچاق میشود؟          خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

8-ایا کاهش تمایل به خرید کالا در ایران باعث قاچاق و واردات کالاهای غیر رسمی شده است؟                           

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

9-ایا در دسترس بودن اسان کالا در مرز باعث قاچاق شده است؟      خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

10-ایا دخالت دولت به پیچیدگی و گران بودن کالاهای وارداتی رسمی موجب قاچاق شده است؟           

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

11-تا چه حد میزان دریافت مالیات از مردم توسط دولت باعث تفاوت قیمت در ایران شده است؟   

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

12-تا چه حد اختلاف در طبقه اجتماعی به افزایش قاچاق موثر است؟     خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

13-تا چه حد کاهش درامد به افزایش قاچاق منجر میشود؟      خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

14-تاثیر اعتقادات افراد بر انجام قاچاق چقدر است؟            خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

15-میزان وام دریافتی از دولت تا چه حد بر کاهش قاچاق موثر است؟       خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

16-تاثیر باور نادرست افراد به بهتر بودن کالاهای خارجی (وارداتی)نسبت به کالاهای موجود در افزایش قاچاق چقدر است؟       

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

17-تاثیر کاهش هزینه کالای قاچاق نسبت به کالاهای وارداتی رسمی چقدر است؟                                         

    خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

18-تاثیر توزیع نا عادلانه ی درامد افراد چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟        خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

19-تا چه میزان کمبود مادی باعث پدیده قاچاق شده است؟          خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

20-تاثیر اینکه فقر بلایی است که وقتی گریبان کسی را بگیرد او را به انجام کارهای خلاف از جمله قاچاق وا میدارد.                                                     خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

21-درصد اینکه راه های رسیدن به پول و منزلت و پیشرفت انقدر کم و دشوار است که ادم مجبور میشود دست به هر کاری ولو خلاف بزند.                  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

22-مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                     خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

23-بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                                             خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

24-ایا وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها بر قاچاق موثر است؟                                                                     خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

25-عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات ورود گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالا ها از برخی مبادی در اختیار انها چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟            خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

26-ایا وجود عوامل انگیزاننده در جلب نظر مشتری باعث افزایش قاچاق شده است؟                      

      خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

27-قاچاق تا چه میزان به کیفیت کالای مورد نیازمشتری اهمیت میدهد؟        خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

28-ارائه خدمات قبل از فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟       خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

29-ارائه خدمات به هنگام فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟          خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

30-ارائه خدمات پس از فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟      خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

31-تا چه میزان محصولات وارداتی غیر رسمی میتوانند با سایر محصولات رقابت داشته باشند؟                                                                    خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

32-ایا فرد و یا شرکت وارد کننده ی کالای قاچاق بر مدیران فروش خود نظارت و تسلط دارند؟                                                                                  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

33-قابل اعتماد بودن کالا برای مشتری تا چه حد است؟                    خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

34-ارائه ی خدمات شرکت وارد کنندهکالای قاچاق در قبال مشتری تا چه میزان  است؟

    خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

35-متنوع بودن کالاهای قاچاق در شرکت تا چه حد رقابت مشتری برای خرید را تحت تاثیر قرار میدهد؟                                                                        خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 13:30  توسط توحیدلو  | 

مقدمه

نگراني هاي بي مورد درباره آينده باعث بهم ريختن تمركز ميشود و موجب افزايش استرس و اضطراب ميگردد و تمام انرژي را براي زمان حال صرف ميكند. در بعضي موقع خود را موظف به انجام فعاليتهاي زيادي ميدانيم كه بايد كارهاي زيادي را همزمان انجا دهيم. سرعت كار با تواناييهايمان متناسب نيست و اين باعث كاهش رضايت و آرامش ميشود پس در تمام ساعات زندگي استرس وجود دارد و ما بايد با آن مقابله كنيم.

هدف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا موسیقی چه تاثیراتی بر مغز و سیستم بدن بخصوص اعصاب و استرس دارد

سئولات

 ۱) چگونه با استرس مقابله كنيم ؟

۲) آيا ميتوان شادتر زندگي كرد؟

۳) راههاي ساده براي بهبود روابط صميصمانه و دوستانه

 ۴) آرام‌ سازي ذهن با مديتيشن

۵)  تاثير موسيقي بر كاهش استرس

فرضیات

۱)تاثير موسيقي بر كاهش استرس

۲)اندازه گيري ميزان موفقيت جوانان در پايه سني 22-17 از طريق گوش دادن به موسيقي بدون كلام

۳)ميزان خلاقيت پسران رشته موسيقي دانشكده هنر بستگي به نوع موسيقي كه گوش ميدهند دارد.

۴)گوش دادن به موسيقي پاپ در طول روز به مدت 2ساعت قسمتهايي از مغز را كه ايجاد شادي مينمايد را تحريك ميكند.

۵)موسيقي كلاسيك به ميزان قابل توجهي ضربان قلب و فشارخون را پايين مي آورد.

۶)ميزان مهارت در زدن پيانو براي دانشجويان دختر دانشكده هنر به طور مستقيم به تعداد تمرينات بستگي دارد.

متغیرهای مداخل گر

 متغیر سن
با توجه به تحقیق وبررسی های انجام شده در می یابیم که از بین 32نفر زن که در گروه سنی 20الی 25 سال هستند 29 نفر موافق هستند و3 نفر مخالفت دارندو از بین ۳۰نفر زنی که در گروه سنی 25-35 هستند ۱۵دارای رضایت  هستند و ۱۵نفرناراضیند.
-پس می توان نتیجه گرفت وادعا کرد که گوش کردن به موسیقی به سن مربوط نمیشود و تمامی افراد در هر سن و سالی نیازمند گوش دادن به نوعی موسیقی هستند.

متغیر طبقه اجتماعی

افراد با توجه به فرهنگ و خانواده ای که در ان بزرگ میشوند به سمت نوعی موسیقی گرایش پیدا میکنند حال ای گرایش میتواند در خانواده های ثروتمند به نوعی رخ بدهد مثلا فرد به دنبال موسیقیهایی مانند پیانو میرود اما در خانواده های سطح پایین تر فقط به گوش دادن به ان اکتفا میکنند.

متغیر فرهنگ خانواده

در بعضی از خانواده ها به دلیل وجود تعصبات مذهبی افراد خانواده از گوش دادن به موسیقی خودداری میکنند و ان را حرام میدانند.

روش تحقیق

در این پژوهش،به روش پیمایشی و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .داده های مورد استفاده در این پروژه از 60 پرسشنامه حاوی سوالات فردی وسوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است .سپس تجزیه وتحلیل جهت تایید فرضیه ها وار تباط آنها با متغییر وابسته بعمل آمد.

نمونه آماری

نمونه آماری در این تحقیق شامل 20 نفر از زنان و مردان متاهل است. لازم به ذکر است که از این تعداد  10 نفر زن و تعداد 10 نفر مرد هستند که همگی انها شانس مساوی و برابری برای انتخاب شدن دارند

ابزار گرداوری داده ها

ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. این پروژه از 60 پرسشنامه حاوی سوالات فردی وسوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است . 

 اهداف  نظرسنجی

هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات  پاسخهایی است که جایگاه موسیقی را در می مردم و کاهش استرس نشان میدهد.

 نمونه پرسشنامه

1)سن

2)جنسيت

3)وضعيت تاهل

4)مدرك تحصيلي

5) شما به چه ميزان به موسيقي علاقه داريد؟

اصلا       كم        زياد

6)  تمركز برروي موسيقي كه به ان گوش ميدهيد باعث ايجاد ارامش در زندگي روزمره ميشود.

اصلا       كم        زياد

7) معمولا به طور ميانگين روزانه چقدر از اوقات خود را صرف گوش دادن به موسيقي ميكنيد؟

اصلا       كم        زياد

8) معمولا به اثاري همچون موسيقي سنتي گوش ميدهيد.

اصلا       كم        زياد

9) از موسيقي و ترانه هاي پاپ ايراني توليد داخل كشور لذت ميبرم.

اصلا       كم        زياد

10) ايا گوش دادن به موسيقي باعث ايجاد هيجان و شادي در شما ميشود ؟

اصلا       كم        زياد

11) گوش دادن به موسيقي كلاسيك باعث ايجاد ارامش خاصي در ذهن و اعصاب من ميشود.

اصلا       كم        زياد

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 20:5  توسط توحیدلو  | 

توصیف روند پروزه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی بابل

موضوع پزوهش:افزایش نشاط عامل کاهش استرس در جامعه

مقدمه:هرچند استرس و فشارهاي روحي و رواني يکي از ويژگيهاي اجتناب ناپذير زندگي امروزي است، شناخت عوامل به وجود آورنده آن مي تواند ما را در جلوگيري و کنترل استرس ياري دهد. دکتر سعيد معيدفر استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران در اين باره با ما سخن مي گويد

بیان مساله:واژه استرس که مفهوم تحت اللفظي آن فشار عصبي است، پيش از هرچيز يک مفهوم روانشناختي است و روان شناسان براي تعيين ميزان استرس افراد آزمونهايي را بکار مي گيرند که درصورت بالا بودن ميزان استرس، فرد بعنوان بيمار روحي و رواني قلمداد مي گردد.
در جامعه شناسي به خصوص از دهه 40، مشکلات روحي و رواني در زمره مسايل اجتماعي، مورد تحليل و بررسي جامعه شناسان قرار گرفت که استرس نيز از جمله اين مشکلات روحي، رواني است. در اين رابطه است که استرس در زمره يکي از مسايل اجتماعي در جامعه شناسي قابل بررسي است. گفته مي شود که استرس مساله اي است که جوامع مدرن يا امروزي با آن روبرو هستند. به عبارتي در کلان شهرهاست که به دليل افزايش روزافزون تراکم جمعيت مقوله استرس بطور عمده به چشم مي خورد و اين مساله از آنجا ناشي مي شود که در جوامع امروزي پديده هايي مانند گم شدگي فرد در جامعه، فشردگي و همچنين سرعت و شتاب زدگي کاملا قابل مشاهده است. تعجيل افراد در زندگي جديد برخلاف گذشته به رفت و آمدها و همچنين به مناسبات و تعاملات اجتماعي رنگ تازه اي بخشيده است. چرا که امروزه اين تکاپو و حرکت انسانهاست که سرنوشت آنها را تعيين مي کند

سوالات:

استرس در مفاهيم جامعه شناختي چگونه تعريف مي شود؟

عوامل به وجود آورنده استرس کدامند و در جامعه ايراني کدام دسته از عوامل نقش مهمتري ايفا مي کنند؟

مهار استرس و سعي در کاهش تاثيرات آن در روابط اجتماعي نيز وجود دارد. دراين زمينه چه راهکارهايي مطرح مي شود؟

حکومتها و به تبع آن رسانه هاي جمعي چگونه مي توانند در کاهش استرس افراد جامعه نقش ايفا کنند؟

فرضیه ها:

 استرس مساله اي است که جوامع مدرن يا امروزي با آن روبرو هستند

آسيب هاي اجتماعي که يکي از ويژگيهاي کلان شهرهاست در به وجود آمدن استرس بي تاثير نيستند

. مسئله مهاجرتها و همچنين نزاعهاي اجتماعي که از جمله آسيبهاست، در ترويج ناآرامي اجتماعي و همچنين استرس نقش عمده اي دارد.

رسانه ها مي توانند با انعکاس الگوهاي صحيح اخلاقي و سعي در ترويج روحيه شادي و نشاط نيز موجب کاهش استرس شوند.

بي ثباتي در تمامي عرصه ها مانند سياسي و اجتماعي مي تواند موجب پديد آمدن استرس براي فرد وجامعه باشد.

بحرانهاي اقتصادي  در عدم آرامش رواني افراد بي تاثير نيستند

هدف:

به کار گیری روش های موثر برای کاهش استرس در افراد

روش تحقیق علی ـمقایسه ای است.

منابع:

خاکی ، غلامرضا " روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی

رضائیان ، علی ، " اصول مدیریت "


 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 18:44  توسط توحیدلو  | 

هدی محرمی(خلاصه روش تحقیق پایان نامه)

موضوع:بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

 

 

دراين پژوهش به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي بشرح زير استفاده شده است :

1)     تكشيل وتنظيم جداول توزيع فراواني

2)     رسم نمودار ميله اي

3)     تفسير كيفي براساس اطلاعات بدست آمده

4)     مقايسه پاسخهاي نظرات معلمان ومربيان درباره شرايط ارائه گسترش ونتيجه گيري براساس اين نظرات.

جامعه آماري :

جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.

نمونه و روش نمونه گيري :

از تعداد كل 100 مدرسه راهنمايي موجود درشهرستان نمونه تعداد 50 نفر معلم و50

نفر مربي تربيتي به تصادفات انتخاب شده اند تعداد مقياس درجه بندي تكميل شده 120 برگ بود كه فقط موفق به جمع آوري 100 برگ از آنها به انجام تحيقات شده

وسايل جمع آوري اطلاعات :

دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات دررابطه با اهداف وسؤالات مورد مطالعه از مقياس درجه بندي حاوي 30 گزاره كه به صورت 5 ارزش مي باشد تهيه شده است وهمچنين گزاره ها طوري انتخاب شده اند كه با هم رابطه منطقي داشته باشند.

سوالات تحقیق:

1.بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تا چه اندازه تشويق در امر يادگيري دانش موثر است ؟

2. به نظر معملمان ومربيان در شهرستان  نمونه تشويق در چه شرايطي اثر بيشتري دارد؟

3. بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تشويق توسط چه كشاني صورت گير اثر بيشتري دارد ؟

4. بنظر معلمان مربيان در شهرستان نمونه كداميك ازروشهاي تشويق مشتقيم يا تشويق غير‌مستقيم موثرتر است.

5. بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه با توجه به روحيات دانش آموزان اندازه ونوع تشويق بايد چقدربايد تا موثر واقع شود.

نتیجه گیری:

دانش آموزان موثرتر از تشويق بدون حضور دانش آموزان است وتشويق مي تواند يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل در دانش آموزان باشد وتشويق موجب جرأت دانش آموزان براي حل مسائل مي شود وتشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت تحصيلي آنها مي شود وتشويق دانش آموزان موجب علاقه دانش آموزان به درس مي شود وهمچنين تشويق يك نوع احترام گذاشتن دانش آموزان گذاشتن به دانش آموزان مي باشد ومحبت معلم به دانش آموزان يك تشويق بسيار موثر است وتوجه به رفتارو مطلوب دانش آموزان باعث تقويت رفتار او مي شود و تشويق بهتر است بيشتر به صورت گروهي انجام شود وهمچنين تشويق  مستقيم وغير مستقيم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر بيشتري دارد وتشويق موثر مستلزم رعايت حدود اندازه واصول است.

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 17:27  توسط توحیدلو  | 

به نام خدا

بررسی فصل روش تحقیق پایان نامه با موضوع تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان پسر کرج در آموزشگاه های علوی، آیندگان، گاج و قلم چی توسط آقای مهدیار دولتی.

در این پژوهش از تحقیق زمینه یابی که به آن تحقیق پیمایشی نیز می گویند، استفاده می شود و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد.

جامعه آماری این تحقیق مراکز آموزشی و آزاد و خصوصی فعال در سطح شهر کرج می باشد. که پرسشنامه به طور تصادفی به دانش آموزان پسر شرکت کننده در این آموزشگاه ها داده شده است.

روش تعیین حجم نمونه با توجه به حجم دانش آموزان پسر از جدول کد حجمی مورگان استفاده شده است.

به تناسب جامعه آماری که چهار آموزشگاه پسر (با نام های علوی، آیندگان، گاج) قلم چی ، در سطح شهر کرج و تقریباً با تعداد 400 نفر دانش آموز می باشد حجم نمونه 100 نفر است.

 

گردآوری اطلاعات و داده های برای آزمون پژوهش با استفاده از شیوه های میدانی با مراجعه به آموزشگاههای آزاد پسرانه در سطح کرج    وفردیس توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

پرسشنامه ای با تعداد 20 سوال چهارگزینه ای تهیه و در اختیار دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی که در آموزشگاه ها حضور داشتند بطور تصادفی قرار گرفت.

برای هر سئوال چهار جدول برای هر آموزشگاه یک جدول که گزینه ها و تعداد فراوانی و درصد فراوانی هر سئوال مشخص شده و گزینه های سوال کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد است و نتایج هر جدول در زیر آن ذکر شده. ابتدا سوالات را مطرح می کنم و بعد به نتایج بدست آمده می پردازم:

سئوال 1) : آیا ضعف آموزشی و پرورشی در ادامه دروس، باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

سئوال 2) آیا ضعف مدرسه در ارائه دروس، باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

سئوال 3) آیا هزینه بیشتر برای کنکور، باعث قبولی در دانشگاه می شود؟

سئوال 4) آیا عدم برنامه ریزی برای کنکور در مدارس باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

نتایج بدس آمده نشان می دهد که:

اهمیت به تعلیم و تربیت فرزندان یکی از علل گرایش به این آموزشگاه ها و مراکز خصوصی است که در این مشکل هزینه و عدم استفاده  عموم دانش آموزان از این مراکز از متغیرهای مراحم به حساب می آید که در صورت ممکن بایستی آموزش و پرورش بر این  مراکز نظارت داشته و اهداف آنان را با اهداف خود متوازن نموده و نقش دبیران را در این بین حائز اهمیت شمرده و زمینه استفاده درست و تاثیر گذار را برای دانش آموزان فراهم نماید.

یافته های تحقیق مؤید این مسأله بود که آموزشگاه ها ومراکز خصوصی در جهت تحقق اهداف آموزشی حرکت نمی کنند که باید گفت این موضوع بر می گردد به نحوه ارزشیابی و مسأله کنکور و ورود به دانشگاه که از متغیرهای مزاحم به شمار می روند و متأسفانه می توان از آن به عنوان یکی از علل اصلی گرایش به این مراکز نام برد که بایستی با سیاست و درایت لازم و  با اتخاذ تصمیماتی درست از جمله:

 همخوان کردن طرق ارزشیابی در مدارس و مراکز خصوصی و کنکور دانشگاه با در نظر گرفتن محتوای کتب و روش تدریس معلمین – حذف مسئله کنکور و یا استفاده از فاکتورهایی دیگر در این زمینه ها مانند معدل دوران تحصیل و نمره دروس تخصصی در رابطه با رشته انتخابی تحصیلی  دانشگاهی و که کلاً بایستی آموزش و پرورش براین مراکز نظارت داشته باشد و اهداف آموزشی خود را به این مراکز (خصوصی و آزاد) القا نماید.

تأثیر مراکز خصوصی در روابط خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان نیز از جمله عللی بود که از پیامدهای رشد این مراکز به حساب می آمده و حتی وجود تقلید و چشم و هم چشمی برای گرایش به شرکت در این مراکز نیز به اثبات رسید، که متأسفانه این امر ریشه در طبقاتی شدن جامعه و عدم ثبات نظام اقتصادی دارد.

باید آموزش و پرورش با سیاستهای از قبیل شرکت هر چه بیشتر عموم  دانش آموزان را در این مراکز از جمله جهت دانش آموزان بسیجی و یا دانش آموزان خانواده های کم در آمد و مدارس شاهد و ... را هم نماید تا این فاصله بین دانش آموزان به حداقل برسد و همچنین برغنی کردن آموزش در مدارس دولتی و عادی نیز تا حد ممکن بیافزاید.تاثیر گذاری دبیران و نحوه تدریس آنها در این مراکز بر روند گرایش دانش آموزان به این مراکز نیز با درصد بالا به اثبات رسید که میزان درصد قبولی (دبیران) در این مسأله از متغیرهای مزاحم می باشد که بایستی کنترل گردد. در مورد درصد قبولی پیشنهاد می شود آموزش و پرورش از ملاک قرار داده این فاکتور خودداری و یا نفس آن را کمرنگ کند تا باعث ایجاد تفاوت در بین معلمین و اهمیت صرف دادن به این مسأله (درصدقبولی) جلوگیری به عمل آید که این می تواند از طریق تخصیص منابع و امکانات بصورت عادلانه در بین مدارس دولتی انجام شود و همچنین برای دانش آموزان مدارس ضعیف کلاسهای تقویتی و جبرانی و رفع اشکال برگزار کرد و یا ساعات اضافی به مجموع ساعات تحصیلی آنان افزوده گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 0:55  توسط توحیدلو  | 


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 0:38  توسط توحیدلو  | 

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني دانشگاه ازاد واحد رشت

عنوان: بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت.

بیان مسئله:

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .

سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سزد .

بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است .

 بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

 در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و ب ستفاده بهینه از انها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

 ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده      می سا زیم .

 مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمی آینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی           می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع   می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنتارل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی ر ود .

گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان مي كنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند .))

 این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادي استانداری گیلان

اهداف فرعی

 1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

سوالات تحقیق

سوال اصلی

 آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

سئوالات فرعی

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

تبیین فرضیه های تحقیق

سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

 سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

 سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

 در فرضیات فوق الذکر ، سیستم اتوماسیون با مشخصه های تعداد نامه هاي صادره ،وارده ،ساعات استفاده وادراك  به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه های صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن ، به عنوان متغیر های وابسته  مطرح می باشند .

متغیر های تحقیق:

متغیر مستقل

 متغیر مستقل ، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مسنقل ، متغیر مستقل ، متغیر روشنگر است . فرض می شود که این متغیر علت تغیير در متغیر وابسته است

 در این تحقیق ، متغیر مستقل عبارت است از : سیستم اتوماسیون که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد .

متغیر وابسته

 می توان گفت متغیر وابسته نتیجه  متغیر مستقل است . متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده   می شود

 در این تحقیق بهبود تصمیم گیری مدیران ( در استانداری گیلان و حوزه ستادی آن ) که با ابعاد صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن سنجیده مي شود متغیر وابسته می باشد که این متغیر ها متناظر با فرضیات تحقیق هستند .

 صحت : درجه سازگاری داده های نمایش داده شده و ذخیره شده با ارزشهای صحیح 

 بهنگام بودن : بموقع بودن اطلاعات به معنای آن است که دریافت کنندان به هنگام نیاز به اطلاعات دست یابند

دقت:منظور اين است كه اطلاعات روشن باشد و دقيقاًمعني داده هايي را كه برآن مبتني است منعكس سازد

 اقتصادی بودن : مقرون به صرفه بودن به لحاظ نتایج حاصل از آنالیز های منفعت ، هزینه . به عبارتی  دیگر مجموعه ای از اقدامها برای ترکیب اطلاعات مربوط به مخارج یک برنامه و اطلاعات مربوط به دستاورد های آن که عبارت تحلیل سود و هزینه هم در مورد آن صدق می کند .

تصمیم گیری : تصمیم یک فرایند یا یک سلسله فعالیت است که توسط یک فرد یا یک گروه به منظور تعیین یک راه حل برای یک مسئله موجود یا یک مسئله احتمالی اتخاذ و اجرا می گرد

پیشینه:

در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 میلادی  به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته   می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند .

 در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انوع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی  مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات

رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق  به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .

 اما در واقع اتوماسیون اداری در سال 1964 وقتی که IBM  محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی / ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST )  را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه 1970 کارایی کارخانه ها 90-85 در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها 4 در صد افزایش داشت ، پس بایستی  سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .

 موسساتی که به سیستمهای اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند   مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر  اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و      می دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تامل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه  دقیقاً ازسیستمهای اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم طلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از  کامپیوتر  مستحکم شد .

 

روش تحقیق

 روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذكر است اين پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي علي – مقايسه اي محسوب مي‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني مي باشد

از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .

ر وش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است  محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی  می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است .

چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیری مدیران ( در گیلان ) بود روش توصیفی – تحلیلی ، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت .

انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .

 در این نوع تحقیق به توصیف  و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده  بر اساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می یرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .

یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی (Uni- Causality  ) است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد

 

جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

قلمرو موضوعي تحقيق: باتوجه به بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران فلذا قلمرو موضوعي تحقيق مورد نظر سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد

قلمرو مكاني تحقيق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور های ستادی ، فرمانداری استانداری گيلان که ازسیستم اتوماسیون اداری استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماری ، جمع آوری اطلاعات به شیوه تمام شماری می باشد و کل جامعه اماری را شامل می شود .

قلمرو زماني :قلمرو زماني تحقيق در سال 88-87 مي باشد

نمونه و نمونه گیری

نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته ای از متغیر های دیگر است . با این اوصاف لازم است  تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضای نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .

 هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد ، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد .      می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است . در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر  شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده  می شود

 

بر آورد حجم نمونه

 بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی) و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود  در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری گیلان از اتوماسیون اداری بهره مندند  ، با تکمیل پرسشنامه  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند .

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

 ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه.

در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :

الف ) انتخاب موضوع سوالها

ب) محتوای سوال .

ج )جمله بندی پرسش ها.

د) انتخاب نوع سوال

 

چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه:

از بين مدلهاي مشهور ليكرت، اوزگود، بوگاردوس، تريستون و گاتنم، از طيف ليكرت كه كارآمدترين طيف ارزيابي نگرش در ميان طيف هاي موجود است، استفاده شده است.

هدف این طیف  اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد گویه ها در این طیف حداقل 15 تا 30گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشدو نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از 5 قسمت تشکیل شده است (بسيارزياد- زياد – بسياركم – كم – متوسط) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.

در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی حداقل با 30 نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد.

در اين روش نيز تعدادي گويه كه نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رويدادي خاص هستند آماده مي شود. اين گويه هابا ترتيب اتفاقي در اختيار پاسخگو گذاشته مي شود. در اينجا پاسخگو در خواست مي شود كه ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر گويه بر مبناي يك طيف بيان كنند. اين طيف كه معمولاً از پنج قسمت تشكيل شده است :

پاسخگويان گويه ها را بر ميناي اين طيف بررسي مي نمايد اما اين طيف با اعداد مشخص نشده است تا بر روي پاسخگويان تاثير نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگويان، طيف با اعداد شماره گذاري مي شود. طرز شماره گذاري بطور دلخواه است يعني در يك طيف پنج قسمتي مي توان به كاملاً موافق نمره1 و كاملاً مخالف عدد 5 يا به جاي عدد يك از صفر استفاده كرد. مجموع نمرات كه پاسخگويان بدست مي آورند بيانگر گرايش آنهاست. به همين دليل اين طيف را طيف مجموع نمرات نيز مي نامند.

در مقياس ليكرت حداقل تعداد پاسخگويان مورد نياز بين 100 تا 120 نفر تخمين زده شده است. در اين طيف فواصل بين درجات،يك اندازه پذيزفته شده است. مثلاً فاصله بين كاملاً موافق تا موافق به همان اندازه فاصله بين بي تفاوت تا موافق فرض شده است در صورتيكه عموماً اين واقعيت ندارد مثلاً اگر شخص(A) به يك گويه پاسخ بي تفاوت،شخصB موافق و شخصC كاملاً موافق پاسخ دهد. تفاوت گرايش C,B به همان اندازه تفاوت گرايشB,A نيست.

بطور كلي طيف ليكرت نسبت به طيف هاي قبلي داراي مزاياي زيادي است چون نه به تعداد زيادي گويه نياز دارد نه به قضاوت داوران و در عين حال نتايج حاصله از دقت و اعتبار بيشتري بر خوردار است. لذا اين طيف براي بسياري از تحقيقات ميداني وسيع، در علوم اجتماعي و خصوصاً جامعه شناسي كاربرد دارد و مي توان بوسيله آن انواع مسائل (گرايش هاي سياسي، مذهبي، نژادي، شغلي و.....) را سنجيد.

 

تجزيه و تحليل داده ها

تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است كه طي آن داده هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده اند، خلاصه، كدبندي و دسته بندي ، ... و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطات بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد.

در اين فرآيند داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و تكنيكهاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاجها و تعميمها به عهده دارند. اگرچه فرآيندهاي تجزيه و تحليل با توجه به نوع تحقيق، مسئله تحقيق، ماهيت فرضيه ها، نوع نظريه سازي، ابزار بكار رفته براي جمع آوري اطلاعات، ... متفاوت هستند ولي داراي مراحل مشتركي هستند.

براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات براساس اهداف از پيش تعريف شده، داده هاي مربوط به هر يك از متغيرها كه از پاسخ پرسشنامه هاي طراحي شده منتج شده است در قالب مشخصه هاي عددي آماري توصيف گرديده و سپس با استفاده از الگوهاي آماري مناسب، فرضه هاي تحقيق مورد‌ آزمون قرار گرفته و در مرحله پاياني تحليل و جمع بندي نهايي انجام يافته است.

تجزيه و تحليل آماري:

در هر يک از فرضيه ها بر اساس رابطه های موجود, روش تجزيه و تحليل انتخاب ميشود، که در اينجا از روش ضريب همبستگی و الفای کرومباخ استفاده شده است.

 

نتایج تحقیق :

با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بهبودتصمیم گیری مدیران ( در استانداری گیلان و حوزه ستادی آن می باشد ، نتایج زیر حاصل این تحقیق است :

 سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد .

 لذا شواهدی بر رد فرضیه های چهارگانه ای که با شاخصه های تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، و اقتصادي بودن وجود نداشت .

نکته اساسی این است که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد همیشه یافته های هر تحقیق آزمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است

پیشنهادات :

1-در تمامی مراحل توسعه اتوماسیون اداری ، تقویت بخش سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS  ) ، از اهمیت اساسی   بر خوردار است .

2-لازم است فرایند های کاری باز نگری و به گونه ای باز طراحی شوند که تطابق کاملی با سیستم اتوماسیون داشته باشند و از این طریق هزینه هایی که به سازمان تحمیل می شود به حداقل برسد .

 از موازی کاری در سیستم دبیر خانه نظیر ایجاد همزمان سابقه کاغذی و نرم افزاری خود داری و به سابقه گیری نرم افزاری اکتفا شو د .

3- نگرش مساعدی نسبت به سیستم اتوماسیون اداری در میان مدیران استانداری و حوزه ستادی آن وجود دارد . مدیران در مجموع این سیستم را دارای تاثیرات مثبتی در عملکرد سازمان می دانند ، اما لازم است از طریق آموزش موثر اطلاعات بیشتری در خصوص نوع تاثیر این سیستم در مجموعه کار کرد های سازمانی در اختیار آنها قرار گیرد .

محدودیتها

محدودیت تحقیق :

1-کمبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق به علت تازگی موضوع ..

2-مشکلات تعیین شاخص و تبدیل مقوله های کیفی به مقادیر کمی نظیر سنجش کیفیت .

3- وجود پیش فرضهای منفی از عواقب ابزار نظر ها در میان مدیران ساختار های اداری و دولتی این سو گیری را در آنها تقویت می کند که بهتر است به تخطئه ساختار موجود نپردازند و حتی انتقادات کلی خود را نیز بیان ندارند ، مزید بر علت شده است تا بخشی از اساسی ترین کارکرد تحقیقات که ایجاد بینش های جدید برای دستیابی به کار کرد های بهینه است، تاثیرات مورد انتظار را در میان ساختار های دولتی بر جای نگذارد .

محدودیت محقق :

انجام تحقیقات ، همزمان با اشتغال به کار منجر به طولانی شدن زمان تحقیق می شود لذا دانشجویانی که بصورت منفک از کار و در دوره های فشرده تحصیل می کنند ، نسبت به دانشجویانی که همزمان با تحصیل به کار در سازمان اشتغال دارند از آزادی عمل بیشتری بر خوردارند .

منابع:

ایران نژاد مهدی " روش های تحقیق در علوم اجتماعی "

اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی " ترجمه بیژن کاظم زاده ،

بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی " سیستم های اطلاعاتی مدیریت

خاکی ، غلامرضا " روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی

رضائیان ، علی ، " اصول مدیریت "

و...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 23:49  توسط توحیدلو  | 

1.عوامل موثر در بی علاقگی دانشجویان مدیریت به رشته تحصیلی خود            

 

بیان مسئله: دلیل نارضایتی دانشجویان مدیریت از رشته خود نسبت به رشته های مهندسی و حقوق                                  

 

۲.واردات روزافزون برنجهای پاکستانی و هندی در برابر کیفیت برنج ایرانی

 

بیان مسئله: دلیل استفاده مردم ایران از برنجهای خارجی در برابر کیفیت برنج ایزانی و رکود بازار داخلی این محصول و نا رضایتی شالیکاران از عدم حمایت دولت

 

هدف:استفاده مردم از برنج ایرانی

 

ضرورت:کاهش واردات برنجهای خارجی و کیفیت بالای برنج ایرانی، خرید از شالیکاران ایرانی

 

پیشینه تجربی:واردات بیش از نیاز مصرف برنج خارجی و افزایش قیمت برنج ایرانی به دلیل حمایت کند دولت از شالیکاران شرایط نامطلوبی را برای برنج ایرانی به ارمغان آورده و در زمان برداشت محصول با  عرضه زیاد برنج وارداتی   روبه رو شده اند البته این واردات نه تنها امسال بلکه در سالهای گذشته رقیب نا برابری برای برنج ایرانی محسوب می شود.

 

یشینه نظری:  به نوشته اعتماد وضع موجود و این حمایت کند دولت از شالیکاران و شرایط نامطلوب احتمال جایگزینی اراضی برنج را به ویلاهای گرانقیمت شمال جدی به نظر می رساند. و کشاورزان خطه  شمال با نگرانی از واردات گسترده برنج خارجی نسبت به رکود بازار برنج خوش عطر ایرانی بیمناک هستند.

 

۳.علل موثر بر پدیده فرار مغزها در ایران

 

دلیل حمایت نکردن از نخبگان و انگیزه های مهاجرت آنان به خارج از کشور

 

۴.بالا رفتن سن ازدواج در مقایسه با چند دهه اخیر

 

بیان مسئله: دلایل بی میلی به ازدواج و افزایش سن ازدواج نسبت به چند دهه گذشته و افزایش بی بند و باری و بی اعتقادی در جامعه در مقایسه به گذشته

 

هدف:پایین آمدن سن ازدواج و ایجاد شرایط مناسب برای میل جوانان به تشکیل خانواده

 

ضرورت: جلوگیری از آثار مخرب بالا رفتن سن ازدواج در کشور

 

پیشینه تجربی: بر طبق آمار اعلام شده میانگین سن ازدواج دختران ۲۲ و پسران ۲۶ سال است.براساس آخرین سر شماری در سال ۱۳۸۵ سن ازدواج دختران به ۲۳.۵ رسیده که در سال ۱۳۵۵این عدد ۱۹.۶ بوده است ودر مورد پسران از۲۶ به ۲۷ رسیده است.

 

یشینه نظری: تحقیاقت نشان میدهد که در جامعه امروز  متوقع بودن دختران، تجمل گرایی و مشکلات مالی، نداشتن جهیزیه مناسب، ادامه تحصیل، نیافتن همسر ایده آل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به دلیل شیوع بی بندو باری،سختگیری والدین و... از جمله عوامل موثربر افزایش سن ازدواج است.


 

سوالات پژوهش:۱. آیا سن ازدواج در چند دهه اخیر افزایش یافته است؟

 

                      ۲. آیا شیوع بی بند و باری اجتماعی و بی اعتمادی به پسران                         بر افزایش سن ازدواج تاثیر دارد؟

 

                     ۳. تاثیر بالا رفتن توقع دختران و پدیده چشم و هم چشمی بر                      افزایش سن ازدواج در دهه گذشته چیست؟

 

                     ۴. افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه                          می شود؟

 

                     ۵. این عوامل مخرب می تواند باعث بالاتر رفتن سن ازدواج در آینده                        و بی میلی به ازدواج در آینده شود؟

متغییرها: بی بند و باری. بی اعتمادی. سن ازدواج. توقع دختران. چشم و هم چشمی.عوامل مخرب. بی میلی به ازدواج

تعاریف مفهومی:  1. بی بند و باری: به معنی بی قیدی. پایبند نبودن به آداب روسوم و مقررات اجتماعی و لا ابالی گری.

2. بی اعتمادی: اعتماد به معنی تکیه کردن. بر گزیدن و کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینان کردن است که بی اعتمادی خلاف این است.

3. سن ازدواج: ازدواج به معنی زن گرفتن یا شوهر کردن است و سن ازدواج به سنی گفته می شود که فرد تصمیم به ازدواج می گیرد و از لحاظ روحی و جسمی آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد.

4. توقع دختران: توقع به معنی چشم داشتن و انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام

کاری را داشتن است که توقع دختران به دلیل برخی مسائل همچون چشم هم چشمی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

5. چشم و هم چشمی:  به معنی حسادت ورزیدن است که امروزه از عواملی که

شرایط ازدواج را سخت کرده اند و حتی گاهی افراد حاضرند به خود سختی دهند

تا فقط در دید دیگران به تفکر خود جایگاه مثبتی ایجاد کنند.

6.عوامل مخرب: مخرب به معنی ویران کننده است . افزایش سن ازدواج و شرایط

سخت ازدواج باعث شکل گیری عوامل مخرب همچون روابط نا مشروع می گردد.

7. بی میلی به ازدواج: بی میلی به معنی رغبت نکردن است که شرایط سخت حال باعث بی میلی جوانان به امر ازدواج و افزایش سن آن نسبت به دهه گذشته است.

تعاریف عملیاتی:۱. بی بند و باری اجتماعی: در جامعه امروز با افزایش بی قیدی و عوامل مخرب اجتماعی و محیطی و فرهنگی و حتی سیاسی باعث ایجاد پدیده بی بند و باری اجتماعی شده با توجه به اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است بی بند وباری جزء محرمات در دین ما محسوب می شود. با مراحعه به مرکزآمار ایران و آمار موجود در ثبت احوال و پرسیدن سوالاتی در رابطه با این پدیده و تاثیر استفاده نا درست از اینترنت و ماهواره و نبود نظارت خانواده و همچنین طرح پرسشنامه به تعریف عملیاتی می رسیم.

۲. بی اعتمادی: د رسطح اجتماع و شیوع عوامل مخرب و افزایش پدیده بی بند و باری افزایش بی اعتمادی می تواند از دلایل افزایش سن ازدواج باشد با مراجعه به دادگاه های خانواده و دفاتر و موسسات مشاوره و پرسیدن سوالاتی در مورد افزایش بی اعتمادی و طرح پرسشنامه به تعریف عملیاتی این متغییر رسید.

۳. سن ازدواج: با مراجعه به مرکز آمار ایران و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و آمار موجود در این رابطه و طرح و توزیع پرسشنامه در بین جوانان می توانیم به تعریف عملیاتی و میانگین سن ازدواج برسیم.

۴. توقع دختران: با مراجعه به دفاتر و موسسات مشاوره و صاحبنظران در زمینه مسائل اجتماعی و پرسیدن سوالاتی در مورد  سطح توقع دختران و تاثیر آن بر افزایش سن ازدواج  و طرح پرسشنامه به تعریف مناسبی برسیم.

۵. چشم و هم چشمی: با استتفاده از نظرات مردم و توزیع پرسشنامه و آمار و نظرات موجود در رابطه با اثرات پدیده چشم و هم چشمی به تعریف عملیاتی برسیم.

۶. عوامل مخرب: با طرح پرسشنامه و مراجعه به دفاتر مشاوره و مرکزآمار ایران و پرسیدن سوال در مورد شیوع و تاثیر عوامل مخرب بر سن ازدواج و بی میلی به ازدواج رسید.

۷. بی میلی ازدواج: با طرح پرسشنامه و توزیع آن و مراجعه به دفاتر ثبت احوال و مرکز آمار و موسسات مشاوره و پرسیدن این سوال که آیا عوامل ذکر شده بر بی میلی به ازدواج تاثیر دارد به تعریف این متغییر برسیم.

   حالا با استفاده از روش پیمایشی و در سطح کلان و در واحد تحلیل جوانان و در واحد مشاهده شهر تهران که به صورت خوشه ای مناطق و ناحیه ها را بدست می آوریم و پرسشنامه را در بین جوانان توزیع می کنیم.

سوالات مصاحبه: 1. به نظر شما دلایل افزایش سن ازدواج در دهه گذشته چیست؟

                       2. آیا افزایش بی اعتمادی می تواند از دلایل افزایش سن ازدواج

                          در جوانان باشد؟

                      3.به نظر شما سن مناسب ازدواج چه سنی است؟

                      4. نبود نظارت خانواده ها بر استفاده صحیح از اینترنت و ماهواره

                          می تواند از دلایل شیوع بی بند و باری در جامعه باشد؟

                      5. به نظر شما چه راهکار های مناسبی برای ازدواج بهنگام جوانان

                          وجود دارد؟

                              به نام خدا

این پرسشنامه در راستای رسیدن به علل افزایش سن ازدواج نسبت به چند دهه گذشته و تاثیر آن بر آینده و اجتماع است. امید که با استفاده از نظرات و اطلاعات خود به این پرسشنامه به درستی و با صداقت پاسخ دهید.

۱.سن: ...................  

۲.شغل: .................

۳. وضعیت تاهل:  .................  

۴. تحصیلات: ......................            

 ۵.آیا از نطر شما سن ازدواج در چند دهه گذشته افزایش یافته است؟

                 بله                    خیر

۶. به نظر شما بی بند و باری اجتماعی در دهه گذشته چقدر افزایش یافته است؟

        خیلی زیاد        زیاد         کم          خیلی کم

۷. در دهه گذشته بی اعتمادی افزایش یافته است؟

               بله                   خیر

۸. بی اعتمادی چقدر در افزایش سن ازدواج تآثیر دارد؟

      خیلی زیاد        زیاد       کم            خیلی کم

۹. افزایش بی بند و باری اجتماعی  به چه میزان در بی اعتمادی و افزایش سن

ازدواج تآثیر دارد؟

        خیلی زیاد        زیاد          کم             خیلی کم

۱۰. چشم و هم چشمی در بالا رفتن توقع دختران تآثیر دارد؟

                      بله                   خیر

۱۱.آیا افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه می شود؟

                     بله                    خیر

۱۲. وجود عوامل مخرب  مانند روابط  نا مشروع باعث بی میلی به ازدواج می شود؟

                   بله                    خیر

 

۵.تاثیر استفاده از غذاهای فست فود بر چاقی

 

دلیل استفاده از غذاهای فست فود تاثیر آن بر افزایش وزن و چاقی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 23:25  توسط توحیدلو  | 

بررسی تحقیق انجام شده توسط یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحدمشهد دانشكده حقوق ، علوم سياسي. استاد راهنما: دکتر صلاحی

موضوع تحقیق: بررسی علل فرار دختران                                        

خلاصه مقدمه

همه روزه شاهد درج عکس هایی از نوجوانان در جراید هستیم که حاکی از ترک خانه توسط آنان بدون اطلاع والدین است. البته بسیاری از فرار های آنها در روزنامه ها چاپ نیمشود و این تنها بخش کوچکی است.

در این میان مشخص نیست از میان فراریان چه تعدادی باز میگردند؟ چه تعدادی دستگیر میشوند و بازگردانده میشوند و چه تعدادی به زندگی در تنهایی خود ادامه میدهند.

بیان مسئله:

در تحقيقي كه در سال 1365 بوسيلة انجمن اولياء و مربيان در مورد علل انحرافات، اخلاقي و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال مي‌باشد. دلايلي چون: اختلافات شديد خانوادگي، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادري، ناپدري و بدرفتاري والدين را براي فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهاني، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، يكصد ميليون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خيابانها زندگي مي‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهاي جسمي آسيب پذيرند.

گروه فراريان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌اي را تشكيل مي‌دهند. آنها به هر علتي از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعيتي قابل مطالعه بسر مي‌برند. اختلافات خانوادگي، وضع مدرسه و تحصيل، روابط بين دوستان و اطرافيان همه مسائلي هستند كه ممكن است به امنيت، استقلال و شخصيت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگراني كنند و در اين موارد است كه ما بايد آنها را درك كنيم و به آنها كمك كنيم تا بتوانند استقلال و امنيت از دست رفتة خود را باز يابند. اين كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گيرد و از آن پيشگيري گردد.

سوالات پژوهش:

1 . نوجوانان چرا خانه‌هاي خود را ترك مي‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتي كه خانه را ترك مي‌كنند كجا بسر مي‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كساني سپري مي‌كنند؟

4 . هزينه‌هاي زندگي خود را از چه محلي تأمين مي‌كنند؟

فرضیه های تحقیق:

1-     تراکم جمعیت بر روی وضعیت مالی خانواده ها تاثیرگذار است و زمینه را برای آسیب های اجتماعی فراهم میکند.

2-     اقامت در محلات پست يكي از عوامل مساعد كنندة زمينة انحراف است.

3-     در نواحي فقيرنشين، بيكاري، هرج‌و‌مرج، بيماري، انحراف دائماً رو به توسعه است.

4-     مهاجرت‌هاي بي‌حساب و حركتهاي دائمي مردم از منطقه‌اي به منطقه‌اي ديگر، مشكلات بسياري را در رابطه با آسيبهاي اجتماعي پديد مي‌‌‌آورد.

5-     در شهرهاي‌بزرگ، مجال انتشار خانه‌هاي فساد و دواير قماربازي زياد است، در حاليكه اين انگيزه‌ها در مناطق كم جمعيت بسيار نادر است.

6-      همنشيني نوجوانا با دوستان منحرف كه در سنين بلوغ به سر مي‌برند اثرات عميق‌ت و نتايج شديدي به دنبال دارد.

7-     عدم تأمين اقتصادي، روشهاي كسب پول و مبارزه با نداري، نداشتن شغل و مسكن نامناسب، عدم امكان بهره‌مندي از غذا، بهداشت و بلاخره با فقر دست به گريبان بودن، تنگدستي، بيكاري و  . . . زمينه را براي تن‌در‌دادن به بسياري از كجرويها فراهم مي‌نمايد.

8-     كاركرد عاطفي خانواده از نياز انسان به محبت و وابستگي‌ها ناشي مي‌شود، بدون وجود محبت و احساس پيوستگي، خانواده ممكن است با مشكلات عاطفي و رواني مواجه گردد.

9-     انظباطهاي سخت و خشن، مانع رشد فكري، بدني، اخلاقي و عاطفي كودكان مي‌شود.

10- اعتياد و سرگرميهاي آلوده در محيط خانواده، از عوامل ويران كننده و متلاشي كنندة بناي خانواده و تربيت است.

...

تعریف علمی واژگان:

·         خانواده: نخستين محيطي كه كودك در آن پرورش مي‌يابد و در رفتار بعدي فرد فوق‌العاده مؤثر است، خانواده است.

·         فرهنگ: فرهنگ را مي‌توان شامل عقايد و افكار، دانش و تربيت، آداب و رسوم و سنن، اخلاق و رسوم اخلاقي، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات دانست.

·         نوجواني:نوجواني به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه حدفاصل بين كودكي و ميانسالي است 18 12 سالگي و آغاز بزرگسالي، به عبارت ديگر فرد از كودكي به بزرگسالي، از مرحله‌اي مي‌‌ گذرد كه نوجواني گويند «نوايي‌نژاد، 1366». بحراني‌ترين ادوار زندگي به حساب مي‌آيد. چون عوامل زيست، رواني، اجتماعي، تواماً در بروز نوجواني دخالت دارند. تعيين سن دقيقي براي آغاز و پايان آن امكان‌پذير نيست ولي معمولاً نوجواني در دختران سنين 15 11 و در پسران 16 12 سالگي را شامل مي‌شود.

·         كجروي يا انحراف: انحراف نوعي درد، عارضه يا بيماري است كه آن را آسيب اجتماعي نام نهاده‌اند. بدين خاطر كه آثار و عوارض آن در اجتماع ظهور مي‌يابد

بررسی علل فرار:

همة انسانها اگر در جايي كه به سر مي‌برند ، به فكر فرار مي‌افتند. ولي از ميان خيل انسانهاي ناراضي و ناراحت، درصد بسيار كمي فكر خود را عملي مي‌كنند و آنهايي كه مانده‌اند سعي كرده‌اند مشكلات و موجبات ناراحتي خود را در محيط بر طرف كنند

تمايل بر فرار از محيط در مورد جوانها به خصوص در افراد 12 ساله تا 20 ساله قويتر و جدي‌تر است. فرار از خانه براي نوجوان، نتيجة يك مسألة عاطفي و لاينحل، براي خانواده يك مسألة مربوط به روابط متقابل و براي جامعه يك مسألة احتمالي است. نوجوان گاهي براي رهايي از رنج و ناراحتي، نجات از سرزنش‌هاي مداوم و تحقيرهاي مكرر و خردشدن شخصيت خود از خانه مي‌گريزد. گاهي براي مقابله و نتبيه والدين و گاهي به خاطر احساس بي‌پنهاي و عدم امنيت. پشت‌پا زدن به عواطف و پاي بنديهاي موجود در خانواده و ناديده گرفتن انتظارات جامعه مسلماً يك نوع رفتار عادي و طبيعي به‌هنجار نيست ولي عكس‌العمل  طبيعي و به هنجار، رويارويي و برخورهاي كسالت‌آور و خسته كنندة موجود در محيط نابهنجار خانوادگي است.

جوانان فراري از خانه مانند ولگردن براي تهية مايحتاج زندگي خود و خوراك، مرتكب سرقت، جيب‌بري و اعمال منافي عفت، خودفروشي، و در دختران آشنايي با افراد مفسد به فحشاء كشانده مي‌شوند.

بررسي‌ها نشان داده است كه افراد فراري از نظر  فردي، خانوادگي و اجتماعي داراي اين شرايط هستند: از نظر فردي: اختلال‌منش دارند، افرادي ضعيف‌الاراده‌اند، حساس و زودرنجند، عقب‌ماندگي درسي دارند، براي امور غير درسي ارزش بيشتري قائلند، برخي از آنها عقب‌ماندگي ذهني دارند، شخصيتي تلقين‌‌‌پذير داشته و يا به انحرافات و اختلالات و بيماريهاي رواني از جماه صرع، اسكپرونرمني پارانويا مبتلا هستند و به علت عدم تكوين شخصيت، ثبات و انظباط اجتماعي ندارند. اگر چه افراد باهوش هم در بين آنها اندك نيست و حتي در بين آنها نوابغ هم ديده مي‌شود.

به علت نفاق، ناسازگاري، اهتياد پدر و مادر، تشنج در محيط خانوادگي، طرد و تحقير، كمبود محبت، از هم گسيختگي خانواده «طلاق، جدايي، فوت» و عدم مراقبت و بي‌توجهي والدين و سرپرستان نسبت به امور تحصيلي بويژه در خانواده‌هاي پر جمعيت، ترس از تنبيه در صورت عدم موفقيت در تحصيل، اقدام به فرار از منزل و ترك تحصيل مي‌كنند. اطفال نازپرورده كه دائم تحت مراقبت، نظارت شديد قرار دارند براي كسب آزادي و استقلال از خانه فرار مي‌كنند.

اغلب در منطقه‌ و محيطي زندگي كرده‌اند كه مناسب براي داشتن حيات شرافتمندانه نبوده است. در محيط اجتماعي‌شان رفتار ضد اجتماعي، آلودگي، اعتياد وجود داشته است. با تيپ بي‌‌بندوبار و پرخاشگر مواجه بوده‌اند. بدآموزي در زندگي‌شان بسيار بوده است، مشكل انظباطي و اخلاقي داشته‌اند. منطقة زندگي‌شان منطقة شكست، خواري‌ها، سرافكندگي‌ها بوده و اين خود زمينة را براي محدود ساختن فرد و حوزة معاشرتي او فراهم كرده است.

كاتر در مقاله‌اي تحت عنوان «شناخت فرار نوجوانان و پيشگيري آن» علل فرار از منزل را به شرح زير مي‌داند:

1)      اجتناب از عواقب و نتايج ناخوشايند رفتار يا اعمالي كه فرد انتظار دارد، در آينده با آن مواجه شود. مثل تهديد به تنبيه و يا تنبيه والدين در مقابل شكست تحصيلي فرزند.

2)       فرار از دام مواجهه با تجربه‌اي مستمر و پيش‌روندة نامطلوب. دردناك يا سخت در زندگي مثل آزار جسمي و جنسي در منزل.

3)       پيشگيري از ترك فعاليتها، ارتباطات يا دوستي‌هايي كه براي فرد مهم و با ارزش به نظر مي‌رسند مثل جلوگيري والدين از معاشرت نوجوانان با دوستانش بدون جايگزيني و با تحكم.

4)       به منظور بودن با افرادي كه به رغم ايشان حمايتگر، مشوق و فعال هستند، مثل زندگي با همسالان.

5)       براي بودن با افراد يا مكانهايي كه آنها را از مشكلات ديگر زندگي‌شان دور مي‌سازد.

6)       تغيير يا توقف آنچه كه در حال انجام است يا قرار است انجام گيرد مثل ازدواج نامناسب توأم با تهديد والدين. همچنين معتقد است مشكلاتي كه خطر بروز فرار كودكان و نوجوانان را افزايش مي‌دهد عبارتند از:

1)      كودك آزاري يا غفلت نسبت به كودك.

2)       استفاده از الكل يا مواد مخدر.

3)       طلاق يا جدايي كه مواجهه با آن بدرستي انجام نشده است.

4)       رفتار متضاد و، مماند والدين كه با تخيلات نامناسب نوجوان تركيب شده باشد.

5)       آميزش با يك گروه همسالان ضد اجتماع

6)     مرگ يكي از اعضاي خانواده كه مواجهه با آن به درستي انجام نشده باشد.

اقسام فرار:

فرار اقسام مختلفي دارد. از جمله فرار صرعي، فرار هيستريك، فرار فراموشي و فرار معمولي، كه در اين پژوهش فرار معمولي مورد نظر بوده است. در فرار صرعي: بيمار ممكن است دست به جنايت يا قتل بزند و بعد از اتمام آنها را فراموش كند. در فرار عادي كاملاً بر فعاليتهاي خود، چه قبل و چه بعد از فرار آگاهي دارد

 

بحث و نتیجه گیری:

چند توصیه برای مسئولین:

براي آنكه انحرافي پديد نيايد لازم است تا خانواده به عنوان كسب كانون مقدس بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. همچنين بايد:

·       امنيت خانواده از هر حيث تعيين شود.

·        نابسامانيها و اختلافات و بگومگوها تعطيل گردد يا حداقل از انظار كودكان پنهان باشد.

·        به امر تعليم و تربيت فرزندان توجه گردد.

·        به حقوق زوجين از نظر اسلام توجه گردد.

·        والدين با آموزشهاي مستمر با اصول و مباني تربيتي آشنا گردند «ارتقاء سطح فرهنگ خانواده».

·        والدين تشويق گردند تا ساعات بيشتري را در خانواده و با اعضاء آن بگذرانند.

·        زمينه‌ها و عوامل ايجاد و تزلزل در خانواده از بين برود.

·        پرورش مذهبي و رعايت اخلاق اسلامي سرلوحة كارها و فعاليتهاي اجتماعي قرار گيرد.

چند توصیه برای والدین:

والدين بايد توجه داشته باشند كه از نظر اسلامي وظيفه دارند تا نسبت به تعليم و تربيت صحيح فرزندان خود از هيچ كوششي فروگذار ننمايند. روايات و احاديث بسياري به اين مهم تأكيد دارند به علاوه ضرورت دارد تا به موارد زير توجه نمايند:

·    فرزندان خود را از محبت سيراب نموده تا دچار كمبود محبت سبب نشود و  در جستجوي اين نياز مهم به بيگانه و افراد فاسد و منحرف روي آورند زيرا بسياري از انحرافات نه به دليل پول و يا ارضاءشهوات انجام مي‌گيرد بلكه فقط به دليل كمبود محبت شديد عاطفي و نياز به محبت بوجود آمده است.

·    اگر چه ممكن است در هر خانه‌اي گهگاهي مشاجره و درگيري رخ دهند، اما هرگز نبايد اين اختلافات و درگيريها، به ميان فرزندان كشانده شود و از ذكر اين‌گونه مباحث در حضور آنان جداً خودداري گردد. زيرا اساس امنيت آنها را در خانه متزلزل خواهد نمود.

·     والدين خانواده به محيطي امن، صميمي و دوست‌داشتني براي فرزندان تبديل نموده تا آنها در خانه احساس امنيت نمايند. مسلماً جذبه چنين خانواده‌هايي مانع از گريز كودكان و نوجوانان از خانه خواهد بود.

·     به فرزندان خود احترام بگذارند و صادقانه بكوشند تا آنها را جهت برخورد با مشكلات خويش و حل آن ياري دهند و از پندواندرز مستقيم به آنها بالاخص در حضور ديگران پرهيز نمايند.

·       نتايج پژوهشهايي كه در خصوص دختران انجام شده است

نتايج يك پايان‌نامة كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي نشان داد: ميزان افسردگي در دختران نوجوان بيشتر از پسران است. نصرت‌الله نوروزي در پايان‌نامة خود با موضوع ارتباط بين افسردگي، احساس‌تنهايي و باورهاي غيرمنطقي در نوجوان و تفاوت‌هاي جنسي، آورده است: «ميزان افسردگي در دوران نوجواني از هر دورة سني ديگر بيشتر است و طرف ديگر در دوران نوجواني تفاوت‌هاي جنسي در ارتباط بين افسردگي و احساس‌تنهايي و باورهاي غيرمنطقي خود را نشان مي‌دهند، ولي چگونگي اين تفاوت‌هاي جنسي سؤال برانگيز است.

بدين معني كه با وجود ميزان افسردگي بيشتر دختران نسبت به پسران، دختران تنهاتر از پسران نيستند، همين‌طور با وجود همبسته بودن افسردگي و باورهاي غير منطقي، ميزان باورهاي غيرمنطقي در دختران بيشتر از پسران نيست. ولي با وجود اهميت دوران نوجواني، تحقيقات زيادي در اين ارتباط در داخل كشور صورت نگرفته است. بنابراين با توجه به نكات فوق اين سؤالات مطرح گشته‌اند كه، در جامعه ايراني از نظر ميزان افسردگي و احساس‌تنهايي چه تفاوتهايي بين نوجوانان دختر و پسر وجود دارد و آيا ارتباط بين افسردگي و احساس‌تنهايي در دختران و پسران نوجوان متفاوت است و يا اينكه باورهاي منطقي تا چه حد در اين تفاوت‌ها مؤثر مي‌باشند.»

نتايج اين پايان‌نامه كه در سال 1377 با راهنمايي دكترمحمود ساعتچي در دانشگاه علامه‌طباطبايي تدوين شده، مي‌افزايد: ميزان افسردگي در نوجوانان دختر بيشتر و ميزان تنهايي نيز در نوجوانان دختر بيشتر است. از نظر ميزان باورهاي غيرمنطقي در بين دو جنس تفاوتي وجود ندارد. همبستگي بين افسردگي و احساس‌تنهايي در نوجوانان دختر بيشتر از نوجوانان پسر است و همبستگي بين افسردگي و باورهاي غيرمنطقي در دو جنس تفاوتي با هم ندارند.

در اين پايان‌نامه براي بررسي اين مسأله، فرضيات تحقيق عبارتند از:

·       ميزان افسردگي در نوجوانان پسر بيشتر از نوجوانان دختر است.

·        از نظر ميزان احساس‌تنهايي تفاوتي بين دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.

·        از نظر ميزان باورهاي غيرمنطقي تفاوتي بين دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.

·        همبستگي بين افسردگي و احساس‌تنهايي در نوجوانان پسر بيشتر از نوجوانان دختر است.

·        همبستگي بين افسردگي و باورهاي غيرمنطقي در نوجوانان پسر بيشتر از نوجوانان دختر است.

براي آزمون اين فرضيه‌ها از بين جامعه آماري «دانش‌آموزان سالهاي دوم و سوم دبيرستان شهرستان نكا» تعداديك دبيرستان دخترانه و يك دبيرستان پسرانه و از هر دبيرستان تعداد 5 كلاس انتخاب شدند كه در مجموع 117 پسر و 126 دختر در تحقيق شركت داشته‌اند و ميانگين سني پسران شركت كننده در پژوهش برابر 8/16 سال است و ميانگين سني دختران برابر 3/16 سال است. اما پس از جمع‌‌آوري اطلاعات، نمرات آزمودني‌ها از طريق برنامة كامپيوتري SPSS مورد تجزيه و تحليل كامپيوتري قرار گرفت و بر اساس نتايج حاصله فرضيه‌هاي اول و سوم تأييد شدند ولي فرضيه‌هاي دوم، چهارم و پنجم تحقيق رد شدند.

نتايج تحقيقات مشترك سرور پرويزي و ليلا جويباري دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گرگان و تهران كه به بررسي تبعيض جنس «توصيف علل، عوارض» از ديدگاه دختران نوجوان پرداختند، مي‌افزايد: توصيف دختران نوجوان از تبعيض جنس و علل و عوارض آن بيانگر آن است كه تبعيض مي‌تواند تمام ابعاد سلامت را تحت تأثير قرار دهد. عمق آثار سوءتبعيض با توجه به اينكه دختران امروز، فردا نقش مادري، تربيت فرزند و مديريت خانه را تجربه خواهند نمود بيشتر مي‌شود.

فرهنگ‌سازي، توجه و رفع علل و عوامل زمينه‌ساز اقتصادي، اجتماعي با پيشگيري از تبعيض مي‌تواند موجب شود به جاي انديشة خودكشي با نشاط و سالم زندگي كنند.

پژوهشگران در اين مطالعه از پديدارشناسي توصيفي براي كمك به درك تجارب زندگي پيرامون موضوع مورد پژوهش استفاده كردند.

مشاركت‌كنندگان در اين پروژه 26 دختر نوجوان با سنين 14 تا 26 سالة شاغل به تحصيل در يكي از مدارس راهنمايي ويژة بزرگسالان جنوب شهر تهران بوده‌اند كه با نمونه‌گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. همچنين داوطلبان داراي تجربة غني در اين زمينه بوده و در بحث گروهي و مصاحبه‌اي انفرادي باز و نيمه ساختار يافته شركت جستند، مكالمات بر روي نوار ضبط‌صوت و سپس كلمه به كلمه دست‌نويس و مطابق شيوة كلايزي مورد تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها نشان مي‌دهد، از تحليل دست‌نوشته‌‌ها، تم‌هاي زير در مورد توصيف اشكال تبعيض جنس در خانواده و جامعه به دست آمد كه شامل محدوديت «در امكانات رفت‌ و آمد، خواب و استراحت، لباس و اشتغال، تفاوت چشمگيري در برخورداري از حمايت‌هاي مالي و غيره در خانواده و جامعه و تمايل جامعه به داشتن فرزند پسر، محبت بيشتر به پسران، توجه بيشتر به فرزند ذكور در ميزان وجه روزانه، تغذيه، البسه و غيره» مورد بي‌احترامي واقع‌شدن «بي‌احترامي در خانه، جامعه و بي‌اعتمادي به آنان» و سوءاستفاده «تنبيه بدني، استثمار در منزل و محل كار» و نداشتن قدرت انتخاب «حاكميت پسران در منزل، عدم نظرخواهي در ازدواج و تحميل شرايط و غيره» مي‌باشد.

يافته‌هاي اين تحقيق مي‌افزايد: به نظر نوجوانان علل ايجاد تبعيض جنسي در خانواده‌ و جامعه عبارتند از: باورهاي فرهنگي «اقامت موقت در منزل پدري و ازدواج، هزينة تهية جهيزيه، سربلندي و حفظ نام خانوادگي توسط پسران» مشكلات اجتماعي ـ اقتصادي «بيكاري، تورم، فقر و بيماري‌رواني والدين».

نتايج پژوهش دانشگاهي نشان داد كه ميزان اختلالات رشدي در دختران بيشتر از پسران است.

 


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 19:29  توسط توحیدلو  | 

تجزیه و تحلیل در مورد تحقیق با موضوع عزت نفس در مددجویان                                 در این تحقیق هدف پژوهشگر پاسخ به سوال مسأله می باشد.                                                              – آیا مشاوره بر عزت نفس مدد جویان اثر دارد؟                                                                              مراحل انجام شده در تحقیق: 

1-مسأله پژوهش 2- فرضیه پژوهش 3- تعاریف و اصطلاحات ( تعریف نظری و تعریف عملیاتی ) 4- پیشینه تحقیق 5- روش تحقیق 6- روش نمونه گیری 7- طرح پژوهش 8- روش آماری 9- یافته های استنباطی 10- نتیجه گیری

جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از کلیه مدد جویان مرد مجتمع کاردانی حرفه آموزی شهر اهواز

نمونه تحقیق: 140 نفر از مدد جویان مجتمع کاردانی اهواز که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شده اند و گروه آزمایش تحت تأثیر جلسات مشاور گروهی قرار گرفته اند.

این تحقیق از نوع آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل است آزمودنیها در گروه آزمايش به مدت 2 ماه در جلسات مشاوره گروهي شركت كردند  و ابزار پژوهش براي اندازه گيري آزمون كوپر اسميت مي باشد .

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري زير استفاده شده است. 

1- روش هاي آماري توصيفي (ميانگين ، انحراف معيار ، حداقل و حداكثر نمره )                          

2- آمار استنباطي (آزمونt  تست مستقل)

3- سطح معني دار 05/0 در نظر گرفته شده است

جدول(1) ميانگين- انحراف معيار حداقل و حداكثر نمره                                                                  

                                                                

متغير

گروه

ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداكثر نمره

عزت نفس

آزمايش

45/27

11/1

13

47

كنترل

7/32

63/0

15

47

 

   جدول (2) نتايج آزمون روي نمرات عزت نفس دو گروه آزمايشي و كنترل                               

متغير

درجه آزادي

T مشاهده شده

سطح اطمينان

T جدول

عزت نفس

138

89/3

05/0

97/1

                                                     

نتیجه گیری:  

پژوهش حاضر با تحقيقات جايلدر (1996)، هافمن (1998) ، خدري 1380 ،  يار زاده 1375 ، شكر كن 1373 ، سبزواري 1376 ، حسيني 1380، همخواني دارد از آنجائي كه عزت نفس بالا باعث احساس شايستگي كفايت ، سازگاري در افراد مي شود و فردي كه عزت نفس پايين دارد ارتكاب عمل غير اخلاق براي او مشكل است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اجراي برنامه هاي مشاوره روانشناسي در زندان باعث خود آگاهي و رشد عزت نفس ؛ بهره گيري از استعدادها و خلاقيت و اينكه افراد به راحتي تحت تأثير عوامل محيطي قرار نگيرندو نهايتاً باعث كاهش جمعيت كيفري مي گردد.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 17:35  توسط توحیدلو  | 

موضوع: انتخاب مناسب ترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در بازارهای خارجی

محقق: مرتضی هاشم

استاد راهنما: دکتر طهمورث حسنقلی پور

روش تحقیق:

جامعه آماری: در تحقیق مورد برسی جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت های تولیدی و پخشی دارویی در شهر تهران است

نمون تحقیق و روش محاسبه آن:در تحقیق مطالعه شده نمونه گیری به روش تصادفی بوده و از جدول مورگان با توجه به عدم پاسخگویی به سوالات تعداد 160نمونه به عنوان نمونه آماری انتخاب شده.

قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی: شرکت های تولیدی و پخشی دارویی در شهر تهران.  قلمرو زمانی:تحقیق مورد مطالعه در سال 87-88 انجام شده      قلمرو موضوعی:انتخاب مناسب ترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در کشور های خارجی می باشد

رو ش های جمع آوری اطلاعات:1 – مطالعات کتابخانه ای : بررسی پایان نامه ها-تحقیقات موجود –کتب لاتین و فارسی و اینترنت 2- بررسی اسناد ومدارک:برای دسترسی به اطلاعات لازم درباره شرکت های دارویی و روش ورود و توزیع مواد دارویی از اسناد و مدارک مربوطه استفاده شده. 3- مصاحبه:نتایج حاصل از مصاحبهجهت تعیین روایی و پایایی پرسش نامه کاربرد داشته . 4- روش میدانی:در این روش از پرسش نامه استفاده شده

ابزار جمع آوری اطلاعات:1- پرسش نامه که شامل بخش های زیر بوده:

الف: نامه همراه :هدف از گرد آوری داده بوسیله پرسش نامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده ها بیان شده

ب: سوالت پرسش نامه که خود از 2 بخش تشکیل شده:1- سوالات عمومی:اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان   2- سوالات اختصاصی :شامل 12 سوال .در طراحی این بخش از روش رتبه بندی استفاده شده

ترکیب سوالات:

متغیر ها                                                شماره پرسش نامه

روش های ورود                                      1-3-4-5-6

روش های توزیع                                      2-7-8

عوامل موثر بر روش های ورود                    9

عوامل موثر بر روش های توزیع                    10

مشکلات روش های ورود و توزیع                   11-12

متغیر ها و شاخص های انداه گیری در تحقیق:

متغیرها                                                   شاخص مد نظر سوالات

روش های ورود                                        صادرات مستقیم –صادرات غیر مستقیم-تولید خارجی

                                                           مناطق آزاد تجاری

روش های توزیع                                       کانال مستقیم-کانال غیر مستقیم

فهرست شاخص های مد نظر:

عوامل موثر بر شیوه ورود                           کنترل – ریسک – هزینه-تعهد بازار و محصول-قدرت مالی-مهارت

                                                         های بازاریابی-زمان –توانایی برنامه ریزی

عوامل موثر بر شیوه توزیع                          کنترل –ریسک-هزینه-تعهد بازار و محصول-قدرت مالی-مهارت

                                                          های بازاریابی-زمان-توانایی برنامه ریزی

مشکلات شیوه ورود و توزیع                         حمل و نقل-شناسایی و انتخاب بازار-انطباق محصول-اطلاعات

                                                          بازاریابی-ساختار های سازمانی-خدمات پس از فروش

روش سنجش روایی و پایایی پرسش نامه:برای تهیه پرسشنامه از نظرات متخصصان و خبرگان استفاده شده و برای اطمینان از روایی و پایایی از نضرات افراد فوق و نظرات استاد راهنما و مشاور استفاده گردیده. تکنیک مورد استفاده برای سنجش پایایی تکنیک ارزیابی ارزیابان بوده است

روش تجزیه و تحلیل: از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده  وبا استفاده از نرم افزار spss  داده ها تحلیل شده اند.کاربد آمار توصیفی به منظور تفسیر نتایج داده ها ی پزوهش بوده و در قسمت مربوطه از جداول فراوانی و نمودار های مناسب برای توصیف داده ها استفاده کرده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 16:26  توسط توحیدلو  | 

توصیف روند پروزه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه

موضوع پزوهش:بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان در ادارات دولتی نوشهر

مقدمه

در این تحقیق سعی به دستیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی در ادارات دولتی شهرستان نوشهر می باشد که با تاکید بر تئوری های دو عاملی هرزبرگ نظریه اختلاف لاک نظریه انتظار بروفی و نظریه اجتماعی اسکید مور نظریه نقشی عوامل موثر بر رضایت شغلی بررسی میشوند.

بیان مسئله

در این پروژه تاثیر عواملی چون سن,مدرک تحصیلی ,سابقه کار,نوع شغل ,نوع مسکن,میزان در آمد ,تنوع کار ,ارزش اجتماعی شغل ورضایتمندی از زندگی بر میزان رضایتمندی زنان شاغل از شغل خود مورد بررسی قرار گرفته است تابتوان بازده وکار آیی زنان شاغل در وزارت بهداشت از قبیل بیمارستانها, در مانگاهها, مطبهاو...را افزایش داد.برای انجام این بررسی از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .داده های مورد استفاده در این پروژه از 60 پرسشنامه حاوی سوالات فردی وسوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است .سپس تجزیه وتحلیل جهت تایید فرضیه ها وار تباط آنها با متغییر وابسته بعمل آمد.

اهداف مسئله

هدف از انجام چنین تحقیقی دستیابی به عوامل موثر بر رضایت شغلی که پس از شناخت انها با ارائه راهکار در جهت حل این مشکل و معضلات به مدیران سازمانها و ادارات جهت بالا بردن رضایت شغلی امر توسعه و ترقی در جامعه امکان پذیر خواهد بود.

سوالات

۱-ایا سن بر رضایت مندی تاثیری دارد؟

۲-ایانوع شغل بر رضایت مندی افراد از شغلشان تاثیری دارد؟

۳-ایا میزان سابقه کاری بر رضایت مندی تاثیری دارد؟

۴-ایا میزان درامد بر رضایت مندی افراد تاثیری دارد؟

۵-ایا میزان تحصیلات بر رضایت مندی افراد تاثیر دارد؟

فرضیه ها

فرضیه 1:بررسی اهمیت سن بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 2: بررسی اهمیت تحصیلات بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه3: بررسی سابقه کاری بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 4:بررسی اهمیت نوع شغل بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 5:بررسی اهمیت در آمدتقریبی بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 6:بررسی اهمیت علاقه مندی به شغل بر میزان رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 7:بررسی اهمیت ثبات شغلی بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 8:بررسی اهمیت تعصب زنان بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 9:بررسی اهمیت روشن بودن وظایف بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 10:بررسی اهمیت تنوع کار بر میزان رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 11:بررسی اهمیت ارزش اجتماعی شغل بر رضایت مندی زنان شاغل
فرضیه 12:بررسی اهمیت رضایت از زندگی بر رضایت مندی زنان شاغل

 متغیر های مداخله گر

 متغیر سن
با توجه به تحقیق وبررسی های انجام شده در می یابیم که از بین 32نفر زن شاغل که در گروه سنی 20الی 25 سال هستند 29 نفر دارای رضایت شغلی هستند و3 نفر رضایت شغلی ندارندواز بین 63 نفر زن شاغلی که در گروه سنی 25-35 هستند 59 دارای رضایت شغلی هستند و4 نفر رضایت ندارندواز بین 61 زن شاغلی که در گروه سنی بالای 35 سال هستند و56 نفردارای رضایت شغلی هستند و5 نفر رضایت ندارند
-پس می توان نتیجه گرفت وادعا کرد که سن زنان شاغل در رضایت در رضایت شغلی آنها تاثیر ندارد

متغیر تحصیلات
از بین 54 نفر شاغلی که در دارای تحصیلات دلم وزیر دلم هستند 52 نفر دارای رضایت شغلی هستند واز بین 17 زن شاغل که دراای تحصیلات فوق دیپلم هستند همگی رضایت شغلی دارندواز بین 76نفر زن شاغل که دارای تحصیلات لیسانس هستند 68 دارای رضایت شغلی هستند واز بین 13 نفر زن شاغلی که دارای تحصیلات فوق لیسانس دارند 11 نفر دارای رضایت شغلی هستند واز بین 12 نفر زن شاغلی که رضایت شغلی ندارند 2 نفر دیپلم  وزیر دیپلم و8نفر لیسانس و2 نفر فوق لیسانس هستند

حال می توانیم ادعا کنیم مدرک تحصیلی زنان شاغل در رضایت شغلی آنها تاثیر نارد.

متغیر ثبات شغلی
از بین 78 زن شاغلی که استخدام رسمی هستند 73 نفر دارای رضایت شغلی هستند واز بین 148 زن شاغلی که رضایت شغلی دارند73 نفر استخدام رسمی و10 نفر استخدام آزمایشی و41 نفر پیمانی و24 نفر سازمانی هستند از بین 45 زن شاغلی که استخدام پیمانی هستند و41 نفر رضایت شغلی دارند و4 نفر رضایت ندارند واز بین 78 نفر زن شاغلی که استخدام رسمی هستند 73 نفر رضایت شغلی دارند و5 نفر رضایت شغلی ندارند
پس می شود ادعا کرد که ثبات شغلی زنان شاغل در رضایت شغلی آنها تاثیری ندارد

متغیر تعصب زنان
از بین 148نفر زن شاغلی که رضایت شغلی دارند 5 نفر نسبت به شغل خود هیچگونه تعصبی ندارند و15 نفر تعصب کمی نسبت به شغل خوددارند و15 نفر تعصب نسبی به شغل خود را دارند و37نفر نسبت به شغل خود تعصب زیادی دارند و76 نفر نسبت به شغل خود بسیار زیادی دارند واز بین 79 زن شاغلی که نسبت به شغل خود تعصب زیادی دارند 76 نفر دارای رضایت شغلی هستند و3 نفر رضایت شغلی ندارند
پس نمی توانیم ادعا کنیم که تعصب شغلی زنان شاغل در رضایت شغلی آنهاتاثیر  ندارند.  

روش تحقیق

این بررسی از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .داده های مورد استفاده در این پروژه از 60 پرسشنامه حاوی سوالات فردی وسوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است .سپس تجزیه وتحلیل جهت تایید فرضیه ها وار تباط آنها با متغییر وابسته بعمل آمد.
جامعه(نمونه)اماری

جامعه اماری تحقیق مورد نظر تمامی ادارات دولتی شهرستان نوشهر که حجم ان ۵۸۵ /۲۴نفر بوده

 که بر اساس نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ۲۴۴ نفر تعیین شدند.

ابزار گرداوری داده ها

ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه بوده است.

این پروژه از 60 پرسشنامه حاوی سوالات فردی وسوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است .

تجزیه وتحلیل اطلاعات

در این فصل به بررسی رابطه متغیرها می پردازیم .برای بررسی این رابطه نمودارهای پراکنش داده ها در مقابل همدیگر رسم شد بین بعضی از متغیر ها رابطه خطی یا مستقیم وجود دارد که حاکی از آن است که بین متغیرها رابطه ای وجود دارد .وهمچنین از ضریب همبستگی نیز بکار گرفته شد که در نتیجه به اطلاعات زیر رسیدیم
1-اطلاعات حاکی از آن است که بین رضایتمندی زنان شاغل ومتغیر سن رابطه ای وجود ندارد یعنی درهر چه سن زنان بالاتر می رود نمی توان ادعا کرد رضایتمندی زنان نیز بیشتر می شود.
همچنین بین رضایتمندی زنان شاغل ومتغیر تحصیلات رابطه ای وجود ندارد
2-بین رضایتمندی زنان شاغل وسابقه کاری رابطه ای  وجود ندارد
3-همچنین نمی توان ادعا کرد که بین رضایتمندی زنان شاغل وسابقه کاری رابطه ای وجود ندارد
4- در آمد در رضایتمندی شغلی زنان شاغل تاثیری ندارد
5-این ادعا که در آمد بیشتر باعث رضایتمندی شغلی بیشتر می شود نیز رد می شود.با توجه به میانگین رتبه ها نتیجه می گیریم زنانی که درآمد تقریبی آنها بین 200 الی 300 هزار تومان است بیشترین رضایت شغلی رادارند وزنانی که در آمد خانوار آنها تقریبا بین 100 الی 200 هزار تومان می باشد کمترین رضایت شغلی را دارند
6- ادعا کرد بین رضایت مندی زنان شاغل وعلاقه مندی به شغل رابطه وجود دارد.
7-این ادعا که ثبات شغلی بهتر باعث رضایت مندی بیشتر می شود نیز رد می شود.با توجه به میانگین رتبه ها نتیجه می گیریم زنانی که به طور پیمانی مشغول به کار می باشند بیشترین رضایت شغلی را دارند وزنانی که به طور سازمانی مشغول به کار می باشند کمترین رضایت شغلی را دارند.
8-بین رضایتمندی زنان شاغل وتعصب زنان رابطه ای وجود ندارد
9-بین رضایتمندی وروشن بودن وظایف رابطه وجود دارد.
10-بین رضایتمندی زنان شاغل  وتنوع کار رابطه ای وجود ندارد
11-همچنین بین رضایت مندی زنان شاغل وارزش اجتماعی شغل رابطه  وجود دارد
12-بین رضایتمندی زنان شاغل ورضایت از زندگی رابطه ای وجود ندارد.
در این قسمت به بررسی جداول توافقی بین متغیر های ثبات شغلی ,تعصب زنان نسبت به شغل ,تحصیلات وسن با متغیر رضایت مندی زنان شاغل می پردازیم.

پیشنهادات

۱-بهتر است کلیه سازمانها چه دولتی چه خصوصی سیستم تنبیه و تشویق را برای افزایش رقابت بین کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی سازمان ایجاد کنند.

۲-مدیریت باید با کارکنان رابطه ای دوستانه در عین حال با رعایت ظوابط داشته باشد.

۳-کارکنان باید خود را در اهداف شرکت سهیم بدانند.

۴-اهداف سازمان و کارکنان باید یکی باشد.

۵-به کارکنان بها داده شود .

۶-مدیر سازمان در عین حال که باید به تنهایی تصمیم اخر را بگیرد ولی قبل ان از نظرات کلیه کارکنان و مشاوران خویش استفاده کند.

محدودیت ها

از جمله محدودیت هایی که در این پزوهش بود این است که تمامی خانم های شاغل راضی به پر کردن پرسشنامه نداشتند یا اینکه تمامی این کارها را بی فایده می دانستند.

نتیجه گیری

در این پروژه هدف بررسی اثرات متغیرهای(سن,مدرک تحصیلی ,سابقه کاری ,نوع شغل ,نوع مسکن,میزان درآمد خانوار,میزان علاقه مندی به شغل ,میزان ثبات شغلی ,میزان تعصب زنان به شغل خود ,تنوع کار ,میزان روشن بودن وظایف ,میزان ارزش اجتماعی شغل ومیزان از زندگی زنان در سطح بیمارستانها,در مانگاهها,مطبها )بر میزان رضایت مندی شغلی این زنان شاغل بود
باتوجه به بررسی هاوتحقیق های انجام شده این نتایج حاصل شد که فقط سه متغیر علاقه مندی به شغل ,روشن بودن وظایف وارز ش اجتماعی شغل از عوامل اثر گذار بر رضایت مندی شغلی زنان بود .

  فهرست منابع

سید جوادین،سید رضا."تئوری های مدیریت" تهران:انتشارات نگاه دانش،۱۳۸۶

ترنس،میشل."مدیریت در سازمان ها" مترجم:محمد حسین نظری - مشهد:استان قدس رضوی،۱۳۸۷

نایلی،محمد علی."انگیزش در سازمان ها" اهواز: انتشارات شهید چمران،۱۳۶۳

شومر هورن،جان ار."مدیریت رفتار سازمانی" مترجم:مهدی پاریزی- تهران:انتشارات رشد،۱۳۷۳

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 21:4  توسط توحیدلو  | 

الهه ترک زبان

موضوع پایان نامه انتخابی: بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

خلاصه ای از روش تحقیق:

در هر تحقیق بر اساس هدف  و خصوصیاتی که آن تحقیق دارد روشی برای پژوهش در نظر گرفته می شود تا بتوانیم به راحتی در مورد موضوع مورد نظر بررسی به عمل آوریم.                                                                                                   

هدفهاي اين تحقيق عبارتند از :
.انواع تشويق مستقيم عملكرد ومستقيم دانش آموز را تقويت مي نمايد.1

.2روشهاي غير مستقيم تشويق نيز باعث افزايش كارايي دانش آموزان مي گردد.

حال دراين پژوهش به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي استفاده شده است .

جامعه آماری:

گروهی از افراد که حداقل یک ویژگی مشترک داشته باشند و تحقیق در مورد آنها به عمل آید را جامعه آماری گویند.

در این تحقیق جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.                                                                                                          

نمونه و روش نمونه گیری:                                                                               

در این تحقیق از تعداد كل 100 مدرسه راهنمايي موجود درشهرستان نمونه تعداد 50 نفر معلم و50نفر مربي تربيتي به تصادفات انتخاب شده اند تعداد مقياس درجه بندي تكميل شده 120برگ بود كه فقط موفق به جمع آوري 100 برگ از آنها به انجام تحيقات شده است.

 وسايل جمع آوري اطلاعات :                                                                      

 دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات دررابطه با اهداف وسؤالات مورد مطالعه از مقياس درجه بندي حاوي 30 گزاره كه به صورت 5 ارزش مي باشد تهيه شده است وهمچنين گزاره ها طوري انتخاب شده اند كه با هم رابطه منطقي داشته باشند. تحقيقاتي را كه انجام گرفت محقق به اين نتيجه رسيد كه پرسشنامه را تبديل به مقياس درجه بندي وسؤالات را هم تبديل به گزاره بكند وبه اين ترتيب 30 گزاره با توجه به موضوع مورد بحث تهيه گرديده است.

روش جمع آوري اطلاعات:

 براي پركردن اين مقياس درجه بندي محقق اول 120 عدد مقياس درجه بندي تكثير نموده وبراي پخش كردن آنها بين دبيران ومربيان تربيتي از طريق آ پ اقدام نموده،  سپس به مدارس  مراجعه كرده و مقياس درجه بندي ها را جمع آوري كرده است. وبقيه آن را به اداره مراجعه كرده واز مديران مدارس كه در آنجا حضور داشتن تحويل گرفته است به اين ترتيب توانسته است از 120 عدد مقياس درجه بندي فقط 100 عدد از آنها را جمع‌آوري كند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 13:34  توسط توحیدلو  | 

سطح تحلیل:

میانه

واحد تحلیل:

شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

واحد تحلیل:

تعدادی از کارمندان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

روش گرداوری اطلاعات:

1:کتابخانه ای:استفاده از فیش برداری و استفاده از سایت های معتبر علمی

2:میدانی:استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با تعداد معدودی از

نوع تحقیق

این تحقیق  از نوع علی و همبستگی است.

  پرسشنامه

نام و نام خانوادگی ...............................

سن .............

جنسیت ......................

وضعیت تآهل ...............

 

1- چقدر برای شما مهم است که همسایه شما دزد یا اختلاس گر باشد؟

 

 

 

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۲- چقدر گرفتن پول اضافی از مشتری برای انجام دادن کارها برایتان اهمیت دارد؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۳-آیا اگر همکاران شما وضع مالی شان بد باشد فساد اداری آن ها قابل توجیه است؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۴-کارمندی از مشتری برای انجام کاری پول اضافه گرفته است، از نظر شما چقدر قابل توجیه است؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۵-وجدان کاری چقدر برایتان اهمیت دارد؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۶-آیا حاضرید که به خاطر یک دوست صمیمی پرونده ها را جابجا کنید و کار را راه بیاندازید؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

۷- اگر همکار شما دچار فساد اداری شود مایلید که آن را گزارش دهید؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد


8- آیا حاضرید که یک بار برای همیشه پرونده ها را برای کسی جابه جا کنید و پول خوبی بدست آورید؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

9- آیا فساد اداری برای شما انگیزه ایجاد می کند؟

خیلی کم

     کم

متوسط

  زیاد

   خیلی          زیاد

 

خلاصه فصل روش تحقیق پایان نامه

موضوع: بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

روش تحقیق :

این تحقیق از نوع پی رویداد  ودر قالب روش میدانی جمع اوری داده ها انجام شد .

جامعه آماری :

جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد .

نمونه پژوهش :

نمونه شامل 60 (30 فرد مجرد و 30 متاهل ) نفر از دانشجویان روانشناسی که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند .

ابزار پژوهش :

ابزار پژوهش در این تحقیق که برای سنجش میزان استرس بکار بردیم ، پرسشنامه کنار امدن لازاروس می باشد . این پرسشنامه برای شناسایی افکار و اعمالی طراحی شده که فرد از انها برای مقابله با حوادث استرس بر انگیز خاص استفاده کرده است . این پرسشنامه فرآیندهای کنار امدن را می سنجد ، نه گرایشها یا سبک کنار امدن را .

در پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه افراد به هر ماده بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای لیکرت پاسخ می دهند که نشان دهنده فراوانی هر یک از راهبردهای مورد استفاده است : صفر نشانگر » بکار بردم » 1- نشانگر « تا حدی بکار بردم » 2- نشانگر « بیشتر مواقع بکار بردم » 3-نشانگر «زیاد بکار بردم» می باشد . پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس شامل 66 سوال است که 50 سوال آن در 8 مقیاس روشهای کنار آمدن رویارویانه ، دوری جویی ، خویشتن داری ، جستجوی حمایت اجتماعی ، مسئولیت پذیری ، گریز اجتناب ، حل مدبرانه مسئله ، ارزیابی مجدد مثبت) طبقه بندی شده و به 16 سوال آن نمره ای تعلق نمی گیرد . بنابراین این مقیاس را به 60 نفر از دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی واحد گرمسار ارائه می دهیم .

چگونگی جمع اوری اطلاعات :

پرسشنامه را به 60 نفر از دانشجویان مجرد و متاهل به صورت مساوی به هر گروه 30 نفر می دهیم و ضرورت این تحقیق را برای آنها توضیح داده و از آنها تقاضا می نماییم که به پرسشهای مطرح شده با کمال دقت پاسخ دهند .

تجزیه و تحلیل داده ها :

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و تفاوت میانگین ها به روش تجزیه و تحلیل از طریق مقایسه میانگین دو گروه از دانشجویان مجرد و متاهل روانشناسی . انحراف استاندارد و بعد از T بر اساس میانگین و انحراف استاندارد بدست آمده محاسبه شده است . روش امواری استفاده شده در این پزوهش T مستقل می باشد .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:37  توسط توحیدلو  | 


مونا موذن موضوع پژوهش:بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري روش تحقيق دراين پژوهش به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي بشرح زير استفاده شده است : 1)                       تكشيل وتنظيم جداول توزيع فراواني 2)                       رسم نمودار ميله اي 3)                       تفسير كيفي براساس اطلاعات بدست آمده 4)    مقايسه پاسخهاي نظرات معلمان ومربيان درباره شرايط ارائه گسترش ونتيجه گيري براساس اين نظرات.   جامعه آماري : جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.   نمونه و روش نمونه گيري : از تعداد كل 100 مدرسه راهنمايي موجود درشهرستان نمونه تعداد 50 نفر معلم و50 نفر مربي تربيتي به تصادفات انتخاب شده اند تعداد مقياس درجه بندي تكميل شده 120 برگ بود كه فقط موفق به جمع آوري 100 برگ از آنها به انجام تحيقات شده ام.   وسايل جمع آوري اطلاعات : دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات دررابطه با اهداف وسؤالات مورد مطالعه از مقياس درجه بندي حاوي 30 گزاره كه به صورت 5 ارزش مي باشد تهيه شده است وهمچنين گزاره ها طوري انتخاب شده اند كه با هم رابطه منطقي داشته باشند. تحقيقاتي را كه انجام گرفت محقق به اين نتيجه رسيد كه پرسشنامه را تبديل به مقياس درجه بندي وسؤالات را هم تبديل به گزاره بكند وبه اين ترتيب 30 گزاره كه با توجه به موضوع مورد بحث ما بود تهيه گرديد.   روش جمع آوري اطلاعات : براي پركردن اين مقياس درجه بندي ما اولا 120 عدد مقياس درجه بندي تكثير نموديم وبراي پخش كردن آنها بين دبيران ومربيان تربيتي از طريق آ – پ اقدام نمودم و آنها اجازه دادند. و آنها را در مدارسي كه دردسترس خودم بود پخش كردم و آنهايي كه دردسترس نبود به مديران مدارسي كه دراداره حضور داشتند پخش كردم. و سپس به مدارس ها مراجعه كردم و مقياس درجه بندي ها را جمع آوري كردم. وبقيه آن را به اداره مراجعه كردم واز مديران مدارس كه در آنجا حضور داشتن تحويل گرفتم به اين ترتيب توانستم از 120 عدد مقياس درجه بندي فقط 100 عدد از آنها را جمع‌آوري كنم.            qبررسي سؤال اول تحقيق        qبررسي سؤال دوم تحقيق        qبررسي سؤال سوم تحقيق        qبررسي سؤال چهارم تحقيق        qبررسي سؤال پنجم تحقيق يافته ها وتجزيه وتحليل اطلاعات : دراين پژوهش همانگونه كه قبلا در فصول اشاره شد جامعه درمورد مطالعه دبيران ومربيان مقطع دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه ازميان دبيران گروه نمونه 50 نفري انتخاب وهمچنين ازميان مربيان گروه نمونه 50 نفري انتخاب شده است. هدف اصلي اين پژوهش كشف اصول كلي مبتني برروابط بين متغيرها است. وبه طور كلي با اتكاء به روش توصيفي درصد تعميم يافته ها به كل جامعه مورد مطالعه هستيم. توصيف مقدماتي داده هاي  پژوهشي دراين بخش ارائه مي شود وبا استفاده از روشهاي آماري ( تشكيل جداول ونمودارها برحسب درصد ) صورت مي گيرد در تحليل داده ها كه به روش مقايسه اي صورت مي گيرد در پي اين مطلب هستيم كه كدام پاسخها براي اين سؤالات مطرح شده مناسب است آنها را تجزيه وتحليل وتفسير نمائيم.   بررسي سؤال اول تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تا چه اندازه تشويق در امر يادگيري دانش موثر است ؟ با توجه به گزاره هاي شماره 1،2،3،5،7،8،15 كه به منظور پاسخگوئي به سؤال فوق تهيه شده است نتايج ذيل حاصل مي گردد تشويق وسيله اي مناسب براي پيشگيري امر تعليم وتربيت است وهمچنين اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است واكثر دبيران ومربيان از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي ودانش آموزان استفاده مي كند پس نبايد اين تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل در دانش آموزان باشد. وبراي اينكه دانش آموزان در حل مسائل جرأت پيدا كنند بايد از تشويق استفاده نمائيم چرا كه مشكل اصلي در كلاس آوردن دانش آموزان پاي تابلو وتوضيح خواستن از آنها در حل مسائل است كه با انجام تشويقهاي مناسب اين مسئله برطرف خواهد شد بنظر معلمان تشويق مكرر بروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت ندارد ولي بنظر مربيان تربيتي تشويق مكرر دانش آموزان از نظر آموزشي وتربيتي اثر مثبت دارد. گزاره شماره (1) تشويق وسيله اي مناسب براي پيشبرد امر تعليم وتربيت است. جدول شماره : 4-1 لزوم تشويق در امر تعليم وتربيت. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 1 17 31 تعداد دبيران ـــــ 2% 2% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ـــــ 19 31 تعداد مديران ـــــ ـــــ ـــــ 38% 62% درصد  50   40   30   20   10   0    62%  62%  34% 2% 2%  38%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوحنمودار شماره 4-1 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (1)             با توجه به پاسخهايي كه در سطوح مختلف به گزاره مذكور داده شده است واضح است كه تشويق وسيله اي مناسب براي پيشرفت امر تعليم وتربيت است چون درصد پاسخ دبيران ومربيان نسبت به بند اول از همه بيشتر است. گزاره شماره (3) اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است. جدول شماره : 3-4 افزايش يادگيري بر اثر تشويق كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ــــ 6% 50% 44% درصد ـــــ ـــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ـــــ 6% 50% 44% درصد  50   40   30   20   10   0   44% 44% 50% 6% 50%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 6%نمودار شماره 3-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 3             نتيجه گيري : با عنايت به جدول مربوط به اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است چون اكثرا بند اول و دوم را انتخاب كرده اند. گزاره شماره 5 من هميشه از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اتسفاده مي‌نمايم. جدول شماره : 5-4 تشويق جهت پيشرفت تحصيلي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 7 5 27 11 تعداد ـــــ 14% 10% 56% 20% درصد 4 4 2 27 13 تعداد 8% 8% 3% 56% 25% درصد  50   40   30   20   10   0   20% 25% 56% 10% 14% 56%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  3%  8%  8%نمودار شماره 5-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (5)           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص است كه اكثر دبيران ومربيان جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استفاده مي نمايد. گزاره شماره 7 تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل دانش آموزان باشد جدول شماره : 7-4 رابطه تشويق با ابتكار عمل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 3 26 20 تعداد ـــــ 2% 4% 54% 40% درصد ـــــ ـــــ 4 26 20 تعداد ـــــ ـــــ 8% 52% 40% درصد نمودار شماره 7-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 7  50   40   30   20   10   0   40% 40% 54% 4% 2% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  8%گزاره شماره 8 يكي از عوامل مهمي كه موجب جرآت در دانش آموزان براي حل مسائل مي شود تشويق است. جدول شماره : 8-4 لزوم تشويق براي جرأت حل مسائل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 3 2 30 15 تعداد ـــــ 6% 4% 28% 32% درصد ـــــ 2 2 30 16 تعداد ـــــ 4% 4% 60% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 28% 4% 6% 60%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 4% 4%نمودار شماره 8-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 8             نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق اكثر دبيران ومربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از عواملي كه موجب جرأت در دانش آموزان براي حل مسائلي مي شود تشويق است. گزاره شماره 5 تشويق مكرر برروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت دارد. جدول شماره : 15-4 اثرات تشويق مكرر كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 19 8 16 5 تعداد 4% 38% 16% 30% 12% درصد 2 10 6 15 15 تعداد 4% 20% 12% 32% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   12% 32% 16% 38% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 12% 4%  20%نمودار شماره (15-4) نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 15           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده نشان مي دهد كه نظر دبيران ومربيان به گزاره شماره 15 تعادل است و 42% به كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و42% نيز مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند واما نظر مربيان به تشويق مكرر بر روي دانش‌آموزان از نظر آموزش اثر مثبت دارد 64% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 24% مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب نموده اند. بررسي سؤال دوم تحقيق به نظر معملمان ومربيان در شهرستان  نمونه تشويق در چه شرايطي اثر بيشتري دارد؟ دراين پژوهش سؤال فوق نيز تحقيق پيدا مي كند با توجه به گزاره هاي 6،10،11،16،23 واضح است كه تشويق در حضور دانش آموزان موثر از تشويق بدون حضور دانش آموزان خواهد شد پس بهتر است براي انجام تشويق دانش آموزان در سر صف را ترجيح مي دهند بنظر معلمان دانش آموزان ضعيف بايد به موقع تشويق شوند نه اينكه هميشه مورد تشويق قرار گيرند واز نظر مربيان هم نبايد دانش آموزان ضعيف را هميشه تشويق كرد بنظر معلمان تشويق بصورت گروهي انجام شود. گزاره شماره 6 تشويق در حضور دانش آموزان موثرتر از تشويق بدون حضور دانش آموزان است. جدول شماره 6-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 6 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   62% 34% 4% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 80% نمودار شماره 6-4           نتيجه گيري : جدول فوق گوياي اين مطلب است كه تشويق در حضور دانش آموزان تا حد خيلي زيادي موثرتر از تشويق بدون ديگران است چون 96% از دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و همچنين 100 درصد پاسخ دهندگان مربي كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده اند. گزاره شمار ه10 تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت دانش آموزان مي‌شود. جدول شماره : 10-4 تشويق در حضور والدين . كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 48% 16% 2% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 52% 16% 2%جدول شماره 10-4 نمودار ميله اي نتيجه گيري : جدول فوق نشان مي دهد كه 80 درصد دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده‌اند. 84درصد مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود. بررسي سؤال سوم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تشويق توسط چه كشاني صورت گير اثر بيشتري دارد ؟ با توجه به گزاره هاي 2،12،19،28،29 واضح است تشويق بايد توسط چه كساني انجام شود. كه در مورد احترام دانش آموزان هستند وبا توجه به پاسخهاي داده شده مشخص مي شود كه تشويق توسط والدين در منزل موثر از تشويق در مدرسه نيست چون پاسخها مخالف از تعداد پاسخهاي موافق بيشتر است با توجه به پاسخها ي داده شده نشان مي دهد محبت مسئوليت مدرسه به دانش آموزان موجب علاقه دانش آموزان به درس مي شود وهمچنين يكي از مهمترين روشهاي هرمعلم براي تشويق دانش آموزان تاييد كردن آنها مي باشد ونيز اظهار رضايت معلم يا والدين نسبت به دانش آموز در تشويق موثر است. گزاره شماره 2 تشويق بايد توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند جدول شماره : 2-4 انجام تشويق افراد مورد احترام كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 3 12 5 14 16 تعداد 6% 26% 8% 29% 31% درصد 6 2 2 15 25 تعداد 12% 4% 4% 29% 51% درصد   نمودار شماره (2)  50   40   30   20   10   0   31% 29% 8% 29%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 51% 4% 6% 4%  12%              نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق چون 31% دبيران جواب كاملا موافقم وهمچنين 51% مربيان جواب كاملا موافقم را انتخاب كرده اند مشخص مي شود كه تشويق اگر توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند تاثير بيشتري خواهد داشت. گزاره شماره 12 تشويق توسط والدين درمنزل موثر از تشويق درمدرسه است. جدول شماره 12-4 تفاوت تشويق والدين درمنزل با تشويق در مدرسه. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها   17 18 12 3 تعداد   34% 36% 25% 7% درصد   29 10 10 3 تعداد   57% 20% 20% 3% درصد  50   40   30   20   10   0   7% 25% 36% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 3% 57% 34% 20%نمودار ميله اي شماره 12                              نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده 30% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 34% از آنها مخالفم را انتخاب كرده اند و23% مربيان كاملا موافقم وموافقم نظر دادند و 57% نظر مخالف را دارند نشان مي دهد كه تشويق توسط والدين در منزل از تظويق در مدرسه موثرتر نيست . بررسي سؤال چهارم تحقيق بنظر معلمان مربيان در شهرستان نمونه كداميك ازروشهاي تشويق مشتقيم يا تشويق غير‌مستقيم موثرتر است. با توجه به گزاره هاي 4،18،24،25،26،27 خواهيم داشت تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درسي دانش آموزان نمي تواند موثر واقع شود وهمچنين شركت دادن دانش‌آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق خواهد بود وبنابراين تشويق مادي نمي‌تواند موثرتر از تشويق غير مادي باشد ونيز تشويق كلامي نمي تواند اثر بيشتري از ساير شيوه هاي تشويق داشته باشد واما تشويق غير مستقيم در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان اثر خواهد داشت وهمچنين بيشتر معلمان ومربيان تشويق مستقيم را به غير مستقيم ترجيح مي دهند. گزاره شماره 4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درس دانش آموزان موثر است. جدول شماره : 4-4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت تحصيلي.   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 5 25 5 13 2 تعداد 10% 50% 10% 26% 4% درصد 8 22 2 12 6 تعداد 16 44% 4% 24% 12% درصد    50   40   30   20   10   0   4% 26% 10% 14%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 12% 44% 50% 4% 10%  16%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود كه به تشويق كلاي به تنهايي نمي تواند در پيشرفت درسي دانش آموزان موثر واقع شود. گزاره شماره 18 شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. جدول شماره : 18-4 لزوم بحث كلامي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 ـــــ 8 30 11 تعداد 2 ـــــ 16% 60% 22% درصد ــــ ــــ ـــــ 26 24 تعداد ــــ ــــ ـــــ 52% 48% درصد  50   40   30   20   10   0   22% 60% 16% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 48% 2% نتيجه گيري : با توجه به پاسخي وسطوح مختلف به گزاره ها داده شده نشان مي دهد كه 82% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و2% درصد كاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 100% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. بررسي سؤال پنجم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه با توجه به روحيات دانش آموزان اندازه ونوع تشويق بايد چقدربايد تا موثر واقع شود. با توجه به گزاره هاي 9،13،14،17،20،22،30 داريم تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد با توجه به پاسخهاي ارائه شده به اين نتيجه مي رسيم  كه تشويق كه تشويق زياد موجب غرور خودپسندي مي شود وهمچنين در هنگام تشويق بايد به روحيات دانش آموزان توجه شود. وبنابراين دانش آموزان خاطي با تشويق آرام نمي شوند وتشويق يك نوع احترام گذاشتن به دانش آموزان است ومحبت معلم به دانش آموزان يك روش بسيار موثر است وهمچنين توجه به رفتار مطلوب دانش آموزان باعث تقويت رفتار او مي شود موثر مستلزم رعايت حد واندازه واصول است معني در هر چيز زياد حد واندازه واصول رعايت شود تا بتواند مثمرثمر واقع شود.         گزاره شماره 9 تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. جدول شماره 9 تطابق تشويق با فعاليتهاي وانتظارات آنها. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 2 24 23 تعداد ــــ 3% 7% 45% 45% درصد ــــ ـــــ ــــ 22 28 تعداد ــــ ــــ ـــــ 43% 57% درصد نمودار شماره 9-4 نمودار ميله اي  50   40   30   20   10   0   45% 45% 7% 43%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 57% 2%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. گزاره شماره 13 تشويق زياد موجب غرور وبخودپسندي مي شود. جدول شماره 13-4 اثرات تشويق زياد   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 1 4 6 21 18 تعداد 2% 8% 12% 42% 36% درصد   4 6 26 14 تعداد   8% 12% 52% 28% درصد نمودار شماره 13-4 نمودار ميله اي شماره 13  50   40   30   20   10   0   36% 42% 12% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 28% 8% 8% 12% 2%    نتيجه گيري : با توجه به جدول پاسخهايي كه دبيران ومربيان داده اند مي بينيم كه 78% دبيران كاملا موافقم وموافقم را داده اند و10% آنها مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 80% مربيان نظر موافقم وكاملا موافقم دارند و8% آنها نظر مخالفم دارند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق زياد موجب غرور و خودپسندي مي شود.  
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 22:25  توسط توحیدلو  | 


مونا موذن موضوع پژوهش:بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري روش تحقيق دراين پژوهش به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي بشرح زير استفاده شده است : 1)                       تكشيل وتنظيم جداول توزيع فراواني 2)                       رسم نمودار ميله اي 3)                       تفسير كيفي براساس اطلاعات بدست آمده 4)    مقايسه پاسخهاي نظرات معلمان ومربيان درباره شرايط ارائه گسترش ونتيجه گيري براساس اين نظرات.   جامعه آماري : جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.   نمونه و روش نمونه گيري : از تعداد كل 100 مدرسه راهنمايي موجود درشهرستان نمونه تعداد 50 نفر معلم و50 نفر مربي تربيتي به تصادفات انتخاب شده اند تعداد مقياس درجه بندي تكميل شده 120 برگ بود كه فقط موفق به جمع آوري 100 برگ از آنها به انجام تحيقات شده ام.   وسايل جمع آوري اطلاعات : دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات دررابطه با اهداف وسؤالات مورد مطالعه از مقياس درجه بندي حاوي 30 گزاره كه به صورت 5 ارزش مي باشد تهيه شده است وهمچنين گزاره ها طوري انتخاب شده اند كه با هم رابطه منطقي داشته باشند. تحقيقاتي را كه انجام گرفت محقق به اين نتيجه رسيد كه پرسشنامه را تبديل به مقياس درجه بندي وسؤالات را هم تبديل به گزاره بكند وبه اين ترتيب 30 گزاره كه با توجه به موضوع مورد بحث ما بود تهيه گرديد.   روش جمع آوري اطلاعات : براي پركردن اين مقياس درجه بندي ما اولا 120 عدد مقياس درجه بندي تكثير نموديم وبراي پخش كردن آنها بين دبيران ومربيان تربيتي از طريق آ – پ اقدام نمودم و آنها اجازه دادند. و آنها را در مدارسي كه دردسترس خودم بود پخش كردم و آنهايي كه دردسترس نبود به مديران مدارسي كه دراداره حضور داشتند پخش كردم. و سپس به مدارس ها مراجعه كردم و مقياس درجه بندي ها را جمع آوري كردم. وبقيه آن را به اداره مراجعه كردم واز مديران مدارس كه در آنجا حضور داشتن تحويل گرفتم به اين ترتيب توانستم از 120 عدد مقياس درجه بندي فقط 100 عدد از آنها را جمع‌آوري كنم.            qبررسي سؤال اول تحقيق        qبررسي سؤال دوم تحقيق        qبررسي سؤال سوم تحقيق        qبررسي سؤال چهارم تحقيق        qبررسي سؤال پنجم تحقيق يافته ها وتجزيه وتحليل اطلاعات : دراين پژوهش همانگونه كه قبلا در فصول اشاره شد جامعه درمورد مطالعه دبيران ومربيان مقطع دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه ازميان دبيران گروه نمونه 50 نفري انتخاب وهمچنين ازميان مربيان گروه نمونه 50 نفري انتخاب شده است. هدف اصلي اين پژوهش كشف اصول كلي مبتني برروابط بين متغيرها است. وبه طور كلي با اتكاء به روش توصيفي درصد تعميم يافته ها به كل جامعه مورد مطالعه هستيم. توصيف مقدماتي داده هاي  پژوهشي دراين بخش ارائه مي شود وبا استفاده از روشهاي آماري ( تشكيل جداول ونمودارها برحسب درصد ) صورت مي گيرد در تحليل داده ها كه به روش مقايسه اي صورت مي گيرد در پي اين مطلب هستيم كه كدام پاسخها براي اين سؤالات مطرح شده مناسب است آنها را تجزيه وتحليل وتفسير نمائيم.   بررسي سؤال اول تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تا چه اندازه تشويق در امر يادگيري دانش موثر است ؟ با توجه به گزاره هاي شماره 1،2،3،5،7،8،15 كه به منظور پاسخگوئي به سؤال فوق تهيه شده است نتايج ذيل حاصل مي گردد تشويق وسيله اي مناسب براي پيشگيري امر تعليم وتربيت است وهمچنين اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است واكثر دبيران ومربيان از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي ودانش آموزان استفاده مي كند پس نبايد اين تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل در دانش آموزان باشد. وبراي اينكه دانش آموزان در حل مسائل جرأت پيدا كنند بايد از تشويق استفاده نمائيم چرا كه مشكل اصلي در كلاس آوردن دانش آموزان پاي تابلو وتوضيح خواستن از آنها در حل مسائل است كه با انجام تشويقهاي مناسب اين مسئله برطرف خواهد شد بنظر معلمان تشويق مكرر بروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت ندارد ولي بنظر مربيان تربيتي تشويق مكرر دانش آموزان از نظر آموزشي وتربيتي اثر مثبت دارد. گزاره شماره (1) تشويق وسيله اي مناسب براي پيشبرد امر تعليم وتربيت است. جدول شماره : 4-1 لزوم تشويق در امر تعليم وتربيت. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 1 17 31 تعداد دبيران ـــــ 2% 2% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ـــــ 19 31 تعداد مديران ـــــ ـــــ ـــــ 38% 62% درصد  50   40   30   20   10   0    62%  62%  34% 2% 2%  38%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوحنمودار شماره 4-1 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (1)             با توجه به پاسخهايي كه در سطوح مختلف به گزاره مذكور داده شده است واضح است كه تشويق وسيله اي مناسب براي پيشرفت امر تعليم وتربيت است چون درصد پاسخ دبيران ومربيان نسبت به بند اول از همه بيشتر است. گزاره شماره (3) اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است. جدول شماره : 3-4 افزايش يادگيري بر اثر تشويق كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ــــ 6% 50% 44% درصد ـــــ ـــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ـــــ 6% 50% 44% درصد  50   40   30   20   10   0   44% 44% 50% 6% 50%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 6%نمودار شماره 3-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 3             نتيجه گيري : با عنايت به جدول مربوط به اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است چون اكثرا بند اول و دوم را انتخاب كرده اند. گزاره شماره 5 من هميشه از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اتسفاده مي‌نمايم. جدول شماره : 5-4 تشويق جهت پيشرفت تحصيلي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 7 5 27 11 تعداد ـــــ 14% 10% 56% 20% درصد 4 4 2 27 13 تعداد 8% 8% 3% 56% 25% درصد  50   40   30   20   10   0   20% 25% 56% 10% 14% 56%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  3%  8%  8%نمودار شماره 5-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (5)           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص است كه اكثر دبيران ومربيان جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استفاده مي نمايد. گزاره شماره 7 تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل دانش آموزان باشد جدول شماره : 7-4 رابطه تشويق با ابتكار عمل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 3 26 20 تعداد ـــــ 2% 4% 54% 40% درصد ـــــ ـــــ 4 26 20 تعداد ـــــ ـــــ 8% 52% 40% درصد نمودار شماره 7-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 7  50   40   30   20   10   0   40% 40% 54% 4% 2% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  8%گزاره شماره 8 يكي از عوامل مهمي كه موجب جرآت در دانش آموزان براي حل مسائل مي شود تشويق است. جدول شماره : 8-4 لزوم تشويق براي جرأت حل مسائل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 3 2 30 15 تعداد ـــــ 6% 4% 28% 32% درصد ـــــ 2 2 30 16 تعداد ـــــ 4% 4% 60% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 28% 4% 6% 60%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 4% 4%نمودار شماره 8-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 8             نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق اكثر دبيران ومربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از عواملي كه موجب جرأت در دانش آموزان براي حل مسائلي مي شود تشويق است. گزاره شماره 5 تشويق مكرر برروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت دارد. جدول شماره : 15-4 اثرات تشويق مكرر كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 19 8 16 5 تعداد 4% 38% 16% 30% 12% درصد 2 10 6 15 15 تعداد 4% 20% 12% 32% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   12% 32% 16% 38% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 12% 4%  20%نمودار شماره (15-4) نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 15           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده نشان مي دهد كه نظر دبيران ومربيان به گزاره شماره 15 تعادل است و 42% به كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و42% نيز مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند واما نظر مربيان به تشويق مكرر بر روي دانش‌آموزان از نظر آموزش اثر مثبت دارد 64% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 24% مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب نموده اند. بررسي سؤال دوم تحقيق به نظر معملمان ومربيان در شهرستان  نمونه تشويق در چه شرايطي اثر بيشتري دارد؟ دراين پژوهش سؤال فوق نيز تحقيق پيدا مي كند با توجه به گزاره هاي 6،10،11،16،23 واضح است كه تشويق در حضور دانش آموزان موثر از تشويق بدون حضور دانش آموزان خواهد شد پس بهتر است براي انجام تشويق دانش آموزان در سر صف را ترجيح مي دهند بنظر معلمان دانش آموزان ضعيف بايد به موقع تشويق شوند نه اينكه هميشه مورد تشويق قرار گيرند واز نظر مربيان هم نبايد دانش آموزان ضعيف را هميشه تشويق كرد بنظر معلمان تشويق بصورت گروهي انجام شود. گزاره شماره 6 تشويق در حضور دانش آموزان موثرتر از تشويق بدون حضور دانش آموزان است. جدول شماره 6-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 6 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   62% 34% 4% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 80% نمودار شماره 6-4           نتيجه گيري : جدول فوق گوياي اين مطلب است كه تشويق در حضور دانش آموزان تا حد خيلي زيادي موثرتر از تشويق بدون ديگران است چون 96% از دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و همچنين 100 درصد پاسخ دهندگان مربي كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده اند. گزاره شمار ه10 تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت دانش آموزان مي‌شود. جدول شماره : 10-4 تشويق در حضور والدين . كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 48% 16% 2% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 52% 16% 2%جدول شماره 10-4 نمودار ميله اي نتيجه گيري : جدول فوق نشان مي دهد كه 80 درصد دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده‌اند. 84درصد مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود. بررسي سؤال سوم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تشويق توسط چه كشاني صورت گير اثر بيشتري دارد ؟ با توجه به گزاره هاي 2،12،19،28،29 واضح است تشويق بايد توسط چه كساني انجام شود. كه در مورد احترام دانش آموزان هستند وبا توجه به پاسخهاي داده شده مشخص مي شود كه تشويق توسط والدين در منزل موثر از تشويق در مدرسه نيست چون پاسخها مخالف از تعداد پاسخهاي موافق بيشتر است با توجه به پاسخها ي داده شده نشان مي دهد محبت مسئوليت مدرسه به دانش آموزان موجب علاقه دانش آموزان به درس مي شود وهمچنين يكي از مهمترين روشهاي هرمعلم براي تشويق دانش آموزان تاييد كردن آنها مي باشد ونيز اظهار رضايت معلم يا والدين نسبت به دانش آموز در تشويق موثر است. گزاره شماره 2 تشويق بايد توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند جدول شماره : 2-4 انجام تشويق افراد مورد احترام كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 3 12 5 14 16 تعداد 6% 26% 8% 29% 31% درصد 6 2 2 15 25 تعداد 12% 4% 4% 29% 51% درصد   نمودار شماره (2)  50   40   30   20   10   0   31% 29% 8% 29%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 51% 4% 6% 4%  12%              نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق چون 31% دبيران جواب كاملا موافقم وهمچنين 51% مربيان جواب كاملا موافقم را انتخاب كرده اند مشخص مي شود كه تشويق اگر توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند تاثير بيشتري خواهد داشت. گزاره شماره 12 تشويق توسط والدين درمنزل موثر از تشويق درمدرسه است. جدول شماره 12-4 تفاوت تشويق والدين درمنزل با تشويق در مدرسه. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها   17 18 12 3 تعداد   34% 36% 25% 7% درصد   29 10 10 3 تعداد   57% 20% 20% 3% درصد  50   40   30   20   10   0   7% 25% 36% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 3% 57% 34% 20%نمودار ميله اي شماره 12                              نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده 30% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 34% از آنها مخالفم را انتخاب كرده اند و23% مربيان كاملا موافقم وموافقم نظر دادند و 57% نظر مخالف را دارند نشان مي دهد كه تشويق توسط والدين در منزل از تظويق در مدرسه موثرتر نيست . بررسي سؤال چهارم تحقيق بنظر معلمان مربيان در شهرستان نمونه كداميك ازروشهاي تشويق مشتقيم يا تشويق غير‌مستقيم موثرتر است. با توجه به گزاره هاي 4،18،24،25،26،27 خواهيم داشت تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درسي دانش آموزان نمي تواند موثر واقع شود وهمچنين شركت دادن دانش‌آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق خواهد بود وبنابراين تشويق مادي نمي‌تواند موثرتر از تشويق غير مادي باشد ونيز تشويق كلامي نمي تواند اثر بيشتري از ساير شيوه هاي تشويق داشته باشد واما تشويق غير مستقيم در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان اثر خواهد داشت وهمچنين بيشتر معلمان ومربيان تشويق مستقيم را به غير مستقيم ترجيح مي دهند. گزاره شماره 4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درس دانش آموزان موثر است. جدول شماره : 4-4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت تحصيلي.   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 5 25 5 13 2 تعداد 10% 50% 10% 26% 4% درصد 8 22 2 12 6 تعداد 16 44% 4% 24% 12% درصد    50   40   30   20   10   0   4% 26% 10% 14%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 12% 44% 50% 4% 10%  16%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود كه به تشويق كلاي به تنهايي نمي تواند در پيشرفت درسي دانش آموزان موثر واقع شود. گزاره شماره 18 شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. جدول شماره : 18-4 لزوم بحث كلامي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 ـــــ 8 30 11 تعداد 2 ـــــ 16% 60% 22% درصد ــــ ــــ ـــــ 26 24 تعداد ــــ ــــ ـــــ 52% 48% درصد  50   40   30   20   10   0   22% 60% 16% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 48% 2% نتيجه گيري : با توجه به پاسخي وسطوح مختلف به گزاره ها داده شده نشان مي دهد كه 82% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و2% درصد كاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 100% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. بررسي سؤال پنجم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه با توجه به روحيات دانش آموزان اندازه ونوع تشويق بايد چقدربايد تا موثر واقع شود. با توجه به گزاره هاي 9،13،14،17،20،22،30 داريم تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد با توجه به پاسخهاي ارائه شده به اين نتيجه مي رسيم  كه تشويق كه تشويق زياد موجب غرور خودپسندي مي شود وهمچنين در هنگام تشويق بايد به روحيات دانش آموزان توجه شود. وبنابراين دانش آموزان خاطي با تشويق آرام نمي شوند وتشويق يك نوع احترام گذاشتن به دانش آموزان است ومحبت معلم به دانش آموزان يك روش بسيار موثر است وهمچنين توجه به رفتار مطلوب دانش آموزان باعث تقويت رفتار او مي شود موثر مستلزم رعايت حد واندازه واصول است معني در هر چيز زياد حد واندازه واصول رعايت شود تا بتواند مثمرثمر واقع شود.         گزاره شماره 9 تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. جدول شماره 9 تطابق تشويق با فعاليتهاي وانتظارات آنها. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 2 24 23 تعداد ــــ 3% 7% 45% 45% درصد ــــ ـــــ ــــ 22 28 تعداد ــــ ــــ ـــــ 43% 57% درصد نمودار شماره 9-4 نمودار ميله اي  50   40   30   20   10   0   45% 45% 7% 43%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 57% 2%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. گزاره شماره 13 تشويق زياد موجب غرور وبخودپسندي مي شود. جدول شماره 13-4 اثرات تشويق زياد   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 1 4 6 21 18 تعداد 2% 8% 12% 42% 36% درصد   4 6 26 14 تعداد   8% 12% 52% 28% درصد نمودار شماره 13-4 نمودار ميله اي شماره 13  50   40   30   20   10   0   36% 42% 12% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 28% 8% 8% 12% 2%    نتيجه گيري : با توجه به جدول پاسخهايي كه دبيران ومربيان داده اند مي بينيم كه 78% دبيران كاملا موافقم وموافقم را داده اند و10% آنها مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 80% مربيان نظر موافقم وكاملا موافقم دارند و8% آنها نظر مخالفم دارند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق زياد موجب غرور و خودپسندي مي شود.  
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 22:12  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش دارد.هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه شیوه یا روشی را بکار گیریم،تا ما را هر چه دقیق تر ،آسانتر وارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای فرضیات یا سوالات تحقیق کمک نماید.

با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندی کارکنان مد نظر       می باشد، روش پژوهش حاضر در محدوده پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار داد.

این پژوهش همانگونه که از نامش به وضوح می توان دریافت بدان لحاظ توصیفی تلقی می شود ، که در مطالعات توصیفی برخلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است، هدف توصیف منظم و مدون موقعیت ویژه یا حوادث، رویداد ها و موضوعات مختلف به صورت واقعی و عینی (آنچه هست) می باشد. (خلیلی شورین،1375: 73).یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند،همچنین تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یاپاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود(خانعلیزاده،1389 ).  در این پژوهش به توصیف ویژگی های کارکنان سازمان آموزش و پرورش پرداخته شده است.

پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گرد آوری اطلاعات است، هر چند عمدتاًدر آن از پرسشنامه استفاده می شوداما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند ،مشاهده، تحلیل محتوا و...هم بکار می روند.مشخصه پیمایش،مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر برحسب داده های موردی می نامند.در این ماتریس صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب متغیر گرد آوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده ها می رسیم .از آن جا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس داده های ساختمند است ،رایج ترین تکنیک مورد استفاده در پیمایش است اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد(خاکی ،1382 :212 ).محقق در اغلب موارد باید با سوال از افرادی که در مورد پدیده های معینی تجربه دارند،اطلاعات لازم را جمع آوری کند.او نمونه ای از افراد را انتخاب و با آنان مصاحبه کرده یا پرسشنامه را برایشان می فرستد تا تکمیل و اعاده کنند.پاسخ های بدست آمده ،اطلاعاتی را تشکیل       می دهد که فرضیه های تحقیق بر مبنای آن ها آزمایش می شوند(ایران نژاد پاریزی،1378 :190 ).

هدف این تحقیق،توصیف منظم و مدون ابعاد یادگیری سازمانی و ارتباط آن باتوانمندی است .از این رو تحقیق از نوع همبستگی است ،زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. از طرف دیگر از آنجایی که از نتایج و پیشنهاد های این پژوهش جهت وضعیت موجود استفاده می شودو این تحقیق  می تواند ابزاری مناسب در دست برنامه ریزان و مسئولان در جهت شناخت شیوه های یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان قرار گیرد، می توان این پژوهش را در محدوده ی پژوهش های کاربردی نیز قرار داد.

جامعه ی آماری

جامعه ی آماری، جمعیتی است که موضوع مورد تحقیق در ارتباط با آن ها انجام می شود و عبارت است از گروه یا طبقه ای از افراد، اشیا،متغیر ها ،مفاهیم یا پدیده ها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند(بیابانگرد،1384 :113 ).

جامعه ی آماری مورد نظر این تحقیق عبارت اند از: کلیه ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر که تعداد آنان 210 نفر می باشند.

نمونه و شیوه نمونه گیری

در این پژوهش به لحاظ محدود بودن کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

    روش جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از :

1-کتابخانه ای که شامل کتب ، مجلات علمی، روزنامه ها ،مقالات،پایان نامه های فوق لیسانس و ...     می باشد.

2-پرسشنامه که برای جمع آوری اطلاعات با کسب مجوز، به اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر مراجعه و پرسشنامه ها در بین واحد های مختلف این اداره کل توزیع گردید.محقق با حضور مجدد و پیگیری های لازم پرسشنامه ها را به صورت حضوری جمع آوری نموده و204 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل آماده گردید.       

    به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در این تحقیق از دو پرسش نامه استانداردکه برای سنجش  یادگیری سازمانی و توانمندسازی تدوین شده، استفاده شده است. .برای سنجش یادگیری سازمانی از پرسشنامه نیفه(2001 ) وبرای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه روان شناختی اسپریتزر(1995 ) و میشرا (1992 ) استفاده شده است.  برای پاسخ گویی به هر یک از سوالات از مقیاس لیکرت استفاده گردیده، بدین معنی که درمقیاس لیکرت از پاسخگو تقاضا نمی شود تا صرفاً موافقت یا مخالفت خود را با موردی ابراز دارد ،بلکه خواسته می شود تا میان چند دسته از جواب ها ،انتخاب انجام داده و شدت موافقت یامخالفت خود را نمایان سازد،به دسته های جواب نمره داده می شود و ایستای پاسخگویی از طریق جواب نمراتش که مجموع نمرات جواب هایی است که وی به هر یک از موارد داده است،سنجیده        می شود(ایزدی،1371 :343 ). یکی از مهمترین خصوصیات این مقیاس در آن است که حوزه انتخاب پاسخ گویان را گسترش بخشیده و گزینه های بیشتری را برای آنان فراهم می آورد.

در این تحقیق طیف لیکرت برای هر دو پرسشنامه پنج گزینه ای بوده وبرای پرسشنامه یادگیری سازمانی به صورت(کاملاًموافق، موافق،نظری ندارم،مخالف وکاملاً مخالف) و برای پرسشنامه توانمندسازی به صورت( خیلی زیاد ،زیاد ، متوسط، کم ، خیلی کم ) تقسیم بندی و به پاسخ دهندگان ارائه شده است.

در اين پژوهش اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه اي مركب از سئوالات باز و بسته جمع آوري گرديده است. پرسشنامه استفاده شده از سه قسمت تشكيل شده است:

الف) سئوالات زمينه‌اي: اين دسته سئوالات جهت سنجش خصوصیات فردی پاسخگويان آن ها در نظر گرفته شده است.

ب) پرسشنامه ی توانمندی کارکنان :. این پرسشنامه مشتمل بر12 سوال می باشد. گویه های مربوط به سه بعد شایستگی (گویه های شماره 1 تا 3) , موثر بودن (گویه های شماره 4 تا 6) , معنی دار بودن (گویه های شماره 7 تا 9 ) از پرسشنامه ی توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و گویه های مربوط به اعتماد (گویه های شماره 10تا 12 ) از پرسشنامه ی اعتماد میشرا استفاده گردید. اعتبار و پایایی این ابزار در تحقیقات پیشین تایید شده  است. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد که نتایج آن در جدول زیر آمده است

  ب) پرسشنامه ی یادگیری سازمانی :.این پرسشنامه مشتمل بر30 سوال است که 7 جنبه از یادگیری سازمانی یعنی چشم انداز مشترک 3 گویه (گویه های  شماره 1 تا 3) , فرهنگ سازمانی 4 گویه  (گویه های شماره 4 تا 7) ؛ یادگیری تیمی 4 گویه (گویه های شماره 8 تا 11) , اشتراک دانش 4 گویه (گویه های شماره 12 تا 15) , تفکر سیستمی 4 گویه (گویه های شماره 16 تا 19 ) , رهبری مشارکتی 5 گویه (گویه های شماره 20 تا 24 ) و توسعه ی شایستگی کارکنان 6 گویه (گویه های شماره 25 تا 30)  را می سنجد.نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت   می باشد.پایایی این آزمون در تحقیقات قبلی تایید شده است.در این پژوهش نیز پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است..

                                    جدول نتايج سنجش پايايي ابزارهای پژوهش

رديف

متغير ها

تعداد گويه

ضريب آلفا

1

رهبری مشارکتی و حمایت گرا

5

88/

2

چشم انداز و ارزش های مشترک

3

84/

3

فرهنگ سازمانی

4

81/

4

کار و یادگیری تیمی

4

73/

5

اشتراک دانش

4

75/

6

تفکر سیستمی

4

79/

7

توسعه ی شایستگی

6

82/

8

یادگیری سازمانی

30

95/

9

شایستگی کارکنان

3

85/

10

موثر بودن

3

87/

11

معنی دار بودن

3

71/

12

اعتماد

3

72/

13

توانمندی کارکنان

12

77/

   ویژگی های فنی ابزار های گردآوری اطلاعات

دو ویژگی که باید در بررسی مناسب بودن ابزار های اندازه گیری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: اعتبار(روایی) و قابلیت اعتماد(پایایی).

منظور از روایی یک تحقیق ،میزان دقت شاخص ها و معیار هایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند(خانعلیزاده،1389 ).مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که وسیله اندازه گیری بتواند همان ویژگی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است،همچنین ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد. در خصوص تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری نیز روش های متعددی وجود دارد که برای تعیین روایی ابزار مورد استفاده در ارزیابی درونی روش اعتبار محتوا مناسب می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری به کار برده       می شوند. اگر سوالات ابزار معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری    آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا می باشد(بازرگان،1385: 34) .

 پایایی به مفهوم دارا بودن ویژگی تکرار پذیری ،ثبات و سازگاری در ابزار سنجش می باشد.پایایی     می آزماید که تا ابزار سنجش چه حد به طور قاطع ،در هر زمان ،مفهومی را که باید، مورد سنجش قرار دهد(خانعلیزاده،1389 ).پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دست می دهد. برای محاسبه ی ضریب پایایی ، روش های مختلفی به کار برده می شود که یکی از متداول ترین آن ها آلفای کرونباخ می باشد. این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار   اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، به کار می رود(بازرگان،1385: 33).

روایی پرسش نامه ها

برای بررسی اجزای تشکیل دهنده (گویه ها) پرسش نامه و برای مطمئن شدن از معرف بودن       ویژگی های لازم که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن ها را دارد از روایی محتوایی استفاده گردید.بدین منظورپرسش نامه های تحقیق توسط محقق با نظر اساتید راهنما و مشاور و برخی منابع موجود داخلی و خارجی تدوین ودر نهایت سوالاتی که از بیشترین وزن و اهمیت برخوردار بوده اند انتخاب گردید. پس از بررسی نهایی برای پرسش نامه ی یادگیری سازمانی 30 سوال و توانمندی کارکنان 12 سوال انتخاب گردید. از آنجایکه هر دو پرسشنامه استاندارد است،روایی آن ها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است.  بنابراین روایی محتوایی پرسش نامه حاصل شد.

پایایی پرسش نامه ها

در این تحقیق برای آزمون پایایی ، به کمک نرم افزار spss اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است که این مقدار برای پرسش نامه ی یادگیری سازمانی95/0 و برای سوالات پرسش نامه توانمندسازی 77/0 گردیده است که نمره ی مناسبی برای انجام این پژوهش می باشد.

    روش­های آماری تحلیل داده­ها

بعد از پایان یافتن کار جمع­آوری اطلاعات و حذف پرسشنامه­های ناقص و بی­جواب، سرانجام کار توصیف و تحلیل آماری بر روی 204 نسخه پرسشنامه انجام گرفت. بر این اساس، پرسشنامه­ها مجدداً شماره­گذاری شده و اطلاعات هر کدام از آن­ها کدگذاری گرديد .کد های داده شده به سوالات پرسش نامه ها وارد کامپیوتر شده و با استفاده از بسته ي نرم­افزار کامپیوتری معروف به (SPSS) در محیط ویندوز تحلیل شده است.در تحلیل داده­ها، ابتدا ویژگی های فردی آزمودنی ها و متغیرهای یادگیری سازمانی و توانمندی کارکنان و ابعاد آن ها با استفاده از روش های آمار توصیفی مانند جداول یک بعدي توزیع فراوانی ، درصد فراوانی میانگین و انحراف استاندارد توصیف شداند. در سطح آمار استنباطی داده ها به صورت دو متغیره و چند متغیره تحلیل شده اند در تحلیل دو متغیره هر یک از فرضیات پژوهش با استفاده از روش های پیشرفته آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند.در تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مدل گام به گام) تاثیرات یادگیری سازمانی و مولفه های آن به طور همزمان و سیستماتیک بر روی متغیر وابسته (ملاک) یعنی میزان توانمندی کارکنان بررسی شد تا میزان تاثیر و سهم هر یک از متغیرهای مستقل (پیش بین) مذکور در پیش بینی متغیر وابسته بطور جداگانه مشخص گردد.

 

 

 

 

    

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ساعت 18:21  توسط توحیدلو  | 

روش مورد استفاده: روش پیمایشی

جامعه: دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند

نمونه: دانشجویان رشته حسابداری ورودی 87

در این روش بیشتر به نکات و عوامل مهم و با معنی توجه می شود و متداولترین شکل تحقیق است.

این روش با استفاده از نمونه گیری یا شمارش کامل و با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه انجام می شود.

            پرسش نامه

1- در صورت افزایش وزن از کدام راه های زیر استفاده میکنید؟

4- مراجعه به پزشک

 

3- رژیم غذایی

2- قرص های لاغری

1-ورزش

2- میزان اهمیت تناسب اندام برای شما تا چه حد است؟

4- کم

 

3- متوسط

2- زیاد

1-  بسیار زیاد

3- میزان تأثیرگذاری تبلیغات در گرایش ب سمت داروهای لاغری را چگونه ارزیابی میکنید؟

4- کم

 

3- متوسط

2- زیاد

1- بسیار زیاد

4- مهم ترین عامل چاقی را چه می دانید؟

4- بیماری

 

3- استرس و فشار عصبی

2- عدم تحرک

1- پرخوری

5- مهم ترین انگیزه برای لاغری را کدام گزینه می دانید؟

4- هیچکدام

 

3- رو مد بودن

2- سلامت جسمانی

1- اندام زیبا

6- میزان مضرات و عوارض داروهای لاغری را چقدر می دانید؟

4- خیلی زیاد

 

3- زیاد

2- خیلی کم

1- کم

7- برای کاهش وزن از کدام مورد زیر استفاده می کنید؟

4- قرص های لاغری

 

3- ورزش

2- مراجعه به پزشک

1- رژیم غذایی

8- تأثیر گذارترین عامل در گرایش به مصرف داروهای لاغری را کدام گزینه می دانید؟

4- مؤثر بودن در لاغری

 

3- سهل الوصول بودن

2- توصیه دوستان

1- تبلیغات

9- بیشترین افراد مصرف کننده داروهای لاغری کدام گروه سنی است؟

4- تمامی گروه سنی

 

3- افراد پیر

2- نوجوانان

1- جوانان

10- کم هزینه ترین راه برای لاغری کدام است؟

4- مشاوره

 

3- رژیم غذایی

2- ورزش

1- داروهای لاغری

میزان تحصیلات: ...............................                                                                                                                            شغل: ..................................................                                                                                                                                           سن: ...................................................

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:32  توسط توحیدلو  | 

الهه ترک زبان
اصلاحات تعاریف:

موضوع:نتایج حاصل از بیکاری جوانان
فرضیه1:تاثیر بیکاری جوانان تهران بر روی افسردگی آنها
فرضیه2:گرایش به شغل های کاذب در جوانان تهران بر اثر بیکاری
فرضیه3:گرایش جوانان دانشگاه تهران به کارهای خلاف نظیر دزدی به علت بیکاری
فرضیه4:کاهش علاقه ی جوانان پسر نسبت به ازدواج به علت بیکاری
فرضیه5:مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای خارجی برای یافتن شغل مناسب در اثر بیکاری
متغیرها:بیکاری،افسردگی،گرایش به شغل های کاذب،گرایش به کارهای خلاف،کاهش علاقه به ازدواج،مهاجرت
تعاریف مفهومی:
بیکاری:به وضعیتی گفته می شود که در آن افراد کار ندارند اما دنبال کار بوده اند،یا اینکه منتظرند بعد از تعلیق،در آینده نزدیک به سر کار باز گردند،یا بعد از رها کردن شغل قبلی خود شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.

افسردگی:عبارت است از وجود خلق افسرده و نوعی بیماری است که هم روی ذهن و هم روی جسم فرد تاثیر می گذارد.

شغل کاذب:عبارت است از شغل هایی همچون تکدی گری،خرید و فروش کوپن و... به عبارتی همان بیکاری پنهان می باشد که میتواند چرخه ی اقتصادی جامعه را دچار اختلالاتی نظیر تورم کند.

کار خلاف:کارهایی که بر خلاف قوانین جامعه باشند و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه می شوند را گویند.

ازدواج: به معنی تشکیل خانواده برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخ گویی به قانون خلقت می باشد.به عبارتی دیگرجفت قرین شدن،با هم جفت شدن را ازدواج گویند.

مهاجرت:ترک کردن دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر از ظلم وتعدی،یا به عبارتی ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن را مهاجرت گویند.

تعاریف عملیاتی:

بیکاری:با پرسش از افراد تعداد ساعات شاغل بودن آنها را در طول هفته با وجود شرایط مختلف به دست می آوریم و با بررسی اطلاعات به دست آمده میزان بیکاری را تخمین می زنیم.

افسردگی:مشخص کردن دلایل ایجاد افسردگی در افراد و طرح پرسش هایی در این زمینه در پرسشنامه.

گرایش به شغل های کاذب: طرح سوالاتی به منظور مشخص کردن اینکه چرا افرادبه اینگونه مشاغل روی می آورند .

گرایش به کارهای خلاف:مشخص کردن میزان اینگونه نابهنجاری ها در جامعه و دلایلی که منجر به ایجاد این معضل می شود.

کاهش علاقه به ازدواج:طرح پرسش هایی برای یافتن علت ومیزان کاهش ازدواج.

مهاجرت:مشخص کردن اینکه افراد در چه شرایطی حاضر به مهاجرت می شوند واینکه تمایل آنها به این امر به چه میزان می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط توحیدلو  | 

الهه تر ک زبان

اصلاحات پرسشنامه

موضوع:نتایج حاصل از بیکاری در جوانان

روش تحقیق:روش انجام این تحقیق پیمایشی می باشد ودر آن می خواهیم به بررسی کنش و واکنش عوامل به وجود آورنده ی تغییر بپردازیم.این روش از طریق نمونه گیری وبا استفاده از پرسشنامه انجام می شود.

نمونه گیری:در این تحقیق ما جوانان بالای 20سال در شهر تهران را به عنوان نمونه در نظر می گیریم و پرسشنامه ای به شکل زیر در اختیار آنها قرار می دهیم سپس با انجام بررسی های لازم به نتیجه گیری می پردازیم.

سطح تحلیل:کلان

واحد تحلیل:شهر تهران

واحد مشاهده:جوانان بالای 20 سال

پرسشنامه:

این پرسشنامه به منظور آگاهی از نظر و عقاید شما در مورد بیکاری و ضررهای آن می باشد خواهشمند است که با دقت کافی به سوالات پاسخ دهید ما را در این امر یاری فرمایید.

سن:                            جنسیت:                          میزان تحصیلات:

1.آیا شما شاغل هستید؟      1.بله             2.خیر

2.آیا شما در صورت بیکاری و برای یافتن شغل منلسب خود به شهرها یا کشورهای دیگر مهاجرت می کنید؟
1.اصلا               2.شاید            3.بستگی دارد           4.حتما

3.درصورت نداشتن کار دچار افسردگی می شوید؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

4.انگیزه نداشتن افراد به کار کردن منجر به بیکاری آنها می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

5.بیکاری تا چه حد می تواند به جامعه آسیب برساند؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

6.بیکاری می تواند در جامعه باعث ایجاد نا امنی شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 


7.بیکاری می تواند باعث ایجاد شغل های کاذب در جامعه شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

 
8.انجام کار توسط افراد بیگانه باعث بیکاری جوانان در جامعه خود می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 


9.بیکاری بر تمایل جوانان به ازدواج اثر می گذارد؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

 
10.بیکاری منجر به طلاق در خانواده می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

 
11.دولت در بیکاری افراد نقش دارد؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

 
12.وضعیت اقتصادی خوب افراد(پولدار بودن)منجر به بیکاری آنها می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 


13.آشنا داشتن در محیط کار باعث بیکاری سایر افراد می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

 
14.نداشتن تحصیلات منجر به بیکاری در جامعه می شود؟
1.خیلی زیاد              2.زیاد       3.متوسط                  4.کم            5.خیلی کم 

15.به نظر شما کدام یک از موارد زیر می تواند در کاهش معضل بیکاری در جامعه مفید باشد؟
1.ایجاد شغل توسط دولت                                2.داشتن تحصیلات عالی و دادن سرمایه
3.ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت در جوانان    4.هیچکدام

سوالات مصاحبه:

1.شغل شما چیست؟

2.آیا از شرایط شغلی خود راضی هستید؟

3.آیا میزان درآمد شما رضایت بخش است؟

4.آیا شما در صورت عدم رضایت از شغل خود،حاضر به رها کردن آن هستید؟

5.شما بیکاری را چگونه تعریف می کنید؟

6.به نظر شما چه عواملی می تواندمنجر به افزایش بیکاری در جامعه شود؟

7.به نظر شما بیکاری تا چه حد می تواند در جامعه ی ما مشکل آفرین باشد  

8.راهکارهای پیشنهادی شما برای کاهش این معضل در جامعه چه می باشد؟
                                                                          

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:42  توسط توحیدلو  | 

به نام خدا

نام و نام خوانوادگی :زهرا چگینی دانلود تحقیق

نام استاد:خانم توحیدلو

5 موضوع برای تحقیق :

*1 . برسی گروه ها و فرقه های انحرافی دینی و اجتماعی

هدف تحقیق: آگاه سازی جوانان و جلوگیری از انحرافات آنان توسط گروه ها و تشکیلات انحرافی

بیان مسئله :افزایش روز افزون تشکیلات انحرافی که بعضا خود را , روشن ضمیران و روشن فکران دنیا میدانند ولی

در واقع گروه هایی توطئه گر و پیرو اهداف شیطانی هستند

* 2 . برسی علل و آثار مصرف مواد مخدر در جامعه

هدف تحقیق: کاهش آمار اعتیاد به مواد مخدر و جلوگیری از تاثیرات ناگوار آن در جامعه , از طریق ریشه یابی دلایل

روی آوردن به مصرف مواد مخدر

بیان مسئله : افزایش آمار اعتیاد به مواد مخدر در جامعه که تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب

رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف مى‌گـــــردد .


* 3 . برسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

هدف تحقیق: کاهش بوجود آمدن برخی ناسازگاری های فرهنگی , اجتماعی و تحصیلی بعضی از دانش آموزان دختر

و جلوگیری از رشد این پدیده و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی فرزندان به سوی پیشبردهای علمی ,اقتصادی و اجتماعی

بهتر

بیان مسئله : هفزایش نا رضایتی زناشویی مادران عارضه ای است که اثرات و فرآیندهای منفی و یا ناسازگاری هایی

برای فرزندان در زمینه های فردی و اجتماعی و تحصیلی بر جای گذاشته

*4 . ریشه یابی علل ورود و عضویت در سایتهای چت و گفتگو

هدف تحقیق: برسی انگیزه ورود و عضویت روز افزون جوانان به سایت های اجتماعی , چت و گفتگو مانند(فیس

بوک,بدوو,مسنجر) و ارزیابی پیامدهای مطلوب و غیر مطلوب آن در جامعه

بیان مسئله :افزایش روز افزون ورود به سایت های چت , گفتگو و دوست یابی و صرف زمان های طولانی در این

سایتها

* 5 . تاثیر طلاق بر جامعه،خانواده و فرزندان

هدف تحقیق : کاهش آمار طلاق و تداوم یابی ازدواج بین زوجین و جلوگیری از عوارض ناشی از آن که باعث تاثیر منفی

روحی بر افراد جامعه و فرزندان نسل آینده کشور مشود

بیان مسئله : مسئله طلاق بین جوانان و افزایش روز افزون آن

موضوع انتخابی تحقیق :

برسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

هدف تحقیق : کاهش بوجود آمدن برخی ناسازگاری های فرهنگی , اجتماعی و تحصیلی بعضی از دانش آموزان دختر و جلوگیری

از رشد این پدیده و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی فرزندان به سوی پیشبردهای علمی ,اقتصادی و اجتماعی

ضرورت تحقیق : آمار فزاینده اختلافات خانوادگی و طلاق در جامعه ار یک سو و ضرورت ایجاد زمینه های رشد اجتماعی

و تحصیلی مناسب کودکان به منظور پرورش افراد توانمند و نهایتا جامعه ای سالم

پیشینه نظری :

پیشرفت تحصیلی اصطلاحی است که به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد .این جایگاه میتواند بیانگر میانگین

نمرات دوره های مختلف ویا دوره مربوط به یک موضوع باشد (پالسون 1994)

میزان پیشرفت تحصیلی با ارزشیابی عملکرد دانش آموزان میتوان تعیین کرد.در حقیقت در فرایند ارزشیابی ,وضعیت موجود که

شامل عملکرد تحصیلی دانش آموز در حال حاضر میباشد با وضعیت مطلوب که همان اهداف آموزشی از قبل تعیین شده است

مورد محاصبه قرار میگیرد و نتایج حاصل منجر به هدایت تصمیم گیری های برنامه ریزان آموزشی میگردد

با توجه به اهمیت استفاده از ارزشیابی تراکمی بر اساس ملاک مطلق در تصمیم گیریهای آموزشی و پرورشی , در تحقیقات مربوط

به آموزش و پیشرفت تحصیلی کودکان , استفاده از کارنامه تحصیلی و نمرات امتحانی مورد توجه قرار میگیرد.

اولین گامهای پیشبرد علمی در تعلیم و تربیت کودکان جامعه , در خانواده برداشته میشود . یکی از ابعاد پیشرفت کودکان

تحصیل آنان میباشد . موفقیت های آموزشی و پرورشی به عوامل گوناگونی بستگی دارد . امروزه مشخص شده محیط خانواده

گی و رضایت زناشویی به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای اجتماعی میتواند تاثیر قابل توجهی را بر رشد و شخصیت فرزند

از یک سو و پیشرفت تحصیلی او از وی دیگر را در بر داشته باشد (کتس تیز و ریان , 1998 )

بر پایه نظریه لوین (1936 ) شخص و محیط او همزمان با یکدیگر بر فضای زندگی تاثیر میگذارند و از نظر ماهیت و کارکرد

هر کدام به دیگری وابسته میباشند , به همین دلیل رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی و عملکرد اجتماعی او با محیط خانوادگی

وی در تعامل است . این بدین معنی است که ارتباط بین والدین و پیامدهای خوشایند و نا خوشایند آن در تعامل با پیشرفتهای

کودک در مدرسه و اجتماع میباشد و ویژه گی های فردی والدین و بخصوص مادر تاثیرات محسوسی در ای تعامل خواهد

داشت

پیشینه تجربی :

پیشرفت تحصیلی: بر اساس دیدگاه هایی که در مباحث نظری به آن اشاره شد , در پزوهش کنونی برای تعیین پیشرفت تحصیلی از

ملاکهای متواوت زیر استفاده میشود تا به نتایج دقیق تری دست یافته شود

1- معدل نمرات کل دروس در مقطع پنجم ابتدایی

2- میانگین نمرات امتحانی دروس ادبیات (دیکته,انشا,فارسی ) در مقطق پنجم ابتدایی

3- نمرات امتحانی درس ریاضی در مقطع ابتدایی

رضایت زناشویی مادر : در پژوهش حاضر , با استفاده از پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد .این

مقیاس بر اساس پرسش نامه ENICH " (1958 ) مورد ارزیابی قرار میگیرد

سازگاری اجتماعی کودک : در پژوهش حاضر با توجه به پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد . این

مقیاس توسط عبدالجواد احمدی (1369) و بر اساس پرسشنامه ABIC " تدوین شده است

نتایج نشان میدهد که بین رضایت زناشویی مادر و سازگاری اجتماعی کودک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز

بین رضایت زناشویی مادر و پیشرفت تحصیلی و نمرات ادبیات فرزند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.ولی بین تغییر

رضایت زناشویی مادر و نمرات ریاضی کودک رابطه معنی داری وجود ندارد

سوالات تحقیق :

* آیا بین رضایت مادر از زندگی زناشویی اش با سازگاری اجتماعی کودک رابطه معنی داری وجود دارد ؟

* آیا بین رضایت مادر از زندگی زناشویی اش با پیشرفت تحصیلی فرزند , رابطه معنی داری وجود دارد ؟

* آیا بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی او رابطه معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها :

در این تحقیق به برسی سه فرضیه اصلی و چهار فرضه فرعی (در رابطه با فرضیه های اصلی ) پرداخته میشود

* بین رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : رضایت زناشویی مادر

متغییر وابسته : سازگاری اجتماعی فرزند (دختر)

متغییر تعدیل دهنده : منطقه محل سکونت

* بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (معدل کل)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : رضایت زناشویی مادر

متغییر وابسته : پیشرفت تحصیلی فرزند (دختر)

متغییر تعدیل دهنده : شیوه آموزش یکسان به دانش آموزان

فرضیه فرعی 1: بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (نمرات ادبیات)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

فرضیه فرعی 2: بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (نمرات ریاضی)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

* بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی او(معدل کل) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : سازگاری اجتماعی کودک

متغییر وابسته : پیشرفت تحصیلی

متغییر تعدیل دهنده : وضعیت اجتماعی و اقتصادی

فرضیه فرعی 3:بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی (نمرات ادبیات) ارتباط مثبت وجود دارد

فرضیه فرعی 4:بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی (نمرات ریاضی) ارتباط مثبت وجود دارد

محدودیت خارج از کنترل (متغییر مداخله گر) :

*با توجه به حجم جامعه پژوهش (تقریبا 60000 نفر )و گزینش 240 نفر در طرح نمونه گیری اولیه میتوان گفت که این

وضعیت محدودیتهایی را در اعتبار بیرونی ایجاد مینماید.

*در پژوهش کنونی با توجه به ارزیابی سازگاری کودک , بر اساس نظرات مادر , میتوان مطرح نمود , سازگاری اجتماعی

کودک بطور مستقیم بررسی نشده است و نگرش مادر نسبت به زندگی زناشویی خویش میتواند نظارت وی را در مورد
سازگاری اجتماعی فرزندش تحت تاثیر قرار دهد

*در پژوهش کنونی به برسی ارتباط سازگاری اجتماعی کودک و رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی گودک پرداخته شد

و نتایج بدست آمده در همین رابطه مورد برسی قرار گرفت .بدیهی است عوامل متغییر فردی و محیطی بر عملکرد تحصیلی کودک

تاثیر میگذارد که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده

محدودیت های در کنترل (متغیر کنترل) :

متغییرهای فردی دانش آموز : هوش , ترتیب تولد و متغییر های : سن مادر , وضعیت اقتصادی ,اجتماعی, تراکم خانوادگی

و محیط آموزشگاهی به عنوان متغییر های مزاحم پژوهش شناخته میشوند و در این پژوهش به عنوان متغییرهای کنترول و

تعدیل کننده , کنترول و خنثی نشده و میتواند بر اعتبار درونی پژوهش اثر گذارد.

تعاریف مفهومی :

*پیشرفت تحصیلی : پیشرفت تحصیلی را تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز میدانند . این جایگاه ممکن است به نمره ای

برای یک درس یا معدل مجموعه ای از دروس در یک گروه یا معدل برای تمام دروس اطلاق شود

*سازگاری اجتماعی :

سازگاری اجتماعی فرایندی است که در آن فرد به فراگیری اصول و آداب پذیرفته شده در گروه یا اجتماع و هم سو

نمودن نیازها و خواسته های خود با گروهی که در آن زندگیمیکند , توانایی جذب شدن در آن گروه را پیدا کند

*رضایت زناشویی :

احساس عینی از خشنودی و رضایت و لذت تجربه شده توسط شوهر یا زن میباشد زمانی که همه جنبه های ازدواجشان

را در نظر بگیرند

تعاریف عملیاتی :

پیشرفت تحصیلی : بر اساس دیدگاههایی که در بحث تعاریف نظری به آنها اشاره شد در پژوهش کنونی برای تعیین پیشرفت

تحصیلی از ملاکهای متفاوت زیر استفاده شده تا نتایج دقیق تری گرفته شود :

1- معدل نمرات کل دروس (معدل کل)در مقطع پنجم ابتدایی

2- میانگین نمرات امتحانی دروس ادبیات (دیکته,انشا,فارسی ) در مقطق پنجم ابتدایی

3- نمرات امتحانی درس ریاضی(حیطه خاص) در مقطع ابتدایی

*پیشرفت اجتماعی کودک: در پژوهش حاضر , با استفاده از پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد

این مقیاس بر اساس پرسشنامه سازگاری رفتاری کودک (ABIC) تدوین شده است

*رضایت زناشویی مادر : رضایت زناشویی مادر با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH) (1958) مورد ارزیابی

قرار گرفته است

روش انجام تحقیق :

* با استفاده از پرسشنامه های رضایت زناشویی مادر و سازگاری اجتماعی

* با استفاده کارنامه تحصیلی دختران کلاس پنجم ابتدایی شهر تهران , به صورت تصادفی

نمونه گیری :

4 منطقه آموزشی تهران انتخاب و از( 4) مدرسه ابتدایی دخترانه بصورت تصادفی نمونه گیری شده .

یک نمونه 240 نفری از 4 منطقه آموزشی 3,10,11,14 از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد و با استفاده

از پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich و رفتارسازشی کودک و کارنامه تحصیلی دانش آموزان , آزمون اجرا شد. بعد از

برسی نمرات و داده های ارائه شده جمعا داده های 189 آزمودنی با استفاده از روش های آمار توصیفی (شاخصهای گرایش

مرکزی و شاخصهای پراکنده گی) و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

پرسشنامه ها با همکاری اولیای مدرسه بین مادران توزیع و نتایج بدست آمده با کارنامه های تحصیلی آنان با استفاده از

شاخصهای نمره کل ,(نمره ادبیات ,ریاضی )مورد برسی

قرارگرفته .

یک نمونه از پرسشنامه مربوط برای انجام تحقیق:

سوالات پرسشنامه :

مادر گرامی لطفا سوالات زیر را مطالعه کرده و جوابی را که بهتر از همه ویژه گی مورد نظر در فرزند شما را بیان میکند

را با علامت { * } در پاسخنامه مشخص کنید فرمایید.

1- بعضی از بچه ها از چیزهای زیادی می ترسند ,وضع فرزند شما چطور است ؟

الف : از چیزهای زیادی میترسد ب: از چیزهای کمی میترسد ج : از چیزی نمیترسد

2- بچه ها با بعضی از افراد بهتر از دیگران بسر می برند , فرزند شما با برادرهایش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

3- فرزند شما باخواهر(خواهرانش)چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

4- فرزند شما با پدرش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

5- فرزند شما با مادرش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

6- فرزند شما با همسایگان بزرگسال چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

7- با بچه های همسایه چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

8- با بچه های مدرسه چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

9- با معلمانش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

10- آیا تا بحال با پلیس سر و کار داشته ؟

الف : به دفعات ب : گهگاه ج : هرگز

11- وقتی درباره کارهایی که فرزندتان انجام داده سوال میکنید تا چه حد واقعیت را به شما میگوید ؟

الف : بعضی کارها ب : بیشتر کارها ج : همه کارها

12- وقتی بچه همسن خود را میبیند او :

الف : معمولا اول به آنها نزدیک میشود

ب : بعضی اوقات اول به آنها نزدیک میشود

ج : معمولا غقب می ایستد تا آنها به او نزدیک شوند

13- وقتی در انجام کاری با مشکل رو به رو میشود :

الف : معمولا آنقدر ادامه میدهد تا موفق شود ب : گاهی اوقات به تلاش ادامه میدهد ج : کار را رها میکند

14- آیا با بازی خشن خود به کودکان دیگر صدمه میزند ؟

الف : غالبا ب : گاهی اوقات ج : هرگز

15- وقتی با گروهی از کودکان همسن خود است به عنوان یک رهبر در فعالیتهای آنان شرکت میکند ؟

الف : مکررا ب : گاهی اوقات ج : هرگز

16- در مقابل نا کامی و شکست در ریسدن به اهدافش و یا به دست آوردن اشیاء مورد استفاده اش چه واکنشی نشان

میدهد ؟

الف : یآس و نا امیدی به وی دست میدهد

ب : دنبال اهداف و اشیاء دیگر میرود

ج : سعی میکند راههای دیگری برای رسیدن به آنها بیابد

17- در مقایسه با کودکان همسن خود میتوان گفت که از آنان :

الف: اعتماد به نفس بیشتری دارد ب : با آنان اعتماد به نفس برابری دارد ج : اعتماد به نفس کمتری دارد

18- در مقایسه با کودکان همسن خود میتوان گفت که از آنان :

الف : با نشاط تر است ب : نشاط کمتری دارد ج : تفاوتی ندارد

19- وقتی کودکان دیگر مشغول بازی میشوند , آیا او به تنهایی بازی میکند ؟

الف : مکررا ب : بعضی اوقات ج : هرگز

20- وقتی با گروهی از کودکان است :

الف :همیشه چیزی برای گفتن دارد ب: گاهی چیزی برای گفتن دارد ج : معمولا ساکت است

21- وقتی از او درخواست میکنید که کار ساده ای را انجام دهد :

الف : بدون کمک انجام میدهد

ب : باید به او نشان دهید که چگونه انجام دهد

ج : او نمیفهمد که چه کاری باید انجام دهد

22- وقتی چیزی میخواهد که خارج از دسترس اوست , معمولا :

الف : از کسی میخواهد که به او کمک کند

ب : گریه میکند

ج : راهی برای دسترسی به آن پیدا میکند

23- آیا اتفاق افتاده که فرزندتان بخواهد از طریق دروغ گفتن و گزافه گویی توجه شما را به خود جلب کند ؟

الف : اغلب ب : گاهی ج : هرگز

25- چند وقت به چند وقت در اطراف خانه با موفقیت خرید میکند ؟

الف : همیشه ب : گاهی اوقات ج : هرگز

26- وقتی فرزند شما بیرون منزل مشغول بازی است,وقتی او را صدا میزنید یا دنبال او میفرستید به درخواست شما توجهی

میکند؟

الف : بعضی اوقات ب : بیشتر اوقات ج : هرگز

27- موقعی که بچه دیگری اسباب بازی یا وسایل او را میگیرد , او معمولا :

الف : گریه مکند یا از شما کمک میگیرد

ب : از بچه های دیگر برای پس گرفتنش کمک میگیرد

ج : سعی میکند خودش آن را پس بگیرد

28- آیا به برادران و خواهران یا دیگر بچه ها حسادت میکند ؟

الف : اغلب ب : گاهی اوقات ج : هرگز

29- نسبت به بچه های همسن خود چقدر حساس و زود رنج است ؟

الف : خیلی ب : کمی ج : هیچ

30- آیا لوازم مدرسه اش را در یک جای مخصوص نگهداری میکند ؟

الف : بله ب : بعضی اوقات ج : خیر

31- چند وقت به چند وقت دوستانش به سراغش میایند که با آنها بازی کند ؟

الف : هر روز ب : چند بار در هفته ج : چند وقت یکبار

32- آیا در برابر خطراتی مانند ماشین ها و یا چیزهایی که ممکن است به او آسیب وارد کند , مراقب است ؟

الف : فقط وقتی که به او یاداوری میشود ب : مرتبا و بدون یاداوری ج : هرگز

33- چقدر فرزندتان مایل به شرکت در کلاسهای تابستانی مانند حرفه ,ورزش, یادگیری شنا و غیره هست ؟

الف : بعضی تابستان ها ب : بیشتر تابستان ها ج : هرگز

34- آیا کارهای مربوط به خود را مستقلا انجام میدهد ؟

الف : هرگز ب : گاهی ج : همیشه

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق
باتوجه‌به‌هدف پژوهش که‌عبارت از بررسی رابطه خلاقیت و میزان ذهنیت فلسفی مدیران‌است روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.
جامعه پژوهش
جامعه‌پژوهش کلیه‌مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی،راهنمایی ودیرستان شهرستان سنندج درسال تحصیلی 85-84‌است که در مجموع برابربا193 مدیرهستند.
حجم نمونه‌وروش نمونه گیری
جهت تعیین حجم نمونه‌ازجدول تعیین حجم نمونه مورگان به نقل از کوهن و همکاران (2001) استفاده‌شدلذاحجم‌نمونه‌برابربا127 نفر تعیین شد.دراین تحقیق جهت انخاب نمونه معرف جامعه‌ازروش نمونه گیری تصادفی ساده‌ استفاده ‌شد. لذا هر یک از مدیران شانس برابر جهت قرارگرفتن در نمونه‌رادارابودند.

ابزارگردآوری داده‌ها
درتحقیق‌انجام‌شده‌جهت‌گرد‌آوری‌داده‌ها‌از‌روش‌پرسشنامه‌استفاده‌شد. بدین منوال که ‌از پرسشنامه60 سوالی خلاقیت که تلفیقی از آزمون‌های خلاقیت تورنس (1960)، آدامبز(1999)‌وانجمن‌روان‌شناسی آمریکاوبرمبنای طیف لیکرت تنظیم شده بودجهت اندازه گیری  میزان خلاقیت مدیران وهمچنین از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریات‌اسمیت‌استفاده‌شدکه‌دربردارنده 45 سوال‌ است‌ که‌سه‌بعد‌: جامعیت،تعمق وانعطاف پذیری ذهنیت فلسفی را با توجه به تنظیم‌آن براساس طیف لیکرت‌ارزیابی‌می‌کند.جهت تعیین پایایی ابزارازروش آلفای کرونباخ‌ استفاده ‌شد. لذا20نمونه از دو پرسشنامه دراختیار مدیران قرار گرفت و پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌هاضریب پایایی حاصل محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه خلاقیت برابربا86/0 و پرسشنامه میزان ذهنیت فلسفی برابربا89/0بود که نشان‌دهنده پایایی بالای ابزار بودجهت تعیین روایی ابزار چند فرم از پرسشنامه‌ها در اختیاراساتیدومتخصصان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ها و مؤسسات علمی تهران قرار گرفت که پس از جمع آوری نظرات این عزیزان اصلاحات لازم در باب تعداد و شیوه بیان سوالات پرسشنامه‌هاجهت‌استخراج‌فرم نهایی‌آن صورت گرفت.

روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
 درتحقیق انجام شده جهت تجزیه‌و‌تحلیل‌دادها‌با‌استفاده‌از‌نرم‌افزار آماری‌spss در بعد توصیفی ‌ازشاخص‌های‌فراوانی‌،درصد،میانگین، انحراف‌استاندار،دامنه تغییرات وجداول فراوانی و نمودار و در بعداستنباطی ازآزمونهای ضریب همبستگی پیرسون،آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه(آنووا)بهره برده شده‌است.

یافته‌های تحقیق:
یافته‌های توصیفی
حجم نمونه مورد پژوهش برابر با 127 نفر‌است‌‌ که‌در‌بردارنده 41 نفرزن‌و86 نفرمرداست از این تعداد 18 نفردرگروه سنی 25 الی 35 سال،77 نفر در گروه ‌سنی 35 الی 45 سال ،24 نفر در گروه سنی 45 الی 55 سال و 8 نفر در گروه سنی 55 سال به بالا هستند.همچنین 15 نفرازافراددارای سابقه خدمت کمتراز 10 سال ، 96 نفر دارای سابقه کمتراز 15 سال و11 نفرازافراددارای سابقه کمتر از 25 سال و5 نفر از افراددارای سابق بالای 25 سال هستند.لازم به ذکراست که 14 نفر از افراد دارای مدرک دیپلم ،26 نفر دارای مدرک فوق دیپلم،و82 نفر دارای مدرک لیسانس و 5 نفر از مدیران دارای مدرک تحصیلی بالاتراز لیسانس هستند.     
 
 یافته های تحقیق براساس فرضیات پ‍‍ژوهش ب:
فرضیه‌اول: خلاقیت مدیران با میزان ذهنیت فلسفی آنان رابطه دارد
  

همبستگی حاصل بین دو متغیر خلاقیت و  میزان ذهنیت فلسفی برابربا895/0 است.لذا میزان خلاقیت مدیران با میزان ذهنیت فلسفی‌آنان در سطح 01/0 دارای رابطه معناداراست.بنابراین‌، بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد،بدین معنا که هر اندازه‌میزان خلاقیت مدیران بالا باشد به همان نسبت ذهنیت فلسفی‌آنان نیز بهتروبالاخواهد بود.
فرضیه‌دوم:خلاقیت مدیران با بعد جامعیت ذهنیت فلسفی رابطه دارد


- ضریب همبستگی حاصل بین دو متغیر خلاقیت وبعدجامعیت ذهنیت فلسفی ‌برابر با 812/0است.لذامیزان خلاقیت مدیران با بعد جامعیت ذهنیت فلسفی آنان در سطح 01/0 دارای رابطه معناداراست.بنابراین،بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد،بدین معنا که هراندازه میزان خلاقیت مدیران بالا باشد به همان نسبت بعد جامعیت ذهنیت فلسفی‌آنان نیز بهتر و بالا خواهد بود.
فرضیه سوم:خلاقیت مدیران با بعد تعمق ذهنیت فلسفی رابطه دارد


- ضریب همبستگی‌حاصل بین دو متغیر خلاقیت وبعدجامعیت ذهنیت فلسفی ‌برابر با835 /0 است.لذامیزان خلاقیت مدیران بابعدتعمق ذهنیت فلسفی‌آنان‌درسطح 01/0 دارای رابطه معنادار ‌است.بنابراین‌ بین دو متغیرهمبستگی مثبت و قوی وجود دارد، بدین معناکه هراندازه میزان خلاقیت مدیران بالا باشد به‌همان نسبت بعد تعمق ذهنیت فلسفی‌آنان نیز بهتروبالا خواهد بود.

فرضیه چهارم:خلاقیت مدیران با بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی رابطه دارد


- ضریب همبستگی حاصل بین دو متغیر خلاقیت و بعد جامعیت ذهنیت فلسفی‌برابربا 786/0 است.لذامیزان خلاقیت مدیران با بعدانعطاف پذیری ذهنیت فلسفی‌آنان درسطح 01/0 دارای رابطه معنادار‌است.بنابراین،بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد،بدین معناکه‌هراندازه میزان خلاقیت مدیران بالا باشد به همان نسبت بعدانعطاف پذیری ذهنیت فلسفی‌آنان نیز بهتر و بالاخواهدبود.فرضیه‌پنجم:میزان خلاقیت مدیران با متغیر های جنس،سن،سنوات خدمت،مدرک تحصیلی رابطه دارد
 جهت‌آزمون فرضیه تحقیق ازآزمون تی مستقل استفاده شدکه تی‌حاصل برابر با649/37است.لذامیتوان گفت تی حاصل‌در‌سطح01/0 معناداراست، بنابراین بین میانگین دوگروه‌زنان و مردان در باب متغر خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد،بدین معنا که زنان با کسب میانگین 7073/246 نسبت به مردان که دارای میانگین 8372/124 است دارای خلاقیت بیشتری هستند.درواقع میزان خلاقیت مدیران بامتغیر جنسیت‌دارای رابطه معنادار دارد بدین صورت که زنان دارای خلاقیت بیشتری نسبت به مردان هستند.

 

- نتایج‌آزمون‌تحلیل واریانس یک طرفه مقدار F را برابر 974/22 اعلام نمود،که این مقدار در سطح 05/0 معنادار نیست.بدین معنا که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه‌های چهارگانه سن درباب میزان خلاقیت وجودندارد.

- نتایج‌آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مقدار F را برابر 754/24اعلام نمود،که‌این مقداردرسطح 05/0 معنادارنیست.بدین معنا که تفاوت معناداری بین میانگین‌های گروه‌های چهارگانه سنوات خدمت درباب میزان خلاقیت وجود ندارد.

-  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مقدار F را برابر  571/21 اعلام نمود،که این مقدار در سطح 05/0 معنادار نیست.بدین معنا که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه‌های چهارگانه مدرک تحصیلی درباب میزان خلاقیت وجودندارد

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 18:37  توسط توحیدلو  | 

بررسی تاثیر تفویض اختیار بر کارایی کارکنان

روش انجام تحقیق:روش این تحقیق پیمایشی است.در این روش توجه محقق بیشتر به نکات و عوامل مهم و با معنی جلب می شود.به طوری که شناخت و مطالعه ی میزان تغییرات خاصی مد نظر قرار می گیرد.این روش متداول ترین شکل تحقیق است.در این روش محقق به طور عمیق کنش و واکنش های میان عوامل به وجود آورنده ی تغییر یا رشد و توسعه را وارسی می کند.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:سازمان بازرگانی

واحد مشاهده:کارکنان سازمان

نمونه گیری: جامعه ی آماری شامل کارکنان یک شرکت بازرگانی است.از میان کارکنان این سازمان۳۰ نفر به طور تصادفی( از سمت های مختلف اعم از این که بر آنها تفویض اختیار شده باشد یا نشده باشد) انتخاب شده اند.روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده است.

ابزار تحقیق: در این تحقیق از روش پرسشنامه برای تحقیق استفاده شده است.

پرسشنامه: این پرسشنامه جهت آگاهی از نظرات و عقاید شما کارکنان محترم در مورد تفویض اختیار و اثر آن بر کارایی کارکنان تهیه شده است.هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تفویض اختیار بر کارایی کارکنان است.خواهشمندم با پاسخ به سوالات زیر ما را جهت دستیابی به اهداف یاری نمایید.

۱.سن                                  ۲.جنسیت    

 ۳.میزان تحصیلات              

۴.سمت شغلی

۵.وضعیت درآمد

۱.بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

۲.بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان

۳.بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

۴.بالای ۸۰۰ هزار تومان

۶.آیا با تفویض اختیار آشنا هستید؟۱.بله                               ۲.خیر

۷.به نظر شما آیا تفویض اختیار به نفع کارمندان است؟

۱.بله                                    ۲.خیر                                 ۳.فرقی نمی کند.

۸.آیا تفویض اختیار باعث افزایش کارایی کارکنان می شود؟

۱.بله                                    ۲.خیر                                  ۳.فرقی نمی کند.

۹.آیا به عنوان یک کارمند علاقه ای به تفویض اختیار دارید؟

۱.بله                                    ۲.خیر                                 ۳.فرقی نمی کند.

۱۰.به نظر شما تفویض اختیار تا چه حدی بر شکوفایی استعداد کارکنان تاثیر دارد؟

۱.کم                       ۲.متوسط                  ۳.زیاد                     ۴.تاثیری ندارد

۱۱.تفویض اختیار تا چه حد باعث پیشرفت کارکنان می شود؟

۱.کم                        ۲.متوسط                ۳.زیاد                      ۴.تاثیری ندارد

۱۲.تفویض اختیار چه تاثیری بر بهبود روابط کارکنان و مقام سازمانی دارد؟

۱.کم                         ۲.متوسط               ۳.زیاد                      ۴.تاثیری ندارد

۱۳.تفویض اختیار بر انگیزه ی مارمنان تا چه میزان تاثیر دارد؟

۱.کم                      ۲.متوسط                  ۳.زیاد                       ۴.تاثیری ندارد

۱۴.تفویض اختیار تا چه میزان بر سرعت دستیابی به اهداف سازمانی تاثیر دارد؟

۱.کم                       ۲.متوسط                  ۳.زیاد                       ۴.تاثیری ندارد

۱۵.تفویض اختیار چه تاثیری بر افزایش درآمد کارکنان دارد؟

۱.کم                     ۲.متوسط                    ۳.زیاد                       ۴.تاثیری ندارد

۱۶.تا چه میزان تفویض اختیار بر ارتقای کارمنان سازمان تاثیر دارد؟

۱.کم                     ۲.متوسط                    ۳.زیاد                       ۴.تاثیری ندارد

 

روش تحقیق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی:آقای نیما رنجی جیفرودی

موضوع:تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

مقدمه

 سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راههایی که به آینده می سا زیم .

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمی آینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .

اهداف تحقیق

۱. هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادي استانداری گیلان

2.اهداف فرعی

 1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

 سوالات تحقیق

۱. سوال اصلی

 آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2. سئوالات فرعی

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 تبیین فرضیه های تحقیق

سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

 سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

 سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

متغیر های تحقیق

 موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند . مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم . هم چنین

این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند .

 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

 در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعریف عملیاتی بر اساس اهداف  تحقيق دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و در مورد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند .

 کیفیت (Quality   ) : تمامی ویژگی های  مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیاز های تصریح شده و تلویحاً بیان شده موثر می باشد .كه دريك مقياس پنج فاصله اي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.

  فرایند ( process ) : فرایند را می توان جریان قابل تشخیصی از رویداد های به هم وابسته در راه رسیدن به یک هدف ، مقصود یا پایان به شمار آورد . فرایند مجموعه فعالیتهایی است که ارزشی را برای مشتری ایجاد می کند. 

 سازمان ( Organization  ) : شرکت ، کارگاه ، بنگاه یا موسسه ، اعم از ثبت شده یا نشده ، عمومی یا خصوصی  که دارای وظایف و تشکیلات خاص خود بوده و ماموریت ،  عملکرد و نظام اداری خود را داراست .

 ساختار سازمانی ( Organization   Structure ) : عبارتست از مجموعه مسولیتها ، اختیارات و روابط تعیین شده در یک سازمان ، که سازمان از طریق ان وظایف و فعالیتهای خود را انجام می دهد .

 مدیریت ( Management ) : فرایند بکار گیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به  اهداف و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول  صورت می گیرد .

 مدیریت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف مثبت های سازمانی . 

 سیستم ( System )  مجموعه ای از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بری رسیدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند .

 اتوماسیون  داری ( Office  Automatic ): 

 مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی  مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگويی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

 داده : ( Data ) : داده  در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشهای تحقیق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده )  و ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل مي شوند .

 اطلاعات ( Information  ): عبارتست  از داده هایی که در بافتی با معنی  و مفید جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از انها برای تصمیم گیری استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است .

 دولت الکترونیکی : دراصطلاح به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان ، بخش های اقتصادی ، کارمندان دولت .و سایر قسمت های دولتی اطلاق می شود 

کار آمدی ( اثر بخشی ) : اثر بخشی سازمان عبارت است . از درجه ی میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید.

 تکنولوژی ( Technology ) : تکنولوژی به اطلاعات ، تجهیزات ، فنون و فرایند های لازم بری تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می شود یعنی تکنولوژی به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، اشاره می کند  

 روش تحقیق

 روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذكر است اين پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي علي – مقايسه اي محسوب مي‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني مي باشد

در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :

1-  تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط .

 2- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری ، پیشینه تجربی تحقیق .

3-مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است .

4- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق .

5- نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

6- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

قلمرو موضوعي تحقيق: باتوجه به بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران فلذا قلمرو موضوعي تحقيق مورد نظر سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد.

قلمرو مكاني تحقيق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور های ستادی ، فرمانداری استانداری گيلان که ازسیستم اتوماسیون اداری استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماری ، جمع آوری اطلاعات به شیوه تمام شماری می باشد و کل جامعه اماری را شامل می شود .

قلمرو زماني :قلمرو زماني تحقيق در سال 88-87 مي باشد

 نمونه و نمونه گیری

نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته ای از متغیر های دیگر است . با این اوصاف لازم است  تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضای نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .

 بر آورد حجم نمونه

 بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی)و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود  در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری گیلان از اتوماسیون اداری بهره مندند  ، با تکمیل پرسشنامه  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند .

 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

 ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد  استانداری و حوزه ستادی آن  در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن . سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .

پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :

الف ) انتخاب موضوع سوالها

ب) محتوای سوال .

ج )جمله بندی پرسش ها.

د) انتخاب نوع سوال

روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

 در هر تحقیق علمی به روش  تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .

 روایی / اعتبار

روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله  اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای ناکافی و نا مناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد . روایی را به شکلهای مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود :

طبقه بندی نوع اول : الف – اعتبار تجربی  ب- اعتبار مفهومی

طبقه بندی نوع دوم : روایی محتوایی ، روایی نمادی ( ظاهری ) ، روایی مربوط به ملاک ، روایی موافق ، روایی متضمن پیش بینی ، روایی سازه ، روایی همگراف روایی متمایز کننده .

 در تحقیق حاضر ، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است . زیرا هنگامی که اعتبار تجربی  امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده شده است و در واقع از طریق گواه و معیار ها محقق در پی آن بر می آید که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت. محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده .

 پایايی

یک آزمون زمانی دارای پایانی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند.

 پایانی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها بر آورد می شود . مشهورترین کاربرد این روش ، بر آورد  پایانی ازطریق دو نیمه  کردن است . آزمون به دو قسمت که هر کدام شکلهای موازی یکدیگرند تقسیم می شود .

 نتایج تحقیق :

 نتایج زیر حاصل این تحقیق است :

 سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد .

محدودیت تحقیق

 کمبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق به علت تازگی موضوع

 مشکلات تعیین شاخص و تبدیل مقوله های کیفی به مقادیر کمی نظیر سنجش کیفیت .

 وجود پیش فرضهای منفی از عواقب ابزار نظر ها در میان مدیران ساختار های اداری و دولتی این سو گیری را در آنها تقویت می کند که بهتر است به تخطئه ساختار موجود نپردازند و حتی انتقادات کلی خود را نیز بیان ندارند ، مزید بر علت شده است تا بخشی از اساسی ترین کارکرد تحقیقات که ایجاد بینش های جدید برای دستیابی به کار کرد های بهینه است، تاثیرات مورد انتظار را در میان ساختار های دولتی بر جای نگذارد .

 پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری :

شایسته است مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .

 با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و رویکرد استراتژیک وزارت کشور به اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، به جای محققان آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود .

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 12:47  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق:

موضوع پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین وفاداری نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران

نوع تحقیق: تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است.

متغیرهای تحقیق: وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی متغیرهای مورد بررسی است.

روش جمع آوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای که در اینجا هدف از گردآوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده می شود که شامل دو بخش است:

1)    نامه همراه که در اینجا هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده به طور مناسب بیان شده است.

2)    سوال های پرسشنامه که شامل دو بخش است:

1)    سوالات تخصیصی: در طراحی پرسشنامه از تحقیق مشابهی استفده شده است که در سال 2007 توسط باندیوپاهیای و همکارانش در آمریکا انجام شده است.در مصاحبه هایی که با سه تن از دندان پزشکان انجام شد، مشخص شد که در برخی از موارد خاص (مثل موارد مربوط به لثه) بر روی خمیردندان های ایرانی کار چندانی انجام نشده است، بنابراین این ویژگی حذف شد.سپس پرسشنامه را بین مصرف کنندگان دوبار پیش آزمن کرده و عکس العمل آنها در مورد این ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت.در طی این د. پیش آزمون مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان برخی از ویژگی ها همپوشانی داشته و در پاسخگویی به این سوالات با مشکل مواجه شده اند.به همین دلیل با تایید اساتید و صاحبنظران این سوالات نیز حذف شد و هم چنین گزینه "بسته بندی مناسبی دارد" براساس پیش آزمون ها و نظر اساتید به دو گزینه "زیبایی و جذابیت" و "استفاده آسان" بیان شد.پرسشنامه نهایی حاوی 19 سوال تخصصی می باشد.سوالات مطرح شده برای بررسی وفاداری رفتاری اولین مارک در ذهن و خرید امتحانی مارک دارای مقیاس باز می باشند.برای بررسی وفاداری نگرشی و میزان حساسیت نسبت به مارک از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است.برای طراحی سوالات وفاداری رفتاری و نگرشی از تحقیق مشابهی که توسط باندیوپادهیای و همکارانش انجام گرفته است، استفاده شده است.سوال مربوط به بررسی حساسیت نسبت به مارک نیز برحسب تحقیقات کاپنر و لورنت و ادوین همکاران طراحی شده است.

2)    سوالات عمومی: در این بخش سعی شده است که اطلاعات کمی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردیده است که شامل 4 سوال می باشد.

ترکیب سوالات پرسشنامه:

متغیرها

شماره سوالات

مجموع سوالات

متغیرهای جمعیت شناختی

1-2-3-4

4

اولین مارک در ذهن

5

1

خرید امتحانی مارک

6

1

وفاداری رفتاری

7

1

حساسیت نسبت به مارک

8

1

وفاداری نگرشی

9 الی 23

15

 

برای انجام تحقیق 10 مارک خمیردندان (داروگر، نسیم، پاوه، پونه، تاژ، بس، کرست، سیگنال، کلوزآپ، کلگیت)درنظر گرفته شده است که به دلیل محدودیت اجرای تحقیق در تمام مارک ها، این تعداد برحسب میزان سهم بازار آنها انتخاب شده است.

روش انجام تحقیق به این صورت است که با توجه به سوال هفتم پرسشنامه، مصرف کنندگان از نظر رفتاری به سه گروه مصرف کنندگان تک مارکی، چند مارکی و مصرف کنندگان احتمالی(آتی) تقسیم شده اند.نحوه تقسیم بندی اینگونه است که افرادی که طی شش ماه موردنظر فقط از یک مارک استفاده کرده اند، مصرف کنندگان تک مارکی و مصرف کنندگانی که به طور همزمان از چند مارک استفاده کرده اند، مصرف کنندگان چند مارکی و برای سایر مارک هایی که نام نبرده اند، مصرف کنندگان احتمالی کدگذاری شده اند.برای بررسی هر فرضیه از نظریه مقدار متوسط استفاده شده است، یعنی اگر فرضیه برای 5 مارک با بیشتر از 5 مارک تایید شده باشد، آن فرضیه تایید می شود و اگر هر فرضیه برای کمتر از 5 مارک تایید شده باشد، آن فرضیه رد می شود.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی: در این تحقیق برای بررسی روایی از روش روایی محتوا استفاده شده است که در بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و چند تن از صاحبنظران بازاریابی تایید شده است و از طرفی این پرسشنامه در تحقیق مشابهی که توسط باندیوپادهیای و همکارانش صورت گرفته، مورد استفاده قرار گرفته است.

پایایی:در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده استبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و وریانس کل را محاسبه کرد.برای این کار یک نمونه اولیه شامل 88 پرسشنامه پیش آزمون گردیده و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از آن و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد محاسب شده که برابر 0.9631  می باشد که نشان دهنده آن است که این پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جامعه آماری و نمونه آماری، روش محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران است.در این تحقیق چون جامعه موردنظر همان افراد مصرف کننده خمیردندان است، نامحدود درنظر گرفته شده است و برای حجم نمونه از رابطه ای استفاده شده است.در اینجا چون جامعه آماری نامحدود فرض شده و شانس افراد مصرف کننده خمیردندان برای انتخاب شدن یکسان است، از نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شده است که داده ها از 20 منطقه اول تهران جمع آوری شده اند که ابتدا بخش هایی به طور تصادفی انتخاب شده و با مراجعه به درب منازل داده ها در آن مناطق جمع آوری شده است.در هر منطقه به طور متوسط 30 پرسشنامه جمع آوری شده است.

 

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: این تحقیق در بین مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران انجام شده و فاصله زمانی از اواسط مرداد ماه تا اواخر مهر ماه 1386 می باشد.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این تحقیق برای تجریه و تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است که ابتدا متغیرهای تحقیق توسط روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار گرفته و سپس با کمک روش های استنباطی به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است.برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در سطح توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است و هم چنین در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی و در بخش آمر استنباطی از آزمون های T و ANOVA و فریدمن استفاده شده است.

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 18:33  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق:

موضوع: بررسی رابطه بین وفاداری نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران

نوع تحقیق: تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است.

متغیرهای تحقیق: وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی متغیرهای مورد بررسی است.

هروش جمع آوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای که در اینجا هدف از گردآوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده می شود که شامل دو بخش است:

1)    نامه همراه که در اینجا هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده به طور مناسب بیان شده است.

2)    سوال های پرسشنامه که شامل دو بخش است:

1)    سوالات تخصیصی: در طراحی پرسشنامه از تحقیق مشابهی استفده شده است که در سال 2007 توسط باندیوپاهیای و همکارانش در آمریکا انجام شده است.در مصاحبه هایی که با سه تن از دندان پزشکان انجام شد، مشخص شد که در برخی از موارد خاص (مثل موارد مربوط به لثه) بر روی خمیردندان های ایرانی کار چندانی انجام نشده است، بنابراین این ویژگی حذف شد.سپس پرسشنامه را بین مصرف کنندگان دوبار پیش آزمن کرده و عکس العمل آنها در مورد این ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت.در طی این د. پیش آزمون مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان برخی از ویژگی ها همپوشانی داشته و در پاسخگویی به این سوالات با مشکل مواجه شده اند.به همین دلیل با تایید اساتید و صاحبنظران این سوالات نیز حذف شد و هم چنین گزینه "بسته بندی مناسبی دارد" براساس پیش آزمون ها و نظر اساتید به دو گزینه "زیبایی و جذابیت" و "استفاده آسان" بیان شد.پرسشنامه نهایی حاوی 19 سوال تخصصی می باشد.سوالات مطرح شده برای بررسی وفاداری رفتاری اولین مارک در ذهن و خرید امتحانی مارک دارای مقیاس باز می باشند.برای بررسی وفاداری نگرشی و میزان حساسیت نسبت به مارک از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است.برای طراحی سوالات وفاداری رفتاری و نگرشی از تحقیق مشابهی که توسط باندیوپادهیای و همکارانش انجام گرفته است، استفاده شده است.سوال مربوط به بررسی حساسیت نسبت به مارک نیز برحسب تحقیقات کاپنر و لورنت و ادوین همکاران طراحی شده است.

2)    سوالات عمومی: در این بخش سعی شده است که اطلاعات کمی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردیده است که شامل 4 سوال می باشد.

ترکیب سوالات پرسشنامه:

متغیرها

شماره سوالات

مجموع سوالات

متغیرهای جمعیت شناختی

1-2-3-4

4

اولین مارک در ذهن

5

1

خرید امتحانی مارک

6

1

وفاداری رفتاری

7

1

حساسیت نسبت به مارک

8

1

وفاداری نگرشی

9 الی 23

15

 

برای انجام تحقیق 10 مارک خمیردندان (داروگر، نسیم، پاوه، پونه، تاژ، بس، کرست، سیگنال، کلوزآپ، کلگیت)درنظر گرفته شده است که به دلیل محدودیت اجرای تحقیق در تمام مارک ها، این تعداد برحسب میزان سهم بازار آنها انتخاب شده است.

روش انجام تحقیق به این صورت است که با توجه به سوال هفتم پرسشنامه، مصرف کنندگان از نظر رفتاری به سه گروه مصرف کنندگان تک مارکی، چند مارکی و مصرف کنندگان احتمالی(آتی) تقسیم شده اند.نحوه تقسیم بندی اینگونه است که افرادی که طی شش ماه موردنظر فقط از یک مارک استفاده کرده اند، مصرف کنندگان تک مارکی و مصرف کنندگانی که به طور همزمان از چند مارک استفاده کرده اند، مصرف کنندگان چند مارکی و برای سایر مارک هایی که نام نبرده اند، مصرف کنندگان احتمالی کدگذاری شده اند.برای بررسی هر فرضیه از نظریه مقدار متوسط استفاده شده است، یعنی اگر فرضیه برای 5 مارک با بیشتر از 5 مارک تایید شده باشد، آن فرضیه تایید می شود و اگر هر فرضیه برای کمتر از 5 مارک تایید شده باشد، آن فرضیه رد می شود.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی: در این تحقیق برای بررسی روایی از روش روایی محتوا استفاده شده است که در بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و چند تن از صاحبنظران بازاریابی تایید شده است و از طرفی این پرسشنامه در تحقیق مشابهی که توسط باندیوپادهیای و همکارانش صورت گرفته، مورد استفاده قرار گرفته است.

پایایی:در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده استبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و وریانس کل را محاسبه کرد و با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد:

 

rα=JJ-1(1-j=1nSj2S2)

J    : تعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون

Sj2  : واریانس زیر آرمون jام

S2  :  واریانس کل پرسشنامه یا آزمون

برای این کار یک نمونه اولیه شامل 88 پرسشنامه پیش آزمون گردیده و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از آن و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد محاسب شده که برابر 0.9631  می باشد که نشان دهنده آن است که این پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جامعه آماری و نمونه آماری، روش محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران است.در این تحقیق چون جامعه موردنظر همان افراد مصرف کننده خمیردندان است، نامحدود درنظر گرفته شده است و برای حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شده است:

N=Zα22×P(P-1)ε2

 

P   : برآورد صفت متغیر(5 و 0=P )

Z   : مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 95%

ε  : مقدار اشتباه مجاز(0.04= ε )

در اینجا چون جامعه آماری نامحدود فرض شده و شانس افراد مصرف کننده خمیردندان برای انتخاب شدن یکسان است، از نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شده است که داده ها از 20 منطقه اول تهران جمع آوری شده اند که ابتدا بخش هایی به طور تصادفی انتخاب شده و با مراجعه به درب منازل داده ها در آن مناطق جمع آوری شده است.در هر منطقه به طور متوسط 30 پرسشنامه جمع آوری شده است.

 

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: این تحقیق در بین مصرف کنندگان خمیردندان در شهر تهران انجام شده و فاصله زمانی از اواسط مرداد ماه تا اواخر مهر ماه 1386 می باشد.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این تحقیق برای تجریه و تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است که ابتدا متغیرهای تحقیق توسط روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار گرفته و سپس با کمک روش های استنباطی به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است.برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در سطح توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است و هم چنین در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی و در بخش آمر استنباطی از آزمون های T و ANOVA و فریدمن استفاده شده است.

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط توحیدلو  | 

نسرین شورچه

موضوع":بررسی نقش رضایت مشتری در بقای سازمان در محیط رقابتی

تعاريف مفهومی:

رضایت :

رضایت عبارت است از"احساس خوشایند یا ناخوشایند شخص، که ازمقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود و تابع عملکرد ذهنی و انتظارات است ."(فارسیجانی، 1386 ) رضایت مشتری


رضايت مشتري:

يعني حالت رضايت،خشنودي،شادماني يا شعفي كه درنتيجه تامين نيازها وبرآورده كردن تقاضاها واحتياجات مشتري توسط فروشنده درخريدار ايجادمي شود. عمليات واقدانات فروش وخدمات پس ازفروش معمولا"منجربه ايجادسه حالت متمایزدرخریدار متمايزدرخريدارمي گردد:

الف – حالت رضایت ، یعنی حالتی که عملکرد سازمان وفروشنده درحدود پيش بيني ها وبرابربا نيازها وانتظارات مشتري است .

ب- حالت عدم رضايت؛ يعني حالتي كه عملكرد سازمان و فروشنده كمتر از پيش بيني ها و کمتر از حدود مورد انتظار مشتري است.

ج- حالت خشنودي ؛ يعني حالتي كه عملكرد سازمان و فروشنـده بيشتر از پيش بيني ها و بيش از حدود مورد از حدود مورد انتظار مشتري است(بلوریان تهرانی ،1388 ).

 تعاریف عملیاتی:

بسته بندی: نوع بسته بندی اعم از مدرن و سنتی و کار دستی تا چه حد باعث جذب خریدار میشود و چگونه بسته ‌بندی در میان انبوه محصولات نظر خریدار را به خود جلب مي كند؟

کیفیت: شناسايي ويژگي هاي يك محصول ، به گونه اي كه توقعات مشتري را با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده در سطح قابل قبولي برآورده كند.

تكنولوژي: مجهز بودن كارخانه ها و توليد كنندگان محصولات به تكنولوژي بسته بندي، پيشرفت در چاپ و تكنولوژيهاي روز. 

فروش: اندازه گیری سود وفروش خالص و فروشهای منظم. محصول بايد با فرهنگ، آداب،جنبه ها و خصوصیات روان شناختی خریداران تطابق داشته باشد.

 

 

- روش تحقیق:

ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق راتوصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. پیمایش عبارت ازجمع آوری اطلاعات است که با طرح ونقشه وبعنوان راهنمای عملی توصیف ،پیش بینی وبه منظورتجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذیرد.پیمایش معمولا" درمقیاس وسیع انجام می شودونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکزبیشتردرمقیاس کوچکتراست . ازطرفی به لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ، می توان  این پژوهش را یک تحقیق کاربردی محسوب کردکه هدف ازآن توسعه دانش کاربردی دریک زمینه وحیطه فعالیت خاص است.

 

جامعه آماری

جامعه آماری شامل پرسنل شاغل دربخش بازرگانی وفروش شرکت گلستان اعم ازمدیران،روسا، سرپرستان ،کارمندان وکارگران ونیزمشتریان شرکت به تعداد 200 نفر می باشد.روش نمونه گیری نیزازنوع تصادفی ساده می باشد.دراین تحقیق متغیرمستقل بقا سازمان ومتغیروابسته رضایت مشتری می باشد.

ابزار اندازه گیری وروش جمع اوری اطلاعات:پرسشنامه

محدودیتهای تحقیق

محدودیت عمده دراین تحقیق گستردگی وپراکندگی مطالب وفعالیت های انجام شده درحوزه رضایت مشتری است که محقق سعی نموده است درحدامکان به بهترین نحوممکن تحقیق را به انجام برساند.

محدودیت دیگر که دراین تحقیق وجودداردمحدودیت مربوط به مطالعات میدانی است .دریافت واطلاعات وآمار ازبخش های مختلف شرکت گلستان وهماهنگی جهت رفع نواقص وکمبودهای اطلاعاتی،توزیع پرسشنامه وتوجیه کارکنان درجهت تکمیل پرسشنامه وجمع آوری آنها ، ازجمله محدودیتهای پیش روی این تحقیق بوده است که محقق با توجه به زمان محدود تاحدامکان به آن پرداخته است .

پیشنهادات :

الف – پیشنهاداتی برای مدیران اجرایی :

با توجه به تایید فرضیات تحقیق حاضر،رضایت مشتری سبب تکرارخرید و وفاداری اومی شودکه مشتری وفادار خود، عامل مثبتی جهت جذب مشتریان دیگراست . با افزایش مشتریان، فروش سازمان نیز افزایش یافته ونیاز به ارائه محصولات بیشتری پیدا می کند. با توجه به صرفه جویی ناشی ازمقیاس ، فروش بالا با پایین آمدن هزینه توام بوده که درمجموع سبب افزایش توان رقابتی شرکت درمقابل رقبا می گردد. پس لازم است شرکت جهت افزایش رضایت مشتری به موارد ذیل توجه بیشتری بنماید :

1- با توجه به گسترده شدن شرکت وافزایش روزافزون مشتریان آن،لزوم برنامه ریزی بازاریابی رابطه مند بیش ازپیش باید مورد توجه قرار گیرد که باید مدیران بازاریابی شرکت به آن توجه نمایند.

2- با توجه به آنکه پژوهش حاضر، درصنعت موادغذایی انجام شده است،به آن دسته ازمدیرانی که دراین صنعت به تدوین استراتزی های بازاریابی می پردازندتوصیه می شودکه برای ایجادمشتریانی وفادار، به سه نکته توجه داشته باشندکه ازتشابهات این پژوهش با پژوهش های گذشته به شمارمی رود. درابتدا این که مشتریان را بایدازبابت کیفیت محصول مطمئن ساخت وازنظرویژگی های محصول،اطمینان لازم را درآنان ایجادکرد . دوم این که ازنظر استراتژی های توزیع، به صورت اثربخشی محصولات توزیع شده باشندبه گونه ای که مشتری ناچاربه طی مسافت طولانی برای خریدآن نام تجاری نشود.در این پژوهش به توزیع مناسب « دردسترس بودن محصول » اطلاق شده است .

3- درمقام سوم، به مدیران بازاریابی توصیه می شودکه نام تجاری خود را با استفاده از استراتژی های آوازه سازی، دربازار مشهورگردانند . زیرا شهرت نام تجاری، یکی دیگر از عوامل مورد توجه درجلب وفاداری مشتریان به شمار می رود.

ب- پیشنهاد برای تحقیقات آتی :

1- با توجه به این که پژوهش حاضربه نقش ادراک بر رضایت و وفاداری مشتریان اشاره داشت، پیشنهاد می شودکه محققان آتی برتاثیرادراک های متفاوت مشتریان از برند شرکت ومحصولات آن تمرکز کنند وبررسی نمایند هنگامی که ادراک مشتری متفاوت است، نا چه میزان رضایت او را تحت تاثیر قرار می دهد.

2- پژوهش حاضربه جستجوی تاثیرات رضایت مشتریان بر خروجیهای شرکت تمرکز داشته است. این درحالی است که می توان به عقب برگشت وعواملی را که رضایت مشتری را ایجاد می کنند، بررسی کرد. عواملی نظیرشهرت برند،کیفیت محصولات شرکت،توزیع مناسب محصولات وسیاستهای قیمت گذاری، باید در حالتهای متفاوت بررسی شوند و تاثیر آنها بر رضایت اندازه گیری شود.

3- این پژوهش، صرفا" یک مطالعه موردی بودکه درشرکت گلستان انجام شد.با توجه به رویکرد این پژوهش که مطالعه موردی بود، مجال آن نبوده است که به مطالعه سایر شرکتهای موجود درصنعت پرداخته شود. به محققان آتی پیشنهاد می شودکه تاثیر رضایت مشتری را بر کسب مزیت رقابتی،کاهش هزینه ها و... درشرکتهای صنایع غذایی بررسی نمایند.

اکنون جداول فراوانی پاسخ های هریک از سوالات ملاحظه می شود .

سوال 1 : امکانات اطلاع‌رساني و خدمات رساني شركت

اطلاع رسانی وخدمات ازنظر افراد ازاهمیت برخوردار است . درمجموع می توان گفت حدود 21 درصد

از افراد نمونه به این موضوع اهمیت داده وحدود 79 درصد به اطلاع رسانی شرکت اهمیت چندانی قایل نیستند .

جدول 4-5- ميزان اطلاع رسانی شرکت ازنظر افراد

 

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

خیلی کم

7

3.5

3.5

کم

10

5.0

8.5

متوسط

25

12.5

21.0

زیاد

49

24.5

45.5

خیلی زیاد

109

54.5

100.0

کل

200

100.0

 

سوال 2 : سايت اينترنتي واجد اطلاعات كامل و به روز جهت پاسخ‌گويی به مشتريان

امروزه اهمیت اینترنت واستفاده از آن برکسی پوشیده نیست . به خصوص برای آن دسته ازکسانی که مشغله زیادی دارند . این مولفه از نظر جامعه آماری نیزمورد تایید قرار گرفته است . تقریبا " بیش از 88 درصد از افراد به این موضوع اهمیت داده وتنها کمتر از 12 درصد کم ویا خیلی کم ارزیابی نموده اند .

جدول 4-6- تطابق انتظارات مشتری با سایت اینترنتی

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

4

2.0

کم

19

9.5

متوسط

44

22.0

زیاد

84

42.0

خیلی زیاد

49

24.5

کل

200

100.0

سوال 3 : ارایه خدمات پس ازفروش

این ویژگی نیز از نظر افراد دارای اهمیت ویژه ای است . بسیاری به آن اهمیت می دهند وعده قلیلی نیز ارائه خدمات پس ازفروش را چندان عامل مهمی نمی دانند . درجدول زیرمشاهده می شود که 14.5 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم  وکم به این سوال داده اند و85.5 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبالتر را انتخاب کرده اند .

جدول 4-7- ارائه خدمات پس ازفروش

 

فراوانی

درصدتجمعی

درصد

خیلی کم

11

5.5

5.5

کم

18

14.5

9.0

متوسط

75

52.0

37.5

زیاد

63

83.5

31.5

خیلی زیاد

33

100.0

16.5

کل

200

 

100.0

سوال 4 : جديت و تسريع در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان

با توجه به پاسخ افراد نمونه می توان گفت که جدیت وتسریع در رسیدگی به مشکلات وشکایات مشتریان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . 19 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم وکم به این سوال داده اند و81 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبالاتر را انتخاب کرده اند .

جدول 4-8- ميزان اهميت در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

17

8.5

کم

21

10.5

متوسط

56

28.0

زیاد

84

42.0

خیلی زیاد

22

11.0

کل

200

100.0

سوال 5: ارایه اطلاعات كافي در خصوص وضعيت کالاهای موجود

اطلاع رسانی درمورد وضعیت کالاها ازجمله ویژگی هایی است که مورد توجه قرار گرفته است .میزان اهمیت این مولفه ازنظر افراد به اندازه ای است که 5/81 درصد اهمیت آن را متوسط وبیش از آن اریابی کرده اند.درصد اندکی از افراد نیز معتقدند که شرکت دراین رابطه موفق نیست .درجدول زیرمشاهده می شود که 4 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و15.5 درصد از آنها ، پاسخ خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

جدول 4-9-  ميزان اهميت ارئه اطلاعات درخصوص کالا

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

4.0

کم

29

14.5

متوسط

55

27.5

زیاد

77

38.5

خیلی زیاد

31

15.5

کل

200

100.0

 

سوال 6 : اجتناب از لغو یا تاخیر ارسال کالا

از آنجا که این خصوصیت بسیارحایز اهمیت است از پاسخ افراد نیز میتوان این نتیجه را گرفت که شرکت نیز به این مهم توجه دارد .حدود 20 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ کم وخیلی کم به این سوال داده اند و80 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبیشتر از ان  را انتخاب کرده اند .

 

 

 

جدول 4- 10- اهمیت اجتناب ازلغو یا تاخیر ارسال کالا

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

30

15.0

متوسط

53

26.5

زیاد

82

41.0

خیلی زیاد

25

12.5

کل

200

100.0

 

سوال 7 : میزان اهمیت شرکت به دلایل ازدست رفتن مشتری

اینکه شرکت به دلایل  ازدست دادن مشتری توجه داشته باشد ازنظر افرادنمونه مهم است . درجدول زیرمشاهده می شود که 5 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و20 درصداز آنها ، پاسخ خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

جدول 4-11- میزان اهمیت شرکت به دلایل ازدست رفتن مشتری

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

29

14.5

متوسط

71

35.5

زیاد

50

25.0

خیلی زیاد

40

20.0

کل

200

100.0

سوال 8 : رعایت استانداردهای لازم درتولیدمحصول

مسلما" رعایت هرگونه استاندارددرمراحل مختلف محصول ازنظر همه بویژه مصرف کننده اهمیت دوچندانی دارد. ملاحظه می شود که بیش از 86 درصد ازجامعه نمونه پاسخ متوسط  وبیش ازآن را انتخاب نموده اند.

جدول 4- 12- میزان اهمیت رعایت استانداردهای لازم درتولیدمحصول

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

4.0

کم

19

9.5

متوسط

67

33.5

زیاد

74

37.0

خیلی زیاد

32

16.0

کل

200

100.0

 

سوال 9 : بهره مندی ازفناوريهاي جديدجهت كاهش هزينه ها وجلب رضايت مشتري

جدای ازاینکه هرکسی انتظار دارد بهترین محصول را استفاده نماید، توقع داشته که شرکت ارائه دهنده ازآخرین فناوری های موجود دنیا بهره مند باشد. درجدول زیرمشاهده می شود که 5.0 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و51 درصد از آنها ، پاسخ زیاد وخیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

 

 

جدول 4- 13-  میزان اهمیت استفاده ازفناوريهاي جديدجهت كاهش هزينه ها

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

26

13.0

متوسط

62

31.0

زیاد

73

36.5

خیلی زیاد

29

14.5

کل

200

100.0

سوال 10 : پاسخگوبودن درزمان افزایش قدرت خريدمصرف كننده

ازجمله ویژگی هایی که می توان گفت برای افرادازاهمیت خاصی برخوردار است ، خریدمحصول به هرمیزان ودرهرزمان می باشد . این مسئله ازنظر 80 درصد ازپاسخ گویان ، اهمیتی بیش ازحدمتوسط وبه اندازه متوسط داشته است .

جدول 4- 14- میزان اهمیت پاسخگویی شرکت درزمان افزایش قدرت خريدمصرف كننده

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

14

7.0

کم

26

13.0

متوسط

56

28.0

زیاد

64

32.0

خیلی زیاد

40

20.0

کل

200

100.0

سوال 11 : میزان پايين آوردن هزينه ها دردوران ركودبازار

هنگامی که مشتری بخواهد از یک نام تجاری خریداری نماید، این انتظار را دارد که درزمان های خاص مثل رکود، همچنان قادربه تهیه آن محصول باشد اما با قیمتی پایین تر. بیش از 50درصد ازاظهارات نیز دارای اهمیتی زیاد وبیش ازآن را برخورداراست .

جدول 4- 15-  میزان اهمیت پايين آوردن هزينه ها دردوران ركودبازار

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

14

7.0

کم

28

14.0

متوسط

50

25.0

زیاد

81

40.5

خیلی زیاد

27

13.5

کل

200

100.0

سوال 12 : میزان تاثیرارائه تسهیلات ارائه شده توسط شرکت(مانندخریداقساطی) براشتیاق خریدمشتری.

خدماتی که عرضه کنندگان وتولیدکنندگان ارائه می دهندبه گونه ای است که هم برای محصول ایجاد ارزش می کند وهمچنین بسیاری آن را از مزایای خاص آن شرکت یا محصول می دانند.60 درصد از پاسخ دهندگان این ویژگی را مهم دانسته وبرای بقیه ازاهمیت چندانی برخوردار نیست .

جدول 4- 16- میزان اهمیت ارائه تسهیلات ارائه شده توسط شرکت(مانندخریداقساطی)

براشتیاق خریدمشتری

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

11

5.5

کم

29

14.5

متوسط

59

29.5

زیاد

66

33.0

خیلی زیاد

35

17.5

کل

200

100.0

برای سنجش فرضیه دوم یعنی نقش رضایت مشتری درافزایش توان رقابتی ، 21 سوال درپرسشنامه وجود دارد . با توجه به میانگین پاسخ ها ملاحظه می شودکه اکثرافراد ، پاسخی بیش از حد متوسط ( یعنی 3 ) به سوالات داده اند . فرضیه اول که میانگین 21 متغیر فوق است ، درزیر جدول ذکر شده است.

خلاصه ای از روش تحقیق :

این تحقیق با هدف بررسی نقش رضایت مشتری درمحیط رقابتی جهت بقاء سازمان مسئله ای را تدوین کردودرصدد پاسخ به آن برآمد: هنگامی که شرایط رقابتی بر بازارحاکم است،رضایت مشتری چگونه می تواندبه بقای سازمان کمک کند. از این رو، اهداف فرعی پژوهش به شرح زیر تدوین شدند: شناسایی نقش رضایت مشتری درکاهش هزینه ها، شناخت نقش رضایت مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی و تعیین نقش رضایت مشتری به عنوان یک منبع ارزشمند فروش . بر این اساس،فرضیاتی تدوین گردید که دربرگیرنده نقش رضایت مشتری درسه عامل : کاهش هزینه ها، ایجادمزیت رقابتی و ایجادیک منبع ارزشمند فروش است .با مروری برسابقه موضوع درتحقیقات گذشته،ابعادمختلف رضایت مشتری، شناسایی گردیدوسوالاتی برای پرسش ازجامعه آماری پژوهش تدوین شد.این سوالات درقالب یک پرسشنامه وبه صورت طیف لیکرت نظرات افراد را جمع آوری کرد.

دراین پژوهش به دو روش توصیفی واستنباطی به تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده ، پرداخته شده است .درسطح توصیفی با استفاده ازمشخصه های آماری نظیر فراوانی،درصد،میانگین وانحراف استانداردبه توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ودر سطح استنباطی هم به منظورپاسخ به سوالات پژوهشی وهم به منظوریافتن روابط خاص بین متغیرهای جامعه از آزمون دوجمله ای ، آزمون مربع کای پیرسون،تحلیل مولفه های اصلی وضریب همبستگی جهت تحلیل وآزمون فرضیات پژوهش استفاده نموده ایم.

به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری ( یعنی پرسشنامه ) از نظر صاحبنظران ودست اندرکاران دربحث رضایت مشتری ، بهره بردیم که می توان گفت با توجه به نوع روش بکاربرده شده برای تایید روایی پرسشنامه  از روش روایی صوری استفاده گردید .

به منظوراطمینان از پایایی ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه با استفاده ازنرم افزار SPSS ،میزان پایایی برابر است با (6/95% ) ونشان می دهد که ابزار اندازه گیری ازاعتبار لازم برخوردار است .

جامعه آماری این تحقیق کارکنان،کارشناسان،مدیران ومشتریان شرکت گلستان هستند که تعداد200 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدندو به پرسشنامه پاسخ داده اند. 5/71 % از نمونه مورد بررسی را مردان وبقیه را زنها شامل می شوندکه ازنظرتحصیلات ، پاسخ دهندگان دکتری 2% ، فوق لیسانس، 5/8% لیسانس 5/38% وزیرلیسانس 51% هستند.پست سازمانی آنها شامل مدیر،کارشناس،کارمند ومشتری است که به ترتیب 2% ، 7% ، 5/58% ، و5/32% از نمونه را به خوداختصاص داده اند.

مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از :

1- آزمون فرضیه اول یعنی اثر رضایت مشتری برکاهش هزینه ها نشان میدهد با اطمینان 95 درصد، هرگاه که رضایت مشتری حاصل شود می تواند کاهش هزینه های شرکت را درپی داشته باشد.این نکته با ادبیات موضوعی درحوزه مدیریت وبازاریابی هم راستا است وپیش ازاین درادبیات مربوطه مشاهده شده است که هرگاه مشتری ازخدمات سازمان رضایت داشته باشد،بسیاری ازهزینه هایی که سازمان متحمل می شود،کاهش خواهدیافت  

 

- آزمون فرضیه دوم نیز نشان داد که پاسخگویان به صورت معنی داری ، رضایت مشتری را یک مزیت رقابتی برای سازمان می دانند. رضایت مشتری باعث می شود که سازمان، نسبت به سایر رقبا، درعوض تلاش جهت افزایش ، به فکر راه حل هایی بهتر برای رفع نیازهای مشتریان خودبرآید.از این رو، وجود رضایت مشتری باعث می شودکه سازمان، همیشه یک پله جلوتر از رقبایی باشدکه نتوانسته اندرضایت مشتریان خود را برآورده سازند. ازاین رو می توان گفت که وجود رضایت مشتری می تواندباعث ایجادمزیت نسبت به رقبا شود .

3- آزمون فرضیه سوم نشان داد که پاسخگویان به صورت معنی داری،معتقدند که رضایت مشتری ، یک منبع ارزشمندفروش است .در واقع می توان گفت که با وجود رضایت مشتری، سازمان می تواندبه منبعی ارزشمنددست یابد که آن را درفروش یاری می رساند. رضایت مشتری درصورتی که تحقق یابد می تواندپیامدهای مفیدی برای سازمان دربرداشته باشد. هنگامی که سازمانی ازمشتریان راضی بیشتری برخوردارباشدمی تواند با اتکا به همکاری بلندمدت خود با مشتریان، نسبت به مشتریان جدید با اطمینان خاطر بیشتری برخورد کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 15:56  توسط توحیدلو  | 

 

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی در شرکت جم

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازمان براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضایت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضایت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضایت شغلی رابطه دارند ضروری است. دنیای امروزه دنیای سازمانهاست. .درحقیقت سازمانهاهستند که رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. ودر این سازمانها دو عامل بسیار مهم وحیاتی وجود دارد. یکی مدیریت که مهمترین عامل در حیات رشد وبالندگیویا مرگ سازمانی محسوب می شود ودیگری انسانها، که گردانندگان اصلی سازمانها می باشند. آنانند که به کالبد سازمانها جان میبخشند وتحقق هدفها را میسر می سازند. ودرواقع تنها توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده موثر از منابع انسانی بستگی دارد، که بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است(حقیقی1380)واگر سازمانهای اصلی وعمده کشور به هدفهای خود برسند سیستم اقتصادی کل کشور به هدف خود می رسند وکشور به سوی رونقوآبادانی گام بر می دارد.(ایتونر،ترجمه فارسسی) عصرما، عصر تغییر وتحولات شتابنده ودور ازانتظار است. در چنین فضایی پراز تغییر وتحول باید مدیران وسازمانها دائماً آماده وگوش به زنگ تحولات ورویارویی با تغییرات باشند. جز براین راهی برای داوام وبقاء وجود ندارد.(اموانی، مهدی ،1374) به عقیده برومند (1374) تغییر، حقیقت زندگی است همه چیز تغییر می کندوتنها تغییر است که تغییر نمی کند. سازمانها باید برای دوام حتی بقاء خود را با تحولات هماهنگ کرده وفعالیتهای وسیعی را درتمام حوزه های تغییر انجام دهند. هیچکدام از سازمانهای دولتی وخصوصی با درجازدن نمی توانند دربازار کار رقابت کنند. همه سازمانها برای بقء نیازمند اندیشه های نوو نظرات بدیع وتازه اند. انکار ونظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود وآنرا از نیستی وفنا نجات می دهد. درعصر ما برای بقاء پیشرفت وحتی حفظ وضع موجود،باید جریان نوجویی ونوآوری را درسازمان تداوم بخشید. تا از رکود ونابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم ومتغیر امروزی به حیات ادامه داد باید به خلاقیت ونوآوری روی آرود. ضمن شناخت تغییر وتحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخهای بدیع وتازه تدارک دید وهمراه تاثیر پذیری ازاین تحولات برآنها تاثیر نهاد وبدانها شکل دلخواه داد.(الوانی، مهدی، 1374). گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیاکلتیک فرهنگی است. دیاکلیتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیکهای جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالتها، بیهویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیاکلتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا است. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.(خوش خبر،1371). به عقیده برومند(1374) بهبود وبازسازی سازمان براساس محیط متغیر امروز و++++++ علوم رفتاری کاربردی است. متخصصان نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی باید راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور شود. تحقیق حاضر درپی بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت شغلی کارکنان صنایع غذایی جم که یکی از جلوه های بهره وری است می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. وسازمان بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور است مشکلات سازمان راحل نمود. برنامه های پیاده سازی رضایت شغلی دربسیاری از سازمانها مورد توجه قرار گرفته وبسته به میزان درک وتوانایی مدیران ومشاوران دیگر دربرنامه موجب تاثیراتی درسازمان گردیده است. اما دربسیاری از این برنامه ها علی رغم تلاش فراوان مدیریت موفقیت چندانی به دست نیامده است. شاید بتوان گفت رایج ترین علت شکست این برنامه ها عدم درک صحیح محتوا وعمق پیام دیدگاه رضایت شغلی است. دربسیاری از موارد مدیران رضایت شغلی را ابزاری جهت اصلاح بخشهایی از فعالیتهای سازمان خود می دانند. اما نکته اصلی اینست که مسئله رضایت شغلی درحقیقت یک نگرشجدید در مدیریت سازمان است. که بایدبرمبنای این نگرش چارچوب مدیریت سازمان تشکیل گردد. درصورتیکه سازمانها به این اصل توجه ننمایند تنها به ظواهری از نگرش رضایت شغلی دست خواهند یافت. عمدتاً این ظواهر نیز به دلیل عدم سازگاری +++++ سازمان مدیریت سازمان به تدریج به فراموشی رده می شود.و ره آورد چندانی برای سازمان دربرندارد (تیمور داوودی منفرد،5:1383 ) امروزه سازمانهای تولیدی وخدماتی میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان در حال افزایش است. همچنین مشتری در رضایت اوچیزی است که به رقابت درسطح جهان برمی گردد. دستیابی به چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر درسایه یک سیستم کیفیت  مناسب به طوری که مطمئن شویم برای نیازمندیها وانتظارات همیشه متغیر مشتریان پاسخ دهی مناسبی از طرف سازمان وجود دارد. آقای دکتر دمینگ که او را پدر کیفیت نیز لقب داده اند می گوید: کیفیت صرفاً کشف نیازهای مشتری ورفع مشکلات اونیست. دردنیای امروز سازمانها یی موفق هستند که علاوه بر اینها دست به خلق محصولات وخدمات جدید نیز شد. .رضایت غیر قابل وصف وپیش بینی در مشتریان خود ایجاد می کنند وبه این ترتیب همیشه دربین رقبای خود پیشرو خواهدبود. از مهمترین ضرورت ها برای بهبود مداوم عملکرد فرآیندها فراهم ساختن منابع مورد نیاز واستفاده بهینه از آنهاست. که نیروی انسانی شایسته وآگاه برجسته ترین منابع محسوب می شود. به عقیده برومند کوشش های بهبود سازمان جهت افزایش اثر بخشی سازمان حل مشکلات وتطابق با محیط در حال تغییر وپویایی می باشد. بهبود سازمان جهت بهبود منابع انسانی می کوشد تا موقعیتهایی فراهم آورد که افراد انسان باشند وآگاهی ومشارکت ونفوذ دردیگران را افزایش دهند. اهداف فردی وسازمانی هردو مدنظر بهبود سازمان است. به عقیده نبیس(ذکر شده درفرنچ ودیگران، ترجمه فارسی،1379:26)تحول سازمان نوعی پاسخ برای تغییر ونوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، نگرشها وارزشها وساختار سازمان به شمار می آورد. به طوری که این عوامل بتواند خود را باتکنولوژیها، بازارها وچالشهای جدید وهمینطور با سرعت تغییر در شرایط ومحیط بهتر تطبیق دهند. ما دراین تحقیق می خواهیم ببینیم که چه عواملی باعث رضایت شغلی کارمندان صنایع غذایی جم می شود وبا توجه به اینکه بسیاری از عوامل میزان رضایت شغلی کارکنان مادی است آیا مدیران می توانند کارکنان را در شرکت واز کار خود راضی کنند؟ اهمیت وضرورت تحقیق: ما درعصر گسستگی به سر می بریم دردو دهه 50و60 آینده می توانست مسیر گذشته را تعیین کند، فردا ادامه دیروز بود اما این وضع دیگر وجود ندارد. رقابت درحال تغییر ایت. درسیستم اقتصاد جهانی رقبا از سراسر دنیا رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. افزایش رقابت ایجاب می کند که سازمانها خود ار در برابر رقبای سنتی که دست به کار تولید محصولات جدید می شوند ونیز سازمانهایی نوآور که دست به خلاقیت ، ابتکارعمل یا کارآفرینی می رندد. به صورت کامل تجهیز نمایند. سازمانهایی موفق خواهندبود که بتوانند درصحنه رقابت ودر برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهند واکنش مناسب از خود نشان دهند وانعطاف پذیر باشند. نیروی کار باید ار انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد وبتواند خود را به سرعت با شرایط در حال تغییر سازگار نماید.(رابینز، ترجمه فارسی،1378) فلسفه وجودی بهبود سازمان، ایجاد تغییر با میل ورغبت وبدون اعمال زور در جهت بهبود بازسازی سازمان است. به تجربه دیده شده هرگاه افرادی به زور به کار وادار شده اند که با عقایدشان ناسازگاری دارد با نتایجی عکس موقعی که خلاف این شرایط است مواجه می شویم.فلسفه وجودی سازمان بخشیدن به کارمندان بیمار وسالم ترکردن کارمندان سالم است. بنا براین بهبود سازمانی درواقع درجستجوی تغییر موفقیت آمیزی است که اعضای سازمان دربرداشتن گامهایی درآینده برای طولانی تر کردن اثر بخشی سازمان فعال تر ومطوئن تر شوند.

بنابراین بهبود سازمان درتلاش برای یاری رساندن به سازمان ها واعضایشان از طریق موارد زیر است:

1-  ایجاد جوی آزاد درسراسر سازمان برای حل مشکلات کارمندان وایجاد رضایت شغلی آنان

2-  افزودن دانش وشایستگی برای ایجاد اقتدار رسمی در کارکنان در راستای ایجاد بهبود شغلی.

3-  حرکت دادن تصمیم گیری در جهت نقاطی که اطلاعات مربوط دردسترس است.

4-  ایجاد جو اعتماد به حداکثررساندن رضایت شغلی وهمکاری در میان کارمندان.

5-  افزایش حس مالکیت سازمانی درمیان افراد برای حس مسئولیت بیشتر در کار.

6-  اجازه دادن به افراد برای تمرین خود کنترلی وخود گردانی در کار(شروهون ودیگران، ترجمه فارسی،1378). ازطرفی با توجه به اینکه سازمانها بدون درنظر گرفتن منابع انسانی فاقد روح هستند ومنابع انسانی وکارکنان یک سازمان انرژی وروح را به سازمان هدیه می کنند. وجود انگیزه قوی رضایت شغلی مناسب شرط اول موفقیت سیستمهای مدیریت است. برای این باید فعالیتهای زیر در دستور کار یک سازمان قرار گیرد: 1-  جمع آوری دیدگاهها، نظرات ونیازهای کارکنان در راستای مسئله رضایت شغلی. 2-  تحلیل وبررسی نظرات کارکنان 3-  اندازه گیری رضایت شغلی 4-   بررسی وجستجوی راهکارهای بهبود (افزایش رضایت شغلی) *نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی: الف)نظریه برابری: مبنای این نظریه احساس عدالت فرد است. بین کوشش هایی که برای سازمان انجام می دهد. وپاداش واجری که از آن می گیرد. براساس این نظریه که منسوب به آدام اسمیت است. کارکنان نسبت به داده ها وستاده های خود به سازمان اعتقادها وباورهای خاصی دارند. ستاده ها یک موقعیت شغلی ممکن است شامل این موارد باشد.پرداخت حقوق ودستمزد واقعی، مشارکت در سود ومزایا ویا پاداشها، سبک منزلت اجتماعی و..... که فرد برای آنها ارزش قائل است. داده ها یا سرمایه گذاری فرد عبارتند از مهارتها، سطح تحصیلات، میزان تلاش وکوشش فرد ردشازمان وعملی مانند آن بر اساس مقایسه داده ها وستاده ها هرشخص آگاهانه ویا نا آگاهانه خود را با آنچه دیگران باخود به سازمان می آورد می سنجد. این مقایسهذهنی بوده ونگرش فرد درآن نقش فعالی د ارد. به این معنی که اگر حاصل این دویکی باشد شخص دچار تنش روانی می شود. واحساس رضایت می کند. وداده های خود را به سازمان تغییر نمی دهد.لیکن اگر تعادل بین داده ها وستاده ها در هر جهت تغییر کند تنش ایجاد شده افزایش یا کاهش فعالیت فرد را درپی دارد. بصورتیکه منجر به تعادل می شود.(مورهد وگریفتن، ترجمه فارسی،20:1379) ب) تئوری دو عاملی هرزبرگ: فردریک هرزبرگ وهمکارانش تحقیق خود را بر روی انگیزش بر روی دو سوال از 4000 نفر کارکنان شروع کرده اند. 1-  چه وقت شما یک احساس استثنایی خوب در مورد شغل داشته باشید. 2-  چه وقت شما یک احساس استثنایی بد در مورد شغل خود داشته باشید. که پس از بررسی پاسخها تئوری دو گانگی ویا تئوری انگیزشی بهداشتی را تدوین نمود. -عوامل راضی کننده یا انگیزشی: برای بهبود رضایت شغلی کارکنان مدیرباید عواملزیر را مورد استفاده قرار دهد.1- توفیق در انجام کار2- نقش کار3-پیشرفت4- قدردانی 5- مسئولیت 6- رشد. این عوامل به محتوای شغل مربوط می شوند. طبق نظرات هرزبرگ هنگامیکه این فرصتها وجود نداشته باشند. کارکنان از کارشان رضایت ندارند. لذا عملکرد مطلوب نخواتهد داشت. -         عوامل بهداشتی عدم رضایت: عوامل بهداشتی با جوانب کار درارتباط است. عدم رضایت شغلی بیشتر محیطی که مردم در آنجا انجام رظایف می کنند مربوط است. عوامل بهداشتی عبارتند از:1-طرز اداره سیستم وسیاستهای آن 2- شرایط کاری3-ارتباط با زیر دستان 4-سرپرستی 5- حقوق ومزایا6- مقام ومنصب 7- ارتباط با همکاران 8- امنیت. طبق نظرات هرزبرگ بهبود عوامل یهداشتی مثل شرایط کار موجب رضایت مداوم از کارشان نمی شود.بلکه از عدم رضایت جلوگیری می کند. ج)نظریه کریس آرگربیس: آرگریس عقیده دارد آدمی در دوران کودکی صرفاً متکی به دیگران ودوران جوانی علاقمند است.که نقش پویاتری در جامعه داشته باشد. او می گوید متاسفانه در این قرن ادارات وسازمانهای بزرگ به رشدشخصیت افراد بی توجه وتنها به مسائل فیزیولوژیک واولیه آدمیان علاقمندند. که بی توجهی به نیازهای روانی که باعث عدم رضایت شغلی وسازش واعتصابات مختلف وکم کاری می شود. صداقت کارفرما دررابطه با کارکنان نیز موجب همدلی ومشارکت بیشتر د رامور مربوط می گردد. د) نظریه کامروایی نیازی: به اعتقاد کورمن(ترجمه فارسی،315،137)از جهاتی منطقی ترین نظریه رضایت شغلی است به این مغهوم است که شخص اگر آنچه را می خواهد بدست آورد راضی خواهد شد. هرچه شخص چیزی را بیشتر بخواهد وقتی آزاد بدست می آورد راضی تر خواهد شد. هنگامیکه آن را بدست نیاورده ناراضی تر خواهد شد. دو نظریه عمده این چارچوب را مخورد استفاده قرار داده اند یکی الگوی کاهش ودیگری الگوی خبری. هر دوالگو فرض می کنند که رضایت شغلی مستقیم از درجه ای است که محیط باسیستم ساختار نیاز فرد همخوانی دارد. (الگوی کاهش) چنین پیشنهاد می کند که رضایت شغلی تابعی مستقیم ومنفی از تفاوت میان نیازهای یک فرد ودرجه ای که محیط کامروایی فراهم می کند. هرچه مجمع تفاوت با درنظر گرفتن همه نیازها بیشتر باشد رضایت کمتراست. وهرچه بیشتر باشد رضایت بیشتر است. (الگوی خبری) . دراین الگو نیاز های شخص به درجه ای که شغل از عهده کامروایی آنها بر می آید ضرب می کنیم.سپس این حاصلضرب ها رابرای همه نیازها جمع می کنیم. آنگاه این مجموعه بیانگر میزان رضایت شغلی فرد است.  

سوالهای تحقیق

1. این تحقیق کلیه عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان شرکت که به کارمندان درون وبرون سازمانی تقسیم می شوند.

2.آیا کارمندان شرکت از میزان حقوق ومزایا راضی هستند یاخیر تا چه اندازه بر رضایت شغلی آنان تاثیر می گذارد.

3.آیا مسئولیتها وکارهایی که به کارمندان سپرده شده کارمند می تواند از عهده آن برآید. آیا بیش از توان تکلیف شده یا نه؟

4.نحوه برخورد مسئولین  شرکت با کارمندان چگونه است آیا باعث رضایت شغلی می شود.

5.آیا کارهای انجام داده کارمندان درقبال پاداشهایی که گرفته ربطی به رضایت شغلی او دارد؟

6.آیا ساعات مفید کاری ووقت استراحت به اندازه کافی به کارمندان داده می شود؟

7.آیا عوامل اقتصادی بیشتر روی رضایت شغلی تاثیر دارد یا عوامل فرهنگی و.....

8.درآخر می خواهیم ببینیم کدامیک از این موارد بالا باعث رضایت بیشتری در کارکنان شرکت می شود.  

فرضیات تحقیق:

1.به نظر می رسد بین میزان حقوق ومزایای کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان در شرکت رابطه وجود دارد.

2.به نظر می رسد بین نحوه برخورد مسئولین با کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان در شرکت رابطه دارد.

3.به نظر می رسد بین ساعات مفید کاری ووقت استراحت ومیزان رضایت شغلی کارمندان درشرکت رابطه وجود دارد.

4.به نظر می رسد بین  میزان مشغله کاری کارمندان و میزان رضایت شغلی آنان در شرکت جم رابطه وجود دارد.

5.به نظر می رسد بین میزان فراهم کردن امکانات رفاهی ازقبیل وسیله ایاب و ذهاب، مهدکودک برای کودکان کارمندان، بیمه خدمات درمانی برای کامندان ومیزان رضایت شغلی آنان شرکت جم رابطه وجود دارد.

6.به نظر میرسد بین میزان مسئولیتهای محوله به کارمندان وکارهای سپرده به آنان ومیزان رضایت شغلی آنها در شرکت رابطه وجود دارد.

دراین تحقیق بایک نگرش جدید به تمام ادارات شرکت وبررسی عوامل رضایت کارمندان شرکت جم که به دو گروه تقسیم می شوند توجه کرده ایم.

1-  کارمندان برون سازمانی 2-  کارمندان درون سازمانی. 

      متغیرها   

فرضیه اول: متغیر وابسته: رضایت شغلی متغیر مستقل:حقوق و مزایا مستقل متغیر تعدیل کننده:درون سازمانی یا برون سازمای بودن کارمندان متغیر کنترل:زن یا مرد بودن 

  فرضیه دوم: متغیر وابسته:رضایت شغلی متغیر مستقل:نحوه برخورد متغیر کنتر:زن یا مرد بودن متغیر تعدیل کننده: برون سازمانی یا درون سازمانی بودن کارمند  

  فرضیه سوم:                    متغیر مستقل:ساعات مفید کاری                    متغیروابسته:رضایت شغلی کارکنان                    متغیر کنترل:زن یا مرد بودن                    متغیر تعدیل کننده:برون سازمانی یا درون سازمانی بودن کارکنان   

فرضیه چهارم:   مشغله کاری کارکنان مستقل-رضایت شغلی کارکنان وابسته-زن یا مرد بودن  

      فرضیه پنجم: متغیر مستقل:امکانات رفاهی متغیر وابسته:رضایت شغلی متغیر تعدیل کننده:درون یا برون سازمانی بودن متغیر کنترل :زن یا مرد بودن

  فرضیه ششم: متغیر وابسته:رضایت شغلی متغیر مستقل:رضایت از مسئولیتهای محوله متغیر تعدیل کننده:زن یا مرد بودن 

تعاریف ومفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها:

رضایت شغلی: تفاوت بین پاداشهایی که کارمند دریافت می کند ومبلغی را که به باور او باید دریافت کند.(رابنیز،ترجمه فارسی، 1378:40) به نقل از صافی (1371)درمیزگرد بحث وتبادل نظر در مورد عوامل رضایت شغلی را چنین تعریف کرده است. یعنی اینکه انسان از انجام دادن کاری که قصد انجام دادن آن را دارد لذت ببرد وعمر خود را هدر رفته نداندواز عهده کاری را که قبول کرده است برآید واین توانمندی انگیزه حرکت او برای کارهای بعدی می شود. رضایت شغلی: نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است(رابنیز، ترجمه فارسی، 1378:40) رضایت شغلی مجموعه ای است از احساسات سازگار که کارکنان با احساسات به کار خود می نگرند.(دیویس ونیواستورم، ترجمه فارسی، 1370:169)   حقوق کارکنان: دست‌مزد، اجرت، حق‌الزحمهو یا مزد و حق‌السعی(بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مبلغی گفته می‌شود که در ازای کار یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص به او پرداخت می‌شود. دستمزدها شامل پاداش‌ها، حق کمیسیون، دستمزد دوره تعطیلات، دستمزد قانونی دوره بیماری، دستمزد قانونی دوره ، و پرداختی دوره بیکارسازی  کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله‌مندی، هزینه خوار و بار و ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و همچنین هرگونه پرداخت دیگری که توسط کار فرما به کارکنانش پرداخت می‌شود. بر اساس قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، به کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. دستمزد افراد بر اساس ۴۴ ساعت کار هفتگی تعیین شده و مازاد بر این ساعات مشمول ۴۰٪ افزایش با عنوان اضافه کاری خواهد بود اضاف کار: همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شوددر قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .. ساعت کاری و مشغله کاری: فرهنگ معین مشغله کار وبار و پیشه  تعریف کرده است. امکانات رفاهی: از قبیل مهد کودک.سرویس و .... مسئولیتهای محوله کارمندان:وظایفی که بر عهده هر کارمند قرار دارد این وظایف می تواند به طور رسمی و یا غیر رسمی بر عهده وی گذارده شود                 پرسشنامه: 1-  سن: الف) 20تا 25سال £ ب) 25 تا 30سال£ ج) 30 تا 35 سال£ د)35 تا 40 سال£          ه) 40 سال به بالا£ 2-  جنس: الف) مرد£ ب) زن£ 3-  اهلیت: الف) بومی£ ب) غیربومی£ 4-  وضعیت تاهل: الف) مجرد£ ب) متاهل£ ج) متارکه£ د) مطلقه£ 5-  میزان تحصیلات: الف) دیپلم وفوق دیپلم£ ب) لیسانس£ ج) فوق لیسانس وبالاتر£ 6-  چندشغله هستید؟ آیا شغل دیگری هم دارید؟الف) بلی£ب) خیر£ 7-  سابقه کاری: الف)5 تا 10 سال£ ب) 10 تا 15 سال£ ج) 15 تا 20 سال£ د) 20 تا 25 سال£ 8-  عنوان پست سازمانی: الف) آبدارچی£ ب) کارمند درون سازمانی£ ج) کارمند برون سازمانی£د) بخش تولید£ ه)حراست و نگهبانی £ 9-  میزان حقوق ومزایا: الف) 000/300تا 000/400 تومان£ ب) 000/410 تا 000/500 تومان£ ج) 000/510 تا 000/600 تومان £ د)000/600 تومان به بالا£ 10-                   تاچه اندازه از امکانات رفاهی شرکت از جمله سرویس ایاب ذهاب، محیط شرکت، بیمه خدمات درمانی رضایت دارید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£. 11-تا چه اندازه از نحوه برخورد مسئولین رضایت دارید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£  د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£. 12-تاچه اندازه از ساعات مفید کاری، وقت استارحت وایام تعطیل رضایت دارید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£. 13-تاچه اندازه از میزام مسئولیتهای محوله وکارهای سپرده به شما رضایت دارید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£. 14- تا چه اندازه از تخصص وکارایی خود در کاراداری بهره می برید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£. 15- میزان پاداش به چه صورت است؟ آیا از پاداشها درقبال کار انجام شده رضایت دارید؟ الف) خیلی کم£ ب) کم£ ج) متوسط£د) زیاد£ ه) خیلی زیاد£.       *جداول کدبوک(راهنمای پرسشنامه) سوال گزینه کد   سوال گزینه کد   1 20تا25سال 25تا30سال 30 تا 35 سال 35 تا 40سال 40سال به بالا 1 2 3 4 5 8 آبدارچی کارمندان درون سازمانی کارمندان برون سازمانی بخش تولید حراست و نگهبانی 1 2 3 4 2   مرد زن 1 2 9 000/300تا 000/400تومان 000/410 تا 000/500 000/510تا000/600 000/600 تومان به بالا 1 2 3 4   3 بومی غیربومی 1 2 10 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5 4 مجرد متاهل متارکه مطلقه 1 2 3 4 5 دیپلم وفوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس وبالاتر 1 2 3 11 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5 6 بلی خیر 1 2       7 5 تا 10 سال 10 تا 15 سال 15تا 20 ساال 20 تا 25 سال 1 2 3 4       12 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5 13 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5 14 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5 15 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 2 3 4 5           توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن: جدول توزیع سن افراد فراوانی درصد فراوانی 20تا25سال 4 3/13% 25تا30یال 8 6/26% 30تا35 سال 9 30% 35تا40سال 6 20% 40سال به بالا 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس سن: 3/13% افراد بین سنین 20 تا25 سال، 6/26% افراد بین سنین 25 تا 30 سال، 30% افراد بین سنین 30 تا 35 سال، 20% افراد بین سنین 35 تا 40 سال و10% افراد سنین 40 سال به بالا تشکیل می دهد. بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به افراد سنین 30 تا 35 سال است وکمترین میزان درصد مربوط به افراد سنین 40 سال به بالاست. پس با توجه به آمار نتیجه می شود که بیشتر کارمندان بین سنین 30 تا 35 سال قرار دارند واین نشان دهنه است که کارمندان شرکت تقریباً جوان هستند ونیروی بیشتری برای کار دارند وتوقعات بیشتری هم دارند.         جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنس: توزیع بر اساس جنس فراوانی درصد فراوانی مرد 19 3/63% زن 11 6/36% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس جنس: 3/63% افراد کارمند در شرکت مرد و 6/36% افراد کارمند شرکت زن هستند. بنابراین بیشترین درصد متعلق به کارمندان مرد وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان زن است. پس نتیجه می شود که جمعیت کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است. این امر نشان می دهد که مردان درمحیط شرکت بیشتر از زنان حضور دارند ویا شرکت در گزینش خود از مردان بیشتر استفاده کرده وبه آنها نیاز داشته ویا به آنها اطمینان بیشتری داشته است.               *جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس اهمیت: توزیع براساس اهمیت فراوانی درصد فراوانی بومی 27 90% غیربومی 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس اهمیت: 90% افراد بومی هستند یعنی اینکه اهل شهرستان کرج هستند و10% بقیه غیر بومی اند یعنی کرجی نیستند بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان بومی است و کمترین میزان درصد متعلق به کارمندان غیر بومی است. پس از این آمار نتیجه می شود که بیشتر کارمندان مشغول به کار در شرکت بومی هستند واین امر به نفع شرکت است چون امکانات کمتری نیاز دارند یعنی وقتی کار اداری تعطیل می شود دیگر مسئولیتشان با شرکت نیست وامکاناتی از قبیل: خوابگاه، غذا، سرویس ایاب وذهاب ندارند.             جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل: توزیع افراد بر اساس وضعیت تاهل فراوانی درصد فراوانی مجرد 6 20% متاهل 23 6/76% متارکه 0 0 مطلقه 1 33/3% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع اماری افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تاهل: 20% افراد مجرد، 6/76%متاهل وبقیه مطلقه هستند که یک نفر بوده است درمیان این کارمندان افرادی وجود نداشته اند که اقدام به متارکه کرده باشندپس درصد آنها صفر است بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان متاهل وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان مطلقه است. پس می توان نتیجه گرفت که بیشتر کارمندان شرکت متاهل هستند واین از لحاظ حق عائله به ضرر شرکت است چون باید حقوق بیشتری به آنهابپردازد وهمچنین مشکلات خانوادگی بیشتر می شود.             جدول شماره4-5 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تحصیلات: توزیع افراد براساس میزان تحصیلات فراوانی  درصد فراوانی دیپلو وفوق دیپلم 12 40% لیسانس 18 60% فوق لیسانس وبالاتر 0 0 جمع 30 100%           چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری مورد مطالعه براساس میزان تحصیلات : چنانچه مشاهده می شود 40% افراد کارمند درشرکت دیپلمه وفوق دیپلمه هستند و60% افراد کارمند درشرکت لیسانسه هستند دربین این کارمندان افرادی که مدرک تحصیلی آن فوق لیسانس ویا بالاتر باشد وجود ندارد ودرصد فراوانی آن صفراست بنابراین بیشترین درصد وتعلق به کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس وکمترین درصد متعلق به کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم وفوق دیپلمند میباشد بنابراین نتیجه می شود که سطح تحصیلات کارمندان شرکت بالاست.             جدول شماره 4-6 جدول توزیع فراوانی  افرادمورد مطالعه براساس چند شغله بودن:   چندشغله بودن فراوانی درصد فراوانی بلی 9 30% خیر 21 70% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس  چند شغله بودن: 30% از کارمندان شرکت دوشغله هستند یعنی در حین کار در شرکت مسئول یک کاردیگر در خارج از شرکت نیز هستند و 70% بقیه تک شغله هستند وفقط  در شرکت کار می کند. بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به افراد تک شغله وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان چند شغله است. پس از این آمارها می توان نتیجه گرفت. که اکثر کارمندان شرکت جم تک شغله هستند وفقط مسئولیتهای همین کار را به عهده دارند وکار دیگری انجام نمی دهند واین آمار نشان می دهد که مشغله کاری کارمندان به خاطر چند شغله بودن آنها نیست که باعث رضایت شغلی آنها می شود.           جدول شماره 4-7 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه کاری: توزیع افراد براساس سابقه کاری فراوانی درصد فراوانی 5 تا 10 سال 18 60% 10 تا 15 سال 8 6/26 % 15 تا 20 سال 2 6/6 % 20 تا 25 سال 2 6/6 % جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس سابقه کاری: 60% سابقه کاری 5 تا 10 سال دارند، 6/26% افراد سابقه کاری 10 تا 15 سال دارند، 6/6% افراد سابقه کاری 15 تا 20 سال دارند و6/6 % افراد سابقه کاری 20 تا 25 سال دارند. بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی با سابقه کاری 5 تا 10 سال هستند وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی با سابقه کاری 15 تا 20 سال و20 تا 25 سال است. پس از این آمارها نتیجه می شود که اکثر کارمندان شرکت دارای سابقه خدمتی 5 تا 10 سال است واین ازیک طرف به ضرر شرکتست چون سابقه خدمتی کارمندان کم است وتجربه کافی برای پیشبرد کارهای صنعت مواد غدایی ندارند واز طرف دیگر به نفع شرکتست چون سابقه کاری آنها کم است وزمان نزدیک شدن به بازنشستگی زیاد می تواند سالهای زیادی را برای شرکت کار کنند.         جدول شماره 4-8 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عنوان پست سازمانی: توزیع فراوانی افراد براساس پست سازمانی فراوانی درصد فراوانی آبدارچی 2 6/6% کارمند درون سازمانی 24 80% کارمند برون سازمانی 3 10% مامور حراست 1 33/3% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس عنوان پست سازمانی: 6/6% کارمندان شرکت آبدارچی 80% کارمندان درون سازمانی، 10% کارمندان برون سازمانی،33/3% بقیه مامور حراست است که فقط یک نفر است بنابراین میزان درصد متعلق به کارمندان درون سازمانی وکمترین میزان متعلق به مامور حراست است که اسن آمار جزئی است. پس از این آمارها نتیجه می شود که بیشتر کارمندان درون سازمانی اند که در شرکت مشغول کارند که نحقیق ما نیز در مورد همین کارمندان است وما عوامل موثر بررضایت شغلی همین کارمندان را مورد نظر داریم.           جدول شماره 4-9 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان حقوق ومزایا: توزیع افراد براساس میزان حقوق ومزایا فراوانی درصد فراوانی 000/300 تا 000/400تومان 9 30% 000/410 تا 000/500 تومان 14 6/46% 000/510 تا 000/600 تومان 7 3/23% 000/600 تومان به بالا 0 0 جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس میزان حقوق ومزای: 30% افراد کارمند دارای حقوقی بین 000/300 تا 000/400تومان هستند، 6/46 % دارای حقوقی بین 000/410 تا 000/500 تومان هستند، 3/23% دارای حقوقی بین 00/510 تا 000/600 هستند وکارمندانی وجود نداشتند که حقوق ومزایای آنها از 000/6000 تومان بیشتر باشد.بنابراین بیشترین میزان درصد حقوق متعلق به کارمندانی با حقوق 000/41 تا 000/500 است وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان با حقوق بین 000/510 تا 000/600 است که این حقوق ها مثلاً 000/300 تا 000/400 تومان برای یک کارمند کم است و شرکت باید ازلحاظ مالی بیشتر به کارمندان خود برسد که علت اصلی رضایت شغلی کارمندان حقوق بالاست.           جدول شماره 4-10 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سنجش میزان رضایت کارمندان از امکانات رفاهی شرکت از جمله: بیمه، سرویس سنجش میزان رضایت کارمندان از امکانات رفاهی فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 7 3/23 % کم 4 3/13% متوسط 14 6/46% زیاد 2 6/6% خیلی زیاد 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس میزان رضایت کارمندان از امکانات رفاهی: 3/23% کارمندان رضایت خیلی کم، 3/13% رضایت کم، 6/46% رضایت متوسط، 6/6% رضایت زیاد، و10% رضایت خیلی زیاد دارند بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که رضایتشان از امکانان رفاهی درحد متوسط است وکمترین آنها مربوط به کارمندانی است که رضایتشان درحد زیاد است پس از این آمارها نتیجه میشود که بیشتر کارمندان دارای رضایتی در حد متوسط هستند وحدود 6/36% کارمندان دارای رضایت کم وخیلی کم هستند این امر نشان میدهد که کارمندان از امکانات رفاهی راضی نیستند ومسئولین شرکت دراین امر نیز باید به کارمندان خود رسیدگی کند.         جدول شماره 4-11 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجی در مورد میزان رضایت کارمندان از نحوه برخورد مسئولین شرکت:   نظر سنجی درمورد میزان رضایت کارمندان از نحوه برخورد مسئولین فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 0 0 کم 5 6/16% متوسط 17 6/56% زیاد 5 6/16% خیلی زیاد 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجی در مود میزان رضایت کارمندان از نحوه برخورد مسئولین: چنانچه مشاهده می وشد کارمندانی نبوده اندکه ازنحوه برخورد مسئولین رضایت خیلی کمی داشته باشند، 6/16% کارمندان رضیات کم،6/56% رضایت متوسط،6/16% رضایت زیاد و10% رضایت خیلی زیاد دارند بنابرانی بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که رضایت متوسطی دارند وکمترین درصد متعلق به کارمندانی است که رضایت خیلی زیادی دارند. پس از این آمارها نتیجه میشود حدود نیمی از کارمندان از نحوه برخورد مسئولین رضایت متوسطی دارند وکمتر از 30% کارمندان راضی هستند این امر نشان دهنده این است که نحوه برخورد رضایت بخش نیست ویکی از عوامل نارضایتی کارمندان است.   جدول شماره4-12 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد میزان رضایت کارمندان از ساعات مفید کاری در وقت استراحت وابام تعطیل: سنجش میزان رضایت کارمندان از ساعات مفید کاری فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 4 3/13 % کم 3 10% متوسط 14 6/46% زیاد 6 20% خیلی زیاد 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه میگردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس رضایت از ساعات مفید کاری:3/13% رضایت خیلی کم، 10% رضایت کم، 6/46% رضایت متوسط، 20% رضایت زیادو10% خیلی زیاد رضایت دارند.بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان با رضایت متوسط است وکمترن میزان درصد متعلق به کارمندان با رضایت کم است پس از این آمارها نتیجه می شود که ساعات مفید کاری شرکت طولانی وخسته کننده نیست وایام تعطیل ووقت استراحت نیز به اندازه کافی است واین یکی از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت است.           جدول شماره 4-13 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجی در مورد میزان رضایت کارمندان از مسئولیتهای محوله به آنها: نظرسنجی درمورد میزان رضایت کارمندان از مسئولیتهای محوله به آنان فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 2 6/6 % کم 4 3/13% متوسط 16 3/53% زیاد 5 6/16% خیلی زیاد 3 10% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه میگردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس نظرسنجی درمورد رضایت از میزان مسئولیتهای محوله:6/65 کارمندان شرکت رضایت خیلی کم، 3/13% رضایت کم، 3/53% رضایت متوسط، 6/16% رضایت زیاد وحدود 10% رضایت خیلی زیاد دارند بنابراین بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است کمه رضایت متوسط دارند وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که رضایت خیلی کمی دارند پس از این امارها نتیجه می شود حدود 10% کارمندان از میزان مسئولیتهای محوله به آنها رضایت متوسط،زیاد وخیلی زیاد دارند واین امر نشان می دهد که شرکت از کارمندان خود زیادی تکلیف نمی خواهد وتقریباً کارمندان از این امر راضیند واین امر یکی از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت است   جدول شماره 4-14 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجی میزان بهره بردن کارمندان از تخصص وکارایی خود در کار اداری: میزان بهره از تخصص وکارایی کارمندان فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 1 3/3 % کم 2 6/6% متوسط 9 30% زیاد 17 6/56% خیلی زیاد 1 3/3% جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاظ توزیع آماری افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد میزان به کارمندان از تخصص وکارایی خود درکار: حدود9/9% از کارمندان از تخصص خود خیلی کم وکم بهره می برند. 30% کارمندان از تخصص خود به طور متوسط بهره می برند وحدود 6/56% از کارمندان از تخصص خود زیاد و3/3% ازتخصص خود خیلی زیاد بهره میبرند. بیش ترین درصد متعلق به کارمندان با بهره زیاد وکمترین میزان متعلق به کارمندان به بهره خیلی کم وخیلی زیاد است. بنابراین نتیجه می گیریم بیشتر کارمندان از تخصص وکارایی خود درکار اداری بهره زیاد ومتوسطی را می برند واین نشانئ دهنده این است که شرکت درگزینش کارمندان خود به طور خیلی خوبی برنامه ریزی کرده است.       جدول شماره 4-15 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد میزان رضایت کارمندان از پاداشها درقبال کار انجام شده: رضایت کارمندان از پاداشها درقبال کارانجام شده فراوانی درصد فراوانی خیلی کم 6 20 % کم 6 20% متوسط 14 6/46% زیاد 4 3/13% خیلی زیاد 0 0 جمع 30 100%   چنانچه ملاحظه می گردد به لحاط توزیع آماری افراد مورد مطالعه رضایت آنها از پاداشها درقبال کار انجام شده:20% از کارمندان از پاداشها درقبال کار انجام شده رضایت خیلی کم، 20% رضایت کم، 6/46% رضایت متوسط،3/13% رضایت زیاد دارند وکارمندانی نبودند که از پاداشها درقبال کاری که انجام می دهند رضایت خیلی زیاد داشته باشند. بنابراین بیشترین درصد مربوط به رضایت متوسط وکمترین درصد مربوط به رضایت زیاد کارمندان از پاداشهاست. پس از این آمارها نتیجه می شود که پاداشها درشرکت درقبال کارهای انجام شده خوب بوده ومیزان بیشترین رضایت کارمندان متوسط بوده است واین عامل می تواندیکی از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت باشد       جدول5-1 فرضیه 1- به نظر می رسد بین میزان حقوق ومزایا ومیزان رضایت کارمندان شرکت رابطه وجود دارد. E-O E O 461/2 579/4 14/2- 86/1 4 059/3 128/7 67/2- 33/2 5 802/ 992/2 73/1 73/3 2 2/2 84/4 2/2 2/4 2 397/0 739/0 86/0 86/1 1 729/1 992/2 73/1 73/1 0 159/2 665/4 16/2 16/2 0 864/3 451/6 54/2- 46/3 6 130/1 41/4 1/2- 9/3 6 307/0 532/0 73/0 73/1 1 4/0 16/0 4/0 4/0 0 5/0 25/0 5/0 5/0 0 8/0 64/0 8/0 8/0 0 011/0 01/0 0/1- 0/9 1 4/6 56/2 6/1- 4/0 2 219/24       جمع محاسبه شده X2=219/24 جدولX2=685/23 درجه آزادیDf=14                 چون فی دوی محاسبه شده بادرجه آزادی  Df=14 ودرسطح 95/0 احتمال اطمینان برابر با (X2=219/24) است واسن عدد بزرگتر از فی دوی کای اسکور(X2=685/23) است پس رابطه معنا دراست.یعنی بین میزان حقوق ومزایای کارمندان ومیزان رضایت شغل آنها رابطه وجود دارد این فرضیه با این آمارها به اثبات می رسد. جدول5-2 فرضیه 2- به نظر می رسد بین نحوه برخورد مسئولین با کارمندان ومیزان رضایت شغلی کارمندان شرت رابطه وجود دارد. E-O E O 355/0 7569/0 87/0- 13/2 3 043/0 1156/0 34/0- 66/2 3 762/1 5076/7 74/2- 26/4 7 675/0 24/3 8/1 8/4 3 13/2 5369/4 13/2 13/2 0 2/1 44/1 2/1 2/1 0 166/0 25/0 5/0- 5/1 2 816/0 96/1 4/1 4/2 1 33/0 9/0 3/0- 7/2 3 7/2 24/3 8/1- 2/1 3 416/0 2209/0 47/0- 53/0 1 533/0 64/0 8/0- 2/1 2 416/0 2209/0 47/0- 53/0 1 33/2 49/0 7/0- 3/0 1 13/0 169/0 13/0 13/0 0 705/13       جمع     محاسبه شده X2=705/13 جدولX2=685/23 درجه آزادیDf=14             چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی Df=14درسطح 95/0 احتمال اطمینان برابر (X2=13/705) است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکور(X2=23/685) است پس رابطه معنا دار نیست یعنی نحوه برخورد مسئولین با کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها وجود ندارد. بنابراین این فرضیه رد می شود وبه اثبات نمی رسد. جدول5-3 فرضیه 3-به نظر می رسد بین ساعات مفید کاری ومیزان رضایت شغلی کارمندان شرکت رابطه وجود دارد. E-O E O 096/2 788/2 67/1- 33/1 3 069/0 115/0 34/0 66/1 2 163/0 435/0 66/0 66/2 2 0 0 0 3 3 225/0 36/0 6/0 6/1 1 5/0 1 1/0- 2 3 2/0 64/0 8/0- 2/3 4 1/0 36/0 6/0 6/3 3 225/0 36/0 6/0 6/1 1 392/0 864/0 93/0 93/0 0 159/1 345/1 6/1 16/1 0 010/1 019/0 14/0- 86/1 2 385/0 81/0 9/0- ½ 3 230/1 144/1 07/1- 13/0 2 815/5 756/0 87/0- 13/0 1 569/13       جمع   محاسبه شده X2=569/13 جدولX2=685/23 درجه آزادیDf=14             چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی Df=14 ردسطح 95/0 احتمال اطمینان برابر(569/13X2=) است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکور(685/23X2= ) است پس رابطه معنادار نیست یعنی بین ساعات مفید کاری ومیزان کارمندان شرکت رابطه وجود ندارد. پس این فرضیه نیز مثل فرضیه 2 رد می شود.   جدول5-4 فرضیه4- به نظر می رسد بین مشغله کاری کارمندان ومیزان رضایت آنان در شرکت رابطه وجود دارد. E-O E O 8/0 29/0 54/0- 46/3 4 02/0 10/0 33/0 33/4 4 16/0 14/1 07/1- 93/6 8 8/0 64/0 8/0 8/7 7 6/0 21/0 46/0 46/3 3 26/0 16/0 4/0- 6/0 1 07/2 54/0 74/0- 26/0 1 22/0 70/0 84/0- 16/0 1 23/0 06/0 26/0 26/0 0 07/0 01/0 13/0 13/0 0 07/0 01/0 13/0 13/0 0 12/0 2/0 16/0 16/0 0 23/0 06/0 26/0 26/0 0 07/0 01/0 13/0 13/0 0 63/1 49/0 07/0- 3/0 1 63/6       جمع   محاسبه شده X2=63/6 جدولX2=685/23 درجه آزادیDf=14             چون خی دوی محاسبه شده بادرجه آزادی Df=14درسطح 95/0احتمال اطمینان برابر( 63/6X2= ) است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکور ( 685/23 X2=) است رابطه معنادار نیست یعنی بین مشغله کاری کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها رابطه وجود ندارد پس این فرضیه نیز به اثبات نمی رسد.   جدول5-5 فرضیه5- به نظر می رسد بین مسئولیت محوله به کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان در شرکت رابطه وجود دارد.  E-O E O 069/0 29/1 14/1- 86/1 3 04/0 10/0 33/0 33/2 2 01/0 07/0 27/0- 73/3 4 09/0 04/0 2/0 2/4 4 39/0 73/0 86/0 86/1 1 30/0 53/0 73/0 73/1 1 009/0 02/0 16/0 16/2 2 08/0 29/0 54/0 46/3 4 002/0 01/0 1/0- 9/3 4 04/0 07/0 27/0- 73/1 2 76/5 75/0 87/0- 13/0 1 33/1 44/0 67/0- 33/0 1 52/0 28/0 53/0 53/0 0 26/0 16/0 6/0- 6/0 1 23/0 06/0 26/0 26/0 0 13/9       جمع   محاسبه شده X2=13/9 جدولX2=685/23 درجه آزادیDf=14             چون خی دوی محسابه شده با درجه آزادی Df=14 درسطح اطمینان برابر(X2=13/9) است واین عدد کوچکتراست از خی دوی جدول کای اسکور (X2=685/23) است پس رابطه معنا دار نیست یعنی اینکه بین مسئولیت محوله به کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها رابطه وجود نداردواین فرضیه نیز اثبات نمی رسد.   جدول شماره 5-6 فرضیه 6- به نظر می رسد بیم میزان امکانات رفاهی شرکت ومیزان رضایت شغلی کارمندان شرکت رابطه وجو دارد. E-O E O 45/2 57/4 4/2- 86/1 4 75/0 76/1 33/1 33/2 1 43/0 61/1 27/1- 73/3 5 15/1 84/4 2/2 2/4 2 005/0 01/0 14/0- 86/1 2 05/1 12/1 06/1 56/1 0 33/0 44/0 67/0- 33/1 2 59/0 27/1 13/1 13/2 1 81/2 76/6 6/2- 4/2 5 01/0 02/0 16/0 16/1 1 005/0 01/0 014/0- 86/1 2 004/0 01/0 1/0 1/2 2 22/1 14/1 07/1- 93/0 2 07/0 01/0 13/0 13/0 0 37/4 70/0 84/0- 16/0 1 244/15       جمع   محاسبه شده X2=244/15 جدول   X2=685/23 درجه آزادیDf=14             چون خی دوی محسابه شده با درجه آزادی Df=14درسطح 95/0 احتمال اطمینان برابر (X2=244/15)  است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکوار(X2=685/23) است پس رابطه معنادار نیست یعنی بین میزان امکانات رفاهی شرکت ومیزان رضایت شغلی کارمندان این شرکت رابطه وجود ندارد واین فرضیه به اثبات نمی رسد.       *نتیجه گیری: *ازجدول شماره ا جنین نتیجه می شود که: این جدول آمار مربوط به توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس سن را نشان می دهد. بیشترین میزان درصد دراین جدول متعلق به رده سنی 30 تا 35 سال است واسن نشان دهنده این است که کارمندان مشغول به کار در شرکت تقریباً میان سال هستند و کمترین میزان درصد دراین جدول تعلق به رده سنی 40 سال به بالاست که 10% کارمندان راشامل می شود واین به نفع شرکت است چون افراد کمتری بازنشسته می شوند.   *از جدول شماره 2  چنین نتیجه می شود که: این جدول در مورد توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنس است که از این جدول آماری به شرح ذیل بدست آمده: بیشترین میزان درصد دراین جدول متعلق به کارمندان مرد است با (3/63%) وکمترین میزان درصد متعلق به زنان دارد با (6/36%) این آمارها نشان می دهد که در شرکت جمعیت کارمندان مرد بیشتر از زنان است. کارمندان اداری درادارت که مدنظر هستند به علت بیشتری مردان از زنان شرکت بهره بیشتری از مردان می برد چون مردان بیشتر اززنان توانایی کار اداری را دارند ودرطول ساعات کاری خسته نمی شوند که باعث بیزاری از کار یا نارضایتی شغلی می شوند. *ازجدول شماره 3 چنین نتیجه می شود که: این جدول در مورد توزیع کارمندان مورد مطالعه براساس اهلیت است که این آمارها نشان می دهد که حدود(90%) کارمندان بومی و(10%) کارمندان غیربومی هستند. که بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان بومی وکمترین میزان درصد متعلق به غیر بومیان است. بنابراین از این آمار وارقام نتیجه میشود که شرکت بیشتر کارمندان بومی جهت کار استفاده کرده که این به نفع شرکتست چون افرادی بومی نیاز به وسیله ایاب وذهاب وخوابگاه ویک سری امکانات دیگر ندارند. در مجموع کارمندان بومی از کارمندان غیر بومی کم هزینه ترند. *ازجدول شماره 4 چنین نتیجه می شود که: این جدول درمورد توزیع کارمندان مورد مطالعه براساس وضعیت اهل است که چنین آماری بدست آمده: 20% مجرد، 6/76% آنها متاهل، وضعیت متارکه 0 صفر است و33/3% مطلقه هستند. چون اکثریت کارمندان متاهل هستند شاید تاهل ومسایل خانوادگی مشکلاتی به وجود آورد وباعث نارضایتی سغلی کارمندان شود. ومسئولین نیز باید درقبال انجام وظایف کارمندان امکاناتی بیش از وضع موجود برای آنها فراهم کنند تا مشکلات کمتری داشته باشد. *ازجدول شماره 5 چنین نتیجه می شودکه: این جدول در مورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس میزان تحصیلات است. این آمار نشان می دهد که 40% کارمندان دارای مدرک دیپلم وفوق دیپلم هستند، 60% دارای مدرک لیسانس هستند وافرادی که مدرک انها فوق لیسانس باشد دربین کارمندان وجود ندارد. پس از این ارقام نتیجه می شود که اکثریت کارمندان شرکت حداقل دارای مدرک لیسانس هستند واین یک آمار خیلی خوب است برای ثبات بالا بودن سطح سواد دربین کارمندان شرکت است.   *از جدول شماره 6 چنین نتیجه می شودکه: این جدول درموردتوزیع فراوانی کارمندان مورد مطالع براساس چند شغله بودن است. بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان تک شغله است با(70%) وکمترین میزان درصد متعلق به چندشغله هاست با (30%). بنابراین نتیجه می شود که اکثریت یا بیشترین کارمندان شرکت  تک شغله هستند وفقط در ادارت شرکت کار می کنند می توان گفت که چند شغله  بودن نیز نمی تواندیکی از عوامل موثر در رضایت شغلی کارمندان شرکت باشد. باوجود اینکه 30% از کارمندان نیز چند شغله اند ولی از کار در محیط شرکت راضیند. *ازجدول شماره 7 چنین نتیجه می شود که: این جدول در مورد توزیع کارمندان مورد مطالعه براساس سابقه کاری است. دربین آمارهای این جدول بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که بین 5 تا 10 سال سابقه کاری دارند که شامل (60%) می شود. 6/26 % افرادسابقه کاری 10 تا 15 سال دارند، 6/6 % افراد سابقه کاری 15 تا 20 سال دارند وهمین میزان 6/6%  برای افراد باسابقه کاری 20 تا 25 سال می شود. که باهم برابر هستند وکمترین میزان درصد را شامل می شوند. بنابراین نتیجه می گیریم که اکثر کارمندان شرکت دارای سابقه کاری 5 تا 10 سال هستند وچون کارمندان از تجربه کافی برخوردار نیستند شرکت باید شرایط لازم را برای پیشرفت وافزایش کارایی کارمندان فراهم کند واین به نفع شرکتست چون سابقه کاری آنها کم است وزمان نزدیک شده به بازنشستگی زیاد ومی توانند سالهای زیادی را برای شرکت کار کنند. *از جدول شماره 8 چنین نتیجه می شودکه: این جدول درمورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس پست سازمانی است. دراین جدول طبق آمارها بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندان درون سازمانی است. وهمچنین کارمندان مدنظر ما بوده است. وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان به ترتیب مامور حراست وآبدارچیان است. پس نتیجه می شود که آمار کارمندان درون سازمان بیشتر از همه است. *ازجدول شماره 9 چنین نتیجه می شود که: این جدول در مورد توزیع کارمندان مورد مطالعه براساس میزان رضایت کارمندان از حقوق ومزایاست که دریان جدول با توجه به آمارها بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که حقوقی بین 000/410 تا 000/500 تومان دریافت می کنند وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است با حقوق 000/600 تومان به بالاست که دراینجا صفر است یعنی وجود ندارد پس کمترین میزان درصد حقوق متعلق به کارمندانی است که 000/510 تا 000/600 دریافت می کنند. بنابراین نتیجه می گیریم : بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است با حقوق بین 000/410 تا 000/500 است وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندان با حقوق بین 000/510 تا 000/600 است که این حقوقها مثلا 000/300 تا 000/400 تومان برای یک کارمند کم است و شرکت باید از لحاظ مالی بیشتر به کارمندان خود برسد که علت اصلی رضایت شغلی کارمندان حقوق بالاست. *ازجدول شماره 10 چنین نتیجه می شود که: آمارهای این چدول در مورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس سنجش میزان رضایت انها از میزان امکانات رفاهی شرکت از جمله بیمه خدمات درمانی، وسیله ایاب وذهاب، غذا، خوابگاه وغیره است که دراین آمارها بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که از میزان امکانات رفاهی رضایت متوسط دارند با (6/465) وکمترین میزان متعلق به کارمندانی است که زا میزان امکانات رفاهی شرکت رضایت زیاد دارند.(6/6%) نتیجه می شود که کارمندان  شرکت تقریباً از میزان امکانات رفاهی شرکت رضایت ندارند واین عامل باعث رضایت شغلی آنها نیست. بلکه تنها عامل ثابت شده دررضایت شغلی کارکنان تا اینجا عامل اقتصادی ومالی یعنی همان میزان حقوق ومزایا است. *ازجدول شماره 11 چنین نتیجه می شود که: امارهای این جدول در مورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس نظر سنجی در مورد میزان رضایت آنها از نحوه برخورد مسئولین شرکت باکارمندان است. دراین جدول با توجه به آمارها بیشترین میزان درصد نتعلق به کارمندانی است که از نحوه برخورد مسئولین رضایت متوسط دارند وبا(6/56%) وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که ازنحوه برخورد مسئولین رضایت خیلی زیاد دارند با(10%)که باتوجه به نظرات کارمندان که 30 نفر میباشند تقریباً سه نفر از کارمندان از نحوه برخورد مسئولین رضایت خیلی زیاد دارند، رضایت کم(6/16%) ورضایت زیاد (6/16%)ورضایت خیلی کم دراینجا صفر است. پس نتیجه می گیریم که نحوه برخورد مسئولین با کارمندان خوب نیست ومسئولین باید در رفتار واعمال خود نسبت به کارمندان ترتیب اثر بدهند. *از جدول شماره 12 چنین نتیجه میگیریم که: این جدول درموردتوزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس نظر سنجی در موردمیزان رضایت آنهاازساعات مفید کاری، وقت استراحت وایام تعطیل است مه با توجه به آمارها بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که از ساعات مفید کاری رضایتی در حد متوسط دارند.با(6/46) وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی ایت که از ساعات مفید کاری رضایت کم وخیلی زیاد دارند وباهم مساویندبا(10%). رضایت خیلی کم 3/13% ورضایت زیاد 20% می باشد پس نتیجه می شود که ساعات مفید کاری و وقت استراحت وایام تعطیل شرکت برای کارمندان مفید وکافی است. واین امر باعث خستگی کارمندان نمی شود. که باعث دلزدگی آنها از کار ومحیط کارشود. بنابراین این عامل یکی از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت است. *از جدول شماره 13 چنین نتیجه می شودکه: امار های این جدول در مورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس نظر سنجی در مورد میزان رضایت آنها از مسئولیتهای محوله به آنهاست. با توجه به آمارها بیشترن میزان درصد متعلق به کارمندانی است که از میزان مسئولیتهای محوله وکارهای سپرده شده به آنها رضایت متوسط دارند با(3/53%) وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که از میزان مسئولیتهای محوله رضایت خیلی کم دارند.(6/6%). بنابراین نتیجه می شود که باتوجه به اینکه تقریباً10% کارمندان از این عامل رضایت خیلی زیاد و 3/13% رضایت کم و50% کارمندان رضایت متوسط دارند می توان گفت که این نیز یکی دیگر از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت است. *ازجدول شماره 14 چنین نتیجه می شودکه: آمارهای این جدول در مورد توزیع فراوانی کارمندان مورد مطالعه براساس سنجش میزان بهره وری کارمندان از تخصص وکارایی خود درکار اداری است. با توجه به آمارها بیشترین میزان ردصد متعلق به کارمندانی است که اعتقاد دارند ازتخصص وکارایی خود درکار اداری  بهره زیاد می برند با (6/56%) وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که اعتقاد دارند که ازتخصص وکارایی خود در کار اداری شرکت بهره خیلی کم وخیلی زیاد می برند ومساوی هستند با3/3%. پس می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان معتقدند که از تخصص وکارایی خود در کار اداری شرکت بهره زیاد می برند واین امر برمی گردد به نحوه گزینش خوب ومناسب ودقیق مسئولین شرکت که کارمندان متخصص ومناسب کارخود را گزینش کرده وبه کار گرفته اند. بنابراین این عامل فیزیکی دیگر از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت است. *ازجدول شماره 15 چنین نتیجه میشودکه: آمارهای این جدول درمورد توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجی از کارمندان در مورد میزان رضایت آنها از پاداشها درقبال کارهای انجام شده است. بنابرانی بیشترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است که اعتقاد دارند شرکت پاداشهایی درحد متوسط درقبال کارهای انجام شده آنها می پردازد با(6/46%) وکمترین میزان درصد متعلق به کارمندانی است از پاداشها درقبال کار انجام شده درحد زیاد است. پی می توان نتیجه گرفت که کارمندان تقریباً از نیمه بیشتر از پادشها راضیند . واین عامل نیز می تواند یکی دیگر از عوامل رضایت شغلی کارمندان شرکت باشد. *از فرضیه 1 چنین نتیجه می شودکه: آمارهای این جدول فرضیه در مورد رابطه بین میزان حقوق ومزایای کارمندان ورضایت شغلی آنهاست که باتوجه به آمارهای این تحقیق چون فی دوی محاسبه شده جدول با درجه آزادی DF=14  درسطح 95% احتمال اطمینان برابر با(X2=24/219)است واین عدد بزرگترازخی دوی جدول کای اسکور(X2=23/685)است پس رابطه معنادار است. واین فرضیه ثابت می شود ونتیجه می شود که حتماً بین میزان حقوق ومزایای کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها رابطه وجود دارد.یعنی اینکه هرچه قدر حقوق ومزایا بیشتعر باشد رضایت شغلی بیشتر است وهرچه حقوق ومزایا کمتر باشد رضایت شغلی کمتر است. رابطه از نوع مستقیم است. *ازفرضیه 2 چنین نتیجه می شود که: آمارهای این جدول در مورد رابطه بین نحوه برخورد مسئولین ومیزان رضایت شغلی کارمندان شرکت است. با توجه به آمارهای استنباطب چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی DF=14درسطح 95% احتمال اطمینان برابر با (X2=13/705)است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکور(x2=23/685)است. پس ثابت می شود که رابطه معنادار نیست یعنی بین نحوه برخورد مسئولین شرکت با کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها رابطه وجود ندارد. چون این برخورد مسئولین نسبی ووضعی است یعنی اینکه مسئولین نسبت به برخی کارمندان دربعضی از مواقع ارادت بیشتری دارند وبه برخی ارادت کمتری دارند که اگر اتفاقی رابطه بدی بین این دوباشد بایک نظر خواهی ساده قابل حل است وبه رضایت شغلی ربطی ندارد. *از فرضیه 3 چنین نتیجه می شودکه: آمارهای این جدول فرضیه در مورد رابطه بین میزان ساعات مفید کاری، وقت استراحت و ایام تعطیل ومیزان رضایت شغلی کارمندان است که با توجه به آمارها چون خی دوی جدول محاسبه شده با درجه ازادی DF=14درسطح 95% احتمال اطمینان برابربا(x2=13/569)است واسن عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکور(x2=23/685)پس رابطه معنادارنیست یعنی اینکه بین میزان ساعات مفید کاری ومیزان رضایت شغلی کارمندان رابطه وجود نداردوقبلاً در جداول توصیفی ثابت شد که ساعات مفید کاری شرکت زیاد طولانی نیست وکارمندان به خوبی از عهده آن برمی آیند وباعث خستگی آنها نمی شود. *ازفرضیه 4 چنین نتیجه می شود که : آمارهای این جدول فرضیه د رمورد رابطه بین مشغله کاری کارمندان ومیزان رضایت شغلی کارمندان در شرکت است. با توجه به آمار ها چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی DF=14درسطح 95% احتمال اطمینان برابر با(x2=6/63) است واین عدد کوچکتر ازخی دوی جدول کای اسکوار (x2=23/685)است نتیجه می شود که رابطه بین رضایت شغلی کارمندان ومشغله کاری آنها وجود ندارد. یعنی اینکه شاید کارمندی دراین شرکت باشد که مشغول به کار باشد وبه یک یا چند کاردیگر دربیرون شرکت نیز مشغول باشد ومشغله کاری داشته باشد ولی رضایت شغلی دارد. چون اگر کارمندی توانایی کاری به غیر از کار شرکت را نداشته باشد به آن مشغول نمی شود. *ازفرضیه 5 چنین نتیجه می شودکه: آمارهای این جدول فرضیه مربوط به رابطه بین میزان مسئولیتهای محوله به کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنها در شرکت است و با توجه به آمارها چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی DF=14درسطح 95% احتمال با اطمینان برابر(x2=9/13) است واین عدد کوچکتر از خی دوی جدول کای اسکوار (x2=23/685) است. پس ثابت می شود که رابطه معنا دارنیست یعنی بین میزان مسئولیتهای محوله به کارمندان ورضایت شغلی آنها رابطه وجود ندارد این آمارها این عبارت را می رساند که مسئولین شرکت کارمندان را درحد توان خودشان تکلیف داده اند. یا اینکه متخصص وزبده هستند واز تخصص وکارایی خوشان درکار استفاده می کنندوبه راحتی از عهده کارهای سپرده شده به آنها بر میآیندووظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. *ازفرضیه 6 چنین نتیجه می شود که: امارهای این جدول مروبط به رابطه بین میزان رضایت شغلی کارمندان شرکت ومیزان امکانات رفاهی شرکتست وبا توجه به آمارها چون خی دوی محاسبه شده با درجه آزادی DF=14درسطح 95% احتمال اطمینان برابر با (x2=15/244) است واین عدد کوچکتراز خی دوی جدول کای اسکوار(x2=23/685) است پس رابطه معنادارنیست وبین میزان امکانات رفاهی شرکت ومیزان رضایت شغلی کارمندان شرکت رابطه مستقمی وجود ندارد. ومی توان نتیجه گرفت اگر امکانات رفاهی شرکت کم شود وکارمندان از لحاظ رفاهی در مضیغه وعذاب باشند از کار وشرکت مربوط ناراضی می شوند ورضایت شغلی کم واز بین می رودودر آخر می توان گفت که از این عبارت می توان نتیجه گرفت که بین امکانات رفاهی شرکت ومیزان رضایت شغلی کارمندان رابطه ای وجود ندارد

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت 20:58  توسط توحیدلو  | 

مطالب قدیمی‌تر