روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

روش انجام تحقیق

 روش انجام تحقیق پیمایشی  می باشد.در اینجا با استفاده از روش پیمایشی می توان به روابط علی و معلولی بین متغیرها دست یافت. هدف از استفاده این روش کشف روابطی منطقی بین متغیرهای مورد بررسی و توانایی تعمیم نتیجه تحقیق به کل جامعه مورد نظر است.

 

نمونه گیری

برای نمونه گيری از مادران دانش آموزان مدرسه ابتدايی نور پایه سوم از روش تصادفی ساده استفاده ميکنيم.10 نفر را از اين روش انتخاب ميکنيم و مورد مصاحبه قرار ميدهیم و پرسنشنامه را در اختيارشان ميگذاريم.

در تحقیق سه مورد سطح تحلیل،واحد تحلیل و واحد مشاهده به شرح زیر است:

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:پایه سوم مدرسه ابتدايی نور

واحد مشاهده: مادران دانش آموزان

در ابتدا از 5 نفر از مادران راجع به پيشرفت تحصيلی و نحوه رسيدن به ان و نقش والدين سوالاتی به صورت مصاحبه در فضایی کاملاً دوستانه ميپرسيم.

1- به نظر شما پيشرفت تحصيلی چيست و چگونه ميتوان به ان رسيد؟

2- به نظر شما چه رفتارهايی از سوي والدين باعث انگيزه و پيشرفت در بچه ها ميشود؟

3- چه عواملی در خانه و خوانواده ميتواند از پيشرفت دانش آموزان بکاهد و بلعکس؟

4- فررند شما، شما را عامل پيشرفت خود ميداند يا خير چرا؟

5- آيا مراجعه به مدرسه برای اگاهی از وضع درسی فرزند را در پيشرفت او موثر ميدانيد؟

6- در کل شما و همسرتان چه تأثيراتی بر فرزندتان داريد؟ترس؟محبت؟عصبی شدن او؟خوشونت و...

نمونه پرسشنامه:

اين پرسشنامه جهت پی بردن به عوامل پيشرفت تحصيلی فرزندانتان و نقش شما در ان طراحی شده. با تشکر از همراهی شما 

1- سن..

2-میزان تحصیلات...

3- شغل...

4-میزان درامد

کم               کافی                 عالی

5- نحوه عمل و رفتار والدين چه تأثيری بر کيفيت درس خواندن فرزندان دارد؟

رابطه مستقيم دارد                          رابطه عکس دارد                       رابطه اي ندارد

6- چه اندازه مراجعه به مدرسه برای اگاهی از وضع درسی فرزند در پيشرفت او موثر است؟

کم             بی اثر                   زیاد

7- فرزند شما با علاقه درس ميخواند يا از ترس رفتار شما؟

8- چه اندازه بر درس خواندن فرزند تان تأثير داريد؟

کم             بی اثر                   زیاد

9- فکر ميکنيد درامد شما چه تأثيری بر پيشرفت تحصيلی فرزند تان دارد؟

از طريق اثري  که بررفتار ما دارد بر او اثر ميگذارد                تأثيری ندارد                    مستقيماً بر خود او اثر ميگذارد

10- آيا خانه محلی راحت و به دور از استرس براي درس خواندن فرزند تان است؟

بله ,کاملا                تا حد زیادی                    خیر, فکر نمیکنم اینطور باشد

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:30  توسط توحیدلو  | 

                                                                             

 

۱.عوامل موثر در بی علاقگی دانشجویان مدیریت به رشته تحصیلی خود            

 

بیان مسئله: دلیل نارضایتی دانشجویان مدیریت از رشته خود نسبت به رشته های مهندسی و حقوق                                  

 

۲.واردات روزافزون برنجهای پاکستانی و هندی در برابر کیفیت برنج ایرانی

 

بیان مسئله: دلیل استفاده مردم ایران از برنجهای خارجی در برابر کیفیت برنج ایزانی و رکود بازار داخلی این محصول و نا رضایتی شالیکاران از عدم حمایت دولت

 

هدف:استفاده مردم از برنج ایرانی

 

ضرورت:کاهش واردات برنجهای خارجی و کیفیت بالای برنج ایرانی، خرید از شالیکاران ایرانی

 

پیشینه تجربی:واردات بیش از نیاز مصرف برنج خارجی و افزایش قیمت برنج ایرانی به دلیل حمایت کند دولت از شالیکاران شرایط نامطلوبی را برای برنج ایرانی به ارمغان آورده و در زمان برداشت محصول با  عرضه زیاد برنج وارداتی   روبه رو شده اند البته این واردات نه تنها امسال بلکه در سالهای گذشته رقیب نا برابری برای برنج ایرانی محسوب می شود.

 

یشینه نظری:  به نوشته اعتماد وضع موجود و این حمایت کند دولت از شالیکاران و شرایط نامطلوب احتمال جایگزینی اراضی برنج را به ویلاهای گرانقیمت شمال جدی به نظر می رساند. و کشاورزان خطه  شمال با نگرانی از واردات گسترده برنج خارجی نسبت به رکود بازار برنج خوش عطر ایرانی بیمناک هستند.

 

۳.علل موثر بر پدیده فرار مغزها در ایران

 

دلیل حمایت نکردن از نخبگان و انگیزه های مهاجرت آنان به خارج از کشور

 

۴.بالا رفتن سن ازدواج در مقایسه با چند دهه اخیر

 

بیان مسئله: دلایل بی میلی به ازدواج و افزایش سن ازدواج نسبت به چند دهه گذشته و افزایش بی بند و باری و بی اعتقادی در جامعه در مقایسه به گذشته

 

هدف:پایین آمدن سن ازدواج و ایجاد شرایط مناسب برای میل جوانان به تشکیل خانواده

 

ضرورت: جلوگیری از آثار مخرب بالا رفتن سن ازدواج در کشور

 

پیشینه تجربی: بر طبق آمار اعلام شده میانگین سن ازدواج دختران ۲۲ و پسران ۲۶ سال است.براساس آخرین سر شماری در سال ۱۳۸۵ سن ازدواج دختران به ۲۳.۵ رسیده که در سال ۱۳۵۵این عدد ۱۹.۶ بوده است ودر مورد پسران از۲۶ به ۲۷ رسیده است.

 

یشینه نظری: تحقیاقت نشان میدهد که در جامعه امروز  متوقع بودن دختران، تجمل گرایی و مشکلات مالی، نداشتن جهیزیه مناسب، ادامه تحصیل، نیافتن همسر ایده آل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به دلیل شیوع بی بندو باری،سختگیری والدین و... از جمله عوامل موثربر افزایش سن ازدواج است.


 

سوالات پژوهش:۱. آیا سن ازدواج در چند دهه اخیر افزایش یافته است؟

 

                      ۲. آیا شیوع بی بند و باری اجتماعی و بی اعتمادی به پسران                         بر افزایش سن ازدواج تاثیر دارد؟

 

                     ۳. تاثیر بالا رفتن توقع دختران و پدیده چشم و هم چشمی بر                      افزایش سن ازدواج در دهه گذشته چیست؟

 

                     ۴. افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه                          می شود؟

 

                     ۵. این عوامل مخرب می تواند باعث بالاتر رفتن سن ازدواج در آینده                        و بی میلی به ازدواج در آینده شود؟

متغییرها: بی بند و باری. بی اعتمادی. سن ازدواج. توقع دختران. چشم و هم چشمی.عوامل مخرب. بی میلی به ازدواج

تعاریف مفهومی:  1. بی بند و باری: به معنی بی قیدی. پایبند نبودن به آداب روسوم و مقررات اجتماعی و لا ابالی گری.

2. بی اعتمادی: اعتماد به معنی تکیه کردن. بر گزیدن و کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینان کردن است که بی اعتمادی خلاف این است.

3. سن ازدواج: ازدواج به معنی زن گرفتن یا شوهر کردن است و سن ازدواج به سنی گفته می شود که فرد تصمیم به ازدواج می گیرد و از لحاظ روحی و جسمی آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد.

4. توقع دختران: توقع به معنی چشم داشتن و انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام

کاری را داشتن است که توقع دختران به دلیل برخی مسائل همچون چشم هم چشمی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

5. چشم و هم چشمی:  به معنی حسادت ورزیدن است که امروزه از عواملی که

شرایط ازدواج را سخت کرده اند و حتی گاهی افراد حاضرند به خود سختی دهند

تا فقط در دید دیگران به تفکر خود جایگاه مثبتی ایجاد کنند.

6.عوامل مخرب: مخرب به معنی ویران کننده است . افزایش سن ازدواج و شرایط

سخت ازدواج باعث شکل گیری عوامل مخرب همچون روابط نا مشروع می گردد.

7. بی میلی به ازدواج: بی میلی به معنی رغبت نکردن است که شرایط سخت حال باعث بی میلی جوانان به امر ازدواج و افزایش سن آن نسبت به دهه گذشته است.

تعاریف عملیاتی:۱. بی بند و باری اجتماعی: در جامعه امروز با افزایش بی قیدی و عوامل مخرب اجتماعی و محیطی و فرهنگی و حتی سیاسی باعث ایجاد پدیده بی بند و باری اجتماعی شده با توجه به اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است بی بند وباری جزء محرمات در دین ما محسوب می شود. با مراحعه به مرکزآمار ایران و آمار موجود در ثبت احوال و پرسیدن سوالاتی در رابطه با این پدیده و تاثیر استفاده نا درست از اینترنت و ماهواره و نبود نظارت خانواده و همچنین طرح پرسشنامه به تعریف عملیاتی می رسیم.

۲. بی اعتمادی: د رسطح اجتماع و شیوع عوامل مخرب و افزایش پدیده بی بند و باری افزایش بی اعتمادی می تواند از دلایل افزایش سن ازدواج باشد با مراجعه به دادگاه های خانواده و دفاتر و موسسات مشاوره و پرسیدن سوالاتی در مورد افزایش بی اعتمادی و طرح پرسشنامه به تعریف عملیاتی این متغییر رسید.

۳. سن ازدواج: با مراجعه به مرکز آمار ایران و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و آمار موجود در این رابطه و طرح و توزیع پرسشنامه در بین جوانان می توانیم به تعریف عملیاتی و میانگین سن ازدواج برسیم.

۴. توقع دختران: با مراجعه به دفاتر و موسسات مشاوره و صاحبنظران در زمینه مسائل اجتماعی و پرسیدن سوالاتی در مورد  سطح توقع دختران و تاثیر آن بر افزایش سن ازدواج  و طرح پرسشنامه به تعریف مناسبی برسیم.

۵. چشم و هم چشمی: با استتفاده از نظرات مردم و توزیع پرسشنامه و آمار و نظرات موجود در رابطه با اثرات پدیده چشم و هم چشمی به تعریف عملیاتی برسیم.

۶. عوامل مخرب: با طرح پرسشنامه و مراجعه به دفاتر مشاوره و مرکزآمار ایران و پرسیدن سوال در مورد شیوع و تاثیر عوامل مخرب بر سن ازدواج و بی میلی به ازدواج رسید.

۷. بی میلی ازدواج: با طرح پرسشنامه و توزیع آن و مراجعه به دفاتر ثبت احوال و مرکز آمار و موسسات مشاوره و پرسیدن این سوال که آیا عوامل ذکر شده بر بی میلی به ازدواج تاثیر دارد به تعریف این متغییر برسیم.

   حالا با استفاده از روش پیمایشی و در سطح کلان و در واحد تحلیل جوانان و در واحد مشاهده شهر تهران که به صورت خوشه ای مناطق و ناحیه ها را بدست می آوریم و پرسشنامه را در بین جوانان توزیع می کنیم.

                              به نام خدا

این پرسشنامه در راستای رسیدن به علل افزایش سن ازدواج نسبت به چند دهه گذشته و تاثیر آن بر آینده و اجتماع است. امید که با استفاده از نظرات و اطلاعات خود به این پرسشنامه به درستی پاسخ دهید.

۱.سن: ...................  

۲.شغل: .................

۳. وضعیت تاهل:  .................  

۴. تحصیلات: ......................            

 ۵.آیا از نطر شما سن ازدواج در چند دهه گذشته افزایش یافته است؟

                 بله                    خیر

۶. به نظر شما بی بند و باری اجتماعی در دهه گذشته چقدر افزایش یافته است؟

        خیلی زیاد        زیاد         کم          خیلی کم

۷. در دهه گذشته بی اعتمادی افزایش یافته است؟

               بله                   خیر

۸. بی اعتمادی چقدر در افزایش سن ازدواج تآثیر دارد؟

      خیلی زیاد        زیاد       کم            خیلی کم

۹. افزایش بی بند و باری اجتماعی  به چه میزان در بی اعتمادی و افزایش سن

ازدواج تآثیر دارد؟

        خیلی زیاد        زیاد          کم             خیلی کم

۱۰. چشم و هم چشمی در بالا رفتن توقع دختران تآثیر دارد؟

                      بله                   خیر

۱۱.آیا افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه می شود؟

                     بله                    خیر

۱۲. وجود عوامل مخرب  مانند روابط  نا مشروع باعث بی میلی به ازدواج می شود؟

                   بله                    خیر

 

۵.تاثیر استفاده از غذاهای فست فود بر چاقی

 

دلیل استفاده از غذاهای فست فود تاثیر آن بر افزایش وزن و چاقی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 15:18  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق پیمایشی یا Survey  می باشد.در اینجا با استفاده از روش پیمایشی می توان به روابط علی و معلولی بین متغیرها به طور دقیق دست یافت و با استفاده از یک ضریب اطمینان و خطا نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد.

 

نمونه گیری

با توجه به اینکه جامعه آماری ما دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند است نمونه خود را به طور تصادفی انتخاب می کنیم به طوریکه به صورت قرعه 100 نفر را انتخاب می کنیم.دلیل استفاده از این روش نمونه گیری این است که در اینجا شانس هر عنصر برای وارد شدن به نمونه یکسان است و به راحتی می توان به لیست اعضای جامعه دسترسی پیدا کرد.

حال ابتدا با مصاحبه از 5 نفر از اعضای نمونه که به طور تصادفی انتخاب می شوند می توان با فضای پژوهش آشنا شد.

 

 

سوالات مصاحبه:

 1.به نظر شما سطح تحصیلی طرفین تاثیری در درک آنها از یکدیگر در زندگی زناشویی دارد؟

 2.به نظر شما وجود فاصله طبقاتی بین خانواده های طرفین موجب بروز مشکلات بین زوجین میشود؟

 3. تا چه میزان وابستگی فرد به خانواده اش تاثیر در رابطه زناشویی دارد؟

 4.به نظر شما آیا دوستی قبل از ازدواج شناخت کافی را به طرفین برای ازدواج می دهد؟

 

پرسشنامه:

1.سن........

 

2.جنسیت........

 

3.وضعیت تاهل........

 

4.میزان تحصیلات........

 ۵.میزان علاقه به سکس..........

۶.تا چه میزان تربیت خانوادگی در رابطه زناشویی تاثیر می گذارد؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

۷.سطح تحصیلی والدین:

1-بیسواد   2- ابتدایی    3- راهنمایی    4- دبیرستان و دیپلم    5- پیش دانشگاهی    6- کاردانی        7- لیسانس    8- فوق لیسانس و دکترا

 

7.سطح تحصیلی پدر و مادر تا چه میزان در افزایش آمار طلاق تاثیر دارد؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

8.به نظر شما کدام یک از موارد زیر در شناخت قبل از ازدواج تاثیر دارد؟

(1)دوست بودن برای مدتی قبل از ازدواج                     (2) نامزد بودن

(3) آشنا شدن از طریق فامیل و آشنایان                        (4)داشتن رابطه خانوادگی از قبل

 

9.تا چه میزان دوست بودن قبل از ازدواج در شناخت موثر است؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

10.نامزد بودن در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

(1)بسیار کم اهمیت    (2)کم اهمیت    (3)متوسط    (4)پراهمیت     (5)بسیار پراهمیت

 

11.به نظر شما تا چه میزان داشتن رابطه خانوادگی از قبل، در شناخت تاثیر می گذارد؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

12.توجه به نظر والدین هنگام زدواج در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

(1)بسیار کم اهمیت    (2)کم اهمیت    (3)متوسط    (4)پراهمیت     (5)بسیار پراهمیت

 

 

13.تا چه میزان مسائل و مشکلات مالی و شغلی  مرد در رابطه آنها تاثیر گذار است؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

14.آیا با کمک کردن مرد به همسرش در خانه موافق هستید؟

(1) بلی           (2) خیر

 

15.به نظر شما تا چه میزان کمک مرد به همسرش در خانه در روابط بین آنها موثر است؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

 

16.چگونگی رفتار مرد با همسرش جلوی خانواده ها در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

(1)بسیار کم اهمیت    (2)کم اهمیت    (3)متوسط    (4)پراهمیت     (5)بسیار پراهمیت

 

17.تا چه میزان برای یک زن اهمیت دارد که همسرش او را در مقابل خانواده اش، در اولویت قرار دهد؟

(1)خیلی زیاد     (2)زیاد     (3)متوسط      (4)کم       (5)خیلی کم

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:42  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق :

در این تحقیق ما از روش پینایشی برای اندازه گیری متغیر ها استفاده میکنیم که این روش رابطه ی علت و معلولی بین متغیر ها را بررسی کرده در آخر آن را به کل جامعه آماری انتخاب شده تعمیم می دهد

جامعه آماری و نمونه:

جامعه اماری این تحقیق ئانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند هستند که دانشجویان رشتهی حسابداری به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند

در این تحقیق به وسیلهی پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم که به شرح زیر است:

به نام خدا

1-سن

2-جنسیت

3-میزان تحصیلات

4-وضعیت تاهل

5-تا چه حد نحوه بسته بندی کالا برای شما اهمیت دارد؟

1-خیلی کم      2-کم       3-متوسط       4-زیاد

6-معمولا از چه طریق با کالای جدید آشنا می شوید؟

1-تلویزیون     2-روزنامه      3-بیلبوردها      4-از طریق دوستان

7-بیشتر تمایل به مصرف کدامکیک از کالاهای زی را دارید؟

1-وارداتی       2- ایرانی

8-کدامیک از موارد زیر در انتخاب کالا برای شما اولویت دارد؟

1-کیفیت      2-قیمت      3-مد بودن

9-تا چه حد نام کالای خارجی شما را به خرید ترغیب میکند؟

1-خیلی کم       2- کم       3-متوسط     4-زیاد

10-تا چه حد نام یک برند بر انتخاب شما تاثیر می گذارد؟

1-خیلی کم       2- کم      3-متوسط      4- زیاد

11-کدامیک از نحوه بسته بندی کالا را بیشتر می پسندید؟

1-بسته بندی صنعتی       2- بسته بندی دستی

12-آیا با افزایش واردات موافق هستید؟

1-بلی      2-خیر

13-تا چه حد قیمیت یک کالا بر روی انتخاب شما تاثیر میگذارد؟

1-خیلی کم      2- کم       3- متوسط      4-زیاد

14-آیا گرایش مردم به استفاده از کالای وارداتی را یکی از علل افزایش بیکاری میدانید؟

1-بلی         2- خیر

15-تا چه میزان از کالی ایرانی استفاده می کنید؟

1-خیلی کم      2- کم       3- متوسط        4-زیاد

16-تا چه حد تبلیغات کالا در انتخاب شما تاثیر می گذارد؟

1-خیلی کم       2- کم       3- متوسط      4 زیاد

سوالات مصاحبه:

مصاحبه شونده:رییس دانشگاه ارشاد دماوند

1-آیا گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی باعث رکود در بازار ایران شده؟

علل گرایش به مصرف کالای خرجی چیست؟

راه های ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی چیست؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:14  توسط توحیدلو  | 

"بسمه تعالی"

 

 

 

 

عنوان تحقیق :

 

                              بررسی نقش رضایت مشتری دربقا سازمان درمحیط رقابتی

 

 

 

 

 

 

استاد : سرکار خانم توحیدلو

محقق : نسرین شورچه

 

 

 

 

 

 

سوابق تحقیق

بررسي تحقیقات گذشته در ارتباط با موضوع تحقيق ( شناسايي عوامل موثر وفاداري مشتريان شركت توزيع كالا (مطالعه موردي شركت پخش پاكنام) انجام گرفته است كه در زير به چند مورد آن اشاره مي كنيم:

الف ) از پژوهش هاي مرتبط با موضوع، توسط حسين منتي (1383) دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي به راهنمايي دكتر علي اكبر افجه، تحت عنوان "عوامل موثر بر وفاداري مصرف كننده نسبت به يك علامت تجاري خاص در محصولات صنايع غذايي (مطالعه موردي ماكاروني) انجام شده است.

فرضيه هاي پژوهش عبارتند از :

1- علت وفاداري مصرف كننده نسبت به علامت تجاري خاص در محصولات صنايع غذايي، ‌شهرت علامت تجاري است.

2- علت وفاداري مصرف كننده نسبت به علامت تجاري خاص در محصولات صنايع غذايي، داشتن علامت استاندارد است.

روش تحقيق در اين پژوهش، ‌پيمايشي بوده است. همچنين با توجه به يافته هاي تحقيق، عوامل موثر بر وفاداري مصرف كننده نسبت به علامت تجاري خاص در محصولات غذايي به اين ترتيب :

1- در دسترس بودن 2- نوع بسته بندي 3- طعم و مزه داشتن 4- علامت استاندار  5-شهرت علامت تجاري بوده است.

طبق نتايج يافته هاي اين تحقيق، شاخص هاي شناخت مشتري بر وفاداري عبارتند از : خريد مجدد، ‌علامت تجاري، تبليغات مثبت‌، حساسيت كمتر به تغييرات قيمت، و ترجيح نسبت به ساير علامت هاي تجاري.

ب)يكي ديگر از پژوهش هاي انجام شده، توسط علي رشيدي (1380) دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران با  راهنمايي دكتر سيد رضا سيد جوادين، با عنوان "عوامل موثر بر وفاداري به يك مارك در نزد مصرف كنندگان پودرهاي رختشويي " بوده است. اين پژوهش همانند پژوهش قبلي حول محورها و خصوصيات فيزيكي و فني كار شده است و توجه چنداني به مسائل مربوط به خدمات نداشته است و در واقع كمتر بدان توجه شده است .

ج)از پژوهش هاي ديگر در ارتباط با موضوع تحقيق، توسط محسن ورزشكار (1382) دانشجوي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه علامه طباطبايي به راهنمايي دكتر قاسم انصاري رناني، تحت عنوان "عوامل موثر بر حفظ و تقويت وفاداري مشتريان محصولات شركت صنعتي بوتان " انجام گرفته است. سؤال اصلي اين پژوهش عبارتست از : مهمترين عوامل موثر بر حفظ وفاداري مشتريان كدامند؟

ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه بوده است. همچنين، بر اساس يافته هاي پژوهش، مهمترين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان، در 3 گروه اصلي :

1- رضايت مشتريان

2- تصوير درك شده از شركت

3- كيفيت دريافت شده از نرم افزار محصول 

د) از ديگر پژوهش هاي مشابه با انجام شده در ارتباط با موضوع، پژوهشي است تحت عنوان "ارائه طرح وفاداري مشتريان بانك رفاه "كه توسط علي دهقاني طرزه (1382) دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي با راهنمايي دكتر محمد اعرابي، صورت گرفته است. در اين پژوهش،‌متغيروابسته وفاداري مشتريان بانك رفاه ومتغيرهاي مستقل‌، طرح هاي وفاداري(كيفيت خدمات، انكي ‌، سطح تخصصي متصدي امور بانكي، ارائه خدمات نوين بانكي ، وپرداخت سود واقعي بيان شده است .

طبق مطالعه ای که توسط آقایان گیون و لی بلنک، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفته، این مطالعه به بررسی تاثیرات رضایت مشتری، کیفیت خدمات، و ارزش دیدگاه ها و وفاداری مشتری در راستای خدمات شرکت می پردازد.جهت بررسی این چهارچوب ، ۱۲۲۴ مشتری در صنعت خدمات بانکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات آنان نشان داد که رضایت و کیفیت خدمات به طور معناداری با ارزش در ارتباط می باشند و کیفیت نسبت به رضایت تاثیر قوی تری روی ارزش دارد. همچنین یافته های آنان نشان داد که مشتریانی که سطوح بالاتری از کیفیت خدمات را دریافت می کنند ، تصویر مطلوب تری از موسسه را در ذهن خود می سازند. به علاوه ، ارزش به طور معناداری بر تصویر ساخته شده در ذهن مشتری موثر است. بطور مشابه ، رضایت مشتری و دیدگاه های تصویری به عنوان عوامل موثر بر وفاداری خدمات یافت شده اند. البته رضایت مشتری نسبت به تصویر برند تاثیر بیشتری دارد.

بر اساس مطالعه ای که توسط آقایان آن – تین سیه و چونگ کی لی، در سال ۲۰۰۷ صورت گرفته است، این مطالعه به بررسی اثر تصویر برند روی دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین دیدگاه روابط عمومی مشتری و وفاداری مشتری جهت بررسی اثر تصویر برند در رابطه مذکور می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشتریان از عملکرد روابط عمومی سازمان مقدم بر وفاداری است. دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری تاثیر بیشتری دارد و هنگامی که تصویر برند مطلوب باشد ، این تاثیر معنی داری بیشتری خواهد داشت. اگر تصویر برند نامطلوب باشد ، تاثیر دیدگاه روابط عمومی روی وفاداری مشتری قابل اغماض است. البته داده های این تحقیق توسط مشتریان صنعت بیمه در تایوان جمع آوری شده است که دو فرضیه را آزمون کنند، در حالی که داده های تحقیق حاضر به صورت مطالعه موردی توسط مشتریان همکاران سیستم جمع آوری شده اند.

در مطالعاتی که در سال ۲۰۰۸ توسط آقایان کرت متزلر، سونجا گربنر-کراتر و سونجا بیدمن انجام شده است، رابطه ریسک گریزی مشتریان با وفاداری برند بررسی شده است و همچنین بررسی کرده اند که آیا این رابطه تحت تاثیر اطمینان و تاثیر برند قرار گرفته است یا خیر. این مطالعه نشان می دهد که چرا برخی از مشتریان اطمینان و تجربه بیشتری نسبت به بقیه دارند و این اطمینان و تجربه چگونه با وفاداری مرتبط می شود. بنابراین، طبق یافته های این مقاله بازاریابان می توانند وفاداری برند را به وسیله هدف قرار دادن مشتریان ریسک گریز بیشتری افزایش دهند. از دید تئوریک، نتایج این مطالعه رابطه میان تفاوت های فردی و ساختارهای مرتبط با برند را روشن می سازد. از دید عملی نیز ، آنها نشان دادند که چرا برخی از مشتریان اطمینان و تجربه بیشتری نسبت به بقیه دارند. همچنین آن ها به طور تجربی فرضیه سازی کردند که ریسک گریزی به وسیله اطمینان و تاثیر برند با وفاداری در ارتباط است.که البته در این تحقیق علاوه بر اینکه اثر تصویر برند روی وفاداری بررسی شده است، اثر آن روی دیدگاه روابط عمومی نیز سنجیده شده است، بنابراین از این نظر با تحقیق حاضر متفاوت می باشد.

مطالعه دیگری توسط آقایان آندرس کاسیک و ارماس واربلن، در سال ۲۰۰۹، در چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان انجام گرفته است. هدف از این مطالعه نشان دادن این موضوع است که عوامل اصلی موثر بر وفاداری وابسته به سطح وفاداری مشتریان می باشند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که داشتن رفتار یکسان با همه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که چها عامل موثر بر وفاداری ( رضایت، قابلیت اعتماد، تصویر و اهمیت ارتباط) نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتری بازی می کنند. روی هم رفته رضایت و اهمیت یک رابطه پایه های هر نوعی از وفاداری را می سازد. قابلیت اعتماد به محصولات یا قابلیت اعتماد به فروشنده مهمترین عوامل بحرانی برای وفاداران رفتاری و ایجاد تصویر ابزار اصلی برای دستیابی به مشتریان متعهد می باشد. نتایج مطالعه آن ها می تواند به وسیله شرکت هایی که رویکردهای هدفمند به عنوان بخشی از هدف افزایش وفاداری مشتری دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۹ توسط آقایان دکتر مینجانگ پارک و دکتر شانون لنون، صورت گرفته ، ترفیع برند در مفاهیم خرید آن لاین را بررسی می کند.هدف از این مطالعه بررسی اثر نام و ترفیع برند بر ارزش دریافت شده مشتری، تصویر فروشگاه، و تمایل خرید می باشد. این مطالعه نشان می دهد که نام برند اثر مثبتی بر تصویر دریافت شده از فروشگاه در ذهن مشتری دارد و ترفیع نیز اثر مثبتی بر ارزش دریافت شده مشتری دارد.ارتباطات مثبتی میان ارزش دریافت شده، تصویر فروشگاه و تمایلات رفتاری وجود داشت. خرده فروشان به منظور ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتریان باید آشنایی با برندشان را افزایش دهند. ترفیع فروش موثر می تواند به عنوان یک هدیه برای مشتریان وفادار مورد استفاده قرار گیرد و همچنین مشتریان جدیدی را جذب نمایند.

جامعه آمار

جامعه آماری شامل پرسنل شاغل دربخش بازرگانی وفروش شرکت گلستان اعم ازمدیران،روسا، سرپرستان ،کارمندان وکارگران ونیزمشتریان شرکت به تعداد 200 نفر می باشد.روش نمونه گیری نیزازنوع تصادفی ساده می باشد.دراین تحقیق متغیرمستقل بقا سازمان ومتغیروابسته رضایت مشتری می باشد.

یک جامعه آماری عبارتست ازمجموعه ای ازافرادیا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا" درهرپژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگرمایل است درباره صفت (صفات)متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد.با توجه به اینکه عملکردبخشهاي بازرگاني وفروش بطورمستقیم دررضايت مشتري تاثیرگذاراست لذا کارکنان اين بخش شامل 200 نفر، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.

 جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارتست ازمجموعه ای ازافرادیا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا" درهرپژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگرمایل است درباره صفت (صفات)متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد.با توجه به اینکه عملکردبخشهاي بازرگاني وفروش بطورمستقیم دررضايت مشتري تاثیرگذاراست لذا کارکنان اين بخش شامل 200 نفر، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.

روش نمونه گیری

نمونه آماری،بخشی ازجامعه آماری است که ویژگی ها وصفت های جامعه آماری رادرخودداردوپژوهشگرمی تواندبا مطالعه آن،درباره جامعه آماری قضاوت کند.نمونه آماری دو ویژگی عمده دارد.

الف) روایی نمونه آماری: زمانی وجودداردکه نمونه آماری موردنظر،کلیه ویژگی های جامعه آماری رادارا باشدوبتوان آن را نمایانگرکلیه خصوصیات وویژگی های جامعه آماری تلقی کرد. ازاین رودراین تحقیق،ازنظرات کارشناسانه صاحبنظران ومتخصصین حوزه مدیریت بازاریابی که درادبیات موضوع مطرح شده واساتیددانشگاه وخبرگان فن جهت تاییدروایی پرسشنامه بهره برده ایم .

ب) تناسب حجمی نمونه آماری: تناسب حجمی مورد مطالعه درآن است که بخش موردمطالعه، حجم کافی ومناسب داشته باشد.

برای برآورد حجم نمونه آماری می توان ازفرمول زیر بهره گرفت:

دراین فرمول     مقدارنرمال استاندارد، (var ) واریانس پارامتری است که محاسبه خواهدشدوd مقدارخطای نسبی است . واریانس پارامتردوجمله ای،pq است وبرآورد آن به راحتی ممکن است . مقدار5/0p=q= ( برای بدبینانه ترین حالت ممکن) بالاترین حجم نمونه را بدست می دهد. توضیح این نکته ضروری است که درتحقیقات حوزه علوم اجتماعی مقدار d به گونه معمول بین 05/0  تا  10/0 قابل قبول است .

برای محاسبه حجم نمونه جامعه آماری موردتحقیق – که حجم آن N=161 نفراست،ازفرمول تعدیل شده زیربهره می گیریم :

 ( حجم نمونه اولیه ) ودرنهایت حجم نمونه نهایی n=160.71=161 خواهدبود. درنهایت به  خاطراینکه ممکن است تعدادی پرسشنامه ناقص داشته باشیم ، 20 درصد به آن اضافه کردیم وتعداد200پرسشنامه توزیع گردید .کل پرسشنامه ها پس ازتکمیل عودت شدکه نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.این تعدادبا استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بدست آمده است .

روش تحقیق

ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق راتوصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. پیمایش عبارت ازجمع آوری اطلاعات است که با طرح ونقشه وبعنوان راهنمای عملی توصیف ،پیش بینی وبه منظورتجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذیرد.پیمایش معمولا" درمقیاس وسیع انجام می شودونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکزبیشتردرمقیاس کوچکتراست . ازطرفی به لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ، می توان  این پژوهش را یک تحقیق کاربردی محسوب کردکه هدف ازآن توسعه دانش کاربردی دریک زمینه وحیطه فعالیت خاص است.

 ابزاراندازه گیری

ابزاری که با آن به اندازه گیری ویژگی های موردسنجش دراین پژوهش پرداخته شده،پرسشنامه ای است که توسط کارکنان شاغل دربخش بازاريابي وفروش شرکت گلستان ومشتريان محصولات آن شركت داده می شود. پرسشنامه یکی ازابزارهای رایج تحقیق وروشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه ازمجموعه ای ازسوالات تشکیل شده که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.این پاسخ ، داده موردنیازپژوهشگررا تشکیل می دهد.ابزاراندازه گیری نیزدراین تحقیق ،پرسشنامه می باشد.سوالات پرسشنامه تحقیق براساس طیف پنج درجه لیکرت طرح ریزی گردیده است. پرسشنامه این تحقیق درپیوست آورده شده است .

روشهای آماری آزمون فرضیات

در این پژوهش برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن، جهت بررسی روابط میان متغیرها استفاده ‌شد. برای سنجش ارتباط میان متغیرهای موردبررسی در این تحقیق ، که متغیرهایی از نوع فاصله ای و یا رتبه ای هستند، آزمون اسپیرمن نسبت به ضریب همبستگی پیرسون، مناسب تر به نظر می رسد.  هنگامی که متغیر با استفاده از طیف لیکرت اندازه‌گیری می‌شود، نوع آن، رتبه‌ای به‌شمار می‌رود و برای متغیرهای رتبه‌ای، ضریب هم‌بستگی اسپیرمن، مناسب‌ترین روش است.(سرمد و همکاران،1386،ص224-227).

همچنین آزمون دوجمله ای که ازنوع آزمون های ناپارامتری به شمارمی رود،  از روشهای آماری دیگر برای آزمون فرضیات است . از آزمون های مربع کای پیرسون وتحلیل واریانس یک طرفه نیزاستفاده بعمل آمد .

در اين پژوهش به روش توصيفي نیز به تحليل داده‌هاي به دست آمده، پرداخته شده است. و با استفاده از مشخصه‌هاي آماري،  نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل توصيفی ويژگي‌هاي جامعه پرداخته، و در سطح استنباطي هم به منظور پاسخ به فرضیات و سؤالات پژوهشي و هم علاوه بر توضیحات بالا، به منظور يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از آزمونهاي زير استفاده می‌شود.

پرسشنامه

 

تا چه اندازه از هر یک از موارد زیر در رابطه با شرکت رضایت دارید (میزان برآورده شدن انتظارات شما)

پرسش ها

بسیار

زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

1.     امکانات اطلاع‌رساني و خدمات رساني شركت تاچه حدرضايت مشتري را جلب مي نمايد؟

 

 

 

 

 

2.   سايت اينترنتي واجد اطلاعات كامل و به روز جهت پاسخ‌گويی به مشتريان تاچه ميزان انتظارات مشتري را برآورده مي كند؟

 

 

 

 

 

3.     ارایه خدمات پس ازفروش درچه حدي مي باشد؟

 

 

 

 

 

4.     جديت و تسريع در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان به چه ميزاني رضايت مشتري را برآورده مي كند؟

 

 

 

 

 

5.     تاچه حدي شركت درارایه اطلاعات كافي در خصوص وضعيت کالاهای موجود موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

6.     اجتناب از لغو یا تاخیر ارسال کالاازسوي شركت تاچه ميزان موردتوجه بوده است؟

 

 

 

 

 

7.     شرکت تا چه میزان به دلایل ازدست رفتن مشتری اهمیت می دهد؟

 

 

 

 

 

8.     درتولیدمحصول چه میزان استانداردهای لازم رعایت شده است؟

 

 

 

 

 

9.     آيا شركت به منظور كاهش هزينه ها وجلب رضايت مشتري ازفناوريهاي جديدبهره مي برد؟

 

 

 

 

 

10.  چنانچه قدرت خريدمصرف كننده افزايش يابد،آيا شركت مي تواندپاسخگوي تقاضاي مشتري باشد؟

 

 

 

 

 

11.  تا چه حد شركت دردوران ركودبازارمي تواندجهت رضايت مشتري هزينه ها را پايين آورد؟

 

 

 

 

 

12.  تسهیلات ارائه شده توسط شرکت(مانندخریداقساطی) تا چه حدبراشتیاق خریدمشتری می افزاید؟

 

 

 

 

 

13.  شركت تاچه ميزان به برآوردن سريع خواسته‌ها ونيازهاي شما اهميت قائل است؟

 

 

 

 

 

14.  سرعت ارایه خدمات توسط ویزیتورها تاچه حد است؟

 

 

 

 

 

15.  تناسب كاركنان باتوجه به ميزان فعاليت شركت چگونه است؟

 

 

 

 

 

16.آیا مدیریت برای واکنش سریع وموثرنسبت به تحولات نابهنگام ازتوان لازم وخوبی برخوردار است؟  

 

 

 

 

 

17.   آیا مدیریت  براس قسمت های مختلف بازاراقلام وطرح های بازاریابی متفاوتی راتدارک می بیند؟

 

 

 

 

 

18.  جابجايي و تحويل کالا به شكل مناسب ازسوي شركت درچه حدي است؟

 

 

 

 

 

19. چه ميزان امكان چك كردن حواله های دریافتی از طریق تلفن پاسخگوي مشتري بوده است؟   

 

 

 

 

 

20.  تا چه میزان قیمت  درمقابل محصول یا خدمات  مشابه ( رقابتی ) مناسب است؟

 

 

 

 

 

21.  آيا شركت امكانات رفاهي دراختيارمي گذارد؟

 

 

 

 

 

22.   تا چه حد دریافت محصول وخدمات مطابق با نیاز مشتری است ؟   

 

 

 

 

 

23.    آيا شركت دربرنامه هاي خود  جهت افزايش فروش به رضايت مشتري توجه داشته است ؟

 

 

 

 

 

24. آيا دربرنامه ريزي هاي شركت الگوگيري ازرقبا جهت افزايش توان رقابتي توجه شده است؟

 

 

 

 

 

25. آيا جهت افزايش رضايت مشتري به كيفيت محصولات توجه شده است؟

 

 

 

 

 

26. تاچه ميزان عملكردشركت درجلب رضايت مشتري او را از سايررقبا متمايزنموده است؟

 

 

 

 

 

27.  آيا شركت، دربرنامه ريزي خودبه افزايش صادرات توجه داشته است؟

 

 

 

 

 

28.  آيا محصولات شركت (يا محصولي كه مصرف كننده استفاده مي كنيد)را به ديگران توصيه مي نماييد؟ 

 

 

 

 

 

29.  میزان هماهنگی قیمت محصول با نرخ بازار چه میزان است؟

 

 

 

 

 

30 .  تا چه میزان محصولات شرکت می تواند با سایرمحصولات مشابه خارجی رقابت کند؟

 

 

 

 

 

31 .  شركت تا چه ميزاني دربرابرانتقادات شمادررابطه با عملكرد آن با رقبا انعطاف پذيري دارد؟

 

 

 

 

 

32 .  تا چه حد شركت جهت افزايش توان رقابتي دربازارمي تواندمحصول جديدعرضه نمايد؟

 

 

 

 

 

33 .  متنوع بودن محصولات تا چه حداشتیاق مشتری برای خریدتحت تاثیرمی گذارد؟

 

 

 

 

 

34 .  شركت تاچه ميزان در قبال ارائه خدمات خود پاسخ گومي باشد؟

 

 

 

 

 

35 .  درصورت وقوع تأخير در ارسال یا ارائه کالا شركت تاچه ميزان پاسخ گومي باشد؟

 

 

 

 

 

36 .  مدیریت تا چه حدازتوان بالقوه فروش وسودآوری قسمت های مختلف بازار ,مشتریان ،محصولات وکانال توزیع اطلاع دارد؟

 

 

 

 

 

37 .  ایجاد رابطه‌ای صمیمانه و با همدلی مطلوب بین مشتریان و کارکنان تاچه ميزاني است؟

 

 

 

 

 

38 .  آیا شرکت برنمایندگان فروش خودنظارت دارد؟

 

 

 

 

 

39 .  قابل اعتماد بودن شرکت ازنظرمشتري به چه ميزان مي باشد؟

 

 

 

 

 

40 .  تاچه حداطمینان از سالم بودن و کیفیت مطلوب کالاي شركت را داريد؟  

 

 

 

 

 

41 .  آراستگي ظاهري كاركنان به چه ميزان براي شركت اهميت دارد؟  

 

 

 

 

 

42 .   قابلیت های دسترسی وتماس با مسئولین تاچه میزان است ؟  

 

 

 

 

 

43 .  میزان تعهدبه بهبود مستمرکیفیت درشرکت چقدراست؟   

 

 

 

 

 

44 .  آيا اقدامات موثري ازسوي شركت در رابطه با آموزش كاركنان درزمينه هاي مختلف  جلب رضايت مشتري انجام شده است؟  

 

 

 

 

 

45 .  آيا درارزشها واستراتژي هاي شركت به رضايت مشتري اهميت قائل شده است؟ 

 

 

 

 

 

46 .  انعطاف پذيري به خواسته هاي مشتري ازطرف شركت به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

47 .  آيا شركت ،دربرنامه هاي خودمشاركت مصرف كننده را درنظردارد؟  

 

 

 

 

 

48 .  آيا شركت جهت كاهش هزينه هابه منظورافزايش رضايت مشتري به پيشنهادات شما اهميت مي دهد؟

 

 

 

 

 

49 .  میزان اهمیت شرکت به کالاهای سفارشی  چقدراست؟  

 

 

 

 

 

50 .  میزان دردسترس بودن  محصولات (وجودشعب متعدد) چه حدی است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:41  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق پیمایشی است که در ان روابط  علی و معلولی بین متغیر ها بر قرار است.و در اخر نتیجه کار به کل جامعه اماری تعمیم داده می شود.روش پیمایشی به دنبال نیازهای جامعه انسانی است و تعمیم پذیری به کل جامعه اماری در ان وجود دارد.

نمونه گیری

جامعه کل دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه ارشاد است که تعداد انها 200نفر است وما به عنوان نمونه و به صورت تصادفی 50 نفر را انتخاب میکنیم.

سطح تحلیل: میانه ، واحد تحلیل: دانشگاه ارشاد و واحد مشاهده: دانشجویان حسابداری دانشگاه ارشاد

ابزار انجام تحقیق پرسشنامه است.

پرسشنامه

 

۱. آیا تا به‌ حال‌ برای‌ شركت‌ در یك‌ مسابقه ‌اطلاعات‌ عمومی‌ فرم‌ پر كرده‌اید؟

 

بلی

خیر، حتی‌ یك‌ لحظه‌ هم‌ راجع‌ به‌ آن‌ كارفكر نكرده‌ام

اگرچه‌ گاهی‌ اوقات‌ راجع‌ به‌ آن‌ اندیشیده‌ام‌، ولی‌ هرگز اقدامی‌ در آن‌ باره‌ صورت ‌نداده‌ام‌

 

۲. آیا مایلید در هر فرصت‌ به‌ دست‌ آمده‌ ، گفتگویی‌ با افراد با نفوذ داشته‌ باشید؟

 

بلی

خیر

برای‌ هم‌ صحبتی‌ با چنین‌ افراد متنفذی‌ زحمتی‌ به‌ خود نمی‌دهم‌، ولی‌ اگر فرصتی‌ پیش ‌آید از آن‌ استقبال‌ می‌كنم‌‌

 

۳. آیا به‌ قدرت‌ مثبت‌ اندیشی‌ معتقد هستید؟

 

بلی

 

خیر، چون‌ دست‌ تقدیر و سرنوشت‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ آرزوها و آرمان‌های‌ ما عمل‌ می‌كند

 

گاهی‌ اوقات‌

 

۴. آیا تا به‌ حال‌ برای‌ شركت‌ كردن‌ در یك ‌مباحثه‌ در مورد موضوع‌ روز با یك‌ ایستگاه‌ رادیویی‌ یا تلویزیونی‌ تماس‌ حاصل‌ كرده‌اید؟

 

بلی

 

خیر و تصور هم‌ نمی‌كنم‌ كه‌ هرگز به‌ انجام‌ چنین‌ كاری‌ مبادرت‌ كنم‌

 

خیر، ولی‌ احتمال‌ انجام‌ چنین‌ كاری‌ را در آینده‌ بعید نمی‌دانم

 

۵. تا به‌ حال‌ چند مرتبه‌ به‌ رئیس‌ تان‌ گفته‌اید كه‌ با شیوه‌ كاری‌ او موافق‌ نیستید؟

 

به دفعات

 

هرگز

 

خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

۶. از این‌ كه‌ دیگران‌ شما را با لباس‌ های ‌نامناسب‌ مشاهده‌ كنند، تا چه‌ حد عصبی‌ می‌شوید؟

 

اصلاً عصبی‌ نمی‌شوم‌

 

به‌ شدت‌ عصبی‌ و مضطرب‌ می‌شوم‌

 

تا حدی‌ عصبی‌ و نگران‌ می‌شوم‌

 

 ۷.آیا شیرین‌ كاری‌ یا هنر نمایی‌ را بلد هستید كه‌ بتوانید آن‌ را در تجمعات‌ خانوادگی‌ انجام‌ دهید؟

 

بلی

خیر

نه‌ به‌ آن‌ صورت‌، ولی‌ اگر وادار به‌ انجام‌ آن‌ شوم‌، به‌ خود جرئت‌ می‌دهم‌ و به‌ تنهایی‌ آوازی ‌می‌خوانم‌ و یا لطیفه‌ای‌ تعریف‌ می‌كنم

 

۸. زمانی‌ كه‌ بلیط بخت‌ آزمایی‌ می‌خرید و یا در یك‌ قرعه‌ كشی‌ شركت‌ می‌كنید، تا چه‌ حد به‌ برنده‌شدن‌ امیدوار هستید؟

 

اگرچه‌ احتمال‌ برنده‌ شدن‌ را زیاد نمی‌دانم‌، ولی‌ آرزوهای‌ بزرگی‌ دارم‌ و می‌دانم‌ كه‌ قطعاً روزی‌ برنده‌ جایزه‌ اول‌ خواهم‌ شد

به‌ هیچ‌ وجه‌ امیدی‌ به‌ برنده‌ شدن‌ ندارم‌ ، ولی‌ اگر چنین‌ شود، كاملاً غافلگیر خواهم‌ شد

كاملاً امیدوارم‌ كه‌ دست‌ كم‌ یك‌ جایزه‌ كوچك‌ را برنده‌ شوم

 

 ۹.فرض‌ كنید كه‌ در بحثی‌ با افراد مختلفی ‌درگیر شده‌اید كه‌ همگی‌ نقطه‌ نظراتی‌ كاملاً متفاوت‌ با عقاید شما دارند. اگر حتم‌ داشته‌ باشید كه‌ حق‌ با شماست‌، چه‌ واكنشی‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

 

از ادامه‌ بحث‌ استقبال‌ می‌كنم‌ ولی‌ هم‌چنان‌ بر سر نقطه‌ نظرات‌ و عقاید خود استوارمی‌ایستم‌

از ادامه‌ بحث‌ خودداری‌ می‌كنم‌ و به‌ این ‌فكر می‌افتم‌ كه‌ شاید اصلاً حق‌ با من‌ نباشد

از نقطه‌ نظرات‌ خود دفاع‌ می‌كنم‌، ولی‌ با بیان‌ جملاتی‌ به‌ سرعت‌ مسیر بحث‌ را عوض‌ می‌كنم‌، مثل‌: قطعاً در فرصت‌ بهتری‌ در مورد مسئله‌ای‌ كه‌ اختلاف‌ نظر داریم‌، به‌ توافق‌خواهیم‌ رسید

 

۱۰. آیا حاضرید، به‌ نفع‌ امور خیریه‌ دست‌ به‌ كارهای‌ خطرناك‌ بزنید؟

بلی

خیر

ممكن‌ است‌، ولی‌ لحظه‌ای‌ ترس‌ و وحشت ‌دست‌ از سرم‌ بر نمی‌دارد‌

   ۱۱. وقتی با مساله تازه ای روبه رو می شوید، معمولا چه می کنید؟

از فرد دیگری می خواهم آن را برایم حل کند.

سعی می کنم با کمک فردی دیگر، آن را حل کنم.

سعی می کنم اطلاعات بیشتری به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

  ۱۲.  اگر درگیر حل یک مساله یا مشکل ریاضی باشید، چه می کنید؟

از معلم یا شخص دیگری می خواهم به من کمک کند.

یک کتاب ریاضی مربوط به مساله را می خوانم.

از منابعی که در دسترس دارم، استفاده می کنم.

   ۱۳. وقتی در گروهی برای حل مساله در یک گروه کار می کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می کنند؟

به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

۱۴.     وقتی با مشکل غیر عادی مواجه می شوید، معمولا آن را چگونه رفع می کنید؟

اغلب از فرد دیگری کمک می گیرم.

قبل از آن که از فرد دیگری کمک بگیرم ، مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

مدتی بسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

۱۵.آیا به نظر دیگران ، شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟

خیر ، این طور فکر نمی کنم.

گاهی این طور فکر می کنم.

اغلب این طور فکر می کنم.

۱۶.آیا معمولا دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟

معمولا به کارهای تازه دست نمی زنم.

گاهی به کارهای تازه دست می زنم.

اغلب به کارهای تازه دست می زنم.

 

۱۷.آيا به نظــــر ديگــــران ، شما سؤالات مشكلـــي طـــرح مي‌كنيد؟

- خيــــر، اين طور فكـــــر نمي‌كنم.

- گاهـــي اين طور فكر مــي كنم.

- اغلب اين طــور فكر مي‌كنند.

 

۱۸.آيا معمولاً دوست داريد به كارهـــاي تازه دست بــــزنيد؟

- معمولاً به كـــارهاي تازه دست نمــــي‌زنم.

- گاهــــي به كارهاي تازه دست مي‌زنم.

- اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم.


۱۹. وقتـــــي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد، چه مـــي‌كنيد؟

- سعــــي مي‌كنم خود را درگيـــر حل آن نكنم.

- ممكـــن است زمان كوتاهــــي براي حل آن تلاش كنم.

- زماني بسيار طولانـــي براي حل آن تلاش مي‌كنم.


 ۲۰.آيا از تجـــارب تازه لذت مـــــي‌بريد؟

- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.

- گاهــــي از تجارب تازه لذت مي‌برم.

- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.


۲۱.وقتي در موقعيتي قـــــرار مي‌گيريد كه از عهدة آن برنمي‌آييد.

- اغلب به ديگــــران متوسل مي‌شوم.

- گاهي به ديگران متــــــوسل مي‌شوم.

- معمولاً تــــرجيح مي‌دهم به خودم متكــــي باشم.


۲۲. به آنچه مستقلاً انجام مــــي‌دهيد، چقــــدر اطمينان داريد؟

- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم.

- به آنچه خــودم مستقلاً انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم.

- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــي‌دهم اطمينان زيادي دارم.


 ۲۳.آيا از انــــجام آزمايش‌هاي علمـــــي لذت مي‌بريد؟

- از انجام آزمايش لذت نمــــي‌برم.

- از انجام آزمايش تا حــــدودي لذت مي‌برم.

- از انجام آزمايش خيلـــي لذت مي‌برم. ۲۴.اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عهده اين كار برخواهيد آمد؟

- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگــــي نداشته‌ام.

- نهايت سعي خود را خواهــــم كرد تا از عهده آن بر ايم.

- به خوبـــي از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.


۲۵. براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟

- معمــــولاً اين كار برايم دشـــوار است.

- گاهــي اين كار بــرايم آسان است.

- اغلب اين كار برايم آسان است.

۲۶.کنترل خشم برایم مشکل است.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

۲۷.شروع دوباره ، برايم سخت است.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

۲۸.كمك كردن به ديگران را دوست دارم.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

۲۹.به خوبي مي توانم احساسات ديگران را درك كنم.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

۳۰.هنگامي كه از ديگران خشمگين مي شوم ، نمي توانم با آنها در اين مورد صحبت كنم.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

۳۱.هنگام رويارويي با يك موقعيت دشوار، دوست دارم تا حد ممكن در مورد آن اطلاعات جمع آوري كنم.

.کاملا موافقم 

.موافقم

.تا حدودی

.مخالفم

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:37  توسط توحیدلو  | 

"بسمه تعالی"

  عنوان تحقیق : بررسی نقش رضایت مشتری دربقا سازمان درمحیط رقابتی                       

محقق : نسرین شورچه 

 

مقدمه :

تغيير و تحول در زندگي بشر راه پرفرازي پيموده و يكي از ويژگي هاي دنياي جديد شدت و سرعت در تحول است، تفاوت عمده جهان پيشرفته با جهان در حال توسعه در همين معنا نهفته است. وجود رقابت هاي سخت درعرصه هاي گوناگون بقاي جوامعوسازمان هارا متلاطم و نيازمند توانمنديهاي خاص آن كرده است. ارائه دائمي و افزاينده كالاها و خدمات نو نتيجه اين رقابت ها و نشان دهنده تلاشي مستمر براي اين بقاست .      توليد و ارائه خدمات نو با خصوصيات منحصر به فرد، نيازمند سازمانهايي با تفكر و راهبردهاي نوين مي باشد. سازمان هايي كه سرعت و شدت در تحول دروني شان با نيازهاي بازار سامان مي يابد و با هوشمندي تمام توانايي درك اين نيازها را داشته و قادرند آن را به موقع تأمين نمايند. امروزه تنها داشتن بازار گسترده نمي تواند ضامن بقاي سازمان باشد، اكنون كه شما در حال خواندن اين مطالب هستيد در هر شغلي كه باشيد، رقباي جديدي در حال شكل گرفتن هستند. آنها منتظر شما نمي مانند تا شما آنان را بشناسيد، آنها را بعد از تصرف بخشي از بازارتان بخوبي درك مي كنيد و تازه اگر نجنبيد حذف مي شويد، حتي اگر اولين و سردمدار باشيد، مجبور به تحوّل ايد. مشتريان شما با ارزيابي چهارآرايه به سراغ شما مي آيند و يا از شما دور مي شوند، قيمت ، كيفيت ، زمان و نوآوري بهتر در محصولات و خدمات . هر چه توان شما در ارائه آن بيشتر باشد، به همان ميزان بازار بيشتري در دست شماست و توليد شما براي مشتريانتان زيباتر و جذاب تر خواهد بود، تبلور بخشيدن به اين آرايه ها تلاشي سنگين در همه فرآيندهايتان را مي طلبد. نقطه آغاز اين بنا درك صحيح نياز بازار و مشتريان است و نقطه پايان آن تأمين خواسته ها و برآوردن اين نيازها و روند رو به كمال آن است .       


بیان مسئله:

درسالهای اخیرکه به علت پیشرفت علم امکان تولیدانبوه کالاها،افزایش عرضه نسبت به تقاضا رابه دنبال داشته است،شرکتها دربازاررقابتی چاره ای جزجلب رضایت مشتری را ندارند.علاوه براین فضای انحصاری گذشته درتولیدوخدمات شکسته شده است . طوری که درفعالیتهای اقتصادی جهان یکی ازاصول کسب وکار،کسب رضایت مشتری است وعدم توجه به این اصل منجربه نارضایتی مشتری شده که تداوم این عدم رضایت به کاهش تولیدودرنهایت به قطع فعالیت سازمان می انجامد.کارمرمعتقداست موفقیت شرکت ورضایتمندی مشتری دومفهومی هستند که خیلی به هم نزدیک اندواگر رضایتمندی مشتری یکی ازعوامل موفقیت است پس می توانداستنتاج کردکه به منظورکسب موفقیت ، شرکت بتید مشتریان راضی داشته باشد.انتظارات ،نیازها وخواسته های درحال تغییر،دلالت براین موضوع داردکه ارزیابی رضایت مندی مشتری به صورت مداوم بسیارضروری است .توپرمعتقداست : «رضایت مندی مشتری بستگی به کسب وکاروشرایط بازارشرکت نداردبه توانایی انچام یا ارائه سطح کیفیت مورد انتظاروتعریف شده وابسته است » . به همین علت ارتباط با مشتری درتمام برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان کالا وخدمات قرار دارد.نکته مهم دراین فراینداین است که درصورت نارضایتی مشتری ، ازخریدمجدد روی برگردانیده ،برنامه تولیدمختل می گرددودرآمدوسودسازمان کاهش می یابد.مشتری ناراضی درانتقال احساس وتجربه خودبه دیگران موفق تر است .ازاین رو جلب رضایت مشتری ازاهمیت ویژه ای برخورداراست . لذا با توجه به مورد کاوی که انجام خواهدشد مدیریت شرکت گلستان برآن است که میزان سوددهی شرکت را افزایش دهد وجهت رسیدن به این منظورتصمیم دارد رضایت مشتریان خود را به طرق مختلف افزایش دهد،تابتواند درمحیط رقابتی حیات وبقا داشته باشد.  


ضرورت واهمیت تحقیق:

امروزه اثربخشی فعالیتهای سازمان سخن روزاست.یکی ازراههای افزایش اثربخشی سازمان،تامین نیازها وانتظارات مشتریان است وبا افزایش کیفیت خدمات می توان رضایت مشتری را بالا برد.به همین خاطر یکی ازشاخص های اثربخشی سازمان رارضایت مشتری عنوان می کنیم. درسالهای دور،شرایط غیررقابتی ناشی ازمحدودیت عرضه وعدم وجودرقیبان وقبول این تفکر که کیفیت بالا سبب تصرف بازار می گردد،سبب شد تاکمتر به موضوع رضایت مشتری بپردازند. درحالی که امروزه بسیاری ازتولیدکنندگان تولیدات خودرا به صورت سفارشی ارائه می دهندزیرا رضایت مشتری صرفا" به کیفیت محصول ختم نمی شود. اکنون موفقیت ازآن کسانی است که درمورد مشتری چنین می اندیشند : « مشتری مزاحم کارما نیست ، اومنظورکارماست . ما به او لطف نمی کنیم . اوبه ما لطف می کند که به ما فرصت می دهد تا به او خدمت کنیم » .پیتر دراکر درسال 1954 عنوان کرده بودکه رضایتمندی مشتری تنها تعریف وتوصیف موجهی است که درموردهدف یک سازمان تجاری می توان ارائه نمود .ازآنجا که رضایت مشتری با کیفیت محصول رابطه ای تنگاتنگ دارد،درسالهای کنونی شرکتها با برنامه مدیریت کیفیت جامع برآن هستندکه پیوسته کیفیت محصولات،خدمات وفرایندهای بازاریابی رابهبودبخشندوبا اجرای مدیریت کیفیت جامع موجبات رضایت مشتری رافراهم آور.

تعاریف مفهومی: 

مفهوم مشتري در كانون فعاليتها و فلسفه وجودي سازمانهاي تجاري و بازرگاني قرار دارد. در زمان كنوني حفظ رابطه با مشتري امري ضروري به حساب مي آيد. جورج گرين در كتاب خود به نام «تامين رضايت مشتري» يك قانون طلايي ارائه كرده و گفته است: مواظب مشتريان خود باشيد، زيرا اگر چنين نكنيــد، كس ديگري اين كار را انجام خواهد داد. مشتري شخصي، اشخاص يا سازمانهايي هستند كه با ديگري قرارداد مي بندند تا او كالا يا خدمتي ارائه كند . مشتـري كسي است كه براي او يك فــــرد يا يـك سازمان نيـازي را تامين مي كنـد. ( كارترايت ،1383 ) 


رضایت :

رضایت عبارت است از"احساس خوشایند یا ناخوشایند شخص، که ازمقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود و تابع عملکرد ذهنی و انتظارات است ."(فارسیجانی، 1386 ) رضایت مشتری


رضايت مشتري:

يعني حالت رضايت،خشنودي،شادماني يا شعفي كه درنتيجه تامين نيازها وبرآورده كردن تقاضاها واحتياجات مشتري توسط فروشنده درخريدار ايجادمي شود. عمليات واقدانات فروش وخدمات پس ازفروش معمولا"منجربه ايجادسه حالت متمایزدرخریدار متمايزدرخريدارمي گردد:

الف – حالت رضایت ، یعنی حالتی که عملکرد سازمان وفروشنده درحدود پيش بيني ها وبرابربا نيازها وانتظارات مشتري است .

ب- حالت عدم رضايت؛ يعني حالتي كه عملكرد سازمان و فروشنده كمتر از پيش بيني ها و کمتر از حدود مورد انتظار مشتري است.

ج- حالت خشنودي ؛ يعني حالتي كه عملكرد سازمان و فروشنـده بيشتر از پيش بيني ها و بيش از حدود مورد از حدود مورد انتظار مشتري است(بلوریان تهرانی ،1388 ).

  نتايج اين بررسيها نشان ميدهد براي تعريف رضايت با دو رويكرد مواجه هستيم:

  رويكرد اول عقيده دارد رضايت حالتي است كه پس از مصرف محصول يا استفاده از خدمت، براي مشتري حاصل مي‌شود .

2- در رويكرد دوم رضايت، به عنوان فرآيند درك و ارزيابي مشتري از تجربه مصرف محصول يا استفاده از خدمات، تعريف مي‌شود. بنابر رويكرد دوم مي‌توان گفت، رضايتمندي واكنش احساسي مشتري است كه از تعامل با سازمان عرضه‌كننده يا مصرف محصول حاصل مي‌گردد. رضايت از درك متفاوت مابين انتظارات مشتري و عملكرد واقعي محصول يا سازمان حاصل مي‌شود. تجربيات قبلي مشتري از مصرف محصول و همچنين تجربه او از تعامل با سازمان عرضه‌كننده ، در شكل‌دهي انتظارات وي نقشي اساسي ايفاء مي‌كند.(کاوسی وسقایی ،1384  )

 

انتظارات مشتری :

همواره مشتری از کالا ویا خدماتی که دریافت می کند انتظاراتی داردکه این انتظارات درسه سطح می باشد :

1- انتظارات ضمنی:انتظارات پایه ای ازخدمات یامحصول که جزءحداقل انتظارات مشتریان می باشد.این  این انتظارات مشخصاتی ازمحصول است که همیشه انتظارمی رودکالاآنراداشته باشد.یعنی انتظارات ضمنی   ازنیازهای ابتدایی درمحصول بوده که درپایین ترین سطح عملکرد،می توان این انتظارات رابرآورد  کرد.

2- انتظارات صریح : مشتری با تعیین مشخصات محصول ، انتظار ارائه آن را از جانب عرضه کننده دارد.تامین کالا یا خدمات با مشخصات مورد نیازمشتریان از محصول درمقابل بهاء آن معاوضه می شود .

3- انتظارات نهایی : این انتظارات از محصول حتی برای خود مشتری نیزآشکارنبوده ولی عرضه کنندگان محصول محصول را با ارزش افزوده بیشتروبدون درخواست مشتریان دراختیارآنان قرار می دهندومشتری ازداشتن این ارزش افزوده مسرور خواهدشد. دراین سطح نیازهای ضمنی وصریح ، قرین انتظارات نهایی بوده وبه صورت یکجا تامین می شود . (ار.تنز ،1376)

درسطح نیازهای ضمنی ، هرچه به مشتری خدمت ارائه گردد ، موجبات افزایش خشنودی وی را فراهم نمی آوردوبا افزایش ارائه خدمات رضایتمندی درسطحی ازحالت خنثی باقی می ماند. درسطح نیازهای صریح ، با ارائه خدمت توافق شده رضایت مشتری حاصل می شود ودرصورت عدم ارائه خدمت موردتوافق ، نه تنها رضایت مشتری خنثـی می گردد بلکـه اثرات معکوس نیـز به دنبال خواهدداشت . درسطح انتظارات نهایی ، انتظارات پنهانی مشتریان علاوه برانتظارات ضمنی وصریح لحاظ شده وموجبات خرسندی مشتری را فراهم می آورد.عدم تامین انتظارات پنهانی،موجب کاهش رضایت مشتری  نمی شود. لازم به ذکراست که خرسندی فراترازرضایت است .رضایت زمانی حاصل می شودکه محصول ارائه شده منطبق با خواست ونیاز مشتری باشد.اما خرسندی هنگامی تحقق می یابد که محصول ارائه شده فراتر از انتظارات مشتری باشد . (ار.تنز، 1376)

  درک انتظارات مشتری اهداف درهرشرکت به انتظارات مشتریان آن شرکت بستگی دارد.بنا به تحقیقات انجام شده ازمدیران دریکی از کشورهای اروپایی،عوامل کلیدی در رضایت مشتریان عبارتنداز :

1- انطباق با انتظارات مشتری

2- قابل اتکا بودن .

3- پاسخ به وعده های داده شده به مشتری .

4- واکنش سریع .

5- پاسخ به نیازهای مشتری درکمترین زمان

6- ادب واحترام به مشتری به عنوان یک انسان مشتریان گوناگون اولویتهای مختلفی به عوامل فوق قائلندواگرچه ممکن است به برخی از آنها اهمیتی ندهند،اما سازمان باید برای حصول اطمینان همه آنها را بررسی کند . (ونوس وصفائیان ، 1381 )

به منظور ارائه پاسخی درخور به مسئله پژوهش در مورد محصولات شرکت گلستان، ابتدا به بررسی تحقیقاتی پرداخته شد که در فضای کشور در زمینه رضایت مشتری و آثار آن بر مزیت رقابتی و ایجاد منابعی ارزشمند برای شرکتها، انجام پذیرفته است. این پژوهشها در زیر ارائه گردیده اند و مختصری در خصوص نتایج حاصل از آنها بیان شده است.

  از جمله تحقیقات مفید در مورد موضوع مورد نظر، پژوهشی است که با عنوان "عوامل موثر بر وفاداري به يك مارك در نزد مصرف كنندگان پودرهاي رختشويي" انجام یافته و نسبتا می توان گفت پژوهشی مشابه تحقیق حاضر به شمار می شود. این پژوهش ابتدا به مباحث رضایت مشتری اشاره کرده است و سپس تاثیر دو عامل رضایت و وفاداری را بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکت مورد آزمون قرار داده است.(منتی،1383)

در پژوهشی  تحت عنوان "عوامل موثر بر حفظ و تقويت وفاداري مشتريان محصولات شركت صنعتي بوتان " نشان داده شد که مهمترين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان، شامل:

1- رضايت مشتريان                                                          

2- تصوير درك شده از شركت

3- كيفيت دريافت شده از نرم افزار محصول می باشد.  (ورزشکار،1382)   

  در پژوهشی دیگر که در زمینه خدمات بانکی است، ‌متغير وابسته را وفاداري مشتريان بانك رفاه در نظر گرفته است و متغيرهاي مستقل‌، شامل كيفيت خدمات، شناخت مشتريان‌، جايزه اعطایی به مشتری و مشاركت مشتريان بوده اند. يافته هاي اين پژوهش، بين وفاداري و کیفیت خدمات، شناخت مشتریان از بانک و جوایز اعطایی رابطه معني داری را نشان داده اند. ولي رابطه معني داري بين وفاداري و مشاركت مشتريان تأييد نشده است. در نتیجه می توان چنین تفسیر کرد که در صورت برخورداری از کیفیت مطلوب می توان به مزیت رقابتی دست یافت و در صورتی که مشتریان، به اندازه کافی از بانک شناخت داشته باشند، می تواند یک منبع ارزشمندی برای فروش در اختیار بانک  قرار دهد.(دهقانی،1382)

 مطالعه ای که توسط گیون و لیبلنک، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت، نشان داد که رضایت و کیفیت خدمات به طور معناداری با ارزش در ارتباط می باشند و کیفیت نسبت به رضایت تاثیر قوی تری روی ارزش دارد و مشتریانی که سطوح بالاتری از کیفیت خدمات را دریافت می کنند ، تصویر مطلوب تری از موسسه را در ذهن خود می سازند.

  آن – تین سیه و چونگ کیلی، با بررسی اثر تصویر برند روی وفاداری مشتری نشان دادند که دیدگاه مشتریان از عملکرد روابط عمومی سازمان مقدم بر وفاداری است. دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری تاثیر بیشتری دارد و هنگامی که تصویر برند مطلوب باشد، این تاثیر معنی داری بیشتری خواهد داشت. اگر تصویر برند نامطلوب باشد، تاثیر دیدگاه روابط عمومی روی وفاداری مشتری قابل اغماض است.

  کرت متزلر، سونجا گربنر-کراتر و سونجا بیدمن با بررسی رابطه ریسک گریزی مشتریان با وفاداری به برند و این که آیا این رابطه تحت تاثیر اطمینان به برند قرار گرفته است، نشان دادند که برخی از مشتریان اطمینان و تجربه بیشتری نسبت به بقیه دارند و این اطمینان و تجربه باعث ایجاد وفاداری در مشتری می شود. از دید تئوریک، نتایج این مطالعه رابطه میان تفاوت های فردی و ساختارهای مرتبط با برند را روشن می سازد. همچنین آن ها به طور تجربی فرضیه سازی کردند که ریسک گریزی به واسطه اطمینان و تاثیر برند با وفاداری در ارتباط است. البته در این تحقیق علاوه بر اینکه اثر تصویر برند روی وفاداری بررسی شده است، اثر آن روی دیدگاه روابط عمومی نیز سنجیده شده است، بنابراین از این نظر با تحقیق حاضر متفاوت می باشد.

  آندرس کاسیک و ارماس واربلن، در تحقیقی با عنوان چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان، نشان دادند که داشتن رفتار یکسان با همه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که چهار عامل موثر بر وفاداری ( رضایت، قابلیت اعتماد، تصویر و اهمیت ارتباط) نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتری بازی می کنند.  مینجانگ پارک و شانون لنون، با بررسی ترفیع برند در مفاهیم خرید آن لاین نشان دادند که   نام برند اثر مثبتی بر تصویر دریافت شده از فروشگاه در ذهن مشتری دارد و ترفیع نیز اثر مثبتی بر ارزش دریافت شده مشتری دارد. 


 اهداف تحقیق:

هدف اصلی پژوهش حاضر،بررسی چگونگی وفرایند جلب رضایت مشتری به عنوان مهمترین گام دربازار رقابتی جهان است . دیگراهداف طرح حاضرعارتنداز:

بررسی وضعیت موجود درشرکت گلستان .

شناسایی موانع ومشکلات فعلی درشرکت گلستان .

ارائه راهکارهایی جهت جلب بیشتر رضایت مشتری درشرکت گلستان .

بررسی شیوه های مورداستفاده جهت مشتریان داخلی وخارجی درشرکت گلستان .


سوالات تحقیق:

سوال اصلی: مسئله ای که این تحقیق با آن روبه رو است آن است که مدیریت شرکت گلستان چگونه می توانداثربخشی خود را از طریق کسب رضایت مشتریان افزایش دهد ورضایت مشتریان چه منافعی برای شرکت دربرخواهد داشت وبرکدام یک ازمولفه های استراتزیک شرکت (کسب مزیت رقابت رقابتی ، کاهش هزینه ها وایجادمنابع ارزشمند ) تاثیر دارد؟


سوالات فرعی:

•  امکانات اطلاع‌رساني و خدمات رساني شركت تاچه حدرضايت مشتري را جلب مي نمايد.

• سايت اينترنتي واجد اطلاعات كامل و به روز جهت پاسخ‌گويی به مشتريان تاچه ميزان انتظارات مشتري را برآورده مي كند؟

• ارایه خدمات پس ازفروش درچه حدي مي باشد؟

• تاچه حدي شركت درارایه اطلاعات كافي در خصوص وضعيت کالاهای موجود موفق بوده است؟

•جديت و تسريع در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان به چه ميزاني رضايت مشتري را برآورده مي كند؟

فرضیات تحقیق :

فرضیه اصلی :

رضایت مشتری نقش موثری دربقا سازمانها درمحیط رقابتی دارد .

فرضیه های فرعی :

رضایت مشتری سبب پایین آوردن هزینه ها می شود.

رضایت مشتری سبب افزایش توان رقابتی می شود.

رضایت مشتری یک منبع ارزشمند فروش است .

   

- روش تحقیق

ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق راتوصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. پیمایش عبارت ازجمع آوری اطلاعات است که با طرح ونقشه وبعنوان راهنمای عملی توصیف ،پیش بینی وبه منظورتجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذیرد.پیمایش معمولا" درمقیاس وسیع انجام می شودونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکزبیشتردرمقیاس کوچکتراست . ازطرفی به لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ، می توان  این پژوهش را یک تحقیق کاربردی محسوب کردکه هدف ازآن توسعه دانش کاربردی دریک زمینه وحیطه فعالیت خاص است.

 

جامعه آماری

جامعه آماری شامل پرسنل شاغل دربخش بازرگانی وفروش شرکت گلستان اعم ازمدیران،روسا، سرپرستان ،کارمندان وکارگران ونیزمشتریان شرکت به تعداد 200 نفر می باشد.روش نمونه گیری نیزازنوع تصادفی ساده می باشد.دراین تحقیق متغیرمستقل بقا سازمان ومتغیروابسته رضایت مشتری می باشد.

محدودیتهای تحقیق

محدودیت عمده دراین تحقیق گستردگی وپراکندگی مطالب وفعالیت های انجام شده درحوزه رضایت مشتری است که محقق سعی نموده است درحدامکان به بهترین نحوممکن تحقیق را به انجام برساند.

محدودیت دیگر که دراین تحقیق وجودداردمحدودیت مربوط به مطالعات میدانی است .دریافت واطلاعات وآمار ازبخش های مختلف شرکت گلستان وهماهنگی جهت رفع نواقص وکمبودهای اطلاعاتی،توزیع پرسشنامه وتوجیه کارکنان درجهت تکمیل پرسشنامه وجمع آوری آنها ، ازجمله محدودیتهای پیش روی این تحقیق بوده است که محقق با توجه به زمان محدود تاحدامکان به آن پرداخته است .

پیشنهادات :

الف – پیشنهاداتی برای مدیران اجرایی :

با توجه به تایید فرضیات تحقیق حاضر،رضایت مشتری سبب تکرارخرید و وفاداری اومی شودکه مشتری وفادار خود، عامل مثبتی جهت جذب مشتریان دیگراست . با افزایش مشتریان، فروش سازمان نیز افزایش یافته ونیاز به ارائه محصولات بیشتری پیدا می کند. با توجه به صرفه جویی ناشی ازمقیاس ، فروش بالا با پایین آمدن هزینه توام بوده که درمجموع سبب افزایش توان رقابتی شرکت درمقابل رقبا می گردد. پس لازم است شرکت جهت افزایش رضایت مشتری به موارد ذیل توجه بیشتری بنماید :

1- با توجه به گسترده شدن شرکت وافزایش روزافزون مشتریان آن،لزوم برنامه ریزی بازاریابی رابطه مند بیش ازپیش باید مورد توجه قرار گیرد که باید مدیران بازاریابی شرکت به آن توجه نمایند.

2- با توجه به آنکه پژوهش حاضر، درصنعت موادغذایی انجام شده است،به آن دسته ازمدیرانی که دراین صنعت به تدوین استراتزی های بازاریابی می پردازندتوصیه می شودکه برای ایجادمشتریانی وفادار، به سه نکته توجه داشته باشندکه ازتشابهات این پژوهش با پژوهش های گذشته به شمارمی رود. درابتدا این که مشتریان را بایدازبابت کیفیت محصول مطمئن ساخت وازنظرویژگی های محصول،اطمینان لازم را درآنان ایجادکرد . دوم این که ازنظر استراتژی های توزیع، به صورت اثربخشی محصولات توزیع شده باشندبه گونه ای که مشتری ناچاربه طی مسافت طولانی برای خریدآن نام تجاری نشود.در این پژوهش به توزیع مناسب « دردسترس بودن محصول » اطلاق شده است .

3- درمقام سوم، به مدیران بازاریابی توصیه می شودکه نام تجاری خود را با استفاده از استراتژی های آوازه سازی، دربازار مشهورگردانند . زیرا شهرت نام تجاری، یکی دیگر از عوامل مورد توجه درجلب وفاداری مشتریان به شمار می رود.

ب- پیشنهاد برای تحقیقات آتی :

1- با توجه به این که پژوهش حاضربه نقش ادراک بر رضایت و وفاداری مشتریان اشاره داشت، پیشنهاد می شودکه محققان آتی برتاثیرادراک های متفاوت مشتریان از برند شرکت ومحصولات آن تمرکز کنند وبررسی نمایند هنگامی که ادراک مشتری متفاوت است، نا چه میزان رضایت او را تحت تاثیر قرار می دهد.

2- پژوهش حاضربه جستجوی تاثیرات رضایت مشتریان بر خروجیهای شرکت تمرکز داشته است. این درحالی است که می توان به عقب برگشت وعواملی را که رضایت مشتری را ایجاد می کنند، بررسی کرد. عواملی نظیرشهرت برند،کیفیت محصولات شرکت،توزیع مناسب محصولات وسیاستهای قیمت گذاری، باید در حالتهای متفاوت بررسی شوند و تاثیر آنها بر رضایت اندازه گیری شود.

3- این پژوهش، صرفا" یک مطالعه موردی بودکه درشرکت گلستان انجام شد.با توجه به رویکرد این پژوهش که مطالعه موردی بود، مجال آن نبوده است که به مطالعه سایر شرکتهای موجود درصنعت پرداخته شود. به محققان آتی پیشنهاد می شودکه تاثیر رضایت مشتری را بر کسب مزیت رقابتی،کاهش هزینه ها و... درشرکتهای صنایع غذایی بررسی نمایند.

اکنون جداول فراوانی پاسخ های هریک از سوالات ملاحظه می شود .

سوال 1 : امکانات اطلاع‌رساني و خدمات رساني شركت

اطلاع رسانی وخدمات ازنظر افراد ازاهمیت برخوردار است . درمجموع می توان گفت حدود 21 درصد

از افراد نمونه به این موضوع اهمیت داده وحدود 79 درصد به اطلاع رسانی شرکت اهمیت چندانی قایل نیستند .

جدول 4-5- ميزان اطلاع رسانی شرکت ازنظر افراد

 

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

خیلی کم

7

3.5

3.5

کم

10

5.0

8.5

متوسط

25

12.5

21.0

زیاد

49

24.5

45.5

خیلی زیاد

109

54.5

100.0

کل

200

100.0

 

سوال 2 : سايت اينترنتي واجد اطلاعات كامل و به روز جهت پاسخ‌گويی به مشتريان

امروزه اهمیت اینترنت واستفاده از آن برکسی پوشیده نیست . به خصوص برای آن دسته ازکسانی که مشغله زیادی دارند . این مولفه از نظر جامعه آماری نیزمورد تایید قرار گرفته است . تقریبا " بیش از 88 درصد از افراد به این موضوع اهمیت داده وتنها کمتر از 12 درصد کم ویا خیلی کم ارزیابی نموده اند .

جدول 4-6- تطابق انتظارات مشتری با سایت اینترنتی

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

4

2.0

کم

19

9.5

متوسط

44

22.0

زیاد

84

42.0

خیلی زیاد

49

24.5

کل

200

100.0

سوال 3 : ارایه خدمات پس ازفروش

این ویژگی نیز از نظر افراد دارای اهمیت ویژه ای است . بسیاری به آن اهمیت می دهند وعده قلیلی نیز ارائه خدمات پس ازفروش را چندان عامل مهمی نمی دانند . درجدول زیرمشاهده می شود که 14.5 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم  وکم به این سوال داده اند و85.5 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبالتر را انتخاب کرده اند .

جدول 4-7- ارائه خدمات پس ازفروش

 

فراوانی

درصدتجمعی

درصد

خیلی کم

11

5.5

5.5

کم

18

14.5

9.0

متوسط

75

52.0

37.5

زیاد

63

83.5

31.5

خیلی زیاد

33

100.0

16.5

کل

200

 

100.0

سوال 4 : جديت و تسريع در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان

با توجه به پاسخ افراد نمونه می توان گفت که جدیت وتسریع در رسیدگی به مشکلات وشکایات مشتریان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . 19 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم وکم به این سوال داده اند و81 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبالاتر را انتخاب کرده اند .

جدول 4-8- ميزان اهميت در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

17

8.5

کم

21

10.5

متوسط

56

28.0

زیاد

84

42.0

خیلی زیاد

22

11.0

کل

200

100.0

سوال 5: ارایه اطلاعات كافي در خصوص وضعيت کالاهای موجود

اطلاع رسانی درمورد وضعیت کالاها ازجمله ویژگی هایی است که مورد توجه قرار گرفته است .میزان اهمیت این مولفه ازنظر افراد به اندازه ای است که 5/81 درصد اهمیت آن را متوسط وبیش از آن اریابی کرده اند.درصد اندکی از افراد نیز معتقدند که شرکت دراین رابطه موفق نیست .درجدول زیرمشاهده می شود که 4 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و15.5 درصد از آنها ، پاسخ خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

جدول 4-9-  ميزان اهميت ارئه اطلاعات درخصوص کالا

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

4.0

کم

29

14.5

متوسط

55

27.5

زیاد

77

38.5

خیلی زیاد

31

15.5

کل

200

100.0

 

سوال 6 : اجتناب از لغو یا تاخیر ارسال کالا

از آنجا که این خصوصیت بسیارحایز اهمیت است از پاسخ افراد نیز میتوان این نتیجه را گرفت که شرکت نیز به این مهم توجه دارد .حدود 20 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ کم وخیلی کم به این سوال داده اند و80 درصد از آنها ، پاسخ متوسط وبیشتر از ان  را انتخاب کرده اند .

 

 

 

جدول 4- 10- اهمیت اجتناب ازلغو یا تاخیر ارسال کالا

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

30

15.0

متوسط

53

26.5

زیاد

82

41.0

خیلی زیاد

25

12.5

کل

200

100.0

 

سوال 7 : میزان اهمیت شرکت به دلایل ازدست رفتن مشتری

اینکه شرکت به دلایل  ازدست دادن مشتری توجه داشته باشد ازنظر افرادنمونه مهم است . درجدول زیرمشاهده می شود که 5 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و20 درصداز آنها ، پاسخ خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

جدول 4-11- میزان اهمیت شرکت به دلایل ازدست رفتن مشتری

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

29

14.5

متوسط

71

35.5

زیاد

50

25.0

خیلی زیاد

40

20.0

کل

200

100.0

سوال 8 : رعایت استانداردهای لازم درتولیدمحصول

مسلما" رعایت هرگونه استاندارددرمراحل مختلف محصول ازنظر همه بویژه مصرف کننده اهمیت دوچندانی دارد. ملاحظه می شود که بیش از 86 درصد ازجامعه نمونه پاسخ متوسط  وبیش ازآن را انتخاب نموده اند.

جدول 4- 12- میزان اهمیت رعایت استانداردهای لازم درتولیدمحصول

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

4.0

کم

19

9.5

متوسط

67

33.5

زیاد

74

37.0

خیلی زیاد

32

16.0

کل

200

100.0

 

سوال 9 : بهره مندی ازفناوريهاي جديدجهت كاهش هزينه ها وجلب رضايت مشتري

جدای ازاینکه هرکسی انتظار دارد بهترین محصول را استفاده نماید، توقع داشته که شرکت ارائه دهنده ازآخرین فناوری های موجود دنیا بهره مند باشد. درجدول زیرمشاهده می شود که 5.0 درصد ازپاسخگویان ، پاسخ خیلی کم به این سوال داده اند و51 درصد از آنها ، پاسخ زیاد وخیلی زیاد را انتخاب کرده اند .

 

 

جدول 4- 13-  میزان اهمیت استفاده ازفناوريهاي جديدجهت كاهش هزينه ها

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

10

5.0

کم

26

13.0

متوسط

62

31.0

زیاد

73

36.5

خیلی زیاد

29

14.5

کل

200

100.0

سوال 10 : پاسخگوبودن درزمان افزایش قدرت خريدمصرف كننده

ازجمله ویژگی هایی که می توان گفت برای افرادازاهمیت خاصی برخوردار است ، خریدمحصول به هرمیزان ودرهرزمان می باشد . این مسئله ازنظر 80 درصد ازپاسخ گویان ، اهمیتی بیش ازحدمتوسط وبه اندازه متوسط داشته است .

جدول 4- 14- میزان اهمیت پاسخگویی شرکت درزمان افزایش قدرت خريدمصرف كننده

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

14

7.0

کم

26

13.0

متوسط

56

28.0

زیاد

64

32.0

خیلی زیاد

40

20.0

کل

200

100.0

سوال 11 : میزان پايين آوردن هزينه ها دردوران ركودبازار

هنگامی که مشتری بخواهد از یک نام تجاری خریداری نماید، این انتظار را دارد که درزمان های خاص مثل رکود، همچنان قادربه تهیه آن محصول باشد اما با قیمتی پایین تر. بیش از 50درصد ازاظهارات نیز دارای اهمیتی زیاد وبیش ازآن را برخورداراست .

جدول 4- 15-  میزان اهمیت پايين آوردن هزينه ها دردوران ركودبازار

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

14

7.0

کم

28

14.0

متوسط

50

25.0

زیاد

81

40.5

خیلی زیاد

27

13.5

کل

200

100.0

سوال 12 : میزان تاثیرارائه تسهیلات ارائه شده توسط شرکت(مانندخریداقساطی) براشتیاق خریدمشتری.

خدماتی که عرضه کنندگان وتولیدکنندگان ارائه می دهندبه گونه ای است که هم برای محصول ایجاد ارزش می کند وهمچنین بسیاری آن را از مزایای خاص آن شرکت یا محصول می دانند.60 درصد از پاسخ دهندگان این ویژگی را مهم دانسته وبرای بقیه ازاهمیت چندانی برخوردار نیست .

جدول 4- 16- میزان اهمیت ارائه تسهیلات ارائه شده توسط شرکت(مانندخریداقساطی)

براشتیاق خریدمشتری

 

فراوانی

درصد

خیلی کم

11

5.5

کم

29

14.5

متوسط

59

29.5

زیاد

66

33.0

خیلی زیاد

35

17.5

کل

200

100.0

برای سنجش فرضیه دوم یعنی نقش رضایت مشتری درافزایش توان رقابتی ، 21 سوال درپرسشنامه وجود دارد . با توجه به میانگین پاسخ ها ملاحظه می شودکه اکثرافراد ، پاسخی بیش از حد متوسط ( یعنی 3 ) به سوالات داده اند . فرضیه اول که میانگین 21 متغیر فوق است ، درزیر جدول ذکر شده است .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:47  توسط توحیدلو  | 

فاطمه ندایی

موضوع1:

بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش اعتماد به نفس افراد

 بیان مسئله : وجود تفاوت بین افراد (عده ای خود شیفته هستند و عده ای عدم توجه به خود دارند)

سوال های پژوهش:

1- آیا ارتباط با خدا و نیروی توکل بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد؟

2- آیا سرزنش انسان بر اعتماد به نفس او تاثیر دارد؟

3-آیا فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر می گذارد؟

4-آیا غلبه بر ترس می تواند تاثیری بر میزان اعتماد به نفس داشته باشد؟

5-آیا میزان وابستگی به دیگران بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد؟

هدف: افزایش اعتماد به نفس بین افراد و افزایش احساس خوب انسان نسبت به خودش

ضرورت: سلامتی انسان و داشتن ذهنیت مثبت

پیشینه نظری و تجربی: اکثر روان شناسان برخورداری از عزت نفس یعنی ارزیابی مثبت ازخود داشتن را به عنوان عامل مرکزی واساسی در سازگاری عاطفی ــ اجتماعی افراد می دانند . این باورگسترش یافته ودارای تاریخچه ی طولانی است . ابتدا روان شناسان وجامعه شناسان ازجمله ویلیام جیمز ، هربرت مید وچارلز کولی براهمیت عزت نفس تاکید داشتند . چند سال بعد نئو فرویدی ها چون سالیوان وهورنی ، خود پنداره را وارد نظریه های شخصیتی شان کردند.

سال های بعد روان شناسان نظریه ها را با کارهای تجربی درهم آمیختند  و نتیجه گرفتند که اعتماد به نفس با شادکامی وکارکرد مفید داشتن رابطه ی متقابل دارد.

فرضیه ها:

1-    ارتباط با خدا و نیروی توکل در میزان  اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد

متغیر مستقل: ارتباط با خدا و نیروی توکل

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: تجربه

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

2-    سرزنش انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر دارد.

     متغیر مستقل: سرزنش انسان

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

     متغیر مداخله گر: تمایل

 

3- فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر می گذارد.

     متغیر مستقل: فداکاری

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: سن و هوش

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: علاقه

4-غلبه بر ترس بر میزان اعتماد به نفس فرد موثر است.

     متغیر مستقل: غلبه بر ترس

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: هوش

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: توانایی و تمایل

5- میزان وابستگی به دیگران بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد

     متغیر مستقل: وابستگی به دیگران

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: سن

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: جنسیت و علاقه
 

موضوع2)

بررسی عوامل موثر بر استفاده نادرست از اینترنت

بیان مسئله: عوامل زیادی نشان دهنده این مسئله است مانند استفاده از سایت های نامناسب و چت کردن با افراد ناشناس و...

سوال های پژوهش:

1-    آیا نبود آموزش کافی باعث استفاده ی نادرست افراد از اینترنت شده است؟

2-     آیا ذهنیت بد افراد(سرک در سایت های نامناسب) باعث استفاده ی نادرست از اینترنت می شود؟

3-    آیا فرهنگ سازی نشدن در جامعه باعث می شود اینترنت یک عامل مخرب محسوب شود؟

4-    آیا افراد برای گذراندن اوقات خود در اینترنت سرک می کشند؟

5-    آیا از دید خانواده ها اینترنت پاسخگوی تمام نیازهای آموزشی افراد می باشد؟

    هدف: کاهش استفاده نادرست از اینترنت و آموزش کافی افراد در این زمینه

    ضرورت:داشتن ذهنیت مناسب از اینترنت و استفاده درست از آن در زمینه های آموزشی

 

پیشینه نظری و تجربی:  در سال 2002 ميلادي در حدود 580  ميليون كاربر اينترنتي شناسايي شده است و اين تعداد در سال 2004 ميلادي به يك ميليارد نفر افزايش يافته است ؛ قابل پيش بيني است كه در چند سال اخير بيشتر فعاليت هاي انسان با استفاده از كامپيوتر و اينترنت خواهد بود . پس ضروري است كه هر فرد بايد خيلي زود بر عمليات اينترنتي مسلط و توانا شود .

در كشور ما يكي از مهمترين علل گرايش نوجوانان به جنس مخالف ، ارتباط از طريق چت مي باشد . تا سن 14 سالگي  فرزندان بايد با والدين خود وارد شبكه شوند و راه هاي صحيح استفاده از آن را در اين مدت فرا بگيرند .

فرضیه ها:

1-    نبود آموزش کافی در جامعه  باعث استفاده ی نادرست افراد از اینترنت میشود.

     متغیر مستقل: آموزش کافی

    متغیر وابسته: میزان استفاده نادرست از اینترنت

    متغیر کنترل: استعداد

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: تحصیلات و هوش

2-    ذهنیت بد افراد(سرک در سایت های نامناسب) باعث استفاده ی نادرست از اینترنت می شود.

متغیر مستقل: ذهنیت بد افراد

    متغیر وابسته: میزان استفاده نادرست از اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: علاقه

3-    فرهنگ سازی نشدن در جامعه باعث می شود اینترنت یک عامل مخرب محسوب شود.

    متغیر مستقل: فرهنگ سازی نشدن

    متغیر وابسته: میزان مخرب بودن اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: برنامه ریزی مربوط به فرد

4-    افراد برای گذراندن اوقات خود در اینترنت سرک می کشند.

     متغیر مستقل: گذراندن اوقات

    متغیر وابسته: میزان سرک در اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: علاقه و انگیزه

 

5-    از دید خانواده ها اینترنت پاسخگوی تمام نیازهای آموزشی افراد است.

    متغیر مستقل: نیازهای آموزشی

    متغیر وابسته: میزان پاسخگویی به نیازها

    متغیر کنترل: دانش و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: تحصیلات و هوش
 

موضوع3)

بررسی عوامل موثر بر افسردگی زنان بالای 35 سال

بیان مسئله: عوامل زیادی باعث افسردگی می شود مانند بی توجهی همسر، تعداد زایمان بالا

سوال های پژوهشی:

1-    آیا تعداد زیاد زایمان باعث افسردگی بعد از زایمان می شود؟

2-    آیا بی توجهی همسر افسردگی بعد از زایمان را افزایش می دهد؟

3-    آیا دوران بارداری سخت باعث افسردگی بعد از زایمان می شود؟

4-    آیا داشتن زایمان سخت و طولای افسردگی بعد از زایمان را تشدید می کند؟

5-    آیا جنسیت کودک به افسردگی بعد از زایمان منجر می شود؟

هدف: کاهش افسردگی بعد از زایمان بین خانم ها

ضرورت: کاهش زایمان خانم ها

پیشینه نظری و تجربی: افسردگی بعد از زایمان به عنوان یک اختلال خلقی ممکن است در تعدادی از بانوان دیده شود و سلامت روان مادر و کودک را به خطر بیندازد. حداقل 7 درصد مادران بعد از زایمان دچار اختلال می شوند. مطالعات نشان می دهد 17 درصد از آزمودنی ها از افسردگی متوسط و شدید رنج می برند.

فرضیه ها:

1-    تعداد زیاد زایمان باعث افسردگی بعد از زایمان در خانم ها می شود

    متغیر مستقل: تعداد زیاد زایمان

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: جنسیت

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

2-    بی توجهی همسرمی تواند عاملی موثر در افسردگی بعد از زایمان باشد.

      متغیر مستقل: بی توجهی همسر

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: تجربه

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

3-     دوران بارداری سخت باعث افسردگی بعد از زایمان می شود

     متغیر مستقل: دوران بارداری

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

4-    داشتن زایمان سخت و طولای افسردگی بعد از زایمان را تشدید می کند.

    متغیر مستقل: زایمان

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن و جنسیت کودک

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی و سختی

5-    جنسیت کودک به افسردگی بعد از زایمان منجر می شود.

    متغیر مستقل: جنسیت کودک

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن و جنسیت کودک

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: علاقه و تمایل

موضوع4)

بررسی تاثیرات طلاق بر جامعه، خانواده و فرزندان

بیان مسئله: افزایش روز افزون طلاق بین جوانان

سوال های پژوهش:

1-    آیا نداشتن شناخت کافی طرفین از یکدیگر باعث طلاق می شود؟

2-    آیا دخالت خانواده ها در زندگی زوجین می تواند عاملی برای طلاق جوانان باشد؟

3-    آیا نداشتن فرزند بر طلاق زوجین تاثیر گذار است؟

4-    آیا تفاوت های فرهنگی بین زوجین باعث طلاق می شود؟

5-    آیا پرورش در دو محیط اجتماعی(خانواده) متفاوت باعث افزایش طلاق می شود؟

هدف: کاهش آمار طلاق زوجین در جامعه و تداوم زندگی آنها

ضرورت: حفظ حریم خانواده و کاهش مشکلات روحی فرزندان طلاق

پیشینه تجربی و نظری:

پدیده‌ طلاق‌ پدیده‌ای‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ آمارش‌ نه‌ تنها در مملكت‌ ما، بلكه‌ در تمام‌ جهان‌ رو به‌ افزایش‌ است‌. مشكلاتی‌ از قبیل‌ فقر، عدم‌ درك‌ متقابل‌، دخالت‌ خانواده‌، اعتیاد، ازدواج‌ مجدد و غیره‌ عواملی‌ هستند كه‌ این‌ آمار را بالا می ‌برند.

آنچه از پژوهش ها در امر طلاق برمی آید این است كه دختران خانواده های تك سرپرست یعنی آنها كه فقط با پدر یا مادر به سر می برند در معرض عوارض نامطلوبی چون انحرافات ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترك تحصیل قراردارند. این امر در مورد گروه های اجتماعی و طبقاتی نیز صدق می كند.

 

فرضیه ها:

1-     نداشتن شناخت کافی طرفین از یکدیگر بر میزان افزایش یا کاهش طلاق موثر است.

     متغیر مستقل: نداشتن شناخت کافی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: سن و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: علاقه و رغبت

2-     دخالت خانواده ها در زندگی زوجین می تواند عاملی برای طلاق جوانان باشد.

      متغیر مستقل: دخالت در زندگی زوجین

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: سبک زندگی

3-    نداشتن فرزند در زندگی می تواند بر طلاق زوجین تاثیر گذار باشد.

     متغیر مستقل: نبود فرزند

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: علاقه و انگیزه

4-     تفاوت های فرهنگی بین زوجین از عوامل مهم است که باعث طلاق می شود.

    متغیر مستقل: تفاوت های فرهنگی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت فرهنگی و اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: سبک زندگی و انگیزه

 

5-    پرورش در دو محیط اجتماعی(خانواده) متفاوت باعث افزایش طلاق می شود.

    متغیر مستقل: پرورش در محیط اجتماعی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اقتصادی و اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: تربیت و یادگیری

 


 

موضوع 5)

عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان

بیان مسئله: عوامل زیادی تاثیر می گذارد. مانند کمبود محبت و میزان انس با خانواده

سوال های پژوهشی:

1-    آیا فرار از تنهایی بر سن ازدواج افراد تاثیر می گذارد؟

2-    آیا فرار از مشکلات خانواده باعث می شود فرد در سن پایین ازدواج کند؟

3-    آیا داشتن کمبود محبت فرد را به ازدواج زودتر راغب می کند؟

4-    آیا اجبار خانواده ها و تحریک آنها به امر ازدواج سن ازدواج را پایین می آورد؟

5-    آیا نداشتن هدف و برنامه ی مناسب برای زندگی در سن ازدواج موثر است؟

هدف: کاهش ازدواج های بدون آگاهی و ازدواج در سن مناسب(بلوغ فکری)

ضرورت: ازدواج مناسب و کاهش طلاق

پیشینه نظری و تجربی: عوامل موثر بر سن ازدواج ارتباط نزديكى با يكديگر دارند و تداخل بين آنها اجتناب ناپذير است.  عوامل مختلف را به 4 دسته طبقه بندى می شود كه عبارتند از:

1 ـ عوامل جسمى و روانى

2 ـ عوامل اجتماعى, فرهنگى

3 ـ عوامل اجتماعى ـ اقتصادى

4 ـ عوامل اجتماعى ـ اقتصادى ـ فرهنگى كه هركدام از اين عوامل به نحوى بر سن ازدواج اثر مى گذارند و عمدتا موجب افزايش آن مى گردند.

فرضیه ها:

1-    فرار از تنهایی بر سن ازدواج افراد تاثیر می گذارد.

     متغیر مستقل: تنهایی

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: سن

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: علاقه و تمایل

2-    فرار از مشکلات خانواده باعث می شود فرد در سن پایین ازدواج کند.

    متغیر مستقل: مشکلات خانواده

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: سن و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: علاقه وانگیزه

3-    داشتن کمبود محبت فرد را به ازدواج زودتر راغب می کند.

    متغیر مستقل: کمبود محبت

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل:جنسیت و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: تمایل و رغبت

4-    اجبار خانواده ها و تحریک آنها به امر ازدواج،  سن ازدواج را پایین می آورد.

    متغیر مستقل: اجبار و تحریک

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: اعتماد

 

5-    نداشتن هدف و برنامه ی مناسب برای زندگی در سن ازدواج موثر است.

    متغیر مستقل: هدف و برنامه

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: هوش و استعداد

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: انگیزه و علاقه


 

موضوع1: عوامل موثر بر افزایش یا کاهش اعتماد به نفس افراد

تعریف مفهومی:  اعتماد به نفس به میزان علاقه و اطمینان و غروری که انسان نسبت به خودش دارد.

تعریف عملیاتی: برای بررسی میزان اعتماد به نفس آزمونی در نظر می گیریم که شامل موارد زیر می باشد:

میزان EQ: 3 نمره دارد

 ارتباط عمومی : 2نمره دارد

نحوه ی مدیریت: 1 نمره دارد

 با توجه به این نمره ها و گزینه هایی که انتخاب می کنند میزان اعتماد به نفس آنها را تعیین می کنیم.

 

موضوع2: عوامل موثر در استفاده  نادرست از اینترنت

تعریف مفهومی: مجموعه ای از رایانه ها و شبکه ها که هدف اصلی اش تبادل اطلاعات می باشد.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه ای طرح شده با سوال هایی از قبیل:

آیا به دلیل سرگرمی یا خوشگذرانی به اینترنت می روید؟ بله یا خیر (2نمره)

یا به نیت کنجکاوی به سایت های مختلف سرک می کشید؟ بله یا خیر(1نمره)

آیا به دلیل انجام تحقیقات پژوهشی از اینترنت استفاده می کنید؟ بله یا خیر(3 نمره)

با توجه به این نمره ها و گزینه هایی که انتخاب می کنند میزان مخرب بودن یا مفید بودن اینترنت را تعیین می کنیم.

موضوع3: عوامل موثر بر افسردگی زنان بالای 35 سال

تعریف مفهومی: افسردگی یک اختلال روانی است که فردی که مبتلا به آن می شود تمایل به تنهایی و تاریکی دارند. عده ای با مراجعه به روان شناس درمان می شوند و عده ای با مراجعه به روان پزشک

تعریف عملیاتی: برای جمع آوری داده های مربوط به عامل افسردگی پرسشنامه ای ساخته شده و در آن از آزمون 21 سوالی افسردگی استفاده شده. جمع آوری اطلاعات از آزمودنی ها(100) نفر به صورت انفرادی و در محل بیمارستان صورت می گیرد.و با توجه به نوع متغیرها در تحلیل اطلاعات میزان افسردگی افراد تعیین می شود.

موضوع4: بررسی تاثیرات طلاق بر جامعه، خانواده و فرزندان

تعریف مفهومی: طلاق به معنی جدایی زوجین می باشد که به دلیل ناسازگاری  طرفین و عوامل دیگر به وجود می آید. پدیده‌ طلاق‌ پدیده‌ای‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ آمارش‌ نه‌ تنها در مملكت‌ ما، بلكه‌ در تمام‌ جهان‌ رو به‌ افزایش‌ است‌. مشكلاتی‌ از قبیل‌ فقر، عدم‌ درك‌ متقابل‌، دخالت‌ خانواده‌، اعتیاد، ازدواج‌ مجدد و غیره‌ عواملی‌ هستند كه‌ این‌ آمار را بالا می ‌برند و كافی‌ است‌ كه‌ در این‌ میان‌ یك‌ راهنمای‌ درست‌ و منطقی‌ وجود نداشته‌ باشد.

تعریف عملیاتی: پرسش نامه ای تنظیم شده که میزان طلاق و علل آن را  در سال های مختلف زندگی نشان می دهد که برخی از سوالات آن به صورت زیر است:

-         شما چند سال بعد از آغاز زندگی مشترک طلاق گرفته اید؟ 1-3 سال  3-5 سال    5 سال به بالا

-         آیا شما به دلیل وضعیت اقتصادی از همسرتان جدا شده اید؟ بله  خیر

-         آیا شما به دلیل اعتیاد همسرتان تصمیم به طلاق گرفته اید؟ بله  یا خیر

با توجه به پاسخ این سوالات شایع ترین عامل طلاق بین زوجین را اندازه گیری می کنیم.

 

موضوع 5)  عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان

تعریف مفهومی:  سن ازدواج سنی است که فرد در آن تصمیم به ازدواج می گیرد. ازجمله عواملى كه در سن ازدواج جوانان موثر است و موجب نوسان اين متغير مى گردد ويژگيهاى جسمى جوان است. در بعضى موارد وجود نقص جسمى يا معلوليتهاى مختلف مانعى در راه ازدواج جوانان است كه حتى گاهى منجر به تجرد قطعى مى شود و يا در بعضى موارد موجب تإخير در سن ازدواج مى گردد.

تعریف عملیاتی:  برای محک زدن و آمار گیری سن ازدواج جوانان پرسش نامه ای ترتیب می دهیم.

آیا به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده زود ازدواج می کنید؟ موافق    مخالف    تاحدودی

آیا هر زمان که احساس تنهایی کنید تصمیم به ازدواج می گیرید؟بله    خیر

آیا اجبار خانواده بر روی زمان ازدواج شما تاثیری دارد؟ بله        تاحدودی       خیر

 

با توجه به پاسخ این سوالات عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان  تعیین میشود.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:46  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق پیمایش(survey) است.با استفاده از این روش می توانیم روابط بین متغیرهای تحقیق و کنش و واکنش بین عوامل مختلف را در نمونه مورد نظر و تعیین شده به طور دقیق بررسی کرد.روابط  علی بدست آمده در پایان تحقیق را با یک ضریب اطمینان مشخص می توان به کل جامعه تعمیم داد.در نهایت هدف از استفاده این روش کشف روابطی منطقی بین متغیرهای مورد بررسی و توانایی تعمیم نتیجه تحقیق به کل جامعه مورد نظر است.

نمونه گیری

بررسی تفاوت بین دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی در بین دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند است که از 30 نفر از آنها به عنوان نمونه استفاده می کنیم.تعداد کل دانشجویان مدیریت صنعتی 100 نفر می باشند.با توجه به اینکه همه افراد جمعیت از فرصت برابر برای انتخاب شدن برخوردار هستند،انتخاب نمونه با استفاده از روش احتمالی تصادفی سیستماتیک صورت می پذیرد.در ابتدا لیست دانشجویان مدیریت صنعتی از واحد آموزش گرفته شده و آنها شماره گذاری می شوند.

 N=100      n=30        P=30/100=1/3.3          3.3≈3               n1=25

25+3=27+3=30+3=33+3=36+3=……………….

بعد از بدست آوردن شماره های مورد نظربه سراغ لیست رفته و اسامی افراد را استخراج می کنیم. به این طریق نمونه گیری صورت می گیرد و 30 نفر از دانشجویان انتخاب می شوند.

در تحقیق سه مورد سطح تحلیل،واحد تحلیل و واحد مشاهده به شرح زیر است:

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:دانشگاه ارشاد دماوند

واحد مشاهده:دانشجویان مدیریت صنعتی

در ابتدا برای آماده سازی جو و آشنا کردن نمونه و جامعه آماری از تحقیق و فضای پژوهش و همچنین جهت دستیابی به یک دید کلی در مورد زبان و موسسات آموزش آن، به صورت مصاحبه در فضایی کاملاً دوستانه سوالاتی از تقریبا 20 نفر از دانشجویان مدیریت صنعتی به طور کاملا تصادفی پرسیده می شود.

سوالات به شرح زیر هستند:

1.به نظر شما زبان انگلیسی در زندگی کنونی مردم ایران چه نقشی دارد؟

2.به نظر شما سیستم آموزشی زبان در مدارس و آموزشگا های دولتی تا چه حدی در پیشرفت شما موثر است؟

3.نسبت به تاثیر سیستم آموزش زبان موسسات خصوصی در پیشرفت سطح زبان چه نظری دارید؟

4.به نظر شما چه عواملی می تواند در پیشرفت سطح دانش زبان انسان ها موثر باشد؟

5.به نظر شما کارایی یک موسسه زبان انگلیسی به چه عواملی بستگی دارد؟

6.شما برای انتخاب بک موسسه چه عوامل و فاکتورهایی را نسبت به آن موسسه در نظر می گیرید؟

بعد از انجام مصاحبه و جمع آوری یک سری اطلاعات کلی از فضا و نظر جامعه و همچنین آشنا شدن افراد با فضای تحقیق به مرحله بعد،تهیه و توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه می پردازیم.

      نمونه پرسشنامه مربوط به تحقیق:

این پرسشنامه در رابطه با تحقیق در زمینه پی بردن به دلایل و میزان تفاوت دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زمینه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر آنها در ایجاد انگیزه و تمایل در افراد،طراحی شده است.به منظور رسیدن به نتیجه ای واقعی و مطلوب،لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید.با تشکر.

1.میزان تحصیلات......

2.سن........

3.جنسیت..........

4.آیا تا به حال به موسسات آموزش زبان خصوصی برای یادگیری زبان رفته اید؟

اگر رفته اید چه مدت؟

5.نحوه ی تدریس زبان در مدارس و آموزشگاه های دولتی تا چه میزان باعث پیشرفت ربان و یادگیری می گردد؟

زیاد                                متوسط                               کم                                   اصلا

6.نحوه تدریس زبان در آموزشگاه های خصوصی تا چه میزان باعث بیشرفت زبان و بادگیری می گردد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

7.تا چه میزان جمعی بودن کلاس های زبان را در بیشرفت ربان موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

8.زمان کلاس های زبان و متغیر بودن آنها تا چه حدی در میزان یادگیری زبان موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

9.نوع سیستم آموزشی زبان تا چه حدی در تمایل شما اثر دارد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

10.تا چه میزان اعتماد به سیستم آموزشی باعث افزایش تمایل به آن سیستم می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

11.به نظر شما تا چه میزان تنوع بالا در برنامه های آموزشی باعث افزایش کارایی یک موسسه می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

12.به نظر شما کارایی موسسات خصوصی در آموزش زبان تا چه حد بیشتر از موسسات دولتی است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

13.تا چه میزان علاقه افراد در انتخاب سیستم آموزشی رسمی یا غیر رسمی موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

14.به نظر شما تا چه حدی نوع سیستم آموزشی (رسمی یا غیر رسمی)در میزان یادگیری افراد تاثیر دارد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

15.به نظر شما تاچه حد نظم در سیستم آموزشی در انتخاب سیستم آموزشی زبان موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

16.به نظر شما تنوع در برنامه های تدریس سیستم آموزشی غیر رسمی تا چه میزان باعث افزایش تمایل به این موسسات می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

17.تا چه میزان جمعی بودن برنامه های تدریس را در افزایش تمایل به این نوع کلاس ها موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

18.به نظر شما تنوع زمانی کلاس های زبان  یک موسسه تا چه میزان تمایل شما را به این موسسات زیاد می کند؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

19.تا چه میزان کمیت کلاس های یک دوره آموزشی و در گیری خود را در میزان یادگیری موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:10  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق، تحقیق پیمایشی یا SURVEY RESEARCH  می باشد.در این روش شرکت مورد نظر به عنوان جامعه در نظر گرفته می شود و متغیر های مورد نظر و نیاز های  افراد در نمونه ی تعیین شده  به طور دقیق بررسی می شود تا به روابط علی و معلولی  بین متغیر ها دست پیدا کرد.در نهایت نتیجه ی کار را با ضریب و درصدی از اطمینان و خطا می توان به کل کارکنان جامعه ی اصلی تعمیم داد و همچنین با ثابت در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های سازمان های دیگر به آنها نیز تعمیم داد.به طور کلی روش پیمایشی یک روش تعمیم پذیر می باشد که در آن یه دنبال روابط علی و معلولی بین متغیر ها هستیم.

نمونه گیری

هدف تحقیق بررسی افزایش و به طور کلی شرایط گردش شغلی در دفتر مرکزی شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار می باشد.تعداد پرسنل این دفتر مرکزی 120 نفر می باشد و نمونه ی در نظر گرفته شده 4/1 جامعه یعنی 30 نفر از افراد سازمان از جمله مد یران و کارکنان در سه سطح عالی  میانی و عملیاتی  سازمان مورد نظر است.

در این تحقیق برای نمونه گیری از تکنیک نمونه گیری خو شه ای استفاده شده است.به این ترتیب که وارد هر یک از سطوح عالی میانی و عملیاتی شده و در هر یک از آنها به طور RANDOM  یا تصا دفی تعدادی فرد را به منظور قرار دادن در نمونه انتخاب کرده است.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:سازمان ساخت تجهیزات تامکار

واحد مشاهده:نمو نه ی تحقیق یعنی افراد انتخاب شده در نمونه که ترکیبی از کارکنان در هر سه سطح عالی میانی و عملیاتی می باشد.(افرادی که پرسشنامه ها را پر کرده اند.)

در ابتدای امر سوا لات زیر به صورت تصادفی و اختیاری  طی مصاحبه ای از افراد در سه سطح عالی میانی و عملیاتی پرسیده میشود تا هم میزان تمایل افراد به شرکت در پژوهش مورد نظر و هم سطح رضایت آنها از شرکت تا حدی مشخص گردد.

سوالات مصاحبه

1:به طور کلی اهمیت گردش شغلی در سازمان  ها را در چه سطحی می دانید؟(نظر شخصی خود تان نسبت به اهمیت گردش شغلی)

2:به نظر شما تا چه اندازه به گردش شغلی در سازمان شما اهمیت داده می شود؟

3:به نظر شما نحوه و سبک مدیریت تا چه اندازه امکان پیشرفت شغلی شما را فراهم کرده است؟

4:آیا شما در تصمیم گیری های سازمانی دخالت داده مشوید؟تا چه میزان؟

5:تا چه میزان اهداف شخصی  خود را با اهداف سازمان همسو می بینید؟

6:تا چه اندازه زمان انجام گردش شغلی را در سازمان  مناسب می دانید؟

7:مدیریت سازمان شما تا چه اندازه و چگونه انگیزش و تعهد شغلی شما را تقویت می نماید؟

بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به شمای کلی از وضعیت شرکت و همچنین آشنایی افراد با فضای پژوهش به تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه می پردازیم.

نمونه پرسشنامه مربوطه برای انجام تحقیق

این پرسش نامه به منظور جمع آوری اطلاعات در رابطه با تاثیر روز افزون گردش شغلی در سازمان ها بر عوامل متعدد سازمانی از جمله انگیزش کارکنان،کارایی،تحقق اهداف سازمانی و سایر عوامل و همچنین تحلیل مو شکافا نه ی تاثیرات منتج از آن طراحی و تنظیم گردیده است و همچنین به دنبال کشف روابط موجود بین عوامل مختلف انگیزشی و شغلی کارکنان سازمانی می باشد و امید بر آن است که با حداکثر تامل و تعمق پاسخ داده شود.با تشکر.

1.سن .....

2.جنسیت......

3.وضعیت تاهل......

4.میزان سابقه ی شغلی.......

5.میزان تحصیلات..............

6.چه میزان تمایل به تغییر شغل خود دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              اصلا

7.میزان مرتبط بودن تخصص شما با شغل خود چقدر است؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

8.چه میزان از شغل و مزایا ی آن رضایت خاطر دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

9.چه میزن اهداف و منافع خود را همسو با اهداف سازمانی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

10.چه میزان تمایل به قبول مسئولیت خارج از حیطه شغل و وظایف خوددر جهت تحقق اهداف سازمانی دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

11.چه میزان در تصمیم گیری های مهم سازمانی مشارکت داده می شوید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

12.چه میزان از سبک و روش رهبری مدیران خود رضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

13.در سازمان شما گردش شغلی به چه میزان است؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

14.تا چه میزان گردش شغلی در سازمان شما در زمان مناسب خود یعنی بعد از رسیدن کارکنان به بهره وری انجام می شود؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

15.میزان تقسیم کار در سازمان خود را در چه حدی می بینید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

16.چه میزان مدیران عالی محرک های برانگیزاننده(پاداش های مالی) را در سازمان مورد توجه قرار می دهند؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

17.تا چه میزان سازمان خود را همسو با پیشرفت و گسترش تکنولوژی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

18.تا چه میزان دز خود توانایی انجام وظایف مربوطه را در حداقل زمان و با حداکثر کارایی می بینید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

19.تا چه میزان خواسته ها و نظرات شما مورد توجه مدیران قرار می گیرد؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

20.تا چه میزان گردش شغلی را دلیلی برای تحقق مطلوبتر اهداف سازمانی می داتید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

21.تا چه میزان خود را مورد اطمینان و قبول مدیران سازمان می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

22.تا چه میزان از انجام گردش شغلی دز سازمان خود رضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

23.تا چه میزان تمایل به داشتن ثبات شغلی(یک شغل ثابت)دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

24.تا چه میزان دید و نگرش مدیریت سازمان را نسبت به خود حساس و دقیق تلقی می کنید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

25.تا چه میزان گردش شغلی را همسو با کارایی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:10  توسط توحیدلو  | 

موضوع تحقیق من بررسی رابطه تیپ شخصیتی درو ن گرا وبرون گرا با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در این باره از تحقیقات موجود در کارخانه ذوب آهن اصفهان کمک گرفته ام.

روش پژوهش :

روش تحقيقي ،توصيفي از نوع همبستگي است زيرا پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه درصدد بررسي رابطه بين تيپ شخصيتي (درونگرا و برونگرا ) کارکنان ذوب آهن اصفهان و رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها مي باشد و اينکه آيا تيپ شخصيتي کارکنان باعث افزايش يا کاهش رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها خواهد بود .
هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هرچه سريعتر ،دقيقتر ،آسانتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ هاي احتمالي کمک کنند .  

جامعه ي آماري :

نحوه نمونه گيري در اين پژوهش موردي است .بدين ترتيب جامعه ي آماري اين پژوهش کارگران اصفهان مي باشد مورد کارخانه ي ذوب آهن اصفهان مي باشد .
دليل نمونه گيري ،دريافت مجوز و تنوع کارگران مي باشد که دراين کارخانه مشغول به کارهستند و نماينده ي جامعه بزرگ کارگران اصفهاني مي باشد .

نحوه ي آماري و روش نمونه گيري :

دراين تحقيق نمونه آماري تحقيق کارگران ذوب آهن اصفهان مي باشد که از پرسشنامه هايي که در بين آن پخش شد ،تنها 90 عدد از آن به پژوهشگر برگردانده شد .نمونه آماري محدود شده ي اين تحقيق 30 نفر است .
روش نمونه گيري ،به صورت تصادفي و خوشه اي است خوشه اي به اين علت که بزرگي کارخانه به ما امکان تهيه ي ليست افراد را نمي دهد.به همين دليل از بخش هاي مختلف کارخانه ليستي تهيه شد.و ازبين آنها به صورت تصادفي افرادي را انتخاب کرده پرسشنامه ها به آنها تحويل داده شد .نمونه گيري تصادفي بدين صورت است که شانس انتخاب شدن هرکدام از افراد جامعه برابر است و انتخاب يک عضو هيچ تأثيري درانتخاب ساير اعضاء جامعه ندارد.

روش اجرا و نمره گذاري :

روش اجراي اين پرسشنامه ها به اين صورت است که در کارخانه ذوب آهن اصفهان سه نوع پرسشنامه اي را که پژوهشگرانتخاب کرده و تيپ شخصيتي ، رضايت شغلي و تعهد سازماني را مي سنجد در بين کارکنان اين سازمان پخش کرده و براي هرکدام از افراد توضيحات لازم جهت تکميل پاسخنامه ها داده شد.که به دليل بزرگي اين سازمان و ترس کارکنان از دادن اطلاعات ، تنها 90 عدد از پاسخنامه ها به پژوهشگر برگردانده شد .
شيوه ي نمونه گذاري اين پرسشنامه ها به اين صورت است .پرسشنامه تعهد سازماني :سئوالات 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 13 ، 14 را به صورت مثبت از راست به چپ و از (1 تا 7)نمره گذاري کرده و سئوالات 3 ، 9 ، 11 ، 12 ، 15 را به صورت معکوس از چپ به راست و از 1 تا 7 نمره گذاري مي کنيم و سپس نمرات کل رديفها را با هم جمع مي کنيم .حداقل امتيازات 15 و حداکثر آن 105 مي باشد ،هرچه امتياز بالاترباشد ميزان تعهد سازمان فرد بالاتر مي باشد .
پرسشنامه رضايت شغلي :اعدادي را که روبروي جمله ها توسط کارکنان نوشته شده با همديگر جمع کرده .امتيازات حداقل 21 و حداکثر 105 خواهد شد.دراينجا هرچه قدر نمرات پايين تر باشد ،رضايت شغلي افراد بالاتر است .
پرسشنامه تيپ شخصيتي :اگرافراد به سئوال هاي 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 39 ، 41 ، 44 ، 46 ، 49 ، 51 ، 53 ، 56 جواب خيرداده باشند برونگرا هستند .
و اگر به سئوال هاي 4 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 40 ، 42 ، 43 ، 45 ، 47 ، 48 ، 50 ، 52 ، 54 ، 55 ، 57 جواب بله داده باشند درون گرا هستند نمرات هريک از اين گروهها را در جدول نمره ي خام رتبه ي درصدي نگاه کرده ،درصد درون گرايي و برون گرايي افراد مشخص مي شود .

ابزار پژوهش :

دراين پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده :
1 ـ پرسشنامه آزمون شخصيت آيزنک .که توسط آيزنگ در سال 1965 ساخته شد .اين آزمون داراي 57 سئوال مي باشد که دو گزينه بلي يا خير را دارا مي باشد .چهارعامل شخصيتي برون گرا ، درون گرا ، با ثبات و بي ثبات از اين آزمون به دست مي آيند .

2 ـ پرسشنامه تعهد سازماني ، به صورت ابزاري با هدف اندازه گيري تعهد کارکنان درسازمان تهيه و طراحي گرديده است اين پرسشنامه داراي 15 سئوال مي باشد و گزينه هاي آن از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم ادامه مي يابد نمره آلفاي کروبناج آن 85 % برآورد گرديده است . ده سئوال به صورت مثبت و 5 سئوال به صورت منفي است .

۳ ـ پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)سومين آزموني است که پژوهشگر استفاده کرده است .اين آزمون توسط اسميت و همکارانش در سال 1969 ساخته شد .پرسشنامه رضايت شغلي شامل 21 سئوال 5 گزينه اي است که از گزينه کاملاً موافق (1)تا کاملاً مخالف 5 ادامه دارد و بر اساس مقياس ليکرت نمره بندي شده است .

آزمون شخصيتي آيزنک :
1 ـ شغلي را دوست داريد که در آن با اشخاص زيادي معاشرت داشته باشيد؟

2 ـ بدون کمک و دلسوزي دوستان غالب افسرده و غمگين هستيد ؟
3 ـ سرگرميهاي دسته جمعي را به سرگرميهاي انفرادي ترجيح مي دهيد ؟
4 ـ فراموش کردن غمها و شکستهاي گذشته براي شما واقعاً دشوار است ؟
5 ـ کارهاي خود را معمولاً از روي نقشه و مطالعه قبلي انجام مي دهيد ؟
6 ـ تا به حال در زندگي در تمام موارد به قول و وعده خود عمل کرده ايد ؟
7 ـ خلق و خوي شما معمولاً متغير و دمدمي است ؟
8 ـ معمولاً بدون تفکر و مطالعه کافي چيزي مي گوييد يا کاري انجام مي دهيد ؟
9 ـ گاهي بي آنکه علتي درکار باشد ناگهان احساس غم و اندوه مي کنيد ؟
10 ـ حاضريد به کارهاي شانسي ولي جالب دست بزنيد ؟
11 ـ آدم کمرويي هستيد ؟
12 ـ ممکن است گاهي آرامش خود را از دست بدهيد و عصباني شويد ؟
13 ـ کارها را معمولاً از روي احساس آني انجام مي دهيد ؟
14 ـ معمولاً درباره ي گفته ها و کارهاي گذشته خود احساس پشيماني و نگراني مي کنيد ؟
15 ـ کارهايي مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجيح
مي دهيد ؟
16 ـ آدم حساس و زود رنجي هستيد ؟
17 ـ علاقه زيادي به تفريح و گردش با دوستان داريد ؟
18 ـ گاهي منافع خود را به منافع دوستان ترجيح مي دهيد ؟
19 ـ گاهي ناگهان خود را سرشار از نيرو و نشاط و گاهي سست و خسته احساس مي کنيد ؟
20 ـ ترجيح مي دهيد که به جاي دوستان فراوان فقط چند دوست صميمي داشته باشيد ؟
21 ـ زياد خيالبافي مي کنيد ؟
22 ـ اگر کسي سرشما داد بزند شما هم سراو داد مي زنيد ؟
23 ـ احساس گناه و پشيماني شما را رنج مي دهد ؟
24 ـ تمام عادتهاي شما مطلوب و پسنديده هستند ؟
25 ـ از شرکت در مهمانيها و مجالس گرم و با نشاط واقعاً لذت مي بريد ؟
26 ـ در برابر مشکلات زندگي معمولاً زود مأيوس و دلسرد مي شويد ؟
27 ـ آشنايانتان شما را شخصي سرزنده و با نشاط مي دانند ؟
28 ـ پس از انجام کارمهمي معمولاً احساس مي کنيد که مي توانستيد آن را بهتر انجام دهيد ؟
29 ـ در معاشرت با ديگران معمولاً کم حرف و خاموشيد ؟
30 ـ گاهي پشت سرديگران حرف مي زنيد ؟
31 ـ شبها افکار و خيالات مختلف مانع خواب شما مي شود ؟
32 ـ تنها کار کردن را به کارهاي دسته جمعي ترجيح مي دهيد ؟
33 ـ گاهي دچار طپش قلب مي شويد ؟
34 ـ کارهايي را دوست داريد که در آنها دقت فوق العاده لازم است ؟
35 ـ گاهي چنان ناراحت مي شويد که بدن شما مي لرزد ؟
36 ـ گاهي نسبت به دوستان خود احساس حسادت مي کنيد ؟
37 ـ با معاشرت با اشخاصي که اهل شوخي هستند متنفريد ؟
38 ـ معمولاً زود عصباني مي شويد ؟
39 ـ کارهايي را دوست داريد که در آنها سرعت عمل مهم است ؟
40 ـ غالباً نگران هستيد که حوادث شوم و ناگواري براي شما اتفاق بيفتد ؟
41 ـ رفتار و حرکت شما معمولاً با عجله و شتاب همراه است ؟
42 ـ گاهي با دوستان خود قهر مي کنيد ؟
43 ـ خوابهاي آشفته زياد مي بينيد ؟
44 ـ به قدري به معاشرت علاقه داريد که حتي با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت را باز مي کنيد ؟
45 ـ اغلب اوقات دردهاي مختلفي در بدن خود احساس مي کنيد ؟
46 ـ اگر نتوانيد اکثراوقات با عده ي زيادي معاشرت کنيد واقعاً ناراحت مي شويد ؟
47 ـ معمولاً آرامش و خونسردي خود را زود از دست مي دهيد ؟
48 ـ ممکن است از ميان آشنايان خود از يکي دو نفر واقعاً متنفر باشيد ؟
49 ـ اعتماد به نفس کافي داريد ؟
50 ـ وقتي ديگران از شما انتقاد مي کنند زود ناراحت مي شويد ؟
51 ـ اکثر مهمانيها و ديد و بازديدها را اتلاف وقت مي دانيد ؟
52 ـ آيا دچار احساس حقارت هستيد ؟
53 ـ مي توانيد با شوخي و گفتن داستانهاي با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنيد ؟
54 ـ گاهي معايب خود را از ديگران مخفي مي کنيد ؟
55 ـ نگران سلامتي خود هستيد ؟
56 ـ دوست داريد که سربه سر ديگران بگذاريد و با آنها شوخي کنيد ؟
57 ـ شبها دچاربي خوابي مي شويد ؟  

پرسشنامه رضايت شغلي
پرسشنامه زير يک کار پژوهشي دانشگاهي است که به منظور بررسي رابطه درون گرا و برون گرا با رضايت شغلي تدوين گرديده است .از شما کارمند نمونه خواهشمندم سؤالات را به دقت مطالعه نموده و پاسخ دهيد مسلم است که پاسخهاي شما ما را در پيشبرد امر تحقيق کمک خواهد کرد .لازم به تذکر است اطلاعات ارائه شده از طرف شما محرمانه خواهد بود .قبلاً از همکاري و مساعدت جنابعالي نهايت تشکر را دارم .هريک از بندهاي پرسشنامه داراي مقياسهايي به شکل زير مي باشد که بايد مقياسها را با توجه به اعداد مقابل آنها در برابر هر يک از بندها بنويسيد .
هر چه امتياز بالاتر رضايت کمتر
1 ـ کاملاً موافق
2 ـ نسبتاً موافق
3 ـ ممتنع
4 ـ نسبتاً مخالف
5 ـ کاملاً مخالف
شغل فعلي من :
1 ـ خوب است . ( )
2 ـ راضي کننده است . ( )
3 ـ لذت بخش است . ( )
4 ـ متنوع است . ( )
5 ـ تلاش برانگيز است .( )
6 ـ محتواي آن با ارزش است .( )
7 ـ براي هزينه هاي روزمره زندگي کافي است .( )
8 ـ درحد بالايي است .( )
9 ـ منصفانه و عادلانه است .( )
سرپرست فعلي من :
10 ـ از کار رضايت بخش قدرداني مي کند .( )
11 ـ داراي نفوذ است . ( )
12 ـ ثبات اخلاقي دارد . ( )
13 ـ روابط دوستانه اي با ما دارد .( )
14 ـ از من نظر مي خواهد . ( )
همکاران در شغل فعلي من :
15 ـ به يکديگر کمک مي کنند .( )
16 ـ دوستان يکديگرند . ( )
17 ـ تشويش کننده اند . ( )
18 ـ نسبت به همديگر احساس مسئوليت دارند .( )
ترفيعات :
19 ـ شغل فعلي من امکان ترفيع دارد .( )
20 ـ دستورالعمل ترفيع منصفانه است .( )
21 ـ ترفيع بستگي به توانايي افراد دارد .( )

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:12  توسط توحیدلو  | 

۵ موضوع انتحاب شده:

۱-عوامل موثر در افزایش طلاق در زوجهای ایرانی با مهریه بالا

۲-عوامل موثر درافزایش اعتیاد جوانان زیر ۲۰ سال

۳-عوامل موثر در افزایش بهروری کارحانه سایپا توسط مدیریت ان

۴-علل افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ایران

۵-عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:14  توسط توحیدلو  | 

موضوع:علت تولید روز افزون خودرو های گاز سوز

فرضیه خودرو های گاز سوز سواری شخصیباعث کاهش الودگی محیط زیست وبیماری های قلبی میشود.

متغیر مستقل: خودرو های گاز سوز

متغیر وابسته: الودگی محیط زیست وبیماری های قلبی

متغیر تعدیل کننده:سواری شخصی

متغیر کنترل:تجربه

متغیر مداخله گر:سلامتی بدن

فرضیه ی ۲:خودرو های گاز سوز پراید باعث کاهش اثرات زیان بار حاصل از احتراق در محیط زیست است.

متغیر مستقل:خودرو های گاز سوز

وابسته:کاهش اثرات زیان بار

تعدیل کننده:پراید

کنترل:تجهیزات الاینده

مداخله گر:احتراق

فرضیه ۳:وسایل حمل و نقل  گاز سوز مسافر بری در مقایسه با وسایل حمل و نقل بنزینی مسافر بری ایمن ترند.

متغیر مستقل:وسایل حمل و نقل گاز سوز

وابسته:ایمن تر بودن

تعدیل کننده:مسافر بری

کنترل:ایمنی

فرضیه ۴:خودرو هایگاز سوز به علت داشتن گاز طبیعی در مقایسه با خود روهای بنزین سوز به علت داشتننفت از ثبات قیمت بیشتری بر خوردارند.

متغیر مستقل:خودرو های گاز سوز

وابسته:ثبات قیمت بیشتر

تعدیل کننده:گاز طبیعی

کنترل:مقدار هزینه

مداخله گر:ثبات قیمت

فرضیه۵:تولید روز افزونخودرو های گاز سوز به علت فراوان تر بودن گاز طبیعی و دسترسی اسان به آن است.

متغیر مستقل: گاز طبیعی

وابسته:تولید روز افزون خودرو های گاز سوز

تعدیل کننده:گاز طبیعی

کنترل:دسترسی اسان تر

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:54  توسط توحیدلو  | 

اصلاح تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1.تضاد فرهنگی بین خانواده های ایرانی :

فرهنگ را مجموعه پيچيده ای از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد بعنوان عضوی از جامعه، از جامعه خویش فرا مي گيرد، تعریف می کند.حال تضاد فرهنگی بین خانواده ها درواقع تضاد بین دانشها و باورها و بقیه مواردی است که ذکر شد.منظور از  تضاد فرهنگی همان تضاد در شیوه زندگی افراد ، تضاد در باورها ، خصوصیات اخلاقی و عادات افراد است.هر خانواده ای به شیوه ای زندگی می کند و باورهای خودش را دارد و بر این اساس خانواده ها از لحاظ فرهنگی و شیوه زندگی و ... با هم تفاوت دارند.این تضاد را میتوان از نحوه نگرش خانواده ها یا طرفین به مسائل فهمید، همچنین نحوه تربیت فرزندان خانواده در اینجا اهمیت دارد.

2.آمار طلاق:

 طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است و در اصطلاح طلاق (Divorce) در نظام های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می توانند بار دیگر ازدواج کنند، دارد.منظور از آمار طلاق در واقع همان کاهش یا افزایش میزان طلاق طی یک دوره در جامعه است که می توان به کمک شاخص هایی مثل تضاد فرهنگی خانواده ها، سطح تحصیلی پدر و مادر، سطح تحصیلی طرفین، داشتن شناخت کافی و میزان وابستگی طرفین به خانواده نشان داد.

3.سطح تحصیلی پدر و مادر:

تقریبا همان تعریف مفهومی تحصیلات فرد است که همان مدرک دانشگاهی است که در ازای گذراندن تعدادی واحد درسی در سیستمی معین، به فرد اعطا می شود، با این تفاوت که در اینجا سطح تحصیلی پدر و مادر فرد مورد ارزیابی قرار میگیرد نه تحصیلات یا سطح تحصیلی خود فرد. منظور آخرین مدرک تحصیلی پاسخگو است که گزینه های این متغیر چنین است:1-بیسواد 2- ابتدایی 3- راهنمایی 4- دبیرستان و دیپلم 5- پیش دانشگاهی 6- کاردانی 7- لیسانس 8- فوق لیسانس و دکترا.

4. داشتن فرصت مناسب برای شناخت کافی از یکدیگر:

شناخت زوج های جوان و خانواده هایشان از یکدیگر موجب تصمیم گیری های بهتر برای زندگی آینده است. در اینجا منظور از داشتن فرصت مناسب برای شناخت این است که طرفین این فرصت را داشته باشند تا برای یک مدت زمان کافی با هم نامزد شده و با خانواده های یکدیگر رابطه برقرار کنند تا بتوانند آشناییت لازم و کافی ای را که برای ازدواج نیاز دارند به دست آورند.این شناخت می تواند به چند صورت ایجاد شود:دوست بودن برای مدتی قبل از ازدواج، نامزد بودن، آشنا شدن از طریق فامیل و آشنایان، داشتن رابطه خانوادگی .

5. میزان توقعات زنان از مردان در زندگی زناشویی:

توقع داشتن یعنی انتظار داشتن . یک زن تصورمی‌کند همان‌طوری که او تلاش می‌کند همسرش را خوشحال کند، اگر همسرش نیز او را دوست‌ داشته باشد می‌بایست همانند او واکنش نشان‌داده و سعی‌کند او را خوشحال سازد و حتی به‌خاطر دوست‌داشتن او، شوهرش در برآورده ساختن نیازهای او، پیش‌دستی کند و نمی‌تواند فکر کند که آن‌همه تلاش و کوشش، نه‌تنها جواب مثبت نداشته، بلکه نتیجه‌ی عکس هم داده است.این همان توقع داشتن یا انتظار داشتن است.حال در اینجا منظور ،میزان توقعات یک زن از همسرش است.این توقعات می تواند از جنبه های مختلفی باشد مثلا از جنبه احساسی که زنها تمایل دارند همسرشان از لحاظ احساسی آنها را درک کنند و یا از لحاظ مالی آنها را ساپورت کنند و در کارهای خانه به آنها کمک کند و چیزی را از او مخفی نگه ندارد.

 

 

6.میزان استقلال پسران و وابستگی آنها به خانواده :

وقتی جوان یا نوجوانی به سن 18 می رسد کارهای زیادی را هرچند به مدت کوتاه مدت تجربه کرده است که این به آنها شخصیت بسیار قوی اجتماعی می دهدو نتیجه بلوغ اجتماعی بسیار بالای آنهاست. جوانان معمولاً در 18 سالگی به طور مستقل زندگی می کنند که این تصمیم آنها به معنی استقلال مالی نیز هست .در اینجا منظور از استقلال هم استقلال مالی است هم استقلال عاطفی است، چون بسیاری از والدین به پسران خود وابستگی زیادی دارند مخصوصاً خانواده هایی که فرزند پسر داشتن را بسیار مهم می دانند و این امر باعث می شود که پسران بعد از ازدواج وابستگی شدیدی به والدین خود داشته باشد چه از نظر مالی و چه از نظر احساسی.وابستگی از نظر مالی باعث می شود که پسران از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشند و وابستگی از لحاظ احساسی باعث می شود تا کوچکترین مشکل بین دختر و پسر وارد خانواده هایشان شده که این موجب بزرگ شدن این مشکل کوچک می شود.این وابستگی را میتوان از جنبه های مختلفی اندازه گیری کرد: میزان اعتمادی که شوهر به همسرش دارد و همسرش را تا چه حد در اطلاع کارهایش قرار می دهد، احترامی که به خانواده همسرش می گذارد، رفتارش با همسرش در مقابل خانواده ها چگونه است، در تصمیم گیری هایش بیشتر از خانواده اش کمک میگیرد یا همسرش و ... .

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:18  توسط توحیدلو  | 

متغیر ۱: هزینه جراحی                              "تعاریف مفهومی"

هزینه عبارتست از میزان پولی که شخص باید برای عمل جراحی زیبایی خود بپردازد.

متغیر2-مجوز

مجوز  یعنی مدرک و پروانه ای که از طرف وزارت بهداشت و سلامت به پزشک به منزله اجازه او برای مداوای بیمار اعطا میشود.

متغیر۳-عوارض جراحی

عوارض یعنی اثرات سو و بدی که پس از جراحی برای بیمار به وجود می اید.

متغیر۴-شایع بودن

شایع شدن یعنی یک امری بین مردم رایج و متداول شود.

متغیر۵-تخصص پزشک

یعنی مهارت و مدرک پزشک در زمینه زیبایی و سابقه او در این امر.

پرسشنامه مربوط به

۱-ایا هزینه جراحی زیبایی معقول و منطقی است؟

بله           خیر             تا حدودی

۲-ایا افراد حاضرند هر هزینه ای برای جراحی زیبایی خود بپردازند؟

بله          خیر             تا حدودی

۳-ایا افراد قبل از عمل به عوارض ان توجهی دارند؟

بله       خیر             تا حدودی

۴-اگر عوارض بعد از عمل زیاد باشد اشخاص از انجام ان منصرف میشوند؟

بله      خیر    ممکنه

۵-ایا عوارض سو و بد جراحی به جنبه زیبایی ان می ارزد؟

بله      شاید    خیر

۶-ایا داشتن مجوز پزشک برای بیماران مهم است؟

زیاد     متوسط     تا حدودی

۷-ایا شایع شدن عمل زیبایی در جامعه تاثیری دارد؟

بله      خیر     تا حدودی

۸-ایا چشم و همچشمی سبب افزایش جراحی زیبایی شده است؟

بله    تا حدودی    خیر

۹-ایا  تخصص پزشک برای بیمار مهم است؟

زیاد     متوسط     کم

۱۰-ایا افراد فقط به پزشکانیکه تخصص زیبایی دارند مراجعه میکنند؟

خیر     تا حدودی    بله

پرسش ۱و۲ مربوط به متغیر یک هستند.

پرسش۳و۴و۵ مربوط به متغیر سه هستند.

پرسش۶ مربوط به متغیر دو هست.

پرسش ۷و۸ مربوط به متغیرچهار هستند.

پرسش۹و۱۰ مربوط به متغیر پنج هستند.

"تعاریف عملیاتی"

متغیر۱-هر میزان که دستمزد پزشک و هزینه بیمارستان بالاتر رود به طبع هزینه ای پرداختی بیمار هم بیشتر می شود.

متغیر۲-هر چه نظارت وزارت بهداشت و درمان به این حوزه و مجوز پزشک و پروانه او بیشتر باشد اعتماد بیماران هم به دکتر ها افزایش می یابد.

متغیر۳-اگر عملکرد پزشکان در جراحی موفقیت امیز نباشد به طبع مشکلات و عوارض سوئی برای بیمار پیش می اید که ممکن است حتی جبران ناپذیر باشد.

متغیر۴-هر چه امر ی شایع تر شود استقبال مردم از ان هم بیشتر می شود.

متغیر۵-به هر میزانی که تخصص پزشکان در زمینه جراحی زیبایی بیشتر باشد به دنبال ان رضایت بیمار ا فزایش     وشکایت انها از دکتر کمتر میشود. 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:30  توسط توحیدلو  | 

":جراحیزیموضوع:افزایش جراحی های زیبایی بین جوانان

فرضیه۱:تعداد جراحی زیبایی در اعتماد به نفس دختران تاثیر زیادی دارد.   

مستقل:تعداد    

 

 

 

 

 

تعدیل کننده: جراحی زیبایی                   وابسته:اعتماد به نفس    کنترل:دختران 

مداخله گر:زیبا شدن بینی

فرضیه۲:جراحی پلاستیک و زیبایی بینی در استحکام خانواده ها موثر است.

":جراحی             ":پلاستیک و زیبایی بینی     ":استحکام                   ":خانواده ها

":زیبا تر شدن صورت افراد

فرضیه۳:افزایش     جراحی های  بینی عوارض سوئی برای افراد دارد.

":افزایش        ": جراحی    بینی                   ":عوارض سوئی             ":افراد

":مشکل شدن تنفس

فرضیه۴:جراحی های زیبایی هزینه های بالایی برای وزارت بهداشت دارد.

":جراحی        ":زیبایی           ":هزینه های بالایی              ":وزارت بهداشت

":بالا رفتن بودجه بخش بهداشت و درمان

فرضیه۵:تعدد      جراحی های زیبایی صورت در افزایش زیبایی خانم ها دارد.

تعدد             جراحی زیبایی صورت         افزایش زیبایی                           ":موفق بودن عمل زیبایی 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:55  توسط توحیدلو  | 

موضوع:

علت هاي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج

فرضيه ها:

1-افزايش مشكلات مالي باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجوي پسر به ازدواج شده است.

2-افزايش آمار طلاق باعث كاهش علاقه ي جوانان دختر به ازدواج شده است.

3-عدم يافتن فرد مناسب باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجو به ازدواج شده است.

4-افزايش وابستگي هاي عاطفي دختران به خانواده باعث كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است.

5-افزايش رابطه هاي نامشروع در جامعه باعث كاهش علاقه ي جوانان پسر در سنين پايينتر به ازدواج شده است.

تعريف مفهومي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:ناتواني هاي مالي و عدم توانايي در تهيه لوازم زندگي

كاهش علاقه به ازدواج:عدم دوست داشتن به قرين شدن با فردي از جنس مخالف

آمار طلاق:تعداد ازدوج هاي ناموفق و منجر به جدايي شده

عدم يافتن فرد مناسب:پيدا نكردن آنچه مطابق ميل است

افزايش وابستگي هاي عاطفي:وابستگي هاي قلبي و احساسي

رابطه هاي نامشروع:رابطه هايي كه شرع و دين ما را از آن منع كرده اند

تعريف عملياتي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:پيدا كردن علت هاي بروز مشكلات مالي و پرسش هايي در پرسش نامه كه پاسخگوي اين است.

كاهش علاقه به ازدواج:طرح پرسش هايي كه نشان دهنده ي چرايي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است

آمار طلاق:مراجعه به پايگاه هاي اين آمار و بررسي چگونگي تغيير آمار طلاق در جامعه در اخير

عدم يافتن فرد مناسب:بررسي چگونگي يافتن فرد مناسب و سوالهايي از اين قبيل در پرسشنامه كه فرد مورد نظر شما بايد چه ويژگي هايي داشته باشد.

افزايش وابستگي هاي عاطفي:تلاش براي كاهش اين دسته وابستگي ها به خصوص در دختران با طرح مشكلات آن و پرسش هايي از قبيل دلايل اين دسته وابستگي ها

رابطه هاي نامشروع:پيدا كردن علت هاي اصلي افزايش اينگونه رابطه ها در جامعه و پرسين سوال هايي در پرسشنامه از قبيل اينكه در اين رابطه ها دنبال چه چيزي ميگرديم و بيان اينكه در آخر به پوچي رسيدن جوان را مشاهده ميكنيم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 15:30  توسط توحیدلو  | 

تبیین موضوع تحقیق

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالاخص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .

بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

 در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و ب ستفاده بهینه از انها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

 ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

اهمیت و ضرورت تحقیق

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمای آینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد ، تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی           می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران

اهداف فرعی

 1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران .

2- بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون.

3- بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

سوالات تحقیق

سوال اصلی

 آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد؟

سئوالات فرعی

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

 آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

تبیین فرضیه های تحقیق

1-    سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

متغیر مستقل: سیستم اتوماسیون

متغیر وابسته: تصمیم گیری مدیران

متغیر کنترلی:

متغیر مداخله گر:-

متغیر تعدیل کننده: افزایش صحت تصمیم گیری

2-     سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

متغیر مستقل: سیستم اتوماسیون

متغیر وابسته: تصمیم گیری مدیران

متغیر کنترلی: -

متغیر مداخله گر:-

متغیر تعدیل کننده: افزایش دقت تصمیم گیری مدیران

3-    سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

متغیر مستقل: سیستم اتوماسیون

متغیر وابسته: تصمیم گیری مدیران

متغیر کنترلی: -

متغیر مداخله گر:-

متغیر تعدیل کننده: بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران

4-     سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .

متغیر مستقل: سیستم اتوماسیون

متغیر وابسته: تصمیم گیری مدیران

متغیر کنترلی: -

متغیر مداخله گر:-

متغیر تعدیل کننده: اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران

 

متغیر ها وا صطلاحات دقیق

          تعریف عملیاتی واژه ها  

 

1-  کیفیت (Quality) : تمامی ویژگی های مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیاز های تصریح شده و تلویحاً بیان شده موثر می باشد كه دريك مقياس پنج فاصله اي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود. که این مسئله را در مورد تمامی موارد ذیل رعایت نمودیم.

                  خیلی کم 1        کم 2       متوسط 3         زیاد4          خیلی زیاد  5

 

2-     فرایند ( process ) : فرایند مجموعه فعالیتهایی است که ارزشی را برای مشتری ایجاد می کند.

3-  سازمان ( Organization  ) : شرکت ، کارگاه ، بنگاه یا موسسه ، اعم از ثبت شده یا نشده ، عمومی یا خصوصی  که دارای وظایف و تشکیلات خاص خود بوده و ماموریت ،  عملکرد و نظام اداری خود را داراست.

4-  ساختار سازمانی ( Organization   Structure ) : عبارتست از مجموعه مسولیتها ، اختیارات و روابط تعیین شده در یک سازمان ، که سازمان از طریق ان وظایف و فعالیتهای خود را انجام می دهد .

5-  خط مشی کیفیت ( Quality  policy  )  : تمایلات و سمت گیری های کلی یک سازمان نسبت به کیفیت ، که توسط مدیریت ارشد آن ، به طور رسمی بیان می گردد.

6-   مدیریت ( Management ) : فرایند بکارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به  اهداف و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول  صورت می گیرد .

 

7-  مدیریت  کیفیت فرا گیر (TOM : Total Quality Managemen ): روش مدیریت یک سازمان که اساس آن ، محور بودن کیفیت و مشارکت همه عضای سازمان است و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت ازطریق رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه است .

8-  سیستم ( System )  مجموعه ای از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بری رسیدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند .

9-   اتوماسیون  داری ( Office  Automatic ):  مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی  مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگويی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

10-داده : ( Data ) : داده  در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشهای تحقیق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده )  و ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل مي شوند .

11- اطلاعات ( Information  ): عبارتست  از داده هایی که در بافتی با معنی  و مفید جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از انها برای تصمیم گیری استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است .

 12- کار آمدی ( اثر بخشی ) : اثر بخشی سازمان عبارت است . از درجه ی میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید

13-  تصمیم گیری ( Decision  Making ) : اعتقاد بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب است و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای حل مسایل وا ستفاده از فرصتها .

14- استراتژی ( Sterategy ) : عبارت است از برنامه ربزی ایجاد رابطه متقابل با عوامل محیطی که معمولاً ضد و نقیض هستند ، جهت تامین هدف های سازمان . هدف مشخص می کند که سازمان به کجا می خواهد برود و استراتژی تعیین کننده شیوه رسیدن به آنجاست .

15- تکنولوژی ( Technology ) : تکنولوژی به اطلاعات ، تجهیزات ، فنون و فرایند های لازم بری تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می شود یعنی تکنولوژی به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، اشاره می کند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:31  توسط توحیدلو  | 

فریبااسفندیاری آرا                                                                                 

 

 

 متغیر وابسته : نگرش فرد نسبت به حجاب

تعریف نظری : حجاب درلغت به معنی پرده ، چادر، روپوش و آنچه با آن چیزی را بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد . ( عمید، حسن، 1369، ص 557)

دراصطلاح، حجاب پوششی است که اعضای بدن زن را به طور معمول بپوشاند و پوشش به گونه ای نباشد که اعضایی از بدن وی را که زنند ه می نماید را نپوشاند .

تعریف عملیاتی : در این تحقیق سنجش این متغیر با استفاده از طیف لیکرت انجام می شود. بنابراین گویه هایی به شکل مثبت و منفی به طور درهم ریخته مطرح می گردند.

برای اندازه گیری این متغیر از 7 گویه مثبت و 4 گویه منفی استفاده شده است .

1-    پیدا بودن موی سر زن از زیر مقنه یا چادر مانعی ندارد . ( گویه منفی )

2-    روسری یا مقنعه ای که نازک باشد و نتواند موها را بپوشاند، نباید مورد استفاده قرار گیرد.( گویه مثبت )

3-    لباس های مورد  استفاده زنان نباید چسبنده و بدن نما باشد، زیرا موجب  جلب توجه دیگران می شود.  (گویه مثبت )

4-    پوشیدن جوراب های نازک که نمی تواند پای زنان را بپوشاند، یک نوع بد حجابی است . (گویه مثبت )

5-    زنان باید بتوانند با هر لباس و پوششی که دوست دارند ظاهر شوند، زیرا آزادی پوشش از حقوق انسان است.(گویه منفی )

6- مردان باید به هنگام ازدواج به موضوع حجاب کامل همسر خود اهمیت دهند.( گویه مثبت )

7- استفاده از چادر به خاطر مشکی بودن آن تأثیر منفی بر روح و روان فرد دارد .( گویه منفی )

8- پوشش اسلامی نشانه عفت، شخصیت و خدا ترسی زن است .(گویه مثبت )

9- زنان باید فقط درحضور محارم خود آرایش داشته باشند، چون این یک دستور اسلامی است. ( گویه مثبت )

10- حجاب باعث آرامش خاطر و احساس امنیت در زنان می شود .(گویه مثبت)

11- حجاب باعث عدم پیشرفت زنان می شود، چون امری دست و  پا گیر است. (گویه منفی )

از پاسخگویان خواسته شد نظر خودشان را در مورد هر یک از گویه ها با علامت زدن یکی از گزینه های( کاملاً موافقم – موافقم – نظری ندارم – مخالفم – کاملاً مخالفم ) بیان کنند. که در گویه های مثبت به گزینه های کاملاً موافقم امتیاز 5 ، موافقم امتیاز 4 ، نظری ندارم امتیاز 3 ، مخالفم امتیاز 2 ، کاملاً مخالفم امتیاز 1 داده می شود و در گویه های منفی به گزینه های کاملاً موافقم امتیاز 1 ، موافقم امتیاز 2 ، نظری ندارم امتیاز 3 ، مخالفم امتیاز 4، کاملاً مخالفم امتیاز 5 داده ایم . بدین ترتیب هر فرد با پاسخ های خود می تواند حداقل 11 و حداکثر 55 امتیاز دریافت کند  و جای خود را بر روی طیف سه قسمتی مشخص کند. بنابراین می توانیم نگرش او را نسبت به حجاب اندازه گیری کنیم.

 

                  55                        41    40                  26    25             11

               

 

¤ تعری مفهومی مشاركت سیاسی
حق مشاركت سیاسی و دخالت در سرنوشت سیاسی كه در قالب همكاری یا عدم همكاری با دولت در ادبیات سیاسی مسلمانان گذشته است، از مولفه هایی است كه مورد توجه علامه حلی هم قرار گرفته است. 

 

 

 

 


¤ تعریف عملیاتی  مشاركت سیاسی
حق مشاركت سیاسی و دخالت در سرنوشت سیاسی كه در قالب همكاری یا عدم همكاری با دولت در ادبیات سیاسی مسلمانان گذشته است، از مولفه هایی است كه مورد توجه علامه حلی هم قرار گرفته است. البته مفهوم مشاركت سیاسی در دنیای مدرن دچار تحول و تطور شده و در موارد بسیاری با مفهوم گذشته آن متفاوت است.

 

 

تعریف مفهومی تربیت در عبارتی كوتاه عبارت است از: سازندگی و آفرینندگی ، ساختن و سازمان دادن ، تلاش برای ایجاد تعادل بین نیازها و تعدیل تمایلات و غرایز.

با دیدی وسیع تر می توان گفت تربیت وظیفه دارد سه جنبه آدمی را بسازد: تن ، سر، روان. تعریف عملیاتی تربیت

و در جمع ، فرد را به ایجاد رابطه ای صحیح بین خود و خدا و جهان قادر سازد، او را فردی مفید و مؤثر برای جامعه بسازد، انسانی بیافریند كه دارای میل وصول به ارزش های عالی باشد، قدرت ابتكار و تصمیم گیری داشته باشد، آداب زندگی را بداند، در مسیر جریانات اجتماعی و بر كنار از هرگونه پیش داوری باشد.

تربیت وظیفه دارد انسانی بسازد كه زندگی اش براساس معیارها و ضوابط اندیشیده ، مبتنی بر استقلال شخصیت ، عدالت اجتماعی ، شناخت زیبا و انتخاب احسن ، مبانی اخلاقی و انسانی باشد

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:47  توسط توحیدلو  | 

   متغیر وابسته : رعایت  حجاب

تعریف نظری : حجاب درلغت به معنی پرده ، چادر، روپوش و آنچه با آن چیزی را بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد . ( عمید، حسن، 1369، ص 557)

دراصطلاح، حجاب پوششی است که اعضای بدن زن را به طور معمول بپوشاند و پوشش به گونه ای نباشد که اعضایی از بدن وی را که زنند ه می نماید را نپوشاند .

تعریف عملیاتی : در این تحقیق سنجش این متغیر با استفاده از طیف لیکرت انجام می شود. بنابراین گویه هایی به شکل مثبت و منفی به طور درهم ریخته مطرح می گردند.

برای اندازه گیری این متغیر از 7 گویه مثبت و 4 گویه منفی استفاده شده است .

1-    پیدا بودن موی سر زن از زیر مقنه یا چادر مانعی ندارد . ( گویه منفی )

2-    روسری یا مقنعه ای که نازک باشد و نتواند موها را بپوشاند، نباید مورد استفاده قرار گیرد.( گویه مثبت )

3-    لباس های مورد  استفاده زنان نباید چسبنده و بدن نما باشد، زیرا موجب  جلب توجه دیگران می شود.  (گویه مثبت )

4-    پوشیدن جوراب های نازک که نمی تواند پای زنان را بپوشاند، یک نوع بد حجابی است . (گویه مثبت )

5-    زنان باید بتوانند با هر لباس و پوششی که دوست دارند ظاهر شوند، زیرا آزادی پوشش از حقوق انسان است.(گویه منفی )

6- مردان باید به هنگام ازدواج به موضوع حجاب کامل همسر خود اهمیت دهند.( گویه مثبت )

7- استفاده از چادر به خاطر مشکی بودن آن تأثیر منفی بر روح و روان فرد دارد .( گویه منفی )

8- پوشش اسلامی نشانه عفت، شخصیت و خدا ترسی زن است .(گویه مثبت )

9- زنان باید فقط درحضور محارم خود آرایش داشته باشند، چون این یک دستور اسلامی است. ( گویه مثبت )

10- حجاب باعث آرامش خاطر و احساس امنیت در زنان می شود .(گویه مثبت)

11- حجاب باعث عدم پیشرفت زنان می شود، چون امری دست و  پا گیر است. (گویه منفی )

از پاسخگویان خواسته شد نظر خودشان را در مورد هر یک از گویه ها با علامت زدن یکی از گزینه های( کاملاً موافقم – موافقم – نظری ندارم – مخالفم – کاملاً مخالفم ) بیان کنند. که در گویه های مثبت به گزینه های کاملاً موافقم امتیاز 5 ، موافقم امتیاز 4 ، نظری ندارم امتیاز 3 ، مخالفم امتیاز 2 ، کاملاً مخالفم امتیاز 1 داده می شود و در گویه های منفی به گزینه های کاملاً موافقم امتیاز 1 ، موافقم امتیاز 2 ، نظری ندارم امتیاز 3 ، مخالفم امتیاز 4، کاملاً مخالفم امتیاز 5 داده ایم . بدین ترتیب هر فرد با پاسخ های خود می تواند حداقل 11 و حداکثر 55 امتیاز دریافت کند  و جای خود را بر روی طیف سه قسمتی مشخص کند. بنابراین می توانیم نگرش او را نسبت به حجاب اندازه گیری کنیم.

 

    55                        41    40                  26    25             11

               

                            موافق                      بینابین                         مخالف

  

آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بارآوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن، و ... نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.

تعریف عملیاتی «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.

نقشه میزان آموزش در کشورهای جهان در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی.

     ۰٫۹۵۰ و بالاتر      ۰٫۹۰۰–۰٫۹۴۹      ۰٫۸۵۰–۰٫۸۹۹      ۰٫۸۰۰–۰٫۸۴۹      ۰٫۷۵۰–۰٫۷۹۹

     ۰٫۷۰۰–۰٫۷۴۹      ۰٫۶۵۰–۰٫۶۹۹      ۰٫۶۰۰–۰٫۶۴۹      ۰٫۵۵۰–۰٫۵۹۹      ۰٫۵۰۰–۰٫۵۴۹

     ۰٫۴۵۰–۰٫۴۹۹      ۰٫۴۰۰–۰٫۴۴۹      ۰٫۳۵۰–۰٫۳۹۹      زیر ۰٫۳۵۰      نامشخص

محتویات

 [نهفتن

¤تعریف مفهومی مشاركت سیاسی
حق مشاركت سیاسی و دخالت در سرنوشت سیاسی كه در قالب همكاری یا عدم همكاری با دولت در ادبیات سیاسی مسلمانان گذشته است، از مولفه هایی است كه مورد توجه علامه حلی هم قرار گرفته است. 
¤دولت جائر
مفهوم دولت نیز بیشتر به معنای سنتی آن، یعنی نظام قدرت و سیاستی كه مسئولیت اداره جامعه را به عهده دارد در نظر گرفته می شود و لذا از تعریف دولت به مفهوم جدید آن كه دارای ویژگی حكومت، حاكمیت، جمعیت و سرزمین است خبری نیست
تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی حق مشاركت سیاسی و دخالت در سرنوشت سیاسی كه در قالب همكاری یا عدم همكاری با دولت در ادبیات سیاسی مسلمانان گذشته است، از مولفه هایی است كه مورد توجه علامه حلی هم قرار گرفته است. البته مفهوم مشاركت سیاسی در دنیای مدرن دچار تحول و تطور شده و در موارد بسیاری با مفهوم گذشته آن متفاوت است. به اعتقاد علامه حلی مشاركت و همكاری با دولت عدل (امامت) عبادت محسوب می شود و گاه به خاطر فرمان ولی امر و یا عمل به امر به معروف و نهی از منكر واجب نیز می گردد و در این صورت حكم فرایض عبادی را خواهد داشت. علامه حلی در مورد استفاده از قدرت برای انجام امر به معروف و نهی از منكر كه یكی از مهم ترین مسائل اقتدار دولت و مشروعیت آن در اندیشه سیاسی اسلام است به نقل قول از سید مرتضی علم الهدی و كلام ابن ادریس بدون اشاره به نام دومی بسنده می كند كه نشانه پذیرفتن این نظریه می باشد. چنانكه وی در مسئله وجوب عینی امر به معروف و نهی از منكر، نظریه شیخ طوسی را بر نظریه سیدمرتضی ترجیح می دهد. این نظریه می تواند مبنای تئوری انقلاب تلقی گردد. سپس مسئولیت های فقها را می شمارد و به استناد روایت «اقامه الحدود الی من الیه الحكم» ملازمه بین مشروعیت قضاوت و صلاحیت اقامه حدود را متذكر می گردد.
از منظر علامه حلی، ائمه (علیهم السلام) مسئولیت «افتاء» را به فقهای شیعه واگذار نموده اند و استناد علامه حلی در این مورد به روایت عمربن حنظله نشان می دهد كه وی مدلول این روایت را به قضاوت اختصاص نمی دهد و بر همین اساس وضع قانون بر اساس «افتاء» را از وظایف فقها در عصر غیبت می داند.

¤دولت جائر
مفهوم دولت نیز بیشتر به معنای سنتی آن، یعنی نظام قدرت و سیاستی كه مسئولیت اداره جامعه را به عهده دارد در نظر گرفته می شود و لذا از تعریف دولت به مفهوم جدید آن كه دارای ویژگی حكومت، حاكمیت، جمعیت و سرزمین است خبری نیست. دولت از منظر علامه حلی به دو دسته دولت عدل ( امامت) و دولت جائر تقسیم می شود. علامه حلی هم به مانند سلف خود به صراحت از نظریه دولت در دولت در شرایط حكومت جائر سخن می گوید و پس از آنكه مشاركت با آن را برای احقاق حق و اجرای عدالت مشروع می شمارد، تصریح می كند كه وی باید تمام سعی خود را برای تنفیذ احكام واقعی شرع در جامعه به كار بگیرد.
در مورد قبول مسئولیت دولتی از سوی دولت جائر هم متذكر می شود:«در جایی كه امكان امر به معروف و نهی از منكر باشد قبول مسئولیت دولتی از طرف سلطان جائر بلامانع است. بجز مواردی كه موجب ارتكاب به قتل می گردد.» این نكته در واقع به مفهوم تمهید شرایط و امكانات ایجاد دولت در دل دولتی جائر می باشد كه مومنان مجوز نفوذ به سیستم سیاسی غیرعادل را به مقتضای امر به معروف و نهی از منكر تا آنجا پیدا می كنند كه بتوانند زمینه اجرای احكام الهی و ممانعت از مفاسد سیاسی و جرایم قدرت بی مهار جائر را فراهم آورند و به جای خدمت به اقتدار جور و ستم، به بندگان خدا خدمت نمایند. در تكمله ای دیگر از بحث دولت جائر از منظر اندیشه سیاسی علامه، نظر ایشان درخصوص كمك های مالی است كه توسط دولت های جائر به اشخاص داده می شود: علامه حلی در این مورد سه صورت را دسته بندی می نماید:1- اموال بخشیده شده از طریق مشروع برای دولت جائر بدست آمده كه در این صورت دولت در حقیقت مال خود را بخشیده است؛ 2- از اموال غصبی باشد كه باید به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گیرنده این هدایا نمی تواند آنها را به دولت جائر بازگرداند؛ 3- صاحبان اصلی اموال غصب شده كه به صورت بخششی و هدیه به وی داده شده شناخته نشوند، در این صورت باید از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:4  توسط توحیدلو  | 

بیان مسئله:امروزه با بالا رفتن کیفیت محصولات و رقابت تنگاتنگ شرکت ها بعضی از این شرکت ها در مقایسه با رقبای خود از موفقیت بیشتری برای فروش محصولات خود برخوردارند

اهداف:هدف از این تحقیق این است که بتوان با ارتباط درست با مشتری نظر انها را به سوی سازمان جلب کرد

ضرورت:۱-افزایش فروش ۲-کسب سود بیشتر

پیشینه تجربی:

مشتری عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که به نوعی با سازمان ارتباط دارد وازکالاو خدمات آن بهره مند می گردد

مفهوم مشتري در كانون فعاليتها و فلسفه وجودي سازمانهاي تجاري و بازرگاني قرار دارد

در خصوص ارتباط با مشتریان در طول اعصار گذشته دیدگاههای متفاوتی حاکم بوده است . در دهه 30 این اعتقاد جاری بود که باید" سر مشتری را کلاه گذاشت "، به عبارتی حقی برای مشتری قائل نبودند و مشتری حق انتخاب نداشت ، دهه 60 این دیدگاه کم کم به فراموشی سپرده شد و جای خود را به شعار " حق با مشتری است" داد.در این عرصه مشتری حق انتخاب داشت و کسی دیگر به خود جسارت آن را نمی داد تا برسر او کلاه بگذارد و رقابت بین سازمانها در رفع نیازهای مشتری تشدید شد .دهه 90 شعار " مشتری پادشاه است " مطرح گردید. در این برهه مشتری گرداننده و شرط اصلی وجود و بقاء سازمانها و موسسات تلقی می گردید.اما امروز شعار دیگری در کسب و کار و تجارت مطرح شده که توانسته است افق های جدیدی را بر روی شرکتها و موسسات بگشاید و آن شعار " مشتری شریک شماست" می باشد

 پیشینه نظری:

به این ترتیب می توان گفت در شرایط کسب  و کار امروزی ورقابت شدید بر سر جذب مشتریان ، قدرت از فروشنده به مشتری  و از تولید کننده  و ارائه دهندگان خدمات به مصرف کنندگان انتقال یافته است و این جابجایی قدرت باعث شکل گیری وتغییر روابط موجود میان سازمانها و شرکتها با مشتریان شده است(داوود حسنی،کارشناس ارشدمدیریت دولتی،صفحه1و2،1385)

 

مدیریت سازمان باید با بهره گیری ازروشهای مختلف جمع آوری اطلاعات و بکارگیری سیستمهای اطلاع رسانی نسبت به تعیین و دریافت تمایلات و نیازها وخواسته های مشتریان اقدام نموده و ازاین طریق مشتریان خود بخصوص بهترین  و پربازده ترین آنها راحفظ می کند.(فخرطاولی،صفحه 39،1377)

 

جورج گرين" در كتاب خود به (نام تامين رضايت مشتري )يك قانون طلايي ارائه كرده و  گفته است: مواظب مشتريان خود باشيد، زيرا اگر چنين نكنيــد، كس ديگري اين كار را انجام خواهد داد

 اندیشمندان مدیریت وبازاریابی نسخه حفظ مشتری وشیوه های صحیح ارتباط باآنها راتحت عنوان" مدیریت ارتباط با مشتری" تجویز می کنند که ازجمله مزایای آن می توان به افزایش رشد درآمد(به خاطرافزایش رضایت مشتری)،کاهش هزینه های توزیع وفروش وحداقل سازی هزینه های پشتیبانی ازآنان اشاره کرد(منبع:کتاب مدیریت ارتباط با مشتری،شعبان الهی، حیدری،صفحه2مقدمه،1384)

 سوال پژوهش:ایا ارتباط صحیح با مشتری در افزایش فروش نقش دارد؟

فرضیه:ارتباط صحیح با مشتریان زن باعث افزایش فروش محصولات میشود 

متغیر مستقل:ارتباط صحیح

متغیر وابسته:فروش

متغیر کنترل:مشتریان زن

متغیر مداخله گر:افزایش رضایت مشتری

۲-ایا بین نحوه برخورد کارکنان با مشتری رابطه معنا داری وجود دارد؟

فرضیه :بین نحوه برخورد ورفتارکارکنان با مشتری با تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری وجوددارد

متغیر مستقل:نحوه برحورد

متغیر وابسته:مشتری

متغیر کنترل:تحصیلات دانشگاهی

 

۳-ایا رفتار درست کارکنان بخش صنعت با مشتری باعث افزایش کیفیت محصولات میشود؟

 فرضیه: رفتار درست کارکنان بخش صنعت درارتباط با مشتری منجربه افزایش کیفبت محصول وخدمات میگردد

متغیر مستقل:رفتار درست با مشتری

متغیر وابسته:کیفیت محصول

متغیر کنترل:بخش صنعت

متغیر مداخله گر:انگیزه بیشتر کارکنان

۴-ایا کیفیت بالای خدمات و محصولات منجر به مراجعه بیشتر مشتریان زن میشود؟

فرضیه:-کیفیت بالای ارائه خدمات منجربه انگیزه مراجعه بیشتر مشتریان زن می شود

متغیر مستقل:کیفیت بالای خدمات

متغیر وابسته:انگیزه مراجعه

متغیر کنترل:مشتری زن

پرسشنامه

-1 ایاکیفیت محصولات با انتظارات و نیاز های شما انطباق دارد؟

2-ایا نوع بسته بندی محصول راضی کننده است؟

3-ایا استانداردهای لازم برای تضمین کیفیت محصول ارائه شده است؟

4-ایا کارکنان فروش بر خورد مناسبی با شما داشته است؟

5-ایا ارتباط شما با مدیریت فروش به راحتی انجام میشود؟

6-ایا نحوه پاسخگویی مسئولین شرکت در مواقع بروز مشکل قانع کننده است؟

7-ایا پاسخگویی مسئولین شرکت به مسائل ومشکلات در زمان مناسب انجام گرفته است؟

8-ایا نحوه پاسخگویی به شکایات مورد رضایت شما میباشد؟

9-ایا اطلاع رسانی مناسب در مورد محصولات مورد نیاز ارائه شده است؟

10-ایا محصولات به موقع ودر اسرع وقت در اختیار شما قرار گرفته است؟

11-ایا از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟

12-ایا در صورت نیاز مجدد به این محصولات یا سایر محصولات برای خرید مجدد به این شرکت مراجعه میکنید؟

13-ایا با توجه به خدمات ارائه شده جنابعالی شرکت و محصولات ان را به دیگران توصیه میکنید؟

 

تعریف مفهومی ارتباط با مشتری: تلاشی برای دستیابی و شناسایی و نگهداری و ساخت شبکه ارتباطی با مصرف کننده های شخصی و تقویت مداوم ان شبکه برای سود دو طرفه است

تعریف عملیاتی(ارتباط صحیح, نحوه برخورد) :پاسخ سوالات۴و۶و۷و۸ پرسشنامه

تعریف عملیاتی افزایش فروش:اندازه گیری سود وفروش خالص و فروشهای منظم

تعریف مفهومی کیفیت محصول: در نگرش سنتی ویژگی ها و صفات فیزیکی از قبیل استحکام مورد ارزیابی قرار میگرفت ولی امروز شرکتها با بررسی روی کیفیت پی بردهاند که مطلوب ترین و موفق ترین محصولات اگر نیاز های مشتریان را براورده نکند ایده ال نیستند تعریف جدید کیفیت در چارچوب این شرکتها چنین است:درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد.

تعریف عملیاتی کیفیت محصولات :1- شناسایی مواد به کار گرفته شده در ساخت محصول2-اندازه گیری استحکام محصول3-پاسخ سوالات 1و۲و۳ پرسشنامه

تعریف عملیاتی مراجعه بیشتر مشتری:1-اندازه گیری درصد حفظ ونگهداری مشتری2-اندازه گیری درصد بازگشت مشتری3- اندازه گیری جذب مشتری4- پاسخ سوالات ۱۲و۱۳ پرسشنامه

تعریف مفهومی کیفیت خدمات:قضاوت ونتیجه گیری مشتریان که ناشی از مشاهدات انهاست را کیفیت خدمات میگویند.

تعریف عملیاتی کیفیت خدمات:اطلاع از تعداد تعاملات 2-برسی تعداد درخواست های روزانه مشتریان

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:26  توسط توحیدلو  | 

هدی محرمی

1.کارایی

تعریف مفهومی:

كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است.

تعریف عملیاتی:

  “کارایی عبارت است از نسبت نتایج به‌دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده)”. براساس این تعریف، عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تامین کند.

2.رضایت شغلی

تعریف مفهومی:

رضايت شغلي حالتي مطبوع ، عاطفي و مثبت حاصل از ارزيابي و يا تجارب شغلي است ، مفهومي داراي ابعاد ،جنبه ها و عوامل گوناگون كه بايد مجموعه آنها را درنظرگرفت . ازجمله اين عوامل،مي توان به صفات كارمند ، نوع كار ، محيط كار، و روابط انساني كاراشاره نمود.

تعریف عملیاتی:

رضایت شغلی شامل مجموع نگرش هاي مثبت فرد نسبت به شغلش بوده و به معناي دوست داشتن وظايف شغلي و شرايطي است كه اشتغال در آن انجام مي گيرد.

3.تجربه

تعریف مفهومی:

در مفهوم عمومی به همه مهارت‌ها و دانسته ها، از برخی پدیده‌ها و موضوعات که ناشی از برخورد با آن موضوع و درگیری با آن پدیده در خلال دورانی معین است، اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی:

تجربه توصیفی است از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم و آثار آن در مواجهه با یک مساله، فرصت و یا یک موضوع خاص. تجارب کاری در واقع توصیفی از یک موقعیت سازمانی است که افراد در آن موقعیت درگیر یک موضوع پیچیده و خاص هستند و مجبورند بر سر دو راهی تصمیم قرار بگیرند.

4.درامد

تعریف مفهومی:

درآمد مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند.

تعریف عملیاتی:

درآمـد عملياتي عبـارت از درآمدي است كـه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميگردد و با عناوين مختلفي از قبيل فروش، حقالزحمه، سود تضمينشده، سود سهام و حق امتياز مورد اشاره قرار ميگيرد

5.انگیزه

تعریف مفهومی:

تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری می‌نمایند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 1:32  توسط توحیدلو  | 

۱ـ تاثیر  بسته بندی در فروش  

هدف : به منظور جلب و رضایت مشتری و افزایش میزان فروش

ضرورت : با توجه به بالا بودن  رقابت میان تولید کنندگان به جهت افزایش جلب مشتری توجه به انتخاب رنگ در بسته بندی دارای اهمیت میباشد (به ویژه در کالاهای غیر ضروری زندگی مانند تنقلات)

پیشینه تجربی 
  همه ی ما در زندگی روزمره مان با بسته بندی سروکار داریم.به طور کلی رنگ اولین چیزی است که بیننده از بسته بندی درک میکند شکل و نوشته به ترتیب بعد از رنگ سبب جذب مشتری میگردند.به همین دلیل رنگ یکی از مهمترین عوامل انگیزشی در خرید محصول است.

سولات پژوهش

۱ـ ایا  جنس بسته بندی در میزان صادرات تآثیر دارد؟

۲ـ ایا خلاقیت و تنوع بسته بندی در رقابت پذیری کالا با سایر موارد مشابه تآثیر دارد؟

۳ـ ایا  رنگ بسته بندی در انتخاب مشتری  تاثیر  دارد؟

۴ـ ایا اندازه بسته بندی در تسهیل حمل و نقل تاثیر دارد ؟

۵ـ ایا نحوه باز شدن درب بسته بندی در رضایت مشتری تآثیر دارد؟

فرضیه ها 

۱ـ جنس بسته بندی در میزان صادرات تآثیر دارد .

متغیر مستقل : جنس بسته بندی

متغير وابسته : میزان صادرات

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(سالم بودن)

متغير تعديل كننده : کشورهای خارجی وارد کنندهء کالا

متغییر مداخله گر : فرهنگ آن کشور ، قوانین گمرکی

۲ـ خلاقیت و تنوع بسته بندی در رقابت پذیری کالا با سایر موارد مشابه تآثیر دارد .

متغیر مستقل : خلاقیت و تنوع بسته بندی

متغير وابسته : رقابت پذیری کالا

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(کیفیت کالا)

متغير تعديل كننده : کالاهای دیگر

متغییر مداخله گر : قیمت کالا ، شرایط اقتصادی

۳ـ رنگ بسته بندی در انتخاب مشتری تآثیر دارد .

متغیر مستقل : رنگ بسته بندی 

متغير وابسته : انتخاب مشتری

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(ماندگاری)

متغير تعديل كننده : مشتری

متغییر مداخله گر : قدرت خرید مشتری

۴ـ اندازه بسته بندی در تسهیل حمل و نقل تاثیر دارد .

متغیر مستقل : اندازه بسته بندی

متغير وابسته : تسهیل حمل و نقل

متغییر کنترل : خراب نشدن جنس در داخل بسته بندی

متغير تعديل كننده : شرکت حمل و نقل کننده

متغییر مداخله گر : هزینهء حل و نقل

۵ـ نحوه باز شدن درب بسته بندی در رضایت مشتری تآثیر دارد .

 متغیر مستقل : نحوه باز شدن درب بسته بندی

متغير وابسته : رضایت مشتری

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(کیفیت کالا ، رنگ)

متغير تعديل كننده : مشتری

متغییر مداخله گر : کیفیت

متغییرها

۱ـ جنس بسته بندی ۲ـ میزان صادرات ۳ـ خلاقیت و تنوع بسته بندی

۴ـ رنگ بسته بندی ۵ـ انتخاب مشتری ۶ـ اندازه بسته بندی ۷ـ رضایت مشتری

تعاریف مفهومی 

جنس بسته بندی : منظور از جنس بسته بندی چگونگی جنس ان است مثل ضخیم ،نازک ، پلاستیکی، مقوایی

میزان صادرات : 1 - آن چه از محلی خارج کنند و به جایی دیگر فرستند. 2 - کالایی که از کشوری به کشور دیگر ارسال شود.

خلاقیت و تنوع بسته بندی : منظور از خلاقیت و تنوع بسته بندی گوناگونی و بروز بودن بسته بندی است.

رنگ بسته بندی : صورت ظاهر  بسته بندی که دیده شود مانند: سفیدی و سبزی و سرخی و غیره .

انتخاب مشتری : انتخاب به معنی برگزیدن و مشتری به معنای خریدار یا خواستار میباشد.

اندازه بسته بندی : اندازه بسته بندی به معنای مقدار وحجمی که دارد است.

 رضایت مشتری : رضایت به معنی قبول ، رضامندی ، خوشحالی میباشد و رضایت مشتری به معنای راضی بودن خریدار است.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:18  توسط توحیدلو  | 

تعاریف مفهومی:

ضریب هوشی : ضریب هوشی IQ یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست می‌آید. اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد سن عقلی بیشتر می‌شود که این فرد هوشی بیشتر از سایر افراد دارد.

رفتار اجتماعی:منظور از رفتار اجتماعي هر نوع رفتاري است که متضمن کنش متقابل دو يا چند انسان باشد.

شادی:شادی در ميان انسانهاي مختلف تعريفهاي متفاوتي دارد و هرکسي با توجه به ساختار ذهني و روحي خود، آن را درک ميکند. مردم عادي، لذت را شادي ميدانند؛ افراد موفق، شادي را عملکرد خوب ميدانند و در نزد دانشمندان، شادي، همان زندگي متفکرانه است.

وراثت:انتقال صفات از والدین به فرزندان را وراثت می‌گویند

 استعداد: توانایی بهره بری فوری از آموزش ، تعلیم یا تجربه در یک محدوده مشخص از عملکرد

انگیزه: آمادگی یا گرایش درونی بالقوه برای پاسخ دادن به موقعیت یا محرک خاص بیرونی، از بین موقعیت‌ها و محرک‌های مختلف موجود را می‌توان انگیزه نامید.

بازی:فعالیتی که با میل و اختیار و باهدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود، بازی نام دارد.تعاریف عملیاتی:

ضریب هوشی:برای بدست آوردن ضریب هوشی فرد، از وی تست‌های گوناگونی برای ارزیابی قابلیت‌های مختلف ذهنی فرد گرفته می‌شود. هر تست بخشی از ویژگی‌های مغزی و فکری فرد را که در زیر بخشی از آنها لیست شده‌اند را محک زده سپس از روی آن‌ها با توجه به سن فرد، ضریب هوشی محاسبه می‌گردد. از اینرو در رده‌بندی و تقسیم هوش، به صورت متوسط حدود ۷۰٪ از مردم دارای هوش میانگین، ۱۲٪ هوش بالاتر از میانگین، ۲٪ درصد خیلی باهوش و ۱٪ افراد نابغه را تشکیل می‌دهند. همین روند در مورد افراد کم‌هوش, عقب‌مانده ذهنی و ... در جهت دیگر برقرار است.

رفتار اجتماعی:فرد رفتاهاي اجتماعي خود را بر اساس مولفه هاي متعددي از قبيل فرهنگ و هنجارهاي اعتقادي ، ارزشي و قانوني مورد قبول خود يا جامعه و همچنين نقش خود در اجتماع و هويتي که بدست آورده تنظيم مي‌کند. در يک تقسيم بندي مي‌توان رفتار اجتماعي را به دو نوع تقسيم نمود : رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستيز. رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهايي را شامل مي‌شود که مورد قبول جامعه بوده ، با قوانين و هنجارهاي جامعه مطابقت دارد.

  شادی:شادي، امري دروني و شخصي است. مسأله اي که باعث خوشحالي يک فرد ميشود، ممکن است در ديگري، هيچ احساسي را بيدار نکند يا حتي در برخي موارد باعث ناراحتي او شود. طريقهی درک شادي و ابراز آن در افراد، متفاوت است؛ اما در اين تفاوتها، يک عامل مشترک وجود دارد و آن، احساس رضايت و خشنودي است. هرگاه در زندگي احساس کرديد که از امري راضي و خشنود هستيد و از روند کلي دروني خود لذت ميبريد، بدانيد که شادي را به سوي خود جذب کرده ايد. 

 وراثت:کلمهٔ وراثت در ابتدا در زمینهٔ وسیع‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ چرا که مرز میان صفات اکتسابی و صفات ژنتیکی به درستی مشخص نبود. این دو تعریف تنها در اواخر قرن نوزدهم از هم جدا شدند امروزه وراثت از مباحث علم ژنتیک است.

استعداد:در تعريف استعداد گفته اند كه آن توانايي بالقوه اي است كه اگر در محيط مساعدتري قرار بگيرد، به شكوفايي مي انجامد.فردي كه استعدادهايش به نحو مطلوبي به شكوفايي رسيده به خود شكوفايي دست يافته است.يكي از زمينه هايي كه موجب رشد استعدادها را فراهم مي آورد پرداختن به فعاليتهايي است كه فرزند در اوقات فراغت انجام مي دهد. می توانیم این توانایی بالقوه را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کنیم. به این صورت که توانایی های عمومی ، در میان تمام انسان ها مشترک است و البته بسته به اشخاص مختلف ، دارای شدت و ضعف است و توانایی های اختصاصی نیز آنهایی هستند که در بین انسان ها متفاوت و گوناگون اند و همه انسان ها از آن برخوردار نیستند.

انگیزه:انگیزه یکی از وجوه مهم زندگی انسان است. به گونه‌ای که یک فرد برای ادامه زندگی، بقاء، فعالیت و حتی تغییر نیازمند انگیزه است و بدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت، راکد، سرد و بی‌روح خواهد بود. برای پرورش، رفتارهای جدید باید یاد گرفت، اما برای عمل به آنچه یاد گرفته‌ایم، نیازمند انگیزه هستیم. خیلی چیزها مثل نیاز، بقاء، فشار، احساس، آسیب، ترس از خطر، پاداش، تعلق، آرزو، تصمیم، ارزش، مهارت، آزادی، ارضاء درونی، علاقه، لذت، تنفر، عادت، هدف و غیره به انسان انگیزه می‌دهد و همه اینها همزمان تاثیر خود را می‌گذارند. آنچه که باعث شروع فعالیت در انسان می‌شود، انگیزه است. به عبارتی انگیزه، نقش استارت را ایفا کرده و انسان توسط یادگیری بقیه راه را می‌رود. روان‌شناسان به‌طور کلی انگیزه‌ها را برحسب نوع به دو نوع "انگیزه‌های جسمانی یا فیزیولوژیک" و "انگیزه‌های روانی یا سایکولوژیک" تقسیم می‌کنند. انگیزه برخلاف محرک و پاسخ قابل مشاهده نیست، ‌بلکه باید آن را براساس تاثیری که بر ادراک، تفکر، احساس و رفتار بیرونی انسان می‌گذارد، تشخیص داد و وجودش را استنباط کرد.

 بازی:بازی، ارتباطی است که کودک با محیط اطراف برقرار می کند و طبیعتا در این ارتباط، وسایل و لوازمی وجود دارد که می تواند با آنها ارتباط برقرار کرده و در عین حال، لذتی را هم برای کودک فراهم می کند و این اثر لذت بخش سبب ادامه بازی خواهد شد. در واقع، بازی یک اثر پاداشی و تشویقی دارد که باعث می شود کودک بتواند آن را ادامه دهد.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:6  توسط توحیدلو  | 

تعریف مفهومی :


1 . طراحی خلاقانه بسته بندی محصول برای سوغاتی ، در انتخاب محصول توسط خانوارهای ایرانی مخصوصا خانمها ، تاثیر بالقوه ای دارد . 


طراحی خلاقانه بسته بندی :


 بسته بندی به عنوان فروشنده ی خاموش با ترکیب منصفانه ای از طرح و نام تجاری ، ارایه گر فایده اصلی کالا بوده که پیام تولید کننده آگاه را به مصرف کننده آگاه رسانده و به محصول شخصیت میدهد . انتخاب محصول : 


بسته بندی جذاب باعث توجه مضاعف مشتریان به آن محصول خاص میشود ، و از سوی دیگر بسته بندی مناسب ، شیک و بادوام باعث افزایش میل به خرید مشتریان سوغاتی می شود و در نهایت منجر به انتخاب محصول میشود ، چرا که این محصولات شامل بعد حمل و نقل میشوند که سلامت بسته بندی در هنگام ارسال و رساندن سوغات حائز اهمیت است .
2 . محصولاتی که قیمت پایین تری دارند بیشتر از محصولاتی که قیمت بالا دارند توسط خانوارهای ایرانی علی الخصوص آقایان انتخاب می شوند .


قیمت :


ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام‌های صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می‌باشد. بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمت گذاری محصولاتش به گونه‌ای باشد که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید. قیمت گذاری مهم‌ترین جزء از مدل کسب و کار می‌باشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد. 


انتخاب محصول : 


بالاترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است. این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است که بنگاه می‌تواند دریافت نماید. پس در نتیجه مهمترین عامل انتخاب محصول بین اکثر مردم است .
3 . کیفیت بالای محصولات باعث افزایش تمایل به خرید مشتریان ایرانی برای سوغات میشود .


 کیفیت : 


واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است.در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است. مثال: خواص کمّی و یا خواص کیفی یا چونی در زمینه‌های اقتصادی: مرغوبیت و مطلوبیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. در زمینه‌های اجتماعی و فردی: شایستگی، صلاحیت، لیاقت – شایستگی و لیاقت یک شرکت و فراورده‌هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار. 


تمایل به خرید :


 تمایل به خرید حالتی است که با در نظر گرفتن انگیزاننده هایی نظیر کیفیت / قیمت /و ... در فرد احساس میشود و از اینرو اقدام به خرید میکند. 


4 . محصولاتی که با بسته بندی کوچک و سبک تر طراحی شده اند بیشتر از محصولات حجیم و سنگین توسط خریداران ایرانی علی الخصوص آقایان برای سوغاتی انتخاب می شوند . 


اندازه / وزن :


 سایز محصولاتی که برای بردن و انتخاب سوغات در نظر گرفته میشود بستگی به انتخاب کننده دارد که معمولا در سایزهای کوچک برای آسانی حمل انتخاب میشود . و وزن نیز مخصوصا برای خانمها امری بسیار مهم است .  


انتخاب :


 انتخاب محصول با وزن و اندازه ی مناسب بسیار مهم است ، چرا که در حمل و جابجایی معمولا محصولات سنگین و بزرگ آزار دهنده اند و در ابتدای امر هم انتخاب نخواهند شد.
. 5. محصولاتی که در رسانه های جمعی تبلیغات بیشتری دارند ، و به نوعی در اذهان عمومی معرفی شده هستند ، بیشتر توسط خانوارهای ایرانی برای سوغات مورد توجه و خرید قرار می گیرند


تبلیغات بیشتر :


 تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. انجام این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. وقتی که صحبت از تبلیغات در قرن حاضر می‌شود، نمی‌توان نامی از تبلیغات اینترنتی نیاورد. تبلیغاتی که مزایای بسیاری در خود دارد: ارزان است، فراگیر است، ماندگار است، هوشمندانه‌ است، شبانه روزی است، هر زمان که شما بخواهید، قابل تغییر است و... کارکرد این نوع تبلیغات به خصوص زمانی که شرکتها از لحاظ منابع مالی با مشکلات مواجه هستند کاملا پر رنگ تر می‌شود. شاهد این امر بررسی رشد تبلیغات اینترنتی در بحران مالی کنونی (سال ۲۰۰۹) است. تبلیغات را می‌توان یک فرآیند خواند نه یک مسیر یا شیوه خاص تبلیغ را می‌توان مجموعه فعالیت‌هایی دانست که که در آن امتیازات و برتری‌های محصولی را اعلام می‌کند و در تلاش است که خریدار را به خرید متقاعد کند. یک اسلحه واقعا کارا جهت هدف گرفتن بخش خاصی از از بازار هدف است. شما می‌توانید کارت پستال، کاتالوگ، بروشور، خبرنامه و یا یک نامه ساده را برای مشتریان خود بفرستید. هدایایی درون پاکت قرار دهید که نشانگر اهمیت شما به مشتریان خود باشید. فن نوشتن متون تبلیغاتی یک تخصص کامل است. سعی کنید خود را به جای خواننده قرار دهید و ببینید اگر شما به جای خواننده بودید خواندن این آگهی شما را تا چه حد به خرید ترغیب می‌کرد.  این رسانه وسیله‌ای مناسب برای اطلاع رسانی در زمینه‌هایی مانند: فروشهای فوق العاده، تخفیفات فصلی، یادآوری اینکه شرکت مشتریان قبلی خود را از یاد نبرده‌است و شیوه‌ای مناسب جهت اطلاع رسانی بی واسطه و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی است . 


انتخاب :


 تبلیغات با ایجاد یک نوع شرطی در ذهن مشتری باعث میشود که مشتریان نام و برند محصول را به حافظه کوتاه مدت خود بدهند و با ادامه ی این کار و ادامه ی تبلیغات این اسامی در حافظه ی بلند مدتشان نیز برود و در خاطرشان ثبت شود 
رتبه ها :


 ضروری  = 5         خیلی مهم = 4            مهم = 3          کم اهمیت = 2         بی اهمیت = 1
فاکتورهای انتخاب سوغاتی درجه اهمیت نظر

1 2 3 4 5

1 نام تجاری (برند)

2 سبک (قدیمی / جدید / محلی و ...)

3 طراحی خلاقانه

4 بسته بندی

5 کیفیت

6 زیبایی

7 دوام

8 گارانتی

9 خاص بون محصول

10 خدمات اضافی ای که میدهد

11 سایر موارد

از لحاظ عوامل قیمتی

12 ارزش پولی

13 پاک کردن قیمت از روی سوغاتی

14 فرصت چانه زنی

15 سایر

عوامل متاثر در مکان خرید

16 مشخصات فروشگاه

17 محل قرارگرفتن فروشگاه

18 دکوراسیون فروشگاه

19 ویژگیهای فروشگاه (تمیزی – تنوع اجناس – قیمت هاش)

20 شهرت فروشگاه

دلایل انتخاب محلی برای خرید سوغتی

21 تبلیغات

22 توصیه های مردم

23 تجربه قبلی

24 سایر


+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:37  توسط مدیریت  | 

متغیر: اعتماد به نفس

تعریف مفهومی: ارزشیابی فرد در مورد خود یا قضاوت فرد در مورد ارزش خود را اعتماد به نفس می نامند.( کوپر اسمیت )          تعریف عملیاتی: مجموع ارزیابی هایی که فرد به وسیله میزان مخالفت یا موافقت یا بیانیه های موجود در نظریه اعتماد به نفس کوپر اسمیت از صفات خود به عمل می آورد و میزان آن از طریق محاسبه نمره وی در نظریه برآورد می گردد.

متغیر: تبلیغات

تعریف مفهومی: استفاده دقیق و طراحی شده از امکانات به منظور تأثیر گذاری بر افکار، احساسات و تمایلات افراد                  تعریف عملیاتی: میزان تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی و ماهواره ای بر استفاده از داروهای لاغری و چگونگی تأثیرگذاری تبلیغات، تعیین میزان فروش این گونه داروها بعد از تبلیغات

متغیر: ناتوانی جنسی

تعریف مفهومی: مجموعه وسیعی از اختلالات عملکرد جنسی گفته می شود که به دنبال آن رضایت مرد و زن از رابطه زناشویی کاهش می یابد.                                                                                                                                             (QQL) تعریف عملیاتی: میزان رضایت از زندگی قبل از استفاده از داروهای لاغری و مقایسه آن با با بعد از استفاده

متغیر: واردات

تعریف مفهومی: میزان کالایی که طی یک سالوارد گمرک شده و از آنجا ترخیص می شود.                                                 تعریف عملیاتی: میزان کالاهای وارد شده به گمرک

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:11  توسط توحیدلو  | 

                                                                             

 

۱.عوامل موثر در بی علاقگی دانشجویان مدیریت به رشته تحصیلی خود            

 

بیان مسئله: دلیل نارضایتی دانشجویان مدیریت از رشته خود نسبت به رشته های مهندسی و حقوق                                  

 

۲.واردات روزافزون برنجهای پاکستانی و هندی در برابر کیفیت برنج ایرانی

 

بیان مسئله: دلیل استفاده مردم ایران از برنجهای خارجی در برابر کیفیت برنج ایزانی و رکود بازار داخلی این محصول و نا رضایتی شالیکاران از عدم حمایت دولت

 

هدف:استفاده مردم از برنج ایرانی

 

ضرورت:کاهش واردات برنجهای خارجی و کیفیت بالای برنج ایرانی، خرید از شالیکاران ایرانی

 

پیشینه تجربی:واردات بیش از نیاز مصرف برنج خارجی و افزایش قیمت برنج ایرانی به دلیل حمایت کند دولت از شالیکاران شرایط نامطلوبی را برای برنج ایرانی به ارمغان آورده و در زمان برداشت محصول با  عرضه زیاد برنج وارداتی   روبه رو شده اند البته این واردات نه تنها امسال بلکه در سالهای گذشته رقیب نا برابری برای برنج ایرانی محسوب می شود.

 

یشینه نظری:  به نوشته اعتماد وضع موجود و این حمایت کند دولت از شالیکاران و شرایط نامطلوب احتمال جایگزینی اراضی برنج را به ویلاهای گرانقیمت شمال جدی به نظر می رساند. و کشاورزان خطه  شمال با نگرانی از واردات گسترده برنج خارجی نسبت به رکود بازار برنج خوش عطر ایرانی بیمناک هستند.

 

۳.علل موثر بر پدیده فرار مغزها در ایران

 

دلیل حمایت نکردن از نخبگان و انگیزه های مهاجرت آنان به خارج از کشور

 

۴.بالا رفتن سن ازدواج در مقایسه با چند دهه اخیر

 

بیان مسئله: دلایل بی میلی به ازدواج و افزایش سن ازدواج نسبت به چند دهه گذشته و افزایش بی بند و باری و بی اعتقادی در جامعه در مقایسه به گذشته

 

هدف:پایین آمدن سن ازدواج و ایجاد شرایط مناسب برای میل جوانان به تشکیل خانواده

 

ضرورت: جلوگیری از آثار مخرب بالا رفتن سن ازدواج در کشور

 

پیشینه تجربی: بر طبق آمار اعلام شده میانگین سن ازدواج دختران ۲۲ و پسران ۲۶ سال است.براساس آخرین سر شماری در سال ۱۳۸۵ سن ازدواج دختران به ۲۳.۵ رسیده که در سال ۱۳۵۵این عدد ۱۹.۶ بوده است ودر مورد پسران از۲۶ به ۲۷ رسیده است.

 

یشینه نظری: تحقیاقت نشان میدهد که در جامعه امروز  متوقع بودن دختران، تجمل گرایی و مشکلات مالی، نداشتن جهیزیه مناسب، ادامه تحصیل، نیافتن همسر ایده آل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به دلیل شیوع بی بندو باری،سختگیری والدین و... از جمله عوامل موثربر افزایش سن ازدواج است.


 

سوالات پژوهش:۱. آیا سن ازدواج در چند دهه اخیر افزایش یافته است؟

 

                      ۲. آیا شیوع بی بند و باری اجتماعی و بی اعتمادی به پسران                         بر افزایش سن ازدواج تاثیر دارد؟

 

                     ۳. تاثیر بالا رفتن توقع دختران و پدیده چشم و هم چشمی بر                      افزایش سن ازدواج در دهه گذشته چیست؟

 

                     ۴. افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه                          می شود؟

 

                     ۵. این عوامل مخرب می تواند باعث بالاتر رفتن سن ازدواج در آینده                        و بی میلی به ازدواج در آینده شود؟

متغییرها: بی بند و باری. بی اعتمادی. سن ازدواج. توقع دختران. چشم و هم چشمی.عوامل مخرب. بی میلی به ازدواج

تعاریف مفهومی:  1. بی بند و باری: به معنی بی قیدی. پایبند نبودن به آداب روسوم و مقررات اجتماعی و لا ابالی گری.

2. بی اعتمادی: اعتماد به معنی تکیه کردن. بر گزیدن و کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینان کردن است که بی اعتمادی خلاف این است.

3. سن ازدواج: ازدواج به معنی زن گرفتن یا شوهر کردن است و سن ازدواج به سنی گفته می شود که فرد تصمیم به ازدواج می گیرد و از لحاظ روحی و جسمی آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد.

4. توقع دختران: توقع به معنی چشم داشتن و انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام

کاری را داشتن است که توقع دختران به دلیل برخی مسائل همچون چشم هم چشمی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

5. چشم و هم چشمی:  به معنی حسادت ورزیدن است که امروزه از عواملی که

شرایط ازدواج را سخت کرده اند و حتی گاهی افراد حاضرند به خود سختی دهند

تا فقط در دید دیگران به تفکر خود جایگاه مثبتی ایجاد کنند.

6.عوامل مخرب: مخرب به معنی ویران کننده است . افزایش سن ازدواج و شرایط

سخت ازدواج باعث شکل گیری عوامل مخرب همچون روابط نا مشروع می گردد.

7. بی میلی به ازدواج: بی میلی به معنی رغبت نکردن است که شرایط سخت حال باعث بی میلی جوانان به امر ازدواج و افزایش سن آن نسبت به دهه گذشته است.

تعاریف عملیاتی:  برای متغییرهای ذکر شده و دست یا فتن به تعاریف عملیاتی

می توان به آمار موجود در ثبت احوال برای آگاهی از افزایش سن ازدواج یا

رجوع به دادگاه خانواده و پرونده های موجود و دلایل ذکر شده طرفین یا دفاتر

مشاوره و صاحبنظران در زمینه مسائل اجتماعی یا تحقیقات موجود در این زمینه

 یا دیگر منابع رجوع کرد. برای دستیابی به این تعاریف عملیاتی پرسشنامه ای را

طراحی می کنیم  و برای هر یک از گزینه های جواب مثل بله و خیر یا خیلی زیاد

تا خیلی کم نمره ای را در نظر می گیریم تا در نهایت با جمع آوری آنها به پاسخ مناسب دست یابیم.

                                 به نام خدا

سن:                      تحصیلات:                 شغل:

 

1.آیا از نطر شما سن ازدواج در چند دهه گذشته افزایش یافته است؟

                 بله                    خیر

2. به نظر شما بی بند و باری اجتماعی در دهه گذشته چقدر افزایش یافته است؟

        خیلی زیاد        زیاد         کم          خیلی کم

3. در دهه گذشته بی اعتمادی افزایش یافته است؟

               بله                   خیر

4. بی اعتمادی چقدر در افزایش سن ازدواج تآثیر دارد؟

      خیلی زیاد        زیاد       کم            خیلی کم

5. افزایش بی بند و باری اجتماعی  به چه میزان در بی اعتمادی و افزایش سن

ازدواج تآثیر دارد؟

        خیلی زیاد        زیاد          کم             خیلی کم

6. چشم و هم چشمی در بالا رفتن توقع دختران تآثیر دارد؟

                      بله                   خیر

7.آیا افزایش سن ازدواج باعث ایجاد عوامل مخرب در جامعه می شود؟

                     بله                    خیر

8. وجود عوامل مخرب  مانند روابط  نا مشروع باعث بی میلی به ازدواج می شود؟

                   بله                    خیر

 

۵.تاثیر استفاده از غذاهای فست فود بر چاقی

 

دلیل استفاده از غذاهای فست فود تاثیر آن بر افزایش وزن و چاقی

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:40  توسط توحیدلو  | 

نغمه هاشمی فراهانی

متغیر ۱:میزان انگیزش شغلی کارکنان

تعریف مفهومی۱:

انگیزش یا Motivation: میل فرد جهت انجام دادن یک کار، شی، یا یک فعالیت تعریف شده است. از دیدگاه رفتاری انگیزش را تلاش و کوشش افراد جهت تحقق اهداف سازمانی به نحوی که اهداف فرد هم تامین شود، تعریف نموده اند.

انگیزش یک فرآیند زنجیره ای است که با احساس نیاز شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش می شود و در پیآمد آن اقدام برای نیل به هدف صورت می گیرد و سرانجام خواست ارضا می شود. انگیزش در سازمانها مسأله جمعی و گروهی است مدیران فاقد انگیزه کافی نمی توانند کارکنان پرانگیزه ای را پرورش دهند و کارکنان کم انگیزه بر روی رفتارهای مدیر و انگیزه های او بی‌تاثیر نیستند.


متغیر۲:میزان تعهد شغلی

تعریف مفهومی ۲:تعهد شغلي جايگاه ويژه‏اي را در مطالعات مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دارا مي‏باشد. زيرا اين ساختار مي‏تواند در جهت پيش‏بيني رفتارهاي سازماني در آينده نظير ترک شغل ، تأخير ، کم‏کاري ، غيبت و ... مؤثر باشد و در نهايت بر بهره‏وري نيروي انساني تأثير به سزايي داشته باشد. با توجه به اينکه اولين و مهمترين جزء سيستم سازمان ، افراد انساني با شخصيت‏هاي مختلف خود مي‏باشند لذا انگيزه‏ها ، توانايي‏ها ، تمايلات ، عقايد و افکار که در واقع از اجزاء مهم تشکيل‏دهنده‏ي شخصيت انسان مي‏باشد و حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به يکديگر و همچنين نسبت به سازمان تعيين مي‏کنند.


متغیر ۳: میزان تخصصی بودن شغل

تعریف مفهومی ۳:میزان تقسیم کار در سازمان تعیین کننده ی میزان تخصصی بودن مشاغل در آن سازمان می باشد که این خود باعث کاهش تنوع شغلی و کاهش عملکرد و کارایی در بلند مدت می گردد.


متغیر ۴:میزان ثبات شغلی

تعریف مفهومی۴:بنا بر اصل ثبات جا به جایی کارکنان  در سازمان قبل از رسیدن به بهره وری کامل در مشاغل مربوطه باعث به هدر رفتن هزینه های آموزشی و تضعیف روحیه ی کارکنان میشود اما بعد از رسیدن به بهره وری کامل بنا بر تصمیمات مدیریت بلا مانع است.


متغیر۵:میزان پیشرفت تکنولوژی

تعریف مفهومی ۵:

در طول تاريخ با تكيه بر دو رويكرد مختلف به تعريف تكنولوژي پرداخته شده است. اين دو رويكرد عبارتند از : 1) درون‌گرايان[2] و 2) برون‌گرايان[3] . تعاريف درون‌گرايان از تكنولوژي، اغلب با تكيه بر معني و مفهوم مهندسي آن بوده است، يعني ساختن مصنوعات و استفاده كردن از آنها. براي مثال كرانزبرگ و پورسل تكنولوژي را چنين تعريف مي‌كند : « تلاش انسان براي مواجه شدن با محيط فيزيكي . . . و سعي براي رام كردن يا كنترل كردن محيط بوسيلة . . . ابتكار و نبوغ خود در استفاده نمودن از تمامي منابع در دسترس.
از سوي ديگر تعاريف ارائه شده توسط بيروني‌گرايان از تكنولوژي، بر پاية اثراتي بوده كه بر روي نهادهاي اجتماعي نهاده است. از اين‌رو اغلب صاحب‌نظران اين ديدگاه را دانشمندان علوم اجتماعي تشكيل مي‌دهند. براي مثال سينگر تكنولوژي را چنين تعريف مي‌مند : « اين‌كه هر چيز به‌طور معمول چگونه انجام مي‌شود يا ايجاد مي‌شود و اينكه چقدر انجام مي‌شود يا ايجاد مي‌شود .


متغیر ۶:میزان مطلوبیت نگرش به مدیریت

تعریف مفهومی ۶:در سازمان دید و نگرش کارکنان به مدیریت موضوعی کاملا متفاوت و خاص است یعنی هر یک از کارکنان بنا به خصوصیا ت و ویژگی های شخصیتی خود دیدی منحصر به فرد به مدیریت سازمان دارد که این دید تا حد قابل توجهی منتج از سبک و شیوه ی رهبری مدیران و میزان مشارکت دادن افراد در امر تصمیم گیری توسط آنها دارد.


پرسشنامه مربوطه برای انجام تحقیق

این پرسش نامه به منظور جمع آوری اطلاعات در رابطه با تاثیر روز افزون گردش شغلی در سازمان ها بر عوامل متعدد سازمانی از جمله انگیزش کارکنان،کارایی،تحقق اهداف سازمانی و سایر عوامل و همچنین تحلیل مو شکافا نه ی تاثیرات منتج از آن طراحی و تنظیم گردیده است و همچنین به دنبال کشف روابط موجود بین عوامل مختلف انگیزشی و شغلی کارکنان سازمانی می باشد و امید بر آن است که با حداکثر تامل و تعمق پاسخ داده شود.با تشکر.

1.سن .....

2.جنسیت......

3.وضعیت تاهل......

4.میزان سابقه ی شغلی.......

5.میزان تحصیلات..............

6.چه میزان تمایل به تغییر شغل خود دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              اصلا

7.میزان مرتبط بودن تخصص شما با شغل خود چقدر است؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

8.چه میزان از شغل و مزایا ی آن رضایت خاطر دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

9.چه میزن اهداف و منافع خود را همسو با اهداف سازمانی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

10.چه میزان تمایل به قبول مسئولیت خارج از حیطه شغل و وظایف خوددر جهت تحقق اهداف سازمانی دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

11.چه میزان در تصمیم گیری های مهم سازمانی مشارکت داده می شوید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

12.چه میزان از سبک و روش رهبری مدیران خود رضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

13.در سازمان شما گردش شغلی به چه میزان است؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

14.تا چه میزان گردش شغلی در سازمان شما در زمان مناسب خود یعنی بعد از رسیدن کارکنان به بهره وری انجام می شود؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

15.میزان تقسیم کار در سازمان خود را در چه حدی می بینید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

16.چه میزان مدیران عالی محرک های برانگیزاننده(پاداش های مالی) را در سازمان مورد توجه قرار می دهند؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

17.تا چه میزان سازمان خود را همسو با پیشرفت و گسترش تکنولوژی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

18.تا چه میزان دز خود توانایی انجام وظایف مربوطه را در حداقل زمان و با حداکثر کارایی می بینید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

19.تا چه میزان خواسته ها و نظرات شما مورد توجه مدیران قرار می گیرد؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

20.تا چه میزان گردش شغلی را دلیلی برای تحقق مطلوبتر اهداف سازمانی می داتید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

21.تا چه میزان خود را مورد اطمینان و قبول مدیران سازمان می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

22.تا چه میزان از انجام گردش شغلی دز سازمان خود رضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

23.تا چه میزان تمایل به داشتن ثبات شغلی(یک شغل ثابت)دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

24.تا چه میزان دید و نگرش مدیریت سازمان را نسبت به خود حساس و دقیق تلقی می کنید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

25.تا چه میزان گردش شغلی را همسو با کارایی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم


 تعریف عملیاتی متغیر1

میزان تمایل به تغییر شغل و مرتبط بودن مشاغل با تخصص مربوطه و میزان رضایت خاطر کارکنان از حقوق و مزایا ی شغلی مشخص کننده ی میزان انگیزش شغلی افراد سازمانی است.

تعریف عملیاتی متغیر 2

میزان همسو دیدن خود با اهداف سازمانی و تمایل افراد به قبول مسئولیت خارج از حیطه ی شغلی خود و میزان توانایی آن ها در انجام وظایف مربوطه مشخص کننده ی میزان تعهد شغلی در سازمان است.

تعریف عملیاتی متغیر 3

میزان مرتبط بودن تخصص افراد با مشاغل آن ها و میزان تقسیم کار در سازمان مشخص کننده ی میزان تخصصی بودن شغل در سازمان است.

تعریف عملیاتی متغیر 4

میزان گردش شغلی در سازمان و تاثیر آن بر بهره وری ومنطقی دیده شدن آن جهت تحقق اهداف سازمانی و همچنین میزان رضایت افراد از گردش شغلی و هم سو دیدن آن با کارایی و همچنین میزان تمایل افراد به داشتن ثبات شغلی مشخص کننده ی میزان ثبات شغلی در سازمان است.

تعریف عملیاتی متغیر 5

میزان همسو بودن سازمان با گسترش تکنولوژی از دید کارکنان مشخص کننده ی میزان پیشرفت تکنولوژی در سازمان است.

تعریف عملیاتی متغیر 6

میزان مشارکت در تصمیمات سازمانی و سبک رهبری و همچنین میزان توجه و اطمینان یا نظارت دقیق مدیریت بر کارکنان و همچنین میزان استفاده ی مدیران از محرک های بر انگیزاننده مشخصص کننده ی میزان مطلوبیت نگرش افراد به مدیریت سازمان است.


 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:4  توسط توحیدلو  | 

متغیرها:

۱.نحوه تدریس     ۲.کارایی     ۳.تنوع زمانی تدریس      ۴.یادگیری       ۵.میزان جمعی بودن کلاس ها        ۶.تمایل

تعاریف مفهومی متغیرها:

۱.نحوه تدریس:

تدریس زبان یک علم است و بر مبنای اصول تربیتی و روان شناسی خاص خود استوار میباشد.

تدریس به شیوه های زیر امکان پذیر است:

 1)روش شنیداری – زبانی (Audio – Lingual)

اولین متد تدوین شده در آموزش زبان خارجه (یا روش GTM) که در دهه 1950 بر اساس تفکر Behaviorism ارائه شد و اساس کار را بر مبنای یادگیری و تقویت گرامر و ترجمه نهاد.

2)روش ارتباطی (C.L.T

متد آموزش زبان بر اساس تفکر Cognitivism که در سال 1974 تدوین شد و اساس کار را بر ارتقاء مهارتهای Speaking و Listening گذاشت و بیان داشت که هدف نهایی از یادگیری زبان ، برقراری ارتباط متقابل با دیگران است .

3)روش آموزش بر مبنای زندگی واقعی زبان آموز

متد آموزش زبان بر اساس تفکر Constructivism که در سال 1985 تدوین شد و با تلفیقی از دو روش قبلی ، اساس کار را بر مبنای یادگیری و ارتقاء هر چهار مهارت زبان بطور همه جانبه و از بستر واقعیتهای زندگی خود شخص و دنیایی که او دوست دارد در آینده برای خود بسازد ، قرار داد.


۲.کارایی:

كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهروري‌ و كمك‌ موثر درنيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد.

‌واژه‌ كارايي، مفهوم‌ محدودتري‌ دارد و در رابطه‌ با كارهاي‌ درون‌ سازماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. كارايي‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از مقدار منابعي‌ كه‌ براي‌ توليد يك‌ واحد محصول‌ به‌ مصرف‌ رسيده‌ است‌ و مي‌توان‌ آنرا برحسب‌ نسبت‌ مصرف‌ به‌ محصول‌ محاسبه‌ كرد. ‌اگر سازماني‌ بتواند در مقايسه‌ با سازمان‌ ديگر با صرف‌ مقدار كمتري‌ از منابع‌ به‌ هدف‌ مشخص‌ برسد، مي‌گويند كه‌ كارايي‌ بيشتري‌ دارد. به‌عبارت‌ ديگر كارايي‌ به‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كار انجام‌ شده‌ است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام می گیرد.


۳.تنوع زمانی تدریس:

شناور و متغیر وگسترده بودن کلاس های زبان انگلیسی و زیاد بوذن دامنه انتخاب افراد،مفهومی از تنوع زمانی تدریس است.


 ۴.یادگیری:

یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل‌اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات ناشی از مصرف برخی داروها) باشند مشمول این تعریف نمی‌شود.

یادگیری عبارتست از تغییر طولانی‌مدت در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر سرشت انسان را انعطاف‌پذیر می‌دانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می‌کند، چنانکه آموزش اولیه می‌تواند صرف‌نظر از آن‌چه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقه‌ها، توانایی‌ها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگ‌سالی تبدیل کند.۵.میزان جمعی بودن کلاس ها:

جمعی بودن کلاس های تدریس باعث افزایش حس رقابت و تلاش جهت افزایش میزان کارایی می شود.همچنین تمایل به کلاس ها را بیشتر می کند چرا که در یک بازه زمانی افراد در محیطی دوستانه به یادگیری زبان می پردازند.


۶.تمایل:

تمایل به صورت های مختلف برای نشان دادن شروع فعالیت عمدی، حالت ذهنی همراه با میل به عمل و گرایش آگاهانه به عمل، مورد استفاده قرار می گیرد. تمایل هنوز در مفهومی عام و نادقیق بکار برده می شود تا بر عوامل «درونی» تعیین کننده‌ی عمل، همراه با ویژگی های تبعی انگیزه‌ها تاکید شود.


 پرسشنامه تحقیق:

این پرسشنامه در رابطه با تحقیق در زمینه پی بردن به دلایل و میزان تفاوت دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زمینه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر آنها در ایجاد انگیزه و تمایل در افراد،طراحی شده است.به منظور رسیدن به نتیجه ای واقعی و مطلوب،لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید.با تشکر.

1.میزان تحصیلات......

2.سن........

3.جنسیت..........

4.آیا تا به حال به موسسات آموزش زبان خصوصی برای یادگیری زبان رفته اید؟

اگر رفته اید چه مدت؟

5.نحوه ی تدریس زبان در مدارس و آموزشگاه های دولتی تا چه میزان باعث پیشرفت ربان و یادگیری می گردد؟

زیاد                                متوسط                               کم                                   اصلا

6.نحوه تدریس زبان در آموزشگاه های خصوصی تا چه میزان باعث بیشرفت زبان و بادگیری می گردد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

7.تا چه میزان جمعی بودن کلاس های زبان را در بیشرفت ربان موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

8.زمان کلاس های زبان و متغیر بودن آنها تا چه حدی در میزان یادگیری زبان موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

9.نوع سیستم آموزشی زبان تا چه حدی در تمایل شما اثر دارد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

10.تا چه میزان اعتماد به سیستم آموزشی باعث افزایش تمایل به آن سیستم می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

11.به نظر شما تا چه میزان تنوع بالا در برنامه های آموزشی باعث افزایش کارایی یک موسسه می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

12.به نظر شما کارایی موسسات خصوصی در آموزش زبان تا چه حد بیشتر از موسسات دولتی است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

13.تا چه میزان علاقه افراد در انتخاب سیستم آموزشی رسمی یا غیر رسمی موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

14.به نظر شما تا چه حدی نوع سیستم آموزشی (رسمی یا غیر رسمی)در میزان یادگیری افراد تاثیر دارد؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

15.به نظر شما تاچه حد نظم در سیستم آموزشی در انتخاب سیستم آموزشی زبان موثر است؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

16.به نظر شما تنوع در برنامه های تدریس سیستم آموزشی غیر رسمی تا چه میزان باعث افزایش تمایل به این موسسات می شود؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

17.تا چه میزان جمعی بودن برنامه های تدریس را در افزایش تمایل به این نوع کلاس ها موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

18.به نظر شما تنوع زمانی کلاس های زبان  یک موسسه تا چه میزان تمایل شما را به این موسسات زیاد می کند؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

19.تا چه میزان کمیت کلاس های یک دوره آموزشی و در گیری خود را در میزان یادگیری موثر می دانید؟

زیاد                             متوسط                         کم                              اصلا

تعاریف عملیاتی

1.      پیشرفت زبان و یادگیری آن با توجه به چگونگی تدریس در آموزشگاه های دولتی و خصوصی و همچنین تفاوت در میزان نظم در این موسسات،تعریف عملیاتی از متغییر اول است.

2.      تفاوت میزان تنوع در برنامه درسی موسسات دولتی و خصوصی و همچنین تفاوت در میزان رضایت افراد از این موسسات،تعریف عملیاتی متغییر دوم است.

3.      تفاوت در متنوع بودن زمان کلاس ها در موسسات و میزان استقبال از آنها،تعریف عملیاتی متغییر سوم است.

4.      میزان پیشرفت زبان در سیستم های دولتی وخصوصی و زمان و تعداد دوره های آموزشی،تعریف عملیاتی متغیر چهارم است.

5.      میزان استقبال از کلاس های جمعی و خصوصی(تکی)و میزان پیشرفت در هر کدام،تعریف عملیاتی متغییر پنجم است.

6.      نوع سیستم آموزشی و میزان اعتماد به سیستم ،همچنین میزان علاقه افراد به مکان و چگونگی یادگیری و تنوع کلاس ها،تعریف عملیاتی متغیر ششم است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:57  توسط توحیدلو  | 

موضوع:

علت هاي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج

فرضيه ها:

1-افزايش مشكلات مالي باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجوي پسر به ازدواج شده است.

2-افزايش آمار طلاق باعث كاهش علاقه ي جوانان دختر به ازدواج شده است.

3-عدم يافتن فرد مناسب باعث كاهش علاقه ي جوانان دانشجو به ازدواج شده است.

4-افزايش وابستگي هاي عاطفي دختران به خانواده باعث كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است.

5-افزايش رابطه هاي نامشروع در جامعه باعث كاهش علاقه ي جوانان پسر در سنين پايينتر به ازدواج شده است.

تعريف مفهومي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:ناتواني هاي مالي و عدم توانايي در تهيه لوازم زندگي

كاهش علاقه به ازدواج:عدم دوست داشتن به قرين شدن با فردي از جنس مخالف

آمار طلاق:تعداد ازدوج هاي ناموفق و منجر به جدايي شده

عدم يافتن فرد مناسب:پيدا نكردن آنچه مطابق ميل است

افزايش وابستگي هاي عاطفي:وابستگي هاي قلبي و احساسي

رابطه هاي نامشروع:رابطه هايي كه شرع و دين ما را از آن منع كرده اند

تعريف عملياتي متغيرها:

افزايش مشكلات مالي:پيدا كردن علت هاي بروز مشكلات مالي و پرسش هايي در پرسش نامه كه پاسخگوي اين است.

كاهش علاقه به ازدواج:طرح پرسش هايي كه نشان دهنده ي چرايي كاهش علاقه ي جوانان به ازدواج شده است

آمار طلاق:مراجعه به پايگاه هاي اين آمار و بررسي چگونگي تغيير آمار طلاق در جامعه در اخير

عدم يافتن فرد مناسب:بررسي چگونگي يافتن فرد مناسب و سوالهايي از اين قبيل در پرسشنامه كه فرد مورد نظر شما بايد چه ويژگي هايي داشته باشد.

افزايش وابستگي هاي عاطفي:تلاش براي كاهش اين دسته وابستگي ها به خصوص در دختران با طرح مشكلات آن و پرسش هايي از قبيل دلايل اين دسته وابستگي ها

رابطه هاي نامشروع:پيدا كردن علت هاي اصلي افزايش اينگونه رابطه ها در جامعه و پرسين سوال هايي در پرسشنامه از قبيل اينكه در اين رابطه ها دنبال چه چيزي ميگرديم و بيان اينكه در آخر به پوچي رسيدن جوان را مشاهده ميكنيم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:35  توسط توحیدلو  | 

مطالب قدیمی‌تر